Patenty so značkou «usmerňovač»

Nastaviteľný prúdový usmerňovač toku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7304

Dátum: 03.12.2015

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F15D 1/02

Značky: prúdový, usmerňovač, nastavitelný, tekutin

Text:

...je riešenie, keď usmerňovací člen je oboch stranách nastaviteľné uložený vnútri pevného člena pomocou nastavovacej sústavy, z ktorých každá je tvorená najmenej z troch nastavovacích členov uložených po obvode pevného člena. Takéto riešenie má viac stupňov slobody pohybu usmerňovacieho člena,umožňuje samostatne nastavovať nábehovú a výbehovú stranu usmerňovacieho člena. Keďže je možné celý usmerňovač vyosiť až o hodnotu rozdielu polovice...

Synchrónny usmerňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20524

Dátum: 31.10.2012

Autori: Wolfsgruber Stefan, Neuböck Johannes, Schultschik Christoph, Artelsmair Bernhard

MPK: H02M 3/335, B23K 11/24

Značky: usmerňovač, synchrónny

Text:

...Tým, že sú na základnej doske umiestnené spínacíe prvky, aktivačné zapojenie a napájacie zapojenie synchrónneho usmeiňovača, môže byť docielené autarknej konštrukcie. Základná doska môže byť príkladne integrovaná vo vysokoprúdovom transfonnátore. Keď je synchrónny usmerňovač vytvorený pre autarknú prevádzku vo vysokoprúdovom transforrnátore, môžu byť eliminované všetky vedenia k základnej doske a preto do vysokoprúdového transformátora....

Spôsob výroby frekvenčného usmerňovača s chladiacim zariadením a frekvenčný usmerňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11807

Dátum: 24.04.2010

Autori: Göbl Christian, Knebel Markus, Sagebaum Herrmann Ulrich, Beckedahl Peter

MPK: H01L 23/373, H01L 21/50, H05K 7/20...

Značky: usmerňovača, chladiacim, výroby, usmerňovač, frekvenčného, spôsob, zariadením, frekvenčný

Text:

...prvých vodivých dráh, pričom na najmenej jednej prvej vodivej dráhe je usporiadaný najmenej jeden výkonový polovodičový konštrukčný prvok a prostredníctvom spojovacieho zariadenia je elektricky správne zapojený s najmenej jedným ďalším výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom a/alebo s najmenej jednou dalšou prvou vodivou dráhou. Výhodne je toto spojovacie zariadenie vytvorené z najmenej jednej elektricky izolačnejfólie a z jednej...

Špirálový kompresor a usmerňovač pre tento kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13510

Dátum: 15.01.2009

Autor: Bush James

MPK: F01C 1/02, F04C 27/00

Značky: usmerňovač, kompresor, špirálový

Text:

...dná a príslušné špirálové rebrá, ktoré vyčnievajú z príslušných dien a ktoré navzájom zapadajú do seba počas vzájomného pohybu na účely stláčania tekutiny (typicky chladiva). Vysokotlakový priestor je vymedzený vnútri skrine a umiestnený na zachytenie stlačenej tekutiny zo špirálových telies kompresora. Poskytuje sa usmerňovací prvok, ktorý má vnútornú okrajovú oblasť posuvne uloženú vzhľadom na prvé Špirálové teleso. Usmerňovací...

Usmerňovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3931

Dátum: 05.10.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/08, F24F 13/06

Značky: vzduchu, usmerňovač

Text:

...zárezy a zboku protiľahlé rovinné zárezy. Usmerňovacia plocha súdkovitého tvaru má aspoň jednu pozdĺžnu výstuhu na jej jednej strane a aspoň jeden ovládací prvok na jej druhej strane. Takto usporiadaný usmerňovači element má na svojich kratšich rovinných stranách kruhový doraz, z ktorého vystupuje čap. Súbežné zárezy nosiča v úrovni protiľahlých rovinných zárezov majú rozšírenie a/alebo odbočenie smerom von. Usmerňovacia plocha...

Mechanický usmerňovač zmyslu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 951

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hredzák Andrej

MPK: G01R 11/00, G01R 11/16

Značky: usmerňovač, zmyslu, mechanicky, otáčok

Text:

...riešenia je to. že tvori samostatnú montážnu jednotku.ktorú možno montovať do počítacích strojčekov alebo podobnýchzariadeni V ľubovoľnej pracovnej polohe usmerňovača. Prevod me chanického usmerňovača zmyslu otáčok je rovný jednej. Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je uvedené na výkrese, kde na obr. 1 jemechanický usmerňovač zmyslu otáčok v nárýse, v reze, na obr. 2Na vstupnej osi l je otočne uložené prve kombinované...

