Patenty so značkou «upevnění»

Zařízení pro upevnění izolovaných vodičů a kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260206

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knob Miroslav, Zadák Otto, Bím František, Reimar Vladislav

MPK: H02G 1/02

Značky: zařízení, vodičů, upevnění, izolovaných, kabelů

Text:

...pružný prstenec 1. Do vidlic třmenů v horní vrstvě zapadají při seetavení do více vrstev nohy třmenů horní vrstvy. Vídlicové třmeny jsou upevněny fixační tyčí gprovlečenou střídavě otvory ve vidlicích spodních třmenů a otvory v nohách třmenů horní vrstvy. Fixační tyč g je opatřena otvory s vnitřnímí závity v roztečích rovných vzdálenostem os vidlicových třmenů ł, řazených vedle sebe ve směru délky provlečené fíxační tyče. Kruhovým otvorem s...

Upevnění pluhového ostří

Načítavanie...

Číslo patentu: 275169

Dátum: 19.02.1992

Autor: Vydra Jaroslav

MPK: A01B 15/02

Značky: upevnění, pluhového, ostří

Zařízení k přestavitelnému upevnění řezacích nožů zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270322

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uhlík František, Pešek Josef, Junek Zdeněk

MPK: A01D 90/04

Značky: stacionárních, upevnění, popřípadě, vozů, nožů, sběracích, řezacích, zařízení, zemědělských, přestavitelnému

Text:

...k otočnćmu nosiči. který se opíra o pevnou tvarovou zaróžku. Zajlitční nože na čepu nože je provedeno obvyklým způsobem. to jest tvarovou drážkou v nožl. ktera se nasouvd na tvsrovaný čep. Nůž lze vysunout a nasunout jen v poloze. kdy je otočný nosič cela odkiopen. zařízení podle vynćlesu lze použít pro rozřezavaoí ústrojí určena jak pro Ietčzovć. tak pro rotační plnlcí ústrojí eemčdčískýoh sbžraoíoh vozů. popřípadč staclonamích hnacích...

Zařízení pro upevnění čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270286

Dátum: 13.06.1990

Autori: Večeřa Josef, Mrázek Jaroslav

MPK: F04B 39/12

Značky: zařízení, upevnění, čerpadla

Text:

...rovině v rozsahu plochy čtverce o straně nejméně 10 mm. Středicí čep 11 tvoří pevný otočný bod čerpadla 1. Na straně protilehlé pohonné hřídeli § je čerpadlo 1 připojeno ke spodní desce 2 základověho rámu 3 pomocí meohanismu vodicího pera 12, jehož vyčnívající část ve tvaru hranolu zapadá do podélné drážky lg, vytvořené v odpovídající přírubě lg čerpadla 1. Vodicí pero lg je uloženo ve vedení 11, které je pevně spojeno se spodní doskou 2...

Zařízení pro upevnění termokontaktních bubnů nad širokopracím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269276

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kryštůfek Jiří, Havlík Otto

MPK: B65G 21/00, D06B 3/22

Značky: širokopracím, strojem, upevnění, bubnu, termokontaktních, zařízení

Text:

...textílie pres buben závěsného rámu se může provést podle konkrétních podmínek na širokoprecím stroji. Textilie se může vést přímo od ždimacioh vélcú na buben nebo se může smočít J prací vaně a odtud vést na buben. Nadměrné množství lázně z pre- « ci vany se může snížit stiraci lištou umistěnou pod bubnem. Při dlouhém úseku volně dráhy textílie mohou vzniket přehyby a trvalé deformace textílie. Proto se před bubenjisti, že na buben...

Zařízení k upevnění elektrod elektronové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268976

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 3/02, H01J 1/88

Značky: trysky, elektronově, zařízení, upevnění, elektrod

Text:

...minimální přeskoková vzdálenost jednotlivých elektrod a tyto svým centrickým uspořádáním snižují na minimum možnost elektrického výboje. Elektrické propojení pohyblivé katody e ultravakuovými elektrickými průchody. které je provedeno pomocí ohebných vodičů, umožňuje její pohyb při centrování s současně zajištuje dokonalý elektrický kontakt bez přechodových odporů.Vynález blíže objasní připojený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno...

