Patenty so značkou «určenie»

Zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi na podávanie alebo dávkovanie medikamentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288359

Dátum: 02.05.2016

Autor: Kováč Anton

MPK: G01N 33/48, A61B 5/145, A61B 5/1477...

Značky: parametrov, vnútorného, podávanie, určenie, dávkovanie, rovnováhy, zariadenie, medikamentu, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi, pozostávajúce z elektródy (1) snímania parciálneho tlaku kyslíka, elektródy (2) snímania tlaku oxidu uhličitého, ktoré sú cez merací zosilňovač (3) prepojené na analyticko-riadiaci komplex (4) s výstupom do pamäťovej jednotky (8) obsahujúcej bázu dát (13) pacientov. Analyticko-riadiaci komplex (4) je napojený na zobrazovacie zariadenie (5), na záznamové zariadenie...

Oligonukleotidy na určenie aktivity chromatínovej štruktúry génu MIR155HG

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6962

Dátum: 04.11.2014

Autori: Krivjanský Viktor, Jurkovičová Dana, Krivjanská Mária, Kulcsár Ľudovít

MPK: A61K 41/00, C12Q 1/68, C12N 15/11...

Značky: oligonukleotidy, určenie, struktury, mir155hg, chromatínovej, aktivity, genů

Text:

...Epstein-Bar (EBV) je považovaný za jeden zo spúšťačov nádorovej transformácie. Boli nájdené onkogénne faktory, ktoré sú vo výrazne zvýšenej miere produkované pri lymfoproliferáciách a ktoré majú kauzálnu spojitosť s EBV. Medzi tieto onkogény patria malé nekódujúce RNA označované ako mikroRNA,ktoré sú schopné postranskripčne inhibovať expresiu dôležitých krvotvomých faktorov. Transkripčný program hematopoézy je veľmi pestrý, nakoľko v...

Spôsob na určenie prognózy pacienta podrobujúceho sa liečbe Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288207

Dátum: 25.06.2014

Autor: Schenk Dale

MPK: A61K 39/00, A61K 39/39, A61K 39/385...

Značky: choroby, prognózy, podrobujúceho, spôsob, alzheimerovej, pacienta, liečbe, určenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob na určenie prognózy pacienta podrobujúceho sa liečbe Alzheimerovej choroby zahŕňajúci meranie množstva pacientovej sérovej imunoreaktivity proti Aß peptidu, pričom množstvo pacientovej sérovej imunoreaktivity najmenej štyrikrát väčšie ako kontrolná bazálna hodnota indikuje prognózu zlepšenia vzhľadom na uvedenú Alzheimerovu chorobu.

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na určenie veľkostného radu modulárnych štruktúr mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6650

Dátum: 08.01.2014

Autori: Gulan Ladislav, Bukoveczky Juraj, Schmidtová Carmen

MPK: G06F 17/50, B25J 9/08, G06F 17/30...

Značky: strojov, virtuálnych, prostriedkov, mobilných, pracovných, veľkostného, struktur, určenie, elektronických, zapojenie, modulárnych

Text:

...stavebných dielov. Takéto konštrukcie majú viacero výhod a nespome priamivo ovplyvňujú logistický výrobný reťazec podniku. Konštrukcie majúce takúto skladbu skracujú čas potrebný na konštrukčnú a technologickú pripravu výroby, znižujú výrobné náklady, zjednodušujú samotný výrobný proces a zlepšujú tiež konkurencieschopnosť výrobku na trhu. Predpokladom efektívnej integrácie novej konštrukcie do existujúceho výrobného reťazca podniku je...

Zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi na podávanie alebo dávkovanie medikamentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6587

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/1477, A61B 5/145, G01N 33/48...

Značky: podávanie, medikamentu, vnútorného, prostredia, určenie, zariadenie, rovnováhy, dávkovanie, parametrov

Text:

...korigovať zdravotný stav pacienta. Nedochádza ku kontaktu s krvou, čim nemôže dôjsť k skresľovaniu výsledkov. Vyšetrenie je rýchle,presné, bez vplyvov zrážania sa kwi alebo hemolýzy.Ďalšie výhody navrhovaného riešenia podľa technického riešenia spočívajú vo vyššej presnosti vyšetrení a v širšom rozsahu medicínskeho uplatnenia napríklad pri riadení medikamentóznej liečby či oxygenoterapie alebo možnosti rádiotelemetrickej analýzy a...

