Patenty so značkou «upevňovací»

Upevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20930

Dátum: 12.07.2013

Autor: Cooper Paul

MPK: E04G 21/32

Značky: upevňovací, systém

Text:

...uskutočnení upevňovacieho systému má závesný prvok prakticky tvar U, čo je výhodný spôsob tvarovania podlhovastého otvoru vhodného na vloženie časti nosnej jednotky do držiacej jednotky. Závesný prvok tvaru U môže s výhodou prečnievať do dvoch upevňovacích častí pripojených na príslušnú vetvu časti tvaru U. Vdôsledku toho je záťaž bezpečnostnej siete po namontovaní na držiacu jednotku rozložená medzi upevňovacie časti tak, že...

Chemický upevňovací systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16326

Dátum: 07.08.2012

Autori: Vogel Martin, Schlenk Christian, Grün Jürgen, Schmidt Clemens

MPK: C08L 33/02, F16B 13/14

Značky: použitie, chemicky, upevňovací, systém

Text:

...v zosieťovanom reťazci a klesá stupeň zosietenia,alebo naopak so stúpajúcou hustotou zosietenia a s klesajúcim počtom polárnych skupín v zosietených reťazcoch klesá prijímanie vody a napučiavanie SAP. Na charakterizáciu vlastnosti SAP sa všeobecne upúšťa od údajov o koncentrácii polárnych skupin, ako aj o hustote zosietenia a namiesto toho sauvádzajú z oboch parametrov získané nasledujúce vlastnosti, ako je schopnosť prijímania vody, popr....

Prídavné zariadenie a upevňovací prvok na upevnenie tohto zariadenia na vyhrievacom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15445

Dátum: 06.07.2012

Autor: Robl Karl

MPK: A47K 10/06, A47K 10/12, A47G 25/06...

Značky: vyhrievacom, zariadenia, upevnenie, přídavné, prvok, zariadenie, tělese, tohto, upevňovací

Text:

...medzi týmito vyhrievacími rúrkami. Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa uvažuje s tým, že protichodne usporiadané oporné úseky majú navzájom paralelne usporiadané pružné jazýčky. Najmä sa pritom uvažuje s tým, že tieto protichodne usporiadané oporné úseky sú vytvorené asymetricky, pričom pružné jazýčky majú rôznu hrúbku materiálu a rôzne vzájomné odstupy.0010 Podľa montážnej polohy sa tak dá dosiahnuť .pevnéuloženie pri výkyvoch tolerancie...

Upevňovací systém predokenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5999

Dátum: 04.01.2012

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: D06F 57/12, D06F 57/06, E06B 1/70...

Značky: upevňovací, predokenných, systém, predmetov

Text:

...vystupuje z nosného ramena. Na jednej strane, homej, je stabilizačný kotviaci člen, výhodne hák, vybavený uťahovacou hlavou umožňujúcou výškové nastavenie jeho hákovej časti, napríklad matkou na závite alebo pákovou uťahovacou hlavou. Na druhej strane, dolnej, je umiestnený hákový koniec háku a ten je vý 10hodne vybavený podložkou, majúcou tvar a veľkosť umožňujúcu jej opretie zospodu o okenný rám pri montáži predokenného predmetu na okenný...

Upevňovací systém predokenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5907

Dátum: 04.11.2011

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: D06F 57/12, E06B 7/28, A47G 7/00...

Značky: upevňovací, predokenných, systém, predmetov

Text:

...obsahuje prídavné koncové stabilizačné úchytky, vhodné na stabilizáciu polohy predokenného predmetu na mieste použitia. Tieto stabilizačné úchytky sa nachádzajú na koncoch nosných ramien,ako výškovo nastaviteľné koncovky nosných rarnien s háčkom, umožňujúcim zaháčkovanie pod okrajom okenného rámu.Stabilizačné úchytky, každý z nich, sú výhodne vytvorené ako jedno dielna úchytka z jedného kusu materiálu, s čelnou stenou, háčkom a plochýrn...

Spôsob upevňovania obalových hárkov pri balení buničinových balov a upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17110

Dátum: 20.07.2011

Autor: Writzl Walter

MPK: B65B 51/04, B65D 65/00, B65B 27/12...

