Patenty so značkou «uhlovodíkových»

Splynovač uhľovodíkových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287151

Dátum: 28.12.2009

Autor: Štofila Albín

MPK: F23G 5/00, F23G 5/027, C10B 53/07...

Značky: splynovač, materiálov, uhlovodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z reaktora (1), tvoreného kužeľovým plášťom (11), snímačom (12) hladiny plnenia materiálu, sušiacim priestorom (13), pyrolýznym priestorom (14), spaľovacím priestorom (15), ďalej z dávkovača (16) materiálu, odvodom (17) plynov, prívodom (18) dechtov a pár, z nosnej časti (2) reaktora (1), tvorenej valcovitým plášťom (21), z vrchnej kruhovej dosky (22), spodnej kruhovej dosky (23), sklzu (24) popola, otočného kužeľového...

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových olejov a kombinácia katalyzátorov použitá v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286656

Dátum: 18.02.2009

Autori: Abe Satoshi, Fujita Katsuhisa

MPK: B01J 35/00, C10G 65/00

Značky: spôsobe, použitá, uhlovodíkových, spôsob, kombinácia, tomto, spracovania, olejov, katalyzátorov, ťažkých, hydrogenačného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových olejov zahrnuje uvedenie ťažkého uhľovodíkového oleja v prvom stupni do kontaktu s hydrogenačným katalyzátorom I v prítomnosti vodíka, po čom sa výstupný produkt z prvého stupňa dá do kontaktu úplne alebo čiastočne s hydrogenačným katalyzátorom II v prítomnosti vodíka, kde katalyzátor I obsahuje 7 až 20 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIB, počítané ako trioxid z hmotnosti katalyzátora,...

Vysokomakropórový hydrogenačný katalyzátor a spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286626

Dátum: 22.01.2009

Autori: Fujita Katsuhisa, Abe Satoshi, Hino Akira, Shimowake Masafumi

MPK: B01J 23/76, B01J 35/00, C10G 45/02...

Značky: spracovania, uhlovodíkových, spôsob, surovin, vysokomakropórový, hydrogenačný, katalyzátor, ťažkých, hydrogenačného

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor, ktorý obsahuje 7 až 20 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIB, počítané ako trioxid z hmotnosti katalyzátora, a 0,5 až 6 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIII, počítané ako oxid z hmotnosti katalyzátora, na pórovitom anorganickom nosiči, pričom tento katalyzátor má špecifickú plochu povrchu 100 až 180 m2/g a celkový objem pórov najmenej 0,55 ml/g, najmenej 50 % z celkového objemu pórov v póroch s priemerom najmenej 20 nm (200 Ă)...

Hydrogenačný katalyzátor a spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286585

Dátum: 02.01.2009

Autori: Fujita Katsuhisa, Abe Satoshi, Hino Akira

MPK: C10G 49/00, B01J 23/76, B01J 35/00...

Značky: spôsob, hydrogenačný, katalyzátor, spracovania, ťažkých, surovin, uhlovodíkových, hydrogenačného

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačný katalyzátor vhodný na konverziu ťažkých uhľovodíkových olejov, ktorý obsahuje 7 až 20 % hmotnostných kovu skupiny VI, počítané ako oxid, a 0,5 až 6 % hmotnostných kovu skupiny VIII, počítané ako oxid, na nosiči, ktorý obsahuje oxid hlinitý, tento katalyzátor má plochu povrchu 100 až 180 m2/g, celkový objem pórov 0,55 ml/g alebo viac, % PV (>200 A d) najmenej 50 %, % PV (>1000 A d) najmenej 5 %, % PV (100 až 1200 A d) najmenej...

Prípravky bez obsahu fluórovaných uhľovodíkových polymérov na báze vody a/alebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošné útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9254

Dátum: 29.04.2008

Autori: Duschek Gunther, Sielemann Dirk

MPK: C08G 77/388, D06M 13/395, C08L 83/04...

