Patenty so značkou «umělá»

Umelá koža s elektroluminiscenčnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12829

Dátum: 09.06.2009

Autori: Sostmann Stefan, Seidel Christian

MPK: B29C 41/20, B60R 13/02, B29C 41/18...

Značky: umělá, koža, elektroluminiscenčnými, prvkami

Text:

...lišty, rádio, osvetľovacie telesá atď Potom sú napriklad všetky spínače a osvetľovacie telesá jednotlivo vstavané do prístrojovej dosky aprepojené resp. vybavené pripájacími vedeniami, ktoré potom môžu byť zapojené pri montáži do vozidla. To isté platí na vstavanie prístrojov, reproduktorov atď Rovnako musia byť ešte upevnené ozdobné lišty a držiaky.Celkovo sú teda nutné značné výdavky, rad časovo a nákladovo náročných výrobných krokov a...

Ľudská keratinocytová bunková línia, in vitro spôsob imortalizácie ľudských kožných buniek, použitie ľudskej bunkovej línie a umelá koža s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286870

Dátum: 03.06.2009

Autor: Baur Markus

MPK: C12N 5/10, C12N 15/00

Značky: bunková, bunkovej, koža, keratínocytová, kožných, umělá, ludskej, linie, použitie, línia, ľudských, imortalizácie, obsahom, vitro, spôsob, buniek, ľudská

Zhrnutie / Anotácia:

Ľudská keratinocytová bunková línia imortalizovaná najmenej jedným funkčným nádorovým génom pochádzajúcim aspoň z SV40 vírusu a ľudského papilómu vírusu 16, ktorá (1) nie je tumorogénna, (2) zachováva si schopnosť diferencovať sa a exprimovať proteíny a enzýmy exprimované normálnymi diferencovanými keratinocytmi, aj po zvýšenom počte pasáží zahŕňajúc aspoň 10 kultivačných pasáží, a (3) tvorí stratifikovaný a polarizovaný epitel s...

Umelá DNA sekvencia s optimalizovanou úlohou v 5′ (5′-UTR) na zlepšenú expresiu heterológnych proteínov v rastlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19353

Dátum: 27.12.2007

Autori: Patti Tamara, Marchetti Stefano, De Amicis Francesca

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82

Značky: úlohou, heterológnych, proteínov, rastlinách, zlepšenú, umělá, 5'-utr, sekvencia, expresiu, optimalizovanou

Text:

...v texte LL-TCK, viac elementov príaznivých pre génovú expresiu, napríklad repetície trinukleotidových elementov CAA v kombinácii s repetíciami dinukleotidových elementov CT, súčasne.0012 Sekvencia LL-TCK podľa predloženého vynálezu sa získala umelou syntézou a je0013 Sekvencia LL-TCK podľa predloženého vynálezu poskytuje kombináciu trinukleotidových elementov CAA s dinukleotidovými elementmi CT a modiñkáciu transláeie aktivujúcich sekvencií,...

Umelá čečina a výrobky z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2323

Dátum: 10.12.1999

Autor: Markó Alexander

MPK: A46B 3/18, A47G 33/00

Značky: umělá, výrobky, čečina

Text:

...tvoriaci pás v ovinutom stave, obr. 2 znázorňuje tvoriaci pás usporiadaný do skrutkovice. Obr. 3 znázoruje upevnenie umelej čečiny k nosnému prvku, pričom SA je prostredníctvom spojovacieho prvku, 3 B je priame upevnenie a 3 C prostrednictvom spojovacieho prvku s ohnutím čečiny do priestoru. Obr. 4 znázorňuje usporiadanie nosného prvku, pričom obr.5 až 13 znázorňujú variantné uskutočnenie nosných prvkov.Príklady uskutočnenia technického...

Umelá rybárska návnada

Načítavanie...

Číslo patentu: U 163

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sláma Bohumil

MPK: A01K 85/12

Značky: umělá, návnada, rybárska

Text:

...neznàzorněnà rybářská šñúra.U pŕedniho oka g je na osový dràtek 7 nasunuto tě leso § návnady. U zadniho oka g je na osovém drátku otočné uložena prvni vrtulka § a druhá vrtulka Z. Mezi ądnim nhem 3 a prvni vrtulkou Q. stejně tak jako mezitou 1 a těl sem 5 návnady jsou na csovém drátku LSPOÍÉÓÉEYdistanćni kroužky Q. které slouží ke zmenšeni tšeni mezićejicimi se prvni vrtulkou 6 a druhou vrtulkoua ostatními částmi umělé rybářské nástrahy....

Umělá čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263470

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sergijenko Nikolaj

MPK: A61F 2/14

Značky: čočka, umělá

Text:

...Kak paapes panyxnoů oöonouxu He npuxouwcn ymnaarb.Cpanunaax pesynnwaru HCHOHBBOÉBHHH nunecruoro n npenaraemoro Hcxycm crseunux xpycrannxon, ouenuuao, qro nonoxnwenbutñ seKT or npnwenenna Ho noro ncxyccwsennoro xpycrannxa aupaxaemcn B cnenymmeMI. 0 rcywcTsne Heoóxonnwocrn nnonueann nononunwenbuoro paspesa panymnoñ oñonoüxu unnnoñ, paanoñ nnamerpy onruuecxoñ uacrn uckýccraennąro xpyćwann qepes Henem nocne onepaunn rnasa GOHBHHE HacTonsKo...

