Patenty so značkou «upínacích»

Prístroj na uťahovanie alebo uvoľňovanie upínacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20238

Dátum: 23.04.2010

Autori: Koppenhoefer Peter, Junkers John, Bonas Calvin

MPK: B25B 23/14, B25B 21/00, B25B 23/00...

Značky: upínacích, uvoľňovanie, prístroj, uťahovanie, prvkov

Text:

...telesom 176. Prvý pn/ok 160, po pripojení k nástroju 100, sa tiahne v podstate kolmo na a má prvú os C 1 prenosu sily v podstate kolmú na os B 1 slly otáčania. Druhý pn/ok 170, po pripojení k prvému prvku 160, sa tiahne v podstate kolmo na a má druhú os D 1 prenosu sily v podstate kolmú na prvú os C 1 prenosu sily.0020 Prvý prvok 160 je zobrazený ako nerotačne pripojený k reakčnej opomej časti 120 v prvej polohe aje držaný na mieste...

Pracovná stanica na spájanie častí karosérie motorového vozidla, výrobná linka s takouto pracovnou stanicou a spôsob pristavenia/výmeny upínacích rámov v pracovnej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7066

Dátum: 17.10.2007

Autori: Waltl Hubert, Vollnhals Ralf, Breme Michael, Hofstetter Franz, Herzog Frank, Arbesmeier Bernhard, Beringer Ernst

MPK: B62D 65/00

Značky: rámov, pracovná, upínacích, stanici, pracovnou, motorového, spájanie, linka, karosérie, stanicou, vozidla, pracovnej, výrobňa, stanica, spôsob, částí, takouto

Text:

...výmeny upínacích rámov vpracovnej stanici, pri ktorom výmena upínacieho rámu resp. pristavenieupínacieho rámu prebehne s časovou úsporou a technologicky spoľahlivo.Táto úloha vynálezu je riešená prostredníctvom znakov patentového nároku 1,patentového nároku 14 alebo patentového nároku 15. Výhodné ďalšieuskutočnenia vynálezu sú ukázané v dotyčných závislých nárokoch.Podľa význakovej časti patentového nároku 1 sane, umiestnené v zásobníku...

Zariadenie na výmenu upínacích rámov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5649

Dátum: 22.02.2006

Autori: Maischberger Johann, Kraus Gerhard, Kikut Botho, Sturm Thomas

MPK: B23K 37/047, B62D 65/00

Značky: výměnu, rámov, zariadenie, upínacích

Text:

...na vlastnom stanovišti a je pritom usporiadaný pod alebo vedľa vedenia pre upínacie rámy, poskytuje výhody v technike použitého pohonu, ako aj koncepčné výhody. Techniku pohonu je možne značnevzdialiť z oblasti pohybu upínacích rámov a tiež robotov na pracovnom mieste. Naviac satechnika pohonu a ovládanie zjednodušia. Upínacie rámy je možné napojiť na ťažné vozíky pomocou výkyvných ramien a môžu sa spolu s nimi pohybovať aj v ťažnom spojení....

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čela, upínacích, výměnou, skľučovadlo, čelustí, automatickou

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Zariadenie na meranie upínacích síl sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265756

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 15/00

Značky: upínacích, meranie, skľučovadiel, zariadenie

Text:

...spojovacích vedení ggg cez známe zberná krúžky ggg, ktorých jedna časť je spojená s vretenom otáčacieho zariadenia ggg napríklad obrábacieho stroja a druhá je nepohyblivá. Spojovacie vedenie ggg je radiálne axiálne usporiadané v kryte ggl, ktorý ho chráni proti poškodeniu pri manipulácii a je na teleso ggł uchytený známym spôsobom napríklad skrutkami ggg. Kryt § 91 umožňuje bezpečné sústredenie všetkých spojovacích vedení § 33 do...

