Patenty so značkou «upínanie»

Upínací stôl na upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287029

Dátum: 17.09.2009

Autor: Turan Viliam

MPK: B23Q 1/25

Značky: upínanie, obrobkov, upínací, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky (1), ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4). Závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku (5), avšak upínacia doska (1) je k nosnému sklopnému prvku (1) pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom...

Nástroj na upínanie rohových spojovacích článkov pre okenné a dverné duté profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15332

Dátum: 19.06.2008

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/96, E06B 3/972

Značky: článkov, upínanie, dverné, nástroj, profily, spojovacích, rohových, duté, okenné

Text:

...časť, aby vznikla riadna skosená plocha.V takýchto prípadoch je preto skosená plocha rohovéhospojovacieho článku umiestnená v polohe, V ktorej stojí vzaduproti skosenej ploche dutého profilu.Na druhej strane môže byť nutné, aby rohový spojovací článok nepatrne vyčnieval, keď nie je nutné dutý profilvynález si kladie za úlohu navrhnúť nástroj vyššie uvedeného druhu, u ktorého by zostalo možné aspoň nepatrne posunutie rohového spojovacieho...

Elekromagnetická hlavica na upínanie nerovných (zakrivených) plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4896

Dátum: 06.12.2007

Autor: Klement Ondreička

MPK: B23Q 3/15

Značky: nerovných, elekromagnetická, ploch, upínanie, zakřivených, hlavica

Text:

...hlavica (pohyblivé jadrá magnetu) nie je orientovaná vertikálne smerom dolu(t. j. nie je využitá gravitácia), je možné pohyblivé jadrá odpružiť pružinami.Podstatné je usporiadať elektromagnety a ich pohyblivé jadrá na obdĺžnikovej, štvorcovej, kruhovej, prípadne inej ploche tak, aby bola pokrytá celá škála sortimentu vyrábaných súčiastok. Pri dosadnuti elektromagnetíckej hlavice pohyblivé jadrá elektromagnetíckej hlavice skopirujú zakrivenú...

Upínacie zariadenie pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5661

Dátum: 16.08.2006

Autor: Troxler Ferdinand

MPK: B23H 7/26, B23Q 16/00

Značky: upínanie, zariadenie, obrobkov, upínacie

Text:

...Toto schématicky znázornená upínacie zariadenie l pozostáva z upínacieho telesa 2, ktoré je prostredníctvom skrutiek 3 zafixované na základnom telese 4. Základné teleso 4 je opatrené upínacím čapom 5,pomocou ktorého môže byť upnuté v skľúčidle (neznázornenom). Základné teleso 4 je ďalej opatrené podpernými nohami 6, ako aj centrovacími elementmi (neznázornenými), pomocou ktorých je umožnené presné ustaveníe základného telesa 4, a teda i...

Dentálna niť na upínanie do držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4375

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: dentálna, upínanie, držiaka

Text:

...alebo môžu byt priamo tvorené materiálom dentálnej nite (upinacie elementy V tvare slučiek). Dentálna niť na upínanie do držiaka môže byt v ďalšom výhodnom uskutočnení vyhotovená tak, že pracovné úseky ohraničené na oboch koncoch upinacimí elementmi tvoria samostatné kusy pripravené na upnutie na držiak dentálnych nití, čo je najpraktickejšie najmä u prefabrikátov v tvare slučiek, ktoré sú tvorené priamo materiálom dentálnej nite.Prehľad...

Zariadenie na upínanie a polohovanie drevenej guľatiny pri pozdĺžnom reze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4355

Dátum: 05.01.2006

Autor: Hrubý Martin

MPK: B27B 29/00, B27B 31/00

Značky: pozdĺžnom, upínanie, polohovanie, drevenej, zariadenie, guľatiny

Text:

...zároveň minimálne alebo žiadne prerezanie letokruhov, čo je nevyhnutné pre tzv. superlamely. Potom hrubší koniec kmeňa nadvihneme tak, že horizontálna rovina Vedená stredmi oboch koncov je rovnobežná s horizontálnymi pílovými kotúčmi a pojazdovou dráhou a zároveň podáme doprava tak, že ľavý bok ležiaceho kmeňa je rovnobežný s vertikálnymi pílovými kotúčmi. Vtedy ľavá dvojica uhlovo usporiadaných horizontálnych pílových kotúčov a vertikálnych...

