Patenty so značkou «upínacia»

Upínacia objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19524

Dátum: 09.11.2011

Autor: Krüger Manfred

MPK: F16L 33/04, F16B 37/04

Značky: objímka, upínacia

Text:

...medzi pružiacim strmeňom a upínacim prvkom pripúšťa takmer ľubovoľné materiálové kombinácie.0016 Podľa vynálezu je pružiaci strmeň vytvorený v podstate v tvare U a má dno a dve ramená. Takéto vytvorenie pružiaceho strmeňa je pomerne jednoducho vyrobiteľné. Prostredníctvom oboch ramien sa pritom uskutočňuje zaistenie proti otáčaniu závitovej matice, ktorá môže čelnou stranou priliehať na dno. Súčasne je pružiaci strmeň držaný cez ramená na...

Elektropermanentná magnetická upínacia hlavica a elektropermanentný magnetický upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5804

Dátum: 04.08.2011

Autori: Kollár Mojmír, Ondreička Klement, Bydžovský Jan

MPK: B23Q 3/15

Značky: magnetická, systém, elektropermanentná, upínací, magnetický, hlavica, upínacia, elektropermanentný

Text:

...zdroj prúdových impulzov. Kým klasický elektromagnet je nepretržite napájaný počas režimu upnutia, tak elektroperrnanentný magnetický systém využíva prúdový impulz magnetizačnou cievkou len na zmenu remanentnćho magnetického stavu perrnanentného magnetu s nižšou hodnotou koercivity a tým aj nižšej požadovanej arnplitúdy prúdového impulzu. Parametre budiacej cievky a samotného zdroja prúdových impulzov sú navrhnuté tak, aby pri minimálnej...

Upínacia skrutka na pripevnenie podlhovastých telies alebo rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9682

Dátum: 24.11.2009

Autori: Haller Stefan, Gerber Philipp, Hagen Lynn, Zügel Fritz

MPK: F16L 19/08

Značky: skrutka, telies, rúrok, pripevnenie, podlhovastých, upínacia

Text:

...už po pomerne nepatrne dimenzovanej dráhe zasunutia. Nákružok môže prstencový výstupok V prievlečnejmatici zachytiť už vtedy, ked ešte najväčšia časť prítlačnéhokrúžku v smere zasúvania je umiestnená pred týmto prstencovým výstupkom.0008 Kónický nákružok prítlačného krúžku môže mať väčší axiálny rozmer ako prstencový výstupok vnútri prievlečnej matice. Preto môže byť zavedený s presným. zameraním do otvoru prstencového výstupku a...

Pružiaca upínacia svorka a koľajnicová upevňovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19677

Dátum: 02.09.2009

Autori: Bösterling Winfried, Esfandiyari Farhad, Steidl Michael

MPK: E01B 9/30, E01B 9/48

Značky: koľajnicová, upevňovacia, svorka, zostava, upínacia, pružiaca

Text:

...sila môže narásť natoľko,že hlava podvalovej skrutky už naďalej nevstupuje pod koľajnicovú pätku, ale ohýba sa v smere A pohybu. Výsledkom tohoupevňovacej zostavy sa ohnuté podvalové skrutky musia odskrutkovať a nahradiť novými skrutkami, čo je náročné na čas a náklady, avšak to všetko vytvára podstatné problémy V rámci automatizovaného zostavovania koľají. Existujúce stroje na pokladanie koľajníc nie sú často konfigurované tak, aby...

Upínacia časť ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4891

Dátum: 06.12.2007

Autor: Gejdoš Karol

MPK: B60D 1/00

Značky: část, tažného, upínacia, zariadenia

Text:

...jedna priečna čapová drážka, v ktorej je rozoberateľne uložený najmenej jeden puzdrový čap, ktorý je zároveň uložený do najmenej jedneho priečneho čapového otvoru najmenej jedného upínacieho puzdra, V ktorom je vytvorený najmenej jeden šikmý puzdrový uzáverový otvor, v ktorom je rozoberateľne uložená kužeľová uzáverová čast najmenej jedného uzáveru s najmenej jednou uzáverovou pružinou,ktore sú zároveň posuvné uložené V najmenej jednom...

Upínacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19272

Dátum: 06.11.2007

Autori: Lebo Goran, Henrich Detlef, Wolf Heinz-peter, Mann Stephan

MPK: F16L 21/06, F16L 33/04

Značky: upínacia, spona

Text:

...druhej upinacej hlave tak, že medzera medzi oboma upínacímihlavami je do istej miery premostená sponovým pásikom. Sponový pásik však nie je medzi oboma upinacími hlavami pod napätím, ktoré by bolo potrebné na to, aby sa zabránilo vydutiu priruby smerom von, keď je spona utahovaná. 0010 Dokument DE 29 19 939 A 1 uvádza zariadenie na upínanie hadice na rúrkovitú súčasť, u ktorého je spona na oboch svojich koncoch vybavená radiálnymi...

Upínacia vložka pre upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5613

Dátum: 15.12.2005

Autor: Rehm Fritz

MPK: B23B 31/12

Značky: čeľuste, upínacia, vložka, upínacie

Text:

...plocha upínacích zubov, privrátená k zadnej dosadacej ploche upínacej vložky, pod ostrým uhlom B vočidorazu a uhly (x a | 3 sklonu plôch zubov by mali byť asi 75 ° až 85 °, resp. asi medzi 25 ° a 35 °.0012 Podľa uskutočnenia iného druhu môžu byť upínacie zuby základného telesa tvorené aj jednou alebo viacerými, rovnobežne s pozdĺžnou osou upinacej vložky prebiehajúcimi priebežnými alebo prerušovanými zubovými lištami, pričom upínacie zuby...

Bezskrutková klinová upínacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284466

Dátum: 21.03.2005

Autori: Brettschneider Ulf, Bily Libor, Großmann Steffen, Linaschke Rolf, Faber Dietmar

MPK: F16L 3/133, F16G 11/02, H02G 7/05...

Značky: svorka, bezskrutková, upínacia, klínová

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka bezskrutkovej klinovej upínacej svorky na upnutie hliníkových, aldrey-hliník-oceľových a aldrey-oceľových vodičových lán (5) na vonkajšie vedenia stredného a vysokého napätia. Diely (1.1, 1.2) upínacieho telesa (1) sú na vytvorenie klinovej komory (1.3) bez podrezaných plôch vyhotovené tak, že majú prierez v tvare písmena U, dosadajú koncami svojich postranných ramien na seba navzájom, prípadne stoja proti sebe navzájom a z...

Upínacia zostava na prichytenie hrotu striekačky v dentálnom nadstavci a zostava dentálnej striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284379

Dátum: 26.01.2005

Autori: Wasserman David, Matthews Richard, Davis Warren

MPK: F16L 19/08, A61C 17/02

Značky: striekačky, zostava, dentálnom, nadstavci, upínacia, dentálnej, hrotu, prichytenie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia zostava na prichytenie hrotu (14) plastovej striekačky na jedno použitie v telese (12) dentálneho nadstavca obsahuje adaptér (20), umiestnený v telese (12) nadstavca, pričom adaptér (20) obsahuje diel dutého telesa s vonkajšími závitmi (24) a skosený zasúvací člen (21), umiestnený na vnútornej strane dielu dutého telesa a prostriedky na pritiahnutie hrotu (14) striekačky na skosený zasúvací člen (21) a na upnutie hrotu (14) striekačky...

Plechová upínacia súčasť ramena stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 283062

Dátum: 23.12.2002

Autori: Fink Andreas, Bienert Herbert, Egner-walter Bruno

MPK: B21D 53/88, B60S 1/34

Značky: upínacia, ramena, plechová, súčasť, stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová upínacia súčasť ramena stierača zahŕňajúca chrbát (6) majúci vonkajšiu rovinnú stenu (6a), bočné steny (7, 8) a objímku (9) na prichytenie hriadeľa (2) ramena stierača, ktorá má vonkajšiu stenu (11a) a vnútornú kónickú stenu (11b), pričom chrbát (6), bočné steny (7, 8) a objímka (9) tvoria celistvo vytvarovaný diel a hrana (13) objímky (9) a hrana (12) plechovej upínacej súčasti (3) je charakteristická tým, že vonkajšia stena (6a)...

