Patenty so značkou «upevňovacie»

Upevňovacie zariadenie na vrstvený stenový diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 288092

Dátum: 27.05.2013

Autori: Schulte Dirk, Hermens Ulrich, Knaack Ulrich, Blöbaum Udo

MPK: E06B 3/00, E04F 13/00

Značky: vrstvený, zariadenie, upevňovacie, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový diel pozostáva z vrstveného panelu, najmä vrstveného skleného panelu pozostávajúceho aspoň z dvoch tabúľ (1, 2) skla, v ktorom je tabuľa (1) na strane budovy vybavená priechodnými otvormi (4), s upevňovacími prvkami (7, 16, 20, 23, 27) usporiadanými v týchto otvoroch (4) a upravenými na pôsobenie tlakom na zadný povrch tabule (1) na strane budovy. Tabuľa (2) je na vonkajšej strane vrstveného panelu vybavená zahĺbeniami (5), ktoré sú...

Upevňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20048

Dátum: 30.01.2012

Autor: Binkert Sven

MPK: F16B 2/24

Značky: upevňovacie, zariadenie

Text:

...aobr. ll V perspektivnom detaílnom pohľade podľa obr. 3podpornej bočnej steny ešte jedného ďalšieho príkladu uskutočnenia.Obr. 1 znázorňuje V perspektívnom pohľade jeden príklad upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu vytvoreného z kovového plechu procesom lisovanía a ohýbania. Tento príklad uskutočnenia podľa obr. l disponuje V hlavovej oblasti 1 plochou krycou doskou 2 V podstate obdĺžnikového tvaru. V pozdĺžnom smere uprostred krycej...

Upevňovacie zariadenie na montáž puškohľadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5872

Dátum: 04.10.2011

Autori: Petráň Ján, Liška Josef

MPK: F41G 1/387, F41G 11/00, F41G 1/38...

Značky: montáž, upevňovacie, zariadenie, puškohľadu

Text:

...pohybu uťahovacej kľučky Q je v oblasti medzi hlavou 11 spojovacej skmtky Q a šesťbokou maticou Q naskrutkovanou na spojovacej skrutke Q.Na strane odvrátenej od prítlačnej vložky Q je uťahovacia kľučka Q v osi spojovacej skrutke Q vybavená zapusteným otvorom Q, V ktorom je uložená hlavička Q a vonkajšia pružina 1 Q, ktorá je navlečená na spojovacej skrutke Q a umiestnená medzi dnom zapusteného otvoru 8 uťahovacej kľučky Q a hlavičkou Q.Na...

Postup na výrobu voštinovej sendvičovej dosky s vložkami z umelohmotnej peny pre upevňovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14607

Dátum: 17.05.2011

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B32B 3/12, B32B 3/18, B32B 21/00...

Značky: voštinovej, umelohmotnej, dosky, upevňovacie, výrobu, sendvičovej, prostriedky, vložkami, postup

Text:

...pričom zadná strana okrajovej pásky je opatrená zosilňovacou vrstvou napr. z umelých hmôt alebo umelohmotných pien za účelom zvýšenia pevnosti V ohybe.0011 Pri doteraz konvenčne používaných voštínových doskách predstavuje nanesenie upevňovacích prostriedkov ako príchytky alebo zárubne tak ako predtýmtechnický problém, čím sa sťažuje efektívna plynulá výroba voštínových dosák pre nábytkársky priemysel.0012 Predložený vynález spočíva v úlohe...

Upevňovacie zariadenie na podlahe motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16110

Dátum: 14.03.2011

Autori: Remmert Martin, Kessler Jörn

MPK: B60K 20/04, F16H 59/02

Značky: upevňovacie, vozidla, zariadenie, podlahe, motorového

Text:

...uholníky môžu byť výhodne upravene na čelných stranách, ležiacich V pozdĺžnom smere vozidla, a/alebo na susediacich oblastiach prírubytlmiacej krytky, a tvoriť teda predný a zadný bod upevnenia pre stredovú konzolu.Obzvlášť priaznivé z hľadiska techniky výroby môže byť pritom aspoň jedno zástrčkové spojenie vytvorené ako teleskopické vedenie s rúrkovým uložením na jednej strane a s nímspolupôsobiacou zásuvnou súčasťou na druhej...

