Patenty so značkou «upínání»

Tříčelisťové sklíčidlo pro upínání čtyřhranných obrobků a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260450

Dátum: 15.12.1998

Autor: Borkovec Ladislav

MPK: B23B 31/10

Značky: sklíčidlo, tyčí, obrobků, tříčelisťové, čtyřhranných, upínání

Text:

...k ní kolrná.Vynálezem je odstraněna nutnost používat na soustružnických strojích dvoji sklíčidla, totiž tříčelisťová a čtyřčelisťová. Používání jediných tříčelistových sklíčidel,upravených pro vyměňování vložek, přináší značné časové úspory a snížení pracnosti. Vznikne-li totiž při současném stavu potřeba obrábět čtyřhranné součástí, zejménaobdélníkového průřezu, při soustružení krunových profilu, je nutná časově náročná demontáž...

Zařízení pro upínání a zvedání běhounů v míchačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269790

Dátum: 14.05.1990

Autori: Uhlich Werner, Paape Friedrich, Teuscher Wolfgang

MPK: B28C 1/18

Značky: běhounu, míchačkách, zařízení, upínání, zvedání

Text:

...ua Unuoñ nuaanxoanň pyxoarxe 22, B Kamnun ornennuun cnyuaa. so npenq Kax ux Apyroü Koueu npncoennuen nonaumuo K aaxaary 3 npuaouoro sama 4. Jun npuena seryuoa 11 noeouxoeaa pyxonrxa 232 lHMeeT uanoy 5. Koropaa 0 ápa 3 yeT DCL seryua H cuasmeua HHHTPQHDHO BMGMKOŘ 6. B KDTOPVD BMEüHBaDTC§ mapnupuo pacnomomenuue s aaxsawe 3 naúňuue puuarn 77,. Hx caoaouuuñ Koueu npocwupaercn na nonepequoä auenxn 8 Tunxawens 9. Co caoeň cropnuu runxarenb...

Doplňkové zařízení na upínání a otáčení obrobku o polohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269709

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23Q 1/16, B23Q 7/02

Značky: zařízení, obrobků, otáčení, doplňkové, upínání, polohu

Text:

...34 a protitáhlu 28 upínačel 5 odepínací valec g. Naproti vykládacímu válci 31 .je upevněn akluz obrobků Q.Automatická pila Lee zásobníkem 3 aestává z ,vřeteníku Lopatřeného zářezovým. pilovým kotoučem i a dělicím pilovým kotoučem 31, odměřovecího zařízení ji, upínacího evěŕákuia doplnkového zařízení 2. Vícepolohový otočný buben jłje vybaven schemeticlcyf zalcreeleným otáčecím zařízením 13 a polohovacím zařízením 32 V otáčecím zařízení l...

Přípravek k upínání speciálních válečkových ložisek při jejich renovaci broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269635

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kyselka Josef

MPK: B24B 5/37

Značky: jejich, válečkových, renovaci, broušením, ložisek, upínání, speciálních, přípravek

Text:

...fíxeční člen vnitřniho kroužku ložiska, přičemž v prostoru nezikruží vnčjlího kroužku ložiska jeou otočnĺ centricky e upínecín trnen uníetěny proti sobě eilově půeobící unášecí kotouč e opěrný kotouč.Tento jednoduchý příprnvek zpoeobuje při brouěení přítlačování vnějěího kroužku ložiska přes velivá têleee ložiska ne vnitřní zefixovený kroužek ložiska a tie vyeezuje veěkerou radiální vůli ložieke, takže při použití renovovenóho ložíeke se...

Rychloupínací zařízení k upínání tiskové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269102

Dátum: 11.04.1990

Autori: Liška Zbyněk, Krátký Rudolf

MPK: B41F 7/22

Značky: formy, rychloupínací, zařízení, upínání, tiskové

Text:

...g. ktorý přeruüuje váloovou plochu tornováho válce 3 po celá jeho delco. Na Jedná straně podélněho kanálu g tor-oveho válce ł je rovnoběžnč s jeho onou uohyoe~ nn pevná lište 2. Na protilehlé straně podělnáho kanálu g je rovnobäžnč o oaou Iormového. válce ł uohybenn nosné lišta §. Na nosné liätč § je uložena napínaoí lište 2. Na pevná liště 2 a na napínaoí liätä g, jsou vytvořeny eeäikmeně plochy lg. Na aešikmenó pločelg pevná lišty Q a...

