Patenty so značkou «usní»

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radovan

MPK: C14B 1/58

Značky: přítlačný, průběžných, strojů, ždímacích, koželužských, systém, usní

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Zařízení pro snímání polohy usní u koželužských průběžných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270634

Dátum: 12.07.1990

Autori: Moravec Radoslav, Patík Ivan, Zadražil Jan, Janda Vladimír

MPK: C14B 1/58

Značky: polohy, průběžných, strojů, usní, zařízení, snímání, koželužských

Text:

...případně konce usně při průchodu strojom, přičemž při poeunutí usne obsluhou proti smeru pohybu dopravníku nedojde k poškození zařízení a snímač svým výstupom kromě indíkace polołq usne může řídit činnost koželužského stroje.Příkledné provedení zařízení pro snímaní polohy usní podlevynálezu je znázorněno na výkresoch, kde na obr. l je znázorněn bokorya zařízením, na obr. 2 bokorys zařízením v okamžiku aepnutí snímače e na obr. 3 nárye...

Spôsob výroby usní s protipliesňovou a protibakteriálnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269545

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hastík Pavel, Janči Vladimír, Orlita Alois, Orbert Jaroslav

MPK: C14C 9/02

Značky: protibakteriálnou, výroby, odolnosťou, usní, spôsob, protipliesňovou

Text:

...ju s výhodou použit na výrobu Iportovej, pracovnej, alebo vojenskej obuvi a taktiel pri kooperativnej výrobe so vzdialenýni a klimaticky exponovanými krajinami, najal s tropiekou klimou.Sp 3 sob výroby usni podla vynalezu sa uskutočňuje tak, že surové hovädzinove kože aa počas nanoku rehydratujú v eudoeh, alebo v halpliach. Po vyprati sa äalej počas lúženia zmesou Nazs a Cao.xHz 0 zbavujú srsti, madzivlaknitých a nevlaknitýeh bielkovín. Po...

Disperzní přípravek pro zlepšení vlastností povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 269487

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vodárek Josef, Novotný Vlastislav, Žůrek Milan, Řehák Petr, Dederle Tomáš, Mazel Jiří, Pivoňka Václav

MPK: D06N 3/08

Značky: vlastností, povrchové, zlepšení, usní, přípravek, úpravy, disperzní

Text:

...obecného vzorce -N 5-EEgg 3 c kůť 3 3 ° |°thľ 1 ą°fPľł 3 §jDT°PN 1látovćbo terpolyneru uiozànłno z 68 ° 82 f bnotnostníoh ethynkryutu. 15 z žs 1 m. noetních akrylonitrilu a 2 nl 4 ř bmotnostní kyseliny akrylově nebo methakrylové, 10 až 20 hmotnostních 65 až 75 vodné disperze vosku, obsahující 8 az 12 f gtn,1 gng 1 ykg 1 °ygho elteru mlatných n voekovŕcb kyselín s 15 až 30 ublíkovŕmi atomy v řetizoi, 1 až 3 f hmotnostní řepkového oleje, 0.3...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268060

Dátum: 14.03.1990

Autori: Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Čížková Jana, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/06

Značky: činění, usní, směs, samobazifikující

Text:

...i pelet oxidu hořečnntćho je to, že vâží sciditu činící lázně pomoleji než dosud používaný oxid hořečnotý nebo uhličitan hořečnatý, takže nedochâzí k tvorbě skvrn srsženěho hydroxidu chromitého V usni u dají se přimíchnt do suchých směsi solí hliníku a chromu, ktoré pak není nutno rozpouštčt a znovu sušit. Použitý hydroxid chromitý i pelety oxidu hořečnntěho neobsnhují nerozpustně látky, ktoré zůstávsjí v ušni a kom ~plikují delší...