Upínacia hlava prebíjacej tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2326

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pajorková Jana, Tyleček Antonín

MPK: C21B 7/14

Značky: upínacia, tyče, hlava, prebíjacej

Text:

...uskutočnenia, na ktorom je zobrazená hlava podľa predloženéhoúžitkového vzoru, a to v čiastočnom rezu ovládania jednej z čelusti.Hlavu tvorí oceľové teleso 1, v ktorom je zo strany prednej plochy L vytvorená čeľusťová dutina g. Tá je opatrená vonkajšími vodiacimí šikmými plochami g, ktorých počet zodpovedá počtu čelustí 12. Rovnobežne s každou šikmou plochou g je v telese 1 vytvorené po jednej prvej diere g kruhového prierezu. V každej prvej...

Upínacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1465

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/00

Značky: hlava, upínacia

Text:

...hlavy bude niekoľkokrát vyššia ako doteraz. Príložky, ktoré prekrývajú šmykadlá umožňujú opravu trecích plôch hlavy po niekoľkoročnom prevádzkovani.Prevedenie hláv je trojčeľustové a viacčeľustovê. Pri sústružení tenkostenných krúžkov a zamedzení vytvorenia trojhranu je nutné použit hlavu štvorčeľusćovú, prípadne šestčeľustovú.Prehľad obrázkov na gýkresochUpínacia hlava podľa technického riešenia je na pripojených výkresoch, kde- obr. 1...

Upínacia časť zveráka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 704

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kuchar Benjamín

MPK: B25B 5/10

Značky: upínacia, zveráka, část

Text:

...3 verákaUDF ů 2 znásmrñje priećny rez skrutky 5 miernym ätúpaním závitu.Ubr. ü 3 znázdrňmje pdzdĺäny rez upínacej Čääti xverákaNa obr. Č. 1 je náxmrnená upínacia časť mvaräka, ktdrá Pmäüätäva 2 rúrky L, ktoré má na Evmjich Hdncüch závit 2 5 miernym stúpanim a Hávit 5 s prudkým 5 tüaním skrutky 5 miernym Btúpänim ávitu á a skrutky B prudkým ätúpanímzávitu 5. Skrutka 5 miernym dtúpaním xàvitu A Ba pühybujeV xevite e miernym etupanim Ľ,...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 269512

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: držiaka, nástroja, upínacia, hlava, najmä, závitovacieho

Text:

...toho možno bez podstatných úprav presúvať prídavný diel voči zékladnému dielu telesa v axiálnom smere, čo je výhodné z hladiska možnosti upínania nástrojov rozličných dlžok. Dalej je výhodné, ked je kotviaca zámka vyhotovená ako medzistena na prídavnom dieli telesa hlavy e je opatrená prechodovým otvorom súosovým 3 upínacím otvorom, pričom prierez preohodovćho otvoru je obdobný prierezu unášacej časti upínaoieho otvoru, voči ktorej je V...

Univerzálna upínacia čeľusť rotačných predmetov z plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268582

Dátum: 14.03.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/74

Značky: upínacia, rotačných, čeľusť, predmetov, plastických, univerzálna, materiálov

Text:

...prostredníctvom skrutky suportu upínacej ćeĺuste. Skrutka suportu pritom presúva kameň suportu v jeho uložení s presným smerovým vedením. Dve, spravidla dolné čeluste,umiestnené na dolnom dieli prstence, sú určené na nastavenie priemeru upínanej plastovej rúrky, tyče a podobne, alebo iného rotačného materiálu, polotovaru a podobne, pričom horná čeĺusĺ, po priklopení horného dielu nosného prstenca je dotlačujúca a upevňujúca. Tuhost...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267167