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268367

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, zkoušení, ložisek, upínání, jejich

Text:

...pouzdro l přilehâ částí svého valcoveho povrchu 35 k vnitřní ploša g§ přaváděcího členu 3, epojeneho e nezakresleným ústrojím pro vyvozování radiální zátěžná síly. Ve dvou radíálních rovinách jaou v täleea zátěžnàho pouzdra l vytvořeny propojovací kanály §, k nimž na válcovea povrchu gł přiléhají trysky lg vytvářající ůetí mazacích otvorů § vytvořoných v převádčcín članu 3.Na upínací ploše gš jsou propojovací kanály § vyůstěny do přívodů...

Zařízení pro upínání horního kovadla u lisů na volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265629

Dátum: 14.11.1989

Autor: Michal Miroslav

MPK: B21J 9/00

Značky: volně, kovadla, zařízení, kovaní, lisů, upínání, horního

Text:

...K upnutí horního kovadla k držáku horního kovadla může být podle potřeby použito dvou i více upínacích jednotek.V držáku l, ke kterému.se horní kovadlo g upíná, jsou dvě nebo více osazených válcových dutín. V každé osazené válcové dutině je zamontován osazený kluzák 3, na který se přenáší A upínací síla, vyvozená stlačením talířových pružin A mezi držákem l a maticí Q. Z kluzáku Q se upínací síla přenáší na horní kovadlo 3 přes čep § a upínací...

Upínač, zejména pro středění a upínání ozubených kol za ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263687

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas František

MPK: B23F 23/02

Značky: středění, upínač, zejména, upínání, ozubení, ozubených

Text:

...uloäen upínaoí váleöek 5, spojený alespoň jedním přidršovacím prvkom Q se základním tělesem 3. Odvalovacĺ plochy 5 základních tälee g jsou vytvoreny jako části plúště myšleněho válce, jehož osa je shodná s osou upínání. spojení upínncího válečku A se základním těleeem g lze provést několikaJeden možný způsob je spojení pomocí pružín Q, které jsou svými prvními konci přlchyceny k čelním stěnám 1 upínacího válečku 3 A svými druhými konci k...

Koník s výsuvným hrotem k upínání vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262954

Dátum: 11.04.1989

Autor: Samec Karel

MPK: G01N 29/04

Značky: koník, upínání, hrotem, výsuvným, vývalků

Text:

...hrot g, kterým je upnut něřoný eochor 1, je otočně uložen ve vřetenu u, ktoré je oeově přeetavitclné v konzolea i pnoetŕcdnictvín hýdraulického ovládaoího válce 1 Q , Vnitřní konec vŕetene 11 je, opatřen smykadlem 1, ktoré je spojene a píeitnicí lg ovládacího válce. 1 Q, ktorý je upevněn neni dorazovou doskou l a zadní doskou 11 koníku. Na válcové ploše snykadla g je vytvořena klínová obvodové drážka u, do ktoré zapodejí kuličký g. Roztmč...

Zařízení pro automatické upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262854

Dátum: 11.04.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B23B 23/00, B23B 33/00

Značky: zařízení, součástí, rotačních, upínání, automatické

Text:

...velívého ložiska 1 e pouzdra § vůčizadní desce 2 otočně uložena. V zadní desce 2 jsou provedeny otvory pro rozvod kapalného média nejméně do jednoho hydraulíckého válečku 1 o, pevně spojeného se zadní deskou 2. Čelo pístu ll se styká s kladkou la, která je spojovacím dílem L 1 otočně přípevněna k víku l 4. Spojovacími šrouby li je víko pevné spojene s čelní deskou á. Mezi čelní tdeskou Q a obvodem zadní desky g je připevněna nejméně jedna...

