Patenty so značkou «úhlu»

Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čechura Stanislav, Zapletalík Milan, Spíral Ludvík

MPK: H03K 19/096

Značky: tyristorových, číslicové, úhlu, obvod, elektronický, přímé, řízení, měničů, otevření

Text:

...99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy...

Regulační ústrojí úhlu vybočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268504

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ratskó István, Karászi György, Ivony József, Mádi Jenö

MPK: B62D 5/06

Značky: ústrojí, regulační, úhlu, vybočení

Text:

...je spojen s prvním potrubím ga případně gg a jejich horní prostor žg pro kapalinu je spojen s třetím potrubím lłg případně llà. V dělící stěně äâ, která od sebe odděluje spodní prostory šš a horní prostor gg pro kapalinu, jsou paralelné vedlesebe uloženy zpětná ventily łł a škrtící ventily 36. Zpětný ventil 34 zabraňuje proudění knpnlíny zo opodního proutoru 55 pro kupaliuu směrem do horního prostoru gg pro kapalínu. Uzomykocí člen šz...

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Machala František, Pospíšil Karel, Vaněk František, Okapal Jan

MPK: G01C 9/14

Značky: snímač, roviny, vertikály, úhlu, složek, staticky, náklonu, normály

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Způsob určení úhlu zkrutu na rotující části

Načítavanie...

Číslo patentu: 261035

Dátum: 12.01.1989

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: určení, způsob, zkrutu, částí, rotující, úhlu

Text:

...dvou překrývajících se impulsü. S rostoucím ühlem zkrutu se mění překrytí. V tomto případě je nutné, aby v rozsahu měřených úhlů nedošlo ke zrušení překrytí impulsů a aby mezera mezi sousedními impulsy umožnila řízení činnosti měřicích obvodu. Tento časovýinterval lze určit také změřením časového intervalu mezi impulsy z prvního a druhého místa na zkrucovaném hřideli. Při většĺm počtu značek po obvodu je opět nutné zajistit dostatečně velký...

Zapojení pro vyhodnocení úhlu natočení předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261016

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čmejla Petr, Zelenka Miroslav

MPK: G01B 7/30

Značky: zapojení, předmětů, natočení, úhlu, vyhodnocení

Text:

...druhá předvolba 3. Kryetalová jednotka 1 je připojena jednak ke generátoru § frekvence, jednak svým výstupem 1 ke druhému vstupu 3 bloku 2 obvodu kontinuálníhorozdílu frekvencí. Generátor § frekvence je svým výstupem gl připojen k frekvenčnímu vstupu gg fázového závěsu 3 prvního snímacího bloku Ě. Výstup Q bloku 2 obvodu kontinuálního rozdílu frekvencí je připojen k čitači gg výstupního bloku X, ve kterém je k čitači lg připojen jednak...

Snímač rotačních pohybů nebo úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260905

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pázral Emil, Janda Jiří

MPK: G01P 3/44

Značky: úhlu, pohybu, rotačních, natočení, snímač

Text:

...jednoduchouclonu 3 ve tvaru pásku, obr. 3 b clonu 3 ve tvaru kříže obr. 3 c - clonu g ve tvaru nesymetrického pásku vůči ose otáčení tvaru písmena T obr. 3 d - clonu 3 ve tvaru písmena H obr. 3 e clonu 3 ve tvaru širokého pásku obr. 3 f - clonu 2 ve tvaru širokéno kříže obr. 3 g - clonug ve tvaru trojúhelníku. Jsou možná i další tvarová řešení clony 3.Na obr 3 h je znázorněn případ, kdy profil clony 3 není kolmý na osu otáčení, ale svírá s ní...

Zapojení pro řízení úhlu natočení rotoru dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259658

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalík Petr, Spíral Ludvík

MPK: H02P 7/36

Značky: řízení, stroje, rotoru, indukčního, natočení, úhlu, dvoufázového, zapojení

Text:

...a enalogově číslicový převodník na mikropočítač.Blokové schěma obvodu podle tohoto vynálezu je uvedeno.nn příloženém výkresu.Jedná se zde o dvoufázový indukční stroj se dvěma rotorovými cívknmi Q s Q. Mikropočítač l je propojen ss třemi číslicově analogovými převodníky gł, gg a gz. Výstupy těchto tří číslicově snalogových převodníků gł, gg a gg jsou připojeny na vstupy střídavých zesílovačů žł, äg a 51. Výstup prvního střídavého zesilovače zl...

