Patenty so značkou «uložených»

Spôsob inštalovania najmenej jedného vedenia a/alebo prázdnej rúry v uložených rúrovodoch slúžiacich na zásobovanie alebo na vypúšťanie odpadu a rúrovod na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286292

Dátum: 19.06.2008

Autor: Gruber Sabine

MPK: H02G 9/06, H02G 1/08

Značky: odpadů, tohto, jedného, najmenej, rúrovod, vypúšťanie, prázdnej, spôsob, zásobovanie, rúrovodoch, spôsobu, vedenia, slúžiacich, rúry, uložených, uskutočňovanie, inštalovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že do existujúcich inštalovaných rúrovodov, do kanalizačných rúrových systémov alebo sietí sa vtiahne alebo zasunie vnútorné obloženie rúrkového alebo hadicového tvaru a medzi vonkajšou stenou tohto vnútorného obloženia a vnútornou stenou existujúcej steny rúrovodu sa usporiadajú nové káble alebo prázdne rúry, do ktorých sa neskôr zavedú ďalšie káble.

Nosič zariadení uložených v oblasti podlahových líšt v inštalačných kanáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282285

Dátum: 06.11.2001

Autor: Mayer Hans

MPK: H02G 3/10, H02G 3/38

Značky: podlahových, oblastí, zariadení, nosič, lišt, uložených, kanáloch, inštalačných

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič zariadení pozostávajúci zo základovej dosky (10), ktorá má otvory (11) na montáž na stenu a nosné zariadenie (12) na elektroinštalačné zariadenie, z krytu (20) nasadeného na základovú dosku (10) a prekrývajúceho pritom elektroinštalačný kanál (1, 1', 1''), ktorý má centrálny otvor (21) na elektroinštalačné zariadenie a dva bočné výrezy na elektroinštalačné kanály (1'') väčšej svetlej výšky, a elektroinštalačný kanál (1, 1', 1'') čiastočne...

Prichytenie držadla u pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2302

Dátum: 08.10.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A45C 13/00

Značky: vecí, uložených, priestore, prenášanie, pomôcok, prichytenie, držadla, uzavretom

Text:

...ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na Obr. 1 je nakreslené v nárysnom pohľade s čiatočným rezom, na Obr. 2 bokorysnom a na Obr. 3 v pôdorysnom pohľade riešenie prichytenia držadla, ktoré obsahuje príchytku s vybraniami v jej stenách. Obr. 4 zobrazuje v náryse a V čiastočnom reze a Obr. 5 v pohľade P, aplikáciu príchytky s drážkami. Obr. 6 obsahuje vnárysnom pohľade a Obr. 7 v reze A~A, zobrazenie príkladu, kedy...

Systém na záznam a/alebo čítanie signálov na nosičoch informácií uložených v kazetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279698

Dátum: 11.02.1999

Autori: Rath Wilhelmus Johannes Fransiscus, Markus Pieter Gelijn, Ouwerkerk Cornelis, Van Weele Paul Johannes Frits, Beijersbergen Van Henegouwen Cornelis Martin

MPK: G11B 19/02, G11B 23/03

Značky: signálov, čítanie, kazetách, informácií, nosičoch, uložených, záznam, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje kazety prvého typu a kazety druhého typu, pričom uvedené typy kaziet sú v podstate rozmerovo a tvarovo zhodné s výnimkou zodpovedajúcich lokálnych rozlišovacích znakov prvého typu a druhého typu, ďalej obsahuje najmenej dve hnacie ústrojenstvá na spolupôsobenie s kazetou po vložení kazety v správnej orientácii. Hnacie ústrojenstvo (6A) prvého typu je skonštruované na spolupôsobenie s kazetami (2A) prvého typu, ale nezlučiteľné s...

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281283

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: H01R 4/20, G01V 3/00

Značky: potrubí, uložených, nekovových, vyhladávanie, podobných, predmetov

Zhrnutie / Anotácia:

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomerne veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepením upevnený užší kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných...