Zařízení k upínání nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262559

Dátum: 14.03.1989

Autor: Staněk Milan

MPK: B21J 13/00

Značky: zařízení, upínání, nástroje

Text:

...a jeho novém upnutí.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese, na němž obr. 1 představuje svislý řez zařízením při upnutí, obr. 2 znázorňuje odpovídající pohled shora a obr. 3 znázorňuje svielý řez zařízením při uvolnění nástroje.Upínaoí zařízení obsahuje těleso ł, které je upevněno svou upínací plochou lg na stole 2 stroje. Ve vedení lg tělesa ł je posuvně uspořádáno smykadlo 3, které je spřaženo s hydraulickým válcem...

Zařízení pro upínání svarových hran plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262279

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: svárových, zařízení, upínání, plechů

Text:

...nároč nost.Zařízení pro upínání svarových hran plechů podle vynálezu je schematicky znázorněnona přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je pohled ve směru svarových hran, na obr. 2 je bokorys,u kterého pro lepší názornost není nakreslen jeden ze dvou rámu a na obr. 3 je ve zvětšeném měřítku znázorněno upevnění upínací lišty k rámu.zařízení pro upínání svarových hran plechů podle vynálezu je v podstatě provedeno tak,že na každém suvně nebo...

Polohovadlo pro upínání svařovaných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261646

Dátum: 10.02.1989

Autori: Míča Pavel, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: bočníc, zejména, svařovaných, polohovadlo, oceľových, dílů, upínání, nádob

Text:

...23, .které mají v transportní poloze polohovadla 32 svislé osy otáčení. Na neznázorněném rámu je kyvně umístěn levý přítlaäník 25 a pravý přítlačník 26.Polohovadluo pro upínání svařovalných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob má dvě tnansportní a dvě pracovní polohy.První transportní poloha je v půdoryse .na obr. 1. Na polohovadlo 32 je z neznázorněného přísunoveho dopravníku přesuníito dno 23 nádoby, které se dále pohybuje...

Upínací hlava k upínání dutých skleněných předmětů při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261391

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schula Miroslav, Jarka Jaroslav

MPK: B24B 9/12

Značky: upínání, upínací, opracování, hlava, sklenených, předmětů, dutých

Text:

...1.Podstatnou části upínací hlavy l je členitá skříň g,nesená dutou hřídelí 2, v níž je kluzák 5 ovládaný nezná~ zorněným pneumatickým válcem. Ve skříni g je uložen dutý válec Q. Dutý válec Ž je soustavou otvorů § v tělese ekří~ ně g napojen na neznázorněný zdroj tlakového vzduchu.V dutém válci Ž je uložená tlačná pružina 1. Vnitřní obvod dutého válce Ž je opatřen vnitřním závitem § a vnějšíobvod dutého válce Ž je opatřen ozubením 2. V ose...

Zařízení k upínání drobných skleněných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261383

Dátum: 10.02.1989

Autor: Dáňa Bruno

MPK: B24B 9/08

Značky: drobných, upínání, polotovarů, zařízení, sklenených

Text:

...teoreticky hodnotán příčných ronnlrů upínanćho polotovaru činí 0,1 a 10 procent. Výhodný a. též, kdy a. lůłko rozdůleno zářezy a také, je-li neni tnelkou a noeičen uníetlna pružina.Výhody .zařízení podle vynálezu epočívají předevčín ve zpřeeniní výeledneho opakovaného tvaru výrobků v důeledku apřeenönćho polohování polotovarů při jejich upínání, ve zvýšení produktivity práce a v ůepoře energie a pomocných aateriálů v důaledku vyloučení...

Zařízení pro rohové navádění a upínání filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260810

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hejný Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: rohové, zařízení, vložek, filtračních, upínání, navádění

Text:

...je větší než délka v neetlačeném stavu hlavní pružiny.Výhoda zařízení podle vynálezu apočívé v tom, že je umožněna snadné manipulace při montáži a výmäně filtračních vložek v každé po 1 oze,ato i nad hlavou ve stropní části čistého prostoru. Přitom tuto manipulaci-může provádět jediný pracovník..Účinkem pomocné pružiny je ve stálém malém předpětí hlavicesvorníku a konec duté upínky opatřený palcem, a to i při úplně odlehčené hlavní pružině....

