Patenty so značkou «upínací»

Upínacie zariadenie, upínací diel a centrovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288387

Dátum: 20.06.2016

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B23Q 3/18, B23Q 16/00

Značky: zariadenie, upínací, centrovacia, doska, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie je vytvorené so skľučovadlom (1) na pevné upnutie upínacieho dielu (6), s prvými centrovacími elementmi (3), usporiadanými na skľučovadle (1), ktoré spolupracujú s ďalšími centrovacími elementmi (9), usporiadanými na upínacom diele (6) tak, že upínací diel (6) je pri pevnom upnutí na skľučovadle (1) orientovaný v smere X a smere Y. Prvé centrovacie elementy sú tvorené centrovacími čapmi (3), ktoré sú určené na zasahovanie do...

Svorník a upínací systém so svorníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17942

Dátum: 07.05.2012

Autor: Demmeler Ludwig

MPK: F16B 21/16

Značky: svorník, svorníkom, systém, upínací

Text:

...vytvorené, upínacie0007 V protiklade k svorníkom známym zo stavu techniky sú zvieracie prvky vytvorené nie ako guľôčky, ale ako posuvné prostriedky, ktoré tvoria vonkajším obrysom k protikusu plošný tvarový styk. V prípade prispôsobeného priechodného vŕtania, tzn. priechodného vŕtania so segmentom plášťovej plochy priehlbiny v tvare zrezaného kužeľa, má k tomu vonkajší úsek posuvného prvku opornú plochu vo forme segmentu plášťovej plochy...

Elektropermanentná magnetická upínacia hlavica a elektropermanentný magnetický upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5804

Dátum: 04.08.2011

Autori: Kollár Mojmír, Ondreička Klement, Bydžovský Jan

MPK: B23Q 3/15

Značky: upínací, elektropermanentný, magnetická, hlavica, magnetický, upínacia, elektropermanentná, systém

Text:

...zdroj prúdových impulzov. Kým klasický elektromagnet je nepretržite napájaný počas režimu upnutia, tak elektroperrnanentný magnetický systém využíva prúdový impulz magnetizačnou cievkou len na zmenu remanentnćho magnetického stavu perrnanentného magnetu s nižšou hodnotou koercivity a tým aj nižšej požadovanej arnplitúdy prúdového impulzu. Parametre budiacej cievky a samotného zdroja prúdových impulzov sú navrhnuté tak, aby pri minimálnej...

Upínací stôl na upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287029

Dátum: 17.09.2009

Autor: Turan Viliam

MPK: B23Q 1/25

Značky: upínací, upínanie, stôl, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky (1), ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4). Závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku (5), avšak upínacia doska (1) je k nosnému sklopnému prvku (1) pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom...

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17733

Dátum: 05.05.2009

Autori: Norén Tommy, Lingvall Magnus, Höglund Kasper

MPK: F28F 3/08, B01J 19/24, F28F 9/007...

Značky: upínací, systém

Text:

...z dvoch koncových dosiek, a tanierové pružiny sú podopreté na tejto prvej koncovej doske. Jeden alebo viac modulov je umiestnených medzi dvoma koncovými doskami upínacieho systému. Každý z uvedených modulov obsahuje jedno alebo viac zariadení vybraných zo skupiny pozostávajúcich z prietokových dosiek, reaktorových dosiek, dosiek tepelného výmenníka,stredných dosiek, Peltierovho článku, bariérových dosiek,izolačných dosiek, tesnenia, utesnenia,...

