Patenty so značkou «určování»

Těleso pro určování hloubky tekuté fáze v plynule odlitém ocelovém odlitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260422

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hons Jaromír, Mrázek Libor

MPK: B22D 2/00, B22D 11/16

Značky: plynule, fáze, hloubky, ocelovém, tekuté, odlitků, odlitém, určování, těleso

Text:

...gama. jde o hodnotu hrubou, orientační. Přesný tvar a rozměr vrcholu tekuté täze podává autoradiogram radioaktivně značeného olova, zatečeného do vrcholu, tedy dále než určila poloha zachyceného bodového zářiče. Tato vzdálenost,zjištěná proměřením autoradiogramu, se k původní orlentačně stanovené hloubce připočte.Výhoda popsaného tělesa podle vynálezu spočíva v urychlení pohybu bodového záři 5če objemem tekutého kovu v krystalizátoru i pod...

Způsob určování tkání a jejich případných změn

Načítavanie...

Číslo patentu: 270003

Dátum: 13.06.1990

Autori: Prokop Josef, Šprincl Ladislav

MPK: G01N 23/02

Značky: určování, změn, případných, tkání, jejich, způsob

Text:

...l. Podobnoat - čím vátší~jepgggm§tj, tím větší je obraz. 2. Symetrie - obsaz je stredové aymetrlcký, ćehož lze e výhodou využít k vyhodnooování. 3. vzdálenost od počátku je tím větáí,čím menší elementy ee zobrazujímKaždému druhu lideká, zvíteoí nebo rostlinná tkáně jednoznačne odpovídá obraz daný dvojrozměrnou proetorovou treneíormací. jehož typická ueporádání charakterizuje moríologíoký typ tkáně, bez ohledu na odohylky od základního...

Zařízení pro určování kontaminace radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 269121

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vitha František, Krejčík Stanislav, Chábera Tomáš, Wilhelm Ivan

MPK: G01T 1/167

Značky: zařízení, určování, ovzduší, radonu, kontaminace

Text:

...diakriuinsce. výstupy těchto tří nezávislých diskriulnatorů §, lg, gâ jsou pripojeny na vyhodnocovacl část gg v to~ to případě pro jednoduchost reprczentovanou vyhodnocovací jednotkou Q.zařízení pracuje takto. Plyny, jejichž zsmoření je zjiäřováno, přečerpvává plynové čerpadlo A aeroaolovýn filtre łł. Množství přečerpaného plynu sc stanoví z údajů průtokouěru. Radioaktivnl prvky, obsažené v čerpanén plynu, resp. vzduchu ve formě asrosolů...

Radiometrické zařízení pro určování hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268918

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sojka Jiří

MPK: G01G 11/00

Značky: radiometrické, hmotnosti, zařízení, určování

Text:

...N 01 až Non a ki až km jsou konstanty uložené v paměĺovém obvodu a N 1 až Nm jsou měřenÉhoduoty. očet zářičů, zdrojů gama zářeni idetektorů závisí přitom na šířce dopravníku, optimální je jeden zářič na každých 0,7m šířky dopravníku a dva detektory na každých 0,30 m šířky dopravníku.Toto zařízení určuje ploänou hmotnost dopravovaného materiálu v poměrně úzkych svazcích po celé šířce dopravníku, takže závislost údaje na změnách rozložení...

Zapojení řídicího obvodu pro určování doby dobíjení tepelných akumulačních spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267599

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: F24C 7/08

Značky: dobíjení, obvodů, spotřebičů, akumulačních, určování, řídicího, zapojení, tepelných

Text:

...31, se druhým wwodem zpätnovązebniho rezistoru gg n s anodou Lndikační diody ä. Katoda indikačrxí diody aj Jo spojene. se druhým vývodam druhého indikačrdho rezistoru 35. První vývod druhého indikačního rezistoru 31 g Je spojen s kolektorem řidicího tranzistoru 33, so zápornou napájení svorkou lži Schmittova obvodu 12, s prvním vývodem třetího můstkového rozistoru ê, so zápor-nou vstupní svorkou 5,3 zapojení, se záporným pőlem odruäovnoíłxo...

