Patenty so značkou «ukládání»

Číslicově ovládané zařízení pro ukládání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260237

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bajer Ondřej, Schmucker Antonín

MPK: G06M 7/02

Značky: materiálů, zařízení, tyčového, číslicové, ovládané, ukládání

Text:

...lg. Ve výchozí poloze otočných ramen 1 posuvu je umístěn snímač lg výchozí polohy otočných ramen 1 posuvu, jehož výstup je spojen s druhým vstupem Q obvodu lg ovládání posuvu ve vodorovné ose §a s prvním vstupem 3 čítače li. Druhý výstup 2 čítače lg je spojen s třetím vstupem g obvodu li ovládání posuvu ve vodorovné ose 3. Výstup Q obvodu l ovládání posuvu ve vodorovné ose 5 je spojen s řídícím vstupem spínače lg. Druhý vstup 3 čítače li je...

Zařízení pro přepravu skleněných trubiček, případně tyčinek a jejich ukládání a vyjímání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270397

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janda Zdeněk, Hudek Lubomír

MPK: C03B 35/26

Značky: případně, tyčinek, trubiček, sklenených, jejich, zařízení, prepravu, vyjímání, ukládání

Text:

...protilehle orientovsne s. zbývąjící dve -protiiehle boční steny g. g jsou pohybiive. Jedna z pohybilvých bočních sten g, 3 je roseviratelná a tato rouvirateiná boční stena g slouží k otevřen( či zavření sásobníku g. Rozevirateinost teto boční steny g je řeeens otočne. Protilehle rozevírateineąbočnĺ stene g je umístena pohyblivá boční stena i, která je posuvná ve vodorovnem smeru uvnitř zásobníku a. Tato vodorovne posuvná boční stena ł slouží...

Panel s pneumatickými pružinami pro vibroizolační ukládání rozměrných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269733

Dátum: 14.05.1990

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: vibroizolační, objektu, pneumatickými, ukládání, pružinami, rozměrných, panel

Text:

...objektů podle vynálezu, u kterého je propojení pneumaticłgých pružin provedeno na bob. opěrného plechu, na obr. 3 je znázorněn schematicky v bočním pohledu panel s pneumatickými pruäinemi pro vibroizoleční ukládání rozměrmích objektů podle vynálezu s opěrnými plechy s boöním vyhnutím, ktorý je použit pro vibroizoleční uložení zákledového bloku a na obr. -.4 je panel s pneumatickými pružinemi pro vibroizolační ukládání rozměrmłch objektů podle...

Zařízení na ukládání odpadu se signalizací jeho hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269099

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: A43D 8/50, C14B 17/14, C14B 1/14...

Značky: signalizaci, odpadů, hmotnosti, ukládání, zařízení

Text:

...dojít k netěsnáau usazení. současně je zaručene rychlá e jednoduchá nanípulaca s odpední nádobou pří jejín ueazování a vyjíaání. Nezsnedbetelnýn pokrokovýa prvkea je zde aožnoet eeřízení eígnalízaoe haotnoetí na potřebnou hodnotu. Je tak epolehlívá zajíátáno dodržaní pracovních podmínek pracujících a zy 1 ášt§ažen,neboř jednía z důležítých prvků hygieny práce je podaínka, aby ženy nezvedely břeaena přeeehující hmotnost 1 kg.Příkladná...

Zařízení k ukládání dýhových listů z krájecího stroje na dýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268614

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bednařík František

MPK: B27L 5/00

Značky: zařízení, dýhových, ukládání, krájecího, dýhy, listů, stroje

Text:

...spojena s táhlem. NProvedení ukládacího zařízení má malou hmotnost a je konstrukčně a výrobné méně náročné než předchozí přídavné zařízení. Ukládací dopravník se pomocí hřídele a pákového mechanismu natočí v pouzdře rámu, čímž je umožněno složení nového výřezu do krájecího stroje. Dýhový list je krájen v max.šířce odpovídající parametrům krájecího stroje. Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. 1...

Zařízení ke strhávání a ukládání chmelových rév

Načítavanie...

