Patenty so značkou «upínka»

Uvoľnitelná úpinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3560

Dátum: 30.12.2004

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01R 4/28

Značky: upínka, uvoľnitelná

Text:

...upinku s krytom, na ktoreho jednom konci je usporiadaná uzatváracia clona z plastu. Tátouzatváracia clona obsahuje nosný diel, na ktorom s vytvorené dva nástavce, ktoré vystupujú na bočných stenách krytu, takže vznikne nosný diel v prierezev tvare U. Na vytvorenie upinacieho otvoru a akoprotikus ku krytu je upravený kontakt pevnespojený so základným telesom.Úlohou vynálezu preto je vytvoriť uvoľniteľnú úpinku, pri ktorej sa pri jednoduchom...

Hydraulická samosvorná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260583

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, upínka, samosvorná

Text:

...dva píety 9, g. upínaoí píst g je ulbien na rozpěrnćm čepu g, který prochází upínacím pístem 9 a je zakončen tospěrnýn kułelen 1. Druhý konec rozpernćho ěepu g je elroubovdn do płilehlého konce upínací tyče g, skončené na protílehlem konci upínacím pístem g. 8 výhodou je upínaoí píet g opatłen jednoemšrným płepouätäoím ventile 3. Mezi upínaoín piste g a rozpěrnýn kuäelen7 je uloiene płedepnuti pružina l. Proti rospärnduu kułelu 7 je v dutině...

Hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274763

Dátum: 15.10.1991

Autor: Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, upínka

Pryžová úpinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 272682

Dátum: 12.02.1991

Autor: Hofbauer František

MPK: B62D 25/12

Značky: upínka, pryžová

Pomocná lešenářská upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 271907

Dátum: 13.12.1990

Autor: Jemelka Jiří

MPK: E04G 7/14

Značky: lešenářská, upínka, pomocná

Upínka řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270716

Dátum: 12.07.1990

Autori: Volek Vladimír, Kislinger Jan

MPK: B65G 19/12

Značky: upínka, řetězového, dopravníku

Text:

...úohytem pro otáčení, dá le pojistkou a podložkou zajištující navleěenou tlačnou pružinu. Trn prochází kolmo vedenñ.Dopravovaňý předmět se opírá o dorez, který je pevně spojen 5 pláštěm. Plášt je vůči vee dení posuvný a je po seřízení k vedení fixován stavěcím šroubemUpínka řetězového dopravníku umožňuje realizovat spojení dopravníku a dopravovaneho předmětu v obecném místě řetězu. využitím vhodné tuhosti dorazu je možno nastavit přesnou...

Upínka pro upínání řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 255755

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bárdy Augustín, Bodocký Zdeněk

MPK: B23B 27/16

Značky: upínání, destiček, řezných, upínka

Text:

...zručnost, je zdlouhavá, zdržuje pracovníka při výměně a prodlužuje tak čas výměny a tím i čas nutný pro výroba.Cílem vynálezu je zjednodušení manipulace s upinkou při upevňování a výměně řezné destičky.Upínka pro upínání řezných destiček je opatřena jedním nebo dvěma upínacími rameny, je v ní vytvořen osazený otvor,v němž je uložen upínací šroub,pod jehož hlavou je vytvořen zápich, který přesahuje délku otvoru v upínce. Podstata...

Upínka pro spojení formy s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246808

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petrášek Josef

MPK: B28B 7/26

Značky: upínka, formy, podložkou, spojení

Text:

...opotřebení, ke kterému může dojít i v případě, že nejsou použity jako např. při vibraci. Další výhodou je jejich konstrukční a investiční nenáročnost současně s~tím, že ke spojeni není potřeba žádných mechanických pomůcekNa připojeném výkresu je znázorněne upínka při sepnutí formy s podložkou, kde obr. 1 představuje úpinku v nárysu a obr. 2 v bokorysu.Úpínka sestává z tělesa ł s trnem 3 a přítlečného zařízení, tvořeného uzavírací pékou Í s...

Nesamosvorná otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241422

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: B23Q 3/08

Značky: otočná, upínka, nesamosvorná

Text:

...vodicí drážky, vytvořená na vodicím čepu pevně spoje» ném se spodním víkem.Účelným uspořádáním jednotlivých prvků uvnitř pracovního válce se docílí malý zdvih pístnice a tím i upínacího prvku.S tím souvisí i malý rozměr celého zařízení, což je v konstrukcí jednoúčelových strojů a linek podstatné.Příkladné provedení nesamosvorné otočné upínky podle vynálezu je achématicky znázorněno na přiloženém výkresu.V tělese ł pracovního válce je...

