Patenty so značkou «univerzálny»

Univerzálny závesný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7425

Dátum: 02.05.2016

Autor: Matanin Dušan

MPK: A47F 7/19, A47G 25/28

Značky: prípravok, univerzálny, závěsný

Text:

...ozdobná prüežitostná etiketa. Okraje nosmka 1 a ramien g sú rovné. Nosník 1 v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený jeden rad ramien g. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená Ľ sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosníkom 1 a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g sú 4 mm....

Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7283

Dátum: 03.11.2015

Autori: Fekete Roman, Peciar Marián, Peciar Peter

MPK: G01L 1/00, G01L 7/00

Značky: snímačov, systém, univerzálny, kalibrácie, merací, spôsob, materiáloch, tlakových, mobilný, partikulárnych, tlakov

Text:

...partikulámu látku, pre rôzne hĺbky vrstvy materiálu a pri rôznych zaťaženiach. Na rozdiel od spojitého prostredia, kde sa tlak šíri vo všetkých smeroch rovnako (Pascalov zákon), V tlakových poliach v zrnitých materiáloch takéto zjednodušenie nemožno použiť a je treba merací systém na zaťaženie membrány sústavou diskrétnych silových účinkov naprogramovať. Veľkosť odozvy závisí od Veľkosti zaťaženia, hrúbky vrstvy zrnitého materiálu a...

Univerzálny prstový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6990

Dátum: 04.12.2014

Autor: Gajdoš Zdeno

MPK: G06F 3/033, G06F 3/03

Značky: ovladač, prstový, univerzálny

Text:

...ovlá 10danie palcom. Univerzálny prstový ovládačje používateľný pre pravú aj ľavú ruku. Možnosť nastavenia veľkosti obrúčky robí univerzálny prstový ovládač použiteľný pre detskú aj dospelú ruku.Univerzálny prstový ovládač je funkčný aj bez obrúčky. Takto ho možno používať univerzálne v V ruke,na kolene, na stole.Prehľad obrázkov na výkresochNa strane 5 je znázomený univerzálny prstový ovládač v mierke 2 l. Na obrázku l je...

Univerzálny zásobník na kávové kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6785

Dátum: 03.06.2014

Autor: Vaculík Jiří

MPK: A47J 31/00

Značky: kávové, kapsuly, zásobník, univerzálny

Text:

...i vystupujú jednotlivé pružné plastove lamely z. Tieto pružné plastové lamely g sú tvorené kratšourovnou časťou 21, na ktorú nadväzuje pod uhlom 45 ° vyhnutá časť Q. V oblasti vyhnutých časti Q môžu byť jednotlivé pružné lamely g spojené do dvojitej pružnej lamely 4 alebo trojitej pružnej lamely 5. Veľkosť medzery 5 medzi dvoma proti sebe vyhnutými časťami Q je 25 až 35 mm, aby do tejto medzery išli nasunúť kávové kapsuly 2. Kávové...

Univerzálny prostriedok na fixáciu a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5705

Dátum: 05.04.2011

Autor: Hrubý Roman

MPK: E05B 75/00

Značky: fixáciu, použitia, univerzálny, prostriedok, spôsob

Text:

...g a 3, z ktorých uťahovacia rukoväť 3 je opatrená na spodnom okraji okom Si do ktorého je vložená karabína i. Na oboch rukovätiach g, 1 sú navlečené gumené poťahy Q a Lłukončené manžetami. Do tela zámkovej rukoväte g je vložený zámkový mechanizmus Ql, ktorým prechádza ozubený pás l, zámkový mechanizmus 2.l.1 sa pomocou kľúča j nastavuje do polohy otvorenej, v ktorej sa pás môže pohybovať obidvomi smermi, to značí môže sa predlžovať alebo...