Upevňovacie zariadenie pre železničné koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20873

Dátum: 03.12.2010

Autori: Porrill John Phillip, Cox Stephen John, Adedipe Anthony, Lloyd Nicholas

MPK: E01B 9/28, E01B 9/36

Značky: kolajnice, zariadenie, železničné, upevňovacie

Text:

...Vdôsledku toho je všetka pôsobiaca priečna sila v skutočnosti prenesená do koľajiska na betónovejdoske spojením na prvom konci podkladnice. Pokiaľ ide o spätné pôsobenie priečnych zaťažení, podkladnica je teda účinne prichytená iba jednou skrutkou,to znamená, že na prvom konci podkladnice. Avšak v praxi to nie je dostatočné. Typicky pri zostave, ktorá má účelne iba jednu skrutku, bude táto skrutka nadmerne namáhaná priečnymi zaťaženiami...

Izolačný výrobok obsahujúci upevňovacie prostriedky a spôsob jeho výroby a montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 287087

Dátum: 26.10.2009

Autor: Cridland Ian

MPK: E04C 2/10

Značky: prostriedky, spôsob, výrobok, výroby, montáže, izolačný, obsahujúci, upevňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný výrobok obsahujúci upevňovací prostriedok na upevňovanie výrobku, pričom uvedený upevňovací prostriedok prebieha v prvom smere výrobku a je spôsobilý na to, aby bol roztiahnutý v uvedenom smere pomocou ťahania s cieľom poskytnúť upevnenie pomocou záberu upevňovacieho prostriedku s predmetom. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby výrobku a spôsobu montáže izolačného výrobku poskytujúceho roztiahnuteľný prvok na použitie na upevňovacie...

Zvariteľné upevňovacie mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13868

Dátum: 15.09.2009

Autori: Seibold Kurt, Steinke Gregory, Lopez Carlos, Myers Timothy

MPK: B21J 15/02, B23K 26/28, B21K 25/00...

Značky: upevňovacie, zvariteľné, mechanizmy

Text:

...stranu,ležiacu proti prvej strane. Prvá strana je upevnená ku koncu dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a druhá strana má zváraciu plochu, vytvorenú na spojenie s druhoukonštrukčnou súčasťou zvarením na jej strane, ležiacej proti dištančnej časti.0007 V inom vyhotovení sa predložený vynález týka nítovanej montážnej zostavy. Nitovaná montážna zostava zahŕňa nit, ktorý ma nitovaciu časť, dištančnú časť,vybavenú osadením, v podstate...

Upevňovacie zariadenie chrániace proti krádeži spojením napevno kolesá s nábojom kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10646

Dátum: 16.04.2009

Autori: Da Fonseca Richard, Froeliger Alain

MPK: F16B 41/00

Značky: krádeži, spojením, upevňovacie, zariadenie, proti, nábojom, automobilů, chrániace, napevno, kolesa

Text:

...špecifického vyhotovenia upexxňoveicieho zariadenia proti krádeži podľa vynálezu má valcovitý čap konštantný priemer a obsahuje na vonkajšej strane trecie prostriedky usporiadané v určitej vzdialenosti od jeho základne. zatiaľ čo vložka má na vnútornej strane dva stupne s rôznymi priemermi a síce prvý stupeň na strane otvoru na zavedenie do záberu s uvedeným čapom a druhý stupeň na druhej strane. pričom posledneuvedený stupeň má väčší...

Upevňovacie zariadenie na koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 286529

Dátum: 12.11.2008

Autori: Bösterling Winfried, Vorderbrück Dirk, Eisenberg Helmut

MPK: E01B 29/00, E01B 9/00

Značky: upevňovacie, kolajnice, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická upínacia svorka z pružinovej ocele zahrňuje stredný diel (14, 12) s dvoma vnútornými ramenami (12) a slučky (16), ktoré sa napájajú na vnútorné ramená (12) a prebiehajú k voľným koncom (18) upínacej svorky (10). Voľný odstup medzi stredným dielom (14, 12) a slučkou (16) je v oblasti voľného konca (18) zvolený tak, že slučka (16) upínacej svorky (10) nemôže byť zatlačená do slučky konštrukčne rovnakej upínacej svorky.