Držiak na stredové upínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1389

Dátum: 05.02.1997

Autori: Šindelář František, Jetmar Petr

MPK: F16B 5/12

Značky: upínanie, středové, držiak

Text:

...sa väčšinou vyrábajú ako tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny, majú tiež zozadu nastrelené rovnaké skrutky na upnutie. Držiak na stredové upínanie sa len maticami uchyti na tieto nastrelené skrutky, potom sa do nos nej lišty nasunú upínacie telesá a celok sa pripevni upínacou páskou k nosnému stipu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorýchobr. 1 znázorňuje pozdĺžny prierez a bokorys...

Prípravok na stredenie a upínanie ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 271

Dátum: 09.09.1993

MPK: B23Q 3/06

Značky: prípravok, stredenie, kolies, upínanie, ozubených

Text:

...je počtem stupňů odpovidaj.í.cí.cl 1 jednomu zubu. Získá se tak vzdálenost jednotlivých os exentrickýel oblouků ,p()l.)ř.ĺ|)cltiě otvorů pro umistčni. kul.i.ček v kruhové klleciPřipravek podle Llvedenćho technického .řešení umožňuje upnutí a přesné vycentrování ozubenýcl) kol jakékoĺliv velikosti . s .různým počtem zubů a s různým skionem zubů. Vzhledem k nmĺlé stykovć bodové pĺloše mezi. kulgičlcou a zubem je prakticky vyloučenn jakákoĺliv...

Zariadenie na samočinné upínanie výložníka čelného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 95

Dátum: 07.07.1993

Autor: Radil Jan

MPK: A01B 59/046, A01B 63/106

Značky: upínanie, samočinně, čelného, výložníka, zariadenie, nakladača

Text:

...čelního nakladače dle technického řešení sestavající zedvou protílehlých bočníc upínání g spojených navaděcímíčepy L 0. a 5 otvory pro příčepovaní ramena výložníku 11hydraulického zvedacího válce Lg a paralelogramu 1 , jehožpodstata spočíva v Lom, že na bočnící upínání 2je přípevněno vodítko 3 zajíšťovacího klínu Q v němž je pohyblívě umístěn zajíštovací klín § opatřený v horní částí zvedacím čepem Q S vačkou Z a V dolní častí otočnou západkou...

Zariadenie na upínanie a orientáciu najmä nástrojových elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 264188

Dátum: 13.06.1989

Autori: Augustín Ján, Havalec Ján

MPK: B23Q 3/12, B23H 1/04

Značky: elektrod, upínanie, orientáciu, najmä, nástrojových, zariadenie

Text:

...telese. Na upinacom telesa sú vytvorené rovnobežne s osou otáčania upínacieho telesa aspoň dve referenčné plochy vzájomne na seba kolmé.Výhodou zariadenia na upínanie a orientáciu najmä nástrojových elektrod pre elektroiskrové obrábanie je presné a rýchle u 2stavanie elektród prostredníctvom referenčných plôch do upinacich telies zariadenia. Referenčné plochy na upínacom telesa elçrigtröd. umožňujú polohovaciemu systému stroja uvedenie na...

Zariadenie pre upínanie rúr na ohýbačkách s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261057

Dátum: 12.01.1989

Autori: Piatro Jozef, Šebo Jozef, Trgiňa Ján

MPK: B21D 9/18

Značky: ohýbačkách, indukčným, ohrevom, zariadenie, upínanie

Text:

...tvar rúry po predchádzajúcom ohnutí. Upinacie kladka je riešená ako jednoduchá, prizmatická a zaisťuje pritlačenie rúry. Upínacia dvojkladka je riešená ako dvojité, otočná okolo nosného čapu a zaisťuje podopretie rúry. Natočenie upínacej dvojkladky do tvaru ohybu a jej zaistenie proti otočeniu pri upinani umožňuje závitovka uložená v. telese upínacej dvojkladky,ktorá natáča upinacia dvojkladku okolo nosného čapu.Pokrok dosiahnutý...