Elektronický obvod pro řízení úhlu natočení dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259657

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalík Petr, Spíral Ludvík

MPK: H02P 7/36

Značky: stroje, dvoufázového, úhlu, elektronický, řízení, natočení, obvod, indukčního

Text:

...je přírůstek resp. krok požadovaného natočení, 259657- 3 u/je kruhové frekvence střídevého napájecího napětí.Napětí índukovsné na vinntí Q je Up a indukuje se tehdy, jestlíže osa rotoru nesouhlasí s požedovanou polohou rotoru.Generátor ł hodinových pulsů je propojen jednak as vstupem prvního čítače gł, jednak s prvním vstupem prvního přičítacího obvodu gg, Jednak s prvním vetupem druhého odečítscího obvodu gž a jednak se vstupem...

Snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258187

Dátum: 15.07.1988

Autori: Martínek Václav, Náprstek Vladimír, Prause Petr

MPK: G01P 3/36

Značky: snímač, natočení, úhlu

Text:

...sohematicky znázorněn příklad provedení snímače úhlu natočení podle vynálezu. Na obr. 1 je snímač zobrazen v nárysném řezu, na obr. 2 je uveden řez A-A a na obr. 3 je znázorněn bokorys-odměřovacího kotouče.Snímač úhlu natočení je tvořen základním válcovým tělesem 53, opatřeným předním čelem ll a zadním čelem lg, ve kterém jsou umístěna Víčka łg. z nichž jedno překrývá okénko lg. V základním válcovém tělesu 59 je souose uložen vstupní hřídel...

Zařízení pro určování změn úhlu zkrutu na rotujícím hřídeli v průběhu otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255716

Dátum: 15.03.1988

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: rotujícím, hřídeli, úhlu, určování, průběhu, zkrutu, změn, zařízení, otáčky

Text:

...11. Jeden výstup klopného obvodu zg je spojen s druhým vstupem druhého hradla 11 a druhý výstup je spojen s prvním vstupem třetího hradla li. Druhý vstup třetího hradla 15 je připojen na výstup druhé přepínatelné děličky 3. Výstupy třetího a čtvrtého hradla Z 1 a li jsou spojený a tvoří výstup převodníku 1, k němuž je připojen v tomto případě obvod § signalizace stavu měřených impulsů. Výstup druhého snímače Q synchronizačního otáčkového...

Zařízení na měření úhlu zotavení plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241432

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stanik Jaroslav, Mayer Milan

MPK: G01N 33/36

Značky: zotavení, měření, plošných, textilií, zařízení, úhlu

Text:

...zdrojem.světla, přičemž pod vodorovné umístěným upínacím trnem je foto elektrický snímací člen, který se sKládá z destičky, na kteréjsou V těsné blízkosti vedle sebe umístěny fotodiody a vyhodnocovacího členu.Zařízení podle vynálezu je jednoduché a spolehlivě pracuje,přičemž umožňuje úplně zautomatizovat celý proces měření úhlu zotavení plošných textilií. Výhody zařízení jsou zřejmě z popisu příkladu jeho provedení znázorněného na...

Zapojení převaděče dvoufázového signálu sinus-kosinového rozkladače úhlu na odpovídající třífázový signál selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241403

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ruml Vladimír, Trepáe Dušan

MPK: G08C 19/48

Značky: úhlu, převaděče, dvoufázového, rozkladače, třifázový, signál, sinus-kosinového, selsynu, zapojení, odpovídající, signálu

Text:

...objem převaděče. Další výhodou je zvýšení přesností a spolehlivosti převodu a menší zatížení vysílače sinus-kosinového rozkladače úhlu. Technologickou výhodou je shodný typ všech čívek třífázového transformátoru.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkresu, kde představuje obr. 1 zapojení podle vynálezu a obr. 2 schéma elternativních možností převodu dvoufázového signálu na třífázový signál pomocí elektrioko-mechanioko-elektriokého...

Zařízení pro plynulou změnu úhlu zlomu pásového dopravníku během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239119

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lukešová Irena, Blažek Emil, Voslář Pavel

MPK: B65G 15/00

Značky: zařízení, během, dopravníku, úhlu, změnu, pásového, zlomu, plynulou, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou změnu úhlu pásového dopravníku během provozu, jehož účelem je umožnit plynulý průchod pásu po křivce zlomem pasového dopravníku při libovolně nastaveném úhlu zlomu a zachováním zvoleného profilu pásu (například korýtkovém). Zařízení je tvořeno válečkovou stolicí, otočné uloženou v rámu pásového dopravníku v místě zlomu. Válečková stolice je spojena řídicí tyčí s druhým dílem pásového dopravníku. Na konzole válečkové...