Upevňovacie zariadenie pre nízko-profilovú poistku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16429

Dátum: 29.09.2008

Autori: Min Park Cheol, Sub Lee Chul

MPK: H01H 85/20, H01H 85/02, H01H 85/041...

Značky: nízko-profilovú, vozidla, zariadenie, upevňovacie, poistku

Text:

...nízko~profilovej poistky, ale aj účinné spojenie medzi nízko-profilovou poistkou a spínacou skrinkou,pričom je zachované spojenie zástrčky a objímky.0009 Ďalším výhodným predmetom uvádzaného Vynálezu jeposkytnúť upevňovacie zariadenie pre nízko-profilovú poistkuvozidla, ktoré môže chrániť nízko-profilovú poistku pred bočným vychýlením počas pohybu jej zástrčky nahor a nadol.0010 Ďalším výhodným predmetom uvádzaného vynálezu je poskytnúť...

Upevňovacie zariadenie na rozoberateľné pripojenie profilu na protiľahlý profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10979

Dátum: 08.05.2008

Autori: Vieler Gerd, Hackenberg Dieter

MPK: F16B 7/04

Značky: protiľahlý, rozoberateľné, profil, upevňovacie, profilů, pripojenie, zariadenie

Text:

...je k dispozicii plošné spojenie tvarovým spojom. Obdrži sa priestor sporiaci, hladký obrys puzdra, ktorý je možné bez problémov zaviesť do príslušne rozmerovo malého úchytu v spojovanom profile.0009 Vpríklade uskutočnenia je na vnútornom konci dosky umiestnená listová pružina, ktorá vytlačuje hlavu čapu priečne k smeru pozdĺžneho posuvu z puzdra. Vzniká tým priečne smerujúca priečna sila pôsobiaca na hlavu čapu. Tým je možná tak zvaná...

Upevňovacie zariadenie rámov solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10993

Dátum: 26.02.2008

Autor: Bartelt-muszynski Sven

MPK: H01L 31/042, F24J 2/52

Značky: rámov, modulov, zariadenie, upevňovacie, solárnych

Text:

...smeru nosného profilu alebo na nosníku upínacieho dielu.Vúprave takého upínacieho dielu je podľa vynálezu stanovené, aby kvýškovémuposúvaniu upínacieho dielu vsmere posunu bol buď otáčavo usporiadaný závitovýsvorník vo vnútornom závite ramienka a opieral sa na bud otáćavo usporiadaný závitový svomík vo vnútornom závite ramienka a opieral by sa na hlavnom dielci nosníka upínacieho dielu, alebo je otáćavo usporiadaný závitový svorník...

Upevňovacie systémy a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6483

Dátum: 27.06.2007

Autori: Hackler Erhard, Wied Werner, Knebel Ulrich, Dratschmidt Frank

MPK: E04F 13/08, E04D 3/36

Značky: systémy, upevňovacie, spôsob, izolačných, platní, montáže

Text:

...k žiadnemu poškodeniu akoje napríklad zlomenie rozpieracieho hrotu, zohnutiu rozpieracieho hrotu aleboodstrihnutiu maticového závitu v zóne roztiahnutia, a pri ktorej sa puzdro hmoždinkypočas montáže vo vyvŕtanom otvore neposúva.Táto úloha bola vyriešená podľa vynálezu prostrednictvom upevňovacieho systému, ktorý pozostáva z rozpieracieho prvku a hmoždinky a u ktorého je na spodnom (vzhľadom na smer zavádzania) konci hlavy rozpieracieho...

Montážna jednotka pre upevňovacie očko zámku bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6246

Dátum: 20.01.2007

Autori: Cirasaro Nicolas, Mohr Andreas, Chretien Sylvain, Lutz Karl-eduard, Gombert Stéphane

MPK: F16B 41/00

Značky: pásu, montážna, upevňovacie, očko, zámku, bezpečnostného, jednotka

Text:

...časť a závitovú časť so závitom, pričom driekováčasť je usporiadaná voblasti medzi hlavou a závitovou časťou. Zvlnená podložka obsahuje otvor s vnútorným priemerom, ktorý je väčší ako vonkajší priemer driekovej časti. Najprv sa teda nasunie zvlnená podložka na skrutku, dokiaľ približne nedosadne na hlavu skrutky. Zvlnená podložka pritom nie je žiadnym spôsobom pevne spojená so skrutkou. Potom sa upevňovacie očko zámku bezpečnostného pásu...