Upínací hlava k upínání dutých skleněných předmětů při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260695

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jarka Jaroslav, Schula Miroslav

MPK: C03C 19/00, B24B 9/12

Značky: sklenených, upínání, předmětů, opracování, upínací, dutých, hlava

Text:

...podstatně omezí upínací hlavou podle tohoto vynálezu, jehož ppdstata spočívá v tom že dutý válec je na vnějším obvodu opatřen ozubením s šíkmými huby, do něhož zapadají šikmé zubypantorků uložených na středních částech hřídelí, ne jejichžkoncíoh, opatřených na výstupu ze skříně těsněním, jsou u~pevněna výkyvná ramena nesoucí upínací čelisti. Osy hřídelíijsou rovnoběžně s osou dutého válce.Výhodou tohoto vynálezu je spolehlivá upínání při...

Zařízení pro upínání a plnění forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259721

Dátum: 17.10.1988

Autori: Procházka Jan, Míšek František

MPK: B22C 23/00

Značky: forem, zařízení, upínání, plnění

Text:

...12 odpruženým vodícím čepem 18 a je na svém pracovním konci opatřena přidržova 4čem 16 formy 17. Zásobník 1, je opatřen aretačním prvkem 6 pro zakotvení zásobníku 1 na nosném rámu 2. Konzola 4 má mezi pístem a čelem své přímočaré pohonné jednotky 7 uspořádánu pružinu 1 D. Konzola 4 je uložena v nosněm rámu 2 na kladkách 8.lPuo najetí formy 17 na základnu 21 zůstává zásobník 1 zaaretován aretačním prvkem B na nosném rámu 2. Přímočará...

Pneumatické zařízení pro automatické upínání nástrojů u vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 259346

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02

Značky: upínání, pneumatické, zařízení, vřeten, nástrojů, automatické

Text:

...nástavcem opatłeným v koncové části záchytným ozubem obemykajíoím rávěrnou hlavici osy rotoru hnaoí jednotky.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že při automatické výměně pracovního nástroje pomocí pneumatického systemu, nedochází při tlaku pistnice nn odpruäené táhlo kleätiny k přenosu axiálních sil na vlastní úložna spec. vysokootáčkova ložiska rotoru hnací jednotky, čímž je aamezeno jejich případné deformaci při překroüení mene...

Zařízení pro upínání snovacích válů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259084

Dátum: 17.10.1988

Autor: Schovanec Jiří

MPK: B65H 49/00, D02H 5/00

Značky: válu, upínání, zařízení, snovacích

Text:

...Další rnmeno je spojene otočné s úchytom e opetřeno fixačnim kolíkem oproti odpružené západoe otočně uložené na zépadkověm čepu,jenž je upevněn k tělesu fixovanénu ke stojanu odvíjače.Hlavní výhodou zarizeni podle vynáleeu je možnost nastavení ohodné přitlačné upínaoí sily u všech snovacích válů při jedné partii. Velikost táto sily je vyvozene tlečnou pružinou pomocí pákového mechanismu, kterýsnižuje nároky na fyžickou námahu obsluhy...

Zařízení k upínání měřicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258315

Dátum: 16.08.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: F16M 13/02

Značky: měřicích, upínání, zařízení, prvků

Text:

...nárysný řez a obr. 2 půdorysný řez timto~zeřIzením.Zařízení znázornená na obr. 1 Va 2 sestává z.držáku l opatářeneho Gutinou § která má tvar průniku dvou rotačnich,navzájem kolmých válcových otvoru o stejném průměru a dále z tlačného prv~ ku ,vytvořeněho v zobrazenám případě jako šroub s vélcovou rýho-k vanou hlavou a opatŕeného na čele hrotem 1. V dutině § držáku 1 je uspořádáno upinací pouzdro g. Hrot 1 tlačného prvku 1 zasahuje do...