Spôsob úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267344

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paulovič Milan, Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: úpravy, spôsob, usní

Text:

...120 °C po dobu 5 hodín. Uaeň sa neutralizovala s 200 hmotnostnými vody a 1,58 hmotnostným hydrouhličitanu sodného pri teplote 35 °C po dobu 45 minút a prala prietočnou vodou pri teplote 40 °C po dobu 20 minút. Pred tarbením sa na useňpdsobi 1 o s 3 hmotnostnými, počítaná na hmotnost postruhovenej holiny, vyššie pripravenéhq prípravku na báze oxyetylovanáho bialkovinového hydrolyzátu a 200 hmotnostnými vody pri teplote 40 °C po dobu 10 minút....

Způsob výroby vyčiněných usní se zvýrazněnou obrazovou kresbou okrasného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267015

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tkáč Josef, Škutek Bohumil, Hublar Josef, Pavelková Helena, Ludvík Jaromír, Kriedl Ivan

MPK: C14B 1/56, C14C 11/00

Značky: zvýrazněnou, dezénu, vyčiněných, okrasného, obrazovou, způsob, kresbou, usní, výroby

Text:

...vyššími účinky podle vynálezu.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení jednak zvýrazněné dvoubarevné obrazové kresby dezénu, jednak kombinace nubukové úpravy s hladkou povrchovou úpravou ve formě lesklých plošek nezbroušeného líce mezi dezénovou kresbou.Hlavní podmínky dosažení uvedených nových učinků jsou tyto a/ Přesná postruhování v celé ploše usně na požadovanou clouščku v toleranci Í 0,1 mm.b/ Stejnoměrné...

Zařízení k přitlačování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265212

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jelatis Demetrius George, Korpi Kenneth William, Jennrich Carleton Eugene

MPK: C14B 1/60

Značky: zařízení, přitlačování, usní

Text:

...tvoří součást dolního vozíku gg pro pohyb ve směru oey X (obr. 3, 4, 6). konzola ll je připevněna k zadní ploše svislé desky lg. Dolní vozík lg je upevněn na dolní vodicí kolejnici lg pomocí dvojice pouzder Ag,ll. upevněných na přední ploše svislé desky lg. Horní vozík ll, dolní vozík gg a svislé vodicíkolejnice gg, gg tvoří tuhou konstrukční jednotku. Když se tedy horní vozík gg pohybuje vodorovné po horní vodicí kolejnici lg, pohybuje se i...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264767

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ráček Vladimír, Friml Zdeněk, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/06

Značky: směs, samobazifikující, činění, usní

Text:

...se použitý hydroxid chromitý přeměňuje během neutralizace na bazické činící soli, které se zúčastňují činícího procesu. Tím se dosáhne toho, že je možno k dosažení stejného účinku použít menší množství činících solí než v dosud používaných technologiích. současně se sníží solnost odpadních lázní při zachování všech výhod, které mají technologie s postupnou bazifikaoí - snížená spotřeba činících solí, zmenšené množství chromu v odpadních vodách...

Samobazifikující směs k činění usní obsahující sole hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264766

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ráček Vladimír, Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk

MPK: C14C 3/04

Značky: usní, činění, hliníku, obsahující, směs, samobazifikující

Text:

...výluhů z výroby celulözy ze dřeva pomocí hořečnatých solí. Teplota záhřevu je 900 až ľ 500 °c a do záhřevu se obvykle pohybuje od 14 do 28 dní. Tím se dosáhne částečně snížení reaktivity proti běžně dostupnému oxidu hořečnatému, takže pelety Mgo jsou vhodnější surovinou k přípravě samobazifikujících směsí.Při použití sušeného hydroxidu chromitého neho pelet ze spalování sulfitových výluhů Úbsâhuĺĺcĺch hořečnaté solí dochází k...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264557

Dátum: 14.08.1989

Autori: Baum Zdeněk, Exner Rudolf, Dočkal Petr, Friml Zdeněk, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/06

Značky: usní, činění, směs, samobazifikující

Text:

...obsahují hořečnaté so 1 e,a vlivem tepelného opracování při teplotách do 1 700 °C dojde u nich ke spékání jednotlivých částeček kysličníku hořečnatého. Tím se při zachování vysoké čistoty kysličníku hořečnatého zpomalí jeho působení jako látky vážící aciditua průběh hodnoty pH V činící lázni připravované ze směsi podle vynálezu je příznivější pro lepší využití chromitých solí a zvýšenou kvalitu vyrobených usní.Tato zvýšená kvalita se...