Upevňovacie zariadenie, najmä pre rukoväte v interiéri motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10497

Dátum: 15.12.2006

Autori: Welter Patrick, Selvini Frédéric

MPK: B60N 3/02, F16B 13/08

Značky: rukoväte, upevňovacie, interiéri, motorového, najmä, zariadenie, vozidla

Text:

...dvoch krídiel 3 tvaru L vyrobených z oceľového plechu ajednej upchávky 4, ktorá je taktiež zhotovená z plastu. Ako je zrejmé zobrázkov 2 a 3, opome uloženie 2, ktoré je zhotovené so zrkadlovou symetriou, dole obsahuje rovinnú dosadaeiu plochu S, prostredníctvom ktorej je možné ju nasadiť naplatničkovú štruktúru obsahujúcu vybranie 6, napríklad na plech 7 karosérie automobilu.Oporne uloženie 2 je vybavené centrálnym prerazeným otvorom 8,...

Upevňovacie zariadenie pre stavebné dielce montáže budov za sucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10760

Dátum: 07.11.2006

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/18

Značky: sucha, stavebné, budov, upevňovacie, montáže, dielce, zariadenie

Text:

...obrazovo znázornene znaky ako také alebo v ľubovoľnej kombinácii,tiež nezávisle od celkového zhrnutia v jednotlivých nárokoch alebo ichodkazoch na predchádzajúce nároky.obr. 1 perspektívne vyobrazenie upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu podľa prvej formy uskutočnenia, obr. 2 bokorys upevňovacieho zariadenia podľa druhej formy uskutočnenia, obr. 3 bokorys druhého upevňovacieho prvku z obr. 2, obr. 4 perspektívne vyobrazenie druhého...

Upevňovacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9040

Dátum: 23.08.2006

Autor: Christensen Martin

MPK: B60N 2/015, B64D 11/06

Značky: ústrojenstvo, upevňovacie

Text:

...sa dosiahne.0011 Čas inštalácie je dôležitým parametrom. pretože počet sedačiek v autobuse môže byt značný. Okrem toho, môžu existovať autobusy. ktoré sa používajú na rôzne Ličely. kde sasedačky často odstraňujú alebo sa s nimi pohybuje. lak by tomu mohlo byt pri ziumbuse, kdeje niekedy potrebne zaplniť ho sedaćkami a niekedy je potrebné mať medzi seciačkeuni stolíky0012 Úlohou vynálezu teda bolo vyvinúť upevňovacíe ústrojenstvo, kde...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie dekoračného profilu na profilovej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9865

Dátum: 24.05.2006

Autori: Subra Renaud, Huchet Gérard, Debailleul Romain

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: dekoračného, upevňovanie, upevňovacie, zariadenie, profilů, profilovej, lište

Text:

...dielcom, ak zasklievací dielec, aj ked je prijateľný s ohľadom na výrobné tolerancie, nemá menovitý rozmer, napriklad ak je o niečo tenší alebo naopak o niečo hrubší v mieste určenom na spoluprácu s príchytkou, dá sa prichytávaníe ťažko realizovať. Dekoračný profil môže teda okrem toho nedosadat presne proti vonkajšiemu povrchu profilovej lišty a estetický účinok je teda0013 Okrem toho nie je v dôsledku zachytenia príchytky medzi...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5076

Dátum: 06.04.2006

Autor: Chausset Francois

MPK: F16B 37/04, B29C 45/16

Značky: zariadenie, obsahuje, dosku, doske, takejto, předmětů, výroby, upevňovanie, upevňovacie, upevniteľného, puzdra, spôsob, zostavu, vložku, zostavy

Text:

...zuby, majúce každý v hornej časti, to je v časti blízko dosky, ustupujúcu plochu v tvare stupňa 23 a pod ňou axiálnu šikmú plochu 24, približujúcu sa k osi puzdra smerom kjej voľnému koncu.0011 Je treba rovnako poznamenať, že vnútorná plocha puzdra je na svojom konci tvorenom opornou obrubou 15 opatrená úkosom 26 na zaistenie predbežného centrovania pri upevňovani predmetu 2 na doske 3.0012 Ako zreteľne ukazujú obrázky 4 a 5, má vložka 9,...

