Patenty so značkou «upínacie»

Upínacie zariadenie, upínací diel a centrovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288387

Dátum: 20.06.2016

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B23Q 16/00, B23Q 3/18

Značky: centrovacia, zariadenie, upínací, upínacie, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie je vytvorené so skľučovadlom (1) na pevné upnutie upínacieho dielu (6), s prvými centrovacími elementmi (3), usporiadanými na skľučovadle (1), ktoré spolupracujú s ďalšími centrovacími elementmi (9), usporiadanými na upínacom diele (6) tak, že upínací diel (6) je pri pevnom upnutí na skľučovadle (1) orientovaný v smere X a smere Y. Prvé centrovacie elementy sú tvorené centrovacími čapmi (3), ktoré sú určené na zasahovanie do...

Jednodielna vnútorná výlevka a upínacie zariadenie pre vnútornú výlevku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287604

Dátum: 07.03.2011

Autori: Collura Mariano, Renard Jean-luc, Boisdequin Vincent, Lattuca Calogero

MPK: B22D 41/56

Značky: vnútornú, výlevka, výlevku, jednodielna, upínacie, vnútorná, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Jednodielna vnútorná výlevka (2) sa skladá z rúrovej časti (6), vymedzujúcej lejací kanál (4), a z dosky (7), zaisťujúcej styk s ďalšou súčasťou lejacieho kanála (4) v smere prúdenia. Doska (7) je všeobecne tvarovaná ako priamy hranol, majúci základne mnohouholníkového tvaru, obsahujúce hornú základňu (22) a spodnú základňu (21), rovnobežnú s hornou základňou (22), a na protiľahlých stranách hornej základne dve strany (23, 23'), zvierajúce tupý...

Upínacie zariadenie na polohovo definované upnutie nástroja alebo obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287158

Dátum: 08.01.2010

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 3/00, B23Q 16/00

Značky: upnutie, obrobků, polohovo, nástroja, upínacie, zariadenie, definované

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie na polohovo definované upnutie nástroja alebo obrobku je vytvorené s pevným upínacím prvkom (2) a s na ňom pevne upnuteľným nosičom nástroja alebo obrobku ako rozoberateľným upínacím prvkom (1). Rozoberateľný upínací prvok (1) je vybavený drážkami (13), ktoré sú na určenie polohy v smere X a/alebo Y určené na spolupôsobenie s centrovacími čapmi (26) usporiadanými na pevnom upínacom prvku (2). Pevný upínací prvok (2) obsahuje...

Upínacie zariadenie obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287051

Dátum: 30.09.2009

Autor: Fries Karl

MPK: B25B 23/02, B23Q 3/00, F16D 11/00...

Značky: obrobků, upínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie obrobku je uskutočnené s držiakom a nosičom. Obidve tieto časti (1, 3) určené na upevnenie k sebe majú lícované plochy (4, 5) dosadajúce v pracovnej polohe na seba navzájom a sú k sebe upnuté prostredníctvom upevňovacích prostriedkov prebiehajúcich naprieč alebo v pravom uhle k dotykovej rovine týchto lícovaných plôch (4, 5). Na upevňovacom mieste sú prídavne k lícovaným plochám (4, 5) fixujúcim vzájomnú axiálnu polohu...

Upínacie kovanie na upevnenie sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 286763

Dátum: 14.04.2009

Autori: Kreyenborg Ralf, Schulte Dirk

MPK: E06B 3/54

Značky: upínacie, kovanie, upevnenie, sklenených, tabúľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínacieho kovania (1) na upevnenie sklenených tabúľ (2), ktoré sa upínajú medzi vnútorným a vonkajším upínacím prvkom (6, 7), pričom na vnútornom upínacom prvku (6) je cez sklo obmedzene elasticky opretá upínacia skrutka (8). Vynález sa zameriava na to, že vnútorný upínací prvok (6) má na strane privrátenej k spodnej konštrukcii valcový úložný priestor (10) na uloženie lôžka, ktoré v axiálnom smere podopiera upínaciu skrutku...