Značky: balov, buničinových, upevňovací, spôsob, upevňovania, hárkov, obalových, balení, prvok

Text:

...vynálezu sa vyznačuje tým, že tento nástroj 2 papierového, resp. 2 buničinového pruhu jeho vsunutim medzi nastohované hárky vytvára sponu tvaru U, pričom sa táto spona na jej koncoch môžu zahnúť späť. Vzhľadom na tvar U sa dá spona dobre vkladať/zasúvať medzi buničinové hárky, pričom sa fixuje tlakom nad ňou ležiacich buničinových hárkov.Ďalej sa spätným zahýbaním spony dosahuje pridavná bezpečnosť voči uvoľneniu sponového spoja. 0008...

Upevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15130

Dátum: 27.08.2010

Autor: Stoll Matthias

MPK: A47H 27/00, E06B 7/28

Značky: upevňovací, systém

Text:

...prídržných síl,bez toho, aby sa záchytný prostriedok zosúval z okennêho prvku.Varianty realizácie vynálezu počítajú najmä s koncepciou druhého upevňovacieho prostriedku ako prísavnêho držiaku,ktorý je možné spojiť s vonkajšou okennou rímsou, alebo koncepciou druhého upevňovacieho prostriedku (14) ako lepiaceho držiaku, ktorý je možné spojiť s vonkajšou okennou rímsou (6), alebo s koncepciou druhého upevňovacieho prostriedku ako magnetického...

Dištančné zariadenie a upevňovací systém s dištančným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13231

Dátum: 01.12.2009

Autori: Binder Ottmar, Binder Hans

MPK: F16B 5/02

Značky: systém, dištančné, zariadenie, zariadením, dištančným, upevňovací

Text:

...otvor v smere k strešnému nosiču batožiny až po dosadnutie na ňom. Toto prechádzanie je realizované prostredníctvom opomého dielu alebo protioporného dielu dištančného zariadenia bezdotykovo s ohladom na priechodný otvor, takže na strešnú karosériu nepôsobia žiadne deformačné sily.0017 Obrázky vysvetľujú vynález na základe jedného prlkladu uskutočnenia, a sice zobrazujúobrázok 1 schematický pohľad v reze cez upevňovacie usporiadanie s...

Upevňovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 286578

Dátum: 18.12.2008

Autori: Zoubek Viktor, Šašek Václav

MPK: F16B 21/00, F16B 19/00, F16B 2/20...

Značky: upevňovací, element

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací element je uskutočnený pridržovacou časťou (1), dutou kotviacou pätkou (2), pružným dorazom (15) usporiadaným medzi pridržovacou časťou (1) a kotviacou pätkou (2), ktorej stena obsahuje dva navzájom protiľahlé otvory (4), z ktorých zo spodného okraja vystupujú vždy pružné ramená (5, 6) rozovierajúce sa smerom k pridržovacej časti (1), ktoré majú na svojom konci čelné plochy (7, 8), ktoré po vložení upevňovacieho elementu do otvoru...

Upevňovací systém z hmoždinky a plastového klinca a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6482

Dátum: 27.06.2007

Autori: Knebel Ulrich, Hackler Erhard, Wied Werner, Dratschmidt Frank

MPK: E04F 13/08, E04D 3/36

Značky: spôsob, izolačných, montáže, systém, platní, plášťového, upevňovací, klinca, hmoždinky

Text:

...tanier a hlava rozpieracieho klinca lícujúcProstredníctvom rebier, ktoré sú stvárnené podla vynálezu ako roztrhnutelné, je počas montáže možné účinné utlmenie príliš vysokého axiálneho zaťaženia, takže je na rozpínacie prvky z plastu možné bez problémov použiť rôzneVjednom výhodnom uskutočnení vynálezu nadväzuje na hlavu rozpínaciehoklinca kónický úsek. Hlava rozpínacieho klinca a kónický úsek sa uložia dokorešpondujúceho vybrania v...

Upevňovací prvok pre stavebné prvky montáže budov za sucha a spôsob výroby takéhoto upevňovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8284

Dátum: 03.05.2007

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04C 2/00, B21D 13/10, B21D 13/04...