Držiak výfuku automobilu, upevňovacie zariadenie vybavené takým držiakom a spôsob upevnenia takého držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6063

Dátum: 25.05.2005

Autori: Jamesse Gérard, Kowalski Philippe

MPK: F01N 7/18

Značky: upevnenia, automobilů, vybavené, takého, držiak, držiaka, takým, zariadenie, držiakom, spôsob, upevňovacie, výfuku

Text:

...nosníkuVäčšia hrúbka pozdĺžneho nosníka umožňuje jednak prenos a tlmenie vibrácií, ktorým je podrobený držiak výfuku, a jednak vypustenie jednej z obvyklých spevňovacích dosiek.Upevnenie zváraním umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž držiaka výfuku.Výhodne je spevňovacia doska privarená pod pozdĺžnym nosníkom a nad podlahou. Namáhania, ktorým je vystavené spojenie medzi spevňovacou doskou a pozdĺžnym nosníkom sú takto čiastočne prevedené na...

Upevňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7172

Dátum: 19.05.2005

Autori: Takenaka Yasuki, Papirer Yves, Bremont Michel, Haensel Mathias

MPK: F16B 11/00

Značky: zariadenie, upevňovacie

Text:

...pohľade vreze druhý príklad uskutočnenia,vktorom je vzáchytnom vyhĺbení upevñovacej časti zavedený prídržný kolik prídržnej štruktúry, ktorý je zavádzateíný do kolíkovitého vybrania, umiestneného do Iisovacieho telesa, aobr. 6 vperspektívnom pohľade v reze tretí príklad uskutočnenia upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu s upevňovacou časťou,v ktorej záohytnom vyhĺbení je zavedené lisovacie teleso a v tomto uskutočnení je držané pridržnou...

Upevňovacie zariadenie pre prispôsobiteľné pancierovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1610

Dátum: 12.01.2005

Autori: Schmid Eduard, Schostek Hubert

MPK: F41H 5/00

Značky: prispôsobiteľné, pancierovacie, zariadenie, upevňovacie, prvky

Text:

...Získajú sa švy zvarov dobrej areprodukovatelnej kvality, ktoré nepotrebujú žiadne ďalšie opracovanie. Ďalej môžu byť- ako je tiež nižšie ukázané na prikladoch uskutočnenia - spôsobom podla vynálezu upevnené na stene plášťa upevňovacie zariadenia rôzneho vyhotovenia.0007 V ďalšom sú na základe pripojených výkresov bližšie objasnene príklady uskutočnenia upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu.obr. 1 a obr. 2 prvý tvar uskutočnenia...

Endoskopické upevňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4965

Dátum: 18.06.2004

Autor: Hern Soren

MPK: A61B 1/12, A61B 17/34

Značky: zariadenie, upevňovacie, endoskopické

Text:

...vyplachovacej jednotky, je použité gumové tesnenie, napr. medzi vyplachovacou jednotkou a rúrovitým členom, gumové tesnenie sa zničí, ak sa ochranné puzdro vystaví sterilízačnému procesu, napr. pri autoklávovom procese.0035 vyplachovacia jednotka je určená na účely vyplachovania vnútomých orgánov v tele tak, aby sa vyplavili častice tkaniva alebo kostí. Kvapalinový vpust môže byť spojený so zásobníkom vody cez pružnú rúru na prúdenie čistej...

Spojovacie a/alebo upevňovacie usporiadanie listových reklamných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1858

Dátum: 08.05.2004

Autor: Ellerhold Frank

MPK: G09F 7/02, G09F 15/00

Značky: usporiadanie, reklamných, spojovacie, upevňovacie, listových, materiálov

Text:

...potrebné celoplošné nalepovanie plagátov a ich uvoľňovanie z nosiča reklamy - aspoň v mnohých prípadoch.0013 Ďalej sa dosiahne to, že nie je ovplyvnená kvalitaplagátu. po dobu jeho použitia nepriaznivými poveternostnýmivplyvmi, ako sú veľké výkyvy teploty, ktoré by mohli viest minimálne k čiastočnému uvoľňovaniu lepených spojov.0014 V prednostnowl uskutočnení vynálezcovkého usporiadania prebieha perforácia na upevnenie reklamného materiálu na...

Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283628

Dátum: 03.10.2003

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/04, F16B 2/24

Značky: kovanie, lišty, drážkované, pozdĺžne, krycie, upevňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacie kovanie (1) pre pozdĺžne drážkované krycie lišty (11) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), majúceho v prierezu tvar „U", ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodným dielmi (23), symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21)...

Upevňovacie zariadenie so svorkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1609

Dátum: 13.02.2003

Autori: Welu Jacques, Bros Denis, Lemesre Frédérique

MPK: F16B 37/04, F16B 5/06

Značky: upevňovacie, zariadenie, svorkou

Text:

...obrazky 5 až 8 sú schémy troch postupných krokov fixáciedvoch dielov pomocou upevňovacieho zariadenia podľa- obrázok 9 je pohľad zdola na zariadenie podľa vynálezuumiestneného na spojovanom diele, a- obrázok 10 je podobný pohľad po natočení zariadenia naSvorková matica podľa vynálezu znázornená na priložených obrázkoch je predovšetkým zostavená z upevňovacieho dielu 100 a svorky 200.Prednostne je zhotovená 2 jedného kusa liatím...

Upevňovacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2164

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: upevňovacie, ústrojenstvo

Text:

...vonkajších okrajoch otočného valcovitého hlavného čapu. Plášť hlavného čapu je sploštený, hlavný čap je opatrený uprostred širokouobvodovou drážkou s prítlačnou plôškou a je kolmý na ovládaciu páku, pričom jesvojou strednou časťou otočne uložený v radiálnom otvore telesa upínača. Ovládacia páka má V mieste oproti puzdru zámku, vytvorenému na drieku guľového čapu, ozub. Je nasadená a čapom ovládacej páky zaistená na, smerom kvonkajšiemu konci...

Adaptér k čapom, maticiam, hlavám skrutiek, ako sú upevňovacie skrutky diskov vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278405

Dátum: 09.04.1997

Autori: Preusker Rosel, Preusker Werner

MPK: B60C 27/04

Značky: čapom, skrutky, hlavám, vozidiel, adaptér, upevňovacie, maticiam, diskov, skrutiek

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptér pozostáva z prstencového kotúča (20) upevniteľného k náboju (50) a na ňom zaistiteľného poistným prstencom (150) vybaveného protisklzovými ramenami (40), ktoré sú vytvorené z predtvarovaného profilu z plastov alebo iného vhodného materiálu, prečnievajú behúň (14) plášťa (13) kolesa vozidla a sú vybavené vonku i vnútri klincami alebo kovovými telesami. Ďalej je tvorený vnútorným nástrčkovým dielom (405, 406, 407) so stenou rozdelenou...

Upevňovacie ústrojenstvo lešenárskych plošín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279670

Dátum: 14.09.1995

Autor: Peronnier André

MPK: E04G 7/28, E04G 1/15

Značky: ústrojenstvo, plošín, upevňovacie, lešenárskych

Zhrnutie / Anotácia:

Horné traverzy (1) majú na okrajoch svojich bočníc (10) upravené zárezy (11) na zakvačenie háčikov (7) plošín (8), pričom dolné traverzy (2), ich šírka (d) je najmenej o dvojnásobok hrúbky háčikov (7) menšia než vzdialenosť (D) medzi vnútornými plochami bočníc (10) horných traverz (1), sú v miestach zodpovedajúcich polohám zárezov (11) na horných traverzách (1) opatrené priečne vybiehajúcimi časťami, ktoré môžu byť výhodne tvorené výčnelkami...

Upevňovacie teleso zdvíhača poliehavých plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267941

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sloboda Aurel, Jech Ján

MPK: A01D 65/00

Značky: upevňovacie, zdvíhača, plodin, poliehavých, těleso

Text:

...1 je pripevnene pomocné teleso g pod pravým uhlom, pričom prostrednictvom telies 1, 3 je upevňovacie teleso pripevneně k prstu žacieho ústrojenstva 2 skrutkou JQ. Hlavné teleso 1 je pevne spojené s nosnikom § pod uhlom É. Na nosniku § sú upevnené klzné ložiská 5, Q pre pohyblivé uloženie ramien zdvihača Z, pričom stredy klzných ložisk 5, Q sú súose. Súčasne k hlavnému nosniku 1, ktorý je od vodorovnej roviny vychýlený o uhol/Q, sú z...