Postup na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20673

Dátum: 30.05.2013

Autori: Kalwa Norbert, Denk Andre

MPK: D06M 10/00, B29C 70/50, B44C 5/04...

Značky: vrstvy, doske, postup, určenie, obsahu, nosnej, vlhkosti, živicovej

Text:

...Vlhkosť dreva je definovaná ako pomer hmotnosti vody obsiahnutej V dreve k hmotnosti absolútne suchého dreva (hmotnosť sušiny). Vlhkosť dreva je podľa toho pomer medzi hmotnosťou zamokra a hmotnosťou v suchom0008 Pri použití vzorky sušiny by sa na drevotrieskovej doske potiahnutej kvapalnou krycouvrstvou neurčovala len vlhkosť nanesenej kvapalnej krycej vrstvy, ale aj vlhkosťdrevotrieskového materiálu, takže by sme získali len hodnoty...

Prístroj a spôsob na určenie charakteristického znaku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19188

Dátum: 13.05.2013

Autor: Nagy Olivér

MPK: G01S 7/41, G01S 13/06, G01S 13/92...

Značky: spôsob, charakteristického, znaků, prístroj, vozidla, určenie

Text:

...plôch karosérie ku skleneným plochám, spätné zrkadlo,antény, stierače, výfuky alebo namontované chladiace agregáty atď. odrážajú špecifické spektrálne podiely vyslaných radarových lúčov a generujú tým špecifický priebeh frekvenčného spektra ako charakteristický znak vozidla. V ňom predstavujú zmeny od prvého k druhému zistenému frekvenčnému spektru dodatočnú zložku charakteristického znaku vozidla. Interpretácia každého jedného...

Odolný senzor na určenie polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6239

Dátum: 02.10.2012

Autori: Kočíš Ivan, Kočiš Igor, Kočiš Dušan, Krištofič Tomáš

MPK: G01L 9/00, G01F 23/72, G01D 5/20...

Značky: senzor, určenie, polohy, odolný

Text:

...primárnej cievky (3.1) a sekundárnych cievok (5.1), pričom nie je ovplyvnená zmenou vonkajších podmienok. Na rozdiel od klasického riešenia, kde primárna cievka je nepohyblivá a vzájomnú indukčnosť je možné meniť pohybom feromagnetického jadra, predkladané technické riešenie sa zakladá na pohyblívej primárnej cievke, pričom potreba jadraje tak odstránená. Týmto je možné značne zmenšiť vplyv zmien tlaku a teploty na funkčnosť...

Valcovacie zariadenie s prístrojom na určenie valcovacej alebo vodiacej štrbiny valcovacej stolice alebo vodiacich konštrukcií vo valcovacom zariadení s viacerými stolicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20185

Dátum: 14.09.2012

Autor: Haverkamp Mark

MPK: B21B 38/10

Značky: konštrukcií, valcovacie, válcovacej, vodiacej, prístrojom, zariadenie, viacerými, valcovacom, zariadení, stolicami, vodiacich, určenie, stolice, štrbiny

Text:

...Týmto spôsobommôže, potom ako kamera je už raz adjustovaná, byť uskutočnenémeranie kalibra valcovania respektíve vedenia bez dalšieho mechanického zoraďovania optiky.0010 Na vstupnej alebo výstupnej strane, proti ktorej je kamera umiestnená, môže byť osadený Vysielač pre referenčný prostriedok. Takým referenčným prostriedkom môže byť napríklad svetelný lúč, napríklad tiež svetelný lúč generovaný laserom, na ktorom, podľa konkrétnej...

Zariadenie na určenie polohy ako aj postup a počítačový programový produkt na signalizovanie nedostatočnej prevádzkyschopnosti zariadenia na určenie polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17067

Dátum: 10.02.2012

Autor: Tuchscheerer Wolfram

MPK: G01S 19/23, G07B 15/06, G07B 15/00...