Číslo patentu: 267742

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karásek Petr

MPK: A01D 46/02

Značky: strhávání, chmelových, ukládání, zařízení

Text:

...pohání další řetězové kolo napojená na hnacíl hřídelí strhàvacích řetězů napojených na strhàvací pogunovaný kotouč a že na tatnou oj vozu je napojen výsuvný záves pro vůz ovládaný příčnou pístnící hydraulíckeho válcetak, aby vůz byl vysunut vpravo, číuž je řešeno ukládání rev na zavčšený vůz za jízdy při strhávàní.Příkled provedení strhàvače chnelových rev podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde na obr. 1 je scheoaticky znázorněn...

Zařízení slaňovacího stroje pro ukládání dvojnásobně spleteného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267548

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kljujev Boris, Lepin Viktor, Chromov Vladimir, Novikov Jurij, Kutejnikov Jurij, Nikitin Vasilij

MPK: D07B 7/10

Značky: spleteného, ukládání, výrobků, stroje, slaňovacího, dvojnásobné, zařízení

Text:

...jakosti spletenóho výrobku.Každý prvek má tvar valivého ložiska, usporádaného souose s pohyblivou drábou speteného výrobku.°oužití valiv ých.ložisek snižuje radíàlní a exiàlní třecí sily, které vznikají na zakrívené dráze v důsledku otáčení a exiálního pohybu spletenáho výrobku. Tím se vylučuje i deformace spleteného výrobku, odtržení a sklon spleteného výrobku k rozpletení.Souosost každého valivého lołiska se směrem pohybu spleteného...

Zařízení pro ukládání ohebných listových materiálů do stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263546

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maršálek Josef, Hadač Oldřich

MPK: B65G 60/00

Značky: ukládání, materiálů, ohebných, listových, stohu, zařízení

Text:

...válců gg, jež jsou napojeny na těleso Agg rozvodu tlakového média, které je přes elektromagne~ tický ventil A 33 napqpno na dorazová čidla Aig a na koncové čidlo AQ. První vozikový tahač jg je tak uzpůsoben k vratnému posuvu po vedení glg. Na prvním vozíkovém tahači jg jsou upraveny klešřové úchyty QAQ, jež jsou napojeny na tlakové válce jžg,§Qg. Tlakové válce Jâ§,.3 Qg jsou napojeny na těleso § 13 rozvodu tlakového média, jež je přes...

Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263415

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poruba Petr, Malík Karel

MPK: B65B 35/30

Značky: zařízení, ukládání, součástek, podávání, polovodičových

Text:

...na níž je připevněna vodicí lišta 3, vodicí lišta Ž s ložisky, naväděč § a překlápěoí mechanismus, který je s ní spojen držáky 1, v nichž je usazena hřídel §, na které je připevněno protizávaží 2 a rameno lg, v jehož druhém konci je točně uložena oska 11, s kterou je spojena střední lišta 1 s vedením a dorazy 1 pevně, krajní lišty~ 35 s vedením, dorazy 1 a koly lg posuvně a zbývajíoí posuvné lišty 11 jsou s lištami lg a 15 spojeny táhly...

Způsob a zařízení k ukládání a přemísťování navrstveného textilního materiálu u stříhárenských linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261330

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petržela Ivo, Macenauer Ivo

MPK: D06H 7/00

Značky: přemísťování, zařízení, stříhárenských, materiálů, linek, navrstveného, textilního, způsob, ukládání

Text:

...kluzné podložky s textilním materiálem, souči nitelem tření fa kluzné podložky s pracovní deskou stolu řezací sekce á součinitelem tření E 4 dvou vrstev kluzné podložky navzájem vztah fl) E 2 )f 3 )f 4.Navržený způsob a zařízení jsou blíže vysvětleny s pomocí vyobrazení, kde na obr. 1 je schematický boční pohled na nakládací a řezací sekci stříhárenské linky, na obr. 2 je v trojrozměrném pohledu uložení podložky a navrstveného textilního...

Přípravek pro ukládání magnetických hlav při broušení jejich čel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259849

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kocour Jaroslav, Hrdý Čeněk

MPK: B24B 19/26

Značky: ukládání, jejich, broušení, přípravek, magnetických

Text:

...osa A je od roviny pnacovní plochy B 1 brousilcího kotouče v konstantní vzdálenosti. Čep 11 je otočné uložen v ložisku 21 tělesa 2 a pevně propojen připevňovacím prvkem 4 přes otvor 51 s výkyvným ramenem 5, jak je vidět z obr. 1 a 2. Osa A ložiska 21 tělesa 2 i čepu 11 lišty 1 je Vždy vzdálena od osy B Válcové plochy 2 magnetické hlavy H o rozteč C. je to patrno z obr. 3, 5 nebo 6. Těleso 2 je přípevněno k desce 3 například přes připevňovací...