Spôsob ovládania upínacieho zariadenia a upínací systém na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9053

Dátum: 19.06.2008

Autori: Speer Rolf, Vetter Thomas

MPK: B23Q 17/00

Značky: spôsob, ovládania, upínacieho, upínací, zariadenia, systém, spôsobu, uskutočnenie

Text:

...pomocou elektrického pohonu, takže mechanické systémy, ako pružinové zväzky na uzatváranie upínacieho zariadenia ako aj hydraulické zariadenia na otváranie upínacích0011 Aby sa zaručila nutná prevádzková bezpečnosť upínacieho zariadenia, je pri takýchto elektrických upínacích systémoch nápomocné urćovat upínacie sily pri uskutočnení upínacích procesov. Pri upínacom systéme podľa vynálezu sa toto konštrukčne jednoduchým spôsobom rieši tým,že...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 286125

Dátum: 10.03.2008

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/00

Značky: upínací, navážacieho, transportného, mechanizmus, stola, vozíka, operačného

Zhrnutie / Anotácia:

O spodnú časť alebo o rám pracovného lôžka operačného stola je prichytený plochý rám (1) s prvými výstupkami (2) umiestnenými protiľahlo a z jeho vonkajších strán, pričom z vnútornej časti plochého rámu (1) sú po jeho obvode otočne prichytené prvé výklopné tyče (3) s excentrickým osovým uložením obsahujúce drážku (4). Protiľahlé horizontálne ramená (5) transportného navážacieho vozíka obsahujú v horizontálnom smere otočne uložené druhé výklopné...

Upínací zverák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11639

Dátum: 12.10.2007

Autor: Küfner Frank

MPK: B25B 5/08

Značky: zverák, upínací

Text:

...ramena, a tlačne pružiny, zaberajúce z vonkajšej strany, sa stláčajú vždy na svoju najmenšiu vzdialenosť. Približne V oblasti záberných bodov pružín sa ovládacie ramená opierajú proti kotúču, na ktorého obvode sa zároveň nachádzajú dve vaćky, takže na základe otočného pohybu sa môže uskutočniťrozopnutie pre uvoľnenie vyskytujúceho sa upnutia. Tento druhupínacích zverákov môže zavádzať len malé upínacie sily, a okremtoho je jeho výroba...

Prepravný popruh a upínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6221

Dátum: 11.09.2007

Autor: Scott Gary

MPK: B60P 7/06

Značky: prepravný, upínací, prvok, popruh

Text:

...podložka je voči osi posunutá pár spodných ramien umiestnený na opačnej strane podložky ako horné ramená, pričom každé z nich má vnútorný koniec otočný okolo osi a vonkajší koniec spojovacie prvky prepojené s vonkajšími koncami vnútorných častí homých a spodných ramien, pričom prvý a druhý koniec popruhu tvoria jednoduché očko, ktoré spájaspojovacie prvky, pričom napnutie uťahovacieho mechanizmu ich ťahá navzájom k sebe, čím sa...

Upínací stôl na upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285658

Dátum: 30.04.2007

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/26, B23Q 5/00...

Značky: upínací, obrobkov, stôl, upnutie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací stôl je konštruovaný tak, že môže byť riadený - podľa CNC smerníc - horizontálne a v akomkoľvek uhle pripojenými automatizačnými zariadeniami. Upínací stôl je konfigurovaný ako kompletná a kompaktná konštrukčná jednotka, ktorej jadrom je magnetický nosný obvod (8). Tento magnetický nosný obvod sa skladá z magnetického upínacieho zariadenia, ktoré môže byť nesené, presunuté a upevnené so zariadením na nastavenie uhla a polohy. Táto...

Hydraulický pružný upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4372

Dátum: 25.07.2006

Autori: Sigmund Rainer, Retzbach Thomas, Korte René

MPK: B23B 31/02

Značky: pružný, prípravok, hydraulický, upínací

Text:

...tŕň pre obrábacie stroje, pričom na vytvorenie upínacieho tlaku je určený skrutkou ovládaný tlakový piest, ktorý je umiestnený vo vložkovej časti, ktorá je na jednej strane naskrutkovaná do radiálneho závitového otvoru vzákladnom telese aje utesnená tesniacim krúžkom. upevnenie tohto vložkového prvku, ktorý vykazujena svojom vonkajšom obvode prinajmenšom jedna kruhová drážka, v ktorej je nanesený spájkový materiál a pričom tento vložkový...

Profilovaná tyč a upínací profil na profilovú tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 285142

Dátum: 19.06.2006

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 2/74, E04B 2/76, F16B 7/04...

