Patenty so značkou «ukládací»

Usporiadanie pre skladovanie a ukladací stroj, najmä pre takéto usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16614

Dátum: 02.03.2010

Autor: Zombori Antal

MPK: B65G 1/04

Značky: skladovanie, ukládací, takéto, stroj, najmä, usporiadanie

Text:

...v programovaných alebo diaľkovo riadených pohyblivých zariadeniach a sú samy o sebe známe, a ktoré môžu byť navrhnuté profesionálmi a prispôsobené vynálezu na základe tohto objasnenia.0011 Aktívne zdvíhacie zariadenie kombinované so skladiskovým regálom je Ianový bubon. V súlade s tým pasívne zdvíhacie zariadenie manipulačného stroja, ktoré môže byť uvedené do funkčného spojenia s vyššie uvedeným aktívnym zdvíhacím zariadením, je lano....

Zařízení pro převážení pískových formovacích balů z formovacích rámě na ukládací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 258017

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ende Eberhard, Kästner Hellfried, Löwe Wolfgang, Schade Wolfgang

MPK: B22D 29/00, B22D 33/00

Značky: na, formovacích, vozík, ukládací, rámě, pískových, zařízení, balů, převážení

Text:

...onak 18 Ha nosuunu uuaannsanua 12 pacnonomena nsmMxa I 3, ąyrpguuna mnpnua KOT 0 poh COOTBCTCTEYGT nuyrpeanoů mnpnue mopmosouuoň onoxn 3.non abuuxu 13 npeycuowpen Kneňuo npornsonaaneuun 13. Ha Kueäno npornsonaanenąn 14 àaxpennena npoxuxmanuepes auenxy 13 nporuaoneücrsymman nnnra 15,npHHeM n nmnuuyron nonomennn npowusoeňcrnymmero KneHMq 14 npownnoeňcw nymman nnura 15 ponxo naxourcn na ypoane rpancnopwepa mopnonoqnm onox 18nepnym eunnuw...

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 8/22, B65D 85/20, B65D 19/08...

Značky: ukládací, trubkového, trubky, zejména, přepravní, přípravek, lešení

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Ukládací a lepící univerzální zařízení pro výrobu tapatenových obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234509

Dátum: 01.11.1987

Autor: Směja Jaroslav

MPK: B65D 85/52

Značky: zařízení, tapatenových, výrobu, obalů, lepicí, univerzální, ukládací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění ruční výroby tapatenových obalů, používaných k pěstování obalené sadby nejen pro zalesňovací účely, ale také ovocných a okrasných dřevin nebo zeleninových přísad. Zařízení podle vynálezu pracuje zcela automaticky, kde jeho funkce spočívá ve vyzvedávání stanoveného počtu rukávců ze zásobníků podtlakem a ukládaní na posuvný stůl střídavě na sebe, přičemž při průjezdu střední částí je proveden nástřik lepidla. Činnost...

Ukládací linka pro tyčový materiál, ukládaný do hrání, které jsou vázány a váženy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245391

Dátum: 15.09.1987

Autor: Skok Ján

MPK: B21B 39/00

Značky: vázány, materiál, ukládaný, tyčový, váženy, hrání, linka, které, ukládací

Text:

...ze spodu i shors z řetězového dopravníku, ramena s magnety překlapěcího zařízení jsou vždy nsjmćně pro každou sekci linky. V dosahu ramen s magnety přsklapěcího zařízení na druhé straně od zaražek jsou umístčny nejméně dvů sekce uklidacího stolu s vozíky pro možnost ukladaní kosoůhlých hraní. mezi kterými jsou jedna ramena s nsstavitelnýmbočním vedením předavacího rotačního zařízení. jehož druha ramena z nastavitelný bočnímvedením zasahují...

Přídavné ukládací zařízení uspořádané na hydraulickém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249019

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: přídavné, ukládací, zařízení, nosiči, hydraulickém, uspořádaně

Text:

...dva druhy ukládacího zařízení,včetně zjednodušeného znázornění připojení na ramena nosiče. U ukládacího zařízení na obr. 1 Otevírací čelist ovládá vysouvací stěnu pomocí dorazu, který je umíatěn na přídavné páce mechanismu čeliati. Na obr. 2 je znázorněno ukládací zařízení, kde je jako dorazu použito pogumovaného kolečka umístěného přímo na otevírací čelisti. Prodrážkpmmäpáka je vyrobena jako třmen spojený s čelistí. Vratný pohyb...

Ukládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236052

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novák Bohuslav, Teichmann Libor

MPK: B21D 43/22

Značky: zařízení, ukládací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení ukládání, zejména válcovaného materiálu různých délek do hraní. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním nejméně dvou stojanů 5 na nosný rám 9. Ve stojanech 5 jsou uloženy vodící válečky 6 mezi nimiž je suvně ve vertikálním směru uložena vodící tyč 7 opatřena ukládací hlavou 8. Volný konec vodící tyče 7 je kyvně spojen táhlem 1 se zalomenou dvouramennou pákou 2. Druhá ramena všech zalomených dvouramenných pák 2,2´,2´´...

Ukládací zařízení nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220219

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: dílců, zařízení, nábytkových, ukládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládacího zařízení nábytkových dílců, vhodného zejména pro odebírání nábytkových dílců u velkokapacitních linek. Výhoda předmětu vynálezu spočívá v zajištění spolehlivé funkce ukládání nábytkových dílců při zajištění dokonalé synchronizace ukládacích lišt s možností seřízení podle šířky nábytkových dílců. Další výhodou je úspora tlakového vzduchu při potřebě jen jednoho pneumatického válce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...

Zařízení pro rozvod hydrauliky ke kruhovému ukládači

Načítavanie...

Číslo patentu: 225982

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vajtr Miloslav, Salcman Ivo

Značky: zařízení, ukládací, kruhovému, hydrauliky, rozvod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozvod hydrauliky kruhovému ukládači pomocí pružných hadic obsahující převáděcí členy a spojovací vozíky, vyznačená tím, že převáděcí členy (2) uspořádané na otočném prstenci ukládače a pevné části ukládače jsou spojeny pružnými hadicemi (1) prostřednictvím spojovacích vozíků (3) s otočnými tělesy (16) a spojovací vozíky (3) jsou umístěny na kruhové dráze (4).

Zařízení k vedení pojízdné ukládací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216339

Dátum: 01.09.1984

Autori: Buble Mladen, Wagner Vilém

Značky: zařízení, jednotky, pojízdné, vedení, ukládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem, který je určen převážně pro obor skladování, je vyřešena otázka příčení při posouvání pojízdných ukládacích jednotek, vytvořených v podobě skříní, regálů nebo jiných zásobníků. Zařízení se s výhodou uplatní zejména při posunu těch ukládacích jednotek, jejichž šířka, měřená kolmo na směr jejich pohybu, je oproti jejich délce značně veliká. Podstatou vynálezu je vodicí tyč, opatřená vodicími kladkami. Tyč je upevněna na pojízdné...

Zařízení k posouvání pojízdné ukládací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215659

Dátum: 01.09.1984

Autori: Buble Mladen, Wagner Vilém

Značky: posouvání, ukládací, jednotky, zařízení, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem, který je určen převážně pro obor skladování, se řeší posouvána pojízdné ukládací jednotky, vytvořené v podobě skříně, regálu nebo jiného zásobníku. Posouvání je vyřešeno pomoci páky, otočně uložené na čele pojízdné ukládací jednotky a zasahující svým dolním koncem do vedení na podlaze, o které se páka při posunu ukládací jednotky opírá. Přesunem páky z jedné krajní polohy do drahé se posune ukládací jednotka, k níž je páka...

Ukládací zařízení tyčových výrobků do stohů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216119

Dátum: 15.06.1984

Autor: Stařík Eduard

Značky: stohu, ukládací, výrobků, tyčových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládacího zařízení tyčových výrobků profilových válcovaných tratí, to jest na obchodní délky nařezaných nebo nastříhaných profilových tyčí, do stohů. Podstatou vynálezu je, že otočně uložená ukládací ramena jsou vytvořena jako jednoramenné páky s lištami posuvně v nich uloženými a stavebně ve stojanu uspořádána tak, že osa otáčení ukládacích ramen je vždy pod úrovní osy otáčení šikmých ukládacích nosníků. Podstatou vynálezu je...

Dopravní a ukládací zařízení plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216079

Dátum: 15.05.1984

Autori: Šigut Jaroslav, Gibl Dušan, Musálek Vladimír

Značky: plechů, dopravní, ukládací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dopravní a ukládací zařízení plechu, které sestává z ukládacího stolu opatřeného pevnými zarážkami, nad nímž jsou ve výchozí poloze zařízení uspořádána ukládací ramena. Volné konce ramen jsou ustaveny ve výchozí poloze u vnitřní čelní plochy pevné zarážky. Druhé konce ramen jsou opatřeny vodícími kladkami, které jsou uloženy v zahnutém konci vodorovného vedení. Zařízení dále tvoří soustava pevných roštů pod nejž zasahují...