Patenty so značkou «ultrazvukového»

Spôsob poháňania ultrazvukového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17493

Dátum: 05.09.2008

Autori: Peng Yong, Li Yi, Hu Xiaoping

MPK: H02N 2/10, H02N 2/14

Značky: motora, poháňania, spôsob, ultrazvukového

Text:

...motorom. Keď je napätie batérie ñxované a amplitúda napätia vstupujúceho do ultrazvukového motora sa zvýši, zvýši sa príslušné pomer posilnenia DC/DCprepínajúceho obvodu tak, že motor je omnoho obťažnejšie uskutočniť.0007 EP 0 740 354 A 1 opisuje prvok konvertujúci energiu vrstveného typu, ktorý zahmuje prvý elektromechanický energiu konvertujúci prvok majúci množinu poháňacích elektród ako prvú skupinu, z ktorej sú všetky polarizované v prvom...

Systém ultrazvukového násadca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14612

Dátum: 09.05.2008

Autori: Injev Valentine, Cionni Robert

MPK: A61F 9/007

Značky: násadca, ultrazvukového, systém

Text:

...aby produkoval krútiaci pohyb. Sú použité dvasamostatné poháñacie signály, aby rozvibrovali dva páry kryštálov. V skutočnej praxi je vytvorenie násadca za použitia dvoch párov kryštálov ako v pozdĺžnom smere, tak V smere krútenia ťažké dosiahnuť. Jedno možné riešenie je opísané V US patentovej publikácii č. US 2001/0011176 A 1 (Boukhny). Tento odkaz objavuje násadec, ktorý má jednu súpravu piezoelektrických kryštálov, ktorá...

Spôsob výroby zvarového spoja medzi elektrickými vodičmi prostredníctvom ultrazvukového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15030

Dátum: 07.10.2006

Autor: Stroh Dieter

MPK: B23K 101/32, B23K 20/10, H01R 43/02...

Značky: spôsob, spoja, zvárania, vodičmi, elektrickými, medzi, výroby, ultrazvukového, zvarového, prostredníctvom

Text:

...vedením, vznikajú také nevýhody, že nie je možnédostatočne dobré monitorovanie procesu pretože tolerancie, ktoré sú prípustné pri zváraní vodičov väčších prierezov, sú často väčšie než prierezy riadiacich vedení, takže vdôsledku toho môžu pri tejtokombinácii vznikať poruchy, ktoré nie sú vrámci monitorovaniaÚlohou predloženého vynálezu je ďalej vylepšiť spôsob uvedený vúvode tak, že sa vpožadovanom rozsahu môže spojiť prvý vodič...

Usporiadanie na zváranie súčastí prostredníctvom ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6505

Dátum: 07.07.2005

Autori: Wagner Peter, Steiner Ernst, Dieterle Horst, Stroh Dieter, Stroh Heiko

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zariadenia, zváracieho, súčastí, usporiadanie, ultrazvukového, zváranie, prostredníctvom

Text:

...ohraničujúcej plochyohraničujúceho prvku, pričom vzdialenosť vodiaceho úsekuvodiaceho prvku od prvej ohraničujúcej plochy je nenšia než vzdialenosť medzi nim a druhou ohraničujúcou plochou posuvného prvku pri otvorenom kompresnom priestore. Podľa alternativneho riešenia je vkladací priestor ohraničený dvoma ramenami vodiaceho prvku alebo ich úsekmi, ktoré sa rozkladajú aspoň čiastočne pozdĺž alebo zhruba rovnobežne ako s prvou ohraničujúcou...