Zapojení zdroje synchronizačních impulsů pro trojpulsní tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270342

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 11/04

Značky: zdroje, impulsů, zapojení, trojpulsní, synchronizačních, usmerňovač, tyristorový

Text:

...a že pro řízení tří tyristorú vysta§ísjednímoptoelektriokým epojcvacím členem. Tan jezapojen tekovým způsobem, že odebírá proud pouzTíô dobu krátkeho impulau. takže filtr 1 vlastní obvod nsvyžadují výkonnäjěí součástky e lze je proto velmi dobre miniaturizovet. Zdroj synchronizačních impulsů podle vynálezu umožňuje realizovat u nízkonepěłových tyriatorových uemärňovečů výhodná zapojení e generatorem rídicích impulsů, spoločným vždy třem...

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267009

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/145

Značky: generátoru, impulsů, tyristorový, řídících, zapojení, usmerňovač

Text:

...1 znázorněn príklad zapojení generàtoru rídi~ cích impulsú podle vynálezu, v danem prípade pro usměrňovač v uzlovém trcjpulsním za pojení. Na obr. 2 jsou pak znázorněny průběhy napětí v tomto obvodu.Tyrístorový usměrňovać L v uzlovém dvoj nebo trojpulsním zapojení (car. 1) má záporný pól ii tvoŕen anodami dvojice nebo trojice tyristorů 2 a kladný ooi lg nuloxím vývodem transformátoru. Mezi oba poly je připojena zátěž ig. K zápornemu polu il...

Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265990

Dátum: 14.11.1989

Autori: Majtán Miroslav, Liška Miloš, Žoldák Ľubomír

MPK: B01D 19/00

Značky: odlučovače, usmerňovač, prúdenia, vzduchu

Text:

...v osi vstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupněmu hrdlu tangenciálne orientované lamely, pričom medzi spodnou hranou lamiel a dnom nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera a.Takéto riešenie usmerňovača prúdenia v odlučovačoch umožňuje presunúť oblasž nízkej rýchlosti rotácie tekutiny dalej od výstupného hrdla čo podstatne zlepšuje odlučovanie vzduchu. Ďalšou výhodou je ľahká dezinfekcia a...

Jednosmerný usmerňovač dobehu sušiarenských vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265792

Dátum: 14.11.1989

Autori: Limpár Ferdinand, Tyukos Jozef, Frič Otto

MPK: F26B 15/16

Značky: sušiarenských, vozov, jednosmerný, doběhu, usmerňovač

Text:

...listová pero 3 je na jednom konci spojené s prvým čapom Q s frámou l a na druhom konci podopretá opierkou 1 uchytenej skrutkovým spojom a poistnou maticou Q so segmentom Q s rukovätou A pričom vo fréme l je upevnená podpera ll pre podopretie segmentu Ž, ktorýje výkyvne uložený na druhom čape É zabudovaného do frémy l, ktorá je medzi prvým čapom Q a opierkou 1 opatrená poistkou 2.Funkcia jednosmerného usmerñovača dobehu sušiarenských...

Třífázový vysokonapěťový polovodičový usměrňovač, zejména pro vysokofrekvenční generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265624

Dátum: 14.11.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Dočekal Jiří, Havlíček Rudolf, Jareš František, Hroch Pavel

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: třifázový, usmerňovač, polovodičový, zejména, vysokofrekvenční, vysokonapěťový, generátory

Text:

...ve výrobě. Podobně složité a pracné jsou usměrňovače používající jednotlivé polovodičové prvky s jednopôlovým šroubovým vývodem, přimontovaným vždy na chladič určitého profilu a chladiče se pak montují vždy na nosníky jedné usměrňovací větve a ty pak se mechanicky spojují v celek vysokonapětového usměrňovače.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokonapěčový třífázový polovodičový usměrňovač zejménapro vysokofrekvenční generátory, sestávající z...

Statický výkonový dvoucestný vícefázový polovodičový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264236

Dátum: 13.06.1989

Autori: Skypala Zdenek, Daniel Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02M 7/06, H02K 11/00

Značky: dvoucestný, usmerňovač, staticky, polovodičový, vícefázový, výkonový

Text:

...elektricky vodivě nalisovány svými stejnosměrnými výstupy V otvorech příslušného fázového úseku elektricky vodivého nosného tělesa 1 a jejichž vstupní střídavé vývody 21 jsou vzájemné propojeny střídavým propojovacím uzlem 5, k němuž je současně připojen i první vývod 31 odrušovacího kondenzátoru 3, upevněného na nosném tělese 1. Druhý vývod 32 odrušovacího kondenzátoru 3 je pak připojen k příslušnému fázovému úseku nosného tělesa 1. Střídavý...

