Patenty so značkou «univerzální»

Univerzální strukturně geologické měřidlo se zlepšenou orientovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260221

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dudek Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: orientovatelností, univerzální, strukturně, zlepšenou, měřidlo, geologické

Text:

...osy otàčení zrcátka. Stejného účinku dosáhneme osvětlením téhož zrcátka např. důlní lampou a uvedením delší stranyreflexu, vrženého na kolej či jiný lineàrní prvek o známém směru, do směru tohoto prvku. Při použití dvojice navzájem kolmých, popř. libovolně vzájemné symetricky nastavitelných zrcátek osvětlených drobným zdrojem usměrněného světla, jehož osa je umístěna v osové rovině úhlu sevřeného oběma zrcátkya v této rovině je sklopné,...

Univerzální dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 272176

Dátum: 15.01.1991

Autori: Kanderál František, Vyskočil Petr

MPK: A61F 5/04

Značky: dlaha, univerzální

Univerzální základ pro suspenze nebo emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270790

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kubec František, Juchelka Jirí, Šrajer Rajmund

MPK: A61K 9/10

Značky: emulze, univerzální, suspenze, základ

Text:

...Uhličitan vápenatý sréžený 20,00 hmot. Xanthanový polysacharid 0,30 hmot. sodná sůl dioktylsulfojantaranu 0,25 hmot. Propionát vápenatý 0,10 hmot. Dowicil 200 0,20 hmot. vodorozpustná aroma-mandarinka 0,15 hmot. Voda čištěná do 100,00 hmot.Do homogenizačního zařízení se naěaržuje voda za okolni teploty, xanthanový polysacharid, sodná sůl dioktylsulfojantaranu a po dokonalém zhomogenizování se k této směsi přidá propionát...

Univerzální paletizační vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 269645

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B65D 19/06

Značky: vozík, paletizační, univerzální

Text:

...výřezy o šíř ce větší, než je výška palety. Hlavní výhoda unlverzalního paletizačního vozíku spočívá v jeho jednoduché pře,měně na různé výšky vrstev přepravovaného materiálu pomocí nastavení palet a upevněníčepů do některých zvolených otvorů. Při dopravě rozměrnějších materiálů, kdy je zapotřebí značné vzdálenosti mezi jednotlivými paletani je možno palety z vozíku odebrat,stejně tak pri nízkých vrstvúch lze palety do vozíku dodatečně...

Univerzální dávkovací a odebírací zařízení, zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267477

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 60/00

Značky: odebírací, zejména, nábytkové, dílce, univerzální, zařízení, dávkovací

Text:

...ll válečkového dopravníku 2 je uložen řemenový dopravník 12 kyvně uložený na náhonovém hřídell lg. Zvedací zařízení łž hrání łz nábytkových dílcú lg je přtpavnöno na nosnćm rámu L zařízení a k němu Je připevněn Jak horizontální přcnñšecí mechanismus 17, tak 1 vertikální přenášecí mechanísmus lg pro přenćšení nábytkových dílců łš. Odklopná část lg ovládané pneumacickým válcem łg znjläĺuje propojení válečkového doprnvníku 2 s...

Univerzální hlava válců spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267285

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fidrmuc František

MPK: F01L 1/46, F02F 1/24

Značky: motorů, hlava, univerzální, spalovacího, válců

Text:

...rozvodu.využitím univerzální hlavy válců o čepem vahadel a vahad ly se vytvoří spalovací motor s rozvodem OHV, zatímco přinemontovňní nástavby e vedením mechaniemu pro seřizování ventilové vůlc vznikne spąlovncí motor s rozvodem OHC. Univerzální hlava válců pro rozvod OHV a OHC se vyrábí na společné lin ce, čímž dojde ke značným investičním úsporžm. Toto řešení hlavy váloů umožnuje montáž motorů 9 rozvody OHV i OHC na jedné montážní lince s...

Univerzální vzorovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267276

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Josef

MPK: D06C 23/00, D06C 29/00

Značky: stroj, univerzální, vzorovací

Text:

...je zařízení Jednodušší a produktivnější než dosud známázařízení.Příklad konkrétního provedení Je uveden na výkrese. Univerzální vzorovecí stroj je vybaven napeřovecím žlabem l, soustavou vodících válečkü Li, dvěma odtahovacími válci g, 3,dvěma podložnýmí válci 1, Ž, nad kterými jsou uspořádána výměnná vzorovecí zařízení se vzorovacím válcem §, stroj dále obse~ huje chladící zařízení a k jeho výstupu může být přisteveno bud nabálecí zařízení lg...

