Patenty so značkou «upínač»

Upínač na nádoby umiestnené pred oknom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7088

Dátum: 01.04.2015

Autori: Dítě Miroslav, Jelínek Jan

MPK: A47G 7/02, A47H 27/00

Značky: upínač, nádoby, umiestnené, oknom

Text:

...upínača podľa nového technického riešenia je, že na rozdiel od ostatných známych riešení nie je nutné držiak nádob pevne ñxovat k stene budovy alebo prostredníctvom zložitých príchytov do rámu okna. Na fixáciu nádoby sú využité jednoduché ramená, pričom tvar ukončenia zadného ramena je možné meniť podľa toho, o aký typ okna ide alebo či bude nádoba fixovaná k parapetu okna. Ramená upínača sú konštruované tak, aby ich tvar bol univerzálny...

Upínač na upnutie nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4650

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, nápravy, upnutie

Text:

...vplyv pružných častí podvozku v mieste uchytenia nápravy.Upinač podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a spoľahlivo vykonávať obrábanie kolesa na náprave so zaručenou presnosťou a kvalitou povrchu.Použitím navrhnutého upínača je možné podstatne zvýšit produktivitu práce. Aplikačné použitie upínača umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude...

Upínač na upnutie časti nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4649

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: částí, nápravy, upnutie, upínač

Text:

...reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, ktorý je označený ako (obr. 1 a opisom jeho aplikácie v nasledovnom odseku. Technické riešenie je použiteľne pri vlakovej súprave označenej ako TYP 840 (obr. 3),pri opracovávam kolies na nápravách tak ako je to vyznačené na (obr. 2).Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie...

Upínač na upnutie časti nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4648

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: částí, nápravy, upnutie, upínač

Text:

...v mieste uchytenia nápravy.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a spoľahlivo vykonávať obrábanie kolesa na náprave so zaručenou presnosťou a kvalitou povrchu. Použitím navrhnutého upínača je možné podstatne zvýšiť produktivitu práce. Aplikačne použitie upínača umožní Zvýšit reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260363

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...nie je klieštinovy upinač odtrhávaný od vretena. Orientácia upínacicłi sil je priaznivejšie i z hľadiska tuhosti upnu 4iia. Navyše nie je potrebné veko, čím sa zmenšuje jednak stavebná výška klieštinového upínača a otvára sa možnosť zmenšenia priemeru základného telesa voči stávajúcim riešeniam, Klieštinové puzdro je blokované voči základnemu telesu a teda sa pri upinaní nepohybuje. Pri aplikácii rýchlorozpojiteľnej spojovacej väzby medzi...

Vícepolohový natáčecí upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260203

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hnilička Jaroslav, Skopálek Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: natáčecí, vícepolohový, upínač

Text:

...nichž jsou bezvůlově upevněny horní a spodní čelist §, 1 ukotvené ve vložce Q šroubem 2. Posuv horního a spodního dělícího hřídele 5, g je ovládán zdvihem objímky 2, situované také v průchozím otvoru g tělesa 1, jejíž pohyb je odvozen od dvojice pomocných táhel ll přes šikmé drážky-lg vytvořené po stranách objímek Q Pomocná těhla ll jsou v tělese 1 uložena posuvně, rovnoběžně s jeho horizontální osou a jsou ovládána pomocí vahadla 15 a desky...

Samočinný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 276603

Dátum: 15.07.1992

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: samočinný, upínač

Upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 275098

Dátum: 15.01.1992

Autor: Šverdík František

MPK: B23B 31/00, B23Q 3/12

Značky: upínač

Kleštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 273672

Dátum: 12.03.1991

Autor: Zedek Miloslav

MPK: B23B 31/20

Značky: kleštinový, upínač

Elektromagnetický klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269519

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/08, B23B 9/02

Značky: klieštinový, upínač, elektromagnetický

Text:

...príklad usporiadenia vyhadzovacíeho zariadenia vo veku v čiastočnom reze.Elektromagnetický klieštinový upínać lgg pozostáva zo základného telesa lgl uchytenéno známym spôsobom na vreteno lgl sústružníckeho stroja ggg napriklad pomocou skrutiek. V ňom je usporiadaný známy upinaci mechanizmus pre upinanie pomocou klieštiny lgl. Klieština lgl je v základnom telese lgl zaistená voči axiálnemu posunutiu vekom lgl prepojeným so základným telesom lgl...