Stroj na stohování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264339

Dátum: 12.07.1989

Autor: Boschetti Luigi

MPK: C14B 1/62

Značky: stohování, usní, stroj

Text:

...válečkového dopravníku,může sestávat jak ze soustavy elementárních řemenů 23 podle obr. 4 tak může být tvořen jediným pásem, který je společný pro všechny válečky jednoho válečkového dopravníku. V tomto případě nemusejí být všechny válečky dopravníku poháněné, stačí pohánět pouze první váleöek,protože dorpavní pásy na válečkách slouží současně k přenosu rotačního pohybu na následující válečky.Stroj podle vynálezu pracuje takto...

Zařízení k plošnému protahování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263724

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanáček Josef, Kubíček František, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/40

Značky: usní, zařízení, plošnému, protahování

Text:

...pružin3 a přítlačných podušek je velmi jednoduchá a zajišłuje spolehlivá sevření pružných pásů. V místech snížených styčných rovin poslední řady prohlubní se opracovávaná useň protahuje při podstatně menším namáhání, čímž se výhodné zahlazují případné sto~ py protahovacích kolíků.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresech, kde značí obr.1 celkový podélný řez,obr.2 až 4 částečný příčný řez ve zvětšeném...

Spôsob opracovania usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263593

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čuhák Ľuboš, Vaculík Václav

MPK: C14C 11/00, C14B 1/44, C14B 1/58...

Značky: spôsob, opracovania, usní

Text:

...váku-ovej sušiarne, predsušia sa pri teplote B 0 až 9 U °C po dobu 3 až 7 minút na obsah vlhkosti 20 až 30 , v nakrčenom stave sa kondicinujú na saniach ,po dobu Z 0 až 24 hodín, dalej sa striekajú roztokom farieb, po roztiahnutí sa prípadne kondicionujú až do 2.4 hodín a v napnutom stave sa úplne vysušia.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v zamaskovauní Vád povrchu usní,zvýšení ich kvality a využiteľnosti v druhovýrobe. Zvýši...

Způsob plošného protahování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263518

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubíček František, Hanáček Josef, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/40

Značky: plošného, protahování, způsob, usní

Text:

...zejména na okrajových místech usně.Příklad provádění způsobu plošného protahování usní je schematicky zobrazen na výkresu, kde značí obr.1 příčný řez pružnými pásy v základní poloze a obr.2 tentýž řez v průběhu plošného protahování.Useň 3 je vložena mezi dvěma pružnými pásy lg, lg, jež jsou uzpůsobeny pro přerušovaný vodorovný posuv ve směru §. S vrchni strany pružných pásů lg, lg je uspořádáne sada protahovecích kolíků g, jež jsou...

Stroj s nožovým válcem ke zpracování usní, kožek a podobného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261214

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dorstewitz Rainer, Richter Gerhard

MPK: C14B 1/06

Značky: válcem, nožovým, zpracování, usní, kožek, podobného, materiálů, stroj

Text:

...je uložen v nosných pákách 29, łq, které jsou Výkyvné pomocí řetězu 31, 32 přídržnou pákou E, QA proti síle pružiny gâ, gg, tak aby držely odváděcí válec gg V předem stanovené vzdálenosti od nožového válce Ä. Snímač gg, pracující například induktivně, je uložen na vřeténkugg, které je přestavitelné pomocí šnekového mechanismu 39 motorkem 32 přes pevný hřídelil. vodíoí tyč 35 je uložena v ramenech 33, gg. Snímač gl je přestavován motorkem...