Upínacie zariadenie na pevné upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7919

Dátum: 19.01.2009

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B25B 1/00, B25B 5/00, B23Q 3/00...

Značky: upnutie, obrobkov, pevně, zariadenie, upínacie

Text:

...pohľade zdola aobr. 6 nosič obrobku podľa obr. 2 spoločne s upnutýmobrobkom a skľučovadlom znázorneným iba naznačeným spôsobom.Podľa. obr. l a 2 teraz bude bližšie objasnené základné vytvorenie upínacieho zariadenia podľa vynálezu, menovite nosiča 2 obrobku. Okrem nosiča 2 obrobku obsahuje upínacie zariadenie ešte ovládacie zariadenie, ktoré nie je z oboch prvých obrázkov vidieť, ktoré bude následne ešte bližšie objasnené podľa obr. 4. Obr....

Upínacie zariadenie s lomenou pákou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5985

Dátum: 29.10.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: lomenou, upínacie, zariadenie, pákou

Text:

...vynálezu je vytvorit upínacie zariadenie s lomenou pákou s význakmiuvedenými vpredvýznakovej časti patentového nároku 1 ďalej tak, aby malo zvlášť kom paktnú konštrukčnú dĺžku a umožňovalo prestavovanie uhla otvorenia upínacieho zariadenias lomenou pákou do nekonečného množstva polôh.Táto úloha je vyriešené upínacím zariadením s lomenou pákou, ktore je vytvorené podľavýznakov patentového nároku l.Uhol otvorenia upínacieho zariadenia...

Upínacie a/alebo strediace zariadenie pre obrobky, s ručne nastaviteľnými pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5632

Dátum: 21.06.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: ručné, upínacie, obrobky, strediace, polohami, pracovnými, zariadenie, nastavitelnými

Text:

...spojovacie tíahlo 17, kĺbovo uchytené v 18 ozalomenú páku 19, spojenú s hriadeľom 12 ramena 11, ako aj kĺbovo uchytený v 20 o vidlícový prvok 21, zaistený o predný koniec piestnice 14 pneumatického servopohonu 16. 0028 Ako je známe, upinacie rameno 11 sa musí pohybovať a byt otočné pozdĺž pracovného zdvihu medzi prvou uhlovou upínacou polohou, predstavovanou súvislými čiarami na obrázku 2,vktorých upína obrobok (nie je zobrazený) opovrch...

Polohovacie a/alebo upínacie zariadenie s nastaviteľnou polohou otvorenia pracovného ramena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6210

Dátum: 23.04.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: polohovacie, zariadenie, polohou, ramena, upínacie, pracovného, nastaviteľnou, otvorenia

Text:

...toho istého zariadenia g s kolenovou pákou na transfomiovanie lineárneho pohybu piesta ovládača A na otáčavý pohyb pracovného ramena Q medzi prvou vhodne nastaviteľnou polohou A otvorenia a druhou polohou 5 zatvorenia, v ktorej pracovné rameno g polohuje súčiastku alebo nástroj,neznázornený, voči súčiastke, alebo túto upne voči nosnému povrchu pozdlž výrobnej.0021 Zariadenie g s kolenovou pákou zahrnuje kľuku j spojenú s hriadeľom u...

Upínacie zariadenie na poľnohospodársku a inú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285599

Dátum: 23.03.2007

Autor: Chovanec Pavel

MPK: A01B 63/10, A01B 59/00, A01B 63/02...

Značky: techniku, poľnohospodársku, upínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie je zhotovené tak, že medzi zadnou časťou upínajúcej čeľuste (6) a vodiacim domčekom (9) je na zaisťovacom čape (7) nasunutá tlačná pružina (8), pričom na koncovej časti zaisťovacieho čapu (7) je upevnené upínacie lano (11), ktoré je spojené s ovládacou pákou (22) cez úplné napínacie lano (13). Zaisťovací čap (7) je ovládaný elektricky alebo hydraulicky, alebo pneumaticky.