Upevňovací hlava pro upevnění kompaktní dávky skloviny na píšťalu při jejím tvarování foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268372

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubát Jan, Šubryt Karel, Šilar Jaroslav, Kronika Josef

MPK: C03B 9/00, C03B 9/03, C03B 9/30...

Značky: upevňovací, tvarování, kompaktní, hlava, skloviny, dávky, píšťalu, upevnění, jejím, foukáním

Text:

...i při mechenizovane ruční výrobě. Upínacím proatředkem je v podstatě vnitřní kroužak pevné uchy CS 268 372 B 1 3 cený ne píšľelu a dále mechanicky ovlúdená segmenty vnějšího kroužku,Sesmenty Vnějšího kroužku jsou profilovaně a vytváří při uchopení předehřáteho eklenčnóho íngotu nebo konpektní dávky ekloviny profílovená hrdlo, za ktere je předtvar bezpečně chycen, ovládací nechaníemus upevňovecí hlavy zabezpečuje rozevření e sevření segmentu...

Upevnění hydromotoru v pohonu žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268141

Dátum: 14.03.1990

Autori: Martiník Přemysl, Boruta Ivan

MPK: A01D 34/30

Značky: žacího, hydromotoru, pohonů, upevnění, ústrojí

Text:

...kroužku jednu stranu pružné obruče, jejíž druhá strane je sevřenemezipřít 1 ačný kroužek e přirubu ložiskového tělesa, která je spojene A ložiskovým tělesem, vo kterém je usteven hnecí hřídel rotoru spojený pomocí spojky e per, s hřídoli hydromotoru.Výhodou řešení podle vynálezu je, že se pružná spojka tvořená pružnou obručí neotáči e neni tedy zetížena odatředivými silami. Také stavební výške tohoto řešení je malá a je dáne pouze nutnou...

Způsob upevnění hliníkového pouzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 268063

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vorlík Petr, Charvát Ivo, Sýkora Jiří

MPK: B23K 31/00

Značky: pouzdra, hliníkového, způsob, upevnění

Text:

...ukosy pro svor tak, že rozříznutí je v místě podélně drážky na hřídeli, načež se pouzdro svuří a svurovým kovem se vyplní podćlná drážka.Hlavní výhoda způsobu upevnění hliníkového pouzdra podle vynálezu spočívá v tom, že je velmi jednoduché, pevné ą chopně přenášet značný kroutící moment. Podélným svařením rozříznuti hliníkového pouzdra dojde k jeho stažení a pouzdro pevnč odemkne hřídel. Vyplněnfm pndělnć drážky na hříñeli svarovým kusem je...

Zhášecí prvek elektromagnetického stykače a způsob jeho upevnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267214

Dátum: 12.02.1990

Autor: Klecán Vladimír

MPK: H01H 33/72

Značky: stykače, elektromagnetického, prvek, zhášecí, upevnění, způsob

Text:

...v montážním přípravku lg , vedený v rovině vodící drážky ll , druhá část uvádí zhášecí prvek l zasunutý ve vodící drážce ll , opřený o montážní přípravek gg ,vnitřní stěnu gg zhášecí komory 2 a dotýkající se trnu ll lisovacího nástroje lg . Ve třetí části je znázorněn zhášecí prvek l upevněný ve vodící drážce ll deformací opěrných ramen Ž a klínovítým rozevřením úložných ramen 3 upevňovacího členu Q ve vodícídrážce ll zhášecí komory 2...

Nástroj k rozpojování dvoudílných vložek upevnění blokové kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267030

Dátum: 12.02.1990

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 29/29, E01B 3/38

Značky: dvoudílných, blokové, nástroj, žlabu, vložek, upevnění, rozpojování, kolejnice

Text:

...že bezpečně rozpojí každou dvoudílnou plestovou vložku. Forma vidlice zejišĺuje, aby mimostředně půeobící síly nezpůsobily vzpřičení néstroje v mezeře. Práce a nástrojem pokračuje velmi rychle, zejména při srovnání s vyjíménim těsnicího pryžového provazce, které je natolík obtížné 8 rískantní, že při něm dochází i ke zranění pracovníků nebo přihlížejících. Nástroj je uzpůsoben tak, že jej mohou používat lidé s aktívnější pravou nebo i levou...