Značky: budov, upevňovací, prvok, takéhoto, prvků, stavebné, sucha, spôsob, prvky, montáže, upevňovacieho, výroby

Text:

...hrúbka plechového materiálu leží medzi 0,2 mm a 2,0 mm, obzvlášť medzi 0,3 mm a 0,8 mm, výhodne medzi 0,4 mm a 0,7 mm.0016 Podľa vynálezu môže byť ďalej určené, že celková výška zdeformovaného plechového materiálu v spojovacom úseku predstavuje medzi dvojnásobkom atrojnásobkom hrúbky plechového materiálu. Celková výška je pritom na rozdiel od hrúbky materiálu meranás prihliadnutím k vyvýšeninám, prípadne vytvoreným na obidvoch stranách.0017...

Upevňovací prvok a spôsob upevnenia izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16956

Dátum: 18.04.2007

Autor: Renz Jürgen

MPK: E04B 1/76, E04F 13/08

Značky: dosiek, izolačných, upevňovací, upevnenia, prvok, spôsob

Text:

...nástrojov je okrem toho dôležité, že hĺbka vsadenia je stanoviteľná bez známych dorazov na špeciálnych nástrojoch. Podľa vynálezu sa preto navrhuje. že dorazový prvok obsahuje samotný upevňovací prvok tak, že prídržný tanier pri zakotvení prenikne do izolačnej dosky s detinovanou hĺbkou prieniku.0008 Dorazový prvok na určenie hĺbky prieniku je umiestnený na prídržnom tanieri. Prídržný tanier je predovšetkým pevne otočne spojený s...

Upevňovací prvok pre časti vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6650

Dátum: 02.02.2007

Autori: Mandjik Gerhard, Wolf Andreas, Korbmacher Uwe, Eberle Diego

MPK: F16B 37/08, B60R 13/02, F16B 37/04...

Značky: vozidla, prvok, upevňovací, částí

Text:

...V ďalšom výhodnom uskutočnení má upevňovací prvok na voľnom konci najmenej jednej západkovej príchytky výhodne prstencovitú dorazovú plochu na doraz ku karosérii. Táto dorazová plocha zabezpečuje zachovanie bezpečnej potrebnej vzdialenosti medzi karosériou a na ňu montovaným dielom vozidla. Ak by bol upevňovací prvok usporiadaný na opieranie sa o karosériu len bodovo, opora by mohla skĺznuť alebo sa pokriviť, čím by sa mohla...

Upevňovací pás a tesnenie na utesnenie okna vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5864

Dátum: 12.01.2007

Autori: Hyland Tom, O'sullivan Tony

MPK: B60J 10/00

Značky: vozidla, upevňovací, tesnenie, utesnenie

Text:

...podľaObr. 7 je podrobný pohľad na časť A z obr. 6Obr. 8 a 9 znázorňujú tesnenie a upevňovací pás podľa vynálezuObr. 8 znázorňuje zadržiavaciu časť upevňovacieho pásu, ak jeObr. 9 znázorňuje tesnenie predtým, ako sa vloží zadržiavaciaObr. 1 OA je priečny rez tesnením a upevňovacím pásom podľa iného vyhotovenia vynálezu, znázorňujúci zadržiavaciu časťupevňovacieho pásu zachytenú V tesneníObr. 1 OB je odrezaný priečny rez Y-Y osou upevňovacieho...

Upevňovací prostriedok na upevnenie železničných koľajníc k podvalom alebo koľajovým tratiam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6694

Dátum: 07.11.2006

Autori: Danneberg Erik, Rinsdorf Andreas, Kobelev Vladimir, Brecht Jörg, Hesselmann Bernfried, Stahl Michael, Westerhoff Karsten

MPK: E01B 9/00

Značky: upevnenie, tratiam, železničných, koľajovým, upevňovací, prostriedok, podvalom, koľajníc

Text:

...jednou tlačnou sponou,ktorá pri otáčani pružnej svorky proti ukotveniu svorky zaistí predpätê dosadnutie na pätukoľajnice. Pridržiavacie prvky pružnej svorky súpredovšetkým prstencové ohýbané klipsově spony. Ukotvenie svorky je vybavené vodiacim prvkom,umiestneným sústredne vzhľadom na os otáčania, o ktorý sa môže oprieť klipsová spona.Z dokumentu DE 1 025 439 A je známy pružný koľajnicový klinec, ktorý je vybavený dvomi driekmi a dvoma...

Upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14662

Dátum: 17.10.2006

Autori: Zimmerer Claudia, Spröwitz Michael

MPK: F16B 13/12, F16B 13/00, E04F 13/08...

Značky: prvok, dosiek, upevňovací, upevňovanie, izolačných

Text:

...Úloha sa rieši pomocou znakov nezávislého nároku.Výhodné ďalšie zdokonalenia sú uvedené v závislých nárokoch.0010 Podľa vynálezu sa poskytuje upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek na podkladové konštrukcie, s driekom hmoždinky majúcim nejaký priemer, a s otočným unášacím prostriedkom pre usadzovací nástroj, pričom sa driek hmoždinky rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi a má prvý koniec s rozšíriteľnou rozpernou oblasťou, ako aj...

Upevňovací a spojovací element pre výmenníky tepla a usporiadanie výmenníkov tepla v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11881

Dátum: 31.08.2006

Autori: Korte Walter, Kersting Dirk, Schmidt Andre

MPK: F28F 9/00, B60K 11/04

Značky: upevňovací, tepla, motorovom, výmenníky, výmenníkov, spojovací, usporiadanie, element, vozidle

Text:

...nosičomspojené zaskakovacími spojeniami vo forme prídavných kovovýchsvoriek. Nevýhodou u tohto známeho upevnenia je, že výmenníky tepla musia byť špeciálne prispôsobené tomuto zvolenému druhu upevnenia, to znamená, že musia byť opatrené špeciálnymiZo spisu EP 1 413 501 Al je známy ďalší predný modul pre motorové vozidlá, ktorý obsahuje montážny nosič vytvorený ako otvorený rám, ktorý je na svojej hornej strane uzatvorený pohyblivou...

Upevňovací systém ako aj prislúchajúci kotviaci diel sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3507

Dátum: 22.07.2006

Autor: Poulakis Konstantinos

MPK: A47C 31/00, B60N 2/58

Značky: sedadla, kotviaci, systém, prislúchajúci, upevňovací

Text:

...podobné materiály.Ďalšie výhodné uskutočnenia upevňovacieho systému podľa vynálezu ako aj kotviaceho dielu použitého pre tento sú predmetom ostatných závislých patentových nárokov.V nasledujúcom má byť upevňovací systém podľa vynálezu bližšie vysvetlený na základe príkladu uskutočnenia zobrazeného na obrázkoch. Tu zobrazujú principiálne a nie v zobrazení v mierkeObr. l perspektívny pohľad na ešte nezmontovaný upevňovací systém Obr. 2 pohľad...

Upevňovací držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13065

Dátum: 28.03.2006

Autor: Ulstein Herleif

MPK: A47D 15/00

Značky: držiak, upevňovací

Text:

...prostredníctvom prikladných uskutočnení a pripojených výkresov, pričom však ani opis ani výkresy nie sú zamýšľané ako obmedzujúce, rozsah vynálezu je definovaný iba pripojenými patentovými nárokmi.Prehľad obrázkov na ýkresoch0013 Na obr. l je ukázaný perspektívny pohľad na upevňovací držiak.Na obr. 2 je ukázaný inštalačný výkres pri pohľade zhora s vloženým perspektívnymdetailom. Na obr. 3 je ukázaný pohľad na upevňovací držiak zozadu. Na...

Upevňovací systém pre police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6438

Dátum: 17.03.2006

Autor: Menendez Ruiz Manuel Jesus

MPK: A47B 96/00, F16S 3/00

Značky: police, upevňovací, systém

Text:

...umiestnené vo vodorovnej polohe tak, že otvorené časti obidvoch sú navzájom protiľahlé a ich príslušné prvé vodorovné časti adruhé vodorovné časti zostávajú navzájom spojené do jednéhocelku a police majú hornú dosku, dve bočné steny a dve čelnésteny, ktoré sú všetky kolmé na hornú dosku.0009 Systém sa vyznačuje tým, že prvá a druhá časť prvého a druhého profilu sa striedavo prekrývajú, prvá vodorovná časť prvého profilu je dlhšia než druhá...

