Patenty so značkou «určovania»

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288191

Dátum: 14.05.2014

Autori: Martinček Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G01F 1/74, G01M 11/02

Značky: objemov, pikolitrových, zmesí, vlnovej, kvapalných, binárnych, meraním, koncentrácie, dĺžky, metoda, určovania, vyrovnávacej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov s využitím optického vlákna je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky ?0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 šíriace sa v optickom vlákne, ktorého jadro je tvorené vyšetrovanou binárnou zmesou. Keďže index lomu binárnych zmesí závisí od pomeru jednotlivých kvapalín v zmesi, je možné na určenie tohto pomeru využiť meranie vyrovnávacej vlnovej dĺžky ?0 pre...

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Karpusas Michael, Lyne Paul, Garber Ellen, Saldanha José

MPK: A61P 29/00, A61K 39/395, A61K 49/16...

Značky: bunkovej, protilátku, kyseliny, vitro, buňka, spô, hsaqc2, protilátka, obsahujúce, linie, hybridomů, určovania, túto, haaqc2, vla-1, tkanive, haqc2, izolovanej, maqc2, kompozície, spôsob, sekvencie, použitie, nukleovej, anti-vla-1, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Spôsob určovania mýtnych poplatkov v systéme výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15264

Dátum: 29.06.2011

Autori: Tijink Jasja, Kersten Jan

MPK: G07B 15/06

Značky: výběru, mýta, určovania, systéme, cestného, poplatkov, spôsob, mýtnych

Text:

...vyplynie automaticky pri prerušení reťazca lehôt platnosti. Každý maják má po dobu trvania poslednej lehoty platnosti v pamäti uloženú tú hodnotu stavu mýtnych poplatkov, ktorá bola naakumulovaná doteraz, a ak počas tejto lehoty platnosti nepríde od niektorého iného majáka výzva na vymazanie. prípadne správa otom, že táto hodnota stavu mýtnych poplatkov bola ďalej zvýšená, potom tento maják príde k záveru,že on je tým posledným v...

Spôsob určovania vybavenia pre konštantné stoly osadzovacích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16447

Dátum: 09.02.2010

Autori: Pfaffinger Alexander, Royer Christian, Bauer Petra

MPK: H05K 13/00, H05K 13/08

Značky: automatov, určovania, konstantně, spôsob, osadzovacích, stoly, vybavenia

Text:

...výrobných, zhotovovacich alebo montážnych liniek,ktoré môžu pri postupe prevybavenia zostať rovnaké a nemusia byť menené. Konštantné stoly sú teda príspevkom k optimalizovaniu výrobného procesu, pretože náklady na prevybavenie sa môžuzredukovať a vybavenie sa môže ušetriť. Tiež sa zredukuje potrebamiesta a skladovania, pretože je nutné prechovávať menej premenných stolov (pod výrazom premenný stôl sa rozumie výmenný poprípade dopravný stôl...

Valec na meranie rovinnosti a spôsob určovania chýb rovinnosti u pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12562

Dátum: 27.03.2009

Autor: Noé Andreas

MPK: G01B 7/34, B21B 38/02, B21B 38/06...

Značky: válec, pásu, rovinnosti, určovania, meranie, spôsob, chýb

Text:

...zaznamenávať ťah pásu zvláštnym zariadenímv závislosti na čase. To je však spojené s vysokým nákladom.Pokiaľ sa meranie ťahu pásu uskutočňuje napríklad V oblasti valcových ložísk pomocou bežných load-cells (dynamometrov),môže byť dynamika často nedostatočná. Tu je oblasť predkladaného vynálezu.0005 Okrem toho je známy valec s dvoma pruhovitými tlakovými snímačmi na vonkajšom povrchu valca, pričom sú snímače umiestnené V strednej časti...

Spôsob určovania stránkovacieho slotu prepojovacej služby CDMA mobilnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18401

Dátum: 16.12.2008

Autor: Wu Chuanxi

MPK: H04W 68/02, H04W 76/00, H04W 84/08...

Značky: určovania, spôsob, stanice, služby, prepojovacej, mobilnej, slotu, stránkovacieho

Text:

...krátkym slotovým cyklom. Avšak skôr uvedený problém zostáva stále nevyriešený.Predložený vynález je navrhnutý tak, aby uvažoval problém existujúci v súvisíacom odbore spočivajúci vtom, že existuje pomalý pristup k mobilnej stanici volanej po spustení. Hlavným cieľom predloženého vynálezu je poskytovať vylepšenú schćmu na určovanie stránkovacieho slotu prepojovacej služby CDMA mobilnej stanice, na riešenie prinajmenšom jedného zo...