Zařízení k mechanickooptickému měření délek a úhlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253075

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kuře Václav

MPK: G01D 9/04, G01B 11/08

Značky: měření, délek, mechanickooptickému, zařízení, úhlu

Text:

...na zorné pole okuláru v okamžiku dotyku měřeného předmětu s dotykovým tělískem,na obr. 2 je znázorněno celkové možné uspořádání měřicího zařízení s vrchním osvětlením dotykového tělíska á měřeného předmětu, na obr. 3 je znázorněno celkové možné uspořádání měřicího zařízení se spodním osvětlením, na obr. 4 je znázorněna pružná tvarová stopke s kulovým dotykovým tělískem, na obr. 5 je znázorněna pružná tvarová stopka s dotykovým tělískem ve...

Bezkontaktní snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ettler Petr

MPK: G02B 5/20, G12B 11/00, F02P 7/073...

Značky: snímač, bezkontaktní, úhlu, natočení

Text:

...hodnota je úmerná jeho intenzitě. Intenzita světla je goníometrickou funkcí úhlu mezi~rovinami polarizace obou polarizačních filtru, proto je V případě potřeby lineární charakteristiky vhodné použití snímače s linearizovanou charakteristikou dle obr. 2, který se v principu skládá ze dvou základních provedení a sice zdrojů l světla, pohyblivého polarizačního filtru 3, pevných polarizačních filtru 1, jejichž roviny polarizace jsou navzájem...

Bezpečnostní sloupek s automatickým zajišťovacím zařízením malých úhlů sklonu kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246599

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kunovský Jioí

MPK: B62D 33/08

Značky: malých, bezpečnostní, sklonu, sloupek, zařízením, zajišťovacím, automatickým, kabiny, úhlu

Text:

...KOHGHG 2 nononnnrenbno umeerca Bepxuuň ynop 15. Hpymnnm Hawxmeanx 14 mapanpno coennneam c Boamomnocwbm nonopora qepes naneu aauena npyxunm caepxy 13 u.naneú sauena upymnnu cnnsy 19 COOTBQTCTBEHHO c őnoKHpoBoqHuM~ 3 neMeHToM 9 H oömeň ocbm 8. Hanee, önoKnpoaoqnmň 3 neMeHT 9 BHHOHHEH c onoň croponm B Bane onopnoro peöpa 11, a c pyroň npoTHBononomHoň - B Bane ycwyna 16 H Hocxa 17.Hpn onpoKuuBaHnu Ka 5 uHm,KoneHa 1 B Z pasnosrcx qepes...

Zařízení k ovládání úhlu otevření usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251233

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kuzněcova Kapitolina, Jaremenko Anatolij

MPK: H02M 1/08

Značky: úhlu, zařízení, ovládání, usměrňovačů, otevření

Text:

...amoro Haqnnaewcn sapan Koaencaropon 9,10,11 qepes Bxom 27,28,29 Kommyrawopa 3. Hpn ocrnmennn Ha Bxone 27 KoMMyTaTopa 3 yposHa,nornqecKoü ennnnum Ha ero suxone 18 noaánnerca YDOBGHB nornqecxoro Hynn. RS-Tpnrrep 4 nepexnmqaercn, na ero auxoue 20 ycrauasnuaaerca yposeub novuuecxoro Hynx, nocrynawmnň Ha Bxou 21,22,23, noBTopHTeneňv 67,8 H qepea HHX xonneacaropu 9,10,11 paspnmamrca no Hynesoro yponnx.B TO me BpeMn no nonomurenbaomy nepenany...

Zařízení pro omezení úhlu vybočení, zejména zadního vozu kloubové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236852

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ivony József, Karászy György, Ratskó István, Mádi Jenö

MPK: B62D 5/06

Značky: kloubové, vybočení, úhlu, zadního, soupravy, omezení, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení úhlu vybočení pro kloubové soupravy, které slouží k zamezení vybočení předního a zadního vozu v nepřípustném směru. U zařízení je mezi oběma vozy soupravy vestavěno hydraulické ústrojí s alespoň dvěma pracovními válci, které je vždy přes den ventil napojeno na hydraulickou nádrž ventily jsou funkčně spojeny s čidlem směru rejdu řízení pro zachycení pootočení hřídele řízení, přičemž danému směru rejdu řízení je přiřazeno...