Značky: profil, upínací, profilovú, profilovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Profilový nosník (111) je vybavený kruhovou vnútornou rúrovou časťou a zahŕňa osem dlhých drážok, z ktorých tri sú zakryté upínacím profilom (112, 113, 114). Na podpernej strane je pripevnený podperný prvok (115) a dve ploché tyče (116, 117), ktoré sú vybavené štrbinami na ďalšie upínacie profily. Okraje upínacích profilov slúžia na podopretie platní. Podperný povrch (118) je bočne pripojený k podpernému prvku (115). Podperný prvok (115), ktorý...

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4964

Dátum: 12.01.2006

Autori: Sonntag Rainer, Kroenung Karl

MPK: F16M 11/02

Značky: prípravok, upínací

Text:

...zvislý rez vertikálne zoradenej prídržnej časť, na ktorej je pomocou zaisťovacieho krúžku nesená montážna časť, ktorá má horizontálne rameno a pričom hlava skrutky zaskrutkovanej do prídržnej časti sa môže pohybovať v drážke vyrezanej do montážnej časti, keď sa rameno otáča-2 Obrázok 2 zobrazuje zvislý rez predmetu podľa obr. 1, avšak s poskodeným zaistovacím krúžkom, pričom kus na prídržnej časti sa spolu s montážnou časťou posúva dolu...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3450

Dátum: 04.02.2003

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/10

Značky: transportného, stola, operačného, vozíka, mechanizmus, navážacieho, upínací

Text:

...To znamená, že v žiadnom prípade pacient aj pracovným lôžkom operačného stola nemôže v žiadnom prípade spadnúť. Použitý je pritom relatívnejednoduchý mechanizmus.Prehľad obrázkov na výkresochUpínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola s elektromechanickým pohonom bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je zobrazená prvá časť upínacieho mechanizmu ukotvená v spodnej časti pracovného lôžka...

Odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2313

Dátum: 08.11.1999

Autor: Mačičák Jaroslav

MPK: B61B 11/00, B61B 12/02

Značky: upínací, odpojiteľný, mechanizmus, zariadeniu, vlečnému

Text:

...unášačom, ktorý pozostáva z nerozoberateľného celku, skladajúceho sa z navádzacej, upínacej a odpájacej časti, pričom upínacia časť je pomocou U proñlu otočne uložená okolo čapu, uloženého v držiaku dopravného prostriedku alebo iného vlečeného zariadenia, pričom na čape je uložená skrutná pmžina, ktorá sa jedným ramenom opiera o U profil a druhým ramenom o držiak, odpájacia časť je ukončená bezpečnostnou guľovou koncovkouOdpojiteľný a...

Stavebnicová samosvorná upínací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260582

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/08

Značky: stavebnicová, upínací, jednotka, samosvorná

Text:

...tělese l upínacího válce. V dutíně g telesa 1 upínacího válce jsou uloženy dva písty g, g. Plovoucím pístem 9 prochází rospěrný čep § pevné spojený s přilehlým koncom upínecí tyče g. nospěrný čep 6 je opatřen jednosměrným přepouitěcím ventílem i napcjeným na kanälky 10, vyústuiící do dutiny g těleso l upínacího válce na straně upínscí tyče g. Rozpěrný čep 6 je na svém volně konci opatřen kuželem 1, který je ve styku s vnitřní kuželovou...

Upínací prvok sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260367

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: prvok, skľučovadlá, upínací

Text:

...1 000. V sty.kovej rovine 101 upínacej čeľuste 110 a zá kladnej čeľuste 120 je vytvorené rybínové ozubenie 102 pozostávajúce z radu rybinových zubov 103 a rybinových drážok 104 usporiadaných striedavo za sebou po celej dĺžke h upínacej čeľuste 110 i po celej dĺžke l 2 základnej čeľuste 120. Rozstup zubov tz a rozstup drážok tm rybinového ozubenia 102 je rovnaký pre obe čeľuste upínacieho prvku 100 a preto je možné radiálne prestavovať...

Upínací prvok prichytenia oceľovej planžety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1329

Dátum: 08.01.1997

Autor: Sumka Ján

MPK: B26D 1/09, B26D 1/62, B26D 7/02...

