Patenty so značkou «uspořádání»

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šmerda Zdeněk, Mencl Vojtěch, Stránský Jiří, Spudil Miroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: předpínacích, kabelů, mostní, komorové, volných, uspořádání, konstrukcí

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Zařízení pro přípravu křemíkových monokrystalů metodou letmé zonální tavby ve vertikálním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270396

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/34, C30B 13/00

Značky: vertikálním, tavby, zařízení, zonální, monokrystalů, křemíkových, uspořádání, letmé, metodou, přípravu

Text:

...což umołäujo plynulo provodonľ opojonl lovonlny o křomllcorvým monokryolollckým zárodkom v koždo zvolonó polozo kulovoho noolčo.Na výkroou jo náoornůn přlltlod uHoonl podla vynáloou. No dolnl hřĺdoll j, oořĺaonl jo přlpoxmäno kulovć podložka g jojlž kulovć plocho má polonňl loo mm o jojĺž průmör jo Bo mm. K nljo pomocí přllločnćho monloku 3, johož dolu( kulovů plochu m 6 polomir 97 inu. přllločovćn kulový noolč g, johoü dolnĺ kulovć...

Uspořádání detekčního systému pro osobní dozimetr dceřiných produktů radonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270295

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: A62B 18/08, G01T 1/02

Značky: produktů, dozimetr, osobní, radonu, uspořádání, dceřiných, systému, detekčního

Text:

...produktů radonu oodle vvnálezu je jednoduché konstrukce. která má ze následok nízkou ooruchovoet. He součástí osobníhe svítidla. jehož hmotnost a rozměry zvětšuje jen minimálně. Soudržný celek je snadno rozebíratelný. avšak demontáž systému nepovolannn nsnhou s úmvelná vvřszení dozimetru z činnosti jsou zneenedněnv. uspořádání je konstruováne tak. že je odolné proti mechanickým vlivům a zabraňuje vniknutí stékající vodv, hláte a kalu do...

Uspořádání pohonu hydrogenerátoru nouzového řízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270026

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/20

Značky: hydrogenerátoru, strojů, pracovních, nouzového, samohybných, řízení, pohonů, uspořádání

Text:

...výhodou je umístění pohonu hydrogenerdtoru na vnějdí straně jedné z hnaných náprav mimo rozvor stroje směrem od pracoviltä řidiče, oo se projeví snížením hluč noeti na praeoviäti řidiče, přičemž vhodnou volbou velikosti převodovehc poměru mezi talířovým hnacím kolem a hřídelem hydrogenerätoru nouzovćho řízení lze navíc i minimalisovat velikost hydrogenerdtoru nouzovdho řízení. Na připojeném výkrese s obrázky je schematicky naznedenc...

Uspořádání dopravního, případně brázdicího řetězu pro stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268660

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: dopravního, stavbu, stroj, řetězů, uspořádání, brázdicího, případně, koleje

Text:

...deska, přičemž krycí desky navzájom sousedících článků řetězu jsou ve svých spojovoných oblastech upraveny se vzéjemným přesahem při vytvoření zakřivené koncové oblasti. ve tvaru kruhověho obloukn.Toto výhodné vytvoření podle vynálezu zajišťuje účinnou a trvalou ochranu kloubů řetězupřed otěrem ostrohrannými kamínky štěrku a proti působení prachu, čímž se dosáhnevyšší životnosti dopravního, případně brdzdicího řetězu. I při této rozsáhld...

Uspořádání odsávací a plnicí trubičky u tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267559

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pellant Michal, Laňka Jiří

MPK: H01L 23/32, H01L 23/36

Značky: plnicí, tepelných, trubičky, uspořádání, odsávací, trubic

Text:

...l tepelná trubice zapájen pájkou § pružný člen g, tvo řený vlnovcea. Na opačnć straně pružného členu g je pájkou 2 připájena odsávací a plnicí trubiěka Q, jejíž druhý konec je heraeticky uzavřen uzávěrea 5, vytvořenýa tlakovýa svarel. Vnitřní prostor pružněho členu 3 je vyplnčn zalćvací haotou gřna bázi epoxydu, například Epodur 1000. V otvoru li pláätě l tepelná trubice je uaíetčna zaalepovací vložka 1, ve které je z vnější strany tepelná...