Zariadenie na upínanie tenkostenných obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Müller Zdenik

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobkov, upínanie, tenkostenných, zariadenie

Text:

...opierok 14, pripojených k základnej doske 15 a z výkyvnéh-o bara 4na 5 s kužeľovým sedlom, o ktoré sa opiera guľový koniec piestnice 1 hydrovalca. V strednej časti barana 5 je vytvorená valcová d-rážka pre gumovú pružinu 4 a hlavu skrutky 3, ktorou. je baran 5 pripojený k piestnici 1 hydrovalca. Piestnica 1 je na svojom obvode tesnená stiera-cim krúžkom 2, zapusteným do drážky barana 5.Strediaca časť zariadenia, umiestnená medzi...

Zariadenie na upínanie hydraulických rýchlospojok, hlavne pre traktory a poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247038

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pronin Michail Karpovie

MPK: F16L 37/00

Značky: hydraulických, poľnohospodárske, upínanie, zariadenie, traktory, hlavne, rýchlospojok, stroje

Text:

...Vložky sú osadené kĺbiovite v sedle vytvoren-om z konzoly a veka. Veko je priskrutkoivané na konzolu pomocou skrutiek a objíma dve rýchlospojky. Vložky sú vyrobené z plastickej hmoty a majú kompenzačné riozrezanie.Predmet vynalezu je znázornený na príklade prevedenia, kde na obr. 1 je zaria obr. 2 je znázornený bočný poh-ľad na vložku.Zariadenie na upinnanie hydraulických rýchlospojok sa skladá z dvoch rovnakých vložiek 1 zhoutovených z...

Zariadenie na upínanie a napínanie spodného okraja odevného výrobku na naparovacej figuríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242522

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pacha František

MPK: D06F 73/00

Značky: okraja, figuríne, spodného, zariadenie, výrobků, upínanie, naparovacej, napínanie, odevného

Text:

...vedenia vodiacich tyčí, vonkajšie rozmery upínacieho a napínacieho systému sú pomerne menšie, takže obsluha získava väčší priestor pre manipulaciu.Riešenie zariadenia na upínanie a napí nanie spodného okraja odevných výrobkov na naparovacej figuríne podľa vynálezu je schématicky zobrazené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje usporiadanie upínacich a napinacich prvkov v pôdoryse, obr. 2 bežec upínacieho telesa v náryse s...

Upínací prípravok pre upínanie na zvislú upínaciu plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242317

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koíž Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: plochu, upínaciu, upínací, upínanie, zvislú, prípravok

Text:

...kolíky a jednak priechodzimi otvormi.Výhodou upinacieho prípravku pre upínanie na zvislú upínaclu plochu je, že ustavovacie uholníky sú ľahko vyrobitelně aj v menších dielňach. V spojení s jednoúčelovon, pripadne viacüčelovou upínacou doskou umožňuje zostaviť rôzne varianty upínacích prípravkov.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vybudovania upínacieho prípravku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázorne 4Upínací...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

MPK: B23B 31/20, B23B 31/24

Značky: valcovú, vnútornú, zariadenie, rotačných, súčiastok, vonkajšiju, upínanie, plochu

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...

Zariadenie na ustavovanie a upínanie mikrovrtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252544

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kovačič Kamil

MPK: B23B 49/00

Značky: upínanie, zariadenie, ustavovanie, mikrovrtákov

Text:

...nastavit požadovanú dĺžku vysunutej časti mikrovrtáka voči mikrokiieštine, resp. klieštine vŕtacieho vretena, ktorú je možné dobre vizuálne kontrolovať. Zariadenie u 4možňuje používať mikrovrtáky s použitím mikroklieštiny, ale aj mikrovrtáky s jednotnou stopkou, ktorá má priemer totožný s mikroklieštinou. Nakoľko mikrovrták je uložený v telese prípravku, je zabezpečená i jeho ochrana voči ulomeniu pri neopatrnej manipulácii. Konštrukcia...