Způsob určování zbytkových množství těkavých a jedovatých sloučenin ve výrobcích rostlinného a živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266485

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novikova Elvina, Stenko Jurij

MPK: G01N 33/02

Značky: těkavých, původu, živočišného, zbytkových, jedovatých, výrobcích, určování, sloučenin, množství, způsob, rostlinného

Text:

...M 3 TaHa, nuóyrunçranarà (HB®),m- H X-FXHP ňpn MX COBMGCTHOM HDHCYTCTBHH Gun ňororosňen Moennnmů oőpasçu sepna nmennum, conepmamnň nsnecrnue Konuqecrna onpeenneMwx anoxnmmkawon 1,2-M 5 poM 3 TaHa ~ 0,174 MT/KF, HBQ - 3,000 MP/KF, d,-FXHP - 0,200 MT/KF,E-PXHF - 0,390 MT/KP. Mquenbnmä oöpaseu akcrpąruposann rexcanom npn cnenym max YCIIOBHHXIqömem 3 H 22 MHL N Macca Hasecxn sepna nan sxcwpaxunu 17,7 r cKopocTL nowoxa pacTBopHTens.1,1 CM/MHH§...

Způsob pro určování trhlin v betonech a ve využívaných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266370

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hermann Andreas, Baumach Hartmut, Langrock Ernest-jürgen, Schrenk Arno, Häussler Frank, Pursche Klaus-dieter

MPK: G01M 3/00

Značky: materiálech, trhlin, způsob, určování, betonech, využívaných

Text:

...FĚHMIÍW IĺlĺĺUDM IIÍ) ľllĺľľlľ 1,. Fill ĺlíĺllľĺÁYľĺłšlü FIŽIJIhKILJ IČ lĺillřlüň Cľľlĺlflüĺĺlľlbl hIľlIIlĺi| HID summer Mil IZNIIHĽJIÉN ÄIM/X nľJMMľiľĺiďälil llĺllťľĺiłlłlâíłřllł| 9 lc MIrIľJľWľJüJICIŇl-IĽIM ITFIÍEOWIOIIDH WIJIII IWNOTS Tľłälllvlľlhl. ĺĺTIl-äľifłüň (ř) IMIFJHTłĺíľlJľll-Ilüň Ľ-EJJIIáłMFIIWÍ JU, Yyľllĺłłl ľĺJJlbKLZI |IIC.YTFIM. Tůľłlľł XIVBJKIUT lillůčlüpllíäřüůllłü IÍIITTZIOĚFĚICYTVIŠI Ill...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: Falb Richard, White-stevens Rodric, Wang Yung-chyung, Stiso Sisto, White William

MPK: G01N 33/52

Značky: zkoušeného, měrné, vzorků, prostředek, iontově, síly, vodného, určování, hmotnosti, výroby, způsob, zkušební

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Zkušební stanice pro určování rychloběžnosti valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265072

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pavlík Jiří, Ber Jaromír

MPK: G01M 13/04

Značky: rychloběžnosti, zkušební, valivých, stanice, ložisek, určování

Text:

...této zkušební stanice je zvlášt výhodné pro zkoušení rychloběžnosti dvouřadých a jednoředých valivých ložisek jak standardních tak speciálních mazaných plastickým mazivem. Sdílení tepla vyvíjeného během zkoušky ložiska s okolím je sníženo na minimum působením několikanásobné tepelné izolace. Jednoduchou úpravou je možno tuto stanici přizpůsobit pro zkoušení i několika ložisek současně.Přĺklad provedení zkušební stanice je znázorněn na...