Samostředicí upínací trn pro upínání součástí za vnitřní válcovou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258310

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvořáček Lubomír, Toman Václav, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/06

Značky: válcovou, upínání, součástí, vnitřní, samostředicí, upínací, plochou

Text:

...upínání součástí za vnitřní válcovou plochu podle vynälezu umožňuje snadné upnutí a odepnutí upínané součástí, přičemž zpětný radíátní pohyb četístí je zabezpečen pomocí pružných kroužků. odpadá tedy přesné a na výrobu náročné zhotovení kleštínových pouzder, případně klínovítě uspořádaných dréžek nebo rybínových vedení.Á Na přípojených výkresoch je-schematícky znázorněn příklad provedení samostředíeího upínacího trnu pro upínàní součástíza...

Polohovací a upínací zařízení Polohovací a upínací zařízení je určeno především pro upínání odlitků skříňovitého tvaru, u nichž se současně opracovávají obě čela.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246380

Dátum: 01.08.1988

Autor: Jirman Josef

MPK: B23Q 3/08

Značky: nichž, zařízení, opracovávají, současné, odlitků, upínání, upínací, čela, tvaru, skříňovitého, určeno, polohovací, především

Text:

...ozubených tyčí a pracovních vélců.. .2 A 5 380 Příkladné provedení polohovacího a upínacího zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojenén výkresu,kde je na obr.1 celkové uspořádání v nárysném řezu, obr. 2 představuje půdorysný řez rovinou AA, vyznačenou na obr. 1, naobr. 3 je bokorysný řez rovinou BB a na obr. 4 bokorysný řez rovinou CC, které jsou rovněž vyznačeny na obr. 1.V horní části tělesa 1 jsou proti sobě umístěny...

Způsob upínání plochých bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245905

Dátum: 01.07.1988

Autori: Müller Martin, Seidel Günter, Scholz Manfred

MPK: A44C 27/00

Značky: bižuterních, plochých, způsob, kamenů, upínání

Text:

...vrstvy zapouštěly do gutaperči, a to tak, že se nabraly v požadovaných roztečích na nabírací desku e otvory, kde se zorientovaly podle horizontální roviną a potom se na nabírací desku s kameny přitíekla gutaperčova plotna a zahřátím se kameny do gutaperči ponořily tak, že zůstala volná pouze plocha pro similizování. Použití gutaperči jako upínacího prostředku bylo pracné, vyžadovalo poměr» ně aložitou technologií.Použití tohoto zpüaobu...

Upínací zařízení , vhodné pro upínání textilních přístřihů , dílů nebo hotových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244797

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dúcky Jozef, Straka 1uboš

MPK: D05B 33/00

Značky: hotových, výrobků, upínání, dílů, zařízení, vhodné, přístřihů, upínací, textilních

Text:

...jednak ze stavěcího držáku uchyceného ke spojovací tyčí desky pohyblivého stolu, jednak z pohyblivého držáku se dvěma odvalovacími kolečky vespod. K tomuto pohyblivému držáku je připevněno otočné rameno, opatřené na svépřední epodní ploše zpravidla jedním hrotem. vybíhajícím ve špici,který slouží k uchopení ą přidržení přístřihu nebo dílu. Otočné uložené rameno má na své horní ploše vytvorené tlačítko například kruhového tvaru pro...

Sklíčidlo pro upínání miniaturních vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242643

Dátum: 11.05.1988

Autori: Smékal Otto, Filip Radoslav, Ružieka Karel

MPK: B23Q 3/152

Značky: vrtáků, miniaturních, sklíčidlo, upínání

Text:

...provedení sklíčidla podle vynálezu je vyobra Azen na výkrese, kde na obr. 1 je znázorněn podélný řezVřeteno 1 je opatřeno vnějším závitem g a třcmi vodícími otvory §v rovině kolmé na oou vřetena. Tyto otvory mají stejný průměr, stejnou úhlovou rozteč a jsou v nich uložený tři kuličky 2 o stejném průměru. V ose vřetene 1 je kruhový OtVOIł s kőnickým dnem.2. Na vřeteno 1 je našroubována převlečná matice Q, která je v zúžené části opatřena...