Univerzální čtecí zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267239

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plocek Jaroslav, Valenta Jiří, Taraba Jindřich, Havránek Miroslav

MPK: A61F 9/08, G09B 21/04

Značky: univerzální, nevidomé, čtecí, zařízení

Text:

...zo~ brazení a jeho rozměrů. Řídící signály z řidícího mikropočíta če 1 spolu se signálem z fotoelektrického snímače l typu CCD jsou zpracovány regulátorem Q osvětlení, který zajištuje potřebnou dynamiku videosignálu z fotoelektrickéno snímače l typu CCD. Řídící míkropočítač Q dále řídí hmatový výstups hmatníkem Z. který je tvořen ovládacímí obvody a například piezoelektrickými nebo elektromagnetickymi elementy tak, že pomocí vibrací těchto...

Univerzální dávkovač sypkých hmot s mnoharozměrovou regulací konstantního toku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267006

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chalupa František, Psota Karel, Doležal Jiří

MPK: G01G 3/14, G01G 11/10

Značky: sypkých, dávkovač, mnoharozměrovou, univerzální, materiálů, regulaci, konstantního

Text:

...4 s držákem hnacího bubnu 1 e je suvně uložena v rámu stroje. Toto řešeníumožňuje napínání pásu bez nároku na přestevovàní pohonu.Řídíoí system zajištuje nsstsvenou rychlost dopravního pásu gg pro požadovaný hodinový výkon a nastavuje výšku vrstvy materiálu na měrnem úseku v závislosti na rovnovežném stavu kyvného ramene lg - snímá reakci na podpoře kyvného ramene lg v případě jeho rozvážení. Mnoharozměrova regulace zajištuje...

Univerzální elastický odsmykovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267980

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cvach Zdeněk, Přichystal Leopold, Königová Darina

MPK: D01H 7/18

Značky: odsmykovač, elastický, univerzální

Text:

...vychází z uvedeného nedostatku textilnich punčošek a řešením zachovává jejich funkčnost po celou dobu zpracovávání vlákenného návinu, to je jak při plném tak již při téměř odvinutém vlákennćm návinu.Podstata vynàlezu spočíva v tom, že odsmyčkovač sestává z podélného pryžového útvaru,opatřeného 100 zákruty /1 m až 200 zákruty /im, stočeného do tvaru kruhu na svých volných koncích svázanćho, kterým těsně obepiná vnější povrch textilní...

Univerzální dřevorubecké přetlačné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267883

Dátum: 12.02.1990

Autor: Houdek Miloslav

MPK: A01G 23/08

Značky: dřevorubecké, přetlačné, univerzální, zařízení

Text:

...plochu připevněnou s lopatkou na rameni je možno využít jako palici, dřevorubecký kalač čí sekyru k zatloukání klínů do řezné spáry hlavního řezu pri kácení stromů v těžbě dřeva.Použitím tohoto zařízení odpadá nutnost přenášení dalšího dřevoruoeckého nářadí při káceni stromu. Toto zařízení sdružuje současně čtyři funkce - přetlaćnou lopatku, obracák, páčidlo a alicí na zalluukání klínú - bez zvýšení hmotnosti oproti obdooným dosavadním...

Univerzální řehtačkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265261

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/14

Značky: univerzální, systém, řehtačkový

Text:

...tělesem, na obr. 3 koncová část závěsného třmenu se zavěšeným článkovým řetězem, na obr. 4 je částečný podélná řez tělesem zvedáku s řetězovým hřídelem pro válečkový řetěz, na obr. 5 je příčný řez tímto tělesem a na obr. 6 koncová část závěsného třmenu s válečkovýn řetězem. Univerzální řehtačkový zvedák aestává z tělesa ł, ovládací páky g 8 reverznín mechanísmem, spouštěcí brzdy umístěné uvnitř tělesa l zvedáku, západky 3 této brzdy uložené...

