Patenty so značkou «uhlovej»

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24D 7/00, B24B 23/00

Značky: trieskové, materiálů, ručné, uhlovej, obrábanie, nástroj, brusky

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260348

Dátum: 15.12.1998

Autori: Geyer Vladimír, Bábics Jozef

MPK: G01B 11/16

Značky: polohy, uhlovej, snímač

Text:

...gyroskopického efektu.Na priloženom výkrese je znázornený snimač podľa vynálezu, a to na obr. 1 v näryse a na obr. 2 v pôdoryse.Snímač podľa vynaleztt, ako je znázornený na obr. 1 a obr. 2 pozostáva zo zotrvačníka 1 s pohonom vysokokotúčovým elektromotorom, ktorý vytvára základný stabilný člen snímača. Zotrvačník 1 je Liložený v kardanovom závese 2 otočné voči osiam x a z. Na vidlici kardanového závesu 2 je upevnený držiak 3 snímacieho...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sidor Karol, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: uhlovej, fázového, rychlostí, zapojenie, signálu, výstupného, vyhodnocovanie, meniča

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: pomocou, fázového, uhlovej, analogového, zapojenie, otáčania, závěsu, rychlostí, vyhodnocovanie

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Transformačný snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256708

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čierny Jozef, Sarka Karol, Kočiš Štefan

MPK: H01F 21/04

Značky: snímač, transformačný, polohy, uhlovej

Text:

...nakreslené i šípky znázorñujúce smery prúdu v prepojoch pri uvedenom smere prúdu v privodoch od vstupnej svorky 4. Prepoje sa môžu realizovať napríklad prekovením dier.Podobne je k sekundárnemu jadru 2 elektricky izolovane pripevnené sekundárne plošné vinutie 9, ktoré je vyvedené .na výstupné svorky 10, 11. Sekundárne plošné vinutie 9 je zhotovené ako dvojstranné plošné vinutie podobne ako primárne plošné vi.nutie 3. Primárne jadro 1...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti a smeru otáčania rotora inkrementálneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 254692

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stránsky Martin

MPK: G01P 3/481

Značky: snímača, vyhodnocovanie, rotora, rychlostí, směru, otáčania, zapojenie, uhlovej, inkrementálneho

Text:

...uhlovej rýchlosti a smere otáčania rotora, ktorúje inkrementálny snímač schopný dodat.Na pripojených výkresoch je znázornená zapojenie podla vynálezu, kde na obr. 1 je bloková schéma zapojenia pre vyhodnocovanie velikosti ulilovej rýchlosti .a smeru otáčania rotora ínkrementálneľuo snímača a na obr. 2 sú grafy časových priebehov signálov dôležitých pre vysvetlenie činnosti zapojenia.Zapojenie pozostáva zo zosilňovačov 1,ktoré sú spojené s...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: rychlostí, uhlovej, pomocou, fázového, zapojenie, meniča, závěsu, rotora, otáčania, vyhodnocovanie, veľkosti

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jaško Ján, Sidor Karol, Gažák Lubomír, Buday Jozef

MPK: H02P 5/50

Značky: signálu, rotora, zapojenie, vyhodnocovanie, meniča, otáčania, uhlovej, výstupného, rychlostí, veľkosti, fázového

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251984

Dátum: 13.08.1987

Autor: Křižan Pavel

MPK: G01B 7/30

Značky: snímač, uhlovej, polohy

Text:

...nutím 3 pólov 13 a z druhého rotačne symetrického telesa 17 s tretím v-inutím 19 a štvrtým vinutím 20 pólov 13.Vo vzduchovej medzere 18 môže byť vložka 8 s nemagnetického materiálu. Axiálne vedenie obidvoch rotačne symetrických telies 1 a 17 zabezpečuje hriadeľ tvoriaci os otáčania 9.Na obr. 3 je čelný pohľad na prvé rotačne symetrické teleso 1 snímača uhlovej polohy s prevedením otočnej časti so zâvitom nakrätko, pri ktorom je prvé rotačne...

Spôsob elektronického merania úhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora a zariadenie pre prevedenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233207

Dátum: 17.04.1987

Autor: Vasiliak Ján

MPK: G01P 3/22

Značky: tohto, motora, uhlovej, elektronického, merania, spôsob, rychlostí, spôsobu, kotvy, zariadenie, jednosmerného, prevedenie, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektronického merania uhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora a zariadenie pre meranie uhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora s možnosťou použitia v regulovaných elektrických pohonoch využíva závislosť zvlnenia napájacieho prúdu spôsobeného komutáciou cievok kotvy motora na okamžitej uhlovej rýchlosti kotvy. V napájacom obvode kotvy motora je zapojený prevodník prúdu na napätie a oddeľovač...

Spôsob a zariadenie k snímaniu uhlovej otáčavej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228746

Dátum: 01.04.1986

Autori: Čakan Milan, Kaňuch Peter, Vasiliak Ján

MPK: H02K 17/14

Značky: uhlovej, spôsob, snímaniu, zariadenie, otáčavej, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba a zariadenia k snímaniu uhlovej otáčavej rýchlosti trojfázového prepolovateľného asynchrónneho motora pri prepínaní z vyššej uhlovej rýchlosti na nižšiu. Podstatou tohoto zposobu je to, že striedavé indukované napätie snímame z vinutia motora a privádzame ho na prisposobovací obvod, kde sa upraví pre vstup do zosilovača, kde sa zosilní a obmedzí, čím na jeho výstupe vzniknú obdĺžníkové impulzy, ktorými sa cez oddeľovací...

Číslicový kompenzačný snímač uhlovej rýchlosti s elektroindukčným prevodom a magnetoelektrickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218180

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kočiš Štefan

Značky: elektroindukčným, uhlovej, rychlostí, kompenzačný, prevodom, snímač, číslicový, vazbou, spätnou, magnetoelektrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie uhlovej rýchlosti a v podstate pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Výstupný číslicový signál sa získava elektroindukčným prevodom uhlovej rýchlosti na moment, ktorý je kompenzovaný momentom magnetoelektrického systému zapojeného spolu s čítačom a číslicovoanalógovým prevodníkom do spätnej väzby kompenzačného obvodu. Stav čítača udáva číslo úmerné uhlovej rýchlosti.