Univerzálny horizontálny vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5664

Dátum: 04.03.2011

Autori: Buday Jozef, Glamoš Karol

MPK: G01M 7/00

Značky: horizontálný, univerzálny, vibrátor

Text:

...prizmatické vedenia zostavené tak, aby pri uložení horného rámu na spodný prizmatické vedenia presne dosadali na kalené oceľové guľky a umožňovali pohyb rámu v smere osi vibrátora. Na hornej strane rámu sú vyvŕtané otvory, slúžiace na spojenie rámu s konzolami na variabilné upinanie výrobkov. Klzné a vodiace prvky zabezpečujú klzný pohyb horného rámu v smere osi vibrátora cez prizmatické vedenia v súčinnosti s oceľovými guľkarni. Prídavné...

Univerzálny kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5069

Dátum: 07.01.2009

Autor: Popovič Jozef

MPK: F01B 1/00

Značky: univerzálny, kompresor

Text:

...zostavený kompresor z. dvoch dvojvalcových kompresorov a tým vytvára štvorvalcový do V kompresor. Kľukové skrine sú zoskrutkované na hlavnej strednej doske a tým vytvárajú funkčný celok. Prenos krútiacej hnacej sily cez spojku, ozubené reťazové kolesa a galovu reťaz na samotné kľukove hriadele kompresorov. Hlawiým cieľom technického riešenia bolo dosiahnutie zrovnateľného výkonu oproti používaným kompresorom.Prehľad obrázkov na výkreseNa...

Univerzálny uzáver fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4553

Dátum: 03.08.2006

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/00

Značky: fliaš, univerzálny, uzáver

Text:

...materiálu.Ďalej sú známe rôzne vákuové uzávery, keď pomocou pumpičky sa vyčerpá vzduch z prázdneho priestoru fľaše. Tieto uzávery sú vzhľadom na náročnú výrobu drahé a taktiež nezabezpečujú dlhodobo tesnosť uzavretých fliaš.Úlohou technického riešenia je odstrániť uvedene nevýhody a vytvorit taký uzáver, ktorý by pri víacnásobnom použití nestratil pružnosť a pevnosť a zaručil by dlhodobú tesnosť uzavretej fľaše pri jej uložení do...

Univerzálny synchronizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 285084

Dátum: 18.05.2006

Autori: Šostronek Mikuláš, Exnar Zdislav, Lakota Bohuslav

MPK: G01S 13/00, H03L 7/00, H03L 7/02...

Značky: univerzálny, synchronizačný, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie univerzálneho synchronizačného systému umožňuje univerzálnu konštrukciu synchronizačného systému a výrobu synchronizačných impulzov s pevnou i premennou opakovacou periódou, ktorá je daná programovým riešením mikroprocesoru. Tohto účelu sa dosahuje tým, že riadiace impulzy jednotlivých podsystémov zariadenia sú odvodené od impulzov základného oscilátora (1) z dôvodu presnej definície ich časovej postupnosti. Preto je použitý delič (3)...

Univerzálny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284821

Dátum: 14.11.2005

Autor: Mikšík Pavel

MPK: B62K 25/16, B62K 15/00, B62J 1/04...

Značky: bicykel, skládací, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu pozostáva z predného ramena (1), ktoré je prichytené v hlavovej zostave (2) na ráme (3), na ktorom je prichytené kývne predné rameno (4) s predným kolesom (22). Na hlavovú zostavu (2) pomocou otočného kĺbu (5) teleskopickej tyče (6) a osi riadidiel (8) alebo pomocou predstavca riadenia (7) sú prichytené voliteľne posúvateľné riadidlá (9). Na kývne zadné rameno (10) prichytené na stredovú zostavu (11),...