Statický snímač úhlu náklonu svislé osy tělesa od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250181

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk František, Téra Pavel, Machala František, Okapal Jan

MPK: G01B 7/30

Značky: svisle, snímač, náklonu, úhlu, vertikály, staticky, tělesa

Text:

...dosku nelepeny. Na polevodičove pružná desce l se vsak nejvíce osvedčilo vytvoření tensonetrd á difúzí.Na obr. 2 je statický snímač úhlu náklonu vytvoť-en opět z pružne desky l z neteriúlu stejnáho druhu jak je uvedene v popise obr. 1, ale pružná deske 1 je upevnine v přechodovém členu g ve tvaru prstence na teže str-en jeko závaží i materiál prstence je stejného druhu jak uvedene v popise obr. 1.Nosník g závaží je připevněn přímo k pružné...

Způsob nastavení úhlu implantace iontů při skupinové implantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 249734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dynda Vladimír, Novotný Karel

MPK: H01L 21/265, H01L 21/425

Značky: implantaci, iontů, úhlu, způsob, implantace, nastavení, skupinové

Text:

...pozice. Společnou nevýhodou uvedených způsobů je velká časová náročnost na změnu nastaveného úhlu implantace a vysoké pořizovací nákladyom 2 249 734 Popisované nevýhody řeší způsob nastavení úhlu implantaoeiontů při skupinové implantaoi na implantačním kotouči v implantační komoře podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že osa rotaoe implantačního kotouče s upínaoími pozicemi o pevné úhlové výohylce se vyohýlí od podělné osy...

Zapojení pro řízení úhlu sepnutí tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249074

Dátum: 12.03.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H03K 17/22

Značky: sepnutí, tyristorů, řízení, úhlu, zapojení

Text:

...je využit v čítačích Ě až ŠE. Lineárním převodem na kmitočet by byl zajištěn konstantní úhel zpoždění sepnutí,generovaný čítači Š až ŠĽ. Nelineární člen 5 způsobí další zvýšení kmitočtu při vyšších vstupních napětích oproti lineárnímu převodu. Tím se sníží úhel zpoždění generovaný čítači Š až ŠE. Blok SYN synchroniaace slouží ke spouštění jednotlivých čítačů č až n. Počet pulzů kmitočtu F, které mají být načítány do generování výstupního...

Zařízení k měření úhlu sklonu funkčních ploch kroužků soudečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248450

Dátum: 12.02.1987

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/24

Značky: ložisek, úhlu, soudečkových, měření, zařízení, sklonu, funkčních, ploch, kroužků

Text:

...opěrný dotyk § a třetí planžetový systém ll nesoucí druhý opěrný dotyk ll. První opěrný dotyk s je v první opěrné vzdálenosti g, od desky g ve styku s oběžnou drahou měřené součástí 1 a je opatřenjednak druhým plenžetovým systémem 1, na kterém je uspořádán první měřicí dotyk 2, jehož hrot je v první měřicí vzdálenosti 52 od desky g ve styku s toutéž oběžnou druhou měřené součásti 1 a jednak prvním indikátorem lg, jehož čidlo je ve styku s...

Stomatochirurgický hák pro výkony v krajině úhlu dolní čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247904

Dátum: 15.01.1987

Autor: Thür Roman

MPK: A61C 5/14, A61B 17/24

Značky: stomatochirurgický, dolní, úhlu, výkony, krajině, čelistí

Text:

...sledující průběh rtů a ústního koutku při široce otevřených ústech.Rukojeť je opatřena otvory a na jejím konci je zpětné ohnutí podle malíkové hrany operatéra nebo asistenta. Podle strany používání jsou vytvořeny levostranný a pravostranný nástroj, které jsou zrcadlově souměrné.Příklad konkrétního provedení představují obr. 1 představuje nárys, obr. 2 bokorys, obr. 3 pohled ze strany pracovního konce a jsou zhotoveny v měřitku...