Značky: organických, uhlovodíkových, plošné, útvary, apretúry, přípravky, použitie, obsahu, polymérov, fluorovaných, rozpúšťadiel, báze

Text:

...Nevyhnutným predpokladom pre zachovanie týchto vlastností je napríklad žehlenie alebo minimálne vysušenieV bubnovej sušičke pri teplote 80 ° C.0004 Často sa tiež používajú organopolysiloxány v kombinácii s FC-polymérmi. Tak popisuje EP 0173231 A 2 organopolysiloxány s vodíkom viazaným na atóme Si a Si-C viazanými epoxydovými skupinami, spôsob ich výroby a použitie týchto organopolysiloxánov spoločne s FC-polymérmi na vytváranie hydrofóbnych...

Spôsob detekcie značkovačov v uhľovodíkoch a uhľovodíkových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 286179

Dátum: 07.04.2008

Autori: Meyer Frank, Wagenblast Gerhard, Beck Karin Heidrun, Vamvakaris Christos

MPK: G01N 33/26, C10L 1/00

Značky: uhlovodíkových, uhľovodíkoch, značkovačov, spôsob, zmesiach, detekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu detekcie značkovačov v uhľovodíkoch a uhľovodíkových zmesiach značkovaných použitím najmenej dvoch značkovačov, ktoré absorbujú v oblasti spektra 600 až 1200 nm a reemitujú fluorescenčné svetlo a absorpčný rozsah najmenej jedného značkovača sa prekrýva s absorpčným rozsahom najmenej jedného ďalšieho značkovača, pričom spôsob zahrnuje použitie svetelných zdrojov, ktoré emitujú žiarenie v absorpčných rozsahoch uvedených...

Spôsob prípravy uhľovodíkových kvapalín s vysokým obsahom nafténových uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14349

Dátum: 10.02.2004

Autori: Albouy Arnaud, Vanhaeren Xavier, Denis Jean-christophe, Borg Françoise

MPK: C10G 45/08, C10G 45/10, C10G 45/06...

Značky: spôsob, kvapalín, uhľovodíkov, uhlovodíkových, obsahom, přípravy, vysokým, nafténových

Text:

...obsahom nafténových uhľovodíkov a nízkym obsahom aromatických uhľovodíkov.0019 Americký patent US 4,875, 992 opisuje vo všeobecnosti proces slúžiaci na konverziu uhľovodíkovej suroviny, bohatej na polycyklické aromatické zlúčeniny s kondenzovanými kruhmi, na palivo svysokou hustotou pre reaktívne lietadlá. Tento proces obsahuje etapu hydrogenizačného odstránenia síry a dusíka, po ktorom nasleduje etapa hydrogenizácie slúžiaca na čiastočné...

Spôsob hydrogenizácie aromatických zlúčenín v uhľovodíkových surovinách obsahujúcich tiofénové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 793

Dátum: 06.08.2003

Autori: Himelfarb Paul Benjeman, Wilson Charles Eugene

MPK: C10G 45/44

Značky: surovinách, spôsob, zlúčenín, uhlovodíkových, obsahujúcich, tiofénové, aromatických, hydrogenizácie, zlúčeniny

Text:

...kompozície na hydro-spracovanie, ktorá obsahuje zinok, kovyskupiny VIB a kovy skupiny Vll na uhlíkovom nosiči s veľkou plochou povrchu.Dokument U.S 5,277,794 opisuje spôsob konvertovania, ako je saturácia aromatického jadra, surovín obsahujúcich uhlovodíky na vyšší stupeňuhľovodíkových produktov spoužitím katalyzátora obsahujúceho niklové, volfrámové fosforové zložky nanesené na pórovitom amorfnom ťažko tavitelnom oxide.Teraz sa, v rozpore s...

Detergentná a antikorózna prísada do uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278243

Dátum: 08.05.1996

Autori: Stacho Dušan, Oravkin Juraj, Bratský Daniel

MPK: C10L 10/04

Značky: palív, uhlovodíkových, antikorózna, detergentná, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do uhľovodíkových palív s detergentným a/alebo antikoróznym účinkom na palivový a/alebo spaľovací systém palivo používajúceho zariadenia obsahuje 5 až 99,999 % hmotn. zlúčeniny štruktúrneho chemického vzorca X-CO-Y-CO-Z, v ktorom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise a 0,001 až 95 % hmotn. minerálneho alebo polymérneho oleja so strednou mólovou hmotnosťou 200 až 1500 g/mol a s viskozitou pri 100 °C v rozmedzí 5 až 30 mm2s-1.