Upevňovací prvok a zodpovedajúce vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1896

Dátum: 18.04.2005

Autori: Guihaire Stéphane, Moreau Ludovic

MPK: B60R 9/00

Značky: zodpovedajúce, vozidlo, prvok, upevňovací

Text:

...telesa okolo strednej osi X-X a obsahuje prvú čelnú plochu 16, obrátenú na stranu opačnú od upevñovacieho telesa 14, ako idruhú čelnú plochu 18 obrátenú smerom kupevňovacíemu telesu 14. Obe čelné plochy 16, 18 sú rovinné a sú usporiadané kolmo k osi XX. Okrem toho sú vonkajšie obrysy oboch čelných plôch, pri pohľade vsmere strednej osi, zhodné a kryjú sa.0019 Upevňovacia hlava 12 obsahuje okrem toho prstencovitú drážku 20. ktorá má...

Upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1224

Dátum: 04.12.2003

Autori: Hagemann Ludbert, Müller Franz, Henrich Peter

MPK: F16B 37/04

Značky: prvok, upevňovací

Text:

...matice volí tak, že je dosadnutím svojich vonkajších plôch na vnútorných stenách ramien zaistená proti pretočeniu a/alebo sú v oblasti drieku uzatváracej matice navrhnuté dva paralelné vonkajšie boky,ktoré sú vzdialené tak, že dosadnutím na bokoch zárezu proñlovej koľajnice tvoria zaistenie proti pretočeniu. Ak sú jednak navrhnuté vonkajšie boky v oblasti drieku, a jednak je i vhodne zvolená geometria uzatváracej matice, je možné...

Upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283730

Dátum: 24.11.2003

Autori: Mäder Eberhard, Porlein Gerhard, Fischer Artur

MPK: F16B 13/10

Značky: prvok, upevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prvok (1, 1a, 1b) je opatrený prídržným prostriedkom usporiadaným na zadnom konci (4) na zakotvenie predmetu (16) na stavebný diel (10) a minimálne jednou z predného čela vychádzajúcou a v pozdĺžnom smere cez časť dĺžky drieku (2) upevňovacieho prvku (1, 1a, 1b) prebiehajúcou rozpínacou oblasťou, ktorá je tvorená pozdĺžnou drážkou (5) so základňou stúpajúcou k predmetnému čelu a posuvným rozpínacím prvkom (6) uloženým v pozdĺžnej...

Upevňovací systém pre motor na nádobe u pračok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4174

Dátum: 04.11.2003

Autor: Gracia Bobed Ismael

MPK: D06F 37/00, D06F 37/20

Značky: práčok, motor, upevňovací, systém, nádobě

Text:

...práčky, čím sa jej výroba zlacnie a zrýchli, než je to pri známych nádobách. Okrem toho upevnenie motora podľa vynálezu priamo na prednej strane vyrovnávaciehozávažia práčky zmenší vytváranie vibrácií motora akonštrukčnej skupiny nádoby práčky. Tým sa zníži aj hluk, ktorý je vytváraný práčkou.V nasledujúcom je na lepšie pochopenie tohto popisu a ako jeho súčasť pripojený výkres, na ktorom je znázornenéneobmedzujúce prikladné vytvorenie...

Upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1727

Dátum: 04.04.2003

Autori: Menzel Thomas, Šašek Václav

MPK: F16B 2/20, F16B 21/00, F16B 5/06...

Značky: upevňovací, prvok

Text:

...v otvore s Aväčším priemerom vzniká nebezpečenstvo, že sa pružinové ramená nazáklade bočnej vôle kotviacej pätky zvesia.Z US 2 424 757 je známy upevňovací prvok, s ktorým môže byt valcová súčasť upevnená na doskovitom nosnom diele. Pozostáva z objímky, ktorá je nasunutá na valcovú súčasť a z ktorej bočne vyčnieva pár rozpínajúcich sa pružinových ramien, Tým má byť umožnené zakotvenie v nosných dieloch s rôznymihrúbkami, Tieto pružinové ramená...