Otočná upínka pro upnutí obrobku při stavebnioovém uspořádání upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247388

Dátum: 16.11.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínačů, stavebnioovém, upínka, uspořádání, upnutí, otočná, obrobků

Text:

...stroje. Při případných poruchách lze urychlit opravu výměnou otočné upínky jako celku.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn případ konkrétního provedení otočné upínky pro upnutí obrobkü při stavebnicovém uspořádání upínačů podle vynálezu, kde na obr. 1 je řez upínkou ve vertikální rovině a na obr. 2 v levé polovině řez šoupátkem V horizontální rovině a v pravé polovině půdorysný pohled na otočnou upínku.otočná upínka je na...

Upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253391

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hromčík Josef, Holubář Igor

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka

Text:

...vynůlezu, je varíabílní a umožňuje obrábět, po jednoduche výměně několika prvků, součástí různoho průměru í délky.V základním tělese 1 je upreven pracovní valec 3, jehož přírubou 5, opatřenou omezovscím kolíkem 1 prochází pístní tyč É pístu í pracovního válce 3, zekončenà nástavcem lg. Na pístní tyčí Q je uložena rozpěrná pružína g, která se opírà jednímlg je na otočném čepu ll uložena oboustrannà páka lg, na obou koncích opatřenà dalšími...

Přemístitelná úpinka velkého kola vozíku pro tělesně postiženě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239694

Dátum: 13.06.1987

Autori: Vollbrecht Heinz-rüdiger, Jekat He, Stork Kurt, Schüt Ervin

MPK: A61G 5/00

Značky: upínka, postižené, tělesně, přemístitelná, velkého, vozíků

Text:

...průměru nosné části hřidele zadniho kola. Oba půlpláětě jsou vzájemné spojený alespoň dvěma rozebiratelnými prostředky.Výhodou uspořádáni podle vynálezu je, že velké kolo lze přemistit v rovině vertikální,což umožňuje použit kol různého průměru. Velké kolo lze přemistit v rovine horizontálni,což umožni změnu těžiště. Toto přemistěni lze provést při použiti velkých kol jak vpředu, tak i vzadu.Přiklad provedení vynálezu je znázorněn na...

Otočná hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vanik František, Stolaoík Jioí

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka, hydraulická, otočná

Text:

...v náryenám řazu a na obr. 2 je v püdorysném pohledu.Upínka seatává se základním těleae ,L uzavřenéhovíkem g, ve kterém je upevněn öep 1 s příčkou 21. V čelní stěně základního tělesa je Vytvořeno vedení i pístní tyče i. Ve výsuvném válcí á je uložen píst 1, uzavřený pratancovým víkem 8 a vodící přírubou 2.Píatní tyč 2 je točně uložena v pístu 1 a prstencovém víku g. V ćelním vybrání 1 L pístu 1 jsou uloženy dvě pŕepážlw m, která jsou...

Otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233624

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gregor Jiří, Landsman František, Hrdina Jan

MPK: F15B 15/08

Značky: upínka, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otočnou upínku pro upínání nástroje a otáčení upínacího ramene do polohy mimo upínací nástroj. Podstatou vynálezu je, že dvojčinný přímočarý hydromotor s rozdílnými průměry pístů pro upnutí a uvolnění, uložený v tělese upínky, je opatřen ozubeným hřebenem, který je v záběru s ozubeným kolem pevně spojeným s upínacím šroubem, který je v záběru s válcovou maticí, otočně uloženou v upínacím rameni, přičemž mezi upínacím ramenem a...

Upínka nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237634

Dátum: 16.02.1987

Autori: Padalík Jiří, Landsman František, Hrdina Jan Žďár Nad Sázavou

MPK: B30B 15/08

Značky: upínka, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické upínání nástroje, kde upínací síla je vyvozována upínacím šroubem a maticí, která se po zasunutí do vybrání v nástroji pootočí a utáhne. Podstatou vynálezu je, že v tělese upínky je ve vybrání zapuštěn upínací šroub tak, že mezi pastorkem a čelem vybrání je uloženo ložisko a vybrání je uzavřeno zátkou opírající se o pastorek. Na závitové části upínacího šroubu vyčnívající z tělesa upínky je našroubována upínací matice a...