Zařízení pro průběžné určování optimální korekce výstupní tloušťky pásu při válcování v zadaném tolerančním pásmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264595

Dátum: 14.08.1989

Autori: Oplová Galina, Hick Zdeněk, Ovsjannikov Vladimír

MPK: B21B 37/00

Značky: pásmu, tloušťky, zadaném, pásu, určování, korekce, průběžné, válcování, optimální, tolerančním, zařízení, výstupní

Text:

...jednak na logický vstup prvého bloku výpočtu statistik a jednak na logický vstup druhého bloku výpočtu statistik. Výstup bloku vyhodnocení ofsetu je připojen na prvý hodnotový vstup součtovéo ho bloku, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru tlouštky pásu.Zařízení podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody oproti dřívějším zařízením. Hlavní výhodou je skutečnost, že zařízení umožňuje průběžně určovst korekci výstupní tlouštky pásu při...

Váhy pro určování hmotnosti tělesa vystaveného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264442

Dátum: 14.08.1989

Autor: Čermák Bojan

MPK: G01C 7/00

Značky: hmotnosti, plynů, tělesa, vystaveného, váhy, proudu, určování

Text:

...proudění, jehož aexodynamické účinky působí na bežný tvar vzorku materiálu též vodorovně, takže prakticky neovlivňují vážení, což umožňuje řádové zvýšení přesností, nebo několíkanásobné zvýšení rychlosti proudění tekutiny a tím zásadné rozšířit rozsah použitelnosti vsh na studium intensifikovaných zpúsobú přenosu hmoty.Na připojeném výkrese je v axonometrickém pohledu znázorněn příklad provedení vah pro určovaní hmotnosti tělesa podle...

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: změn, průřezu, čidlo, defektografu, dlouhých, magnetického, určování, úsecích

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Zařízení pro určování výkonu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258465

Dátum: 16.08.1988

Autori: Komandi György, Banki Laszlo, Janosi Laszlo, Laib Lajos, Szombathelyi Laszlo

MPK: G01M 15/00, G01L 5/13

Značky: výkonu, motorů, zařízení, určování, spalovacích

Text:

...ergonomicky příznivěji, přičemž ve spodní části zařízení je místo pro uložení různých náhradních dílů a nářadí.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. l je schematický řez převodovým ústrojím a hydraulickou brzdicí jednotkou zařízení pro měření výkonu, na obr. 2 je boční pohled na zařízení z obr. 1, na obr. 3 je boční pohled na měřicí zařízení podle vynálezu, na obr. 4 je čelní pohled na brzdicí...

Způsob určování drsnosti difúzně odrazného povrchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258452

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mottier Francois, Dändliker René

MPK: G01B 11/30

Značky: určování, provádění, drsnosti, povrchu, způsob, difúzne, odrazného, zařízení

Text:

...šipek A a B po průsečnici 5 roviny 5 dopadu (obr. 2) světelného svazku l a roviny á kolmé na směr 1 zrcadlovéhoodrazu přes úhel odrazu alfa a přitom se zaznamenává fotoelektrický proud jako funkce polohy na průsečnici 5.Tím vznikne obraz gg, v němž je vyneeena svetelná intenzita l, úměrná fotoelektrickému proudu jako funkce polohy na průsečnici 5. Jak je zřejmě, má naznačená křivka první bod 3, ležící na směru 1, kdy intenzita dosahuje...

Pomůcka k určování orientovaných adhezních charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 258399

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čáp Jaroslav, Polách Oldřich, Fitz Pavel

MPK: G01N 19/06

Značky: adhezních, pomůcka, charakteristik, určování, orientovaných

Text:

...tvaru, na které je nanesena pravoúhlá souřadnicová sit 3. Dale je podložka l opatřena otočným pravítkem Q a rwjúovázacím čepem 1, kterým je pravítko otočně upevněno k podložce 1 V levém dolním rohu souřadnicové sítě g, to je v jejím počátku.Postup při určovaní orientovaných adhéznich charakteristík je následujícíNa podložku ł se položí papír É se zaznamenanou základní skluzovou adhezní charakteristikou Q. výhodné je použít na záznam...