Dvoudílná plastová vložka pro upevnění blokové kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266768

Dátum: 12.01.1990

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 3/38

Značky: žlabu, plastová, blokové, vložka, kolejnice, upevnění, dvoudílná

Text:

...a drobnozrnným kamenivem,které je protikluznou složkou zimních posypů. Takto vytvořený nános vykazuje minimální mezerovitost pro vodu.Výhodou dvoudílné plastové vložky podle vynálezu je především značná úspora plastů. Při použití plastových žlabů, umožnujících vynechání pruhů pružné podložky hlokové kolejnice, ušetří se pro osazení a upevnění hlokové kolejnice do žlabu až 98 plastového materiálu. To představuje značné úspory nákladů na...

Zařízení k upevnění vývodu vysokého napětí transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266757

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Kunce Karel

MPK: H01F 27/04, H01F 27/28

Značky: transformátoru, napětí, upevnění, vysokého, zařízení, vývodu

Text:

...jsou pevně spojeny dva kolíky.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že vývod je uložen otočné a proto newšže dojít k poškození vinutí při montáži průohodek nebo při revizi transformátoru. Focle skutečně polohy průchodky je možno zvolit vzdálenost vývodu od vinutí a tím i umožnit přesné najetí konce průchodky do vývodu. Toto řešení přináší i úsporu výrobních nákladů, protože není třeba zhotovovat izolační kapsu z drahého...

Zařízení pro upevnění dvojice klínů pro klínování vinutí v okně magnetického obvodu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266756

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Kunce Karel

MPK: H01F 27/30

Značky: magnetického, klínu, obvodů, vinutí, dvojice, klínování, zařízení, okně, transformátoru, upevnění

Text:

...magnetický obvod transformátoru se zařízením oodle obr. 1.Na obr. 3 je znázorněn podělný řez oknem magnetického obvodu transformátoru s jinou alternatívou provedení zařízení podle vynálezu.Na neznázorněné vinutí transformátoru dosedá horní tlačný kruh 1 vinutí. V mezeře mezi horním tlaćným kruhem 1 vinutí a magnetickým obvodem Ě transformátoru je umístěn pevný klín L e pohyblivý klín g. Pohyblivý klín g má takový sklon, aby nemohl samovolně...

Upevnění oběžného kola na hřídeli čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266662

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovář Pavel, Večeřa Josef

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžného, čerpadla, hřídeli, upevnění

Text:

...obepínáKonečně je podstatou vynálezu, že v rozpěrné matici jsou v místě drážek provedeny závitové otvory a v nich jsou zašroubovány pojištovací stavěcí šrouby.Vyšší účinek upevnění oběžného kola podle vynálezu spočívá v tom, že nevyžaduje zhotovení závitů ani obvodových drážek na hřídeli, což podstatné snižuje nebezpečí vzniku únavových lomů a nebezpečí vzniku deformací. Tento způsob upevnění rovněž umožňuje volit co nejmenší vstupní průměr...

Zařízení pro upevnění deformačního prstence siloměrného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266443

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cyrus Pavel

MPK: G01L 1/04

Značky: čidla, upevnění, deformačního, zařízení, siloměrného, prstence

Text:

...jeho výroba je jednoduchá.Také deformační pretenec lze pro tento případ upevnění vyrobit aouetružením z kvalítního materiálu e požadevenýní mechanickými vleetnoetaí a e požadovanou přesností. Není u něho také třeba provádět tepelná zpracování jako u eveřovenćho čídla.- 2 266443 vynález a jeho účinky jsou bliže vyevětleny v popiee příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu. kde obr. 1 znázorňuje acheaeticky v náryae a obr. 2 znázorňuje...

Upevnění lopatek v rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265586

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Zdeněk, Beneš Ferdinand

MPK: F01D 5/30

Značky: upevnění, lopatek, rotoru

Text:

...vsazený klín. Výstupky a vybrání svírají shodný úhel 5.Klínovitostí radiální drážky a nožky lopatky vzniklo take staticky určité vetknutí lopatky, jehož tuhost je přímo úměrná odstředivé sile. Deformaoi od účinku klínovitostí spojení vymezují výstupky zasahujíoí do vybrání lopatky, jakož i zvyšují tuhost upevnění. Prvotní předepnutí se vyvodí klínem vsazeným mezi lopatku a dno. Zhotovením výstupků a vyhrání pod shodným úhlem se nejen vymezí...

