Patenty so značkou «uhličitého»

Spôsob a zariadenie na konverziu oxidu uhličitého na oxid uhoľnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20305

Dátum: 20.12.2012

Autor: Kühl Olaf

MPK: C01B 31/02, C01B 31/18, C01B 3/24...

Značky: zariadenie, spôsob, uhličitého, konverziu, uhoľnatý, oxidů

Text:

...maximálny pomer H 2 CO rovnajúci sa 2,0. Nevýhodou je však použitiečistého kyslíka, ktorý sa musí energeticky náročne vyrábať.0006 Okrem toho sa odkazuje na DD 276 098 A 1, ktorý popisuje vyššie látkové zhodnotenie zemného plynu v parnýchreformačných zariadeniach. Medzi iným sa popisuje najmä spôsobzískavania sadzí zo zemného plynu pomocou pyrolýzy v oblúkovej plazme. Okrem toho US 4 040 976 popisuje spracovanie materiálu obsahujúceho...

Absorbér oxidu uhličitého s presným a bezstratovým dávkovaním CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5603

Dátum: 08.11.2010

Autor: Halyák Juraj

MPK: A01K 63/04, B01D 35/16, B01F 5/00...

Značky: dávkováním, uhličitého, přesným, oxidů, bezstratovým, absorbér

Text:

...tvaru z priesvitného plexiskla. Je rozdelené na dve komory absorpčnú komoru A a čerpadlovú komoru B. Strop absorpčnej komory A má otvor 1 na ukotvenie viacúčelovej hadice. Komory sú od seba oddelené medzikomorovou stenou s otvorom 2 pre vyústeníe výtokovej rúry čerpadla. Dno čerpadlovej komory B je súčasne dnom absorbéra.V čerpadlovej komore B je umiestnené elektrické vodné čerpadlo, ktoré akváriovú vodu nasáva cez otvor 3 na bočnej strane...

Zariadenie a spôsob výroby snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14001

Dátum: 01.03.2010

Autor: Frére Émilien

MPK: C01B 31/22

Značky: uhličitého, výroby, spôsob, zariadenie, oxidů, sněhu

Text:

...sú vždy odlišné, je možné pomocou počítačovej jednotky spoľahlivo určiť zo zmeranej dielektrickej konštanty podielkvapalného, resp. plynného oxidu uhličitého. Na rozdiel od optického detektora je meraniedielektrickej funkcie menej náchylné na rušivé vplyvy, spôsobené vlhkosťou vzduchu alebočasticami, prilepenými na stenách prívodného potrubia.Detektor obsahuje napríklad kondenzátor, usporiadaný v okruhu striedavého prúdu, pomocou ktorého sa...

Zariadenie na výrobu snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18098

Dátum: 25.02.2010

Autor: Frere Émilian

MPK: F25D 3/12, C01B 31/22

Značky: oxidů, uhličitého, výrobu, sněhu, zariadenie

Text:

...v separačnej komore tak, že sneh, priľnutý na stenách separačnej komory pri spusteni dopravnej závitnice resp. špirálového dopravnika, sa odnesie a pripadne sa transportuje do ústia separačnej komory. Na to je napríklad separačná komora najmenej poúsekoch vyhotovená ako valcová rúra, v strede ktorej je uchytená dopravná závitnica resp.špirálový dopravník tak, že vonkajšie hrany závitov dopravnej závitníce resp. špirálovéhodopravníka siahajú...

Usporiadanie na zavádzanie kvapalného kysličníka uhličitého do média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11572

Dátum: 12.10.2009

Autori: Ducellier Christophe, Quetin Gilles

MPK: B01F 3/08, F17C 7/04

Značky: uhličitého, kysličníka, kvapalného, zavádzanie, usporiadanie, media

Text:

...člen ako spätný ventil, ktorý bráni vnikaniu fluídnéhomédia do tlakového vedenia.Ďalej je výhodné usporiadanie, v ktorom je spätný ventil vybavený ventilovým tanierom, ktorý v uzavretom stave spätného ventilu tesne dosadá na ventilové sedlo umiestnené na strane ventilového taniera odvrátenej od vedenia fluída, a ktorý sa môže uviesť do jeho otvoreného stavu tlakom riadeným posunom smerom k vedeniu fluida. Spätný ventil sa pritom otvára...