Držiak pre upínaciu jednotku s nastavovacími doskami, posuvnými pomocou vodiacich drážok a vodiacich vložiek, upínacie zariadenie s takým držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12337

Dátum: 26.01.2007

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23K 37/04, B23Q 1/62, B23Q 17/22...

Značky: pomocou, vložiek, drážok, upínacie, držiak, držiakom, doskami, zariadenie, posuvnými, takým, nastavovacími, upínaciu, vodiacich, jednotku

Text:

...doska a konzola držiaka z obr. 8 v pohľade zhoraobr. 12 ďalší držiak pre upínacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, v pohľade zbokuobr. 13 pohľad v reze pozdĺž čiary A-A z obr. 12 obr. 14 pohľad v reze pozdĺž čiary B-B z obr. 12 obr. 15 pohľad v reze pozdĺž čiary c-c z obr. 12obr. 16 alternatívne nastavovacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, Vobr. 17 ďalšie altematívne nastavovacie zariadenie V pohľade zboku,(0011)...

Upínacie zariadenie obrobku a s ním vybavený obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6243

Dátum: 28.10.2006

Autor: Smolarek Andreas

MPK: B23Q 7/02, B23Q 7/14, B23Q 1/25...

Značky: vybavený, upínacie, zariadenie, obrábací, obrobků, stroj

Text:

...opracovávaniaobrobku, poprípade pre montážne práce na obrobku.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu vyplývajú zo závislýchFixačné usporiadanie mechanicky upína výmenný držiak vo fixovanej polohe. Účelným spôsobom je k tomu upravené jedno alebo viac fixačných usporiadaní. Zvlášť prednostné je, pokiaľ fixačne usporiadanie výmenný držiak na upinači centruje, takže ten je na upinači ustanovený vpredom určenej polohe, čo umožňuje presné...

Upínacie zariadenie pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5661

Dátum: 16.08.2006

Autor: Troxler Ferdinand

MPK: B23H 7/26, B23Q 16/00

Značky: upínacie, obrobkov, zariadenie, upínanie

Text:

...Toto schématicky znázornená upínacie zariadenie l pozostáva z upínacieho telesa 2, ktoré je prostredníctvom skrutiek 3 zafixované na základnom telese 4. Základné teleso 4 je opatrené upínacím čapom 5,pomocou ktorého môže byť upnuté v skľúčidle (neznázornenom). Základné teleso 4 je ďalej opatrené podpernými nohami 6, ako aj centrovacími elementmi (neznázornenými), pomocou ktorých je umožnené presné ustaveníe základného telesa 4, a teda i...

Upínacie prostriedky s viacstupňovými drážkami a skrutkovače s viacstupňovými hlavicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14637

Dátum: 16.08.2006

Autori: Henly John, Hart Renee Johnson, Gemes Gary

MPK: B25B 15/00, F16B 23/00

Značky: skrutkovače, hlavicami, viacstupňovými, drážkami, prostriedky, upínacie

Text:

...rovnaké časti. Na obr. č. 1, 2, a 5 až 18 sú znázomené rozličné upínacie prostriedky 20 a - e, 20 a - e, 220 a - e. V rámci vzorového uskutočnenia predmetného vynálezu možno všetky upínacie zariadenia 20 a - e, 120 a - e, 220 a - e uťahovať hlavicou 22 skrutkovača 24, ktorý je zobrazený na obr. č. 2 a 3, vsúlade spodrobnejším opisom uvedeným v nasledujúcom texte.0012 Odvolávajúe sa na obr. č. l, súčasťou upínacieho prostriedku 20 a je...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4218

Dátum: 26.07.2006

Autori: Kraft Eberhard, Lechert Frank, Wild Hans-peter

MPK: B66C 1/00, B65G 47/90, B65G 47/91...