Zariadenie na meranie upínacích síl skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265514

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan, Gyurkovics Gustáv

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacích, meranie, skľučovadiel, zariadenie

Text:

...v skľučovadle a jeho prepojenie so známym vyhodnocovacim zariade nim.Zariadenie gg na meranie upinacich sil Eu skľučovadiel gg pozostáva zo základného telesa ł a z deformačných telies gg. Základné teleso 3 má V sebe vytvorených n radiálnych vedeníÉ podľa počtu čeľusti gl meraných sklučovadiel gg, v ktorých je s vôlou Q posuvne uložených n deformačných telies Q tvoriacich jednu sadu gg. Proti samovoľnému vypadnutiu sú deformačné telesá łł...

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/08

Značky: sústav, media, pracovného, rozvod, stavebnicových, upínacích

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Zariadenie na ovplyvnenie upínacích síl sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265309

Dátum: 13.10.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23Q 15/00

Značky: ovplyvnenie, skľučovadiel, zariadenie, upínacích

Text:

...sa poloha silového mechanizmu ggg oproti kľudovému stavu zmení a to v smere jeho pohybu pri upínaní. V dôsledku toho sa pri znižovaní otáčok samosvorného silového mechanizmu igg zvyšuje upínacia sila hysterézy Funh, ktorá sa môže zosnímat s niektorým zo známych dynamometrov o tuhosti rovnej tuhosti obrobku ggg. Je to dôležité z toho dôvodu, aby charakter vzrastu upínacej sily hysterézy Funh odpovedal charakteru vzrastu tejto sily pri upnutom...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 7/00, B25H 1/04

Značky: zariadenie, upínacích, stavebnicových, pomocné, polohovacie, sústav, stavbu

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Zařízení pro zpevňování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255590

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kesl Lubomír, Hejný František, Sláma Pavel

MPK: B23Q 1/14

Značky: zpevňování, otočných, zařízení, stolu, upínacích

Text:

...bezvůlové. Toto řešení tmožňuao anížení tlakové síly, která je navíc syntetrioky rozložene e. nezpůeobuje žádné dodatočné pohyby upíne. ° 2 255 59 a oíhoztolu, včetně zvýšenéhozatížení ležiaci. Upineoíootočný stůl se zpevňovacím zařízením podle vynálezu svou jednoduchosti( a funkční istotou automatiow zabezpečuje väoohnypožądavkykladené na upínaoí stůl při zpevňování.Na přiloženőm výkres Je znšzoměno zařízení pro zpovňování otočnýoh...

Zariadenie na výmenu upínacích prvkov skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247005

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubart Miroslav, Bárta Miroslav

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadiel, upínacích, zariadenie, výměnu, prvkov

Text:

...tiahla 203 šikmo uloženého V telese skľučovadla 202 a je v zábere s vymieňacím prostriedkom 201 v tomto pripade so skrutkou, ktora je v zábere s poílmaticou 234 radiálne v telesa skľučovadla 202 vedeného upínacieho prvku 230 realizovaného ako upinacía čelusť.K samotnej výmene upínacích prvkov 230 je využitý perestavovací mechanizmus upínaících prvkov 230. Výmena je realizovaná otáčaním vymieňacieho prostriedku 201 skrutky, cez .ozubený...

Zařízení pro obnovu upínacích kuželů vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 253887

Dátum: 17.12.1987

Autori: Marek Leopold, Frolek František, Nekoranec Zdeněk

MPK: B24B 23/00

Značky: zařízení, kuželů, obnovu, vřeten, upínacích

Text:

...vřeten. Zvýši se i hygienapráce, neboř se odstraní nebezpečí úrazu při manipulaci s těžkými vřeteny.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněn nárysný pohled na příkladné provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu a na obr. 2 je bokorys tohoto zařízení.Brousicí vřeteno l orientované vůči podélné ose základního tělesa 2 zařízení pod úhlem alfa je upevněno na suportu Q zároveň s elektromotorem 3, s nímž je spojene řemenicĺ. Suport 5...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadení, súbor, stavebnicových, súčiastok, stavbu, upínacích, rozoberateľných