Univerzálny maskovací materiál na maskovací odev a na maskovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284740

Dátum: 23.09.2005

Autori: Wenger Adrian, Bechtold Willi

MPK: F41H 3/02

Značky: materiál, maskovanie, univerzálny, maskovací

Zhrnutie / Anotácia:

Maskovacia vrstva (11) na maskovanie, výhodne pre viditeľné spektrum, blízke, stredné a vzdialené infračervené žiarenie a pre spektrum radarových vĺn, pozostáva zo zdobenia (15), ktoré zahrnuje ozubenú štruktúru (14). Maskovací materiál, ktorý má aspoň jednu prvú vrstvu na maskovanie, výhodne pre viditeľné spektrum, blízke, stredné a vzdialené infračervené žiarenie a spektrum radarových vĺn, a zahrnuje aspoň jednu druhú vrstvu (12) na...

Univerzálny držiak zástaviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4125

Dátum: 05.05.2005

Autori: Večeřa Milan, Jahnátek Ľubomír

MPK: E01F 9/011, G09F 17/00

Značky: univerzálny, držiak, zástaviek

Text:

...na autách a mali nízku životnostVýhodou univerzálneho držiaka zástaviek podľa tohto riešenia je, že podstatne rozširuje možnosti V porovnaní s doteraz používanými držiakmi a umožňuje dobré uchytenie na akúkoľvek hladkú plochu.Univerzálny držiak zástaviek pozostáva z plastovej tyčky s úchytkou zástavky, ukončenej plastovým proñlom v tvare oblúka s výstužou a opatreného z jednej strany pružným plastovým klipom a z druhej strany kruhovým...

GAS1 univerzálny líder

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8295

Dátum: 24.03.2005

Autor: De Wildt Rudolph

MPK: C12N 15/10, C07K 14/395, C12N 15/09...

Značky: univerzálny, líder

Text:

...a blokujú väzbu TNF-o na jeho receptor TNF R 1 v ELISA teste na väzbu receptora. Protilátky dAb TAR 1-53, 57 a 62 blokujú cytotoxickú aktivitu TNF-u na bunkách L 929.0037 Podľa použitia vo vynáleze sa sekrečný signálny peptid GAS vzťahuje na sekrečný signálny peptid povrchového glykoproteínu GAS 1 u S. cerevisiae (Nueoffer a spol., 1990, Mol. Cell Biol., 11 27-37). Sekrečný signálny peptid GAS 1 podľa použitia vo vynáleze sa vzťahuje na...

Univerzálny behúň pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4079

Dátum: 04.03.2005

Autor: Majerčák Aurel

MPK: B60C 11/00

Značky: pneumatiky, univerzálny, behúň

Text:

...smere osi plášťa.Behúň pneumatiky podľa obr. l pozostáva z valcových elementov 1, s priečnym prierezom kruhovým. Elementy dezénu sú na behúni pneumatiky usporiadané do šesťuholníkového tvaru šesťuholníka 6 tak že v radiálnom a axiálnom smere osi plášťa tvoria priamkové rady, pričom axiálne osi 42 elementov 1 každého druhého axiálneho radu sú voči osiam 4.1 elementov prvého axiálneho radu posunuté v radiálnom smere o hodnotu polovice...

Univerzálny nábojový zdroj pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3939

Dátum: 05.10.2004

Autor: Fedák Ján

MPK: B62J 6/12

Značky: zdroj, nábojový, bicykle, univerzálny

Text:

...osku 16 (obr. č. 15 a)- cez vymedzovaci krúžok 17 medzi oskou 16 a ložiskom 18 základného telesa 2 (obr. č. 15 b)Elektrické vývody 19 statorového vinutia sú realizované dvojlinkou, alebo koaxiálnym káblom. Priestor medzi oceľovou oskou 16 a magnetickým obvodom 11 je vyplnený vnútomou výplňou 7, ktorá pevne spája obidve časti. Vnútomá výplň 7 je magnetický nevodívý materiál.2. Konštrukcia statora 8 s magnetickým obvodom 11 s ramenami 15 El...