Zapojení pro určování polohy materiálu ve spojitých technologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258345

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mrkvička Miloš, Pleskanka Jan, Pavelka Jan, Kalášek Pavel, Veselý Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: technologických, polohy, spojitých, určování, materiálů, zapojení, procesech

Text:

...2 je spojen 9 prvním vstupom zálo~ hovacího bloku 1. První výstup ll rozhodovacího bloku g je spojen s třetím vstupom výpočtového u slodovacího bloku l, jeho druhý výstup gg je epojen s druhým vstupom zálohovacího bloku 3,. jeho třetí výstup Al je spojen e prvním vstupom stavového bloku 3 a jeho čtvrtý výstup.§ł je spojen s prvním vstupom akčního b 1 o~ ku Q. První výstup lg zálohovocího bloku 2 je opojon se čtvrtým vstupom výpočtového a...

Zařízení pro určování substančního množství mezivlákenných spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244922

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zucha Antonín

MPK: G01N 33/36

Značky: určování, množství, zařízení, substančního, spojení, mezivlákenných

Text:

...měření lze spatřovat v tom, že lze přesně vymezit vnější průměr pramene vláken. Vzhledem k tomu, že tento případ použití zařízení podle vynálezu je nejčastější jsou dále popsána uspořádání zařízení pro určování mezivlákenných spojení, která jsou vedena určitým průřezem.Na obr. 3 je znázorněna měřicí soustava u níž je měřicí těleso vsazeno bočné do kanálu G, v němž je uložen materiál z vláken 5, který má vlastně funkci pružiny 7.Na obr. 4...

Zářízení na průběžné určování prachových částic v proudících plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245942

Dátum: 01.07.1988

Autori: Tkae Lev Nikolajevie, Kononinko Vasilij Nikolajevie

MPK: G01N 21/35

Značky: prachových, zařízení, částic, průběžné, plynech, proudících, určování

Text:

...tlakové diference před e za filtrom. Toto väak neřeěí průnik částic poškozeným filtrem e nebezpečí zsnesení těmito částicemi následného zařízení za filtrom.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na průběžné určování množství prachových částic v proudících plynech podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že v potrubí jsou proti sobě umístěny vysílač a přijímač infračerveného záření. při čemž přijímač infračerveného záření je připojen na...

Způsob určování valenčního stavu radioaktivních atomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243954

Dátum: 01.07.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Liška Josef, Vaneura Jan, Chocholouš Jaroslav, Volák Zdenik, Rejchrt Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: stavu, valenčního, atomů, určování, způsob, radioaktivních

Text:

...stavu radioaktivníeh atomů prvků vybraných ze skupiny radionuklidů emitujících nízkoenergetické konverzni elektrony. spočívajicí v měření jejich spekter, jehož podstata spočívá v tom, že se změří metodou elektronove spektroskopie změny kinetické energie konverzních elektronů emitovaných radioaktivnimi atomy v množství těchto atomů vytvořeném nukleárni transformaci, přičemž změny kinetických energií odpovídají změnám vazbových energií...

Zařízení pro určování ekvivalence skupin signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256422

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 5/22

Značky: zařízení, určování, skupin, ekvivalence, signálu

Text:

...vždy k jednomu ze vstupů fázového detektoru § této dvojice a výstupufázového detektoru § této dvojice je spojen s prvními vstupyfázových převodníků ł druhé dvojice, jejichž výstupy jsou připojeny každý k jednomu vstupu fázového detektoru § druhé dvojice. Každý kontrolní bod š sledovaného elektrického systému 5 je připojen k jednomu volnému vstupu jednoho fázového převodníku 3. Je zřejmě, že počet dvojíc fázových převodníků ł může být...