Upevnění nápravy vozidla na nosníku pérování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265290

Dátum: 13.10.1989

Autor: Plachý Jan

MPK: B60G 11/30

Značky: vozidla, nápravy, nosníků, upevnění, pérování

Text:

...řadu předností. Tak například šířka nosné trubky může být poměrně malá a konstantní v celé délce. V horní části nosné trubky nevznikají konstrukční ani technologické vruby, tím je dosaženo vysoké meze únavy materiálu.ñřrovedení svarů uvnitř vybrání výrazně snižuje koncentraci y napětí vlivem změny průřezu. Docházi k sníženému namáhání nosné trubky předepínací silou svorníků ve spojení nápravy s nosníkem pérování. Nosník pérování je výrobně...

Svěrné upevnění plochých pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264589

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stránský Jiří

MPK: B65G 27/08

Značky: upevnění, plochých, pružin, svěrné

Text:

...malé stavební výšky vibračních dopravníků. Fyzikální vlastnosti oceli umožňují koncepcetěžkých sypkých materiálů především ve slévárenských provozech. Zařízení s uplatněným vynálezem je výrobně i montážně jednodušší,snadno lze u něho seřídit amplitudu kmitání a je i msteriálově méně náročné. Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedenívynálezu. Obr. l znázorňuje celkové uspořádání svěrného upevnění na vibračním dopravníku a na...

Konstrukce pro upevnění poklopu montážního otvoru v prostoru pro cestující v autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264130

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mohácsi János, Orosz József

MPK: B62D 25/20

Značky: cestující, konstrukce, autobusů, upevnění, prostoru, montážního, otvorů, poklopu

Text:

...poklopu montážního otvoru podle vynálezu má několik významných předností. Celá uzavíraoí konstrukce pro poklop montážního otvoru sestává v podstatě ze dvou dílú, z pryžové panenky a příruby rámu, vytvarované do průřezu tvaru U a těsně spolupracující s pryžovou panenkou. Zvedání a opětné usazování poklopu se provádí tak, že se širší část hlavy pryžové panenky natočí a tím se jedna strana rámu s jeho přírubou profiluU wolní ze sve upevněne...

Zpružněné upevnění kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263643

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E01B 9/68

Značky: zpružněné, kolejnic, upevnění

Text:

...příčný řez zpružněným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic na betonových pražcích V obr. 3 je znázorněn příčný řez pryžovou rýhovanou pružinou a talířovou pružinou. V levé části obr. 1, obr. 2 a obr. 3 je znázorněn stav před sevřením nezatížené kolejnice a v pravé části stav při maximálním prühybu pryžové rýhované pružiny a talířových pružin.V obr. 4 je znázorněn půdorys pryžové rýhované pružiny s jedním otvorem pro umístění talířových pružin...

Upevnění deskových stíračů třídicího válce třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263133

Dátum: 11.04.1989

Autor: Svorba Stanislav

MPK: B07B 1/46

Značky: upevnění, válce, třídiče, třídicího, stíračů, deskových

Text:

...přičemž jedna sekce obsahuje jeden třídicí válec a jeho pohon. Při montáži nebo opravě je možnost demontovat každou sekci zvlášt, položit ji na bok,vyjmout přídržnou tyč a šikmo dolů na doraz na mezikroužky mezi třídicí kotouče nasunout deskové stírače a znovu nssadit přídržnou tyč opatřenou kuželovým náběhem. Za provozu se-deekové stírače pohybují do stran podle nerovnosti kotoučů, čímž se zmenšuje síla potřebné k pohonu třídícího válce....

Zařízení k tlakově těsnému upevnění trubek v trubkových dnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261225

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podhorsky Miroslav, Krips Herbert

MPK: B21D 39/06

Značky: upevnění, trubkových, zařízení, tlakově, dnech, těsnému, trubek

Text:

...tlakového média potřebný pro uvedený rozšiřovací proces vzniká ve vysokotlakém prostoru Q výše popsaného tlakového převodníku. Z tohoto důvodu je vysokotlaký prostor g spojen vysokotlakým pístem 3 procházejícím vysokotlakým potrubím 2 s pláštěm sondy É mezi těsněními 1. V příkladném Přovedení sestává toto vysokotlaké potrubí g z vysokotlakého pístu l, předního dílu lg tělesa 1 a části sondyAby byla zlepšena manipulace se zařízením...