Absorpčný výrobok obsahujúci upevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283154

Dátum: 24.01.2003

Autori: Zehner Georgia Lynn, Roessler Thomas Harold, Huang Yung Hsiang, Van Gompel Paul Theodore

MPK: A61F 13/64, A61F 13/60, A61F 13/56...

Značky: absorpčný, systém, upevňovací, výrobok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok, obsahujúci upevňovací systém, zahŕňa upevňovaciu chlopňu (44) a oddelene vytvorený, mechanické namáhanie prenášajúci výstužný diel (98). Upevňovacia chlopňa (44) zahŕňa podkladový substrát (48), majúci výrobne viazaný diel (50), užívateľom viazaný diel (52) a spojovací diel (69), usporiadaný medzi uvedeným výrobne viazaným dielom (50) a užívateľom viazaným dielom (52). Mechanické namáhanie prenášajúci výstužný diel (98) je...

Upevňovací prvok pre nasadenie do pozdĺžneho otvoru nosnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 271

Dátum: 14.12.2002

Autor: Gombert Stéphane

MPK: F16B 21/00

Značky: upevňovací, nasadenie, nosnej, dosky, prvok, otvorů, pozdĺžneho

Text:

...prvku podľa vynálezu v smere proti jeho vtáčaniu.0010 Ďalšie výhodné uskutočnenia upevňovacích prvkov podla vynalezu su uvedené v závislých nárokoch. Dva zvláštne príklady uskutočnenia upevňovacích prvkov podľa vynálezu sú nasledovne bližšie vysvetlenepomocou obrázkov na výkresoch. na ktorých predstavujeobrl upevňovací prvok spátovou častou na zakotvenie vpozdĺžnomotvore v pohľade z boku. obr. 2 rez krčkom v smere k hlave nasadenej v...

Upevňovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3692

Dátum: 26.11.2002

Autori: Schaad Fritz Johann, Schaad Rudolf

MPK: B60B 11/00

Značky: upevňovací, prostriedok

Text:

...v ďalšej doske umiestnené štrbinové vybrania, ktoré sú cez distančnú vložku spojené s ráfikom. kolesa vozidla, a doska a ďalšia doska v upnutom stave prídavného kolesa na kolese vozidla navzájom na seba priliehajú. Týmto je dosiahnuté optimálne držanie prídavného kolesa na kolese vozidla.0010 Na nasadenie prídavného kolesa na kolese vozidla je k dispozícii dostatočná vôľa a pohybovaním prídavného kolesavoči kolesu vozidla je dosiahnuté...

Spôsob a upevňovací systém na montáž vozidlovej okennej tabule na nosný rám, vozidlová okenná tabuľa a vozidlo s takou okennou tabuľou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12

Dátum: 30.09.2002

Autori: Gloor Urs, Schmitz Franz Peter

MPK: B60J 1/00, E06B 3/56, C03C 27/04...

Značky: spôsob, vozidlo, takou, rám, okennej, nosný, systém, okennou, vozidlová, montáž, okenná, tabuľa, tabule, vozidlovej, tabuľou, upevňovací

Text:

...lepiacej tesniacej hmoty alebo lepiacich tesniacich hmôt. Pripoužití takého lepiaceho pásu v tvare nekonečného materiálu vznika v oblastispojovacieho miesta medzi začiatkom a koncom použitého lepiaceho pásu problém diskontinuity. Navyše nemôžu lepiace pásy z princípu dokonalo sledovat prípadné nerovnosti okennej tabule, ako aj rámu, a tieto vyrovnávat tak, ako lepiaca tesniaca hmota, aplikovateľná v kvapalnej, pripadne viskóznej forme....

Vodiaci a upevňovací prvok pre elektrické káble v otočnej oblasti dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1873

Dátum: 11.09.2002

Autor: Sipple Horst

MPK: D06F 39/12, A47L 15/42, E05D 11/00...

Značky: prvok, otočnej, upevňovací, elektrické, vodiaci, dveří, káble, oblastí

Text:

...s patentovým nárokom l.Výhodné zdokonalenia predmetu tohto vynálezu sú0007 Pri zariadení na vedenie a pripevnenie elektrických vodičov V otočnej oblasti dverí sú usporiadané prvý a druhý úsek trubicovitej konštrukcie, každý s príslušnou kolenovou objimkovou oblasťou, majúcou. V podstate valcový prierez,pričom dve objímkové oblasti sú vzájomne spojené tak, že súskonštruované ako otočné vzájomne voči sebe.0008 Zariadenie podľa tohto vynálezu má...