Způsob určování rozměru prostorové vady a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256411

Dátum: 15.04.1988

Autor: Špunda Jan

MPK: G01N 23/02

Značky: provádění, prostorové, rozměrů, zařízení, určování, způsob

Text:

...v tom, že sumace vzorků snižuje vliv náhodného šumu av dovoluje hodnotit i velmi malé jasové rozdíly.- 3 i 25 a 411 Příklady provedení zařízení na způsob podle vynálezu jsou schamaticky znázorněny na přiloženem výkresu. Na obr.L je základní blokové schéma zařízení, ne obr» 2. blokové schéma zapojení jed~ neho konkretního pžíkladu provedení zařízení a na obr.3. blokowé schšms zapojení dalšího konkrětního příkladu provedení zařízení podle...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: řídících, zásahu, číslicovým, regulačních, počítačem, určování, zapojení

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Zařízení pro současné určování křivky sušení a vlhkostního spádu v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255806

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čermák Bojan, Duška Antonín

MPK: G01G 7/02

Značky: zařízení, krivky, současné, sušení, spádu, vlhkostního, materiálů, určování

Text:

...úměrná časové změně střední vlhkosti ve vzorku materiálu, přičemž na vahadle prvních vah je měřena síla úměrná střední hodnotě rozložení vlhkosti ve vzorku materiálu.Ze současného stanovení křivky sušení a křivky časového průběhu momentu rozložení vlhkosti ve sledováném vzorku materiálu na zařízení podle vynálezu lze s výhodou pomocí umretického modelu stanovit vodivost vlhkosti v příslušném vzorku materiálu.Na připojeném výkresu je...

Zařízení pro určování změn úhlu zkrutu na rotujícím hřídeli v průběhu otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255716

Dátum: 15.03.1988

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: otáčky, změn, hřídeli, zařízení, zkrutu, úhlu, průběhu, určování, rotujícím

Text:

...11. Jeden výstup klopného obvodu zg je spojen s druhým vstupem druhého hradla 11 a druhý výstup je spojen s prvním vstupem třetího hradla li. Druhý vstup třetího hradla 15 je připojen na výstup druhé přepínatelné děličky 3. Výstupy třetího a čtvrtého hradla Z 1 a li jsou spojený a tvoří výstup převodníku 1, k němuž je připojen v tomto případě obvod § signalizace stavu měřených impulsů. Výstup druhého snímače Q synchronizačního otáčkového...

Zařízení pro určování hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255523

Dátum: 15.03.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20

Značky: zařízení, hustoty, tkaniny, určování

Text:

...öyyr paaum npyr npyry, TRK KaK Ha HOBEPXHOCTM uaàparu 4 oöpasyewcn Myaponax K 3 pTHHa, conepxamax Hecxonbko nnnň, T 0 eCTb Ha Bmxone worosneuenra 5 npncymcrnyew nocrohnnoe Hanpnxeune, Hanpnnep n 0 n 0 XHTenbHOe.Kax Tonbxo nnornocwn Huweü usoőpameuux TKaHH 9 öyer panna nnorxocwu nn Huň 8 pacwpą 2, unwencnnuocrb nanammero Ha Qowoaneuenw 5 usnyuehn HMHYHBC 7 H 0 MGHHGTCH, H na Bmxoe ®oTo 3 neMeHTa 5 noannxeTcx 3 nexTpHqecKnň HMUYHBC,KOT...

Způsob určování pole deformací na povrchu plochých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245997

Dátum: 01.03.1988

Autori: Janak Rudolf, Tesák Emil, Tesák Jozef

MPK: G01N 19/08

Značky: určování, povrchu, deformací, součástí, plochých, způsob

Text:

...a tím i sledování přechodových dějů. Vhodnou volbou rozteče generovaná analyzační mřížky, případně jejím pootočením o libovolný úhel je možné zpřeenit měření. Počítač provádí výpočet v reálném čase,může však rovněž uchovávat data pro pozdější analýzu a umožňuje 1 získání grafické informace.Příklad uspořádání měřícího pracovíšte je pro určovaní pole ieformací na povrchu plochých součástí podle vynálezu blokově znázorněno na přiloženém...