Zariadenie na tesné spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278630

Dátum: 17.12.1991

Autori: Detable Pascal, Calmettes Lionel

MPK: F16L 21/06, F16B 2/08

Značky: spojenie, uložených, zariadenie, hladkých, dvoch, těsné, koncami, rúrok, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesné spájanie dvoch hladkých rúrok, ktoré majú rovnaký priemer a sú usporiadané koncami k sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora, ako napríklad motorov automobilových vozidiel, je tvorené jednodielnou objímkou (1) vybavenou pozdĺžnou štrbinou pozdĺž ktorej objímka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov (3), pričom táto objímka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na nich zovretá...

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivových ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269435

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16C 35/077, F16F 15/16

Značky: valivových, tlumení, olejový, tlumič, ložiscích, hřídelů, vibrací, uložených

Text:

...ŕešený tlumíč využívá hydrostatíckého principu uložení tak, že se při vybočení pouzdra vůči statoru větší na jedne straně mezera,vtakže se v odpovidajicich komůrkách sníží hydrostatícký tlak, zatímco na protílehlé strane se odtoková mezera 2. menší e tlak v odpovídající míře vzroste. Tento tlakový vzrůst působí proti vybočenítakže se pouzdro vrací do původního smeru e zachovává se souosost. soułasnč vzhledmk poměrně velke plože na...

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivých ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269434

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16C 35/067, F16F 15/16

Značky: tlumič, tlumení, hřídelů, olejový, valivých, vibrací, ložiscích, uložených

Text:

...vytlečovânío olejověho filmu z nezery mezi pouzdrem a statorem, které převežuje při vysokých frekvencích otáčení.Tlulič podle vynálezu není konstrukčně ani provozně náročný, protože se využívá.olejoveho systemu stroje, jehož hřídel se v tlumeném ložisku otàčí.Tlumení pokrývà rozaáhlou škálu otàček, takže ho hřídel nohou být eplikovàny různé zátěže s různoufrekvencí otâčení. Tlumič není nutné vyvíjet pro konkrétní aplikaci, takže vynález...

Zařízení pro regulaci statické polohy skupiny objektů uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269430

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 15/04

Značky: pružinách, pneumatických, regulaci, skupiny, objektu, statické, zařízení, polohy, uložených

Text:

...uložen na dvou pryžových pružinàch § na podloži 5. Na straně přirazu je tkaci stroj 3 uprostřed uložen na podloži 5 na pneumatické pružinê 5. Na tkacim stroji 2 je upevněn automatický polohový regulátor Q, jehož kyvnà ovlàdaci páka Z je tàhlan § spojene s podložim 5.Přivodem 2 je připojen ke zdroji 19 stlačeného vzduchu. Vývodem 11 je připojen k pneumatickým pružinám § skupiny tkacich strojů g.Všechny tři tkaci stroje 2 jsou stejnú a jsou...

Zábrana samobuzených kmitů těles uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267840

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/44, F16F 9/04

Značky: kmitů, těles, uložených, zábrana, samobuzených, pružinách, pneumatických

Text:

...tkmcí stroj. Je uloženo na podloží g na jedné straně na dvou pryžových pružiních 1 a na druhé straně na jedne pneumatické pružinč 5. Součástí spojení 2 pneumatické pružiny 5 se zdrojem stlnčeného vzduchu É n s atnosfěrickým okolím je hadice 1 z plastu, potrubí §, jejich prípojky 2 a polohový regulátor gg. Zibrnna ll samobuzených kmitů je vytvořena seäkrcením lg spojení 2.Může mít podobu deformace ll průřezu hadice 1 nebo potrubí §....

Zařízení pro strojní čištění šikmo uložených česlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261984

Dátum: 10.02.1989

Autori: Spilka Petr, Hradil Oldřich, Spilka Vladimír

MPK: E02B 5/08

Značky: zařízení, česlí, šikmo, strojní, čištění, uložených

Text:

...mít přesně rovný tvar, nebot hrablo se případným nerovnostem snadno přizpůsobí a tvar česlí .kopíruje. Rovněž případné zachycení nevhodného.předmětu na česlích nezpůsobí poruchu, ineFbot hrablo se při překročení nastavené přítlačné síly, kterou lze snadno regulovat,např. jeho- hmotnosti, od česlí odklopí .a nevhodný předmět přejede. Tvar křivkyvratného pohybu hrabla .lze jednoduše upravovat vzájemnou polohou hnaného -kli.kového hřídele .a...