Spôsob a zariadenie na odparovanie alebo rozklad najmä uhľovodíkových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281082

Dátum: 07.02.1996

Autor: Ellingsen Olav

MPK: B01D 3/30, C10G 7/06, B01D 3/08...

Značky: zariadenie, uhlovodíkových, zlúčenín, spôsob, odparovanie, najmä, rozklad

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na selektívne a/alebo neselektívne odparovanie a/alebo rozkladanie najmä uhľovodíkových zlúčenín v kvapalnej forme, kde je kvapalina, umiestnená do umelého gravitačného poľa, vytvoreného rotačnou komorou. Do kvapaliny je mechanicky privádzaná energia, uvedením mechanických prvkov do priameho styku s kvapalinou. Zariadenie pozostáva z pracovnej komory (1), do ktorej je privádzaná kvapalina (6). Pracovná komora (1) je otočne...

Zmes materiálov, katalytický prostriedok, ktorý ju obsahuje a spôsob hydrokrakovania uhľovodíkových olejov.

Načítavanie...

Číslo patentu: 280770

Dátum: 11.07.1995

Autori: Stork Willem Hartman Jurriaan, Van Veen Johannes Anthonius Robert, Minderhoud Johannes Kornelis

MPK: B01J 29/08, C10G 47/16

Značky: obsahuje, spôsob, hydrokrakovania, prostriedok, uhlovodíkových, katalytický, ktorý, materiálov, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zmes materiálov vhodná ako základ katalyzátora na hydrospracovanie, obsahujúca kryštalický aluminosilikát typu zeolit Y, obsahujúci modifikovaný zeolit typu Y, ktorý má veľkosť jednotlivých častíc nižšiu ako 2,437 nm, adsorpčnú kapacitu vody (pri teplote 25 °C, pri hodnote p/p0 rovnajúcej sa 0,2) aspoň 8 % hmotnostných, vztiahnuté na modifikovaný zeolit, a objem pórov aspoň 0,25 ml/g, pričom od 10 do 60 % z celkového...

Spôsob výroby uhľovodíkových frakcií s počtom uhlíkov 2 až 12

Načítavanie...

Číslo patentu: 280676

Dátum: 08.02.1995

Autori: Morávek Štefan, Hudec Pavol, Žídek Zdeněk, Úradníček Ladislav, Hložek Peter

MPK: C07B 37/00, C07C 2/12

Značky: počtom, výroby, frakcií, uhlovodíkových, uhlíkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uhľovodíkové frakcie s počtom uhlíkov 2 až 12 s teplotou varu do 250 °C sa pripravujú tak, že plynná uhľovodíková surovina z procesov spracovania ropy obsahujúca uhľovodíky s počtom uhlíkov 2 až 5 sa pri teplote 220 až 580 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa kontaktuje s heterogénnym katalyzátorom, ktorého podstatnú kyslú zložku tvorí kryštalický hlinitokremičitan s molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 aspoň 25 : 1 s obsahom pod 0,5 % hmotn. alkalických kovov,...

Způsob koksování uhlovodíkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255504

Dátum: 15.03.1988

Autori: Röder Hans, Göhler Wolfgang, Hänseroth Gunter, Schmiers Helmut

MPK: C10B 55/00

Značky: uhlovodíkových, koksování, způsob, směsi

Text:

...K HQOBGREHHE HDOHGCC 8 5 aMennenoroxoKconanHn H 8 TAKOM HCXOÄHOM CNPDG ĚBCTO HDHXOĽHTCH 0 TKâ 38 TbCHaüenb nsoöpereěnn saknmuaewcx B usueueuuu cnocoöa KOKCOBHHHH yrnenoóponmx cueceň no npunuuny sauenneuuoro Koxcosauun raxun oópasom, qroöu oöecnequaa BDCB YCTFQHGHHG BHNEYHOMHHYTHX HEAOCTBTKOB, PEFYHHPOBBHHG TEHHOBOTO DGKHM 8H snauuwenbnoe YBEHHQGHHQ BHXOĽQ BHCOKOKEHQCTBGHHOPO SHEKTDOĽHOPO KOKCH H KOMHOHBHTOB TOHHHBBJB ocuosy...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tichý Vladimír, Nájemník Jiří, Dvořák Luděk