Univerzálny elektronický reklamno-informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3694

Dátum: 08.01.2004

Autor: Potočňák Štefan

MPK: G06F 13/00, H04L 12/00, G09F 27/00...

Značky: elektronický, univerzálny, reklamno-informačný, systém

Text:

...univerzálny elektronický reklamne-informačný systém, podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený najmenej jedným aktualizačným reklamne-informačným zariadením, ktoré je prepojené najmenej jedným prenosovým kanálom s najmenej jedným lokálnym užívateľským elektronickým reklamno-informačným zariadením, ktore je tvorené vzájomne prepojeným najmenej jedným televíznym zariadením a/alebo najmenej jedným teletextovým...

Univerzálny detektor, najmä pohyblivých objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3497

Dátum: 02.05.2003

Autori: Svitek Miroslav, Kopecký František

MPK: G08G 1/09, G08G 9/00

Značky: pohyblivých, najmä, objektov, univerzálny, detektor

Text:

...s dopravným procesom, napríklad návrhmi odklonových trás a pod.Prehľad obrázkov na výkreseĎalšie výhody a účinky technického riešenia sú ďalej zrejmé z pripojeného výkresu s blokovou schémou technického zapojenia detektora.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie detektora blokovo znázomeného na obrázku pozostáva z centrálneho manažmentu 1 obsahujúceho blok centrálneho počítača 1 A, blok analýz lB a blok databázy lC vstupných...

Univerzálny krájač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 414

Dátum: 20.02.2003

Autori: Kovacic Peter, Sedovsek Aleksander

MPK: H01H 3/02, B26D 7/00

Značky: univerzálny, krájač

Text:

...prvého elastického pružíacehoelementu vytvarovaný na vodiacom elemente a je opatrenývýstupkom, ktorý je na telese pridržiavaný V protikuse. Výstupok a protikus pritom tvoria pripevňovací prostriedok, ktorý fixuje prvý elastický pružiaci elementPodľa výhodného uskutočnenia obsahuje teleso prvé uloženie, do ktorého je zvonku prvým otvorom v telese vložiteľné prvé tlačítko, pričom toto prve tlačítko obsahuje zaskakovaci prostriedok, ktorý zaskočí...

Univerzálny držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3385

Dátum: 03.12.2002

Autor: Frajman Oleg

MPK: A47G 7/00, A47H 1/00

Značky: držiak, univerzálny

Text:

...výkresov, na ktorých obr.l znázorňuje bočný pohľad na univerzálny držiak s balkónovým držiakom, axonometrický pohľad na vyrovnávaciu opierku a prierez hornej časti základného háku,z ktorého je zrejmý tvar drážky a profil balkónového držiaka. Na obr. 2 je znázornený bočný pohľad na univerzálny držiak soznázorneným tvarom rebrovitých výstuh, uchytenie bocnenastaviteľného klinu a axonometrický pohľad na stenový držiak.Na obr. 3 je nakreslené...

Univerzálny adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2421

Dátum: 27.07.2002

Autori: Adomeit Jörg, Kramer Anne

MPK: G02B 6/38

Značky: univerzálny, adaptér

Text:

...Montáž a demontáž adaptéra je časovo náročná-3 a vyžaduje veľkú obratnosť prstov, predovšetkým pri malých zásuvných konektoroch,ktorých kovania majú ešte priemer iba 1,25 mm, oproti 2,5 mm pri konektoroch SC.Na intemete bolo dňa 06.08.2001 o 15.30 hod. na adrese http//www.senko.com/senkoadv/ okrem zástrčiek LC a zástrčiek MU s vhodnými adapténni pre jednocestné alebo dvojcestné použitie, predstavené adaptérové zariadenie SCLC, ktoré je...