Systém a spôsob určovania prednosti v jazde vozidiel na križovatkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14547

Dátum: 28.10.2008

Autori: Dessouky Khaled, Moring John Thomas, Mcnew Justin Paul

MPK: G08G 1/16, G01C 23/00

Značky: spôsob, križovatkách, přednosti, vozidiel, určovania, jazde, systém

Text:

...zohľadneni bezpečnostných pravidiel ainformácií, predstavujúcich odozvu na znázornenie križovatky v podobe mapy, stacionárna jednotka určí, ktoré vozidlo(á) má(majú) prednosť v jazde na križovatke a potom tieto informácie oznámi týmto vozidlám.0010 Na obrázku 1 je znázornený priklad usporiadania jednotky inštalovanej pri ceste podľa niektorých foriem vyhotovenia tohto vynálezu. Stacionárna jednotka, napriklad jednotka 10 inštalovaná pri...

Spôsob určovania množstva výstužných vlákien pre betón alebo rozloženia výstužných vlákien v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9341

Dátum: 29.09.2008

Autor: Vitt Gerhard

MPK: B28C 5/40, E04C 5/01, C04B 28/02...

Značky: množstva, rozloženia, vlákien, betón, určovania, výstužných, spôsob, betóne

Text:

...a/alebo po vytvrdeni. Vynález sikladie za úlohu vyhnút sa vyššie uvedeným nevýhodám.0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť informácie vláknami vystuženémubetónu a vláknami vystuženým betónovým štruktúram.0010 Cieľom vynálezu je taktiež poskytnúť jednoduchý spôsob pre dávkovanie betónových výstužných vlákien do betónu.0011 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob určenia obsahu a kvality výstužných vlákien do betónu, ako napríklad množstvo...

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Durey David, Gautier Antoine

MPK: G21C 17/10, G21D 3/00

Značky: objemového, jadrového, jádra, reaktora, rozloženia, spôsob, určovania, výkonu

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Zariadenie a spôsob určovania obsahu vlhkosti prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4672

Dátum: 09.11.2005

Autor: Schmidt Walter

MPK: G01N 25/56, A01G 25/16

Značky: spôsob, zariadenie, vlhkosti, určovania, prostredia, obsahu

Text:

...počiatočným pokusom doposial nepresadila. WO 90 l 38 l 2 opisuje postup, pri ktorom sa zemina nachádza vnútri valca, ktorý je vybavený vyhrievacímčlenom a snímačom teploty. Vyhrievací člen vytvorí tepelný impulz azvýšenie teploty zeminy ním spôsobené sa meria snímačom teploty a vyhodnocuje ako miera obsahu vlhkosti. Predovšetkým tepelná vodivosť je výrazne určovaná typom a veľkosťou styčnej plochy medzi zeminou a senzorom, ktoré nemôžu byť...

Spôsob určovania koncentrácie plynov s diferenciálnym absorpčným LIDAR-om potláčajúci chyby merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282472

Dátum: 03.01.2002

Autori: Bartko Ján, Grešík Štefan, Viceník Jiří

MPK: G01J 3/427

Značky: chyby, diferenciálnym, určovania, plynov, spôsob, merania, koncentrácie, lidar-om, potláčajúci, absorpčným

Zhrnutie / Anotácia:

Meranie sa vykonáva tak, že časť laserov je naladená na vlnovú dĺžku lambda-on silno pohlcovanú detegovanou látkou a časť na málo pohlcovanú vlnovú dĺžku lambda-off. Po uskutočnení polovice merania návratových energií sa lasery naladené na lambda-on preladia na lambda-off a lasery naladené na lambda-off sa preladia na lambda-on a meranie sa dokončí. Koncentráciu určíme z geometrického priemeru pomerov návratových energií pre lambda-on ku...

Spôsob určovania koncentrácie fluorovodíka v plyne a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281695

Dátum: 01.05.2001

Autori: Fedorov Pavlovič Pavol, Mariani Emil, Sobolev Pavlovič Boris, Kaplan Jiří, Jakeš Dušan, Trnovcová Viera

MPK: G01N 27/07

Značky: zariadenie, koncentrácie, vykonávanie, spôsob, určovania, tohto, fluorovodíka, spôsobu, plyne

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je založené na disociácii fluorovodíkových molekúl v meranom plyne pri rozhraní zápornej elektródy (2) a tuhého elektrolytu (1) a transporte vzniknutých fluoridových iónov cez tuhý elektrolyt (1) ku kladnej elektróde (3) vplyvom jednosmerného elektrického poľa vytvárajúceho medzi elektródami (2, 3) potenciálový rozdiel 1,2 až 1,9 V. Prítok molekúl fluorovodíka k uvedenému rozhraniu je regulovaný tak, aby koncentrácia fluoridových iónov...

