Patenty so značkou «úniku»

Zábrana proti úniku zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5715

Dátum: 05.04.2011

Autor: Ludrovský Vladimír

MPK: E06B 9/00, E06B 7/00

Značky: zábrana, úniku, proti, zvierat

Text:

...resp. iného silového elementu na strane druhej.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie je bližšie objasnené na priloženom výkrese - na obrázku č. 1.Zábrana proti úniku zvierat, pozostáva z rámu l, V ktorom je situovaný výplňový zatvárací prostriedok g,ku ktorému je k vonkajšej alebo vnútornej strane jednej z pozdĺžnych stojok Q rámu l , otočne pripojená kývavá bránka g, ktorá je situovaná proti otváracej hrane výplňového zatváracieho...

Postup kontroly indikačného zariadenia na zisťovanie úniku pohonných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5142

Dátum: 05.03.2009

Autor: Baďura Ján

MPK: G01M 3/16, G01N 27/36

Značky: indikačného, zariadenia, postup, hmot, úniku, pohonných, kontroly, zisťovanie

Text:

...zariadenie pripojime napájacie napätie, signál alarm nesmie byt spustený. Odpor na potenciometri postupne zväčšujeme, až sa spustí signál alarm. Vypneme napájacie napätie z vyhodnocovacieho zaria 10denia, odpoj irne potenciometer a zmeriame jeho hodnotu. Musí byť 50 kOhm. Ak nameriame diametrálne iné hodnoty, vymenime tranzistorové relé a skúšku s potenciometrom opakujeme.Sonda je sklenená tyč s drážkou, v ktorej je vytvorená vrstva vodivého...

Zariadenie a spôsob na nastavenie úniku netesnosti na štrbinovom otvore rotačného výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8220

Dátum: 18.06.2008

Autor: Kind Michael

MPK: F24F 11/02

Značky: zariadenie, spôsob, netěsnosti, rotačného, štrbinovom, výmenníka, tepla, úniku, otvore, nastavenie

Text:

...priestore mení vzávislosti napriklad od pohybu osôb v priestore alebo(všeobecne vyjadrené) od užívania priestoru. Dosiahnuteľná miera výmeny vzduchucez netesnosť, ktorá je zámerne zhotovená V plášti priestoru, nie je schopná zohľadniťvýchylky nastavovanej miery výmeny vzduchu spôsobené užívaním priestoru.Ďalej DE 22 60 250 uverejňuje cirkulačný regeneračný výmenník tepla, ďalej stesneniami obmedzujúcimi dráhy prúdenia média výmeny tepla cez...

Viacvrstvový systém na dodávanie liečiv s bariérou proti úniku materiálu z rezervoára

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8705

Dátum: 12.05.2006

Autori: Coronado Dina, Jansen Rolf

MPK: A61K 9/70

Značky: systém, liečiv, materiálů, rezervoára, bariérou, proti, viacvrstvový, dodávanie, úniku

Text:

...Patrí medzi ne hrúbka a koncentrácia rezervoára liečiva a vrstiev priliehajúcich k rezervoáru liečiva, ako ajW 0 2005018517 opisuje transdermálnu náplasť s dvojitým diskom, prvú vrstvu rezervoára(vnútomú vrstvu) a druhú matrícu (vonkajšiu vrstvu) spodkladovou vrstvou (prípadne obsahujúcou ďalšie liečivo na podávanie hostiteľovi), oddelené vloženou separačnou vrstvou nepriepustnou pre účinný prostriedok (barierovou vrstvou). Vonkajší obvod...