Panel ako aj upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17026

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00, E04F 15/04...

Značky: panel, panely, upevňovací, systém

Text:

...sa ukladajú prevažne ako plávajúce. Na redukciu kročajového zvuku sa zvyčajne medzi podklad alaminátové panely ukladá medzívrstva na tlmenie kročajového zvuku. Taktiež je známy spôsob, pri ktorom sa medzívrstva na tlmeniekročajového zvuku ñxne pripevni na spodnú stranu laminátových panelov orientovanú bližšieZvlášť problematické je zaklesnuté spojenie známeho upevňovacieho systému vtedy,ak je voblasti zaklesnutého spojenia zaťažený veľkým...

Panel a upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 514

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, E04F 15/04, F16B 5/00...

Značky: panel, systém, upevňovací, panely

Text:

...byt ako nedostačujúce na zaistenie dostatočnejpevnosti tohto typu upevňovacích prvkov.Z W 0 01/51732 A 1 je známy druhovo príbuzný upevňovací systém, ktorý obsahuje dodatočný blokovací prvok. Blokovací prvok musíbyt po uskutočnení aretácie háčikových prvkov dodatočne vsunutý na spojovacie miesto. Ďalej pripravuje montáž blokovacieho prvku problémy vtedy, keď leží rad panelov veľmi blízko steny. Pre blokovací prvok nie je dostatok miesta, abyho...

Upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14326

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: F16B 5/00, E04F 15/02

Značky: upevňovací, panely, systém

Text:

...zaťažením len ten panel, ktorého hákovitý prvok leží dole, teda je bližšie smerom k podkladu. S týmto zaklesnutý, hore ležiaci hákovitý prvok susedného panelu nie je zaťažený, preto v dôsledku zaťaženia dochádza lenupanelu sdole ležiacim hákovitým prvkom kzatlačeníu do zväčša mäkkej medzivrstvyna tlmenie kročajového zvuku. Pri tomto sa hore ležiaci hákovitý prvok nezaťaženého panelu uvoľní z dole ležiaceho hákovitého prvku susedného panelu....

Upevňovací mechanizmus ističov na montážnu lištu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2934

Dátum: 06.08.2001

Autori: Jenčík Imrich, Humeňanský Jozef

MPK: H02B 1/04, H01H 71/02

Značky: mechanizmus, listů, montážnu, upevňovací, ističov

Text:

...montážnej lište, vysunutím celého upevňujúceho kompletu z ističa.Výhodou tohoto upevnenia ističov je možnosť rýchlej demontáže a výmeny ističovv rozvádzačoch aj v prípade vzájomného prepojenia prívodných svoriek viacerých ističov. Ďalšou výhodou upevňovacieho mechanizmu na ističi je možnost posunutia vodiaceho púzdras prichytkott na šírku väčšiu než je rozmer montážnej lišty. Týmto spôsobom je monžné voľné posúvanie viacerých ističov po lište...

Upevňovací prvok s rozpínacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279754

Dátum: 12.03.1999

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/04, F16B 15/04

Značky: prvok, prvkom, upevňovací, rozpínacím

Zhrnutie / Anotácia:

Klinovitý upevňovací prvok (1) s rozpínacím úsekom, ktorý je tvorený ako pozdĺžny zárez (5) tvaru "U" s vloženým klinom (6). Klin (6) prilieha na vrubovú základňu (11), ktorá stúpa k prednému čelnému koncu (10), pričom zubami (8) opatrená vonkajšia plocha klinu (6) prečnieva driek (2) upevňovacieho prvku (1). Klin (6), ktorý s možnosťou presunutia dolieha na vrubovú základňu (11), umožňuje dodatočné rozopnutie ukotveného upevňovacieho prvku (1)...