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...Dopravné pásy 5 sú poháňané v smere E dopravy.Upínacie zariadenie 1 je usporiadané nad dopravnými pásmi 5,prinajmenšom pohyblivo vo vodorovnom smere 5 (priečne a/alebo pozdĺž smeru E dopravy), aby sa zo znázornenej polohy nad dopravnými pásmi 5 mohlo presunúť do polohy, v ktorej sa predmety môžu odovzdať mimo dopravné pásy 5. Upínacie zariadenie 1 obsahuje rám 4 l, na ktorom je usporiadaný veľký počet zachytávačov 5, výhodne v jednej...

Upínacie zariadenie typu skrutka/matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4386

Dátum: 04.01.2006

Autori: Champfailly Jean-louis, Virgl Alain

MPK: F16B 31/00

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...obr. 3 podľa výhodného príkladu uskutočnenia predloženého vynálezu obsahuje Valcový prstenec 010, vycentrovaný na ose § 11. Prstenec 110 obsahuje na svojom vnútornom povrchu niekoľko koplanárnych tenkých doštičiek 010, vytvorených príslušnými koplanárnymi úsekmi kotúča medzi nimi a kolmo na os 111.0014 Podla špeciálneho príkladu uskutočnenia znázorneného na obr. 3, sú takto vybavené tri úseky § 12, rovnomerne rozdelené okolo osi § 11....

Upínacia vložka pre upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5613

Dátum: 15.12.2005

Autor: Rehm Fritz

MPK: B23B 31/12

Značky: upínacia, čeľuste, upínacie, vložka

Text:

...plocha upínacích zubov, privrátená k zadnej dosadacej ploche upínacej vložky, pod ostrým uhlom B vočidorazu a uhly (x a | 3 sklonu plôch zubov by mali byť asi 75 ° až 85 °, resp. asi medzi 25 ° a 35 °.0012 Podľa uskutočnenia iného druhu môžu byť upínacie zuby základného telesa tvorené aj jednou alebo viacerými, rovnobežne s pozdĺžnou osou upinacej vložky prebiehajúcimi priebežnými alebo prerušovanými zubovými lištami, pričom upínacie zuby...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6710

Dátum: 29.10.2005

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23K 37/04

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...14 je usporiadanétak, že toto leží centricky medzi oboma Voči sebe pohyblivými upínacími čeľusťami 4 a 5.0012 Ako je ukázané na obr. 3 až obr. 6, zahrnuje spojovací mechanizmus páku 15, ktorá je pevne neotočne pomocou závitového kolika 17 ñxovaná na osi 16, otočne uloženej vnútri puz dra 1. Os 16 je otočne usporiadaná medzi oboma hornými hriadeľmi 2 a oboma spodnými hria deľmi 3 kolmo na ne, prechádzajúc v puzdre l. Páka 15 obsahuje dva...

Upínacie zariadenie pre diaľkové laserové zváracie zariadenia s razidlami, na ktoré jednotlivo pôsobí hydraulické fluidum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5682

Dátum: 26.10.2005

Autori: Bergmann Klaus, Bergmann Uwe

MPK: B23K 37/04, B23Q 1/00, B23K 26/00...

Značky: upínacie, zariadenie, pôsobí, zváracie, razidlami, laserové, hydraulické, diaľkové, jednotlivo, zariadenia, fluidum

Text:

...rozdelene V bezprostrednej blízkosti zvarových bodov alebo zvarových švov. Aby bola dosiahnutá vysoká kvalita zvarového švu,musia byť obrobky prostredníctvom. každého páru razidla a tlačného kolika držané pohromade dostatočnou upínacou silou. Razidlá sú teleskopicky výsuvné a prostrednictvom pružiny vo výsuvnom smere predopnuté, takže rozmerové tolerancieobrobkov môžu byť vyrovnané, ako aj tolerancie, ktoré môžuvzniknúť rôznym opotrebením...