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 3/02, B23G 1/46

Značky: závitovacieho, upínacia, hlava, nástroja, najmä, držiaka

Text:

...odsuvným dorazovým telieskom,obr. 2 osový rez upinacou hlavou s radiálne odsuvným dištančným telieskom a obr. 3 čelný pohľad na samotné dištančné teliesko z obr. 2.Upínacia hlava držiaka nástroja pozostáva z telesa l, v ktorom je pomocou radiálnych kolíkov g uchytené unášacie puzdro 1, opatrené priebežným axiálnym vodiacim a unášacím otvorom 1 pre stopku á držiaka. Táto spolu so základným dielom É a prídavným dielom 1 tvari posuvnú časť...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267917

Dátum: 12.02.1990

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/46

Značky: držiaka, najmä, hlava, závitovacieho, nástroja, upínacia

Text:

...funkčných časti hlavy, ktoré miesto sa dá navyše ľahko utesniť. Tým sa celá hlava stáva funkčne spoľahlivejšia. Zníženie materiálovej náročnosti je obzvlášť výrazná u hláv vybavených vratnou pružínou pre rýchlouvoľňovaciu kotviacu zámku, u ktorých táto vratná pružina je v radiálnom segmentovom záreze, vytvorenom v prídavnom dieli telesa upínecej hlavy.Príklad vyhotovenia upínacej hlavy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr....

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265794

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: upínacia, skľučovadlá, čeľusť

Text:

...upínacej čeluste s jej plynulým prestavením v priečnomUpínacia čelusť lgg pozostáva z vodiacej časti lll, ktorá je usporiadaná v radiálnych drážkach lll základného telesa llg uchyteného skrutkami llg na vreteno obrábacieho stroja svojimi klopnými vedeniami lll. Vodiaca časť lll upínacej čeluste lgg je prepojená so silovým kinematickým mechanizmom lgg skľučovadla lgg. Upínacia časť lll upínacej čeľuste lgg prečnieva axiálne nad rovinu...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265519

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/06

Značky: sústava, upínacia, stavebnicová

Text:

...komplikovanej skladby jednotlivýchNa pripojených výkresoch je znázornený na obr. 1 príklad telesného vytvorenia stavebnicovej upinacej sústavy podľa vynálezu v čiastočnom bočnom pohľade Š upnutým predmetom a na obr. 2 je schematicky znázornený príklad cyklu tvorby prvkov stavebnicovej upfnacejStavebnicová upinacia sústava ggg v príklade podľa vynálezu pozostáva zo spoločného polotovaru 110 amorfného materiálu lgg. Podľa...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264955

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/06

Značky: sústava, stavebnicová, upínacia

Text:

...upinacej sústavy a upnutého predmetu, na obr. 2 je čiastočný rez dvoch prvkov stavebnicovej upinacej sústavy a na obr. 3 iný priklad zostavy tvorenej z prvkov stavebnícqvej upinacejStavebnicová upínacia sústava łgg pozostáva zo známych prvkov łłg ako upinacia doska łłł, úpínka łlg, podpera łłg, skrutka łłi, prípojka łłá a podobne av príklade podľa obr. 1 a 3 i z upnutého predmetu łgg. sústava pórov łłgg v jednotlivých prvkov łłg...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264814

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, čeľusť, upínacia

Text:

...333 a z axiálneho blokovača łgg umiestneného na čele łgg čeľuste łgg tak, aby sa radiálne nemohol pohybovať.Radiálna upínacia plocha lggg čeluste jpg môže byt v príklade hladká, napríklad presústružená, ako pri známej mäkkej čelusti, čo je vidiet na obr. 2 a obr. 10, s axiálnym zúbkovaním ako je na obr. 4, s častou závrtu gggg ako je na obr. 1 a obr. 9, s častou závitu jggg, ktorého priemer Q je nekonečne veľký ako na obr. 5, 6. Je výhodné....