Univerzálny trecí kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3188

Dátum: 04.04.2002

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 5/12

Značky: kotúč, univerzálny, třecí

Text:

...a sklolaminátu. Výhody sa vrámci vykonaných overovacích prevádzkových skúšok prejavili najmä pri rezaní tvarovaných plechov. Požadované technologické úkony prebiehajú plynule pri súčasnom zachovaní kvality reznej plochyPrehľad obrázkov na yýkresochPríkladné vyhotovenie univerzálneho trecieho kotúča je znázomnené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázomený trecí kotúč s rovnou pracovnou plochou kruhového obvodu kotúča v čelnom...

Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2723

Dátum: 11.12.2000

Autor: Glinský František

MPK: H05K 5/00, H04M 1/00

Značky: ochranou, nadprúdovou, zásuvky, prvkom, telefónnej, univerzálny, ukončovacím, modul

Text:

...vzhľadom na svoju cenu značne ekonomické výhody, pri súčasnom splnení novo požadovaných technických parametrov. Jeho použitím sa ušetrí výmena doposiaľ používanej telefónnej zásuvky za novú, t.j.telefónnu zásuvku kompletnú s ukončovacím prvkom a nadprúdovou ochranou, ktorá je- 2 Podstata technického riešenia -Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jednotlivé prvky univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a...

Univerzálny otvárač plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2341

Dátum: 18.01.2000

Autor: Masák Hynek

MPK: B67B 7/18

Značky: otvárač, plášťových, fliaš, univerzálny

Text:

...a že teleso je opatrenê najmenej jedným odľahčením.Prehľad Qbrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 rez univerzálnym otváračom plastových fliaš, obr. 2 spodný pohľad na univerzálny otvárač plastových fliaš a obr. 3 detail steny kónickêho otvoru s naznačenými drážkami a štvorcovými výstupkami.Univerzálny otvárač plastových fliaš, podľa obr. 1 až 3 je tvorený telesom 1, ktoré...

Univerzálny zdroj na napájanie infraštrukturálneho železničného zariadenia z trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2213

Dátum: 12.07.1999

Autori: Štangler Lubomír, Verzich Vladimír, Matějka Jan, Korenc Vladimír, Srb Stanislav, Faran Antonín, Choutka Stanislav

MPK: H02M 1/00

Značky: infraštrukturálneho, zariadenia, trolejového, napájanie, univerzálny, železničného, zdroj, vedenia

Text:

...tretieho kontrolného a prepínacieho poľa. Štvrtý výstup druhého kontrolného a prepínacieho poľa je pripojený na vstupštvrtého zdroja frekvencie, ktorého výstup je pripojený na štvrtývstup tretieho kontrolného a prepinacieho poľa. Prvý výstup tretieho kontrolného a prepinacieho poľa je pripojený na vstup prvého filtra, ktorého výstup je pripojený na vstup prvého snímača napätia a frekvencie. Prvý výstup prvého snímača napätia a frekvencie je...

Univerzálny komunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2052

Dátum: 11.01.1999

Autori: Burger Oldřich, Otisk Milan

MPK: H04B 7/00, H04B 1/00

Značky: univerzálny, systém, komunikačný

Text:

...potreby do systemu prednoetne vstupovať napriklad vyššie zložky územne - eprávneho riade nia. ochrany obyvateľstva. a to 1 z väčšej vzdialenoeti.Prehľad obrazkov na vkresoohsenia je bližšie rozvedenav ďalšom opiee na niekoľkých príkladoch praktickéhov blokovom znazornení predstavuje ~obr. 1 základnú komunikačnú sohemu medzi staoionárnym odbavovaoím praooviskom a prijímacou častou systému, obr. 2 jepodrobnejšou komunikačnou eohémou medzi...