Přípravek pro jednotné nastavování pohyblivě uložených stahovačůna pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258165

Dátum: 15.07.1988

Autori: Minařík Josef, Neveselý Vlastislav, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 37/02, D04B 15/32

Značky: pletacích, jednotné, přípravek, strojích, nastavování, uložených, pohyblivé, stahovačůna

Text:

...patkou pro uložení a svislou plochou pro podélné vedení běžně doatupného posuvného měřidla, kterým se měří vzdálenost mezi zatahovací hranou atahovače a příslušnou dosedací plochou na přiložené desce. Přesná poloha této příložné desky je při měření zajiätěna nejméně dvěma kolíky na její zadní straně, které zapadají do otvoru na válcovém zámkovém bloku a přípravek během měření fixují.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na přiložených...

Zařízení k rubání strmě uložených ložisek, zejména uhelných slojí a způsob zavádění dobývacího zařízení do úklonné chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242874

Dátum: 15.03.1988

Autor: Alexy Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: ložisek, uhelných, zejména, zařízení, uložených, úklonné, sloji, způsob, chodby, rubání, zavádění, strmé, dobývacího

Text:

...posouvacím mechanismem.Výstrojové členy mají s výhodou vzdy po čtyřech stojkách umístěných do obdélníka, pŕi čemž stojky jsou u paty a v blízkosti horních konců svých válců spojeny vzájemné prostřednic 242874 4tvím pružného kríže nebo plochého pružinového systému ve tvaru písmena I uprostred těchto pružinových systémů je pritom vždy pŕipojen alespoň jeden tažný člen případně jedno vodicí táhlo.Aby bylo možno vyrovnávat prípadné pohyby...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Comensoli Jean-claude, Gey Michel, Delassus Jean, Pouger Paul

MPK: H02K 15/16, H05K 7/20, G01R 31/34...

Značky: magnetického, zařízení, uložených, rotorem, alternátoru, velkého, okolí, ochranu, vytvářeného, předmětů, pole, statoru, kovových

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Zařízení pro dopravu příčně uložených cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 251900

Dátum: 13.08.1987

Autor: Cerman Josef

MPK: B65G 15/14, A24C 5/35

Značky: příčné, uložených, cigaret, zařízení, dopravu

Text:

...7 Iolbrx 3 uzpůsołbené tak, že za sebou následující unášecí článlky 1 do sebe zasahují a tvoří tak souuzvislou plochu pro Lunášení vrstvy clgxalret. Z obr. 4 je patrmý přiklad uspořádání dlopravníků a jejich vedení. Dopravník, tvolřící uzavřený olkruh, je veden přes mincí řetězové kollo 11 a vodicí řetězová klola 10 a v prostoru mezi těmito kouly je dopuavník veden bud pevným zakříweným vedením, 12, aoblousüralnným zakříveným vedením 13,...

Zemní souprava pro ovládání armatur uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249561

Dátum: 15.04.1987

Autor: Křenek Břetislav

MPK: F16K 41/02

Značky: armatur, souprava, ovládání, uložených, zemní

Text:

...1 s vnitřní trubkou §. V urovni terénu je zemní souprava zakryta poklopem Q.V přírubě 2 víka armatury je uložena ucpávková příruba lg s těsněním § a ucpávkovým víkem ll . Šroub lg cpávky, jehož jeden konec spojuje rozebíratelně kroužek ll s ucpávkovou přírubou lg , má na svém druhém konci našroubovánu matici ll ucpávky. Další matice L 2 s nákružkem lg je otočné uložena mezi ucpávkovou přírubou lg a kroužkem L 1, v němž jsou vytvořena...

Zariadenie na vytváranie dávok uložených tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232153

Dátum: 01.04.1987

Autor: Krupa Jozef

MPK: B65G 57/32

Značky: dávok, zariadenie, vytváranie, tvaroviek, uložených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vytvárenie dávok uložených tvaroviek usporiadaných v rade vzhľadom na pohyblivý doraz. Podstatou zariadenia je pohyblivý doraz vytvárajúci požadovanú veľkosť dávky tvaroviek prisúvajúcich sa po reťazovom dopravníku, ktorý je ponorný vôči válčekovému hnanému dopravníku, ktorého funkciou je odsun vytvorenej dávky tvaroviek. Vynález možno použiť aj v iných odboroch, napr. pri balení alebo paletizácii výrobkov.

