Patenty so značkou «upevňovacia»

Pevná upevňovacia súprava, najmä pre elektromotorické prestavníky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7092

Dátum: 05.05.2015

Autori: Illés Gejza, Bojda Milan

MPK: E01B 7/22, E01B 7/00, B61L 5/06...

Značky: elektromotorické, upevňovacia, najmä, prestavníky, pevná, súprava

Text:

...žľabového podvalu, s ktorým je pevne spojený- prírubové spojenie tzv. prírubového prestavníka so žľabovým podvalom.Doterajšie spôsoby prichytenia klasických prestavníkov neumožňovali ich priame pripojenie na žľabový podval, preto ich využitie bolo v prevádzke obmedzené.Pevná upevňovacia súprava pozostáva z celokovového rámového skeletu. Spredu rámového skeletu je pevná pripevňovacia platňa, na ktorej sú zospodu dva zvislé svorníky na...

Upevňovacia časť predokenných predmetov, najmä sušiakov bielizne a držiakov truhličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6116

Dátum: 03.04.2012

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: E06B 1/70, D06F 57/06

Značky: predokenných, najmä, predmetov, sušiakov, upevňovacia, truhličiek, část, držiakov, bielizne

Text:

...sa po montáži nachádza vonkajší priestor, môže byť telo kotviaceho členu výhodne vybavené uťahovacou hlavou, napríklad matkou na závite alebo pákovou uťahovacou hlavou, 10zatiaľ čo na druhej strane, na ktorej sa po montáži nachádza okenný rám, sa nachádza hákovitá časť, ktorej poloha je pomocou uťahovacej hlavy nastaviteľná.Na jednom okennom krídle sú obvykle dva Odkvapové otvory. Výhodne je upevňovacia časť predokenného predmetu vybavená...

Upevňovacia konštrukcia a spôsob upevnenia vodiacej koľajnice lineárneho vodiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13886

Dátum: 30.09.2009

Autori: Wüthrich Michael, Weiss Lukas, Schneeberger Hans-martin

MPK: F16C 29/00

Značky: upevňovacia, systému, kolajnice, lineárneho, upevnenia, konštrukcia, vodiaceho, spôsob, vodiacej

Text:

...sa na dosadaciu plochu je vyrovnaná aspoň v prvom rozmere (čiže kolmo na dosadaciu plochu). Aby bolo možné vodiacu koľajnicu narovnať v druhom rozmere, čiže vzhľadom k rovine kolmej na dosadaciu plochu, môže sa tvar vodiacej koľajnice premerať po upravenl na dosadaciu plochu. avšak pred upevnením na dosadaciu plochu, aby sa zistilo. v akej miere sa vodiaca koľajnica odchyľuje od uvedeného druhého rozmeru od priameho tvaru. Za týmto účelom...

Pružiaca upínacia svorka a koľajnicová upevňovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19677

Dátum: 02.09.2009

Autori: Steidl Michael, Esfandiyari Farhad, Bösterling Winfried

MPK: E01B 9/48, E01B 9/30

Značky: zostava, pružiaca, svorka, koľajnicová, upevňovacia, upínacia

Text:

...sila môže narásť natoľko,že hlava podvalovej skrutky už naďalej nevstupuje pod koľajnicovú pätku, ale ohýba sa v smere A pohybu. Výsledkom tohoupevňovacej zostavy sa ohnuté podvalové skrutky musia odskrutkovať a nahradiť novými skrutkami, čo je náročné na čas a náklady, avšak to všetko vytvára podstatné problémy V rámci automatizovaného zostavovania koľají. Existujúce stroje na pokladanie koľajníc nie sú často konfigurované tak, aby...

Upevňovacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10587

Dátum: 14.07.2006

Autor: De Gelis Vincent

MPK: F16B 37/04, F16B 5/02

Značky: spona, upevňovacia

Text:

...ktorá je vybavená závitovýnx puzdrom usporiadaným na obdĺžnikovej základovej doske. Túto upevňovaciu sponu je možné zasunúť do pozdĺžneho otvoru nosného dielu, kde ju je možné v pozdĺžnom smere posúvať, pričom závitové puzdro prechádza pozdĺžnym otvorom. Pripojovaný diel je možné spojiť s nosným dielom tak,že sa uloží na stranu základovej dosky protiľahlej závitovému puzdru a upevní sa skrutkou, ktorá je v zábere so závitovým puzdrom....

Upevňovacia súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2103

Dátum: 16.06.2004

Autor: Heiss Franz

MPK: F16B 2/00

Značky: upevňovacia, súprava

Text:

...účinok0008 Ďalšie zlepšenie možno dosiahnut tým, že polomery zaoblenia drážok kotviaceho člena sú pri priemeroch drážok postupne sa zväčšujúcich od jednej drážky k druhej vždy väčšie, ako aj tým, že O-krúžky majú vždy väčšie kruhové prierezy.0009 Ďalší spôsob vyhotovenia sa vyznačuje tým, že kotviaci člen má vkaždej otvorenej prstencovej drážke na kužeľovitom povrchu O-krúžok,s výnimkou prstencovej drážky s najväčším priemerom, a že rebrá,...