Použitie sonotródy ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16478

Dátum: 17.02.2005

Autori: Stroh Dieter, Wagenbach Udo, Dieterle Horst

MPK: B23K 20/10

Značky: ultrazvukového, použitie, zváracieho, sonotródy, zariadenia

Text:

...od uvedeného známeho stavu techniky obsahuje ultrazvuková zváracie zariadenie jeden nástroj, najmä jednu sonotródu, ktorý prípadne ktorá sa otáča nielen okolo pozdĺžnej osi,ale aj okolo svojej priečnej osi prebíehajúccj voči nej kolmo. Tým nastane optimálne využitie pracovných plôch, pričom jedna pracovnáplocha kvázi vykonáva funkciu dvoch pracovných plôch.Optimálne využitie každej pracovnej plochy sa dosiahne tým, že tieto pracovné plochy...

Dávková formulácia ultrazvukového kontrastného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7286

Dátum: 15.06.2004

Autori: Walovitch Richard, Straub Julie, Bernstein Howard, Chickering Iii Donald E

MPK: A61K 49/22

Značky: formulácia, činidla, kontrastného, ultrazvukového, dávková

Text:

...W 0 92/18164, Delta Biotechnology Ltd., opisuje prípravu míkročastíc na použitie prizobrazovaní sušením vodného proteínového roztoku rozprašovaním, čim sa vytvoria duté sféry s plynom zachyteným v ich vnútri. W 0 93/25242 opisuje syntézu mikročastíc na ultrazvukové zobrazovanie, pozostávajúcich z plynu obsiahnutého vpuzdre zpolykyanoakrylátu alebo polyesteru. W 0 92/21382 opisuje výrobu mikročastice kontrastnćho činidla,ktorá zahŕňa...

Zapojenie ultrazvukového hydrostatického nivelačného prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 270189

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ondriš Lubomír, Pocisk René, Mankovický Štefan, Buzáši Ján, Pavlová Ľubov

MPK: G01C 5/04

Značky: ultrazvukového, nivelačného, zapojenie, hydrostatického, prístroja

Text:

...ultrazvukováho hydrostatickáho nivslačnáho prístroja umožňuje priame číslicové spracovanie nameranej informácie a tiež korekciu nameraných údajov vzhľadom na teplotu jednotlivých snímačov, ako aj dosiahnutie väčšieho meracieho rozsahu.Zapojenie ultrazvukoveho hydrostetickáho nivalačnáho prístroja je znázornená na pripojenom výkrese. IJednotlivá nádoby igg sú prepojené hadipami ggg a tvoria spojená nádoby. Nádoby lg impulzov s...

Upevňovací prvok ultrazvukového žiariča pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269035

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hanzlík Jozef

MPK: H04R 17/00, H04R 1/18

Značky: prostredie, upevňovací, žiariča, tekutinové, prvok, ultrazvukového

Text:

...obr. 1 je nakrealený upevňovaci prvok ultrazvukového žiariče v reze s vonkajším závl-~tom pre priame naakrutkovanie na pracovnú nádobu, na obr. 2 je nakreslený upevňovaci prvok ultrazvukového žiariče v reze a uchytený na pracovnej nâdobe prostrednictvom matice a na obr. ą je nakrealený rez upevňovacieho prvku ultrazvukového žiariče uchyteného na stene pracovnej nádoby prostrednictvom skrutiek.ultrazvukový žiarič pre tekutinové prostredie...

Spôsob ultrazvukového čistenia kapilárnych otvorov súčiastok, najmä kanýl injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267371

Dátum: 12.02.1990

Autori: Urban Jaroslav, Martinus Vladimír, Šťastný Jaroslav, Lach O Ján

MPK: B08B 3/12

Značky: ultrazvukového, súčiastok, najmä, kanýl, injekčných, kapilárnych, čistenia, spôsob, ihiel, otvorov

Text:

...je, že kanyly sa počas pohybu vo vertikálnom smere najprv čistia v alkalickom roztoku za pôsobenia ultrazvukového žiarenia s frekvenciou 30-90 kHz,potom sa oplachujú vo vode, ktorá sa kontinuálne vymieňa. Kanyly sa potom čistia v roztoku kyseliny foslorečnaj za pôsobenia ultrazvukového žiarenia. Nasleduje oplach vodou s teplo CS 267 371 B 1 2tou 50-85 °C. Potom nasleduje znova čistenie v kyseline losforečnej za pôsobenia ultrazvukového...