Olovnica a spôsob určovania vodorovného smeru a uhla sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281029

Dátum: 09.04.1997

Autor: Rehák Jozef

MPK: G01C 15/10, G01C 9/10

Značky: sklonu, směru, olovnica, spôsob, vodorovného, určovania

Zhrnutie / Anotácia:

Olovnica (1) má v hornej časti otočne umiestnenú kladku (2), pričom os otáčania kladky je kolmá na ťažnicu olovnice a pretína ju. Pod kladkou je prevlečený špagát (3) alebo je ovinutý okolo kladky o jeden závit, pričom má v polovici dĺžky stredovú značku (4). Konce špagátu (5) zaujímajú zisťovaný smer alebo sklon, pričom špagát sa tiažou olovnice napne a súčasne sa po ňom olovnica pohybuje do najnižšej polohy. Vzájomná poloha olovnice, daná...

Spôsob určovania a používania plniaceho množstva lisovaného materiálu pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281001

Dátum: 09.04.1997

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/04, B30B 9/22

Značky: lisom, používania, určovania, materiálů, plniaceho, hmoty, spôsob, množstva, pevnej, filtračným, kvapaliny, lisovaného, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob určovania a používania plniaceho množstva lisovaného materiálu (7) pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom s lisovacím elementom, napríklad piestom (6), pre niekoľko za sebou nasledujúcich lisovaní sa vykonáva pomocou úvahy v diagrame výťažok/výkon. Za predpokladu, že sú známe polohy charakteristík, spájajúcich rôzne pracovné body v tomto diagrame a pri vložení fiktívneho pracovného bodu, sa určujú zmeny výťažku a...

Spôsob určovania celulolytickej aktivity bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270107

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kopečný Jan, Leško Zoltán, Kmeť Vladimír

MPK: C12Q 1/04

Značky: bakterií, určovania, spôsob, aktivity, bachorových, celulolytickej

Text:

...ktorého podstata apoöiva v ton, že riedky gél z rozpuatnej oelulôąy e naviezanýa gratiton alebo iivoöilnym uhlia eo pridá do anaerôbneho bujônu obeahujúoehooe 1 obi 6 u v anołotve 0.01 až 0,05 dielov hnotnoatných,beohorovd tekutina v nnołetve e al 30 diolov.hnotnoetnýoh a minoralie najmä hydrogenfoeforečnan draaelný, ohlorid eodný. eiran anônny, dihydrogenfoeforeönan draaelný,ohlorid vépanatý, airan horeünatý v nnoiatve 1 ai ie dielov...

Sposob určovania priečnej polohy objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265491

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čeragin Nikolaj, Koževatov Ilja, Minarovjech Milan, Kollár Vladimír

MPK: G01J 3/30, G01B 9/02

Značky: priečnej, polohy, určovania, objektu, spôsob

Text:

...objektu pomocou videokamery, ktorá snima priebeh intenzity optického tieña vrhaného meraným objektom umiestneným medzi zdrojom optického žiarenia s optickou sústavou a videokamerou. Priečna poloha objektu sa určuje na základe vzájomnej definovanej polohy priebehu intenzity optického tieňa a jeho elektronicky vyhotoveným zrkadlovým obrazom. Jeho nevýhodou je nutnost mechanického posuvu objektu voči videokamera za účelom získania definovanej...

Spôsob určovania biochemických vlastností bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262631

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lenárt Jozef, Kmeť Vladimír

MPK: G01N 33/50

Značky: vlastností, biochemických, spôsob, určovania, bachorových, bakterií

Text:

...glukža, inozitol, laktôza, manöza, manitol, rafinôza, ribôza, sacharôza, xylőza,äkrob, eskulín, nanesený na papierovom disku s plochou cca 78,5 mm v množstve až 250 mg. Obsah skúmaviek sa za anaerôbnych podmienok inkubuje pri teplote 37 °c až 39 °C počas 4 až 48 hodín. Po tejto dobe sa pridá farebný pH indikátor stupňa fermentačnej aktivity t.j. zmes brómtymolovej modrej a metylčervene nanesena na papieriku a podľa stupňa fermentačnej...

Spôsob určovania eutektoidných teplôt liatiny pri rýchlom plynulom ohreve metódou sledovania elektrických veličín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247252

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rychetník Václav

MPK: G01K 7/00

Značky: ohreve, liatiny, metodou, určovania, zariadenie, eutektoidných, teplot, rýchlom, plynulom, sledovania, elektrických, spôsob, veličin, uskutočňovanie

Text:

...na teplote jej ohrevu. Kedže absolútna hodnota odporu nie je v danom prípade dôležitá, iba jeho závislost na teplote, je stupnica pre odpor Iyznačensí iba v dielikoch.Obr. 3 pripojenébo výkresu znázorňujú graficky iunlzčnú závislost derivácie odporu podľa teploty V závislosti na teplote, ktorá zvýrazňuje spodnú a hornú eutektoidnú teplotu skúmanej vzorky.Obr. 4 pripojeného výkresu znázorňuje závislost teplota-rýchlosť ohrevu V grafe pre...