Ústrojí k rozprostírání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261212

Dátum: 12.01.1989

Autor: Viljanmaa Antti Kustaa

MPK: C14B 1/34

Značky: ústrojí, rozprostírání, usní

Text:

...zústávají části nekonečných pásů g a lg, které jsou v pohybu od středu k jedné straně, stále nahoře odkryté. Odkryté části ,nekonečných pásu g a lg jsou neseny neznázórněnými kladkami, uspořádanými v přestavitelnem rámu ll tak, že useñ lg, položené na horní hranu spodni části přestavitelného rámu ll,spočíva - s výjimkou středního pásma lgg - na částech nekonečných pásů 2 a lg, které jsouv pohybu od středu ke stranám.Přestavitelný rám ll...

Plnicí přípravek pro plnění usní v mokrém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261196

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mazel Jiří, Bušík Josef, Bušek Rudolf, Pospíšil Petr, Mikulka Zdeněk

MPK: C14C 11/00

Značky: plnění, plnicí, mokrém, usní, stavu, přípravek

Text:

...vrchovýoh chromočiněných odpadů, což je vlastně sekvence aminokyselin leucinu, lysinu, argininu, hydroxyprolinu, kyseliny asparágové, kyseliny glutamové,treoninu, glycinu a alaninu, s molekulovou hmotnosti 2 000 až 15 000, které jsou v hydrolyzátové složce zastoupeny v hmotnostně procentovém podílu leucin, 10,5 lysin 5,1 arginin 6,3 hydroxyprolin 4,5 kyselina asparágová 3,6 kyselina qlutamová 9,6 treonin 2,8 prolin 16,4 glycin 24,7 a alanin...

Lak pro povrchovou úpravu usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260674

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ruprecht Josef, Vodárek Josef, Mazel Jiří

MPK: C09D 3/16

Značky: povrchovou, usní, úpravu

Text:

...zažehlování při finální úpravě usní až do teplot 120 °c, třebaže již obvyklá teplota 90 °C je postačující. Vzájemný účinek přítomnosti polyuretanového produktu a akrylátového polymeru není agregativní, nýbrž násobný, což dovoluje vpravit do povrchové úpravy usně oběsložky při normálním obsahu nitrocelulozy akrylátový polymer působí na nitrocelulozu jako nemigrující světlostálé změkčovadlo a podporuje ohebnost filmu, zatímäno polyuretan...

Způsob úpravy usní a ohebných plošných materiálů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261326

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dederle Tomáš, Řehák Petr

MPK: D06C 29/00, C14C 11/00

Značky: usní, úpravy, materiálů, plošných, vláknitého, charakteru, způsob, ohebných

Text:

...zhoršené vlastnosti úpravy souvisí s tím, že zvýšený obsah pigmentů nebo eqalizačních látek narušuje celistvost filmu použitého polymerního pojidla, zejména při dosažení tzv. kritické objemové koncentrace a to zejména proto, že tyto látky se svými vlastnostmi od vlastností polymerních pojidel výrazně liší. Těmto nedostatkům se zabráni postupem povrchové úpravy podle vynalezu, kdy pro zvýšení kryvosti je k polymernímu pojidlua pigmentúm přidán...

Zařízení pro jednostranné chemické zpracování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261224

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dzikowicki Witold, Krawiecki Czeslaw, Lawniczak Zenon, Trela Krzysztof, Sobieraj Benedykt

MPK: C14C 15/00, C14B 1/00

Značky: jednostranně, zařízení, usní, chemické, zpracování

Text:

...kapalinou a snížila na minimum styčnou plochu kapaliny se vzduchem a také dobu styku kapaliny se vzduchem.Tento úkol je vyřešen zařízením pro jednostranné chemické zpracování usní, opatřenýmotočné upevněným bubnem, ponořeným částečně do vany s napájecí lázní, a podavačem usník bubnu, jehož podstata spočívá podle vynálezu v tom, že jeho podavač usní k bubnu je tvořen pružným mřížkovým dopravníkem zejména z plastu, napnutým kolem...