Zařízení pro řazení a ukládání konzervových plechovek a sklenic do sterilizačních košů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259827

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kolegar František, Fousek Antonín, Fousek Miroslav

MPK: B65B 35/46

Značky: sklenic, konzervových, zařízení, sterilizačních, řazení, košů, ukládání, plechovek

Text:

...rámu 1 je dále připevněna deska 18 a pevná lišta 19. Rámem 1 prochází válečkový dopravník 6 pro dopravu sterilizačních košů 28 s pohyblivým dnem 29. Ve středu válečkového dopravníku 6 je umístěna zvedací plošina 7.Mezi ťormovacím diskem 2 a shrnovacím rámem 5 je umístěna uzavírací lišta 16, která se opírá o narážku 23 uzavírací lišty 13 shrnovacího rámu 5. Uzavírací lišta 16 je vedena kladkami 2 U otočně připevněnými k rámu 1.K uzavírací...

Zařízení pro ukládání tabulí materiálu do svislé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259807

Dátum: 15.11.1988

Autori: Staněk Milan, Váňa Pavel, Peřina Petr

MPK: B65G 57/08

Značky: zařízení, tabulí, svisle, materiálů, polohy, ukládání

Text:

...přípravkem 11 se vrátí do horízontální polohy. Zařízení podle vynálezu umožňuje nakládání i vykládání různých tabulí materiálu, např. plechů v hutních závodech do uklá dacích košů např. při technologických operacích odokujovaní, moření atp.1. Zařízení pro ukládání tabuli materialu do svislé polohy, sestávající ze sklopneho zařízení tvořeného nosnou deslcou stolu opatřenou přídržným zařízením pro zachycení tabuli materiálu, otočně uloženou na...

Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam

Načítavanie...

Číslo patentu: 259421

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kráľ Bohumil, Ščupák Petr, Rous Zdeněk

MPK: E21D 5/12

Značky: ukládání, svislých, prvků, manipulační, vahadlo, vyztužovacích

Text:

...zavěšené na kočce jámového drapak-ového nakladače.Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam sestává z ocelového rámu 1, ve kterém je ukotv-en přímo 4čarý hydromotor 4, který je spojen s konzollou 32 pohyblívého protlzávaží 3, »opatřenou pojezdovými koly 31, umístěnými na spodní přírubě rámu 1. Ten je na. jedné straně opatřen násuvným trnem 11 a vedením 12, suvně uložené opěry 2. Na druhé straně je umístěn zdroj 5...

Zařízení k ukládání, přepravě a skladování dlouhých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259169

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smolka Květoslav, Křížek Ladislav, Božičevič Stanislav, Halouzková Karla, Ježek Milan, Smoleja Jaroslav, Frömmel Albín

MPK: B65G 1/20, B65G 57/18

Značky: dlouhých, skladování, materiálů, ukládání, přepravě, zařízení

Text:

...I O Í V a snlzení naroku na udrzbu.Příklad konkretního provedení vynálezu je echematícky zná~ zorněn na připojeném výkrese, kde obr. l představuje nárysný pohled na zařízení, obr. 2 řez rovinou A e A z obr. l, obr. 3 náryený pohled na oboustranný preklad a obr. 4 půdorysný pohled na oboustranný proklad. un k základnímu nasníku llje nerozebíratelně uchycen profil U ggs vloženým dolním jednostranným prokladem Q. K základnímu nos~níku L...

Nástroj k spojitému ukládání drátových vodičů do adhezní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258153

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matoušek Tomáš, Strejček Pavel, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/10

Značky: nástroj, hmoty, spojitému, vodičů, ukládání, drátových, adhezní

Text:

...části Q je R 0,3 mm. Toto provedení je výhodné pro aplikaci nástroje při kladení silnějších vodičů bez křížení do tenké adhezní hmoty, ktere přichází v úvahu například při konstrukcí periferních zařízení výpočetní techniky.Na obr. 2 je částečný řez druhým úsekem É drážky l v místě, kde přechází do přechodového zaoblení § a je zde vidět polokruhový profil dna, který může být s výhodou zalapován na průměr ukládaného vodiče a jeho...