Skladacia upínacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264712

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 3/00

Značky: skladacia, upínacia, doska

Text:

...diely sú podstatne ľahšie ako monolitná upínacia doska a z toho dôvodu nie je potrebné mat manipulačné zariadenie. Ďalšou výhodou je, že sa použije vždy len toľko dielcov, koľko pre zostavenie upínacieho prípravku je práve potrebné.Na pripojenom výkrese je znázornená skladacia upínacia doska podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený nárys a na obr. 2 pôdorys.Skladacia upínacia doska pozostáva 2 najmenej dvoch základných telies łg, z...

Základová, či upínacia doska tvárniaceho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 261535

Dátum: 10.02.1989

Autori: Golier Milan, Motola Marián

MPK: B21D 37/12

Značky: nástroja, základová, doska, tvárniaceho, upínacia

Text:

...ak sa vynález týka upinacej dosky, je opatrený tromi priebežnými radiálnymi v~ybr~aniàmi~ rozmiestnenými V rovnakých uhlových rozstupoch. Do každého radiálneho vybrania je vložená vložka s prizmatickou doštičkou, v ktorej sú uložené guločky usporiadané vo zvislom rade, pričom z oboch strán dĺžky prizmatickej d-oštičky sú usporiadané príložky, pripevnené ku vložka.Výhodou základovej, či upinacej dosky podľa vynáiezu je, že jednoduchými...

Upínacia svorka stereotaktického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 261067

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šramka Miron, Páleník Ladislav, Kneppo Peter, Bolf Juraj, Čieško Ján

MPK: A61B 19/00

Značky: stereotaktického, prístroja, upínacia, svorka

Text:

...prístroja umožňuje dosiahnuť stabilitu nastavenej polohy pri minimálnej ovládacej sile bez použitia nástrojov, výškovú a smerovú prestaviteľnosť upínacej svorky stereotal-tickeho prístroja najmä pri jeho súčinnosti s röntgenovým tomografom a znižuje riziko zavlečenia infekcie do operovaného organizmu.Na výkrese je znázornená upínacia svorka stereotałçticlsého prístroja.hlasná stopka 1, ktorou je upínacia svorkastereotaktickeho prístroja...

Upínacia čelusť na skúšanie ťažnosti optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256570

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

MPK: G02B 6/26, G01N 3/04

Značky: upínacia, skúšanie, optických, tažností, čeľusť, vlákien

Text:

...a opatrených výčnelkami, ktoré majú v mieste priliehania »oboch kotúčov k sebe zrezanie, pričom vzájomná vzdialenosť kotúčov je regulovateľná skrutkami umiestnenými v oválnych otvoroch vytvorených v kotúčoch, ako i úpinky upevnenej na nosníku nad kotúčmi pomocou pohyblivých dotláčacich skrutiek s pružinami na ich spodnej časti.Uvedené riešenie má oproti doteraz známym a využivaným riešeniam rad prednosti,ktoré v konečnom dôsledku...

Upínacia čelusť na skúšanie mechanických vlastností sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256569

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

MPK: G02B 6/26, G01N 3/04

Značky: upínacia, čeľusť, sklených, vlákien, skúšanie, mechanických, vlastností

Text:

...a presnosť merania sa oproti doterajšiemu stavu zvyšuje až na dvojnásobok. Ďalšie výhody spočívajú v tom, že sklené vlákno je k čelusti pridržiavané vlastnou tre 4cou silou vznikajúcou vzhladom na povrch čeluste a to voľným opásaním vlákna okolo kotúča pomerne velkého priemeru, čo zamedzuje vzniku nežiadúcich pnutí. Vlákno je lahko upinateľné bez prešmykovania a následného poškodenia vďaka protišmykoVej vrstve nanesenej na ložnej ploche...

Samosvorná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246414

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valenta Miroslav, Janda Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, jednotka, samosvorná

Text:

...200. Na obr. 2 je znázornená upínacia zostava so zabudovanou samosvornou upínacou jednotkou 100 v ťaž 4nom prevedení ukotvenou k základu 200. Zostava je doplnená upínacou maticou 500, úpinkou 600 a podperou 700.Upnutie obrobku 300 samosvornou upínacon jeldnotkou 100 -do prípravku so záikladom 200 sa prevedie nasledovne privedenim tlalkovej kvapaliny upinacim kanálom 112 nad pracovnú plochu pracovného piesta 120 sa tento posunie do polohy...