Príprava oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10494

Dátum: 04.08.2009

Autori: Blanke Martin, Schmand Ralf

MPK: F17C 9/00, F17C 7/02

Značky: príprava, oxidů, uhličitého

Text:

...výhodne vyhotovené ako elektricky a/alebo pneumatický poháňané piestové čerpadlá. V nich dochádzak zvýšeniu tlaku oxidu uhličitého na hodnoty v rozmedzí 20 až 400 barov.0012 Následne sa oxid uhličitý privedie potrubnými úsekmi 2 a 2 a/alebo 2 a 2 do ohrievača E a/alebo do chladiča K. V nich môže dôjsť k ohriatiu, resp. k schladeniu oxiduuhličitého na požadovanú teplotu. Na tento účel môže byt ohrievač E, ako aj chladičKnapájaný najrôznejšími...

Spôsob výroby elektrickej energie, pary a oxidu uhličitého v koncentrovanej forme z uhľovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286791

Dátum: 29.04.2009

Autori: Soyez Werner, Fjellhaug Henrik, Nilsen Henning Reier, Saigne Michel

MPK: F02C 6/18, C01B 3/00, F01K 23/10...

Značky: formě, uhličitého, oxidů, koncentrovanej, energie, uhľovodíkovej, elektrickej, spôsob, suroviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektrickej energie, pary a oxidu uhličitého v koncentrovanej forme z uhľovodíkovej suroviny, zahrnujúceho tvorbu syntézneho plynu v autotermálnej reaktorovej jednotke (ATR), tepelnú výmenu vytvoreného syntézneho plynu a tým výrobu pary, spracovanie prinajmenšom časti syntézneho plynu v CO-konverznej reaktorovej jednotke a jednotke na separáciu oxidu uhličitého na vytvorenie koncentrovaného oxidu uhličitého a chudobného plynu,...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z napájacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16846

Dátum: 13.10.2008

Autor: Find Rasmus

MPK: B01D 53/14, C01B 3/52, B01D 19/00...

Značky: napájacieho, odstraňovanie, oxidů, plynů, uhličitého

Text:

...ktorý je možné likvidovať, a kvapalinu absorpčného činidla, ktorá zahŕňa oxid uhličitý, ag. zvyšovanie teploty a/alebo znižovanie tlaku kvapaliny získanej v kroku f, pred recykláciou do stripovacej kolóny.0007 V závislosti od charakteru napájacieho plynu môže byť výhodné uskutočňovať úpravu tlaku napájacieho plynu pred jeho privedením do stripovacej kolóny v kroku a predkladaného spôsobu. Odborník na túto oblasť techniky je schopný určiť...

Spôsob zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 pri výrobe cementov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286379

Dátum: 28.07.2008

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/00

Značky: spôsob, zníženia, uhličitého, výrobe, emisií, oxidů, cementov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 pri výrobe cementov výpalom cementárskej surovinovej zmesi s upraveným granulovaným zložením na priaznivejšiu distribúciu častíc so zníženým až nulovým obsahom frakcie 90 - 500 µm, výhodne úpravy cementárskej surovinovej zmesi od frakcie 60 - 500 µm, resp. frakcie 45 - 500 µm z celkového granulometrického spektra surovinovej zmesi. Cementársku surovinovú zmes s upraveným granulometrickým zložením je...

Spôsoby a systémy na výrobu energie z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16910

Dátum: 19.12.2007

Autori: Gamzon Eliyahu, Yogev Amnon

MPK: C01B 3/08, C01B 31/20, C01B 31/18...