Upevnění karoserie k podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259134

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalovich Leopold, Vácha Karel, Jireček Jaromír

MPK: B62D 37/04

Značky: podvozku, karosérie, upevnění

Text:

...do kříše nemůže ani za nejnuti vo epojíeh,-ke kterému někdy dochází na místech nejvíce-nanáhaných u doeařadních známých způaobů upevnění. Vhodnoutlakovou charakteristikou silentbloků a gumových dorazů, kterée vymezuji propruženi karoserie vůči podvozku, se výkyv skřiňovénástavby omezuje a dociluje její atabilizace 1 při mex. odštředivých siláoh. Dvě kyvné vzpěrné tyče, jejichž oka Jsou opatře na pružnýmiAvá 1 covými lůžky, zechyouji e...

Valivé uložení klikového hřídele a upevnění klik jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258564

Dátum: 16.08.1988

Autori: Walter Karel, Erhart Jiří, Babický Josef, Uxa Ivo, Kukanová Julie

MPK: F16C 35/06

Značky: upevnění, uložení, valivé, jízdního, klikového, hřídele

Text:

...zkosení alfa každého 2 obou klínků.Příklad praktického provedení valivého uložení klíkmdho hřídele a upevnění klik jízdníhokola podle tohoto vynálezu je na přiloženém výkrese, na němž je na obr. 1 pohled shorana vodorovný řez valivým uložením, které má skupinu valivých těles l a skupinu valivýchtěles g, která se za jízdy odvalují jednak po kroužku 1, na němž je vytvořena vnější oběžná dráha a současně po kroužku 1, na němž je rovněž...

Zařízení pro upevnění brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 258443

Dátum: 16.08.1988

Autori: Efros Michail, Lysanov Vladislav, Širokov Anatolij, Ivanickij Jurij

MPK: B24D 5/16, B24B 45/00

Značky: upevnění, zařízení, brusného, kotouče

Text:

...ynHpamTca c cunoň P qepes ynpy~ rue npoxnanxn 13 B cooraercrnymmne nonepxnocwn Kanaaox 2 mnumonanbnoro Kpyra 1, co 3 nanaaB HeM eücrnne cHn cxavnn B Topuenom ą H pannansnom P, Hąnpaaneuunx. HpH svou cunu Pi, neňcTnymmHe a panuanbnon Hanpannenun, HpornnononomHu.no suaxy ueurpoôexnmn cunau Pą, so 3 HHKammHM npu apamenun mnnmonanbHoro Kpyra.B ownepcrne crynnuu 5 nonumnoro mnanuá 6 nsHHqHaamT no pessöe raäxy 7 ynupammymcn B Topeu crynuuu 4...

Upevnění krytu k obruči kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258285

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalina Miroslav, Karban Pavel

MPK: B60B 7/06

Značky: krytu, obručí, upevnění

Text:

...upevnění, avšak nemá jejich nedostatky. Řešení umož~ ňuje použít levných plastovych výlisků bez nebezpečí koroze, přičemž hlavní předností je velká univerzálnost použití» Toto je ddno ožností jednoduchého uchycení právě k okraji obruče, což je místo, ktoré je u větěiny výrobců vozidel téhož jmenoviteho průměru kola standardizována. Pritom je umožněno využít k uchycení známého principu,používaného spolahlive pro vyvažovací tělíska kol.Další...

Pružné upevnění kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247216

Dátum: 01.08.1988

Autori: Valcha Petr, Kaláb Jioí

MPK: E01B 9/62, E01B 9/68

Značky: pružné, kolejnice, žlabu, upevnění

Text:

...upravuje rozchod koleje. Výškové poloha kolejnicových pásů se v tomto upevnění upravuje tak,že po uvolnění klínů se kolejnice s pružnou vložkou vyzvedne do požadované výšky vůči dnu žlabu a vak, ležicí pod pružnou vložkou, se naplní rychletuhnoucí hmotou a potom se klíny opět zatlačí do vybraní V pružné V 10 ŽC 6 oHlavními výhodami pružného upevnění kolejnic v žlabu podle tohoto vynálezu jsou jednoduchá montáž koleje,možnost nastavení hodnoty...