Zapojení ultrazvukového impulsového průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266200

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: impulsového, ultrazvukového, průtokoměru, zapojení

Text:

...ponmcný zesilovač gg na druhý vstup druhého bistabilního klopného obvodu Vgg, který je prvním vstupem připojen na výstup druhého hradlového obvodu 25, jehož první vstup je připojen přes druhý hlavní zesilovaě 23 na druhou měřicí sondu gg. Výstup prvního bistabílního klopného obvodu łgje připojen na hradlovací vstup prvního čitače łl a výstup druhého bistabilního klopného obvodu gg je připojen na hradlovací vstup druhého čitače 21. Na...

Způsob ultrazvukového spojování komponent systémů žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263208

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vítek Juraj, Klepáč Lubomír, Švehla Štefan, Haluza Jaroslav, Pospíšil Jaromír, Miklánek Laco, Kuzmann Rudolf

MPK: B23K 20/10

Značky: spojování, způsob, systému, komponent, žárovek, ultrazvukového

Text:

...a na obr. 3 je v řezu znázorněn ultrazvukový spoj sevřené vtlačované komponenty sPříkladem konkrétního provedení ultrazvukového spoje komponent systémů žárovek H 4/12 Vlznázorněného na výkresuije spoj W dálkově spirály jako vtlačované komponenty l.a M 081 držáku jako přijímající komponenty 2 Vtlačovaná komponenta l spolus komponentou gtje sevřena mezi nákovkou 4 a hrotem 5 a pocelou dobu realizování ultrazvukového spoje je mezi hrotem 5...

Vyhodnocovací obvod ultrazvukového merača vzdialenosti, alebo hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262785

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zámečník Vlastimil

MPK: G01C 3/06

Značky: ultrazvukového, obvod, vyhodnocovací, merača, hladiny, vzdialenosti

Text:

...referenčného kanála je pripojený cez vzorkovací obvod 3 referenčného kanála na prvý vstup 51 porovnavacieho obvodu 5, na ktorého druhý vstup 52 je pripojený referenčný zdroj 4. Prvý vstup 61 je pripojený na svorku 17 spoločného bodu napájania. Svorka 15 vzdialenosti je pripojená na riadiaci vstup 63 elektronického prepínača 6 kanála vzdialenosti. Výstup elektronického prepínača ti kanála vzdialenosti je pripojený cez integrator 7 kanála...

Uspořádání ultrazvukového rozprašovače v topném tělese na kapalné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262671

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gaysert Gerhard, Hilbert Jakob, Götz Dieter

MPK: F23D 11/34

Značky: kapalné, topném, rozprašovače, uspořádání, ultrazvukového, palivo, tělese

Text:

...elementu prochazejí hlavou hořáku průchodkcou, která je s Výhodou tvořena pružnou, z obou stran promáčknutou ploškou.Do hlavy hořáku se zavádí spalovaoí Vzduch ve směru proudění paliva nahoře,to znamená před ultrazvukovým rozprašovačem, proudí kolem něho a zavádí se do zapalovací zóny. Aby průřez proudění byl co největší, je nosné těleso spojene s hlavou hořáku nejméně jednou stojinou, V níž je uspořádáno radiální vrtání, do něhož ústí...

Dopravní zařízení ultrazvukového čisticího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259609

Dátum: 17.10.1988

Autori: Löbl Tomáš, Ciglbauer Miloš, Pelikán Václav, Červenka Karol

MPK: B67C 1/16

Značky: ultrazvukového, dopravní, stroje, čisticího, zařízení

Text:

...ojnice 22 přlpojená čepem ke konci stranového nosníku 12. Obracecí ústrojí 20 je p 0 háněno ozubenými řemeny prostřednictvím převodových kol 24. Opěrný ram 9 je spojen s rámem stroje otočnými čepy 23.Výstupní skluz 19, přiřazený k výstupu vratného vozíku 2, tvoří deset kluzných drah shodně, jako u vstupního skluzu 18 a jsou vytvořeny z nerezového plechu svařením.Zařízení pracuje näsledujícím způsobem Vstupním skluzem postupují v deseti...

