Patenty so značkou «uložením»

Magnetický kódovací systém s uložením magnetických oblastí pomocou najmenej dvoch typov magnetických farieb s rôznymi koercitívnymi poľami, uloženými v najmenej čiastočnom prekrytí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18087

Dátum: 28.09.2010

Autori: Messa Gianluca, Lazzerini Maurizio

MPK: G06K 19/06, B42D 15/00, G06K 19/12...

Značky: čiastočnom, systém, rôznymi, oblastí, poľami, typov, najmenej, magnetických, pomocou, uložením, uloženými, koercitívnymi, překrytí, dvoch, kódovací, farieb, magnetický

Text:

...materiálu. Takže napríklad je možné čiastočne pokryťjednu alebo viac častí prvého magnetického materiálu druhým magnetickým materiálom vo forme rôznych geometrických tvarov-3 0017 Výhodne magnetické materiály majú rôzne hodnoty koercitivity, pričom ich hodnoty remanencie sú totožné alebo odlišné. Takže poloha a atitúda druhého magnetického materiálu čiastočne pokrývajúceho prvý magnetický materiál, ako aj prvého magnetického materiálu, sa...

Solárne zariadenie aspoň z jedného solárneho modulu s pružným uložením krycej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10983

Dátum: 10.01.2010

Autori: Schäfer Maik, Schwarze Sascha Oliver

MPK: F24J 2/46, H01L 31/042, H01L 31/058...

Značky: aspoň, modulu, jedného, solárne, pružným, platne, uložením, zariadenie, krycej, solárneho

Text:

...prvokslúži ako málo deformovateľné uloženie sklenenej tabule. Mäkko pružiacitesniaci prvok je skonštruovaný s uzavretými bunkami a zaručuje nepatrné vracanie tesníaceho ústrojenstva v beztlakovom stave do pôvodnej polohy. Sklenená tabuľa sa zaaretuje s pomocou obopínajúcej ochrany hrán, ku kto rej však nie sú urobené žiadne ďalšie vývody.0005 Tesnenie, tak isto na vyrovnávanie pohybov platní solárneho kolektora, je známe z nemeckého...

Vysávač s variabilným uložením filtra a úložný mechanizmus filtra tohto vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5133

Dátum: 05.03.2009

Autor: Joska Luboš

MPK: A47L 5/00, A47L 9/14, A47L 9/10...

Značky: vysávača, vysávač, úložný, tohto, mechanizmus, variabilným, uložením, filtra

Text:

...vyberateľného filtra 2, je tu vytvorené ako hlavný kôš 14, uložený V skrini 1 vysávača v podstate otočne, v zavesení na zdvíhacích čapoch 1321, kde tento hlavný kôš 14 je súčasne prepojený s otočným vekom 13 prístupového otvoru 10 do priestoru vyberateľného filtra 2 pomocou uvedených zdvíhacích čapov 1321, vytvorených bočne na pevných ramenách 132 otočného veka 13 a zapadajúcich do zdvíhacích drážok 1411 v bočných vodiacich stenách 141...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4871

Dátum: 11.07.2005

Autori: Ulrich Robert, Berger Michael

MPK: B66B 23/00

Značky: spôsob, schodov, chodník, montáže, týchto, pohyblivý, pohyblivé, demontáže, pohyblivých, schody, uložením, hriadeľa

Text:

...na hmotnost takej osi (500 kg). Požiadavka na krátku dobu prerušenia na odstránenie každého druhu možných defektov nemôže bytMontáž hriadeľa prebieha pri inštalácii pohyblivých schodov Demontáž hriadeľa prebieha ri údržbe pohyblivýchvynález si kladie za úlohu odstránit u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka uvedenú nevýhodu, to znamená umožniť výmenu defektného valivého ložiska alebo každej inej ľubovoľnej zložky v podstatne...

Elektrický stroj s uložením rotora integrovaným do statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4212

Dátum: 13.10.2003

Autor: Hussam Helmi

MPK: H02K 5/15

Značky: statora, uložením, rotora, integrovaným, stroj, elektricky

Text:

...na hriadeli rotora, uložený V statore prostredníctvom ložiskového štítu. Stator má pritom na svojich vnútorných vŕtaniach vybrania, doktorých zasahuje axiálny nástavec ložiskového štítu.Zo spisu EP 1 018 796 A 2 je známy elektromotor, u ktorého je rotor uložený V statore prostredníctvom ložísk pomocou ložiskovêho štítu. Tento ložiskový štít sa pritom opiera oRiešenie navrhnuté podľa vynálezu týkajúce sa integrovania uloženia rotora do statora...

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: snímača, vířivých, rotačná, uložením, prúdov, výkyvným, sonda, nedeštruktívnu, kontrolu

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Mikrovřeteno se vzduchovým uložením pro zubní vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265390

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šimek Jiří

MPK: A61C 1/12

Značky: vzduchovým, vŕtačky, mikrovřeteno, zubní, uložením

Text:

...tělese mikrovřetena je zebudován vymezovecí kroužek.Vytvořením kluzné plochy pre vymezení sziálního pohybu rotoru přímo v tčleee mikrovřetene se dosáhne výrezného zmenšení rczmčru ve emčru osy rotece. Tato úprave ee příznivě prcjeví zejména u zubních vrteček, kde velká výške tčleae zhoršuje menipuleci v zední části ústní dutiny. Provedení pouzdra rotoru vcelku a kleätinou pro uchycení nástroje umožňuje zvětšit funkční délku kleštiny, eniž...

