Patenty so značkou «uhlík»

Spôsob prípravy alternatívnych nízko kalorických odpadových látok obsahujúcich uhlík na použitie v spaľovacích zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15078

Dátum: 10.08.2009

Autori: Ernst Frank, Obrist Albert

MPK: C04B 7/44, C10J 3/12, F23G 5/027...

Značky: přípravy, obsahujúcich, nízko, zariadeniach, spôsob, uhlík, kalorických, alternatívnych, spalovacích, odpadových, použitie, látok

Text:

...podmienok. Výhodne sa tu spôsob realizuje tak,že sa použijú horúce odpadové plyny z chladiča slinkov, pričom ohrev sa uskutočňuje prostredníctvom výmenníka tepla. Okrem stvárnenia výmenníkov tepla, napríklad vo forme dvojstenných rotačných pecí, je možné tento ohrev výhodnejšie realizovať tak, že sa horúci odpadový plyn použije na ohrev tepelne odolných akumulátorov tepla, ako je napríklad piesok alebo keramické prvky, a že spracovávané...

Výroba uhlík viažucich žiaruvzdorných produktov, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu, podľa postupu miešania za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6574

Dátum: 11.01.2005

Autori: Borzov Dmitry, Schnitzler Dirk, Ulbricht Joachim, Jacob Christoph, Boenigk Winfried, Aneziris Christos, Stiegert Jens

MPK: C10C 1/00, C04B 35/01

Značky: voči, studena, prostrediu, výroba, životnému, uhlík, žiaruvzdorných, produktov, priaznivé, postupu, viažucich, miešania, podľa

Text:

...mg/kg. Pretože sa spojivové dechty spracúvajú za horúca, dochádza na základe vyvinutia vysokého tlaku k emisiám BaP so zodpovedajúcimpotenciálom nebezpečenstva. Aj pri zohriatí žiaruvzdornýchvýrobkov počas prvého použitia sa uvoľňujú uhľovodíkové destiláty, ktoré obsahujú BaP. Zákonodarca prepočital tento potenciál ohrozenia tak, že žiaruvzdorné výrobky s obsahom BaP nad 50 mg/kg sa označujú ako škodlivá látka a musi sa s nimi zaobchádzať...

Spôsob odlučovania uhlíka vo forme minerálu, v ktorom má uhlík oxidačný stupeň +3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4777

Dátum: 10.12.2004

Autori: Ropital François, Duval Sébastien, Toulhoat Hervé

MPK: B01D 53/14, B01D 53/34, B01D 53/62...

Značky: uhlík, odlučovania, ktorom, stupeň, formě, minerálů, uhlíka, spôsob, oxidačný

Text:

...výhodný najmä za účelom obmedzovania emisií so skleníkovým efektom ako následkom spaľovania fosílnych uhľovodíkov doplynnej atmosféry. 0013 Spôsob odlučovania podľa vynálezu pozostáva zo a) stupňa koncentrácie C 02 v kvapalnej fázeb) stupňa elektroredukcie v aprotickom prostredí na zlúčeninu, kde uhlík nadobúda oxidačný stupeň 3 vo forme kyseliny šťaveľovej alebo mravčejc) v prípadne potreby zo stupňa opätovnej extrakcie kyseliny šťaveľovej...

Aromatizovaný uhlík použiteľný ako filtračný materiál vo fajčiarskom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14254

Dátum: 31.01.2003

Autori: Taylor Barbara, Yang Zuyin, Nepomuceno Jose

MPK: A24D 3/04

Značky: výrobků, uhlík, aromatizovaný, použitelný, filtračný, materiál, fajčiarskom

Text:

...s adsorbovanym brómom. Adsorpciu brómu do uhlíkového molekulárneho sita možno vykonať kontaktom uhlíkového molekulárneho sita s nosnym plynomobsahujúcim plynny bróm, alebo priamo postrekom uhlíkovéhomolekulárneho sita tekutym brómom. 0006 US patentový spis č. 2001/0002387 opisuje brómomimpregnovany aktívny uhlík, kde aktívny uhlík môže byťimpregnovaný brómom použitím ktorejkoľvek z vyššie opísaných0007 US patenty č. 4 163 452 a 4 363 333...

