Patenty so značkou «uhličitým»

Zariadenie na výrobu perlivých nápojov sýtených plynným oxidom uhličitým plnených do sklenených obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6291

Dátum: 05.11.2012

Autor: Rusko Jozef

MPK: C12G 1/06

Značky: uhličitým, výrobu, sklenených, perlivých, sýtených, zariadenie, oxidom, plnených, obalov, nápojov, plynným

Text:

...konzoly a utesnení, vykoná sa tak operácia sýtenía, ako i operácia zazátkovania obalu. Aplikácia navrhovaného zariadenia pri výrobe perlivých nápojov uľahčuje manipuláciu s plnenými obalmi v priebehu technologickej operácie sýtenía, zátkovania a tiež minimalizuje tak straty sýtených nápojov z obalov, ako aj straty sýtiaceho plynu.Prehľad obrázkov na výkreseKoncepcia technického riešenia a konštrukčná zostava zariadenia na výrobu...

Zariadenie na chladenie produktov oxidom uhličitým, spôsob plnenia chladiaceho modulu a použitie zariadenia a spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286032

Dátum: 27.12.2007

Autori: Henry Christophe, Beauge Claude

MPK: F25D 3/00

Značky: oxidom, zariadenia, produktov, spôsob, chladenie, spôsobu, chladiaceho, uhličitým, použitie, zariadenie, plnenia, modulu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje plniaci a odoberací modul (3) na oxid uhličitý, chladiaci kontajner (2) a chladiaci modul (1), priradený k chladiacemu kontajneru (2). K plniacemu a odoberaciemu modulu sú priradené prostriedky (100) na prívod pevného oxidu uhličitého do chladiaceho modulu (1), ktoré majú koniec pripojiteľný k vstupnému otvoru (4) chladiaceho modulu (1), pričom plniaci a odoberací modul (3) je vybavený prostriedkami (200) na odvádzanie v...

Zariadenie na sýtenie vody oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8791

Dátum: 17.04.2007

Autor: Scott John

MPK: G05D 11/00, B67D 1/00, B01F 13/10...

Značky: uhličitým, zariadenie, oxidom, sýtenie

Text:

...nasýtenej oxidom uhličitým a po použitínevypúšťa veľké množstvá C 02 do ovzdušia.0008 Podľa jednej podoby vynálezu sa poskytuje zariadenie na výrobu a dodávku vodynasýtenej oxidom uhličitým, ako je definované v nároku 1.0009 Teraz budú opísané uskutočnenia vynálezu sodkazom na priložené výkresy, na ktorýchobr. l je schematický nákres znázorňujúci systém na výdaj nápojov, ktorý sa používa na vydávanie nápojov nasýtených oxidom uhličitým, obr....

Zásobovanie zariadenia na vstrekovanie oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9533

Dátum: 10.01.2006

Autor: Praller Andreas

MPK: F17C 5/02, F17C 7/02, F17C 9/00...

Značky: oxidom, vstrekovanie, zásobovanie, uhličitým, zariadenia

Text:

...oxid uhličitý nachádza v silne podchladenom stave, to znamená, že jeho teplota je značne nižšia, ako je teplota varu zodpovedajúca tlaku oxidu uhličitého. Za týchtopodmienok nedochádza k žiadnemu odparovaniu tekutého oxidu Llhličitćho.Pred zvýšením tlaku je oxid uhličitý v rovnovážnom stave, to znamená, že ešte nie je podchladený. V tomto stave sa môže oxid uhličitý pri zodpovedajúcom prívode tepla odparovať. Z tohto dôvodu sa usporiada čo...

Prevádzkový prostriedok pre chladiace a klimatizačné zariadenia s oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8727

Dátum: 24.12.2002

Autori: Braun Jürgen, Fahl Jörg

MPK: C10M 169/04, C10M 171/00

Značky: prostriedok, prevádzkový, chladiace, oxidom, klimatizačné, zariadenia, uhličitým

Text:

...kompresory na oxid uhličitý menšie. Toto vyžaduje veľmi dobrú zaťažiteľnost mazív v zodpovedajúcej teplotnej oblasti.0008 Podľa skúseností majú polyalkylénglykoly výborné trecie vlastností. Dobrú absorpciu na povrchu kovov možno vyvodzovat z polámeho charakteru. Na základe tejto vysokej povrchovej aktivity amalej závislosti viskozíty od tlaku sú dosahované nízke koeñcienty trenia.0009 V tribologiekýeh kontaktných oblastiach, ktoré sú...

Polotuhá alebo pevná potravina nasýtená oxidom uhličitým a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281528

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ogden Lynn

MPK: A23G 9/06

Značky: polotuhá, nasýtená, potravina, oxidom, výroby, spôsob, pevná, uhličitým

Zhrnutie / Anotácia:

Polotuhá alebo pevná potravina nasýtená oxidom uhličitým, ktorá sa je lyžicou, má viskozitu 20 až 2000 N . s . m-2 pri teplote v rozsahu 1,5 až 25 °C a úroveň nasýtenia oxidom uhličitým v rozsahu 0,5 až 4,0 objemu oxidu uhličitého na jeden objem potraviny. Je opísaný aj spôsob výroby tejto potraviny.

Slévárenská směs tvrditelná oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268323

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedlák Josef, Burian Alois, Křístek Jiří, Polášek Bohumír

MPK: B22C 1/16, B22C 1/00, B22C 1/22...

Značky: tvrditeľná, oxidem, směs, uhličitým, slévárenská

Text:

...přiead je doeaženo vyššiho technického účinku tim, že vytvrzovaci proatředi Je reaktivnějši, vytvrzovaci reakce při působeni oxidu uhličitého probihá rychleji, čimž ae podstatné urychli vytvrzováni elévàrenakých jader a umožni se vytvrzeni i tvao rově komplikovaných Jader, která dřive nebylo možno vyrábět. Přakvapivě dobré výsledky je možno ziskat při použití rozpouětědla tvořeného kombinaci alkoholu a vody, Jeatližo obsah vody v této...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chládek Ladislav, Šavel Jan

MPK: C12H 1/20

Značky: obsahu, sycených, rozpuštěného, oxidem, pivu, snižování, kyslíku, uhličitým, způsob, nápojích

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Spôsob neutralizácie alkalických odpadných vôd kysličníkom uhličitým a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230868

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zamiška Štefan, Pogorielov Konštantín, Jarošek Karol, Bujalka Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, kysličníkom, prevádzanie, alkalických, neutralizácie, odpadných, zariadenie, uhličitým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob neutralizácie alkalických odpadných vôd s obsahom suspendovaného alebo rozpustného hydroxidu vápenatého vyznačený tým, že alkalické odpadové vody sa odsadia od suspendovaného hydroxidu vápenatého a ďalej sa neutralizujú v prvom stupni plynným kysličníkom uhličitým o koncentrácii min. 90%, pričom zvyšok tvorí vzduch alebo jeho zložky, na pH 9-10,0, pričom vzniklý vyzrážaný kal uhličitanu vápenatého sa oddelí a zahustí sedimentáciou a...