Způsob určování relativní koncentrace atomů neutrální rtuti v monokrystalech chloridu rtuťného Hg2C12

Načítavanie...

Číslo patentu: 254540

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bryknar Zdeněk

MPK: G01N 21/63

Značky: neutrální, relativní, atomů, monokrystalech, chloridů, koncentrace, hg2c12, rtuti, způsob, rtuťného, určování

Text:

...neutrâlní rtuti V malé koncentraci vykazují při teplotě 78 K modrou luminiscenci, jejíž intenzita závisí na jejich koncentraci. Při vyšších koncentracích atomů rtuti se tyto atomy sdružují ve dvojice a při vybuzení ultrafialovým evětlem jednoho z atomů rtuti vzniká tzv. excimer rtuti, jehož luminiscence se při teplotě 78 K pozoruje v zelené části spektra. Intenzita zelené luminiscenoe rovněž závisí na kcnoentraci excimerů rtuti. Měřením...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Musial Petr, Volný Miroslav, Kubíček Petr, Válek Jan

MPK: G01G 11/14

Značky: materiálů, transportních, určování, složení, zařízení, změn, sypkých, hmotnosti, objemové, chemického, kontinuálnímu, zařízeních

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Zařízení pro určování hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254120

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20, G01N 21/89

Značky: zařízení, tkaniny, hustoty, určování

Text:

...rxauu a HanpaBneHH.Bn 0 nb ocnonmm HMTGŘ MyaposasHyHOKHSnyQeHMH, npomemnü uepesnBa cnon Txaun H sxpau H npoMonynnpo~ nannmü Myaponoñ xapwunoä, nocrynaer Ha ®oTo 9 neMeHT.6, npeoöpasymmmñ KurenCHBHOCTB npomenmero nsnyqeaaa B snexrpnqecxnñ cnrnan, nocjynammuñ na Bxo önoxa 9 perucwpannn. B ônoxe 9 nepeuennaa cocrasnammaa cnrnana ycHnuaaercx,mopnupyercn H cuerqnxom 13 cqnraercn qucno Myaponmx nonoc, nepecexmx momo- 1Hnnynbc c HSMBDHTGHH 10...

Způsob určování protilátek vůči Corynebacterium equi v krevním séru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246267

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heisig Ullrich, Kühn Gerhard

MPK: G01N 33/50

Značky: určování, způsob, séru, corynebacterium, krevním, vůči, protilátek

Text:

...serum of man and animals. AssiutVet. Med. j., 10, 1982, s. 89-95, uvádějí jistě dílčí výsledky. Většinou se však pro tento účel doporučuje velmi pracná metoda průkazu imunostimulace lymfocytů PRESCOTT,j. F. ~ OGILVIE, T. H. - MARKHAM, R. j. F. Lymphooyte immunostimulation in the diagnosis of Corynebacterium equi pneumona in foals. Amer. j. Vet. Res., 41, 1980, s. 2 073-2 075.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob určovaní protilátek vůči...

Způsob určování pojivých vlastností injektážních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247386

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koudelka Karel

MPK: G01N 19/04

Značky: způsob, určování, injektážních, pojivých, vlastností

Text:

...hmotou o objemu 1 až 10 e 913 se na čelní straně spojí dvě tělesa z horniny nebo betonu mající tvar vélečku o průměru 40 až 100 mm a výěce rovné průměru nebo tvar krychle o hrané 40 až 100 mm a po uplynutí předepaané doby dle druhu injektážní hmoty se provede zkouška v tehu za chybu až do porušení vzorku.Konkrétním použitím navrhovaného způsobu určovaní pojivých vlastností injektážních hmot jo například výzkum mognoziňlních suspenzí v...