Obmedzovač úniku pre elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 536

Dátum: 14.10.2002

Autori: Fernandez De Grado Alain, Despinasse Serge, Delescluse Patrick

MPK: C25C 3/00

Značky: obmedzovač, úniku, elektrolyzér

Text:

...Obr. 3 znázorňuje pripad, v ktorom je tesniace teleso tvorené jediným prvkom (30). Obr. 4 znázorňuje pripad, v ktorom je tesniace teleso tvorené troma oddelenýmí prvkami (30, 30 a, 30 b, 30 c) usporiadanými v náváznosti na seba.0023 Ako je znázornene na obr. 5, tesniace teleso susedí s anódovou tyčou, ale nie je s ňou nutne vkontakte. Môže byť oddelená vzdialenosťou niekoľkých milimetrov, typicky 2 alebo 3 mm, bez toho aby to významnou mierou...

Zapojenie na detekciu úniku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2685

Dátum: 09.10.2000

Autor: Soják Miroslav

MPK: G01N 27/16

Značky: detekciu, plynů, úniku, zapojenie

Text:

...prívodu elektrickej energie sa zamedzí vzniku iskry zelektrického vedenia atým sa predíde prípadnému vznieteniu uniknutého plynu. Podobne sa automatickým uhasením tzv. večného plameňa zabráni stretu nadmemého množstva uniknutého plynu s ďalším možným iniciátorom jeho výbuchu. Nespomou výhodou tohto riešenia je aj skutočnosť, že umožňuje stále a nepretržitesledovanie množstva uniknutých plynov kontrolným miestom.Prehľad obrázkov na...

Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okolia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2339

Dátum: 10.12.1999

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/24

Značky: sústavou, zamedzujúcou, okolia, nádrž, kvapaliny, úniku, ochrannou

Text:

...na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1- zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 - zvislý rez detailom obmeneného indikačného zariadenia, osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaV príklade na obrťl je nádrž 1 vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádrže so zvislou osou...

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 280767

Dátum: 05.02.1997

Autori: Pinterich Hans, Nemecek Johann, Ossinger Fritz

MPK: B65D 90/50, G01M 3/22

Značky: obsahu, kontrolný, kontajnera, indikáciu, systém, úniku

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera, najmä na skladovacie kontajnery a na produkty z minerálnych olejov, ktorý obsahuje nad najmenej jedným otvorom (4) v dne (3) kontajnera (1), spočívajúcom na základe (2), usporiadaný, proti vnútrajšku kontajnera vydutý, s dnom (3) tesniaco spojený kryt (5), pričom medzi dnom (3) a základom (2) je v oblasti bezprostredne hraničiacej s otvorom (4) usporiadaný najmenej jeden dištančný kus (12)....

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: zóny, parovzdušnej, elektrárne, odvodu, přídavný, systém, hermetickej, jadrovej, zmesí, chladiva, úniku, energie

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Signalizačné zariadenie úniku vzduchu z pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 801

Dátum: 10.05.1995

Autor: Krajči Štefan

MPK: B60C 23/06

Značky: vzduchu, signalizacné, úniku, zariadenie, pneumatik

Text:

...pracuje podľa vzťahu počet pneumatik ~ 1 pre pravú a ľavú stranu vozidlaBlokova schéma zariadenia je znázornená na výkrese.Príklad uskutočnenia Zapojenie ma na úetredñu 2 pripojene snímače 1, 2 polohy pre pravú a ľavú etranu vozidla umiestnené na koncoch náprav. Chybový eignal zo snímačov 1,2 polohy je pripojený na rozhodovaci obvod 5 5 možnosťou plynuleho naetavenia oneskorenie pre pravú a ľavú stranu vozidla. Po oneskorení je chybový signál...

Zapojení detektoru úniku krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 272197

Dátum: 15.01.1991

Autor: Marcelli Zdeněk

MPK: A61M 1/14

Značky: zapojení, úniku, detektoru

Zařízení pro indikaci úniku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270738

Dátum: 12.07.1990

Autor: Král Josef

MPK: G01D 5/06

Značky: indikaci, zařízení, úniku, plynů

Text:

...3 na hřídelíku 2 krabícového manometru l a má také dva symetricky umístěné permanantní magnety 2. Na druhém konci hřídele Ž je uchycen indikační prvek ve tvaru ukazatele É v provedení indikačního terčíku.Druhý příklad provedení vynálezu s jazýčkovým kontaktem, má krabicový manometr i s vlnovcovou krabici ll s hřídelíkem 2, na kterém je unášeč s permanentními magnety Ž zcela shodného provedení jako je u prvního příkladu provedení vynálezu...