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269010

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cejp Jozef, Kastel Pavol, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 3/06, B23B 15/00

Značky: upínač, obrobkov

Text:

...zariadenia umožnuje vstup operačný nástrojom axiálne 2 oboch strán obrobku a radiálna asi z troch žtvrtin obvodu obrobku. S výhodou sa tieto upinače m 3 žu použit na viacpolohových rotačných nosičoch, lebo nepotrebujú stály privod tlskovčho nčdia a teda ani jeho rőtačný rozvod či sninač tlaku.Na priložených výkresoch ja znázornené konkrétne prevedenie upinača podla vynálezu,kde na obr. 1 je pohĺsd na upinač a na obr. 2 je upinač v reze A-A...

Turistický bezpečnostní patní upínač na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268945

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kabelka Josef, Kabelková Alena

MPK: A63C 9/08

Značky: upínač, lyže, bezpečnostní, patní, turistický

Text:

...vynàlezu, kde na obr. 1 je znàzorněn pohled na turistický upinač v čàstečném řezu, na obr. 2 je turistický parní upinač v půdorysu, na obr. 3 je znázorněni otevřeni upinaci čelisti v čàstečném řezu, na obr. 4 je znázorněni bezpečnostniho upinače po pádu, na obr S je řez bezpečnostnin upinačez, na obr. 6 je schematicke znázorneni výstupu přes vrstevnice bez použití patního upinaće a na obr. 7 je znàzorněni výstupu přímo přes vrstevnice do...

Pákový upínač dílců s vyhazovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268087

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daďa Josef, Anděl Miroslav, Goda František, Piňos Miloš

MPK: B23F 23/02

Značky: upínač, vyhazovačem, pákový, dílců

Text:

...l je znázornčno celé zařízení v poloze upnuto, na obr. 2 je poloha vypnuto - výměna díloe, na obr. 3 je tm s váloovým středčním. ~ , zarízení se skládá za dvou pák 1. g otočnä spojených čepem la s táhl Q. Oběv páky l, g jsou stlačovány pružinou ž. ráhlo § prochází tělesem g s obsahuje středioí čep 5 a vyhazovač z. rěleso g je matloí 19 piipojeno k upínaoímu stolu stroje. Připojení táhla § k přímočarému otoru umožňuje spojka g.Uvedený...

Upínač pre automatickú výmenu nástrojových alektród najmä u elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267355

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23H 7/26

Značky: elektroiskrových, automatickú, nástrojových, výměnu, najmä, strojov, obrábacích, alektród, upínač

Text:

...pri náhodilom výpadku prúdu v rozvodovej sieti. Výhodou je tiež, že zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a nenákladHC.Upínač pre automatickú výmenu nástrojových elektród u elektroiskrových obrábacích strojov je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený upínač v náryse v reze, na obr. 2 je nakreslený pohľad v smere P z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený pohľad v smere S z obr. 2.Upínač pre...

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Válka Miroslav

MPK: B23Q 3/06, B23Q 3/08

Značky: charakteru, příbuzných, skříňového, upínač, patrový, tvarově, součástí, samočinný

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Upínač plochého dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 264979

Dátum: 12.09.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23K 37/04

Značky: upínač, dielca, plochého

Text:

...prevodovým prvkom § zdvihu, ktorý má podobu kameňa s dvomi, voči osi valca g symetricky usporiadanýmí okrajovými drážkami 1. Do nich sú vložené vnútorné konce § chápadiel g,takisto symetricky usporiadaných voči osi valca l a výkyvne uložených pomocou čapov lg,na výstupkoch ll priečnika lg. Výstupky ll sú umiestnené v okrajových častiach ll priečnika ll. V týchto okrajových častiach ll sú k priečniku lg zároveň upevnené aj prvé,...

Klieštinový upínač a automatickou výmenou klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264971

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: výměnou, upínač, klieštiny, automatickou, klieštinový

Text:

...zariadenia je v plnej miere realizovaná na uchopenie snimateľného veka, čim sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť držania snímateľneho veka.Klieštinový upínač podľa vynálezu dalej umožňuje jednak pri použití viacerých snímateľ ných viek spevnít požadované klieštiny V jednotlivých suimateľných vekách už dopredu, a manipulačné zariadenie uskutočňuje len jednoduchú výmenu snimateľného veka s jednou klieštinou za snimateľné veko s druhou klieštinou...

Samostředicí upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264566

Dátum: 14.08.1989

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, samostředicí

Text:

...prizmstickými upínacími p 1 ocha~ mioPro ovládání upínače je podle vynálezu rotační segment pomocí Pístnice kloubově spojen s pneumatickým válcem. Pneumatický válecje podle vynálezu výhodně dvojčinnýoVýhoda semostředícího upínače vytvořeného podle vynálezu je v tom, že upínací rotační díly je možno přesně slícovet s upí~ nacími čelistmi, takže je odstraněna nevýhoda sčítání vlivu vůlí ve složitém klínovém převodu.Vynálezu je...