MPK: C10G 9/16

Značky: uhlovodíkových, surovin, způsob, prodloužení, pyrolýzy, kapalných, provozního, cyklu

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Longauer Karol, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav

MPK: C07C 41/06, C074 3/04

Značky: uhlovodíkových, rafinátu, alkyl-terc.alkyletherů, výroby, čistých, způsob

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Fluidizovatelný pevný krakovací katalyzátor vhodný pro krakování uhlovodíkových nástřiků obsahujících organické sloučeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeanský Michal

MPK: B01J 29/06

Značky: obsahujících, pevný, sloučeniny, katalyzátor, krakovací, fluidizovatelný, síry, organické, vhodný, uhlovodíkových, krakování, nástřiků

Text:

...přibližně 566 až 788 C a zvláště 638 až 732 °C. Uhlovodíkový nästřik se krakuje za reakčních teplot 454 až 649 °C a zvláště 466 až 649 °C, kdy reaguje sloučenina sodíku a síry za vzniku sulfidu sodnêho. Vypuditelné nánosy z desaktivovaného krakovacího katalyzátoríí se odstrani působením plynu, obsahujícím páru za teplot, kdy sulfid sodíku reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou obecně 554 až 649 °C a zvlaště 466...

Autobenzin z uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241376

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novotný Aleš, Šváb Pavel, Husák Pavel

MPK: C10L 1/06

Značky: uhlovodíkových, frakcí, autobenzín

Text:

...složek je špecifická hmotnost. Ta zajišťuje množství energetických jednotek dodaných v benzínu spotřebiteli. Volba neropného benzínu pro tento účel vychází z jeho relativně nížšího obsahu aromátů a zvýšeného obsahu cyklanů. Rozsah složení je dan tlakem při hydrogenační rafinaci. Vysokotlaký benzin je nafteníčtější, čistší, avšak dražší. Ředění neropného benzínu ropným zabezpečuje stabilitu katalyzátoru, zvláště při nižším tlaku. V...

Způsob hydrokatalytického zpracovávání vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241057

Dátum: 15.08.1987

Autori: Baeelis Leonid Vladimirovie, Melnikov Alexadd Vasiljevie, Drejšev Igor Ivanovie, Levinson Vladimír Abramovie, Ivanov Vladimír Alexaddovie, Abaskalov Vladimír Danilovie, Kušelman Vladimír Solomonovie, Stoljar Eduard Alexaddovie

MPK: C10G 47/12

Značky: uhlovodíkových, vysokovroucích, hydrokatalytického, frakcí, zpracovávání, způsob

Text:

...pórů, při o sobě známých podmínkách, jako je parciální tlak H 2 1 až 8 MPa, teplota 550 až 700 K,náklad suroviny 1 až 10 m 5/m 3 hod. a poměr plynu a produktu 80 až 1000 m 3 i. N.//m 3. Podle vynálezu se použijí extrudované katalyzátorové častice, jejichž obvodové plochy průřezu jsou ohraničeny širokými oblouky, Spojenými úzkými oblouky upačneho zakřiveni.5 fi Přímé provazce sloučeniit procházejí mezi Příklad provedení body na širokých...

Způsob snižování teploty varu vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241056

Dátum: 15.08.1987

Autori: Steinfelder Karl, Ziger Vitalij Alexaddovie, Holulüller Karl, Thuss Bernd, Skvorcov Valerij Alexaddovie, Schiller Siegfried, Heisig Ulrich, Mehr Dietrich

MPK: C10G 47/12

Značky: teploty, snižování, vysokovroucích, způsob, frakcí, uhlovodíkových

Text:

...uhlovodíkového plynu 357 cm/s a maximální linoární rychlost kapalné fáze, vztaženo na prázdný průřez reaktoru, 8,3 mm/s. Tata omezení odporují požadavku po co nejmenší Iníře oběhu plynu a po vysokých vsázkách kapaliny, vyplývajicimu z ekonomických důvodů.Cílem vynalezu je nalézt výk-onný způsob snižování teploty varu vysokovroucĺch uhlovodíkových frakcí hydrogenačnĺm zpracováÄ ním za účelem výroby složek motorové nafty a topuých olejů,...

