Patenty so značkou «umělý»

Umelý stiahnuteľný zvierač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18643

Dátum: 04.07.2008

Autori: Von Segesser Ludwig, Tozzi Piergiorgio, Borghi Enzo, Horst Martin, Hayoz Daniel

MPK: A61F 2/00

Značky: umělý, stiahnuteľný, zvierač

Text:

...°C až 7 °C nad normálnu telesnú teplotu 37 °C) a ireverzibilné tepelné Iézie vznikajú, ked sa miestna teplota zvýši nad 45 °C0009 Navyše, v normálnom stave sa zliatinové súčasti s tvarovou pamäťou nezahrievajú a sú oba ohnuté za účelom sťahovania čreva. To znamená, že zahriatie je potrebné na otvorenie umelého zvierača. Pokial prostriedky kzahrievaniu zlyhajú, zvierač zostáva uzatvorený a nemožno ho otvoriť, čo môže viest kživot ohrozujúcim...

Umelý imunitný orgán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2682

Dátum: 19.05.2004

Autori: Marx Uwe, Riedel Marco, Giese Christoph, Bushnaq-josting Hikmat

MPK: C12M 3/06, C12N 5/06, C12M 3/04...

Značky: umělý, imunitný, orgán

Text:

...zabezpečujúci dodávanie živín aodvádzanie konečných produktov metabolizmu. Použité membrány zdutých vlákien Cuprophane umožňujú prestupovať molekulárn až do veľkosti 10 kDa. V extrakapilárnom priestore obldopujúcom duté vlákna sa kultivujú bunky. Dva otvory umožňujú naočkovanie bunkami a médiom, ako aj odber. Objem extrakapilárneho modulu zdutých vlákien predstavuje približne 4,3 ml. Reaktor Tecnomouse® bol najskôr zavedený na prípravu...

Dentálny tvarovaný dielec, predovšetkým umelý zub

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3463

Dátum: 07.10.2003

Autori: Stange Frank, Savic Novica

MPK: A61C 13/00, A61K 6/02, A61C 13/08...

Značky: dielec, predovšetkým, umělý, dentálny, tvarovaný

Text:

...polyetylénglykoldimetakrylát, butándioldimetakrylát, hexándioldimetakrylát, dekán- a dodekándioldimetakrylát,bis-GMA, bis-GA, trimetylolpropántrímetakrylát, produkty reakcie izokyanátov, di- alebo triizokyanátov s hydroxymetakrylátmi alebo -akrylátmi, pentaerytritoltetraakryláty.0012 Pri suspenznom polymére sa jedná o minimálne jeden z nasledujúcej skupiny skladajúcisa z polymetylmetakrylátu alebo kopolyméru, sveľkosťou častíc od 5 - 70 m...

Podtlakový umelý sval

Načítavanie...

Číslo patentu: 278059

Dátum: 06.12.1995

Autori: Palko Anton, Novák-marcinčin Jozef

MPK: A61F 2/54, A61F 2/08, A61F 2/60...

Značky: podtlakový, umělý

Zhrnutie / Anotácia:

Sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajného materiálu, v stenách ktorej sú umiestnené pozdĺžne nerozťažné vlákna (2) podstatne sa podieľajúce na prenose zaťažujúcej sily. Táto rúrka je na obidvoch koncoch uzavretá koncovkami (4), ktoré slúžia na prívod tlakového média a umožňujú pripevnenie umelého svalu na poháňané zariadenie. Súčasťou jednej z koncoviek je obmedzovacia rúrka (3), ktorá obmedzuje veľkosť maximálneho zúženia rúrky (1) z pružného...

Umelý sval s riadeným tvarom deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278058

Dátum: 06.12.1995

Autori: Palko Anton, Novák-marcinčin Jozef

MPK: A61F 2/54, A61F 2/08, A61F 2/60...

Značky: deformácie, riadeným, umělý, tvarom

Zhrnutie / Anotácia:

Umelý sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajného materiálu, v stenách ktorej sú pozdĺžne umiestnené nerozťažné vlákna (2) podstatne sa podieľajúce na prenose zaťažujúcej sily a ďalej sú v stenách rúrky (1) po celej jej dĺžke umiestnené priečne prstence (3) z vlákien s príslušnou rozťažnosťou, ktoré zabezpečujú riadené rozšírenie umelého svalu v radiálnom smere pri zaťažení a po odľahčení zachovávajú pôvodný rozmer. Rúrka je na obidvoch koncoch...

Umělý zdroj slunečního záření s UV filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265765

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dzielava Michal, Masár Jozef

MPK: A61L 9/20

Značky: zdroj, záření, filtrem, umělý, slunečního

Text:

...UV filtr je uložen ve tvarových pružinách za záchytnými výstupky.Výhodou umělého zdroje slunečního záření podle vynálezu je snadná montáž i případné demontáž spočívající v tom, že při vkládání UV filtru před vysokotlakou rtuřovou výbojku UV filtr uchopíme, jeho Spodní okraj dotlačíme k tverové pružině směrem ke vně vyhnuté h podpěře a mírným tlakem na vrchní části UV filtru ji zetlačime päs záchytný výstupek horní tvarové pružiny....

Umělý ramenní kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 229542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lukáš Jaroslav, Hrubý Ivan, Beznoska Stanislav, Čech Oldřich

MPK: A61F 1/03

Značky: kloub, umělý, ramenní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je náhrada ramenního kloubu postiženého zhoubným nádorem, umělým ramenním kloubem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že náhrada ramenního kloubu sestává jednak z polokulové, s výhodou duté hlavice, s jejíž osovou plochou je svým jedním koncem pevně spojen kose umístěný dřík stabilního průměru, opatřený nejméně jednou podélnou vodicí drážkou, přičemž v blízkosti druhého konce dříku je upravena nejméně jedna pojistná příčná...