Uspořádání teploměrných čidel k měření teploty kryosondy kryochirurgického nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267476

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krejzlík Václav, Štraus Jaroslav, Hršel Karel, Smutná Sylvie, Holub Oldřich, Štraus Jan

MPK: A61B 17/36

Značky: uspořádání, měření, teploty, nástroje, kryosondy, čidel, kryochirurgického, teploměrných

Text:

...v místě uzavírncí části E tubusu s tubusem 3 nástroje, ktorý má zpravidla vakuovou izolací, Měření teploty je provúděno pomocí dvou taploměrných čldol Z, §, přičemž první teploměrné čidlo Z je umístěno tak, že je v tepelném kontaktu s pláštěm výměníku uvnitř tubusu nástroje a druhá teploměrné čidlo Ě je umístěnu tak, že Jo v tepelném kontaktu s nosičam 2, ktorým odchází chladívo z výměníku a který je vyroben 2 materiálu o nižší tepelné...

Uspořádání nástrojů pro podbíjení, nivelaci a boční vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266555

Dátum: 12.01.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: koleje, podbíjení, nivelaci, boční, uspořádání, nástrojů, vyrovnávání

Text:

...hmotnosti podbíjecích agregátů a agregátu pro nadzdvihování a vyrovnávání koleje. S tím je spojeno příznivější rozdělení celkové hmotnosti stroje na jeho podvozky .a na přídavné dvojkolí s nákolky pracovní jednotky.Podle zvláště výhodného vytvoření uspořádání nástrojů podle vynálezu je nástrojový nosný rám vytvořen jako ojový podvozek, který je V oblasti jednoho konce, opatřeného podbíjecím agregátem, opatřen dvojkolím s nákolky a v oblasti...

Prostředek pro odmašťování a čištění ocelových předmětů v linkovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265567

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šulc Vladimír, Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Cedrych Karel, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C11D 3/06, C11D 3/08, C11D 3/10...

Značky: odmašťování, předmětů, uspořádání, čištění, linkovém, prostředek, oceľových

Text:

...kovů, 1 až 10 polyfosforečnanů titanu, 1 až 8 S metasilikátů alkalických kovů, 0,5 až 7 organických hydroxykyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule a 1 až 10 povrchově aktivních látek neionogenního, anionaktivního nebo amfolytického typu.Pří použití prostředku podle vynálezu je povrch ocelových předmětů velmi dobře odmašłen a vyčištěn, bez stop korozního napadení povrchu a navíc je po celé ploše povrchu...

Uspořádání prvků pérování pro dvojice výkyvných polonáprav motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264584

Dátum: 14.08.1989

Autor: Venclík Jaroslav

MPK: B60G 11/10

Značky: výkyvných, pérování, motorového, vozidla, polonáprav, uspořádání, dvojice, prvků

Text:

...ppc Výkyvné polonápravy, uloženéza sebou. Mezi nimi je na podvozku motorového vozidla uloženo střední části listová péro. Jeho çonoe nejdelšího listu jsou uloženy na spodnícn ramenech závěsnýoh třmenů, jejichž horní ramena jsou uložena na výkyvných polonápravách. Na podvozku motorového vozidla je uložen rámina němž jsou proti hornímramenům závěsných třmenü upevněny pružné dorazy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi horním ramenem...

Konstrukční uspořádání podvozku s nízkou horní hranou podlahy, zejména pro autobusy s motorem vzadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264126

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rutkai Lajos, Mádi Jenö, Rácz András, Németh József, Földes Ferenc, Király András, Mohácsi János

MPK: B62D 31/02

Značky: zejména, nízkou, podvozku, hranou, horní, uspořádání, motorem, vzadu, konstrukční, autobusy, podlahy

Text:

...to, že jsme montážní otvor dovolující přistupovat k motoru,vytvořili v prostoru za zadníml dveřmi.Konstrukční uspořádání podle vynálezu umožňuje, že může být vytvořena konstrukce motorového vozidla, hlavně autobusú, 5 nízkou horní hranou podlahy a s motorem vzadu tak,že všechny jejích dveřní otvory a rozměry schodü mají stejné velikosti. Tato možnost zajištuje větší rychlost proudu cestujících v poměru ke stávajícím řešením, náležejícím ke...

Uspořádání detektorů záření k určení polohy pevných hlubinných bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264013

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knebel Siegfried

MPK: G01V 5/08, G01C 3/08

Značky: záření, pevných, bodů, detektoru, určení, hlubinných, uspořádání, polohy

Text:

...MaKCHMaHhHOP 0 usmenennn cnnnana.Hpn npownnqnxnmqeuu neTeKTOp 0 B cyuapuuň cnrnan CTaHOBHTCH pannmm Hynm B cnyqae cHMMeTpHH, w.e.ecnn HCTOqHMKr(paH 0 aKTHBHaH Merxa) uaxonrcn no HepTnxann B cepeuHe.Memy ewexwopann, H B swoň Touxe cnumerpnpoaannn cnrnan~ XEIPEIKTGPPISYGTCH MâKcHMčlJĺbHblM HSMGHEEPIEM B HanpaBnermH OCH nerexwopa.BTHM cranongmcn BOSMOJKHbM coKpamem 4 e cxop OCTH nsMepermx no nvm B ýrotme. CRM,Merpnpoaamnn, uwo nosnonner CHHBHO...

Uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263991

Dátum: 12.05.1989

Autor: Keřka Jaromír

MPK: B24B 55/04, B24B 49/00

Značky: ovládacího, dvoudílném, uspořádání, krytu, měřidla, součástí, upínače

Text:

...sloužící .pro odsun ovládacího měřidla mimo prostor upínání.Tím, že se ovládací měřídlo zvedá současně s horní části krytu, dochází k časové üspore.Príklad provedení uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 nárysný pohled na dvoudílný kryt s ovládacím měřidlem v praco-vní poloze, na obr. 2 půdo 2rysný pohled na dvoudílný kryt a na obr. 3 nárysný...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu ve dvouproudovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263265

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: uspořádání, dvouproudovém, kalcinaci, práškového, materiálů, zařízení, předehřev

Text:

...niho cyklonového stupně g pecního proudu 3 a od horizontálniho cyklonového stupně g kaloinační ho proudu 5 do nejblíže teplejšího vertikálniho cyklonového stupně l pecniho proudu 3 a obráceně, vedení od vertikálniho cyklonového stupně ł pecniho proudu g do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 kalcinačniho proudu § a od horizontálního cyklonového stupně 3 pecního proudu 3 do nejbliže teplejšího vertikálního stupně l...

Uspořádání formaldehydového sterilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262973

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváč Jiří, Podhorský Lubomír

MPK: A61L 2/16

Značky: uspořádání, formaldehydového, sterilizátoru

Text:

...ještě před vstupom do sterilizační komory a tím vytvořit homogenní sterilizační médium. Také ve fázíoh napouště-ní vodní páry do komory způsobí dokonalé propláohnutí celéhosystému přívodu formaldehydovýoh par do sterilizační komory a zamezí tvorbu nežádouoího paraformaldehydu.Schéma uspořádání formaldehydového sterílizátoru podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese,Sterilizační komora ł je opatřena topným vodičom 3, přívodním...

Uspořádání snímače pro zařízení na dynamickou kontrolu talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262869

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dosedla Bohumil, Kudera Miroslav

MPK: G01N 3/32, G01M 5/00

Značky: snímače, zařízení, dynamickou, talířových, kontrolu, uspořádání, pružin

Text:

...vyřazeny z funkce snímače a naopak při vlastním měř°ĺ kvälity talĺřové pužiny, při kterém jsou snímače opět vřa zeny do činnosti. 262869Přiklad uspořádání snímačů je znďzorněn na priložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v podélném řezu, obr. 2 částečný půdorys při pohledu ve směru P.Ve vybraní L třmene g,připevněného k základní části 1 stroje, Je uložen prvni silový snímač 1. Na první silový snímač 1 dosedá dotek...

Uspořádání ultrazvukového rozprašovače v topném tělese na kapalné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262671

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hilbert Jakob, Götz Dieter, Gaysert Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: tělese, uspořádání, rozprašovače, palivo, ultrazvukového, kapalné, topném

Text:

...elementu prochazejí hlavou hořáku průchodkcou, která je s Výhodou tvořena pružnou, z obou stran promáčknutou ploškou.Do hlavy hořáku se zavádí spalovaoí Vzduch ve směru proudění paliva nahoře,to znamená před ultrazvukovým rozprašovačem, proudí kolem něho a zavádí se do zapalovací zóny. Aby průřez proudění byl co největší, je nosné těleso spojene s hlavou hořáku nejméně jednou stojinou, V níž je uspořádáno radiální vrtání, do něhož ústí...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Darin Sándor, Magas László, Szabó Géza

MPK: B65G 47/26

Značky: plných, válcových, kruhu, například, podávání, zařízení, kotoučů, uspořádání, těles, dutých

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Nepřímý výměník tepla protiproudého uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262260

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lněnička Jaroslav

MPK: F28D 7/10

Značky: nepřímý, uspořádání, výměník, tepla, protiproudého

Text:

...tekutín. Přerušovaně šroubovicové opěrky a délka mezer mezi jednotlivými opěrkami, která je vždy větší než rozdíl vnějšího poloměru vnitřní trubky a vnitřního poloměru vnější trubky, umožňují dosáhnout dostatečně intenzity turbulence proudu pro zvýšení přestupu tepla. Celková tlaková ztráta je přitom nižší, protože tekutina zčásti proudí mezerami mezi opěrkami, oproti uspořádání bez přerušení. Mnohonásobný šikmý protiproud obou médií, který...