Způsob výroby rotačních nádrží uložených v ose otáčení, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248256

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ribke Helmut, Steffens Eberhard, Van Der Seylberg Hans-peter, Hein Horst, Kothe Jost, Schmidt Kurt, Tausche Frank, Scharon Dieter, Zibebart Siegfried, Thiers Eberhard

MPK: B02C 17/00

Značky: bubnových, rotačních, mlýnů, uložených, nádrží, způsob, otáčení, zejména, výroby

Text:

...nsoöperemum. . VCooraercwaenno naoöperenm cnapnnaeŕcs cuepaaogna na oöenà őoxonux qacTeň 1, cnaőxeanx nenrpanbmuu uocanounu ornepcrueu, nnoünoüvcrenm C onopHoñ nrynxoü 2 n na ôopre c onopuu KOHBĽOM 3, nocne nero aropan óoxosaa uacwa 1 Haenaerca na onopnym nrynKy 2 H càuum oôpason coennnewcn csroň nwynxoů, a wamme c onopnm xonbnou-3. Hpn srou Moxno BH 6 paTh, Kax Lnsoöpamaewcn 5 mHr.l, nam pasnouepnoe paccrozue őokoaux uacweä l Vpyr K...

Zariadenie na uchytávanie uložených tvaroviek usporiadaných v matici

Načítavanie...

Číslo patentu: 230898

Dátum: 15.11.1986

Autor: Krupa Jozef

MPK: B65G 47/52

Značky: zariadenie, usporiadaných, uchytávanie, matici, uložených, tvaroviek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uchytávanie tvaroviek usporiadaných v matici. Vynález sa týka zariadenia na uchytávanie osovo i výstredne uložených tvaroviek vzhľadom na čeľuste, ktorý schematicky najlepšie znázorňuje obr.č.2. Vzhľadom na to, že v tehliarskej výrobe sa vyrábajú rôzne druhy tvaroviek, zariadenie PV pre uchytávanie uložených tvaroviek usporiadaných v matici odstraňuje ťažkosti takto vzniknuté. Podstatou zariadenia na uchytávanie uložených...

Zařízení k nakládání a překládání sypkých materiálů uložených na hromadách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234121

Dátum: 01.10.1986

Autori: Rajnoch Miroslav, Majzlík Ratibor

MPK: B65G 65/16

Značky: sypkých, uložených, zařízení, překládání, nakládání, hromadách, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zintenzívnit manipulaci se sypkými hmotami a současně snížit prašnost prostředí a zvýšit bezpečnost práce. Tohoto účelu je dosaženo tím, že na samohybném podvozku je umístěn korečkový naběrač, na který navazují pásové dopravníky, které se směrem dozadu přibližují. Zařízení je opatřeno záchytnými žlaby proti spadu hmoty pod kola zařízení. Pohon je zajištěn elektromotory. Velkou manipulovatelnost zařízení umožňuje možnost...

Zařízení pro vybírání zejména obkládaček z pouzder stabilně uložených na tunelových vozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229865

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hořica Miloš, Horní Bříza, Fencl Vratislav

MPK: B65G 47/52

Značky: zejména, zařízení, vozech, obkládaček, vybírání, pouzder, uložených, tunelových, stabilné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické vybírání obkládaček dlaždic a podobných výrobků z pouzder stabilně uložených na tunelových vozech. Zařízení sestává z nejméně jedné hlavy upevněné na válci, který je uložen na plunžru. Hlava nese výsuvné rameno opatřené, kopírovací hlavou s čidlem a pružinou, jíž je kopírovací hlava tlačena do výřezu v pouzdrech s obkládačkami. Dále je hlava opatřená sklopným stolem, jehož volný konec sahá mezi nosné...

Zariadenie pre meranie pasívnych odporov otočne uložených strojných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 229394

Dátum: 01.04.1986

Autori: Skoupa František, Lahučký Dušan

MPK: G01L 5/00

Značky: meranie, pasívnych, strojných, súčiastok, uložených, otočné, zariadenie, odporov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabezpečujúceho bezproblémové meranie pasívnych odporov rotačne uložených strojových súčiastok, napr. sústavy guličková matica - vodiaca skrutka. Jeho podstatou je spojenie dvojice hriadeľov torzne poddajnou spojkou, pričom jeden hriadeľ je pripojený k rotačnej súčiastke a súčasne pevne spojený s prírubou a druhý hriadeľ je otočný v prírube a pevne pripojený k unášaču. Unášač vybavený rukoveťou, má na obvode...