Univerzálny absorpčný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1649

Dátum: 08.10.1997

Autor: Janča Tomáš

MPK: B09B 3/00, C09K 3/14

Značky: univerzálny, absorpčný, materiál

Text:

...kremičitanov a ich zmiešame s univerzálnym absorpčným materiálom podľa príkladu 1. Mletá minerálna látkaimá funkciu zaťažovacej zložky pri manipulácii na znečistených pevných plochách, ako napríklad komunikáciách, podlahách, stoloch a nemá zásadný vplyv na množstvo absorbovanej látky. Príklad 3Ďalším variantom uskutočnenia je použitie mikromletých sadzí v množstve 0,1 až 5hmotn. modifikovaného činidla pre zvýšenie účinku univerzálneho...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278534

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Olšák Miloň, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 63/08

Značky: zapustený, zámok, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zapustený zámok má teleso, ktoré je tvorené skrinkou (1), čelom (2) a krycím plechom (3). V skrinke (1) a krycom plechu (3) sú vytvorené protiľahlé kľúčové otvory (12) na bezpečnostnú vložku. Do kľúčových otvorov (12) sú vložiteľné výstupky (19) bočných stien (20) kľúčovej vložky (16, 17, 18). Bočné steny (20) dosadajú na vnútorné plochy vystupujúcich prelisov (13) skrinky (1) a krycieho plechu (3). Obvod vystupujúcich prelisov (13)...

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278478

Dátum: 09.07.1997

Autor: Holub Milan

MPK: A63H 33/04, E04C 3/04

Značky: stavebnicový, systém, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stavebnicový systém pozostáva zo sústavy stavebných dielcov vzájomne spojených, prípadne pomocou spojky. Stavebný dielec je tvorený z navzájom pospájaných prútov (1), ktoré majú na svojich koncoch prichytené čelné dosky (2) s dierami pre spojovací materiál. Spojka je tvorená štyrmi vertikálnymi doskami (5) s dierami pre spojovací materiál, prípadne spojenými v strednej časti horizontálnou doskou (6). Čelné dosky (2) na prútoch (1)...

Univerzálny zdvíhadlový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1353

Dátum: 08.01.1997

Autor: Ungero Robert

MPK: B66F 9/14

Značky: zdvíhadlový, univerzálny, manipulátor

Text:

...obr. 1 je znázornený manipulátor vybavený paletizačný mi vidlami.Na obr. 2 je znázornený manípulátor v prevedení žeriav.Univerzálny zdvihadlový manipulátor pozostáva z rámu g,ktorý je vybavený štyrmi pojazdovými kolesami lg, z ktorých sú dva vertikálne otočné. Ku rámu g je otočne uchytená jedna výložníková časť l, ktorá je ovládaná priamočiarym hydromotorom li. Priamočiary hydromotor ll môže byť ovládaný buč hydrogenerátorom manuálnym...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1308

Dátum: 04.12.1996

Autori: Wagner Jan, Hendrych Jaromír, Chovanec Stanislav, Olšák Miloň

MPK: E05B 63/08, E05B 15/14

Značky: univerzálny, zámok, zapustený

Text:

...pevnom čape vedenáZ prostrednictvom svojho priechodného vodiaceho výrezu Q ka 5. Čapzápad 1 je uložený v protiľahlých otvoroch skrinkyastou z čela 2 telesa zámku. Medzi prednou stranou ćapu1 a prednou stenou priechodného vodiaceho výrezu Q je v priechodnom vodiacom výreze Q umiestnená tlačná pružina Q, ktorá dotlačuje západku Q do základnej polohy, v ktorej klinovitáV západke § je ďalej vytvorený priechodný zvislý výrez g, do ktorého zasahuje...

Univerzálny železničný vagón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1116

Dátum: 03.04.1996

Autor: Veselý František

MPK: B61D 3/04

Značky: železničný, vagón, univerzálny

Text:

...konštrukciu železničného vagóna so zdvíhacím a stre 3 diacim zariadením, ktorý je určený na dopravu kontajnerov. Konštrukcia vagóna je rámová, plošinová. Na okrajoch rámu vagóna, ktorý tvorí dosadaciu plochu pre kontajner sú vytvorené dosadacie upevñovacie kolíky. V strednej časti rámu je na saniach uložené zdvíhacie a strediace zariadenie, ktoré sa môže posúvať V pozdĺžnom smere vagóna. Zdvíhacie zariadenie umiestnené na oboch koncoch...