Uspořádání pro přesné udržování množství a teploty dodávaného a odebíraného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261960

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skála Miroslav, Skálová Alena

MPK: A61M 1/14

Značky: udržování, dodávaného, odebíraného, uspořádání, množství, roztoku, přesné, teploty

Text:

...na systém 19 řízené ultrafiltrace a jednak čtvrtý výstup 14, který je elektricky připojen na třetí čerpadlo 28. Vak 1 s dodávaným roztokem obsahuje zpravidla roztok, který prostřednictvím trubky 25 dodávaného roztoku a prvního čerpadla 8 je dodáván do směšovače 25 a odtud odchází do externího okruhu. Externí okruh krve tvoří mimo přívodní a vývodní sety též třetí čerpadlo 28, filtr 27 a směšovač 29. Do filtru 27 zasahuje trubka 26...

Uspořádání prvků určených k utěsňování dveří podtlakového sterilizačního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261708

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lipus Pavel, Kukla Antonín

MPK: A61L 2/26

Značky: dveří, podtlakového, sterilizačního, prvků, určených, uspořádání, utěsňování, prístroje

Text:

...ale 1 velice rychlá.Příklad provedení uspořádání technických prostředků k utěsšování dveří podle vynálezu je zobrazen na obr. připojeného výkresu, kde konstrukce mechanismu je nakreslena v řezu a napojení vývěvy je zachyceno blokově.U uspořádání technických prostředků kuěsnování dveří sterilizačního přístroje je jako profilové těsnění použito profilové těsnění ze silikonové pryže, které je slepeno do tvaru nekonečné hadice. Těsnění 1 je...

Uspořádání pro přizpůsobení ochranných brýlí proti oslnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260980

Dátum: 12.01.1989

Autori: Börner Gerhard, Nitsche Klaus, Salomon Rüdiger

MPK: A61F 9/02

Značky: oslnění, uspořádání, brýlí, ochranných, přizpůsobení, proti

Text:

...1 - Bunfcnepenn~aqeükn xnxh Kpucwannon c npononxmuu opommaum, nn . .nHnmuMucanünonaMuVnnocxocwaux sneuenmon ~Puc.ĺ 3 a Hamann suaoonÉaqeñxmuxnx kpucwannon cornacno puc, 1Hueüxą unxnpucwąnnonÚcornackqpnc.ĺ 1 H 2 oöpaaosàua c nouompw nepenneü 0 ľDaHuHnwénsnoüWunaruÁ 1 sanneü orpannwnweąbHoñÁnnaruÉ 2, nnyx Goxonu orpanuäuveneů 3 Én naxonsmkcàMemny umnťčnoeu annxnx xpucwannoa 4. B Kaqecrae orpaauuuTensauxWnnaw npąnenaerca cnewonponnuaeuä...

Uspořádání zařízení pro chlazení nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260881

Dátum: 12.01.1989

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23Q 11/10, B23B 49/02

Značky: chlazení, zařízení, uspořádání, nástroje

Text:

...nástroje. vzdálenost mezi spodní líranou objírnky a líorrlí hranou ohroljku je přitom menší než výška hrotn nebo řezného kužele nástroje.Výhodou řešení podle jj/nálezu je odstranění problémů s chlozoníní při ohrąííjěíxí slepých děr v těžkoolirooitelrąýoh materiálech zvláště do 1.2 mm. Nástroje pro obrábění slepých děr l větších prüměrů mají menší otáčky, což eliminuje do lírčité íníry nedostatky dosavarlíííoh druhů chlazení.Príklad...

Uspořádání rotačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260847

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: pohonů, rotačního, uspořádání

Text:

...žený ůroub, připojený pevne k horní straně telíŕe brzdy.Podstata výhodného uspořádání rotečního pohonu podle vynálezu, zejména pro uspořádání e pneunetiekýn hneoínvnotoren,spočívá v ton, že spojoveoí ústrojí je vytvořena Jhko zubová spojka, jejíž jedne polovina je pripojene pevne k výstupnínuhříde 1 i hnacího motoru e jejíž druhá polovinà je pripojene pevné k horní etreně talíŕe brzdy. Přiton je výhodná, aby ve epodní straně skříně pohonu byl...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mencl Vojtěch, Stráský Jiří, Spudil Miroslav, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: konstrukcí, volných, mostní, kabelů, komorové, uspořádání, předpínacích

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...