Upínacie zariadenie na pripojenie kabíny alebo sedačky na dopravné alebo ťažné lano lanovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4066

Dátum: 06.10.2005

Autori: Meindl Bernd, Luger Peter

MPK: B61B 12/00

Značky: tažné, kabiny, lanovej, upínacie, sedačky, pripojenie, dopravné, zariadenie, dráhy

Text:

...Čeľustí sú usporiadané upinacie škrupiny, ktoré zaberajú na ťažnom lane. Medzi upínacími čeľusťami a upínacimi Škrupinami sú usporiadané na teplo reagujúce plastové lišty, ktoré držiavynález si kladie za r úlohu navrhnúť upinacie zariadeniezhora uvedeného druhu, ktoré by odstráňovaloTáto úloha je vyriešená upínacínl zariadenínl so znakmiNa základe konkávne zakrivenej dosadacej plochy na upínacich čeľustiach alebo pridruženej a príslušné...

Upínacie kovanie na upevnenie sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 284735

Dátum: 19.09.2005

Autor: Blöbaum Ernst Udo

MPK: E06B 3/54

Značky: kovanie, upevnenie, tabúľ, upínacie, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie kovanie (1) na upevnenie sklených tabúľ (2) je uskutočnené s upínacou skrutkou (5) prechádzajúcou otvorom (4) v sklenej tabuli (2), ktorá má hlavu (6) a driek (7), pričom driek (7) a hlava (6) sú vytvorené ako oddelené súčasti a svojimi osami proti sebe posuvné a v axiálnom smere proti sebe upevniteľné. Hlava (6) je zložená z kužeľovej matice usporiadanej vnútri otvoru (4) v sklenej tabuli (2) a z nastavovacej matice (10)...

Upínacie zariadenie s upínacím skľučovadlom a s paletou na ňom rozoberateľne fixovateľnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3520

Dátum: 08.03.2005

Autor: Nie Peter

MPK: B23Q 1/00, B23Q 16/00, B23H 7/26...

Značky: paletou, rozoberateľné, upínacie, zariadenie, skľučovadlom, upínacím, fixovateľnou

Text:

...ktorý je určený na záber s vybraníma/alebo vyvýšením príslušného centrovacieho čapu, aby bolo možnetento centrovací čap ako zatiahnut V smere Z do centrovacej drážky, tak aj prítlačiť k druhému boku drážky upravenému na centrovanie.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú opísané v závislých nárokoch 2 ~ 11.V nasledujúcom je s odkazom na pripojené výkresy bližšie objasnené príkladné uskutočnenie upinaeieho zariadenia...

Upínacie zariadenie na uvoľniteľné spojenie dvoch profilových kusov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284425

Dátum: 07.03.2005

Autori: Strässle Marcel, Züllig Kurt

MPK: F16B 7/04

Značky: upínacie, uvolnitelné, spojenie, dvoch, zariadenie, profilových, kusov

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie slúži na uvoľniteľné spojenie dvoch profilových kusov, pričom je možné zaviesť a zafixovať vkladacie jadro (1) do prvého z profilových kusov, v ktorom vkladacom jadre axiálne pohyblivé šmýkadlo (7) nesie dva otočné upínacie prvky (11), každý so západkou (13 14), ktorý sa dá zaviesť prinajmenšom čiastočne do otvoru druhého profilového kusa (15), aby sa vyvinul upínací tlak na ten úsek druhého profilového kusa (15), ktorý...

Upínacie zariadenie dielu karosérie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1497

Dátum: 28.02.2005

Autor: Guihaire Stéphane

MPK: B62D 25/08, B60J 10/00

Značky: zariadenie, karosérie, automobilů, dielů, upínacie

Text:

...zahŕňajúce najmenej jeden označovací a vodiaci prostriedok zosúladený s prostriedkom na upnutie tesniaceho prvku tak, aby umožnil vloženie vetracej mriežky na tesniaci prvok podľa smeru založenia približne rovnobežným s čelným sklom automobilu,a navedenie uchytávacieho prostriedku vetracej mriežkyk prostriedku upnutia podľa smeru navedenia približne kolmo nasmer vloženia, umožňujúce pohodlnú montáž vetracej mriežky na tesniaci prvok.0010...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3532