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1041

Dátum: 10.01.1996

Autor: Holub Milan

MPK: A63H 33/12, E04C 2/08, E04B 1/24...

Značky: systém, univerzálny, stavebnicový

Text:

...byť opatrené otvorom alebo zarážkou.Univerzálnym stavebnicovým systémom podľa riešenia sa dosahuje geometrická variabilita, zvýšenie únosnosti a stability nadstavovanim dielcov do výšky a do priestoru, jednoduchá skladovateľnosť, montáž ako i demontáž, technicky a ekonomicky sa jedná o nenáročnú výrobu. Pri vzájomnom spájani stavebných dielcov sa používa spojovací materiál rovnakej veľkosti. Ďalšou riešenia je, ževýhodou tohoto...

Univerzálny prací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 799

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hörmannová Emília, Ivanič František

MPK: C11D 3/08, C11D 3/065, C11D 1/68...

Značky: univerzálny, prací, prostriedok

Text:

...doteraz používaným prostriew dkmmpričom vypraná bielixeň je ůistejäia bez zostatku nečimtôt bielkovinovej poyahy.Pre ich nižšiu spotrebu sú ekonomicky prijateľné pre spotrebiteľa,veľkopraćovne a práčovne V zdravot nIctve,potravinársom priemys 1 e,mäsopriemysle a pod.Uýrobok obsahuje vysokoaktívne bieliaoe zložky a bioaktivne prísady ,s ktorými dosahuje vysoke bieliace ućinky.Vo svojom zložení má akombinovanú kyselinu citronovú,ktorá zabraňuje...

Univerzálny čistiaci ekologicky nezávadný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 732

Dátum: 08.02.1995

Autori: Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav

MPK: C11D 1/04, C11D 1/68, C11D 1/42...

Značky: prostriedok, nezávadný, univerzálny, čistiaci, ekologicky

Text:

...vonná prírodná silica. Výhodou čistiaceho prostriedku je, že nenapadá čistený mąteriál,je ekologicky nezávadný, má dobré čistiace vlastnosti aj v tvrdej vode, je zdravotne nezávadný a má širokú ob lasť použitia.V 57 hmotnostných dieloch demineralizovanej (alebo pitnej) vody sa rozpustí ll hmotnostných dielov oxyetylovaného mastného alkoholu C - C s 8 mólmi etylénoxidu, 5 hmotnost 2 5 ných dielov oxyetylovaného mastného alkoholu C 12 - C 15...

Univerzálny čistiaci a odmasťovací ekologicky nezávadný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 730

Dátum: 08.02.1995

Autori: Víšková Šárika, Zajíček Miloslav

MPK: C11D 1/68, C11D 7/12, C11D 3/10...

Značky: prostriedok, čistiaci, odmašťovací, nezávadný, univerzálny, ekologicky

Text:

...5 až 20 hmotnostných dielov zmesi oxyetylovaných mastných alkoholov C 12 až C 15 so 7 až 30 mólmi etylénoxidu a 5 až 20 hmotnostných dielov 1,2 propándiolu. Univerzálny čistiaci a odmasťovací ekologicky nezávadný prostriedok ďalej prípadne obsahuje do 3 hmotnostných dielov komplexotvornej látky.a, prípadne, až do 2 hmotnostnýchAko komplexotvorná látka sa s výhodou použije napríklad trojsodná soľ kyseliny nitrilotrioctovej, ako prísady sa...