Automatizovaná stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252727

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šukola Juraj, Cabadaj Ján, Tököli Pavol

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, stavebnicová, automatizovaná, sústava

Text:

...prvkom 270 a plochou záberu 271 zaberajúcej do plochy 321 regulačného člena 320 upinacej jednotky 300. Rozvod 210 pre tlakovú tekutinu plyn, alebo kvapalinuj, ktorý je V lište 200 vytvorený,spojuje spojku 220 k prípojke 120 základu 100 a spojovací zámok 230 lišty 200 opatreným jednosmernými ventilmi 231. Upínacie jednotka 300, ktorá je opatrená propojovacím zámkom 330 sa rozvodom 310 so spätným ventilom 331 je na tekutinový rozvod lišty 200...

Upínacia a kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251497

Dátum: 16.07.1987

Autori: Straka Ján, Chorvát Ivan

MPK: B23P 19/04

Značky: injekčných, vodivých, najmä, ihiel, jednorázových, elektricky, upínacia, súčiastok, kontrolná, kanýl, jednotka

Text:

...ktorej podstatou je, že čelusťový uchopovač je pripojený k elektrlckému prívodu. Čelusťový uchopovač pozostáva z pohyblivej čeľuste a pevnej čeluste. Pevná čelust je opatrená pridržiavačom s dorazovou doštičkou. Na pridržiavači je vytvore 4ný oblúk, ktorý je v styku s rovinnou vačkou uchytenou na fréme stroja.Výhodou upínacej a kontrolnej jednotky,elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel je, že vysúvanie...

Upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248979

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, jednotka

Text:

...a vodiaci profil určený na zmenu smeru pohybu piesta sú bud vytvorené na vonkajšom povrchu telesa, resp. na väzobnom kryte, čo znižuje nároky na výrobu presných plôch valca, alebo piesta. Tým, že vodiaci profil a ovládací prvok sú vymeniteľné, zvyšuje sa prevádzky schopnosť upína Gcej jednotky. Okrem toho, že upínacia jednotka je vybavená väzobným krytom, zabraňuje sa vnikaniu nečistôt k tunkčným plochám a tým sa zvyšuje funkčná...

Upínacia hlavica ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248233

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bílik Jaroslav

MPK: G01M 3/02

Značky: hlavica, ventilov, upínacia

Text:

...opretá tlačná pružina 9, ľktorá svojim druhým koncom je opretá o prlrulau 1 D vyumedzovacíeho náboja 11.Vymedzovavcí náboj 11 je opatrený čelným vybraním 12 pre kotevnú maticu 13 a podložku 14. Príruba 1 ll vymedzovaucieho .náboja 11 je v jej »čelnej časti opatrená prstencovitou opernou plochou 15 pre štvorhrannú -ovläda-ciu tyč 16 prítlačnej príruby 4,suvne uložerrú v lôžku 17. V -olkrajovej časti je jiríruíba 10 vymedzovacieho náboje 11...

Upínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234106

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/18

Značky: tenkostenných, upínacia, hlava, sústruženie, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom umožnenia upnutia oválneho tenkostenného krúžku bez jeho deformácie sa použije upínacia hlava s vahadlami, ktoré sú opatrené výkyvnými čeľusťami, upravenými na vahadlách prostredníctvom čapov. Vonkajší vydutý povrch vahadiel je opásaný odpruženou príložkou, pre udržiavanie vahadiel v kruhovej polohe.

Mechanická silová upínacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 236448

Dátum: 01.06.1986

Autor: Szabó Vincent

MPK: F16B 37/08

Značky: upínacia, mechanická, matica, silová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanickej silovej upínacej matice na silové upínanie obrobkov alebo spojovanie súčiastok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základné teleso má na svojej hornej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu a na svojej dolnej časti vodiacu plochu pre prstenec pevne spojený s puzdrom, pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej matice, čelnou plochou, prstencom a novkajšou kužeľovou plochou základného telesa sú uložené...