Valcovací stolice obsahujíci nejméně jednu dvojici pracovních valců oboustranně uložených

Načítavanie...

Číslo patentu: 221142

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mokříš Václav

Značky: stolice, uložených, oboustranné, válcovací, pracovních, nejméně, obsahující, dvojici, válců, jednu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém axiální tuhosti válcovacích stolic, který vyvstává zejména u stolic pro válcování tvarových profilů. Ložiska dvojice pracovních válců pro zachycení axiálních válcových sil jsou uložena v rámu válcovací stolice, přičemž ložisková tělesa ložisek pro zachycení radiálních válcovacích sil jsou uložena odděleně.

Ústrojí u zařízení, zejména u rotačních třídičů štěpků uložených pomocí drátů nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224649

Dátum: 15.01.1986

Autor: Larsson John Bromma (švédsko)

Značky: drátu, tyčí, uložených, štěpků, zařízení, ústrojí, třídičů, zejména, pomocí, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí u zařízení, zejména u rotačních třídičů štěpků uložených pomocí drátů nebo tyčí, pro jejichž činnost je zapotřebí zejména kruhového kmitavého pohybu ve vodorovné rovině, přičemž moment se vytváří hnacím motorem pohánějícím především svislý hřídel opatřený excentricky umístěným závažím, vyznačující se tím, že excentricky umístěné závaží (8) je otočně uloženo v podpěře (7) pomocí vodorovného čepu (9), přičemž podpěra (7) je pevně spojena...

Zpevňovací zařízení, zejména valivě uložených otočných a přímočaře posuvných stolů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224264

Dátum: 15.12.1985

Autor: Němec Bohumír

Značky: přímočaré, zpevňovací, strojů, zařízení, uložených, zejména, stolu, posuvných, valivé, otočných, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Zpevňovací zařízení, zejména valivě uložených otočných a přímočaře posuvných stolů obráběcích strojů, uspořádané mezi pevnou a pohyblivou částí stolu, vyznačující se tím, že ho tvoří vodicí drážka (5), vytvořená v jedné části (1 nebo 3) stolu, ve které jsou uloženy valivé převáděcí prvky (7) a nejméně jeden dotykový prvek (16) a na kterou jsou kolmo napojeny vodicí otvory (6) uspořádané směrem ke druhé části (1 nebo 3) stolu, ve kterých jsou...

Zariadenie na meranie radiálnej vôle častí strojov uložených prostredníctvom valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 215617

Dátum: 15.02.1985

Autori: Skoupa František, Skoupová Štefánia

Značky: strojov, radiálnej, valivých, částí, meranie, uložených, vôle, prostredníctvom, zariadenie, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na meranie radiálnej vôle častí strojov uložených prostredníctvom valivých ložísk. Jeho podstatou je, že zaťažovacia radiálna sila vyvodzovaná dvojicou skrutiek na výkyvný pružný člen je prenášaná prostredníctvom vymeniteľného dotyku do stredu vnútorného ložiskového krúžku kolmo na pozdĺžnu os vretena. Dvojica skrutiek vyvodzuje zaťažovaciu silu v oboch potrebných smeroch a jej veľkosť je snímaná silovým úchylkomerom....

Ústrojí pro ochranu tepelně namáhaných letmo uložených konstrukčních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 214477

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ručný Jiří

Značky: ústrojí, namáhaných, ochranu, uložených, letmo, tepelně, konstrukčních, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro ochranu tepelně namáhaných letmo uložených konstrukčních dílců zařízení proti tepelnému přetížení, zejména vinutí elektrických strojů točivých. Účelem vynálezu je docílit vytvoření konstrukčně jednoduché ho a funkčně naprosto spolehlivého ústrojí s okamžitou vybavovací schopností vypnutí zařízení při překročení kritické teploty tepelně namáhaného konstrukčního dílce. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením ústrojí...