Spôsob súčasnej deaktivácie a odstraňovania katalyzátora z uhľovodíkového roztoku uhľovodíkových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štolba Karel, Stejskal Jaroslav

MPK: C08L 25/02, C08L 101/02

Značky: súčasnej, uhlovodíkových, uhlovodíkového, roztoku, živíc, spôsob, katalyzátora, odstraňovania, deaktivácie

Text:

...množstva katalyzátora vzrastá aj potrebné množstvo vodného roztoku tenzidu.l-lmotnostný pomer vodného alebo vodnoalkoholického roztoku tenzidu k ub-,lovodikovému roztoku ublovodíkových živíc sa môže pohybovať od 595 »do 51..V závislosti od množstva použitého polymerizačného katalyzátora a hmotnostného pomeru vodného alebo vodnoalkoholiokého roztoku k uhlovodíkovemu roztoku živíc sa menivaj pH roztoku tenzidu oddeleného v prvom...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Filáček Ladislav, Kotlán Josef, Kudrna Stanislav

MPK: C08F 6/06, C08F 8/50, C08F 20/02...

Značky: stabilních, roztoku, rozpouštědlech, akrylových, polymerů, kopolymerů, přípravy, způsob, uhlovodíkových, termodynamicky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.

Způsob výroby aromatických uhlovodíkových pryskyřic modifikovaných aromatickými karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249518

Dátum: 12.03.1987

Autori: Beneke Herbert, Friedrich Bodo, Lücke Wolfgang

MPK: C09D 11/10, C08F 12/00, C08F 12/08...

Značky: výroby, aromatických, způsob, pryskyřic, modifikovaných, kyselinami, karboxylovými, aromatickými, uhlovodíkových

Text:

...F-riewdel-Craitsova katalyzátoru jako brotrifluoridové-ho kom-plexu,»chloridu hlinitého, chloridu antimoničnéwho nebo chloridu ttíničitého a potom během 40 až 80 minut se ,přidävají nenasycené, upolyimelrovtaltelné slouěeniny tak ~alby se reakcní teplota udržovala v rozmezí 100 až l 60 ° Celsia.Po přidání nenasycených sloučenin proběllíiíe při polymeračni teplotě 10- až 20 minutová reakce. Potro-m se reakrční směs promyje horkou vedo-u a tím...

Způsob přeměňování uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236693

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frohn Werner, Rosenkranz Werner, Franke Hermann, Limmer Heinz, Bohlmann Dieter, Döhler Erhard, Schütter Hartmut, Thieme Georg

MPK: C10G 47/00

Značky: přeměňování, uhlovodíkových, způsob, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přeměňování uhlovodíkových frakcí na složky topných olejů, složky pohonných hmot nebo petrochemické surové produkty, popř. meziprodukty. Surovina se dělí v alespoň dva a s počtem proudů pece nacházející se před reaktorem identický počet dílčích proudů stejného množství a při parciálních tlacích vodíku nad 0,7 MPa a při teplotách pod 520 K se napřed smíchá s plyny obsahujícími vodík rozdělenými ve stejný počet dílčích proudů stejného...

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223821

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vasalos Iacovos Antonios

Značky: fluidizované, materiálů, popřípadě, fluidního, krakování, katalytického, cyklického, fázi, hmotnostně, obsahem, způsob, uhlovodíkových, síry, zvířené

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry, při kterém se nástřik krakuje v reakční zóně s fluidizovanými, popřípadě zvířenými pevnými částicemi krakovacího katalyzátoru typu molekulárního síta, částice katalyzátoru desaktivované nánosy obsahujícími síru a uhlík se z produktu reakční zóny oddělují...

Způsob cyklického, fluidního katalytického krakování uhlovodíkových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222233

Dátum: 15.09.1985

Autori: Downers Grove, Hsieh Chuan-kang Richard, Ford William Douglas, Vasalos Iacovos Antonios

Značky: způsob, krakování, materiálů, katalytického, uhlovodíkových, fluidního, cyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu cyklického, fluidního katalytického krakování uhlovodíkových materiálů se sníženou emisí škodlivých plynů, vhodného zejména pro výchozí materiály s obsahem síry. Při provádění krakování podle vynálezu je zejména snížena emise kysličníku uhelnatého a kysličníku síry.