Značky: programový, prevádzkyschopnosti, nedostatočnej, určenie, polohy, postup, signalizovanie, počítačový, produkt, zariadenia, zariadenie

Text:

...a výber mýta vynechaný kvôli poruche GNSS prijímaču klasifikuje používateľa ako podvodníka vyhýbajúceho sa výberu mýta.0009 Preto je prvou úlohou vynálezu poskytnutie technického riešenia, s ktorým je možné pri zariadení na určenie polohy so zvýšenou istotou a spoľahlivosťou rozlíšiťpermanentnú poruchu GNSS od dočasnej.0010 Zo súčasného stavu techniky je vo vzťahu na problematiku určenia polohy prinedostatočnom GPS príjme známa séria...

Zariadenie na určenie bezpečnej vzdialenosti od zadnej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5979

Dátum: 04.01.2012

Autor: Vagovic Jozef

MPK: B60W 30/16

Značky: zadnej, nápravy, bezpečnej, vozidla, zariadenie, vzdialenosti, určenie

Text:

...bezpečnej vzdialenosti.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa tohto riešenia používa radar g, senzory g alebo kamery z na monitorovanie dopravnej situácie za vozidlom, Použitím týchto prvkov systém vyhodnotí podmienky za vozidlom ako možné riziko,potom tretie brzdové svetlo ě alebo brzdové svetlá i prepojené na logickú jednotku 1 začnú svietiť, aby vizuálne upozornili vodiča zadného vozidla, že je príliš blízko k prednému...

Zariadenie na určenie objemu tekutiny, najmä v typizovanej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5880

Dátum: 04.10.2011

Autori: Turoň Anton, Čerešník Roman

MPK: G01F 22/00, G01F 23/00

Značky: nádobě, zariadenie, tekutiny, objemu, určenie, najmä, typizovanej

Text:

...k zobrazovaciemu modulu Q, ktorý tvori nezobrazený displej. Komunikačný tok údajov medzi meracím modulom l polohy hladiny tekutiny, identifikačným modulom g, objemovou databázou ą nádob i, vyhodnocovacím modulom 5 a zobrazovacím modulom Q je transportovaný káblom a/alebo vzduchom, napríklad známym Wi-Fi pripojením a pod. Na obr. 2 je zobrazené alternatívne zariadenie z obr. l kde sú servisný modul § a externý vyhodnocovací modul Z cez...

Spôsob a zariadenie na určenie pohybu a/alebo polohy výťahovej kabíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18561

Dátum: 10.12.2010

Autori: Arnold Daniel, Birrer Eric

MPK: B66B 5/06, B66B 1/34

Značky: výťahovej, pohybu, určenie, zariadenie, polohy, kabiny, spôsob

Text:

...výhodného uskutočnenia tohto známeho zariadenia obsahuje meracia lišta pridavne k meracej dráhe a kontrolnej dráhevýťahovej kabíny v hornej a dolnej koncovej oblasti výťahovejĎalej obsahuje vidlicová svetelná závora jeden prvý a jeden druhý optický kanál s na sebe navzájom nezávislými svetelnými závorami, ktorých signály sú privádzané do prvého a druhého meracieho kanálu. Keď sa výsledky merania týchto dvoch meracích kanálov od seba...

Spôsob, systém riadenia antény a program pre optimalizáciu vysielacích charakteristík antény a spôsob pre určenie fyzických parametrov antény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16256

Dátum: 10.12.2010

Autor: Lehser Frank

MPK: H04W 24/08, H04W 24/02, H04W 88/08...

Značky: charakteristik, fyzických, antény, program, systém, určenie, optimalizáciu, parametrov, vysielacích, spôsob, riadenia

Text:

...v odbore je zjavné, že fyzické parametre sapreferovane vzťahujú na každý parameter ovplyvňujúci smer a geometriu elektromagnetických poli vyžarovaných anténou. Podľa predstaveného vynálezu je história rádiových meraní bunkových parametrov, fyzických parametrov a/alebo nastavení antény uložená regulátorom antény a braná do úvahy pri určovaní najmenej jedného fyzického parametra antény. Toto napomáha zvýšiť presnosť určenia fyzických a/alebo...