Způsob ultrazvukového čištění sklenic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258933

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ciglbauer Miloš, Loebl Tomáš, Červenka Karol, Pelikán Václav

MPK: B67C 1/12

Značky: způsob, čištění, provádění, ultrazvukového, sklenic, zařízení

Text:

...opatřencu na horním okraji olemováním. Dno gł čistící vany l je Vytvořeno šikmo vzhůru k evakuační straně a sleduje v podstatě sklon jaky vykazuje dopravník §, uložený na opěrném rámu gg. Na dně gł pod dopravníkem § jsou uloženy velkoplošné ultrazvuková zářiče gg.V horní části čelní strany vany l prochází přiváděcí skluz Q a ústí na okraji rotačního chracezího ústrojí É. ohracecí ústrojí 1 je tvořeno pro každý podélný sled skleníc lg křížovým...

Zapojenie automatickej regulácie ultrazvukového generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257383

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tučka Fedor

MPK: B23K 20/10

Značky: automatickej, generátora, ultrazvukového, zapojenie, regulácie

Text:

...2 je pripojený na vstup výkonového zosilňovača 4. Výstup výkonového zosilňovače 4 je cez snímač napätia 5 pripojený na ultrazvukovú hlavicu li. Druhý výstup snímača napätia 5 je pripojený na vstup detektora 7. Výstup detektora 7 je cez derivačný zosilňovač 8 pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 9, ktorého výstup je pripojený na nulovací vstup bistabilného klopného obvodu 1.Pri kontaktovani prepojovacích vodičov zo zlata, hliníka a podobne...

Způsob ultrazvukového měření malých plochých vad v materiálu metodou dynamiky ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255556

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vatras Miroslav, Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: plochých, ultrazvukového, malých, metodou, materiálů, způsob, měření, dynamiky

Text:

...kruhového obecně orientovaného reflektoru, který zobrazuje reálnou plochou vadu v materiálu.Nový účinek je dosahovän tím, že při využití existujících přístrojů pro ultrazvukovou defektoskopii je možno uvede ným způsobem ultrazvukověho měření metodou dynamiky vadového- 2 255 558 echa určit jednoznačně průměr a orientaci kruhového reflektoru, který pro účely srovnání závažnosti vad nahrazuje reálnou malou plochou vadu, přičemž je způsob...

Nosič sondy ultrazvukového defektoskopického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245998

Dátum: 01.03.1988

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01N 29/04

Značky: sondy, ultrazvukového, defektoskopického, zařízení, nosič

Text:

...je spolehlivý a přesný pozuv ultrazvuková hlavice a snížené tření v závitech pohybového ěnonbn azatico. Zařízení je přitom výrobné jednoduché, vyžaduje. minimální údržbu s je vhodné pro použití krokových motor-ú řízených mikropočítačem. Oproti dosud známým zařízením se několikanásobně pnodlouží životnost, a. to při podstatné nižších pořizovacích nákladech.Pifíklad provedení zařízení podle vynálezu je schemsticlq znázornän na příložmem...

Zapojenie ultrazvukového hladinomera s kompenzáciou zmien rýchlosti šírenia ultrazvukového vlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244567

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baránek František, Ševeík Arnošt

MPK: G01F 23/28

Značky: ultrazvukového, kompenzáciou, zmien, hladinomera, šírenia, zapojenie, vlnenia, rychlostí

Text:

...15 a druhým vstupom s deličom 12. ultrazvukový menič 4 referenčného kanála je spojený s obvodom 8 budenia a spracovania signälov referenčného kanála a súčasne s programátorom 14 a prevodníkom 10 dĺžky impulzu na číslo referenčného kanála. Prevodnik 10 dĺžky impulzu na číslo referenčného kanála je spojený s generátorom 9 odmeriavacich impulzov a. aritmetickou jednotkou 15. Výstup generátora 9 odmeriavacich impulzov je spojený so vstupom...