Prestaviteľný usmerňovač prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264194

Dátum: 13.06.1989

Autor: Piaček Florián

MPK: B60H 1/34

Značky: prúdenia, usmerňovač, přestavitelný, vzduchu

Text:

...prostredníctvom čapov Výkyvné uložené na konzolách upravených po krajoch vetracieho otvoru, vytvoreného na kapote motorového vozidla.Pestavitelný usmerňovač prúdenia vzduchu má priaznivý Vplyv na motor v tom, že čerpe čistý vzduch vo výške kapoty, vytvá 264194ra v priestore motora pretlak a tým zabraňuje vstupu zaprášeného vzduchu od kolies. Čistejší vzduch vstupuje do vzduchového filtra, čím zabraňuje jeho znehodnoteniu, čo má priaznivý Vplyv...

Řízený usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243960

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: H02M 7/12

Značky: řízený, usmerňovač

Text:

...napájecího trans~ formátoru.Řízený usměrňovač na obr. 1 je tvořen dvěma nesymetrickými usměrňovacími můstky l, g, napájenýmí z napájecího transformátoru Ž V diagonále prvního nesymetrického usměrňovacího müstku l,tvořeněho diodami 5, Ž a tyristory 2, lQ,je zapojena jedna sekce Q sekundárního vinutí napájecího transformátoru Ž, jejíž začátek je připojen ke společnému bodu diod 1, Ž a konec ke společnénu bodu tyristorů 3, lg. V díagonále...

Usměrňovač proudícího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242117

Dátum: 01.02.1988

Autor: Tylajka František

MPK: B60H 1/00

Značky: usmerňovač, proudícího, vzduchu

Text:

...vzduchu otočně upevněnď na kulovém čepu pomocí nosných žeber tvořících dorazy výtvarované v těleee ueměrňovače, které je posledním článkem rozvodu vzduchu.Navrhovaným uložením mřížky usměrňovače je umožněno jaké~ koliv tverové řešení i libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kterémkoli aměru nedochází ke zmenšení průtočného průřezu, tedy ani k nežádoucímu zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, tedy ani k...

Usměrňovač větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240892

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bernauer Bohumil

MPK: B60H 1/24

Značky: větracího, usmerňovač, vzduchu

Text:

...uložením mřížky ueměrňovače je umožněno jakékoli jeho tvarové řešení ą libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kteréhkñi směru nedochází ke znenšení průtočnéhoprůřezu 3 tím ani k nežádoucímu-zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, ted ani k omezení jeho množství vlivem ztrát.Navrhované provedení usměrňovače větracího vzduchu oproti běžným usměrňovačům snižuje o 1/3 počet dílů potrebných k...

Usmerňovač pohybu registračného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238516

Dátum: 01.11.1987

Autori: Branderský Marian, Simonová Viera

MPK: B41J 15/00

Značky: papiera, registračného, usmerňovač, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usmerňovač, ktorý riadi pohyb registračného papieru prechádzajúceho medzi ťažným a prítlačným valcom zapisovačov u elektrokardiografov. Podstata funkcie usmerňovača spočíva v tom, že ťažný, prípadne prítlačný valec je opatreny vybraním, vytvoreným vonkajšou plochou ohraničenou zľava i sprava čelnou plochou, do ktorého je vložená stieracia plocha vytvorena vo vedení papiera. Vynález e možné s výhodou použiť pri konštruovaní...

Třífázový můstkový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241225

Dátum: 15.09.1987

Autor: Štorek Miloslav

MPK: H02M 7/00, H02M 6/

Značky: usmerňovač, můstkový, třifázový

Text:

...spojen s kladnou výstupní svorkou třílázového můstkového usměrňovače. a konce vinutí 51, 52, 53 dru hé třífazové tlumivky 5 jsou spojeny do dru hého společného bodu 54, který je spojen sezápornoit výstupní svorkou třífázového můst , kového usměrňovače. Mezi tyto výstupní svorky jsou zapojeny sériově spojené korekčni kapacity B a 7, jejichž střed je uzemněn.V zapojení podle obr. 1 protéká každým vinutím třífäzové tlumivky 4 nebo 5 jedna...

Rotující usměrňovač elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251269

Dátum: 11.06.1987

Autori: Švéda Zdeněk, Nepustil Tomáš, Dresler Jaromír

MPK: H02K 19/22

Značky: rotující, elektrického, točivého, usmerňovač, stroje

Text:

...náročnější galvanické odizolování prvního sběrného kotouče a druhého sběrného kotouče od hří dele stroje.za významnou přednost lze pak u řešení rotujícího usměrñovače elektrického stroje točivého podle vynálezu považovat tu skutečnost, že pgi uspořádání galvanicky vodívých připojovacích míst na stejných stranách prvního kotoučovitého nosiče a druhého kotoučovitého nosiče spolu s jimi příslušnými prvním sběrným kotoučem a druhým...