Zariadenie pre upínanie valcových súčiastok s hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242461

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mitov Angel Jossifov, Stoilov Georgi Kirilov

MPK: B23Q 3/06

Značky: válcových, hlavou, upínanie, súčiastok, zariadenie

Text:

...správnu funkciu zariadenia nie je potrebná presná výroba vačky a presné uloženie hriadeľa Vačky.Na výkrese je v reze znázornená zariadenie na upinanie valcových súčiastok s hlavou podľa vynálezu.Ovládacia vačka 14 posuvnej tyče 1 uloženej vo vedení telesa 5 má vytvorenú pracovnú dutinu 2, v ktorej je uložená prítlačná tyč 3 odpružená pružinou 4. V telese 5 a posuvnej tyči 1 je v pracovnej dutina 19 uložená vratná pružina 6, ktorá vyvoláva...

Súbor stavebnicových elementov, najmä prípravkov pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241252

Dátum: 01.09.1987

Autori: Svatý Vladimír, Prášil Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: elementov, stavebnicových, prípravkov, najmä, súbor, upínanie, obrobkov

Text:

...upinacieho otvoru głł uetavovacieho telesa głg kvádrovitáho typu je vložená upinacia ekrutka ggg, ktorá je známym spôsobom spojená eo základom ggg napr. pomocou T-matice ggg,pričom voľný koniec upinacej skrutky ggg zasahuje do horného vybranie głłfustavovacieho telesa głg. Na voľný koniec upinacej skrutky ggg je naekrutkovaná spojovacie matice ggg zaeahujúca do spodného vybrania głgł nadetavbováho ustevovacieho telesa głg uhlováho typu. Do...

Prípravok na upínanie kotúčových nožov pri brúsení ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252390

Dátum: 13.08.1987

Autori: Brychta Štefan, Hegedüš Ján

MPK: B24B 3/46

Značky: upínanie, nožov, ostria, kovoobrábacích, rovinných, strojoch, prípravok, brúsení, kotúčových

Text:

...vo vybraní základovej dosky, pričom Základová doska má upravenú dcsad-aciu plochu.Hlavná výhoda prípravku na upínanie kotúčových nožov pri brúseuní ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch spočíva v tom,že prípravok je konštrukčne aj výrobne jednoduchý a podľa velkosti upínacej plochy rovinněho kovoobrábacieho stroja je možné vyhotoviť niekoľko upínacích prípravkov,čím dôjde k niekolkonásobnému sproduktívneniu tejto výroby.Na...

Zariadenie na upínanie cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252049

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kašpárek Bohdan, Procivňák Marián

MPK: B65H 49/06

Značky: cievok, zariadenie, upínanie

Text:

...strane ovládacieho člena umiestnené tiahlo, kde jedno z nich dosada na voľnom konci na tlačnú pružina. Na telese každého tiahla sú vytvorené kužeľove plochy, na ktoré dosadajú šikmou plochou rozperné tŕne zakončené klinovou plochou dosadajúcou na prítlačné valčeky, uložené V priestore medzi vybratím vretena a krytom prítlačných valčekov.Zariadenie podľa tohoto vynálezu sa vy 4značuje tým, že presne centruje a spoľahlivo upina cievky pre...

Zariadenie na upínanie súčastí s kužeľovou upínacou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240307

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bernát Štefan, Hu?ka Slavomír

MPK: B23B 15/00

Značky: plochou, upínacou, súčastí, zariadenie, upínanie, kuželovou

Text:

...tŕň.- Výhoda zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že zariadenie umožňuje upínat ložiskové krúžky za predkovanú kužeľovú plochu pre opracovanie povrchu a obidvoch čiel súčasne, pri využití progresívnejšejtechnológie. Ďalšou výhodou jepodstránenie zmetkov z dôvodu využitia kužeľovej plochy .ako technologickej základne.Príklad .riešenia upinacieho zariadenia po Vdľa vynálezu je vyobrazený na »pripojenýchvýkresoch. Obr. 1 znázorňuje bokorys,...