Zařízení na měření emise stochastického ultrazvukového signálu, který vzniká při magnetizaci feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247351

Dátum: 16.11.1987

Autor: Strnadel Karel

MPK: G01H 11/02, G01H 11/04, G01H 11/00...

Značky: ultrazvukového, vzniká, který, feromagnetických, stochastického, signálu, magnetizaci, emise, zařízení, měření, látek

Text:

...pro měřicí zařízení, například magnetoron. Na Výstup stejnou smlrhćho zesilovače může být připojsn indikátor střední hodnoty. Výstup. .nízkofrekvenčního zesilovače muie být také připojen na detektor modulace s výstupom pro zspisovsč.Na výstup detsktoru modulsce však může být připojen také indikátor modulace. Detektor modulační obállq může být taká připojen na dali nízkofrekvenční zesiloveč s reproduktor-em. Účinok zařízení podle vynálezu...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou času činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240499

Dátum: 15.08.1987

Autor: Huber Irén

MPK: H03L 7/24

Značky: zapojenie, činnosti, ultrazvukového, času, automatickou, reguláciou, generátora

Text:

...1.vPri kontaktov-ani dvoch materiálov ultrazvukovou energiou, napriklad pri výrobe integrovaných obvodov» a tranzistorov V mikroellektronike, kde sa kontaktuje propojovací drôt na čipy a vývody puzdra, dochádza k zvyšovaniu záťaže, ultrazvukovej hlavice 4 predstavovanej postupoou deformáciou drôtu.V dôsledku toho rastie aj impedancia ultrazvu-kovej hlavice 7, takže prúd ňou tečúci bude klesať. Ak do série s ultrazvukovou hlavicou 4...

Ovládací pneumatický valec ultrazvukového zváracieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252042

Dátum: 13.08.1987

Autori: Uhrík Vladimír, Celler Ján, Rumanovský Maximilián

MPK: B29C 65/08

Značky: válec, ovládací, stroja, zváracieho, pneumatický, ultrazvukového

Text:

...s posuvným piestom a piestnicou pohybového valca určenou na upevnenie ultrazvukového nástroja, zatial čo druhá strana piestnice Spojenej s piestom pneumatickej pružiny je funkčne spojená s ovládacím prvkom pre spúšťania ultrazvukového generátora. Výhodou takéhoto usporiadania je, že vo valci pneumatickej pružiny nastavený pracovný tlak zaručuje správny prítlak nástroja nia zváraný materiál nezávisle od pohybového valca,ktorý je zasa...

Sonda ultrazvukového viskozimetra s torzným rezonátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235212

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zámečník Vlastimil, Pavlík Samuel, Figura Zdenko

MPK: G01N 11/16

Značky: sonda, ultrazvukového, viskozimetra, torzným, rezonátorom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je snímanie torzných kmitov snímacou cievkou v oblasti uzlovej roviny, kde dochádza k najväčšej zmene magnetostrikcie, čím sa niekoľkonásobne zvýši napätie na snímacej cievke. Uvedeného účelu sa dosiahne sondou ultrazvukového viskozimetra s torzným rezonátorom, ktorého podstatou je, že torzná tyč je pevne pripojená k puzdru v jednej uzlovej rovine a v mieste n uzlovej roviny prechádza cez snímaciu cievku. Snímacia cievka je...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234888

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tučka Fedor

MPK: H03L 7/06

Značky: automatickou, zapojenie, reguláciou, generátora, frekvencie, ultrazvukového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatická regulácia frekvencie ultrazvukového generátora v závislosti od meniacej sa záťaže ultrazvukovej kmitavej sústavy. Uvedeného účelu sa dosahuje zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že zdroj periodického signálu je pripojený na vstup výkonového zosilňovača a na posúvač fázy. Jeden výstup výkonového zosilňovača je pripojený na ultrazvukovú kmitavú sústavu a druhý jeho výstup je pripojený na obmedzovač...