Značky: prichytenia, oceľovej, upínací, prvok, planžety

Text:

...s ocelovou planžetou.Jeho výhodou je, že zabezpečuje minimalizovanie a zjednodušenie upinacich prvkov s využitím prirodzených vlastnosti materiálu hlavne medi, z ktorých sú vyrobené. Zjednodušenie upinania súčasne znižuje nákladovosť. Daná konštrukcia umožňuje rýchlu výmenu oceľových planžiet bez časových strát.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je schematicky zobrazený na Obr.l zmenšený pohľad na sústavu upinacich prvkov vo...

Upínací uzol vymeniteľného tvarovaného noža na valci rôznych priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1202

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kováčik Stanislav

MPK: B23B 27/00

Značky: vyměnitelného, rôznych, noža, tvarovaného, upínací, válci, priemerov

Text:

...tak, že kužel na čape pritlačanim zoviera nôž. čim zabezpe čuje dokonalé uchytenie pri rezných silách pôsobiacich na nôž. Čap je vedený V puzdre. ktoré je v reznom valci narazené (uloženie HB/k 6). Drážkuv čape je možná vyrezať podľa potreby pod rôznymi uhlami a tak dokonale uchytia viac nožov vychadzajúcich z jedného bodu (rohové spoje. krížové spoje a pod.). Počet upínacích uzlov sa určí podľa veľkosti a tvaru noža. V prípade poškodenia...

Upínací klin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 476

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rojek Petr

MPK: F16B 3/00, F16B 7/18, B23C 5/26...

Značky: upínací

Text:

...valćeka je zrezaná podľa úkosu upinacieho klina a v ose valčeka jevyvŕtaný priechodný otvor s vyrezaným závitom.Výhodou technického riešenia je najmä zníženie hlučnosti nástroja , menšie nároky na presnosť výroby nástroja, zmenšenie úberu materiálu z valca a zlepšenie odvodu triesky. Ďalšou výhodou je to, že do nožovćho valca je možné umiestniť aspoň štyri hobľovacie nože, čo sa prejaví zlepšením kvality opracúvaného povrchu a zvýšením...

Upínací klin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 475

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rojek Petr

MPK: B23C 5/26, F16B 3/00, F16B 7/18...

Značky: upínací

Text:

...do ktoreho zapadá hlava nastavo~Výhodou technického riešenia je najmä zníženie hlućnosti nástroja, menšie nároky na presnosť výroby nástroja, zmenšenie úberu materiálu 2 valca a zlepšenie odvodu triesky. Ďalšou výhodou je to, že do nožovćho valca je možné umiestniť aspoň štyri hobľovacienože, čo sa prejaví zlepšením kvality opracúvaného povrchu a zvýšením výkonu stroja. Zmenší sa tiež veľkost nárazov od nožového valca pôsobiacich na...

Vystreďovací a upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278072

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kölblin Rolf, Schneider Reinhard, Burgtorf Heinrich

MPK: B23Q 16/00, B23Q 15/18, B23C 1/02...

Značky: systém, vystřeďovací, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie výmenného dielca (14) na nosnom dielci (13) je nosný dielec (13) vybavený vodiacimi prvkami (36, 37), ktorých vodiace plochy (35) sú usporiadané v osovom kríži (40). Stredom osového kríža (40) prechádza vzťažná os (10), napríklad os otočného vretena (16). Tým, že v prvej osi (38) osového kríža (40) sú usporiadané dve vystreďovacie ústrojenstvá a najmenej jedno ďalšie vystreďovacie ústrojenstvo je usporiadané v druhej osi (39) sa...

Samosvorná upínací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 274847

Dátum: 12.11.1991

Autor: Šlechta Petr

MPK: B01L 9/00

Značky: samosvorná, hlava, upínací

Upínací čelist soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 273558

Dátum: 12.03.1991

Autor: Hudec Zdeněk

MPK: B23B 5/22, B23Q 3/152

Značky: upínací, soustruhů, čelisť