Zapojení regulátoru pro svařovací usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226293

Dátum: 15.04.1985

Autori: Heinrich Petr, Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

Značky: zapojení, regulátoru, usmerňovač, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátora pro svařovací usměrňovač s vyhlazovací tlumivkou, vyznačené tím, že paralelně k bočníku /4/, zapojenému do série s tlumivkou /3/ je svým prvním a druhým vstupem zapojen blok /5/ skutečné hodnoty proudu, jeho první výstup je spojen jednak se vstupem spínače /6/ počátečních stavů a jednak přes derivační blok /7/ s prvním vstupem prvního sčítacího členu /8/ a druhý výstup bloku /5/ skutečné hodnoty proudu je spojen s druhým...

Usměrňovač třifázového alternátoru s vinutím zapojeným do hvězdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227086

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kroutil František, Kladivo Antonín

Značky: vinutím, třífázového, alternátoru, zapojeným, hvězdy, usmerňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Usměrňovač třífázového alternátoru a vinutím zapojeným do hvězdy, zvláště pro alternátory motorových vozidel, s vývody jednotlivých fází připojenými na třífázový usměrňovací most typu Graetz vyznačený tím, že paralelně ke stejnosměrnému výstupu třífázového usměrňovacího mostu (2) je připojeno sériové spojeni dalších dvou diod (3, 4) tak, že první dioda (3) je spojena svou anodou se záporným pólem stejnosměrného výstupu usměrňovacího mostu (2) a...

Tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 215418

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pištínek Bohuslav, Nakládal Leoš, Havelka Jaroslav

Značky: usmerňovač, tyristorový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vzduchem chlazený tyristorový usměrňovač, obsahující řadu modulově uspořádaných jednotek umístěných vertikálně v nosném rámu nad sebou. Výsuvné silové polovodičové moduly (obr. 1) odděleně mezivložkami, tvořenými dvěma bočnicemi a dvěma příčnými izolačními deskami pro usměrnění proudění vzduchu a přisání vzduchu do chladicího kanálu, jsou uzpůsobeny nad alespoň jedním výsuvným blokem přepěťové ochrany, prípadně výsuvným...

Reverzačný tyristorový usmerňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 214966

Dátum: 15.09.1984

Autori: Rýdzi Rudolf, Dudík Vladimír, Slávik Ivan

Značky: tyristorový, usmerňovač, reverzačný

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačný tyristorový usmerňovač vyznačujúci sa tým, že na každý zo šiestich vývodov šesťfázového transformátora sú pripojené dva hlavné tyristory (1) a (2), z ktorých prvý hlavný tyristor (1) je na vývod pripojený anódou a druhý hlav. tyristor (2) katódou a katóda prvého hlav. tyristora (1) je spojená s anódou druhého hlav. tyristora (2) a spolu sú pripojené na spoločný vývod usmerňovača spolu s ostatnými dvojicami hlavných tyristorov, pričom...

Rotační usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 224206

Dátum: 01.09.1984

Autor: Juříček František

Značky: rotační, usmerňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační usměrňovač elektrických strojů točivých, zejména bezkroužkových synchronních generátorů, opatřený polovodičovými diodami, vyznačující se tím, že zapojení diod (1) je provedeno plošnými spoji s vodivými fóliemi, uspořádanými na třech soustředných prstencích (3, 4, 5), navzájem izolovaných, přičemž spoje, spojující stejnosměrnou stranu diod (1), jsou provedeny jako nepřerušený prstenec (4, 5), a spoje střídavé strany diod (1) jsou pro...

Usměrňovač s časovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216486

Dátum: 01.07.1984

Autor: Komínek Miroslav

Značky: usmerňovač, časovým, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je usměrňovač s časovým obvodem, zejména pro napájení elektromagnetů se zvláštním zřetelem na vysokou provozní spolehlivost a minimální rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že neřízený usměrňovač v můstkovém zapojení má společnou větev s řízeným usměrňovačem, který je řízen dvěma tyristory pomocí časového obvodu, přičemž výstup neřízeného usměrňovače je připojen k jednomu vinutí elektromagnetu a výstup řízeného...

Usmerňovač rotačných súčastí s nesymetricky tvarovaným vnútorným priemerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215347

Dátum: 31.05.1984

Autor: Brunová Jarmila

Značky: vnútorným, usmerňovač, súčastí, tvarovaným, priemerom, rotačných, nesymetricky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie ručného triedenia náhodne orientovaných rotačných súčastí s nesymetricky tvarovaným vnútorným priemerom (napr. krúžkov s kužeľovým otvorom) v medzioperačnej dopravnej jamke. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím usmerňovača podľa vynálezu, ktorý usmerňuje súčiastky do dvoch odvádzacích žľabov, v ktorých v každom z nich sú rotačné súčasti orientované jedným smerom. Usmerňovač sa skladá z prívodného žľabu 1 ústiaceho...