Zařízení pro indikaci celkového úniku chladiva z chladírenských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270720

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pacák Václav, Holinka Jiří, Papoušková Zlata, Lauer Oldřich, Horák Milan, Engst Pavel, Jakoubková Marie, Zelinger Zdeněk

MPK: F25B 49/00

Značky: celkového, chladiva, úniku, zařízení, chladírenských, výrobků, indikaci

Text:

...do měřicí komory a odtud uzavřeným okruhem k čidlu. Srovnáním s gravimetrický ocejchovanými permeačními standardy se získa kvantitativní údaj o uníkajícím množ~ ství chladiva.Vzhledem k mimořádně citlivosti laserového optoakustického detektoru umožňuje zařízení podle vynálezu zaregistrovat koncentrace menší než 1 g za rok a navíc je přeladěním laserového zdroje schopna rozlišit jednotlivé typy používaných chladiv. Doba měření trvá pouze...

Prostředek na snížení úniku formaldehydu z lignocelulozových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270269

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mikšová Filomena, Doležal Jaroslav, Hubatsch Horst

MPK: C09J 3/16, C08L 61/24

Značky: lignocelulózových, snížení, prostředek, úniku, materiálů, formaldehydu

Text:

...reagovat s 88 až 160 hmot. díly močoviny a 38 až 69 hmot. díly, vody při teplotä .i 00 už 65 °c, pH 7,5 až 9,5 po dobu 1 až 5 h. Reakční směs se stobilizuJe hydrozidem amonným v množství 6 až 9 hmot. díly /210 ł/ o zohledí na expediöní teplotu.Výše uvedený proetředek ve směsi e močovinoformeldohydovými lepidly zvyšuje odolnost vytvrzenóho lepidlo proti hydrolýze o snižuJe únik ťormldohydu. zedmónn u pryskyřioe s nižším mol pomärem.Výhoda...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sladký Petr, Vacek Karel Akademik, Šmied Robert, Dočekal Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, průběžné, kontrole, terénní, úniku, ropných, produktů

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Zapojení na hlídání úniku škodlivých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267592

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: G01N 33/26

Značky: zapojení, hlídání, úniku, škodlivých, produktů

Text:

...výřoz na průtok vody. Na tomto obr. je patrné umístění elektricky vodivýclí destičeł 2, I 2. Ploválc ll je znázorněn v pííčném řozu. Ve výřezu na spodní straně plová ku ll jo na. vnitřní straně tohoto výřozu uchycení. elektricky vodivő. dcstiölm lg.Na vnější. straně plováku 11 je uchyceno. elektricky vodivú závěsná dostičlm 13. V tomto provedení obepíná spocĺní část plováłku 11 a vytváří tak prostor pro 171111201 vody. průtok vody jo patrný...

Zařízení k zabránění úniku maziva z uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263515

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž František, Rajsigl Zdeněk, Pavlík Jiří, Smatana Jozef

MPK: D01H 7/20

Značky: zabránění, maziva, zařízení, uložení, úniku

Text:

...intervalu.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ložiskem s tímto zařízením a obr. 2 osový pohled na toto zařízení.Hřídel 4 je prostřednictvím dvou ložiskových řad uložen v pouzdru g, přičemž jeho výše položený konec je uzpůsoben pro nalisování neznázorñěného spřádacího rotoru textilního vřetena a níže položený konec je při provozu ve styku s náhonovým řemenem. V...