Zariadenie na určenie objemového množstva tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5597

Dátum: 08.11.2010

Autor: Jelen Vladimír

MPK: G01F 23/22, G01F 22/00

Značky: množstva, objemového, tekutin, zariadenie, určenie

Text:

...využívajúci pumpu, motor a komory.Uvedené nedostatky, ktorými sú čas potrebný pri prelievaní, aj zo zle prelievateľných fliaš a nádob alkoholických nápojov alebo pri prelievaní chemických látok, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo rôzneho druhu súvisiace s prelievaním, vizuálnom meraní, rátaní, spracovaní a archivovani zaznamenaných objemov tekutín odstraňuje technické riešenie zariadenia na určovaním množstva objemu tekutiny v nádobách na...

Biomarkery na určenie odpovede v liečení periférnej neuropatie s inhibítormi proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19401

Dátum: 24.03.2010

Autori: Van De Velde Helgi, Ricci Deborah, Sun Yu, Li Qingqin, Cohen Nadine, Favis Reyna

MPK: C12Q 1/68

Značky: periférnej, proteazómu, odpovede, neuropatie, inhibítormi, liečení, určenie, biomarkery

Text:

...a bezpečné použitie lieku. Preto, existuje potreba biomarkerov vhodných na identifikáciu pacientov s rizikom0007 Vynález poskytuje spôsob identifikácie či pacient má zvýšené riziko vývoja škodlivých neurologických udalostí ako odpoved na liečenie rakoviny, kde uvedené liečenie rakoviny predstavuje podávanie inhibítora proteazómu, a kde uvedený spôsob obsahuje určenie, či áno alebo nie, má uvedený pacient jeden alebo viac biomarkerov pre...

Mikrofluidné zariadenie a metóda na určenie času zrážania tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9487

Dátum: 22.09.2008

Autori: Sádaba Champetier De Ribes Iňaki, Peón Eguiguren Juan Antonio

MPK: B01L 3/00, G01N 33/49

Značky: metoda, zariadenie, tekutin, mikrofluidné, určenie, zrážania, času

Text:

...patentu US 2007/0122849/1 zverejňuje štruktúru testovacej vzorky v mikrofluidných čipoch určených na kvantitativnu analýzu a detekciu.EP 0394070 B 1 popisuje mikrofluidné zariadenie s jedným kapilámym kanálem, optimalizované na určenie APTT vo vzorke krvi, s objemom 40 l a rezidenčným časom 2005. Zariadenie používa ako reagent zmes aktivovaných agentov pre aktivované čiastočne merania tromboplastínového času a zmes fosfolipidov....

Spôsob a zariadenie pre určenie polohy vyrábaného dielu umiestneného na dopravnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6781

Dátum: 20.06.2008

Autori: Spangler Raimund, Rösel Wolfgang, Leikauf Friedrich-ernst, Wirsing Joachim, Albert Christian

MPK: G06K 19/077, G06Q 10/00

Značky: zariadení, vyrábaného, dielů, určenie, umiestneného, polohy, spôsob, zariadenie, dopravnom

Text:

...úspech pokusu o načítanie závisí na odstupe snímaeej jednotky, prijímajúcej odpovedajúci signál, odpamäťovej jednotky, ktorá má byť snímaná, b)o každej snímacej jednotke pre každú z pamäťových jednotiek sa priradí počet úspešných pokusov o snímanie ao prostredníctvom výpočtovej jednotky sa pomocou rozloženia četnosti počtu úspešných pokusov o snímanie jednej pamäťovej jednotky snímacími jednotkami usúdi na polohu vyrábaného dielunesúceho túto...

Vysokocitlivé imunologické testy a súpravy pre určenie peptidov a proteínov pre biologické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11742

Dátum: 05.12.2007

Autor: Sarasa Barrio J Manuel

MPK: G01N 33/68, C07K 16/18, C07K 14/47...