Upevňovací prvok na dynamické zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280481

Dátum: 14.01.1998

Autori: Mauz Joachim, Frischmann Albert

MPK: F16B 13/14

Značky: dynamické, zaťaženia, prvok, upevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upevňovací prvok na dynamické zaťaženia, ktorý je prostredníctvom vytvrditeľnej maltovej hmoty usadzovaný vo vývrte. Upevňovací prvok sa skladá zo svorníka (1) a akumulátora (3) energie, ktorý je upravený na prednom, vo vývrte sa nachádzajúcom konci svorníka (1) a opiera sa na kotvovej oblasti. Axiálna možnosť pohybu svorníka (1) vnútri kotvovej oblasti je dosiahnutá prostriedkom (2) zamedzujúcim spojeniu, ktorým je...

Upevňovací prvok na kotvenie v slepej diere v doske z krehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278726

Dátum: 10.01.1996

Autor: Lind Stefan

MPK: F16B 13/10, E04F 13/14, F16B 13/06...

Značky: materiálů, doske, kotvenie, křehkého, slepej, upevňovací, prvok, diere

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prvok je určený na kotvenie v slepej vyvŕtanej diere (13), opatrenej pri dne zárezom (12), v doske (6) z krehkého materiálu, predovšetkým zo skla. Má kovový rozpierací čap (2) a rozperný diel (50), pričom rozperný diel je rozpieraný vťahovaním rozpieracej hlavy čapu (2) a je prispôsobený na zakotvenie v záreze (12) vyvŕtanej slepej diery (13) v doske. Medzi rozperným dielom (5) a stenou vyvŕtanej slepej diery (13), opatrenej zárezom,...

Nosný a upevňovací rám, najmä pre kapsovú filtračnú vložku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 718

Dátum: 08.02.1995

Autor: Domas Josef

MPK: B01D 35/12

Značky: nosný, upevňovací, kapsovú, filtračnú, rám, vložku, najmä

Text:

...zobrazené v príkladných vyhotovoniach n vjřzroso, ktoré plne nuěI 75 t.ÍE..jiĺ alšie naožnosti uskutočnenia a kon štrukčné variant eredložeruñho riešenia oričom na výa-Lvzse značí obr. 1 aclno k I . Jz možných vyhotovoní vonkajšieho liełu rám v náryso, obr. 2 pohľad hora na vonkajší diel z obr. 1, obr. 3 vonkajší diel z obr. 1 v reze Iuobenom v niest šípok nšzomených na obr. 1, obr. ú pohľad na vnútorný diel rárą v príłcladnon çrevedeni, obr....

Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 485

Dátum: 08.06.1994

Autori: Hellebrandt Jaroslav, Čupera Pavel, Janda Jiří

MPK: E04B 1/58, F16B 7/08

Značky: prvkov, spojovanie, člen, podobně, rúrok, prútových, upevňovací, najmä, tyčí

Text:

...prútovej sústavy pozostáva z dvoch rozoberateľne spojených častí, z ktorých jednu tvorí púzdro l a druhú časť veko 2. V prikladnom uskutočnení, ako jezrejme z obr. 1 a 3, sú v pôdorysnom pohľade púzdro l a veko g štvorcového tvaru. Púzdro g je pre uloženie jedného až štyroch kolikov A opatrené štyrmi vybraniami lg, ktoré sú v rovnakomzmysle vyosené vzhľadom k osiam symetrie. Po stranách každéhovybrania lg sú upravené uchytenia 7 pre čapy §...

Upevňovací prvok pre ukotvenie ťažných konštrukcií a strojov k betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 226

Dátum: 09.09.1993

Autor: Eliáš Ondrej

MPK: F16B 13/06

Značky: tažných, betonů, strojov, ukotvenie, konštrukcií, prvok, upevňovací

Text:

...púzdra V mieste korunkových výstupkov je o 5 až 10 väčší ako priemer vyvŕtaného otvoru. Pri zasúvani upevňovacieho prvku do vyvŕtaného otvoru sa korunkové výstupky, ktoré majú určitú pružnosttrocha stiahnu avšak v betónových stenách vyvŕtanéhootvoru vytvoria ryhy, ktoré v prvých fázach zatahovania matice na svorniku alebo skrutky zabraňujú otáčaniu celého prvku vo vyvŕtanom otvore. Rozperné púzdro, hoci pozostáva z jedného kusu, je...