Zapojení pro zabránění úniku tlakového vzduchu z tlakového prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263081

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelinka Bohumír, Neuman Ladislav, Galica Milan

MPK: F16F 9/02

Značky: tlakového, vzduchu, zabránění, zapojení, úniku, prostředí

Text:

...Po uvedení motoru vozidla do chodu postačí již malý tlak od kompresoru k tomu, aby se docílilo okamžitého odbrzdění pružinových brzdových válcú a okamžité funkce pérování. Tím je vozidlo připraveno k okamžitému odjezdu. Zkrátí se čas pro přípravu vozidla k odjez~ du, tím se docílí úspora pohonných hmot a sníží se znečištění životního prostředí výfukovými plyny.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn achematicky pro vlnovce pérování...

Zařízení pro signalizaci úniku tlakové kapaliny z hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257344

Dátum: 15.04.1988

Autor: Krňávek František

MPK: F15B 20/00

Značky: systému, zařízení, tlakově, hydraulického, úniku, kapaliny, signalizaci

Text:

...systému před zásobník 1 kapaliny,z obouaměrného prütokového elektrického snímače Ě, který je zařazen mezi rozvaděč § a pistový prostor Al dvojčinného přímočarého hydromotoru 3 a dále s elektrického a elektronického zařízení, u něhož je obousměrný průtokový eletrický snímač Q elektricky paralelné napojen na dělič lg napětí redukující elektrické napětí Q 3 na obousměrném průtokovém elektrickém snímači 3 dle vztahu 2kde Q je průměr...

Zařízení pro zabránění úniku prachu, tlakovzdušné vlny a rozletu fragmentů při provádění trhacích prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 255445

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fila Jaroslav

MPK: E04G 23/08, B08B 17/04

Značky: úniku, prachu, tlakovzdušné, fragmentu, trhacích, zabránění, prací, zařízení, rozletu, provádění

Text:

...mezera, která brání jeho protrženi při odpálení náloží, které má za následek objemové změny destruovaného objektu. Obal je po svém obvodě fixován a tak vytváří nad nebo před destruovaným objektom záchytnou plachtu, která lokalizuje prašnost, tlakovzdušnou vnu a rozlet fraqmentů do minimálníhoNa připojených výkresech jsou znázorněny tři příklady provedení ochranného obalu podle vynálezu, kde na obr. l a 2 je znázorněn ochranný obal nad...

Zařízení pro signalizaci úniku média z hydraulických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 254290

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frnka Manfréda

MPK: G01L 23/00

Značky: signalizaci, media, úniku, hydraulických, soustav, zařízení

Text:

...a tím dojde k sepnutí kontkatů pneumatického čidla s následnouVýhodou zařízení je, že obsluha bude informována o dynamickém úniku oleje následkem prasklé hadice a o zmenšení objemu oleje v nádrži pod nastavenou mez a může zamezit dalším ztrátám a tím uspořit hydraulický olej.Příklad zařízení pro signalizaci úniku je znázorněn na připojeném výkresu, kde je zobrazeno vzájemné propojení jednotlivých částí.Na pŕipojeném výkresu je...

Zapojenie akustického indikátora úniku tekutín z uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242511

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kroupa Jan, Kruliš Jan

MPK: G08B 3/10

Značky: akustického, uzatvorených, indikátora, úniku, tekutin, zapojenie, priestorov

Text:

...z uzatvorených priestorov pozostáva zo širokopásmového zosilňovače 5, ktorý je striedavo spojený prostredníctvom prepojky 15 so sondou 16 pre plyn a so sondou17 pre kvapalinu. Sonda 16 pre plyn pozostáva z nízkošumového vysokofrekvenčného zosilňovača 2 s pripojeným ultrazvukovým mikrofónom 1. Sonda 17 pre kvapalinu pozostáva z nízkošumivého nízkofrekvenčného zosilňovače 3 s pripojeným geofónom 4. Výstup širokopásmového zosilňovače 5 je...