Značky: testy, určenie, biologické, peptidov, proteínov, vysokocitlivé, imunologické, súpravy, použitie

Text:

...spoľahlivý, reprodukovateľný, neinvazívny, jednoducho vykonateľnýV predchádzajúcich postupoch a znalostiach sú známe metódy pre diagnostiku AD prostredníctvom detegovania hladín biomarkerov prítomných v mozgu alebo CSF pacientov. Boli charakterizované rôzne biomarkery, ktorých zisťovanie je vykonávané v CSF. CSF reŕlektuje priamo zloženie extracelulámeho priestoru centrálneho nervového systému a tak, poskytuje vyššie koncentrácie ako...

Testovacia forma na určenie stavu a nastavenia systému zvlhčovacieho zariadenia ofsetového tlačiarenského stroja a spôsob na nastavenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7166

Dátum: 22.06.2007

Autor: Kirchner Dieter

MPK: B41F 33/00

Značky: spôsob, testovacia, zariadenia, tlačiarenského, stroja, nastavenie, ofsetového, stavu, forma, určenie, zvlhčovacieho, nastavenia, systému

Text:

...takzvaný skok hustoty po prvej štvrtine priebehu rastra v smere tlače. Pred týmto skokom hustoty sa priebeh zastaví pri pokrytí plochy 50 a zotrvá tam cez plochu napriklad 8 mm, ktorá sa tiahne cez celú šírku dosky ~ teda šikmo na smer tlače. Až po tomto páse rovnakého pokrytia plochy (50) pokračuje klesajúci priebeh, ale potom so štartovacim bodom 47 pokrytia plochy. Na tomto okraji sa má vďalšom priebehu procesu orientovať perforácia....

Refrakčné meracie zariadenie na určenie refrakčných vlastností oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6495

Dátum: 15.02.2007

Autor: Köst Gert

MPK: A61B 3/103

Značky: určenie, refrakčných, zariadenie, vlastností, meracie, refrakčné

Text:

...merania vzdialenosti sa môže merať len vzdialenosť medzi hlavou pacienta a refrakčným meracím zariadením. Toto meranie je preto nepresné a V princípe nedostatočné na vhodné korigovanie meraných údajov o refrakcii, pretože poloha hlavy neobsahuje0009 Z dokumentu EP O 563 454 Al je známy očný refraktometer, pri ktorom nastavovacie zariadenie integrovanéurčenie vzdialenosti oka od optiky refraktometra.0010 Ďalšie refrakčné meracie zariadenie...

Metóda na určenie hemodynamických parametrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2181

Dátum: 16.02.2005

Autor: Wellnhofer Ernst

MPK: A61B 5/0215

Značky: metoda, parametrov, hemodynamických, určenie

Text:

...signálut) použitie nevyzdvihnutých segmentov tlakových signálov pacientov kvýpočtuPo prijatí signálov pacientov z prijímača odmeraných hodnôt podľa kroku a) a pred výberom a určením tlakového signálu pacienta ako referenčného tlakového signálu zo prostredkovaných tlakových signálov pacientov z prijímača odmeraných hodnôt podľa kroku b) môže prípadne prebehnúť predúprava signálov na kontrolu prenosovým systémom podmienených artefaktov...

Zariadenie na zisťovanie polohy prvého dielu vozidla voči druhému dielu vozidla, predovšetkým na určenie naklonenej polohy vozidla a vozidlo s takým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4008

Dátum: 06.09.2004

Autor: Kühnel Wolfgang

MPK: G01B 7/14, B60Q 1/04

Značky: voči, druhému, dielů, predovšetkým, vozidlo, polohy, určenie, prvého, naklonenej, zariadením, zariadenie, zisťovanie, takým, vozidla

Text:

...striedavého magnetického poľa a snímaciu cievku na detegovanie magnetického poľa. Pretože toto zariadenie disponuje dvomi cievkami, je výroba a montážSpisy DE 94 12 765 U 1 a DE 37 35 694 C 2 opisujú bezdotykovo pracujúce elektronické spínacie prístroje, ktoré detegujú neprekročenie, prípade prekročenie vopred stanovenej vzdialenosti. Takéto spínacie prístroje sú známe aj akoÚlohou vynálezu je poskytnúť zariadenie na zisťovanie polohy...