Spôsob čistenia adsorbčného prostriedku obsahujúceho uhlík a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279348

Dátum: 18.03.1992

Autor: Brüggendick Hermann

MPK: B01J 20/34, B01D 53/08

Značky: spôsob, prostriedku, spôsobu, realizáciu, tohto, zariadenie, čistenia, uhlík, adsorbčného, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia adsorpčného prostriedku obsahujúceho uhlík, ktorý sa používa v reaktore na čistenie spalín, pri ktorom sa adsorpčný prostriedok z reaktora vynáša a podrobuje sa vo zvláštnom tepelnom regeneračnom prístroji desorpčnému procesu na oddelenie a rozklad škodlivín a desorpčný plyn bohatý na škodliviny sa ďalej spracúva. Pri desorpčnom procese sa bez priameho prívodu vykurovacieho plynu pri teplote 350 až 650 °C odparia ťažké kovy a...

Palivová směs obsahující práškový uhlík, vodu a dispergační činidlo, a způsob přípravy této směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230552

Dátum: 15.05.1986

Autori: Loodberg Jan Ake Torsten, Siwersson Olle Lennart, Wall Arne Evert

MPK: C10L 1/32

Značky: obsahující, přípravy, této, činidlo, způsob, směs, uhlík, palivová, dispergační, práškový, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová směs obsahuje 5 až 80 % hmotnosti uhlíku s velikostí částic pod 100 um a 0,02 až 4 % dispergačního činidla, vztaženo na hmotnost obsažené vody, tvořeného polyelektrolytem nebo polyfosfátem, přičemž směs má hodnotu pH 5 až 10. Dispergační činidlo, například sůl alkalického kovu nebo amonná sůl polykarboxylové kyseliny, nabíjí částice uhlíku na vyšší náboj než částice nečistot, takže částice nečistot s nižším elektrickým nábojem se...

Technicky čistý uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 224289

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Nečesaný František

Značky: uhlík, technicky, čistý

Zhrnutie / Anotácia:

Technicky čistý uhlík připravený z vodných suspenzí uhlíkových částic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly, zejména z vodné suspenze uhlíku vzniklé pří procesu zplyňování ropných a dehtových surovin, prováděném při teplotách 1 200 až 1 380 °C a tlaku 3,2 až 3,6 MPa, vyznačený tím, že je vytvořen z mikroskopických částicových aglomerátů o střední velikosti v rozmezí 0,08 mikrom až 1 mikrom, které vytvářejí makroskopické částice skutečné...

Zařízení k zavádění jemnozrnných paliv, obsahujících uhlík, suspendovaných v nosném plynu a kyslíku do železné taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219289

Dátum: 15.07.1985

Autori: Brotzmann Karl, Fassbinder Hans Georg

Značky: uhlík, kyslíku, taveniny, nosném, suspendovaných, zařízení, plynů, železné, zavádění, jemnozrnných, palív, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zavádění jemnozrnných paliv, obsahujících uhlík, suspendovaných v nosném plynu, a kyslíku do železné taveniny tryskami uspořádanými pod jejím povrchem v ohnivzdorné nádobě, která sestává z přepínacího ventilu, v jehož skříni s palivovým přívodním potrubím, kyslíkovým přívodním potrubím a tryskou je uspořádáno posuvné ventilové těleso pro uvolnění palivového průtočného průřezu nebo kyslíkového průtočného průřezu, řiditelné tlakem v...

Způsob zplyňování pevného, prachového až kusového materiálu obsahujícího uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 222192

Dátum: 15.05.1985

Autor: Schuster Ernst

Značky: obsahujícího, zplyňování, prachového, uhlík, způsob, kusového, pevného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevného materiálu obsahujícího uhlík, podle něhož zplyňování probíhá ve dvou fluidních vrstvách, uspořádaných v reakčním prostoru nad sebou a vzájemně spojených. Materiál, obsahující uhlík, se přivádí do dolní fluidní vrstvy. Létavý prach, odlučovaný z plynu, vystupujícího z horní fluidní vrstvy, se přivádí do komor pro zplyňování létavého prachu, jejichž zplyňovací hořáky jsou umístěny mimo reakční prostor....