Sposob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252547

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dvořák Anton, Krišková Olga, Kubín Juraj, Hespodárik Alexander, Katuščák Svetozár

MPK: B27N 7/00

Značky: úniku, inhibovania, emitujúcich, spôsob, formaldehydu, formaldehyd, materiálov

Text:

...na formaldehyd. Spôsob je ekonomicky a technologicky nenáročný, rýchly a je ho možné použiť vo všetkých typoch objektov aj so zariadeným interiérom.ednopodlažná škola so 14 triedami po stavená na báze drevotrieskových dosák s močovino-formaldehydovým pojivom, vybavená štandardným školským nábytkom, s nevyhovujúcou koncetráciou formaldehydu V interiéri o vnútornom objeme 2 100 m 5 as priestorovým zaťažením 3 m formaldehyd emitujúcich plôch na 1...

Zařízení k zamezení samovolného úniku kychtových plynů z kupolové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252143

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štursa Václav, Grim Alexandr, Vystrčil Otakar

MPK: F27B 1/20

Značky: kychtových, plynů, kupolové, úniku, samovolného, zařízení, zamezení

Text:

...vynnilaeu, jeho podstata spočíva v tom,že nlsypná hrdlo je opetřeno e jeho horním okrajom lícujícím uzáverom polonově spřaženým e úetrojía pro sevéäení pece.Výhodou tohoto řešení je oksmiité ucevření násypnáho hrdla po navezení vsázky, takže kychtove plyny mohou z pece odcházet pouze potrubím k tomu účelu určenámu. Únik kychtovéhc plynu se tak omezí jen ne nezbytně nutný okemzik zavedení pece surovinovou a palivovou vsúzkou.Príklad...

Způsob chemicko-mechanického snížení úniku formaldehydu z materiálů pojených formaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243667

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zelko Miroslav

MPK: B32B 33/00, C08L 97/02

Značky: způsob, formaldehydovými, snížení, pojených, pryskyřicemi, úniku, materiálů, chemicko-mechanického, formaldehydu

Text:

...sniäující únik formaldełwdu především z třískových desek, kde je těžiětě problému, byly nan-ženy například tzv. sulfadit (zahuštěné aulfitová výluhy vznikající při výrobě celulosy), melamín. fenol,dikyadiamid a mnoho dalších.Další postupy používají různé zábranové materiály - főlie, tapety a podobné. žádný z uvedených postupu neni zcela vyhovující, a proto se stále hledají nové cesty.Postup podle předkládaná PV používá jako materiál k...

Zařízení pro omezení úniku škodlivin nad hladinou lázní pro chemickou a elektrochemickou úpravu povrchů výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239092

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jeníček Květoslav, Pešek Jan, Kubát Antonín, Mainer Petr

MPK: C25D 21/04

Značky: škodlivin, elektrochemickou, povrchu, chemickou, výrobků, hladinou, úniku, omezení, úpravu, lázni, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je omezení úniku škodlivin při současném snížení množství odsávaného vzduchu. Uvedeného účelu se dosahuje v zařízení, tvořeném alespoň dvěma sacími kanály, opatřenými regulovatelnými štěrbinami a umístěnými na okrajích nebo nad volnou hladinou odsávané nádrže, a zákryty vytvářejícími s hladinou lázně sací štěrbiny, přičemž podstata sočivá v tom, že nad každou štěrbinou je na odsávacím kanálu upevněn pomocný zákryt, přičemž volná plocha...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin podél těsnění dilatačních spár nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237558

Dátum: 15.01.1987

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: zjišťování, úniku, vodivých, nádrží, kapalin, dilatačních, zařízení, spár, těsnění, elektricky, podél

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin podél těsnění dilatačních spár nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhá elektroda je umístěna podél těsnění dilatační spáry. Zařízení lze využít i k hlídání těsnosti dilatačních spár jiných objektů, v nichž jsou elektricky vodivé kapalné látky skladovány, nebo jimi...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z nekovových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232254