Upínač, zejména pro středění a upínání ozubených kol za ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263687

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas František

MPK: B23F 23/02

Značky: ozubených, středění, ozubení, upínání, upínač, zejména

Text:

...uloäen upínaoí váleöek 5, spojený alespoň jedním přidršovacím prvkom Q se základním tělesem 3. Odvalovacĺ plochy 5 základních tälee g jsou vytvoreny jako části plúště myšleněho válce, jehož osa je shodná s osou upínání. spojení upínncího válečku A se základním těleeem g lze provést několikaJeden možný způsob je spojení pomocí pružín Q, které jsou svými prvními konci přlchyceny k čelním stěnám 1 upínacího válečku 3 A svými druhými konci k...

Upínač integrovaného výrobného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259243

Dátum: 17.10.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 7/00

Značky: pracoviská, upínač, výrobného, integrovaného

Text:

...ggg.Automatizovaný upínač ggg, ako je to z obr. 2 vidiet, je umiestnený na stole ggg obrábacieho stroja ggg. Pozostáva z rámu łłg, čelustí łgg a regulačného prvku łgg, apojeným čelustou ggg, závitom łgg a závitovým otvorem łgł,prostredníctvom ktorého je zabezpečovaný pohyb čeluste łgg vo vedení lll rámu łlg. Pre ovládanie automatizovaného upínača jpg je regulačný prvok łgg opatrený záberovou plochou łgł.Viacúčelový manipulátor 300...

Upínač súčiastok so závitovými výstupkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258664

Dátum: 16.09.1988

Autor: Spišák Alexander

MPK: F16B 1/00

Značky: upínač, súčiastok, závitovými, výstupkami

Text:

...ktorú je .neskrutkovaná maticiàt pričom objim-ka je uzavretá vekom s nalisovaným puzdrom a poistnou maticou, pričom medzi hlavou skrutky a nalisovaným puzdrom je pružina.Vyšší účinok vynálezu spočíva vo zvýšenI efektívnosti upínania velkorozinerových súčiastok spočívajúcom v zjednodušení polohovanie a vo zvýšení uiniverzálnosti využitiIa.Upínač súčiastok so závvitovými výstupkami je znázornený schematicky na pripojen-om výkrese v priečnom...

Upínač súčiastok s otvormi so závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258663

Dátum: 16.09.1988

Autor: Spišák Alexander

MPK: F16B 1/00

Značky: upínač, otvormi, súčiastok, závitom

Text:

...uzavretá vekom s nalisovaným puzdrom a poistnou maticou.Vyšší účinok vynálezu spočíva vo zvýšení trvanlivosti a univerzálnosti uipíoacieho mechanizmu.Účinok je schematicky znázornený v priečnom reze na pripojen-ovm obrázku.Upíoaič pozostáva zobjímky 1, ktora-je -upevnená skrutkami 12 k upínace doske 10 a zo skrutky 2, na ktorú je neskrutkovaná matice 8, pod ktorou je pružina 9, objimka 1 je uzavretá vekom 6 s nalisomaným puzdrom 4 a poistnom...

Bezpečnostní patní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257991

Dátum: 15.07.1988

Autori: Starosta Zdeněk, Mamula Miroslav, Schauman Stanislav

MPK: A63C 9/084

Značky: upínač, bezpečnostní, patní

Text:

...požadavkům na ovládání lyží.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na priložených výkresech, z nichž obr. 1 představuje podélný řez v uzavřeném stavu, obr. 2 v částečně pootevřeném stavu v řezu A-A vyznačeném v obr. 3, na obr. 3 je příčný řez B-B vyznačený v obr. 2 a na obr. 4 příčný řez C-C vyznačený v obr. 2.Bezpečnostní patní upínač je tvořen výčnělkem A příchytky l otočně uchycené na čepu g pevně uloženém v držáku g lyže §.v horní...

Bezpečnostní patní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257947

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schauman Stanislav, Mamula Miroslav, Starosta Zdeněk

MPK: A63C 9/08

Značky: upínač, patní, bezpečnostní

Text:

...tím, že jednoduchým vehadlem s klahdkou pozměňuje plýnule převod mezi silou na pod» patku a, silou pružiny. V průběhu nadzvedáivání podpatku se pře» vod plynule mění v závislosti na sklonu vahadla s poloze klad ky na dráze vypinacího segmentu. Tímto uspořádánim je dosaženodostatečně dlouhé dráhy elasticity, při vysoképřítlečné sile na podpatek v základní poloze - přiťlačeni k lyží. Praktickým düdsledkemdýřešení je dossšeni optimálnýho...