Sondy nukleových kyselín a broad-range primérov na určenie druhov baktérií a identifikáciu bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2051

Dátum: 19.11.2003

Autori: Roth Stina, Jalava Jari, Nikkari Simo

MPK: C12N 15/11, C12Q 1/68

Značky: bakterií, sondy, určenie, nukleových, infekcii, broad-range, identifikáciu, kyselin, primérov, druhov, bakteriálnych

Text:

...laryngitidy sú dobrými doplnkovými metódami ktestovaniú bakteriálnych kultúr rýchle metódy založené nadetekcii antigenu, ale fungujú len u obmedzeného množstva patogenom (streptokok skupiny A). V diagnóze niektorých bakteriálnych infekcií (napr. C. pneumoniae a JW. pneumoniae) je možné tiež použiť serologické metódy, ale tieto metódy poskytujú výsledky len po niekoľkých týždňoch od vypuknutia infekcie. Nie sú teda užitočné pri akútnej...

Zariadenie na určenie polohy nepohyblivého objektu, najmä odstaveného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 449

Dátum: 19.03.2003

Autor: Pöllet Wilfried

MPK: G01S 5/14, G08G 1/123, B60R 25/00...

Značky: zariadenie, najmä, objektu, polohy, určenie, odstaveného, vozidla, nepohyblivého

Text:

...napríklad optický alebo akustický upozorňovací signál, ak by malo zariadenie pri vytiahnutí zapaľovacieho kľúča, alebo v každom prípade pri uzatvorení vozidla, zostať zastrčené V držiaku vo vozidle. Tak je zaistené, že s týmto zariadením je neskôr na inom stanovišti - napríkladna veľkom parkovisku veľtrhu alebo stavebnom veľtrhu, prípadne na parkovisku pri lese na turistickom území - k dispozícii zapamätaná odstavná poloha. Naproti tomu...

Strojnícke pravítko na určenie stredu kružnice a jej výseku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2936

Dátum: 06.08.2001

Autor: Čačáni Milan

MPK: G01B 3/02

Značky: výseků, určenie, kružnice, stredu, strojnícke, pravítko

Text:

...princíp spočíva v meraní na obvode telesa /hrane/guľatiny /kružnice/, výseku /časti kružnice/ . Pravitko s rovinným zakrivením guľatiny/kružnica/, výseku /časti kružnice/ vykresli vždy kolmú ukazujúcu rysku pretínajúcu stred kružnice - časti kružnice. Je prakticky nemožné syraviť odchylku oé stredu kružnice - časti kružnice, z dôvodu delenia pra vítka pomocou číselnej stupnice a ukazovateľa stredu takzvanej rysky.Nedostatok rieši pravítko, aj...

Spôsob a zariadenie na určenie dynamickej hmotnosti a strednej trecej sily na výťahových dverách

Načítavanie...

Číslo patentu: 280719

Dátum: 12.06.2000

Autor: Gerstenkorn Bernhard

MPK: B66B 13/14, G01M 19/00

Značky: spôsob, dverách, zariadenie, trecej, strednej, výtahových, dynamickej, určenie, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocou tohto spôsobu sú odmerané v systéme posuvných dverí (1) hmotnosti a trecie sily všetkých pohyblivých, navzájom spojených častí zariadenia na dverové krídlo (2) a pomocou zatváracieho závažia (G) sa stanoví ich numerická hodnota. Na tento účel sa dverové krídlo (2) podrobí otváraciemu testovaciemu pohybu (ÖL) a zatváraciemu testovaciemu pohybu (SL), pričom musí prejsť bez pohonu testovacími úsekmi TS1, resp. TS2, a na základe...

Zariadenie pre určenie polohy raziaceho štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253407

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gebrlín Dušan, Krčík Marián

MPK: E21D 9/06

Značky: určenie, polohy, štítu, zariadenie, raziaceho

Text:

...v ktorej leží i axíálna os štítu v jeho základnej polohe. Konštrukciu posuvného podvesného terču tvoria dva závesné háky 5, olovnica. B s niťou 7, hrotový ukazovateľ it a vlastný terč 9 so súradnicovou sieťou 10. Na ukazovateli 11 a nosnej tyčí 12 je vyznačenä pomocné stupnica 13 pre pomocné meračské práce. Zariadenie je doplnené štr 4binovou zarážkou 14, ktorá vymedzuje pohyb olovnice 6.Axiálne natočenie štítu sa merí tým, že z pôvodnej...