Dátum: 29.01.2005

Autor: Kurz Friedrich

MPK: B25B 1/00

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...upinadlo alebo ako upínadlo s jednou upínacou čelusťou. Takto sú doupínacieho zariadenia v zmysle vynálezu zlúčené tri rôzne upínacie zariadenia.0008 Ohľadom ďalších výhodných uskutočnení vynálezu sa odkazuje na závislé nároky, ako aj na nasledujúci opis príkladu uskutočnenia s odvolaním saObr.1 upínacie zariadenie podľa predkladaného vynálezu, ktoré je vybavené na súčasné upínanie dvoch konštrukčných častí.Obr. 4 pohľad na pozdĺžny rez...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1657

Dátum: 13.12.2004

Autor: Retzbach Thomas

MPK: B23B 31/02, F16D 1/06

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...závaží elastickým materiálom, EP 1 669 521 325 S 6/Hnapríklad vhodnou syntetickou látkou. Takýmto materiálom možno dutiny naplniť bud po vložení závaží na kompenzáciu odstredivých síl, alebo ho možno do dutín vložit v tvare prefabrikovaných polohovacich prvkov. Samozrejme, takýmto elastickým materiálom možno dutiny plnit aj vtedy, keď sú závažia na kompenzáciu odstredivých síl pevne spojené so základným0009 Závažia na kompenzáciu...

Upínacie zariadenie s prvým spojovacím mechanizmom a k nemu s rozoberateľne fixovateľným druhým spojovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 746

Dátum: 20.10.2004

Autor: Greber Erich

MPK: B23Q 16/00, B23H 7/26, B23Q 1/00...

Značky: zariadenie, rozoberateľné, upínacie, prvým, fixovateľným, mechanizmom, spojovacím, druhým

Text:

...líšt dosadajúcich na chlopne sa držiak elektródy nastaví do správnej polohy voči skľučovadlu pri upínaní v smere X asmere Y, ako aj do správnej polohy voči ose Z.Zo spisu US-A-3,380,267 je známa spojka tvorená dvoma valcovými polovicanú. spojky, ktoré sú vybavené vždy jedným ozubeným vencom, ktorého zuby sa rozkladajú v axiálnom smere. Jedna polovica spojky pozostáva z materiálu s väčšou elastičnosťou ako druhá polovica spojky. Zatiaľ čo...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4486

Dátum: 09.10.2004

Autor: Staudinger Karl

MPK: B25B 5/00

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...upínacie rameno 3 prostredníctvom lineárneho pohonu 4 z upínacej polohy späť do otvorenej polohy, posunie sa súčasne tiež upínaci kolik 5 zo svojejvysunutej pridržovacej polohy opät do svojej zasunutej polohy.0011 Lineárny pohon 4 je V zobrazenom príklade uskutočnenia vyhotovený ako pneumatický valec s priechodnou obojstrannou piestnou tyčou 6. Piestna tyč 6 s neznázomeným prstencovým piestom je umiestnená v skrini 7 valca, upevnenej na...

Kompaktné upínacie zariadenie s bočným upínacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3711

Dátum: 09.06.2004

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacím, zariadenie, členom, kompaktné, upínacie, bočným

Text:

...člen 11 v smere lineárneho servomotora 14 uvedené pákové rameno 23 prvej tyče 17 je pripojené pomocou prvej osi 24 otáčania na vložené spojovacie tiahlo 16, ktoré ďalej pomocou druhej osi 25 otáčania je pripojené na axiálny člen 14 predného konca tyče lineárneho servomotora 14, napríklad piestnicu pneumatlckého valca.0022 Vyššie uvedená prvá a druhá os 24 a 25 otáčania vloženého kĺbového pákového spojovacieho tiahla 16 sú výhodne usporiadané...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13649

Dátum: 20.02.2004

Autori: Matheis Klaus, Hänle Peter, Gsänger Dieter

MPK: B23B 27/14, B23B 31/30, B23Q 1/00...