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Ústrojí pro vedení upínacích desek vyfukovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237100

Dátum: 01.10.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/56

Značky: vyfukovacích, ústrojí, vedení, forem, upínacích, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro vedení upínacích desek vyfukovacích forem při otevřeném uspořádání zavírání forem je tvořeno vodicí tyčí pevně vetknutou do jedné upínací desky vyfukovacích forem, vodicí tyč je vedena kluzným ložem vytvořeným na druhé upínací desce vyfukovacích forem. Tyč a kluzné lože jsou uloženy v prostoru upínacích desek vyfukovacích forem dole na straně odběru polotovaru taveniny.

Uspořádání pohonu pracovního stolu obráběcího stroje s podávacím a snímacím zařízením upínacích desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mándi Attila, Rebsdat Siegfried

MPK: B23Q 1/14

Značky: podávacím, pohonů, zařízením, stolu, snímacím, desek, uspořádání, stroje, pracovního, obraběcího, upínacích

Text:

...první komoru 136, jejíž jedno dno tvoří čelo ústředního pístu 126 a »druhé dno čelo horní části 166. Po přívodu hydraulického média do komory 136 se zvedne horní část 166 pracovního st-olu 16. VypustI-lí se médium z komory 136, zpüsobí pokles horní části 166. stlačení ústředního pístu 126 dolů způsobí uchycení upínací desky 22 na horní částí 166 pracovního stolu 16. Toto stlačení je vyvoláno přivedením hydraulicke tekutiny do druhe komory...

Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238424

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sille Jozef, Cabadaj Ján, Kurucz Peter, Švarba Dušan

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotiek, modulárnych, upínacích, zariadenie, vstupné, systémov, grafických, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených. Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku...

Sposob ovplyvnenia upínacích sil sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250825

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/14

Značky: spôsob, spôsobu, zariadenie, upínacích, tohto, skľučovadlá, uskutočnenie, ovplyvnenia

Text:

...a na druhomkonci v stykcvej ploche E s čeľusťou 11 § skľučovadla 10 g. Páka Lg je vo svojej otočnej časti v stykovej ploche A v zábere s jedným prvkom skľučovadla łgg, ktorý je za rotácie mechanimom eliminácie É pridavne zatažovaný. Podła obr. 1 a 3 je týmto prvkom známeteleso 12 Q skľučovadla 10(1 a podľa obr. 6 prstenec 12 g z pružného materiálu, telesa 129 skľučovadla EQ, umiestnený na jeho vonkajšom obvode. Pri posledne menovanej...

Upínací zařízení se dvěma dvojicemi upínacích čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238105

Dátum: 16.02.1987

Autor: Přikryl Karel

MPK: B23Q 3/08

Značky: zařízení, upínacích, čelistí, dvěma, dvojicemi, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení kompenzující i nepřesnosti upínacích rozměrů je určeno pro těžké obrobky na upínacích deskách obráběcích strojů. Pohybový mechanismus upínacích čelistí má dvě tělesa opatřená dvojicemi zámků šikmo skloněných k rovině pohybu upínacích suvnic. Tyto zámky jsou se suvnicemi spojeny táhly. Zámky základního tělesa mají povrchové přímky protínající se na jeho ose nad rovinou pohybu suvnic a zámky druhého tělesa, vsazeného souose v...

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223708

Dátum: 15.04.1986

Autor: Košař Leoš

Značky: ústrojí, polohovací, úhlové, stolu, polohování, otočných, upínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takové polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů, jež bude použitelné i pro otočné upínací stoly menších rozměrů a jehož pracnost bude podstatně menší než u výroby dosud známých polohovacích ústrojí. Podstatou vynálezu je polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů se dvěma polohovacími věnci navzájem spojenými čelně klínovými zuby, z nichž jeden je opatřen zubovými...