Zariadenie na presné určenie reiatívneho začiatku, medzery a konca modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239353

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hueala 1udovat, Sokol Jozef

MPK: H04H 7/00

Značky: reiatívneho, zariadenie, konca, začiatku, určenie, přesné, modulácie, medzery

Text:

...odklápateľnými prítlačnými pogumovanými kladkami 4 pre zabránenie preklzu p~ásu vzhľadom k počítacím kladkám 1 pri rýchlych zmenách pohybu pásu, ďalej je to režírovací pult 16, modulačne spojený s posluchovou sústavou 12 a spínačmi modulácie 6, H magnetofónov 2, 3, pričom ovládanie spínačov modulácie B, 9 je spojené s riadiacim blokom 25, ďalej s riadiacim blokom 25 sú spojené obvody diaľkového ovládania 23, 24 magnetofónov 2, 3, ďalej...

Zariadenie na určenie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 234196

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zelenay Ján, Košík Eduard, Tischler Ján

MPK: A61B 6/00

Značky: skreslenia, srdca, určenie, obrazů, röntgenového, zariadenie, objemu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na rýchle zisťovanie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z posuvnej gule po vodorovnom ramene, ktoré je nasunuté na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči po stojane, ktorý má v spodnej časti držiak. Na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči, pevne spojenej s posúvačom je uložené výkyvné rameno so zameriavacím hrotom. Zariadenie možno využiť v zdravotníctve, najmä v...

Zariadenie na určenie intenzity ožiarenia fotografického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234850

Dátum: 15.01.1987

Autori: Minarovjech Milan, Bartl Ján

MPK: G02B 27/17, G03C 5/02

Značky: určenie, ožiarenia, fotografického, intenzity, materiálů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zariadenia na určenie intenzity ožiarenia fotografického materiálu je, že pozostáva zo súčtového zosilňovača prepojeného výstupmi s multifunkčným generátorom, ktorého vstup je pripojený k výstupu generátora referenčných napätí a vstup k zosilňovaču s regulovateľným zosilnením, pričom zosilňovač s regulovateľným zosilnením je spojený cez prepínač so vstupom súčtového zosilňovača. Zariadenie je vhodné na vyhodnocovanie fotogrametrických...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 230209

Dátum: 15.08.1986

Autori: Blažkovan Pavol, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Král Jan, Hroch Jozef, Mach Antonín

MPK: G08G 9/00

Značky: určenie, zariadenie, prvého, pecného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši určenie prvého pecného voza pri riadení koľajovej dopravy. Zariadenie pozostáva z vysielača, prijímača magnetických vĺn a vodivej slučky. Vodivá slučka je umiestnená medzi koľajami a je pripojená na prijímač. Vysielač je upevnený na vozíku lanového dopravníka tesne nad povrchom dlážky v osi vodivej slučky.

Prístroj na určenie vzdialenosti miesta skratu na trakčnom vedení striedavého systému jedno i viackoľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218613

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hodák Vojtech

Značky: viackoľajových, vzdialenosti, striedavého, trakčnom, skratu, určenie, miesta, prístroj, systému, tratí, vedení, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prístroj pre určenie vzdialenosti miesta prechodného i trvalého skratu na trakčnom vedení striedavého systému jedno i viackoľajných tratí. Vzdialenosť miesta skratu od napájacieho zdroja sa zistí zmeraním veľkosti ustálenej hodnoty napätia napájacieho transformátora v momente skratu, pomocou meracieho kondenzátora, ktorý sa pripojí k sekundárnemu vinutiu príslušného meracieho transformátora napätia po vzniku skratu na...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Mach Antonín

Značky: pecných, vozov, určenie, zariadenie, pecného, zásobe, prvého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...