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...trubicovom prvku, umožnené otáčanie nastavovacej skrutky priamo prostredníctvom nastavovacieho nástroja, ktorý sa zasúva skrz puzdro a následne zarazený trubicový prvok a spolupôsobí s uvedeným úchytom bez toho, že by pri tom bola potrebná demontáž trubicového prvku apuzdra. To znamená, že nastavovacia skrutka sa dá zaskrutkovaťdo polohy (v ktorej je v styku s nástrojom, po automatickom nastavení hĺbky zasunutia nástroja), ktorá sa vykonáva v...

Sklopné upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3625

Dátum: 11.09.2003

Autor: Gbelec Milan

MPK: B60D 1/14

Značky: upínacie, zariadenie, sklopné

Text:

...nie je upnuté upínacou skrutkou voči gule ťažného zariadenia, aleje držané na gule ťažneho zariadenia v hlavnej rúre zaisťovacou pákou, vedené vodiacimi dorazmi, nastavené polohovacou skrutkou do požadovaného sklonu, pričom kŕčok háku ťažného zariadenia je medzi polohovacou skrutkou a predným dorazom, prípadne je predný doraz čiastočne vysunutý a dotýka sa krčka háku z boku.Prehľad obrázkov na výkresochPrednostné príklady vyhotovenia sú...

Upínacie zariadenie a jeho použitie v nástroji na upratovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4665

Dátum: 18.07.2003

Autori: Fujiwara, Tsuchiya, Tanaka

MPK: A47L 13/20, B25G 1/00, A47L 13/10...

Značky: zariadenie, použitie, upínacie, nástroji, upratovanie

Text:

...umiestnený elastickom ramene siahajúcom vsmere osi, úkon na uvoľnenie poistkyzatlačením zasúvacieho výstupku zvonka do otvoru nevyžaduje veľkú silu.0014 Tento vynález môže byť skonštruovaný tak, že sa zasunie zaisťovací člen integrálne tvorenýelastickým ramenom a zasúvacím výstupkom do prednej strany samostatnej násady z jej zadného konca, a medzi zaisťovacim členom a prednou stranou samostatnej násady sa nachádza lícovacia časť pre...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s v ňom upevniteľným upínacím čapom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9

Dátum: 12.02.2003

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 11/00, B23B 31/107, B23Q 1/00...

Značky: skľučovadlom, čapom, upínacím, upevniteľným, upínacie, zariadenie

Text:

...časť je opatrená prírubovou časťou,ktorá na svojej dolnej strane tvori rovnú prstencovú plochu,slúžiacu ako doraz v smere Z, ktorá pri upnutí driekovej časti dosadne na čelnú plochu pracovného vretena. V úložnom dielipracovného vretena môžu byť fixované ako známe upínacie čapya s vňom upnuteľným zasúvacim dielom. Upínací valec je opatrený centrálnym vybranínx na uloženie zasúvacieho dielu. Zasúvací diel má štyri centrovacie nadstavce, ktoré...

Upínacie zariadenie pre poľnohospodársku a inú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3398

Dátum: 09.01.2003

Autor: Chovanec Pavel

MPK: A01B 63/02, A01B 59/06, A01B 59/04...

Značky: zariadenie, techniku, poľnohospodársku, upínacie

Text:

...nedostatky z predchádzajúcich typov upínajúcich zariadení do značnej miery odstraňuje nové zariadenie pre traktory a inú techniku. Ide zariadenie jednoduchej konštrukcie, ktoré rýchle umožní veľmi ľahko a bezpečne pripojit akékoľvek požadované agrotechnické náradie alebo rôzne prídavné zariadenie jednak k traktoru a inej potrebnej techniky.Podstata riešenia spočíva vo vytvorení idlicových upínajúcich čeľustí sparabolickým výrezom...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s na ňom rozoberateľne zafixovateľným nosičom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15169

Dátum: 03.12.2002

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 3/18, B23Q 1/00, B23B 31/107...