Zařízení pro nastavení úhlu náběhu modelu v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234651

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šubrt Jiří, Zýma Jiří, Dedouch Karel

MPK: G01M 9/00

Značky: zařízení, tunelů, nastavení, náběhů, úhlu, aerodynamickém, modelů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeným problémem je mechanizmus pro natáčení modelu kolem příčné osy. V dutině trubkovitého pylonu (1) je otočně uložen hnací hřídel (2), opatřený na svém jednom konci ozubeným pastorkem (3), zabírajícím do segmentu (8), pevně spojeného s deskou (4), upravenou pro připevnění uvnitř modelu (18) a otočně uloženou kolem horizontální osy (o) na čepu (16), spojeném s ramenem (15), vyčnívajícím bočně z horního konce (13) pylonu (1). K druhému konci...

Čidlo na měření úhlu sklonu k horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mašek Václav, Prošek Václav

MPK: G01B 7/30

Značky: rovině, čidlo, úhlu, horizontální, měření, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší měření úhlů sklonu k horizontální rovině. Čidlo je určeno zejména pro použití v melioračních strojích. Vytčeného cíle se dosáhne čidlem, opatřeným kotoučem rotoru s vytvořenými prvky. Čidlo sestává ze dvou snímačů, mezi nimiž je umístěn kotouč rotoru, na němž je vytvořen jeden nebo nejméně dva, stejně od sebe vzdálené prvky. Kotouč rotoru je ve svém středu opatřen otočnou hřídelí, volně uloženou v jednom konci rámu, pevně spojeného...

Způsob experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 234114

Dátum: 01.10.1986

Autori: Fuciman Klement, Vilímek Lubomír

MPK: G01L 1/26, G01M 19/00

Značky: experimentálního, tuhost, komutátorů, třecího, konstant, radiální, axiální, kužele, určení, charakterizujících, velikostí, rybinového, způsob, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele, který odpovídá třecím poměrům na styčných plochách lamelového věnce komutátoru a jeho stahovací konstrukce. Účelem vynálezu je docílit přesné zjištění hodnot bez ohledu na složitost dílců rybinového komutátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor zatěžuje různými hodnotami...

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01D 5/22, G01R 33/00

Značky: princípu, úhlu, měřicího, induktivního, induktosynu, zařízení, délek, budič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Zapojení pro vyhodnocení zátěžného úhlu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: synchronního, zátěžného, stroje, zapojení, vyhodnocení, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buzení synchronních alternátorů a řeší jeho regulaci. Na první vstupní svorku výstupního obvodu, jehož výstupní svorka je výstupem zapojení, je připojena výstupní svorka paměťového obvodu. Na druhou vstupní svorku výstupního obvodu je připojena čtvrtá výstupní svorka řídicího bloku. Na druhou vstupní svorku paměťového obvodu je připojena třetí výstupní svorka řídicího bloku. Na první vstupní svorku paměťového obvodu je připojena...

Zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pazderka Josef, Petzold Miroslav, Čech Jiří

Značky: zařízení, servomotoru, pracovního, páky, změnu, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákových servomotorů a řeší zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru. Na výstupním hřídeli je upevněn kotouč a v nosníku je vetknut pevný čep, na kterém je převodové kolo. Převod mezi kotoučem a převodovým kolem zajišťuje spojovací pás. V převodovém kole je vytvořena drážka a v té je suvně uložen kolík pevně spojený s pákou spojenou přes třecí spojku s hřídelem vysílače polohy. Vysílač polohy je přestavitelný v...

Ukazatel úhlu nastavení vřetena, zejména vřetena ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220210

Dátum: 15.11.1985

Autori: Navrátil Emil, Strašák Milan

Značky: vřetena, ukazatel, ventilu, nastavení, zejména, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukazatele úhlu nastavení ní vřetena, zejména vřetena ventilu. Podstatou ukazatele podle vynálezu je, že je tvořen základní deskou se soustředně uspořádanou spirálovitou drážkou, v níž je volně pohyblivě uložena kulička, přičemž spirálovitá drážka je překryta průhledným víkem.

Zapojení jednotky pro výpočet fázového úhlu komplexního čísla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227756

Dátum: 01.11.1985

Autori: Magyar Andrej, Říha Jiří

Značky: úhlu, výpočet, zapojení, fázového, jednotky, čísla, komplexního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Je určen pro výpočet fázového úhlu komplexního čísla, tj. funkce arctg I/R, kde i a R jsou imaginární, resp. reálné části. Dosavadní zařízení prováděla tento výpočet relativně pomalu. Podstata vynálezu spočívá V tom, že výpočet je prováděn tabulkovou metodou s minimálním objemem permanentní paměti. Technická realizace je jednoduchá, doba výpočetu fázového úhlu je kratší než 1,6 us a chyba výpočtu...