Zařízení pro plynulé napínání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261222

Dátum: 12.01.1989

Autor: Viljanmaa Leena

MPK: C14B 1/08, C14B 1/26

Značky: plynule, napínání, usní, zařízení

Text:

...účinkem dvojího odděleného navzájem kolmého roztahování či prodloužení se vláknitá struktura usně otevře účinnějí než roztahováním ve všech směrech současně. Useñ se proto může účinněji změkčit. V některých případech podle druhu usně však může být výhodné napínání ve všech směrech současně a je proto i toto řešení krytoTlakovýml komorami lg, gg napínacich pásu l, 3 procházejí přívodní trubky 1, 2 nichž vyčnívají ramena §, na nichž jsou výkyvně...

Volné uložení matice šroubu v tělese vozíku pro pohon vozíku u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259107

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/36

Značky: uložení, mostových, matice, strojů, koželužských, válecích, usní, volně, tělese, šroubu, vozíků, pohon

Text:

...provedení volného uložení matice šroubu podle vynálezu je znaâmměno na připojených výkreseoh, kde na obr.1 je příčný řez uložením matice šroubu, na obr.2 vodorovný řezuložením matice šroubu a na obr.3 celkové uspořádání uloženíNa šroubu lúje uložena matice §, která je pevně uohycena v pouzdru 1, V němž je proti pootočeni zajištěna pery Q. V pouz V dru 1 jsou připevěny čepy g, na nichž jsou otočně uloženy ke-.meny 1 vedené...

Zařízení pro zvýšení bezpečnosti práce u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258076

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Jaroslav

MPK: C14B 17/12, C14B 1/36

Značky: bezpečností, mostových, usní, strojů, koželužských, zařízení, práce, válecích, zvýšení

Text:

...če, přičemž výetup tělesa snímače je zepojen do obvodu elektrouZařízení pro zvýšení bezpečnosti práce podle vynálezú je možno použít zvláště tem, kde se obsluha stroje pohybuje podél jeho pracovního prostoru a je někdy nutné tento stroj rychle zaetevit. u .Příkledné provedení zařízení pro zvýšení bezpečnosti práceu koželužekýoh moatovýoh válecích strojů je zobrazeno na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je v půdoryau znázorněno zařízení...

Zařízení pro ukládání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257422

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanáček Josef, Janírek Vladislav, Kubíček František

MPK: C14B 1/62

Značky: usní, zařízení, ukládání

Text:

...je schématicky zobrszen na výkresoch, kde značí obr.-1 celkový nárys obr. 2 půdorys,obr. 3 pohled Pi dle obr. 1, obr. 4 podélný řez pouzdrovýmj nosičem ve zvětšeném měřítku s obr. 5 řez rovinou A-A dle obr. 4K výstupu opracovscího stroje L (obr.1), jímž ježdímací stroj usní, je přiřazen přísuvný aopravník g. V podélné ose g.(obr.2) přísuvného dopravníku g je upravena průchozí mezera Q v dělce Q, jež odpovídá äířceistohovací plošiny 1 která je...

Zařízení pro rozhrnování usní zejména na průběžných ždímacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 242638

Dátum: 01.05.1988

Autori: Barták Kamil, Sokol Václav, Koutský Rudolf, Hostomský Konrád, Faulhaber Ervín

MPK: C14B 1/58, C14B 1/30

Značky: usní, ždímacích, strojích, zařízení, zejména, rozhrnování, průběžných

Text:

...usní na pružném pogumovaném válci, který neklade usni při rozhrnování odpor a svou pružností eliminuje nestejnoměrnou tlouštku usně. V místě, na které působí rozhrnovací váleo, procházejí dopravní elementy v drážkách, takže jsou chráněny před rozhrnovaoím účinkom ruzhrnovacího válce. Toto uspořádání dále umožňuje využít známý způsob zavádění usně mezi ždímací válce, kde rozdílem rychlosti zaváděcího dopravníku a ždímacíoh válců se dosáhne...