Pružná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228891

Dátum: 15.08.1986

Autori: Procházka Leo, Petrášek Josef

MPK: A43D 23/00

Značky: upínka, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná upínka pro sevření svršku obuvi napnutého na kopytě, sestávající z podkovovité formy z plastického materiálu, jejíž vnitřní strana je tvarově uzpůsobena upínané části obuvi a vnější strana je opatřena kotvícími otvory, vyznačující se tím, že u vnitř podkovovité formy ( 1 ) je vložena plochá ocelová výztuha ( 2 ) .

Natáčecí upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228559

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zavřel Alois, Vinkler Emanuel

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka, natáčecí

Zhrnutie / Anotácia:

Natáčecí upínka je určena pro upínací stoly automatických obráběcích strojů a výrobních linek. Tvoří ji upínací válec s diferenciálním pístem a s upínkou na straně menší funkční plochy a s ozubeným kolem na straně větší funkční plochy diferenciálního pístu. Ozubené kolo je v záběru s ozubenou pístnicí natáčecího válce. Oba válce jsou napojeny na společný okruh tlakového média a jsou propojeny tak, že dochází k postupnému sledu požadovaných...

Bezpečnostná úpinka k upínaniu obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230095

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vicena František, Tököli Pavol

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobkov, bezpečnostná, upínka, upínaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je bezpečnostná úpinka k upínaniu upínania obrobkov pri trieskovom obrábaní. Bezpečnostná úpinka podľa vynálezu dosahuje bezpečné upnutie obrobku i pri maximálnom zdvihu. Ďalšou výhodou je, že upínacia a odopínacia poloha sa dá nastaviť v závislosti od tvar u upínaného obrobku. Plášť upínacej čeľuste súčasne chráni vnútorné funkčne časti úpinky voči vnikaniu nečistôt.

Úpínka so strmeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227624

Dátum: 01.09.1985

Autor: Kukučka Hieroným

Značky: strmeňmi, upínka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši úpínku so strmeňmi pre upínanie obrobkov s nerovnomerným povrchom, najmä pri trieskovom obrábaní. Upínka s jedno a dvojramennými strmeň mi osadenými na ramenách úpinky posúvateľne pomocou ich drážok s možnosťou zaistenia polohy prostredníctvom ich závitových otvorov pre poistné skrutky a koncovým strmeňom, so závitom pre osadenie do závitového otvoru úpinky, na jej volnom konci, opatreným dosadacou plochou a doťahovacími plochami...

Upínka roštových přířezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218918

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jaroš Jozef, Dušátko Karel, Šindelář Ladislav

Značky: upínka, roštových, přířezu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno zdvihacím zařízením, jehož úchopová část je tvořena dvěma deskami vzájemně spojenými pružícími elementy. Na konzolách spodní desky je na čepech dvojice kyvných ramen. Vnitřní plochy ramen svírají spolu ostrý úhel. Mezi rameny je vertikálně přemístitelný oboustranný klín, zatlačovaný pružinou. Klín je spojen táhlem elektromagnetem umístěným na horní desce. Dolní konce ramen jsou spojeny se zámky ovládanými narážkami. Na...

Upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221703

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hruška Jiří, Martin Herbert, Šmejc Stanislav

Značky: upínka

Zhrnutie / Anotácia:

Upínka pro snadno rozebíratelné připevnění tělesa hlásiče požáru nebo jiného zařízení na strop či stěnu sestává ze tří částí. Na strop či stěnu se připevňuje samostatný držák s vytvarovanými, protilehle ležícími, alespoň dvěma samosvornými klíny a se středovým kruhovým otvorem s alespoň jednou dvojicí výřezů na okraji. Do tohoto otvoru se zasouvá čep s drážkou, vytvarovaný na připevňovaném tělese a to tak, že dvojice aretačních výstupků na...

Samosvorná sklopná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213771

Dátum: 01.05.1984

Autori: Skoupý Ferdinand, Zavřel Alois, Vinkler Emanuel

Značky: sklopná, samosvorná, upínka

Zhrnutie / Anotácia:

V upínacím válci, napojeném na jedné straně na přívod tlakového media, jsou v různé vzdálenosti od jeho dna, přilehlého k pístnici, upraveny dva přepouštěcí kanálky, z nichž jeden je napojen přímo a druhý prostřednictvím jednosměrného ventilu na spojovací kanálek, vyvedený na jednu stranu klínovacího válce, zatímco opačné strany upínacího i klínovacího válce jsou napojeny na společný přívod tlakového media. Zařízení šetří stavební prostor,...