Způsob zvýšení produktivity ultrazvukového pojení netkaných či vrstvených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 227235

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sodomka Lubomír

Značky: vrstvených, textilií, zvýšení, pojení, způsob, netkaných, ultrazvukového, produktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je možné využít pro zvýšení produktivity ultrazvukového pojení netkaných testilií, pojení vrstvených textilií, kterých je možno využívat v oděvnictví, ve stavebnictví, v automobilovém a nábytkářském průmyslu a dalších. Podle vynálezu se pojený materiál těsně před vstupem do pojicího ultrazvukového pole mezi sonotrodu a přítlačný protikus ohřeje na teplotu, která leží v oblasti teplot o 20 % vyšší, než je teplota okolí a o 20 % nižší, než...

Zapojenie obvodov ultrazvukového diagnostického prístroja, najmä pre plemenárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227616

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zámečník Vlastimil, Figura Zdenko

Značky: diagnostického, obvodov, plemenárske, účely, prístroja, najmä, ultrazvukového, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodov ultrazvukového diagnostického prístroja, najmä pre plemenárske účely, ktorého podstatou ja že na výstup generátora pilového napätia sú pripojené prvé vstupy komparátorov, ktorých druhé vstupy sú spojené s bežcami potenciometrov. Výstupy komparátorov sú pripojené na vstupy rozdielového obvodu a na vstupy tvarovacích obvodov. Výstupy tvarovacích obvodov sú pripojené na vstup zlučovacieho obvodu, ktorého výstup je...

Zariadenie na prispôsobenie impedancie ultrazvukového meniča k výstupu generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222084

Dátum: 15.07.1985

Autor: Prištic Ján

Značky: ultrazvukového, prispôsobenie, zariadenie, generátora, meniča, impedancie, výstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prispôsobenie impedancie ultrazvukového meniča k výstupu generátora vyznačujúce sa tým, že medzi generátor (2) a ultrazvukový menič (4) je zaradený rozptylový transformátor (1).

Způsob ultrazvukového zkoušení dvojkolí železničních vozů na mechanizovaném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224118

Dátum: 01.11.1984

Autor: Obraz Jaroslav

Značky: zkoušení, vozů, stavu, ultrazvukového, způsob, železničních, mechanizovaném, dvojkolí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ultrazvukového zkoušení dvojkolí železničních vozů na mechanizovaném stavu, vyznačený tím, že dvojkolí se otočí nejméně třikrát kolem své podélné osy, přičemž během první otočky se vytvoří a překontroluje akustická vazba hlavic s ultrazvukovými sondami a ve zbývajících dvou otočkách se v za sebou následujících taktech, rozdělených do periodicky se opakujících pracovních cyklů, zjišťují vnitřní vady v materiálu dvojkolí při současné...

Spôsob merania viskozity roztokov polymérov pomocou ultrazvukového viskozimetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218164

Dátum: 15.09.1984

Autori: Burdová Katarína, Figura Zdeno, Porubská Mária

Značky: viskozity, pomocou, viskozimetra, spôsob, merania, roztokov, polymérov, ultrazvukového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hodnotenia roztokových vlastností plastických látok. Rieši spôsob merania viskozity polymérov, s výhodou zriedených roztokov pomocou ultrazvukového viskozimetra. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ultrazvuková sonda, s citlivosťou pre oblasť nízkych hodnôt viskozít sa ponorí do vytemperovaného roztoku polyméru a odčíta sa napäťový signál vyvolaný tlmením ultrazvukových kmitov prostredím, ktorý je závislý na súčine dynamickej...