Zařízení pro měření sypného úhlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221737

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kadlec Vítězslav

Značky: zařízení, sypného, měření, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Název - zařízení pro měření sypného úhlu. Obor - např. zemědělství. Měření sypného úhlu. Sypný úhel je měřen vyprázdňováním násypky do misky s měrným kroužkem a hodnota úhlu je odečítána ze škály. Zemědělství, při zjišťování fyzikálních vlastností půdy v laboratořích a dalších.

Zapojení obvodu pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221724

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jágr Jan

Značky: zapojení, obvodů, řídicího, snižování, pomalé, úhlu, tyristorového, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče po zapnutí napájení jeho regulátoru. Vynález řeší problém dosažení toho, že výstupní napětí obvodu od okamžiku zapnutí napájení se jen pozvolna odchyluje od záporné úrovně, odpovídající maximálnímu řídicímu úhlu tyristorového měniče, tedy jeho minimálnímu nebo dokonce zápornému napětí. Zapojením podle vynálezu se účelu dosahuje tak, že k výstupu operačního...

Zařízení ke kontrole úhlů pružení k ohýbačce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231056

Dátum: 15.02.1985

Autori: Grebennikov Valerij Ivanovič, Nikolajenko Sergej Vasiljevič, Gedmin Leonard Fjodorovič, Masalova Věra Mojsejevna, Žiganov Valerij Michajlovič, Bederov Savelij Petrovič, Suchovejev Oleg Afanasjevič, Ilješevič Anatolij Andrejevič, Akopjan Vladimír Leonovič, Čuženěnko Alexandr Vasiljevič

MPK: B21D 9/16

Značky: kontrole, zařízení, pružení, úhlu, ohýbačce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni ke kontrole úhlů pérování k ohýbačce s ohýbací šablonou, upínacím žlabem, instalovaným na běžci a blokem řízení zahrnuje čídlo úhlu otáčení ohýbací šablony a čídlo úhlu pérování, mající hřídel a dotykový hrot, spolupůsobící s ohýbaným polotovarem. Charakteristickou zvláštností zařízení je to, že je vybaveno porovnávacím členem, elektricky spojeným s čidly úhlu otáčky ohýbací šablony, úhlu pérování a blokem řízení a rovněž jezdcem s...

Zařízení pro řízení zbášecího úhlu střídačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216808

Dátum: 15.01.1985

Autor: Podlewski Johann

Značky: řízení, střídačů, úhlu, zařízení, zbášecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení zhášecího úhlu ve střídačích, které obsahují usměrňovací ventily, např. tyristory v můstkovém zapojení, ve kterém je každému jednotlivému usměrňovacímu ventilu přiřazen bistabilní klopný obvod, přičemž výstupy těchto bistabilních klopných obvodů jsou vždy přes součtový obvod připojeny na vstup jednoho z obou měřicích integrátorů, přiřazeného každé skupině komutačních ventilů a bistabilní klopné stupně mají dva vstupy, jeden...

Zařízení pro nastavení prostorového úhlu zrcadla laserů s řízenou délkou rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217892

Dátum: 15.11.1984

Autor: Skopal Miroslav

Značky: délkou, zrcadla, rezonátorů, řízenou, laseru, úhlu, prostorového, zařízení, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavení zrcadla laserů s řízenou délkou rezonátoru vzhledem k optické ose laseru. Účelem vynálezu je vyřešení zařízení pro jednoduché snadné a rychlé stabilní nastavení požadované polohy zrcadel při menším počtu součástí a při menších nárocích na jejich výrobu se zaručenou vysokou citlivostí nastavení prostorového úhlu. Podstata zařízení pro nastavení zrcadla spočívá v tom, že na součástkách tělesa rezonátoru 1 a...

Zapojení pro vyhodnocení okamžitého fázového úhlu statorového napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215969

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hainz Petr

Značky: proudu, fázového, zapojení, okamžitého, vyhodnocení, statorového, úhlu, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení okamžitého fázového úhlu statorového napětí nebo proudu, zejména pro regulátor pohonu s asynchronním strojem a frekvenčním měničem se šířkově impulsní modulací. Výstup tachogenerátoru pro první směr otáčení je připojen na dopředný vstup prvního čítače, výstup pro druhý směr otáčení je připojen na zpětný vstup tohoto čítače. Jeho výstup je připojen na první vstup sčítačky, na jejíž druhý vstup je připojen výstup druhého...