Závěsný manipulátor pro ukládání ocelových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257621

Dátum: 16.05.1988

Autor: Brož Teofil

MPK: B66C 1/64, B65G 57/08

Značky: manipulátor, ukládání, závěsný, profilů, oceľových

Text:

...ze závěsné traverzy l zavěšené na lanech 3 jeřábové kočky. K závěsné traverze ł jsou připevněny dva krajní nosiče A a dva vnitřní nosiče É. Všechny nosiče 5, É, jež jsou krabicové konstrukce, jsou vzájemné propojcny klikovým hřídelem 3 spojeným na svých koncích, kteréNosiče A, 5 jsou opatřeny ojnicí lg jedním koncem spojenou s klikou klikového hřídele 3 a druhým koncem s řetězovým kolem lg, které je řetězovým převodem ll spojeno s řetězkou lg...

Zařízení pro ukládání a přepravu přízových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257581

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Pavel, Novák Vladimír, Pacáková Zdenka, Mencl Josef

MPK: B65H 67/06

Značky: přízových, ukládání, cívek, zařízení, prepravu

Text:

...materiálu, v nejjednodušším provedení z plochého ocelového pásu. Vnější šroubovice É je po celé délce osazena volně otočnými odvalovacími kladkami §, které mohou mít tvar válcový nebo kónický. Pokud jsou kladky kónické, pak je výhodné, aby jejich čela s rozšířenou základnou byla orientována do prostoru mezi dvojici soustředných šroubovic 5, 1. Vnitřní šroubovice 1 je osazena rovněž celá otočnými odvalovacími kladkami Q, které mají menší...

Zařízení pro ukládání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257422

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanáček Josef, Kubíček František, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/62

Značky: ukládání, usní, zařízení

Text:

...je schématicky zobrszen na výkresoch, kde značí obr.-1 celkový nárys obr. 2 půdorys,obr. 3 pohled Pi dle obr. 1, obr. 4 podélný řez pouzdrovýmj nosičem ve zvětšeném měřítku s obr. 5 řez rovinou A-A dle obr. 4K výstupu opracovscího stroje L (obr.1), jímž ježdímací stroj usní, je přiřazen přísuvný aopravník g. V podélné ose g.(obr.2) přísuvného dopravníku g je upravena průchozí mezera Q v dělce Q, jež odpovídá äířceistohovací plošiny 1 která je...

Zařízení pro ukládání tyčové výztuže do kotev rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256441

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vondráček Jaroslav, Krása Jiří

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: kotev, výztuže, rotačního, tvaru, tyčové, zařízení, ukládání

Text:

...slouží k nastavení vzájemné polohy čelistí ł a elečně ee stavitelným dorazem łg, umíetěným mezi rameny úhlové páky 3 a jednoramenné páky gâzajišřují volnost založení kotvy łâ, potřebnou k jejímu otáčení. Druhé konce úhlové páky Š a jednoramenné páky 3 jsou pevná epojeny s čelistmi ł ve tvaru oblouku. Velikost oblouku je volena tak, aby konec čelisti ł u úhlové páky E byl před drážkau 5 kotvy łâ. Konec oblouku čelietí ł je zešikmen a...

Způsob ukládání agrochemicky účinné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256434

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karásek Antonín, Kubíček Jaroslav, Válková Olga, Kubelka Lubomír, Kysilka František, Hegner Pavel

MPK: A01C 21/00

Značky: způsob, ukládání, agrochemicky, účinné, směsi

Text:

...mu. To vede např. u smrkůkvývratům.V poslední době jsou používány tablety hnojiva, které se umistují při výsadbě ke kořenúm. Vlivem vysoké koncentrace hnojivých látek uvolňovaných v místě aplikace dochází vlivem chemotropismu kořenů-k deformaoi kořenověho systému. V místech s vysokou konoentrací hnojivýoh látek kořeny nerostou. Po odeznění účinku tablet za 3 až 4 roky zůstává kořenová soustava trvale deformována. Nerovnoměrné rozložení kořenů...