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hnilička Jaroslav, Hnilička Josef

Značky: automatických, zařízení, čelistí, obrobků, upínacích, čištění, soustruzích, vícevřetenových, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích, sestávající z přívodních hadic tlakového čisticího média a z čisticích trysek, vyznačující se tím, že přívodní hadice (1) je napojena na dutý píst (2) uložený v ovládacím válci (3) a opatřený v osovém směru za sebou uloženými jednosměrným ventilem (4) a přesuvným dotykovým tělesem (7), mezi nimiž je uspořádána ovládací vzpěra (6), přičemž...

Východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220862

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kukučka Hieroným, Cabadaj Ján

Značky: stavebnicových, východzí, prvkov, upínacích, sústav, polohovania, element, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav spevnený v drážke vymedzením vôle. Podstata vynálezu spočíva v tom, že východzí element polohovania prvkov je tvorený klinom a klinovým sedlom, ktoré sú voči sebe posúvateľné kotviacou skrutkou nachádzajúcou sa v otvore pre kotviacu skrutku, respektívne v T-matici, čím sa mení šírka pera, pričom je na ňom polohovacia plocha pre polohovanie prvkov a...

Zařízení pro zpevňování upínacích stolů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224361

Dátum: 01.12.1985

Autor: Gančarčík Bohumil

Značky: zpevňování, obráběcích, upínacích, zařízení, stolu, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpevňování upínacích stolů obráběcích strojů, zejména otočných upínacích stolů, upravené mezi otočnou a pevnou jejich částí, vyznačující se tím, že je tvořeno pružným prstencovitým pláštěm (4) uloženým vnější stranou svého povrchu ve válcové dutině (1) vytvořené v otočné části (2) upínacího stolu nebo v tělese (3) ovládacího mechanismu pevně spojeného s otočnou částí (2), přičemž pružný prstencovitý plášť (4) je svou přírubou (16)...

Zařízení pro přesoustružení upínacích čelistí tříčelisťového sklíčidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219536

Dátum: 15.08.1985

Autor: Borkovec Ladislav

Značky: zařízení, upínacích, tříčelisťového, přesoustružení, čelistí, sklíčidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přesoustružení upínacích čelistí tříčelisťového sklíčidla soustružnického stroje, zejména měkkých čelistí, určených pro upínání součástí za jejich obrobenou stranu. Řeší se problém přesného a úplného přesoustružení měkkých čelistí, a to pomocí speciálního kroužku. Jedno provedení kroužku podle vynálezu má na boční stěně pevně vsazeny výčnělky ve tvaru destiček v osovém směru, umístěné ve stejných úhlových...

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218008

Dátum: 15.02.1985

Autori: Janas František, Hrdlička Miloš

Značky: otočných, úhlové, upínacích, polohování, zařízení, ústrojí, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích zařízení, zejména pro obráběcí centra, sestávající ze dvou do sebe zapadajících, čelně klínovými zuby opatřených polohovacích věnců, z nichž jeden je pevně spojen s otočným pracovním stolem a druhý se základnou upínacího za řízení upevněného na suportu stroje a opatřeného ovládacím pístem a ovládacím čepem spojeným jedním koncem s otočným pracovním stolem a druhým koncem s jednou částí...

Středový rozvod pro časové ovládání jednotlivých upínacích válců nebo hydraulických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213633

Dátum: 01.03.1984

Autori: Blesík Karel, Šeptun Roman

Značky: ovládání, zařízení, rozvod, časově, válců, upínacích, jednotlivých, hydraulických, středový

Zhrnutie / Anotácia:

Středový rozvod pro časové ovládání jednotlivých upínacích válců nebo hydraulických zařízení, zejména pro jednoúčelové obráběcí stroje, vyznačují se tím, že sestává z přívodu (2) tlakového média, uchyceného na pevné části (l) otočného stolu s trubkami (3) napojeného na kanálky (11, 12, 13, 14, 15, 16), upravené v tělese (4), které je uloženo v otvoru pláště (5), pevně spojeného s otočnou částí (6) otočného stolu a na jehož volném konci je...