Zařízení pro určování mezitlouštěk pásu, válcovaného za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 253241

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hobl Oldřich, Šíp František

MPK: B21B 37/02

Značky: pásu, zařízení, valcovaného, určování, studena, mezitlouštěk

Text:

...zpracovacího bloku l, což je např. procesor, hodiny a vstupní jednotky pro příjem analogových, dvouhodnotových. impulsních a přerušovacích signálů a dvou vyhodnocovacích bloku ll, lg, jež jsou sestavena např. z aritmeticko-logických jednotek. Nedílnou součástí zařízení podle vynálezu je též transformační blok lg, který je tvořen např. několika číslicovými násobičkamí. sčítečkami a funkěními bloky, součtový blok 1, který je V daném případě...

Způsob pro určování ekvivalence skupin signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252909

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 5/18

Značky: určování, ekvivalence, způsob, signálu, skupin

Text:

...eoučtua na obr. 4 je schema zařízení, kde převodník jednoho číselného kődu nà jiný je tvořen souetavou obvodů negované ho exkluzivního součtu.Na obr. l je znázorněno první příkladné provedení zařízení podle vynálezu. Zařízení je tvořeno dvěma převodníky l jednoho číselného kődu na jiný spojenými svými vstupy s kontrolními body g sledoveného elektrického systému 1 tak,že každý kontrolní bod g sledovaného elektrického-systému 3 je spojen s...

Zařízení pro určování vzájemné polohy dvou mechanických částí v náročných provozních podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246931

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: G01P 3/36

Značky: náročných, vzájemné, mechanických, určování, zařízení, provozních, polohy, podmínkách, částí

Text:

...podmínkách.Na výkresu, na obr. 1, 2, 3 a 4 je znázorněn příklad provedení zařízení pro určováníłvzájemné polohy dvou mechanických časti v náročných provozních podmínkách.zařízení pro.určování vzájemné polohy dvou mechanických části v náročných prcvoznich podmínkách je tvořeno hermetickým pouzdrem 3, které je pevně spojeno s jednou mechanickou částí 1. uvnitř hermetického pouzdra 3 jev samomazných voditkách l eituována planžeta 3. Planžeta 3...

Způsob určování čistoty neelektrolytů s příměsí elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235253

Dátum: 01.10.1987

Autori: Haberényi Károly, Tegre Miklós

MPK: G01N 27/06

Značky: způsob, neelektrolytů, elektrolytu, příměsí, určování, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu, u něhož se měří maximální elektrická vodivost, jako funkce celkové koncentrace. Účelem vynálezu je urychlení, zlevnění určování čistoty a umožnění jeho zautomatizování. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že maximální elektrická vodivost se zjišťuje z plynule nebo v krátkých časových intervalech prováděných měření elektrické vodivosti koncentrovaného roztoku neelektrolytů obsahujících elektrolyty při jejich plynulém ředění...

Zařízení pro automatické určování struktúrní nehomogenity vláknitých materiálů na papírenském stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247130

Dátum: 28.09.1987

Autori: Maoík Jioí, Vinš Martin, Kubánek Vladimír, Fojtek Jioí, Schustr Pavel

MPK: D21F 7/06, G21N 33/34

Značky: strukturní, určování, papírenském, materiálů, vláknitých, nehomogenity, automatické, zařízení, stroji

Text:

...nonxnmqen npnöop 13,ncroqnnx nuranna 9 KBBHTOBOPO renepawopa 2 H npnno 8 nnn ckaanponanua H 3 MepuwenLHora 6 noKa 1 no mnpnne őyaxnoro nonowna. Onopm I 5 nanpannnmmnx 7 3 aKpenneHm ua cwannne 6 yMaroAenarenbnoä Mamnnu nuz oöecneqenua craönnsnoro pacçmoxnnn or nsmepurenbuono önoxa 1 o.6 yMaxHoro nonownafó. Hcroqunx cner wa 2 H moronpneunnx 3 ycrauonnenu raxnm oöpason, uro nxonrnuecxne ocn nema 5 onnoň nHOCKOCTHa Toqxa HX hepeceqenux...