Zařízení pro ukládání plochých ohebných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255232

Dátum: 15.02.1988

Autori: Juráň Lubomír, Sládek Bohumil

MPK: C14B 17/06, C14B 1/62

Značky: zařízení, materiálů, ohebných, plochých, ukládání

Text:

...jsou upravena ve společné rovině a jsou ukotvena v rámu stroje. Tento nosný hřídel gg je uprsven kolmo k prvnému nosnému hřídeli ga a je napojen na pohonnoujednotku 31 b, která jej také pootáčí mezi neznázorněnou dolní a horní polohou ukládacích tyčí Ag.Lanový dopravník ll v tomto případě vynáší z ppracovacího stroje l rozpůlenou hovězinovou useñ Ep, která je určena k uložení do stohu Ep po přeložení v polovině své délky.Usně 33 jsou...

Zařízení pro čištění a opětovné ukládání štěrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254523

Dátum: 15.01.1988

Autor: Heteš Karel

MPK: E01B 27/10

Značky: opětovné, zařízení, čištění, ukládání, štěrku

Text:

...a spojení zajištuje čep lg dopravníku a šroub gg.Zadní třídič 5 je umístěn tak, že násypka gł je pod shazovacím klínem ll a zadní dělič 5 navazuje na výsypku gg zadního třídiče 52. V horní části zadního děliče gł je na vodorov ném čepu gg uložena zadní klapka gg, která má možnost výkyvu na obě strany. V dolní části jsou oboustranně na vodorovném ěepu uložený zadní skluzy 53, které mají také možnost výkyvu v určitém rozmezí. Do dutiny zadního...

Zařízení k ukládání a rozebírání stohu palet zejména prostých palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254147

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klein Dietmar, Fiedler Gunter, Rupprich Marion, Frieder Peter, Petau Arno

MPK: B65G 57/02

Značky: ukládání, palet, zařízení, zejména, stohu, prostých, rozebíraní

Text:

...11, mapunpuo upncoenneu x npuaogy-nopmenb-unnuunp 12.Co caoeů CTODOHH nocneuuü onupaewcn Ha Tpaaepcy 13 pana 6.3 axBamHue pyKasa 14 npncoeuunmrcn K nanaM 8 9 Tax, ufo 3 paóoueu nonoxenun ona oópasybr àdbmy 5 aue U.Kax aunao 5 mur. 2, saxnawume pyxasa 14 oöopyonauu B Kaxnon ownenbaon cnyqae nnyua npnennmwu öonTaMH 15, xowopue axonw 5 Kouraxr c ornenbnmm nononom 16 mraöena nononos 17 H paspemamr TaKHM oöpaaon ero Hanexnoe saxnarumaune....

Zařízení pro ukládání palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 253975

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B65G 1/04

Značky: zařízení, palet, ukládání

Text:

...a otočné páky nejbližšího vyššího podlaží, přičemž všechny vnější konce otočných pák jsou opatřeny kladkami, které se ovládacích prvků dotýkajíoPodstatou vynálezu je také to, že osy čepů protilehlých otočných pák jsou uspořádány v jedné ose.253 975 Dle navrženého řešení se dosáhne sklopení otočných pák pro ukládání palet gravitačním účinkem. Výodou je, že odpadne investičně a provozně náročný zdroj a rozvod hydraulikyoVýhodou řešení dle...

Zařízení pro snímání, dopravu a ukládání textilních přístřihů a dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253856

Dátum: 17.12.1987

Autori: Viterna Zdeněk, Horák Alois, Kunz Otakar

MPK: D05B 39/00, B65H 3/22

Značky: dopravu, zařízení, snímání, dílů, přístřihů, textilních, ukládání

Text:

...hroty uchytit do nosičů nastavitelné.Podle jiného význaku vynálezu je mezi pístem a horní stěnou pracovního válce umístěnaDalší výhody, detailní uspořádání a princip činnosti zařízení pro snímàní jsou patrné 2 příkladných provedení na výkresech, které znázorňují na obr. 1 základní schematické provedení jednotky V řezu, obr. 2 detailnější provedení jednotky V částečném řezu V klidové poloze, obr. 3 až 7 totéž provedení jednotky v různých...