Silová jednotka pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248458

Dátum: 12.02.1987

Autor: Toekoeli Pavol

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínanie, silová, obrobkov, jednotka

Text:

...s u ínarenú slep dieru, ktoré je na casti opatrená m základom 30 pomocou upínacej skrutkymatioovým zavitom pre valec s vytvoreným 4 vonkajším závitom a do ktorej üsti jednak Upniitle ustavenie obrobku 5 D silovon uvolnovaci hydiaulický rozvod re uvolño- j dnotkou sa vykoná nasledovne silová edvaciu hydraulická komoiu, a je nak npínací notka sa pomocou kotviaceho otvoru 15 vy hydraulický rozvod pre upínaciu hydranlic~ tvoreného v zákl...

Zariadenie na upínanie pracovného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232591

Dátum: 01.01.1987

Autori: Beňo Pavol, Gajdoš Anton, Korec Ľudovít, Drlička Jozef

MPK: A43D 37/00

Značky: upínanie, zariadenie, pracovného, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na upínanie nástrojov, u ktorých sa vyžaduje rýchle otočenie alebo výmena. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pohonnému hriadeľu stroja je kolíkmi pripevnený trň so záverom, do drážok ktorých zapadajú prvé a druhé obojstranné výstupky prvej a druhej poistky. V otvoroch prvej a druhej poistky je vložená pružina. Vynález možno využiť pri strojoch s kotúčovými pracovnými nástrojmi.

Zariadenie pre hydraulické upínanie a prívod elektrického prúdu na obrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 230899

Dátum: 15.11.1986

Autori: Miškovič Ľubomír, Pagáč Ľubomír, Pavlovec Oldřich

MPK: B25B 11/00

Značky: prúdu, elektrického, přívod, hydraulické, upínanie, zariadenie, obrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre hydraulické upínanie a prívod elektrického prúdu na obrobok pozostávajúce z upínacej čeľuste s pripojenou piestnicou piesta hydraulického valca, pričom jeden koniec upínacej čeľuste dosadá na prívod elektrickeho prúdu a druhý koniec dosadá na obrábací prípravok, vyznačujúce sa tým, že piestnica (6) piesta (5) hydraulického valca (4) je na upínacej čeľusti uložená výkyvne a jedna z dotykových plôch prívodu (9) elektrického prúdu...

Zariadenie pre upínanie skúšobných vzoriek v prístroji na skúšku striedavým ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235691

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: G01N 3/02

Značky: skúšobných, striedavým, upínanie, vzoriek, přístroji, skúšku, zariadenie, ohýbaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania pre upínanie a súčasné napínanie skúšobných vzoriek na ohýbacej páke prístroja na skúšku striedavým ohýbaním. Zariadenie vyhovuje požiadavkam ČSN 42 0405 a ČSN 42 0422 pre skúšku plechov a drotov striedavým ohýbaním. Zariadenie umožňuje upnutie horného konca skúšanej vzorky a jej súčasné napnutie jedným pohybom kľuky, čo značne urýchluje a ulahčuje obsluhu a je výhodné z hladiska ergonómie a uľahčuje...

Zariadenie na magnetické upínanie kuželíkov pri nepretržitom brúsení guľových čiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223078

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

Značky: upínanie, čiel, magnetické, kuželíkov, zariadenie, brúsení, nepretržitom, guľových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nepretržité brúsenie guľových čiel kuželíkov s magnetickým upínaním. Účelom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajšieho spôsobu upínania kuželíkov pri nepretržitom brúsení guľových čiel. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je usporiadanie diskov, podávacieho kotúča kuželíkov, magnetu a pólových nástavcov s prestaviteľnou excentricitou a meniacou sa vzduchovou medzerou v magnetickom poli. Uvedené zariadenie...

Zariadenie na upínanie ložiskovej klietky pri frézovaní čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228983

Dátum: 01.02.1986

Autor: Horňák Jozef

MPK: B23C 9/00

Značky: upínanie, čapov, frézování, ložiskovej, zariadenie, klietky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie produktivity práce a kvality pri frézovaní čapov ložiskovej klietky. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo zakladnej dosky, na ktorú je pripevnené teleso, v ktorom je uložený kotúč pre uloženie ložiskovej klietky. V telese je upravený hydraulický valec, na ktorom je uložená prítlačná doska, opatrená púzdrom pre vodiaci kolík, upravený v telese a otočnou podložkou pre uchytenie piesta hydraulického...