Nositelná umělá ledvina

Načítavanie...

Číslo patentu: 241431

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dutý Miloslav

MPK: A61M 1/14

Značky: nositelná, ledvina, umělá

Text:

...lehce vyměnitelná části, která se podle potřeby nebo po skončení její životnosti obnovujela zNa přiloženýoh výkresoch je sohematioky znázorněna nositelná umělá ledvina podle vynálezu, kde na obr. 1 je sohematický řez umělou ledvinou, na obr. 2 je čelni pohled na krevní komůrku,na obr. 3 je přiklad umístění nositelné umělé ledviny na těle pacienta a na obr. 4 je příklad sohematu systému krevnioh komůrek Š více membránami.Vyměnitelná...

Mikroporézní umělá useň a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235120

Dátum: 15.02.1987

Autori: Horák Josef, Halbsgut Ivo, Kaszonyi Pavol, Mück Eduard, Műcková Zuzana, Hrabal Zdeněk, Ambrož Ludvík

MPK: D06N 3/04

Značky: useň, její, umělá, způsob, mikroporézní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Useň se zlepšenými hygienickými parametry, jako je zejména sorpce a desorpce vodní páry, to je potu. Účelem vynálezu je dosáhnout dokonalejšího rozložení mikroporézní struktury v příčném řezu usní, zmenšováním velikosti jednotlivých pórů od strany rubové směrem k líci umělé usně, avšak v celé soustavě vláknité pojené struktury. Tohoto účelu se dosahuje tím, že useň je tvořena pórovitou objemovou makrostrukturou soustavy vláken s pojivem, jejíž...

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236035

Dátum: 01.02.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Valenta Jaroslav, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: jamka, kyčelní, kloubní, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umělé kyčelní kloubní jamky pro totální endoprotézu, sestávající ze styčného tělesa (l) pro fixaci kloubní jamky, které je na vnější straně opatřeno lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy. Styčné těleso (l) je v distálním směru prodlouženo ve tvaru distální opěry (2). Styčné těleso (l) je na horním konci, nad lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy, opatřeno pólovým zaobleným opěrným výčnělkem (3). Styčné těleso (l) je na...

Umělá omítkovina s anorganickým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229210

Dátum: 01.03.1986

Autori: Ellinger Karel, Hájková Věra

MPK: C04B 13/20

Značky: anorganickým, pojivem, omítkovina, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá omítkovina s anorganickým pojivem se skládá z tříděných vápencových drtí a křemičitých písků. Jako pojivo se používá vodní sklo, které je modifikováno silikony, čímž je zabezpečena dlouhá životnost, ochrana proti srážkové vodě a odolnost vůči špinění. Tato kombinace umožňuje splnit kvalitativní parametry československých norem pro umělé omítkoviny bez použití makromolekulárních disperzí. Omítkovina je určena pro venkovní povrchové úpravy...

Umělá nástraha pro lov ryb s chuťovým lákacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219203

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kulhavý Miroslav

Značky: lákacím, nástraha, účinkem, umělá, chuťovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení problému náhrady přirozených nástrah při sportovním rybolovu. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že nástraha je tvořena plastickou hmotou gelovité konzistence, kterou je realizován vnější tvar nástrahy, přičemž v této hmotě je umístěn nasákavý materiál, který na jednom nebo více místech má kontakt s povrchem nástrahy a který je nasycen aromatickými látkami.

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227101

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: kyčelní, jamka, kloubní, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá hmota kloubní jamka, tvaru duté polokoule, která je opatřena na jedné straně prohloubeninou pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že sestává z vnějšího pláště /1/, který je vytvořen z kovu nebo plastické hmoty a je opatřen nejméně dvěma malými otvory /4/, ve kterých jsou uloženy vruty /8/, které jsou zašroubovány do hmoždinek /9/, uložených v kostní tkáni, a ve kterém je uložena výstelka /2/ z plastické hmoty.

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227094

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: kyčelní, jamka, umělá, kloubní

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá kloubní kyčelní jamka tvaru duté polokoule, vyznačující se tím, že na vnějším povrchu duté polokoule /1/, obráceném ke kosti, je vytvořena šroubovice /3/.

Fasádní umělá omítkovina s rozpouštědlovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224344

Dátum: 01.07.1984

Autori: Opluštilová Hermína, Ellinger Karel

Značky: rozpouštědlovým, umělá, fasádní, pojivem, omítkovina

Zhrnutie / Anotácia:

Fasádní umělá omítkovina s rozpouštědlovým pojivem, kterou se dosahuje vysoké odolnosti vůči ultrafialovému záření při nízkém difuzním odporu s kombinací speciálních pojiv a výplní vyznačující se tím, že se skládá z 10 až 35 hmotnostních dílů křemičitých písků o zrnitosti O,056 až O,5 mm 1 až 25 hmotnostních dílů mletých vápencových drtí 3 až 19 hmotnostních dílů pigmentů, 10 až 20 hmotnostních dílů metylakrylátového polymeru, 0,1 až 1...