Značky: nosičom, obrobkov, rozoberateľné, zariadenie, upínacie, skľučovadlom, zafixovateľným

Text:

...upínacím čapom poškodí, pretože táto elasticky poddajná oblasť nemôže ani v axiálnom aniv radiálnom smere zachytávať príliš veľké sily.Zo spisu DE 41 10 857 je známe zariadenie pre spojenie držiaka nástrojov s pracovným vretenom obrábacieho stroja. Toto pracovné vreteno je pre uloženie driekovej časti držiaka nástrojov opatrené uložením, ktoré medzi hornou a dolnou kužeľovou časťou obsahuje prsteňové vybranie s opornou plochou....

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282839

Dátum: 22.11.2002

Autori: Murray David Patrick, Weiss Jürgen

MPK: F16L 3/12, H01R 13/58, H02G 15/007...

Značky: upínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, najmä na káble v komunikačnej technike a technike prenosu dát, obsahujúce puzdro (2) a upínacie teleso (1), pozostávajúce zo základného telesa (6), v ktorom je vložený predmet (3), ktorý má byť upnutý. Upínacie teleso (1) obsahuje aspoň dve upínacie ramená (5) a puzdro (2) obsahuje aspoň dve vybrania (4), pričom upínacie teleso (1) je zasunuté do puzdra (2) a upínacie ramená (5) upínacieho telesa (1) zasahujú do vybrania (4) puzdra...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2894

Dátum: 11.06.2001

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23Q 3/06

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínaného lcrúžku. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že upínacia čeľuste sú konštmkčne riešené tak, aby V jedných čeľustiach bolo možné upnutie za otvor i za povrch, čím sa sortiment čeľustí vo výrobe zníži na polovicu a tým i náklady na náradie.Prehľad obrázkov na gjłkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia sú na...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2570

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B25B 7/02, B25B 7/08

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...tvaru s odchýlkou rozmeru vonkajšieho alebo vnútomého priemeru v rozsahu 10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínanej kruhovej sťičasti a nevytváraní trojhranu. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že upínacie čeľuste sú konštrukčne riešené tak, aby v jedných čeľustiach bolo možné upínanie za otvor i za povrch, čím sa zníži potreba čeľustí vo výrobe naPrehľad...

Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281253

Dátum: 02.12.1998

Autori: Strässle Marcel, Züllig Kurt

MPK: F16B 7/04

Značky: profilových, dvoch, zariadenie, rozoberateľné, upínacie, spojenie, dielov

Zhrnutie / Anotácia:

Do prvého profilového dielu (1) je vložené a súčasne zabezpečené vkladacie jadro (2), obsahujúce axiálne pohyblivé šmýkadlo (7) s koncovou časťou, ktorá má výstupok (17, 18), ktorý sa dá prinajmenšom čiastočne vložiť do otvoru v druhom profilovom diele (19), aby sa vyvíjal upínací tlak na časť druhého profilového dielu (19), ktorá čiastočne uzatvára otvor. Šmýkadlo (7) je ploché a vkladacie jadro (2) obsahuje dve vnútorné drážky na axiálne...

Axiálne upínacie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: 281022

Dátum: 04.06.1997

Autori: Dahl Raymond, Fuller Anthony, Sorensen Joseph, Barnes Francis

MPK: B25B 7/12

Značky: kliešte, upínacie, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne upínacie kliešte (10) sú vybavené základnou časťou (12) s pevnou čeľusťou (14), umiestenou pevne k základnej časti (12), s pohyblivou čeľusťou (22), pripojenou k základnej časti (12) prostredníctvom závesného čapu (26), s ovládacou pákou (34) otočne pripevnenou k pohyblivej čeľusti (22) a s výstredným blokovacím elementom (38), spájajúcim ovládaciu páku (34) so základnou časťou (12). Pevná čeľusť (14) je vybavená pevným nadstavcom (16),...