Univerzálny spojovací diel pre rúrkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 721

Dátum: 08.02.1995

Autori: Šebrle Stanislav, Petrů Petr, Bucek Josef, Tomeš Oldřich, Falta Jiří, Kuliha Miroslav

MPK: F16B 12/10

Značky: spojovací, univerzálny, rúrkový, regál

Text:

...materiálu s dostatočnou pevnosťou, voľbu materiálu však do istej miery určuje typ použitého skrutko vého spojenia / t.j. závrtka, skrutka alebo samorezná skrutkal.Prehľad obrazkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov na výkrese, kde na obr. č. 1 je znázornená kocka, na obr. č. 2 nadstavec pre nasadenie a ñxáciu rúrok re gálu a špeciálny nadstavec so skrutkou s guľovou hlavou - obr. č. 3.Príklady uskutočnenia...

Univerzálny kazetový držiak valcových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 694

Dátum: 05.01.1995

Autori: Zelieska Vojtech, Ratulovský Daniel

MPK: E04D 13/08, A62C 13/78, F16M 11/00...

Značky: kazetový, držiak, válcových, predmetov, univerzálny

Text:

...iný profil g /ktorý je Lieä hlavnoučasťou/-rôznej dĺžky podľa dĺžky upinaného predmtu. Univerzálna upinaoia kozetová vidlica L má tvar kruhovej výseče 5 tým, žena koncoch výeeče je vytvorený nábehový otvor V tvare takmerprotioblúka, ktorý zabezpečuje roztiahnutie vidlice pri zasúvani samotného predmetu. Upnutie predmetu je pritomdostatočnesilne, aby zabránilo uvoľneniu predmetu. Vidlica makazetový otvor Q pre nasunutie rôznych profilov....

Univerzálny spojovací záves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 437

Dátum: 11.05.1994

Autor: Tůma Václav

MPK: A01B 61/02

Značky: univerzálny, závěs, spojovací

Text:

...nosníkov odlahlých od druhej opornej prírubne, s ktorou súpevne spojené protiĺahlé konce týchto nosníkov.Je výhodné ak závesy majú tvar obdĺžnikových dosiek, ktorésú umiestnené vodorovne a rovnobežne nad sebou so vzájomným cdstupom vnútorných strán zodpovedajúcím výške spojovaciehoVýhodnost popísaného riešenia spočíva predovšetkým v tom,že prvá čast univerzálneho spojovacieho závesu, ktoré sa skladá z nosného ramena s nosnou doskou a...

Otvorený univerzálny kľúč na šesťhrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 388

Dátum: 06.04.1994

Autor: Chládek Peter

MPK: B25B 7/02

Značky: univerzálny, kľúč, otvorený, šesťhrany

Text:

...nasadiť klúč na akúkoľvek veľkosť danej skrutky bez toho, aby volonutné pri zmene veľkosti skrutky nastavovať veľkosť univerzálneho klúče na šesťhrany.Manipulácia pri zaťahovaní a odťahovani tohto klúče je natoľko jednoduchá, že sa upúšťa do zbytočného opätovného nasadzovanie a zosadzovania klúče na meticu pri zeťahovani či uťahovani matice.Otvorený univerzálny klúč na šesťhrany je efektívne použi všade tam, kde sú problémy s...

Univerzálny podvozok, najmä stoličiek a kresiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 376

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: A47C 4/42, A47C 4/44, A47B 91/00...

Značky: univerzálny, stoličiek, najmä, podvozok, kresiel

Text:

...ramene l. 2. 3, 3, je vyhotovený na jednom konci prvý manipulačný otvor §, nad ktorým je umiestnený fixačný blok Q. Ďalej je rameno L. 2. 3. š opatrené čapom 6 spojazdným prvkom Z. Na druhom konci ramena l, g, §, 3 je vyhoto venná pozdľžna drážka 2. pričom ramená 1. . 3. 5 sú prestavitel z ne spojené sťahovacou maticou ig. Fixacn blok 8. ktorý je zrejmýi x nej strany napevno zapustené najmenej dna trubsť 11 akončená sťahovacim vybratím 15,...