Upevňovacia svorka na spojovanie dielov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1266

Dátum: 10.07.2002

Autori: Bader Joachim, Reif Dieter

MPK: G06F 9/46

Značky: svorka, upevňovacia, spojovanie, dielov, dřeva

Text:

...doskami, čím nie je umožnenà žiadna cirkulácia vzduchu a nie je zohľadnené žiadne zmrštenie, takže tieto svorky nie sú vhodné do vonkajšieho0004 S patentového spisu US 2 066 813 je známe spojenie,usporiadané podobne ako opisaná svorka, ktorá má v dôsledkudlhších uholníkových pätiek styčné plochy a umožňuje ľahšievkladanie dosiek a navyše ma upevňovací otvor. Tieto spojovacie svorky sú vytvorené na upevnenie obkladových stenových dosiek, ako...

Upevňovacia vložka na upevnenie telesa v otvore podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2724

Dátum: 11.12.2000

Autor: Staněk Ladislav

MPK: H02G 3/14, H02G 3/12

Značky: tělesa, vložka, upevňovacia, otvore, upevnenie, podkladů

Text:

...prvkov sdvoma rôznymi príkladmi uskutočnenia fixačných výstupkov, obr. 4 elektroinštalačnú krabicu včelnom pohľade, obr. 5 upevňovaciu vložku taktiež včelnompohľade a obr. 6 - 8 jednotlivé fázy montáže elektroinštalačnej krabice do otvoru v podklade.Príklady uskutočnenia technického riešenia Teleso, v príklade uskutočnenia elektroinštalačnej krabice 3, je v otvore z podkladu 1upevnené prostredníctvom upevňovacej vložky 1Upevňovacia...

Upevňovacia súprava na upevnenie strešnej vodotesnej vrstvy a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278591

Dátum: 05.11.1997

Autori: Kranz Klaus, Schubert Reinhard

MPK: E04D 3/36, E04D 5/14

Značky: vodotesnej, upevnenie, upevňovacia, vrstvy, súprava, podobně, strešnej

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacia súprava (10) na upevnenie strešnej vodotesnej vrstvy (46) alebo podobne pozostáva z pridržiavacieho dielu (16) a z upevňovacieho dielu (14), prechádzajúceho pridržiavacím dielom (16) a vodotesnou vrstvou (46) a spojeného výkyvne a silovým spojom s pridržiavacím dielom, ktorý je pritláčaný na hornú stranu vodotesnej vrstvy (46), a zakotveného v spodnej nosnej konštrukcii (52). Pridržiavací diel je obklopený krycím dielom (12), na...

Upevňovacia súčasť absorpčných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281223

Dátum: 07.12.1994

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A61F 13/15, A61F 13/62, A44B 18/00...

Značky: výrobkov, upevňovacia, absorpčných, súčasť

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacia súčasť obsahuje doplnkový upínací háčikový komponent (24), pozostávajúci z jednotlivých upínacích háčikov (28) so zaoblenými hlavami (38), a tiež mnohovrstvový vnútorný komponent (22), ktorý je v zábere s doplnkovým upínacím háčikovým komponentom (24). Vnútorný komponent (22) obsahuje spletené pásmo (30) z prvého textilného materiálu s plošnou hmotnosťou 8,5 až 18 g/m2, z vlákien s jemnosťou 2 až 6 denierov, ďalej medzerové pásmo...

Upevňovacia spojka rúrok a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 635

Dátum: 09.11.1994

Autor: Hrmo Ľuboš

MPK: F16L 37/12, F16L 37/08

Značky: spojka, tyčí, upevňovacia, rúrok

Text:

...rúrük a tyćí nnzmstáva E dvnch základných časti ~ 5 ojkył na ktoru na mechanicky pripnvňuju panely a zo SPüjEyi ktmrá sa mechanicky pripája k 5 pnjkei 3 čím vznikne kompaktné funkčná spujka na upavnnnia äty Predná časť äpüjky ł je rnzdeiüná na štyri Eamblene útvary~à výstunkami 7 V tvara ných kvámravmiky 1 prechädxa ütvür B V tvare pravidelného 12 celú spajku, pričom V určitej ćašti aa 12-stan rozširuje , čim vznikáju Záchytné výbežky...

Upevňovacia a tesniaca príruba elektrických ohrievacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 257149

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zrak Šimon, Matejko Ján, Demo Blažej, Jakubčo Matej

MPK: H05B 3/62

Značky: tesniaca, elektrických, příruba, telies, upevňovacia, ohrievacích

Text:

...sa zníži aj prácnosť výroby. Tým, že upevňovacia a tesniaca príruba je rozoberateľná, možno ju opakované použiť a teda nie je potrebné vyrobit taký veľký počet prírub, ako je to podľa známeho stavu.-Príklad vyhotovenia upevňovacej a tes niacej príruby podľa vynálezu je znázorne ný na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez príruby, v ktorej sú upevnené elektrické vyhrievacle telesá a obr. 2 pôdorysný pohľad na...

Upevňovacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237852

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ondrejovič Ján

MPK: F16B 7/00

Značky: upevňovacia, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je prevedenie rozoberateľného spojenia valcovitých, alebo hranolovitých profilov. Uvedeného účelu sa dosiahne upevňovacou príchytkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorená klietkou hranolovitého tvaru voľne uloženou na spojovaných profiloch. V klietke medzi spojovanými profilmi sú uložené dva rozpínacie segmenty, ktorých dosadacie plochy na spojované profily sú v tvare rádiusov a rozpínacie segmenty sú vzájomne...