Buben medometu s jednostranným točným uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257653

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šťastný Josef, Neubauer Edmund, Šrámek Jaroslav

MPK: A01K 59/04

Značky: jednostranným, točným, uložením, buben, medometu

Text:

...obtižnějäi nozebiratelností.nevýhody dosud vyráběných medometů odstraňuje navrhované řešení bubna, jehož podstata epočívá v ton, že jeve své horní částí-otevřen s ve své dolnf částí pevnä spojene bil-idol otočně uloäenou v náboji, upevněnén objinkou podetevee-Fstojanu. Bubsn má ramene pouze v dolni části. j uk Uvedené řešení snižuje váhu volně uloženého pĺliätě nedometu, ~ snižuje ztráty pri. otáčaní, prostor pro vkládánt plastů je...

Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254026

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vadina Roman, Vadina Štefan

MPK: B23H 3/04

Značky: kvapalinovým, elektroda, nástrojová, uložením

Text:

...vnútorných plôch valcových otvorov najmä o veľkých dlžkach je príkladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená elektróda v náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B.Nástrojové elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemícké obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov, najmä o velkých dIžkach (obr. 1) pozostáva z telesa 1 elektródy spojeného s nosnou rúrkou 11....

Stahovák kol ventilátorových mlýnů s kuželovým uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249672

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frank Miroslav, Indrák Miroslav

MPK: B25B 27/00

Značky: stahovák, mlýnů, ventilátorových, uložením, kuželovým

Text:

...podle vynálezu se dosahuje zvýšení produktivity práce při stahování kol ventilátorových mlýnů, snižuje se fyzická námahe pràcovníků, šetří se hřídele ventilátorových mlýnů a podstatně se zkraouje čas oprav ventilátorových mlýnů.Příklad provedení stahováku-kol ventilátorových mlýnů s kuželovým uložením podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreSueStahovák sestává z příruoové desky 2 se středovým rozpěrným těleaem Ž a táhel 5...

Výměník s rozebíratelným dilatačně pružným uložením trubic, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235766

Dátum: 01.12.1986

Autori: Forman Zdeněk, Maule Jiří

MPK: D06C 7/00, F16L 17/02

Značky: pružným, trubic, dilatačně, výměník, textilní, zejména, stroje, rozebíratelným, uložením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší těsnění trubic výměníku uložených v nosné stěně. Těsnění je tvořeno prstencem z pružného materiálu obepínajícím trubice, které mají vnější stěnu hladkou. Prstenec je přitlačován do vybrání v nosné stěně přítlačným členem.

Spínač spouštěče s letmým uložením spínacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233987

Dátum: 01.12.1986

Autor: Struha Jaroslav

MPK: F02N 15/02

Značky: letmým, spínacího, spínač, můstku, uložením, spouštěče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení pohyblivého spínacího kontaktu na izolační vložce opatřené vratnou a vymezovací pružinou. Válcová tlačná pružina, nasazená na čepu izolační vložky, umožňuje sepnutí spínacího kontaktu a vymezuje jeho opotřebení. Po montáži spínacího můstku ve spínači je spínací kontakt na čípku izolační vložky přidržován předepnutou vratnou pružinou, která spínací kontakty rozepíná. Tohoto spínacího můstku je možné dále využít při...

Držák nástrojů s pružným uložením čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232273

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tomka Ján, Bača Miloš, Baier Vladimír

MPK: A61C 1/14

Značky: čelistí, pružným, držák, uložením, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku nástrojů s pružným uložením čelistí určeného pro stomatologické soupravy a nástroje, u něhož se řeší způsob vkládání, fixace a vybírání nástrojů. Vyznačuje se tím, že mezi lamelami (12) plochých čelistí (3) je umístěn běžec (8) opatřený zajišťujícím členem (9), přičemž ploché čelisti (3) jsou osazeny po vnějším obvodu průběžně drážkami (4) pro nálitky (2) a těleso držáku (1) má snímatelný zadní zajišťovací element (10).

Unášacia hlava s plávajúcim uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243914

Dátum: 17.09.1985

Autori: Tvrdík Jaroslav, Jilich Josef

MPK: E21B 7/28

Značky: hlava, uložením, plávajúcim, unášacia

Text:

...opierkou 3, hnaoou objímkou 2 a spojkou 1. spojka 1 je vo vrchnej časti opatrená poistným samostrediacim ozubenim a v spodnej .časti je zmontovaná s guwlovou opierkou 3 pomocou skrutiek 14. Na guľovej opierke 3 je zároveň nasunutá hnacia objímka 2,ktorá je v spodnej časti opatrená kužeľovým závitom na upinanie vrtného sútyčia a vo vrchnej časti ozubením, ktoré zapadá do olzubenia spojky 1 a umožňuje axiálny posuv a naklápanie hnacej...

Spojovací člen s pružným uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213763

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hruban Ludvík, Lorman Jiří

Značky: spojovací, člen, uložením, pružným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího členu s pružným uložením v určení pro spojování zejména na úrovni desek plošných spojů a řeší se jím vzájemná skladba prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je spojovací člen s pružným uložením, který pozůstává z tělesa trubičkového tvaru, kruhového nebo vícehranného průřezu, s dvou nebo vícesegmentovou kleštinou pro zasunutí vývodu součásti, uloženého do otvoru s vodivým povlakem v desce z izolačního...