Klieštinový upínač s automatizovaným spevnením veka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257839

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: automatizovaným, spevnením, klieštinový, upínač

Text:

...do odkrytého klieštinového upinača, na obr. 4 je iný priklad prevedenia základného telesa v čiastočnom reze a na obr. 5 je znázornený iný príklad prevedenia bajonetového čapu a spevňovaciho otvoru V reze.Klieštinový upinač łgg s automatickým spevnenim veka łgg pozostáva zo základného telesa 119, na ktorého čele lll sú .usporiadané bajonetové čapy 113. V základnom telese 113 je posuvne uložené šmýkadlo łgg, na ktorého čelnej ploche łgl je...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257838

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kollárik Dušan, Csemez Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...sú vytvorené spojovacie výstupky 133 a spojovacie zahlbenia läg. spojovacie výstupky lg resp. spevňovacie výstupky lgl sú axiálne presúvateľné cez spevňovacie zahlbenia lág resp. spojovacie zahlbenia lgâ.V čelnej prírube lgg je za spojovacou častou vytvorená spojovacie drážka łgg, v ktorejsú spevňovacie výstupky lži spevňovacíeho prstence l§gnatcčiteIné. V spevňovacim prstenciłgg je vytvorená lomená drážka lg pre ovládací kolik 125, ktorej...

Kazetový upínač valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257826

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: válcových, kazetový, upínač, súčiastok

Text:

...plochu telesa l a druhý koniecpritlačnťuo ramena g je prostredníctvom otočného čapu lg spojený s telesom l a je v ňom výkyvne uložené.Prítlačné rameno Q pozostáva zo základného dielu Él a prídavného dielu gg, medzi ktorými je druhá pružina Z, v danom pripade tanierová. Základný diel 5 ako aj prídavný diel gg pritlačného ramena É sú V mieste druhej pružiny 1 navzájom prepojené spojovacim čapom §,opatreným v jeho časti, vsunutej do základného...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257371

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jakab Vojtech, Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...radiálne vybrania 111, v ktorých sú v radiálnom smere presuvne usporiadané blokovacie segmenty 140. Šmýkadlo 120 má V axiálnom smere na vonkajšom povrchu 123 vytvorené T-drážky 121 klesajúce do stredu šmýkadla 120 smerom k jeho -čełnému .koncu 122. V týchto T-dražkach 121 sú vedené blokovacie segmenty 140 svojimi T-hlavami 142,takže axiájlnym pohybom šmýkadla 120 je Vyvodený radiélny pohyb blokovacich segmentov 140, ktoré sú svojimi...

Klieštinový upínač pre automatizované pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: pracovisko, upínač, automatizované, klieštinový

Text:

...pre spoluzáber so skosenou plochou 213 zamykacieho prstenca 210 a z dostredivej strany majú vytvorenú opernú plochu 218 pre zaistenie klieštiny 203 V axiálnom sme 4re. Vedenie segmentov 223 je tvorené z jednej strany telesom 201 klieštinového upínača 200 a z druhej strany prirubou 209 uchytenou na teleso 201 skrutkami 206. Otvor 224 na prirube 209 je taký, aby umožnil vkladanie a vyberanie klieštiny 203 z dutiny 21.9, v ktorej je V axiąlnom...

Upínač kruhových tyčí nebo trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlk Václav

MPK: B23Q 3/06

Značky: kruhových, trubek, tyčí, upínač

Text:

...tyčí nebo trubek obsahující horní a dolni upinací čelist, které jsou Vertikálně posuvné mezi horní a dolni krajní polohou se vyznačuje tim, že horní upínací čelist 1 je pevně spojena s horním pistem Q suvně uloženým V pevném hornim válci l a obsahuje přestavitelnou upínací část § 5 rovnou dosedaci plochou, kde přestavitelná upinací část Q je spojena se seřizovacim šroubem Q, přičemž dolni čelist 5 má prismatickou dosedaci plochu a je...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Miloslav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: dvojic, krátkých, rotačních, samočinný, upínač, obrobků

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Kombinovaný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255777

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holubář Igor, Vinkler Emanuel, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, kombinovaný

Text:

...je zmízomněn kombinovaný upinač v částečném podélném řezu, obr.2 představuje kombinovaný upinač v částečných řezech a v pohledu P a na obr.3 je znázwněno ovládání polohovacich kladek v půdorysném pohledu s částečným řezem rovinou A A, vyznačenou na obr.2.Kombinovaný upinač je tvořen nosnou deskou 1, spojenou se základnim tělesem Š upinače, opatřenou dvěma hornimi konzolami Ž, z nichž každá má horizontálni upinaci plochu 5, vybavenou dvěma...