Univerzální elektroinstalační krabice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265049

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kunc Josef

MPK: H02G 3/08

Značky: krabice, univerzální, elektroinstalační

Text:

...kvabice, přičemž každa ze. dvou zbývojících sousedních bočnich stěn je opatřena dvěma metrícký i vybrúními 0 průřezu, tvar 3 včshoáném s průře echých výstupků, která jsou přivçácona k bočnímstčhámv Ost úhlu, rovnajíuím se sklonu plochých vjstupků.vühoñv kvnhice podle vynâläzu sñočívnjí V Joänoluchě vývnb~ . V. I 3 pí technologii F n 4 n-5 Qyhťnöstu vo srovnânl 5 dosr~Jn 1 n FĺwĽ.Příklad provedení vynálezu, uvedený na výkresmg znázorňuje...

Univerzální lesozahrádkářský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264913

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bakoš Ján

MPK: A01B 51/02

Značky: univerzální, stroj, lesozahrádkářský

Text:

...přídavných zařízení, používaných na obrábění púdy a pro připojení přepravní vlečky na materiál a pro obsluhu. Malá hmotnost stroje a malý měrný tlak působící na půdu umožňuje snadné ovládání stroje sklopnou rukojetí. Malé rozměry a nízko položené těžiště zabezpečují maximální stabilitu stroje i v nejtěžším terénu.Na připojeném výkrese je znázorněno příkladné provedení univerzálníhc lesozahrádkářského stroje podle vynálezu, kde na obr. 1...

Univerzální zařízení k montáži a demontáži pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 264416

Dátum: 14.08.1989

Autor: Mařík Jan

MPK: B60C 25/06

Značky: demontáži, zařízení, montáži, univerzální, pneumatik

Text:

...l je upevněn stojan lg, v němž je uložen otočný upínací trn lg, na jehož spodním konci je uloženo hnaci řetězové kolo ll, které je řetězem lg napojeno na pohonnou jednotku lg. Nad horním koncem stojanu lg je otočný upínaoí trn gg opatřen nosičem gł přidržovačem disků, který je opatřen aretačními čepy gg, které zapadají do otvorů Q univerzálního přidržovače 39 disků, na kterém jsou vytvoreny vystřečovací stupně gg. K základnímu rámu l je...

Univerzální stírátko zejména čelního skla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264280

Dátum: 13.06.1989

Autori: Högyészi János, Kovács Barna, Jüttner András

MPK: B60S 1/42

Značky: zejména, univerzální, vozidla, stírátko, čelního

Text:

...tvar provedení stírací gumy podle obr. 1 a odpovídající provedení príslušné vyztužonvací lišty v perspektivním pohledu, obr. 10 tvarování střední částí stredního .onblouku V perspektivním pohledu, obr. 11 podélný rez spojovací vložkou z pružné plastickéhmoty, nasadítelnot na příčný kolíłk středního oblouku podle obr. 10, obr. 12 pohled na spojovací vložku podle oblr. 11 v půdorysu, obr. 13 detail vzájomného spojení středního oblouku s...

Nosný a otočný modul zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263964

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: jeřábové, otočný, nosný, modul, univerzální, zemědělské, jednotky

Text:

...v hmotnosti, náročnosti na obsluhujIcí personál, dále je nutno využívat náročné teohnické ovládací zařízení.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že základní rám je spojen s kruhovým nosníkem pomocí středového čepuNosný a otočný modul zemědělské unlverzální jednotky vyznačený tím, že sestáv-á ze zakladního rámu 1, jenž je spojen s kruhovým nosníkem 2 pomocí středového čepu 3 .a pojezdových...

Zemědělská univerzální jednotka jeřábová

Načítavanie...

Číslo patentu: 263963

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: jednotka, zemědělská, jeřábová, univerzální

Text:

...pracovníků.Výše uvedené nevýhody jsou -odstr-aněny přewdmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že s kruhovým nosníkem je spojeno řízené pojezdové ústrojí a otočně je připojen základní modul výložné jeřábové jednotky na jejíž příčce je uložetna řízená zdvíhací jednotka, která je spojovacím prv keíííšpojeñä s otočným a variabllním rameą-nem pomocí bubnu a kladek s wclrapákovým zařízením.Nového nebo vyššího účinku je dosaženo tím,...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: pohyblivé, zemědělské, univerzální, jeřábové, rameno, variabilní, jednotky

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Drapákové zařízení univerzální zemědělské jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263877

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: zařízení, drapákové, univerzální, jednotky, zemědělské, jeřábové

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že úchytná jednotka, je pevně spojene prostřednictvím nosných namen aspojovacích ra-men, které jsou otočně ulo žený na čepu, s tělesem zařízení, které je pomocí r-ozpínacího elementu spojene se s-ouměrným vahadlem, přičemž konce sou 2rměrnéhvo vahadla js-ou táhly spojene se sapojovacími nameny.Nového nebo -vyššího účinku je dosažen-o »především tím, že dryapákové zařízení je uníverzáltního typu,...