Spôsob výroby usní s bielym lícom aj bielym rubom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vinš Ludik

MPK: C14C 3/04

Značky: bielym, výroby, rubom, lícom, usní, spôsob

Text:

...hmotnost sa .následne opakuje. Na usne vyčinené podľa vynalezu sa po postruhovaní pôsobí pri praní 0,8 až 1 0/0 kyseliny šťavelovej na postruhovanú hmotnost pri teplote 32 až 35 °C po dobu 15 až 25 .minút, Potom sa na usne pôsobí bieliacimi trieslovinami napr. lrgatan LV, Bazintavn alebo Tanigan v množstve 3 až 4 na postruhovanú hmotnost pri teplote 33 až 35 °C po dobu 15 až 25 minút.Newtąraližárczia sa prevádza mraventčnnom sodnym v...

Způsob odtříslení usní a jejich částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241631

Dátum: 01.01.1988

Autori: Székely István, Henderson David, Ballany John, Kékesi Krisztina

MPK: C14C 3/32

Značky: částí, usní, způsob, jejich, odtříslení

Text:

...plnící pryskyřice a částečně i minerální činícílátky je možno z usní uvolnit za podmínek kdy solné a vodíkové vazby mají malou energií, což je při pH hodnotách mezi8 až 140 Pro alkalizaci je možno použít ty alkalické látky,které dávají dobře rozpustné produkty se syntetickými tříelovinami, často obsahujícími sulfoskupiny. V případě usní obsahují-J cích chrom je možno použít alkálie, poskytující rozpustné chromitanové komplexy....

Tuková směs pro ošetření historických bílých vazebních usní nebo/a pergamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253836

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hanzlová Jiřina, Höge Bruno, Řehák Petr, Orlita Alois

MPK: C14C 9/02

Značky: vazebních, usní, pergamenů, historických, ošetření, tuková, směs, bílých

Text:

...antimikrobní ochrana, aniž by docházelo k výraznějším změnám bílého odstínu při aplikaci, ale zejména V průběhu dalšího uchovávání.Aplikace tukovací směsi podle vynálezu se prakticky provádí tak, že historické bílé vazební uauě a pergameny se po fyzikálním a chemickěm vyčištění a po případněm dočinění ošetří tukovacími látkami, které dodají poškozeným materíálům chybějící tuk a tím i požadovanou vláčwTukovací smě~ oodle vynállzu obsahuje...

Laková kompozícia pre povrchovú úpravu usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253428

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš František, Ďuriš Jozef, Vacval Jozef, Piskla Štefan, Ďurišová Júlia

MPK: C14C 11/00

Značky: usní, kompozícia, laková, úpravu, povrchovú

Text:

...0 J 5 až 20 Pa . s pri 25 °C, 0,5 až 2,5 hmot. neiónového produktu znižujúceho povrch-ové napätie pripraveněho polyadíciou etylěnoxidu s ricínovým olejom, s povrchovým napätím 35 až 38 nM/m, jódovým číslom 22 až 28, rozpustených v zmesi organických rozpúštadiel.Technický účinok vynálezu spočíva v tom,že sa výhodne optimallzujú hodnoty pevnos 4ti a ťažnosti nánosu laku vytvoreného striekaním na povrchu usne. Laková ltompozícia zabezpečuje...

Způsob přípravy pojiva pro povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253319

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kociánová Marcela, Svoboda Václav, Řehák Petr, Novotný Vlastislav, Vaňouček Jaroslav, Pařízek Rudolf

MPK: C14C 11/00

Značky: způsob, povrchové, usní, přípravy, pojiva, úpravy

Text:

...monomerů (za použití v předmětu vynálezu evedeného emulgačního systému) za předpokladu, že sítujíoí komonomer je do předemulze nasazován bezprostředně po přípravě, tedy svým způsobem in situ. Provozní reprodukovatelnost výroby pojiva činí postup podle vynálezu naprosto spolehlivým a současně zaručuje užitnou hodnotu takto získaného pojíva V oblasti aplikací hodnocenou podle v úvodu popisuVýrazné zlepšení vlastností povrchové úpravy usní se...