Spôsob určovania vzdialenosti opticky nepriehľadných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 242314

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tureániová 1udmila, Jerman Zdenik

MPK: G01B 11/14

Značky: spôsob, opticky, vzdialenosti, nepriehľadných, určovania, telies

Text:

...ak sa toto teleso umiestni v malej vzdialenosti od detekčnej roviny, jeho prítomnosť sa prejaví vytvorením geometrického tieňa s ostrým rozhraním. Ked je teleso uložené ďalej od roviny detektora, jeho prítomnosť sa tiež prejaví geometrickým tieňom, ale hranica tohto tieňa bude menej ostrá ako vtedy, keď predmet je blízko detekčnej roviny. Rozostrenie hranice geometrického tieňa zapríčinia odklony lúča prechádzajúceho okra 4jom telesa,...

Spôsob určovania vlastných frekvencií dynamickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229431

Dátum: 15.04.1986

Autori: Olach Ondrej, Ďurman Vladimír

MPK: G01L 1/12

Značky: sústavy, vlastných, spôsob, dynamickej, určovania, frekvencií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie vlastných frekvencií dynamickej sústavy. V praxi sa vyskytuje mnoho prípadov kmitavého pohybu rôznych strojov a strojových častí. V týchto prípadoch je niekedy potrebné poznať vlastné frekvencie takejto dynamickej sústavy. Vynález umožňuje merať vlastné frekvencie dynamickej sústavy i pri veľmi malých amplitúdach vlastných kmitov 0,1 (m. Podstata vynálezu spočíva v určovaní vlastných...

Spôsob určovania rýchlosti korózie keramického materiálu roztavenou troskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220878

Dátum: 15.02.1986

Autori: Longauer Milan, Ambrúz Vladimír

Značky: spôsob, rychlostí, korózie, keramického, troskou, roztavenou, určovania, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob určovania rýchlosti korózie keramického materiálu roztavenými troskami je určený pre potreby hutníctva, chemického priemyslu, strojárstva, stavebníctva a energetiky. Podstata spôsobu, pri ktorom sa keramický materiál ponára do roztavenej trosky a po jeho vytiahnutí bežným spôsobom vyhodnotí rozsah korózie spočíva v tom, že vzorka žiaruvzdorného keramického materiálu, sčasti ponorená do roztavenej trosky sa otáča 1 až 6000 min-1 a súčasne...

Spôsob určovania opálených miest ložiskových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225887

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bartl Ján, Kružinský Dušan

Značky: ložiskových, určovania, spôsob, miest, súčiastok, opálených

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob určovania opálených miest ložiskových súčiastok, vyznačujúci sa tým, že kontrolovaná ložisková súčiastka (1) sa vloží do striedavého elektromagnetického poľa, vytvoreného elektromagnetickou cievkou (2), napájanou z elektrického zdroja (3) prúdu, pričom rozloženie teplotných oblastí vznikajúcich ako d(sledok hysteréznych strát v materiáli ložiskovej súčiastky (1) sa sníma termovíznou kamerou (4) a zobrazuje sa na farebnom monitore (5) na...

Spôsob určovania fázovej stability kvapalných hnojív a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243922

Dátum: 17.09.1985

Autori: Plešr Václav, Eipera František Plzeo

MPK: B01J 14/00

Značky: určovania, spôsobu, vykonávanie, fázovej, stability, kvapalných, hnojiv, zariadenie, tohoto, spôsob

Text:

...termoelesktrických článkov sú schematicky znázornená na obr. 2.K meraniu uvedeným spôsobom možno použiť tiež niektorý iný spôsob merania teplotných rozdielov napr. pomocou termisrtorov, o-dlpo-rových teplomerov a podobne.Pri určovaní fázovej stability kvapalných hnojív, ako i k-vaparlných - najmä emulzných pesticídnych konceniratov, za použitia jedného z rôznych možných moditikácii zariadenia na určovanie fázovej stability pri nízkych...

Spôsob určovania relatívnej obrábateľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221787

Dátum: 15.05.1985

Autori: Koganov Josif Abramovič, Vasilko Karol

Značky: realizáciu, zariadenie, obrábateľnosti, relatívnej, určovania, materiálov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie je určené na stanovenie relatívnej obrábateľnosti materiálov pred ich vstupom na výrobné zariadenie. Pri pružnom a posuvnom uložení nástroja dochádza k jeho postupnému vrezávaniu do obrobku do určitej hĺbky, ktorá odpovedá ralatívnej obrábateľnosti. Možno aplikovať v strojárskych a hutníckych prevádzkach.