Patenty so značkou «unášač»

Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6980

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29C 33/30, B29D 30/08, B29C 43/32...

Značky: lisovanie, pneumatik, segmentovej, unášač, segmentov, konštrukcie, kontajnerov

Text:

...opravy vyžadujú odoslanie kontajnera do opravy a často tri až štyri týždne trvajúce opravy, ktoré sú veľmi nákladné.Existujúce nevýhody pri oprave poškodených drážok unášačov segmentov odstraňuje unášač segmentov pre kontajnery segmentovej konštrukcie podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že v telese unášača segmentov je vytvorená drážka, v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky,ktoré vytvoria...

Zostava pohonu kolesa a unášač vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10884

Dátum: 21.05.2010

Autor: Schoon Benjamin Warren

MPK: B60K 17/04, B60K 7/00

Značky: vřetena, kolesa, pohonů, zostava, unášač

Text:

...elektrickú zostavu pohonu kolesa pre relatívne ľahké vozidlá strednej rýchlosti.0016 Cieľom vynálezu je využiť unášač vretena na realizáciu funkcií vretena, predovšetkým podporu ložiska a montáž kolesa a tiež realizovať nosné funkcie, predovšetkým montáž a rozmiestnenie planétových kolies, násobenie momentu a zníženie rýchlosti.0017 Cieľom vynálezu je využiť vstupné centrálne koleso, vstupné planétové kolesá a vstupný planétový unášač...

Unášač ťažného stanoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5400

Dátum: 08.03.2010

Autor: Vavro Roman

MPK: C03B 37/01, B65H 57/00

Značky: tažného, stanoviska, unášač

Text:

...vložka je odnímateľne upevnené na tele.odnímateľné upevnenie vložky tvorí minimálne jeden rozoberateľný vložkový spojovací prvok, ktorý spája vložku s držiakom prepojeným s telom. Držiak je prepojený s telom pomocou minimálne jedného telového spojovacieho prvku upevnenćho k minimálne jednému telovému úchytu.Vložkový spojovací prvok a/alebo telový spojovací prvok tvori výhodne skrutka alebo skrutka s maticou.Výhody uvedeného riešenia spočívajú...

Reťazový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3636

Dátum: 07.10.2003

Autori: Sedlák Michal, Škripko Stanislav

MPK: B65G 25/00

Značky: reťazový, unášač

Text:

...unášača. Obr. 6 znázorňuje unášač tvorený jedným diskom s križovým osovým otvorom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaReťazový unášač 10 pozostáva z nosného reťazového článku 1, ktorý je spojený voľne a závesne so susednými nenosnými reťazovými článkami 2. Na nosný reťazový článok 1 je rozoberateľne upevnené kruhové teleso 3 s obvodovým klzným elementom 3.1 prostredníctvom spojovacieho prvku 4 pozostávajúceho z upínacej časti 4.2,...

Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260360

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: uvolnením, vřetena, čelný, automatickým, unášač

Text:

...vo vretene, na obr. 3 je V bočnom pohľade čelný unášač uvoľnený vymieňacím prostriedkom, obr. 4 je priečny rez čelným unášačom.Čelný unášač 100 s automatickým uvoľnenim z vretena 150 pozostáva zo základného telesa 110 s kužeľovou stopkou 115, 4unášacích hrotov 111 rozmiestnených synietricky okolo strediaceho hrotu 112 uloženého odpružene v základnom telese 110. Na základnom telese 110 je s axiálnou vôlou a uložený axiálne posuvne...

Nožový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260356

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, nožový

Text:

...hrotov 103 a s axiálnym vedením 104 strediaceho hrotu 102. Strediaci hrot 102 podobne ako unášacie hroty 103 sú vytvorené ako plastiky posuv 4né vo vedeniach 105, respektive v axiálnom vedení 104. Uzavretá dutina 106 je zaplnená tlakovým médiom 108, napríklad olejom. V tomto pripade (obr. l je nutné medzi zadným telesom 111 a základným telesom 101 usporiadať tesnenie 113 a na Lmášacich hrotoch 103 ako i strediaconi hrote 102 umiestniť...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260355

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 33/00

Značky: čelný, unášač

Text:

...guľôčky a vyrovnavacej plochy unášacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol u 9 m.Riešením čelného unášača podľa vynálezu sa odstraňuje nerovnomerné zaťaženie unášacích hrotov.Na pripojenom výkrese sú príklady prevedenia vynálezu, kde na obr. 1 je čelný unášač v osovom reze a na obr. 2 a obr. 3 sú príklady vytvorenia vyrovnávajücej plochy unášacieho hrotu pre styk s gulôčkami.Čelný unášač 10 pozostáva zo základného telesa 11, známym...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260352

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: unášač, odkladacie, zariadenie, čelný

Text:

...uchytený uiektoirýni zo známych spôsobov. Bubnový zásobník zo má vo svojom teleso 21 vytvorené dutiny 23,napriklad valcové. V každej dutina 23 je otočne uložený rotačný prvok 24, ktorý má na sebe vytvorenú uchytávaciu plochu 25,napríklad kužeľovú, pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40. Povrch 41 môže byt vytvorený ako čelný kužeľový povrch 42 pre samosvorné uchytenie v uchytávacej ploche 25 rotačného prvku 24. Pri rotačnoin uvoľnení...

Spôsob upínania predmetov čelným unášačom a čelný unášač na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267758

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 33/00

Značky: spôsob, unášač, čelný, predmetov, čelným, upínania, uskutočnenie, spôsobu, tohoto, unášačom

Text:

...pracovných komôr môže bytuzavretá i nàmyni meozivložkami /piestikmi/ o které sa unàšacieł glass vedené axialne po suvne v teleso 110 opierajú. V priklade podla obr. 3 a obr. 4 je vyrovnavaeia komora 122 tvorená uzavretou dutinou telesa 120. uvedene komory 122, 123 ako i prepojovacie kanály 124resp. prepojovaci otvor 717 sú naplnené tlakovým mědiom napriklad olejom.Blokovanie zariadenie 113 je tvorené uzavieracim vent 1 Lom 111, v priklade...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260800

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: čelný, unášač

Text:

...200, v ktorom je umiestnený .nožovýjuçngášač 300, ktorý nahrádza sní-matelné veko 201 aklieštinu 202 a je s nimi zamgniteľnný. Nožový mnášač 300má vo svojom telese 301 usporiadaný .axiál.ne posuvne strediaci hrot 302, ktorý je znamym spôsobom odpružený pomocou tanierových pružin 303 zaistených V telesa 301 závit-ovým vekom 304. Teleso 301 nožoveho unášača 300 má-na sebe. vytvorenú zábero v-ú plochu 305, napríklad, závitovú pre...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258656

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: odkladacie, zariadenie, unášač, čelný

Text:

...každej kužeiovej dutiny 114 je v telesa 111 vytvorený valcový otvor 141, v ktorom je posuvne uložený piest 142, ktorý v jednej úvrati zabiera svojou čelnou plochou 146 do ku 4želovej dutiny 114. Va.lcový otvor 141 je prepojený s prívodom 144 tiskového média 143. ñalcový otvor 141, piest 142 a tlakové médium 143 tvoria vysúvacie zariadenie 140 určené pre uvoľnenie čelného unášača 130 z kužeľovej dutiny 114. Medzi telesom 111 a piestom 142 je...