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227723

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Značky: hlava, klietok, ložísk, upínacia, valivých, sústruženie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášacích kolíkov, predp(tého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahlom vyznačená tým, že v telese (2) sú uchytené unášacie kolíky (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valcovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2), pričom klieština (3) je na svojej čelnej časti (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predp(tom guličkovom ložisku (8),...

Stavebnicová upínacia zostava najmä pre technologické pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 227930

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tóth Imrich, Tököli Pavol

Značky: stavebnicová, upínacia, technologické, najmä, pracoviská, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je stavebnicová upínacia zostava a najm( pre technologické pracoviská, kde sa rieši sledovanie upínacej sily p(sobiacej na obrobok jej riadenia a ovplyvňovania technologického procesu. Stavebnicová upínacia zostava podľa vynálezu je vytvorená zo základných polohovacích, upínacích a ovládacích prvkov a obrobku a obsahuje ďalej aspoň jedno meracie zariadenie upínacej sily, opatrené signalizačným prvkom velkosti upínacej sily...

Upínacia klieština súčiastok, najmä pre rotorové zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 230066

Dátum: 01.04.1986

Autori: Čelko Peter, Mandelík Eduard

MPK: B23Q 7/04

Značky: najmä, súčiastok, rotorové, upínacia, klieština, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia klieština súčiastok, najmä pre rotorové zariadenia tvorená aspoň dvoma odpruženými čeľusťami, výkyvne uloženými na čapoch a opatrenými pevnými kolíkmi je upevnená na dolnom konci dolného šmykadla, v ktorom je rovnobežne s osou odpruženého nástroja a v rádiusovom vybraní pevného puzdra posuvne uložené valcové teleso opatrené na dolnom konci aspoň dvoma hornými jamkami a aspoň dvoma dolnými jamkami, do ktorých zasahujú priečne uložené...

Otočná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229153

Dátum: 01.01.1986

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: otočná, jednotka, upínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočnú upínaciu jednotku ovládateľnú so silovým valcom, skladajúcu sa z plunžera, telesa a axiálneho vodiaceho elementu, určenú predovšetkým na silové upínanie nerotačných obrobkov, najmä pre automatizované prevádzky trieskového obrábania a najmä pri požiadavke upnutia otočnou upínacou jednotkou z dôvodu stiesneného priestoru alebo iného dôvodu vylučujúceho použitie ďalšieho silového valca na otáčanie upínky.

Spôsob upínania obrobkov a stavebnicová upínacia sústava pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222089

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

Značky: prevádzanie, sústava, tohto, upínacia, stavebnicová, spôsobu, obrobkov, upínania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob upínania obrobkov, pomocou stavebnicových upínacích sústav, pozostávajúcich napr. zo základových, polohovacích, upínacích, spojovacích a ovládacích prvkov vyznačený tým, že obrobok sa najprv upne upínacou silou, potom sa táto upínacia sila bez uvoľnenia obrobku zníži v podstate na nulovú hodnotu, na čo sa znova upne pôvodnou upínacou silou, pričom sa tento cyklus pred pôsobením na obrobok vonkajším zariadením napr. obrábacím strojom...

Zakladacia a upínacia jednotka pouzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 213963

Dátum: 01.06.1984

Autori: Beňuš Ivan, Tinka Stanislav Nová Bošáca

Značky: zakladacia, upínacia, pouzdier, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je upínací a zakladací mechanizmus. Upínací mechanizmus je tvorený dvoma upínacími pevne uloženými ramenami na zvislých tyčiach posuvne a otočne uložených na pracovném stole, ktoré sú pod pracovným stolom opatrené tlačnými pružinami. Na konci zvislých tyčí sú pevné ramená, ktoré sú na koncoch opatrené kladkami, pod ktorými sú uložené vačky na nosnom ramene dolného pneumatického valca. Zakladací mechanizmus je tvorený nosným...