Dátum: 15.06.1986

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: nekovových, nádrží, elektricky, zjišťování, zařízení, úniku, kapalin, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z nekovových nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhou elektrodu tvoří kovové pletivo umístěné po vnější straně plochy stěn a pod plochou dna nádrže. Vynález lze využít i k hlídání těsnosti jiných nekovových objektů, nebo jejich částí, v nichž jsou elektricky vodivé...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z železobetonových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232253

Dátum: 15.06.1986

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: kapalin, zjišťování, zařízení, železobetonových, úniku, nádrží, elektricky, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z železobetonových nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhou elektrodu tvoří ocelová výztuž nádrže. Vynález lze využít i k hlídání těsnosti jiných objektů nebo jejich částí, které jsou zhotoveny z železobetonu, a v nichž jsou elektricky vodivé kapalné látky skladovány,...

Zařízení pro zamezení úniku chladicí kapaliny při obrábění dutých obrobků trubkového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220471

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hnilička Jaroslav, Hnilička Josef

Značky: charakteru, chladicí, dutých, kapaliny, obrábění, zařízení, zamezení, úniku, trubkového, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení zabraňující úniku chladicí kapaliny při obrábění dutých obrobků trubkového charakteru na vícevřetenových automatických soustruzích, s možností stálé kontroly jeho přítomnosti v obrobku. Podstatou vynálezu je zařízení pro zamezení úniku chladicí kapaliny při obrábění dutých obrobků tvořeném zátkou speciální konstrukce. Tato zátka je přesouvatelná v obrobku ovládacími prvky a mechanismy, které navíc...

Zařízení pro zjišťování úniků chladicí kapaliny výfučen ve vysokých pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216681

Dátum: 15.12.1984

Autori: Tornos Garcia Adolfo, Oviedo Felgueroso Ruiz Alejandro, Diaz Fernandez-raigoso Aurelio

Značky: zařízení, zjišťování, úniku, kapaliny, pecích, chladicí, vysokých, výfučen

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze skříně (1), jejíž obvodová stěna (2) obklopuje vnitřní duté těleso (5) s dvojitou stěnou (6), vyplněnou rtuťovou náplní (7) a tvořící vedení pro posuny pohyblivého krytu (8) ve tvaru obráceného pohárku. Obvodová stěna (9) pohyblivého krytu (8) je teleskopicky zasunuta do dvojité stěny (6) vnitřního dutého tělesa (5). Sestava vymezuje dvě tlakové komory (11, 12), navzájem oddělené rtuťovou náplní (7), napojené každá na jednu...

Způsob indikace úniku agresivní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224069

Dátum: 01.10.1984

Autori: Libich Zdeněk, Trojan Jaromír

Značky: způsob, kapaliny, úniku, agresivní, indikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu indikace úniku agresivní kapaliny z nádrže nebo potrubí. V současné době se indikace unikajících kapalin provádí většinou tak, že pod nádrží je vybudován systém melioračního potrubí, který unikající kapalinu přivádí do jímky, ve které jsou umístěny elektrody. Při zaplnění jímky vodivým elektrolytem, tj. unikající kapalinou, elektrody indikují tento stav změnou vodivosti. Vybudování tohoto relativně spolehlivého systému...

Čidlo úniku hydraulického oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214378

Dátum: 01.06.1984

Autor: Špatný Vladimír

Značky: čidlo, úniku, hydraulického, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo úniku hydraulického oleje, které sestává z trubkového tělesa opatřeného clonou a tlakovým relé, vyznačující se tím, že tlakové relé je součástí tělesa (l) a prostor před škrticím orgánem (5) je propojen kanálkem (7) s prostorem (11) před pístem (9) a prostor (6) za škrticím orgánem (4) je propojen s prostorem (12) za pístem (9) tlakového relé.