Univerzální strukturně geologické měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262360

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dudek Josef, Dvořák Milan

MPK: G01B 5/00

Značky: geologické, měřidlo, strukturně, univerzální

Text:

...pravouhleho čtyŕúhelníka a madlo §, nejlépe rovnobežne s prvou płíložkou A a na konci upravené v pouzdro 1 ložiska. Čep 5 ložiska představuje upravený konec ramene g, ktere je kolme k prvé płíložce 5 a rovnoběžnás dvojicí hran druhé příložky §. Na vnějäích stranách ramene 2 jsou k němu pŕipevněnydvě nosné osy lg, k nímž jsou na konci kolmo připevněny ukazatelé sklonu ll.závěsná část 3 je tvołena dvěma vertikálními kotouči lg s úhloměrnou...

Sloupcová samonosná univerzální paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262233

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šefčík Karel

MPK: B65G 1/06

Značky: univerzální, samonosná, sloupcová, paleta

Text:

...na pohonymanipulačního ústrojí. Z důvodů nízké váhy palet lze ji využít všude tam, kde je nutné součástí vychystávat do jednoho místa a přepravovat dávky součástí, které jsou tvarově podobné a rozměrově odlišné. Paleta umožňuje konstrukčně nerozměrné zařízení pro posouvání sloupce a je možné ji používat v poloze vodorovné, svislé i obecné.sloupcová samonosná univerzální paleta podle vynálezu je znázorněna na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čásenský Bohuslav, Škába Václav, Mařík Jiří, Brož Jaroslav

MPK: B29C 39/26, B29K 77/00

Značky: tloušťky, univerzální, desek, polyamidových, forma, nastavitelné, odlévání

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Univerzální upínací bajonet pro výměnu technologických hlavic manipulačních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262068

Dátum: 10.02.1989

Autori: Filipi Ivo, Galantič Kosťa

MPK: B25J 15/02

Značky: upínací, bajonet, manipulačních, univerzální, hlavic, technologických, systému, výměnu

Text:

...91 technologických hlavic 100. Podélný kanál 53 rozvodného pouzdra 50 rot-oru 32 pro rozvod elektrické energie je vybaven rozvodnými kanály 58 k signalizačním členům 135, 130. Na čelní straně tělesa 80 upínacího bajonetu je umístěn pevný přenosový člen 95 elektrické energie do technologických hlav-ic 100 a na čele příruby technologických hlavic 100 je odpružený přenosový člen 77, které tvoří vícekanálový rozvod elektrické energie.Dalším...

Univerzální vrtací přípravek plochých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261955

Dátum: 10.02.1989

Autor: Košař Leoš

MPK: B23B 47/28

Značky: univerzální, součástí, vrtací, plochých, přípravek

Text:

...vodicích pouzder a dorazových elementů není nutno odečítat nebo přičítat polovinu průměru ustavovacího trnu, jak tomu bylo u dosud známých přípravků.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 nárys zařízení va na obr. 2 jeho bokorys, Univerzální vrtací přípravek je vytvořen jako zařízení svěrákového typu, kdy pevná čelist 1 se stupñovitou upínací částí tvoří zároveň těleso přípravku. Na posuvné čelisti je vytvořena podélná rybinová drážka,~v. níž...

Univerzální čtyřstopá opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261199

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vyskočil Petr, Kanderál František

MPK: A61H 3/00, A45B 7/00

Značky: čtyřstopá, opěrka, univerzální

Text:

...probíhá rovnoběžně s dotykovými body stojin.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že univerzální čtyřstopou opěrku lze využít jako kozičku, kde do dvojice stojin je zasunuto bud výsuvné madlo, nebo jako chodítka kde do dvojice stojin je zasunuta dvojice rukojetí. vzájemnou polohu dvojice stojin a celistvého rámu je možno regulovat pomocí svěrek. Celkovou výšku lze podle potřeby upravit výsuvným madlem případně výsuvnými rukoječmi. Poloha...