Zariadenie na upínanie obrobkov pri elektrochemickom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222078

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kamenický Ivan, Hanzel Pavol

Značky: elektrochemickom, zariadenie, obrobkov, upínanie, obrábaní

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upínanie obrobkov pri elektrochemickom obrábaní, pozostávajúce zo základovej časti a centrovacej časti, na ktorej je umiestnený podopierajúci člen obrobku a upínací rámček, vyznačujúce sa tým, že k základovej časti (1) je pripevnené centrovacie teleso (3), na ktorom je umiestnený a prostredníctvom ustavovacieho člena (26) a hydraulickej otočnej úpinky (8) upevnený upínací rámček (6) opatrený strediacimi hrotmi (7), na ktorých sú...

Prestaviteľná podpera, najmä pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215422

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tóth Imrich

Značky: upínanie, obrobkov, prestaviteľná, podpera, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná podpera, najmä pre upínanie obrobkov pozostávajúca z maticového stojanu a skrutkovej opierky vyznačujúca sa tým, že horné dosadacie ukončenie (24) skrutkovej opierky (20) zhotovené pre vonkajšie teleso (40) je excentrické k ose skrutkového predĺženia (21) skrutkovej opierky (20).

Zariadenie na polohovanie a upínanie obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214932

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bojkovský Augustín

Značky: polohovanie, upínanie, zariadenie, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši polohovanie a upínanie obrobku rúrkového tvaru, napr. trubkového polotovaru, u ktorého je potreba úplného tvarového obrobenia jedného alebo oboch koncov, resp. vnútorného priemeru, s požiadavkou stredenia na vnútorný priemer. Za riadenie pozostáva z dvoch samostatných za sebou uložených zhora otvorených telies, z ktorých aspoň jedno je uložené posuvne, pričom každé z telies je opatrené jednak samostatne poháňanými upínacími...

Staviteĺný nástavec, nejmä pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225450

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kukučka Hieroným

Značky: nástavec, upínanie, stavitelný, obrobkov, nejmä

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je staviteľný nástavec, najmä pre upínanie obrobkov pri trieskovom obrábaní. Staviteľný doraz, tým, že má vytvorené závitové otvory pre stavitelné skrutky, umožňuje nastavovať výšku podľa potreby, tj. povrchu obrobku tak, aby sa dosiahlo pevné upnutie. Staviteľný doraz tiež umožňuje otáčanie okolo vlastnej osi pomocou staviteľnej skrutky, ktorá umožňuje tiež jeho posúvanie po upínacom člene.

Zariadenie na upínanie makiet na elektrostatickú upínaciu dosku s možnosťou zhotovovania ozalidových kópií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216269

Dátum: 15.05.1984

Autori: Racko Alexander, Krajčík Pavel

Značky: upínaciu, dosku, upínanie, zariadenie, možnosťou, elektrostatickú, ozalidových, kópií, makiet, zhotovovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upínanie makiet na elektrostatickú upínaciu dosku s možnosťou zhotovovania ozalidových kópií vyznačujúce sa tým, že v ráme (1) je upevnená elektrostatická upínacia doska (2) z organického skla, alebo skla, ktorá má na spodnej strane v drážkach elektródy meandrovitého tvaru {3) tvorené bezfarebným lakom, alebo vodičom a na ktoré je privedený zdroj vysokého jednosmerného napätia.

Zariadenie na upínanie dielcov prírubových tvarov do trecej zváračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214563

Dátum: 28.02.1984

Autor: Keller Rudolf

Značky: upínanie, trecej, zváračky, zariadenie, tvarov, dielcov, prírubových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upínanie dielcov prírubových tvarov do trecej zváračky. Zariadenie na upínanie dielcov prírubových tvarov do trecej zváračky, podľa vynálezu sa skládá z upínacieho štvordielneho puzdra, vyhotoveného rozrezaním na štyri rovnaké diely, pričom každý diel je opatrený drážkou pre upínacie pero, vodiacou valcovou časťou, osadenými otvormi pre upevňovacie skrutky a funkčným ryhovaním vyrobeným na vnútornej valcovej ploche upínacieho...