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule

Načítavanie...

Číslo patentu: 226804

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vacek Jaromír, Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František

Značky: separace, způsob, vodíky, uhlovodíku, směsi, substituovanými, uhlovodíkových, molekule

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule, tj.koagulační kapaliny z tvarovaných sazových částic přímým stykem s vodní parou s následujícím ochlazením vytěsněných par koagulační kapaliny společně s nezkondenzovanými podíly vodní páry, kondenzací a vznikem dvou nemísitelných fází,které se od sebe oddělí, potom se nepolární složka recirkuluje a vodná vrstva odvádí, vyznačený tím, že...

Spôsob výroby nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív a/alebo komponentov uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 221862

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kabeš Vlastimil, Bučko Miloš, Mistrík Edmund Juraj, Macho Vendelín, Střešinka Jozef, Filadelfy Ivan

Značky: nízkotuhnúcich, výroby, palív, uhlovodíkových, komponentov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ha výrobu nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív alebo komponentov uhľovodíkových palív vhodných hlavne pre reaktívne, resp. tryskové motory, prípadne tiež raketové motory, na báze alkylcyklánov až polyalkylcyklánov s počtom uhlíkov v alkyloch 1 až 12, prípadne tiež indánov a bicyklohexánov, sa ako východiskové suroviny používajú hlavne vedľajšie produkty výroby kuménu, etylbenzénu a ďalších alkylbenzénov. Ide predovšetkým o destilačné zvyšky...

Způsob hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231103

Dátum: 01.04.1985

Autori: Shütter Hartmtu, Lorenz Christian, Franke Hermann, Pohl Dietrich, Döhler Erhard, Wittkopf Manfred, Becker Karl, Wrabetz Günter, Hergeth Heinz, Berrouschot Hans-dieter, Sachse Jürgen, John Heino, Limmer Heinz, Bierwagen Hans, Rebbe Manfred, Köhler Richard

MPK: C10G 45/04

Značky: hydrogenační, olejů, vysokovroucích, rafinace, uhlovodíkových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů, používaných jako suroviny při katalytickém krakování při výrobě benzinu nebo jako suroviny pro výrobu topných olejů s nízkým obsahem síry. V důsledku nalezených příznivých parametrů způsobu separace rafinátu z produktu je tento způsob hydrogenační rafinace velmi eko-nomický.

Způsob výroby heterogenních uhlovodíkových polymerů na bázi ethylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214736

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fraser William Allen, Makai Alexander John, Maraschin Norma Jean, Karol Frederik John

Značky: plynné, výroby, polymerů, heterogenních, ethylenu, fázi, způsob, uhlovodíkových, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby heterogenních terpolymerů ethylenu s C3-4, monomerem a C3-8 monomerem, ve kterých je molární poměr monomerů C3-4/C2 asi 0,006 až 0,09 a C5-8/C2 asi 0,003 až 0,07. Terpolymery mají faktor rozvětvení asi 0,2 až 0,8 a úzkou distribuci molekulových hmotností. Vyrábějí se polymerací v plynné fázi ve fluidním loži za použití katalytického systému tvořeného organohlinitou sloučeninou a reakčním prekursorem vzniklým...

Způsob řízené rafinace uhlovodíkových olejů kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218864

Dátum: 09.04.1984

Autori: Bütof Hermann, Heinicke Horst, Martens Herbert, Gorke Helmut, Schröder Gerhard

Značky: řízené, kyselinou, uhlovodíkových, sírovou, rafinace, způsob, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízené rafinace kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou a/nebo kyselými pryskyřicemi s velkým obsahem kyseliny sírové za účelem získání speciálních olejů a regenerace použitých starých olejů. Cílem vynálezu je vypracování takové metody řízené rafinace kyselinou sírovou, kterou je možno uskutečniti podle jednoduché technologie, při stávajících zařízeních a při využití levných pomocných materiálu. Úkol spočívá v tom,...