Značky: uhličitého, oxidů, systémy, spôsoby, energie, výrobu

Text:

...teploty. Teplo sa pre tento proces recyklácie môže ziskat napriklad zo slnečnej energie.0018 Elektrická energia môže byt dodávaná do rôznych jednotiek l - IV zakéhokoívek dostupného zdroja energie, ako sú národné alebo regionálne elektrárne. Voliteľne alebo dodatočne zariadenie obsahuje piatu jednotku (ďalej len jednotka V), ktorá produkuje elektrickú energiu na prevádzku iných jednotiek z miestne dostupných obnoviteľných zdrojov, ako sú...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z odpadového plynu zo spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17328

Dátum: 27.08.2007

Autori: Schuda Volker, Lichtfers Ute, Wagner Rupert

MPK: B01D 53/14

Značky: oxidů, spaľovania, plynů, odpadového, odstraňovanie, uhličitého

Text:

...a kálium-o metylaminopropionát.US 4,440,731 odporúča pridať k vodnému absorpčnému prostriedku, ktorý obsahuje alkanolamín, ako napriklad monoetanolamín, viac ako 50 ppm meďnatých soli ako aj eventuálne jeden alebo viaceré zlúčeniny zvolené spomedzi dihydroxyetylglyclnu, uhličitanov alkalických kovov, manganistanov alkalických kovov alebo manganistanu amónneho, oxidov niklu a bizmutu, aby sa redukoval rozklad absorpčného...

Spôsob a zariadenie na separovanie metánu a oxidu uhličitého z bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10230

Dátum: 19.03.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: C12P 5/02, C07C 7/11, B01D 53/14...

Značky: spôsob, separovanie, oxidů, uhličitého, metanu, bioplynu, zariadenie

Text:

...znakmi, ktoré sú uvedené v nároku 1. Výhodné ďalšie zdokonalenia spôsobu sú predmetom nárokov 2 až 10. Na vykonávanie spôsobu vhodné zariadenie je uvedené v nároku 11. Nároky 12 až 14sa týkajú ďalších uskutočnení zariadenia.0012 Prípadne predbežne vyčistený bioplyn sa privádza do absorpčnej kolóny,v ktorej je pri normálnom tlaku a normálnej teplote odstraňovaný v bioplyne obsiahnutý oxid uhličitý. Bioplyn je na výstupe absorpčnej kolóny...

Zariadenie a spôsob čistenia, aktivovania alebo predbežnej úpravy obrobkov pomocou prúdov snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13967

Dátum: 28.11.2005

Autori: Elbing Felix, Rotstein Raphael, Knackstedt Marc

MPK: B24C 1/00, B24C 5/04

Značky: pomocou, aktivovania, úpravy, zariadenie, predbežnej, oxidů, spôsob, obrobkov, čistenia, uhličitého, sněhu, prúdov

Text:

...je potom, výhodne rýchlosťou zvuku cez Lavalovu dýzu smerovaná na substrát, ktorý má byť čistený. Čistiaci účinok má byt zvýšený pomocou vodných kvapiek a/alebo ľadových peliet, ktoré majú byť0011 Doterajšie spôsoby a zariadenia na abrazívne čistenie s rozdielnymi fázami C 02 sa na základe nákladov na pelety suchého ľadu, malej schopnosti automatizácie, vysokej hladiny akustického tlaku, ako aj náročnej logistiky pre plyn a obrobky, ktoré mali...

Spôsob regenerácie oxidu uhličitého z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15753

Dátum: 01.06.2005

Autor: Find Rasmus

MPK: B01D 53/00, B01D 53/14, F25J 3/02...

Značky: plynů, uhličitého, regenerácie, oxidů, spôsob

Text:

...oxidu uhličitého opisuje proces, v ktorom je stlačený plyn ochladený tak, že dôjde ku kondenzácii časti oxidu uhličitého. Ochladenie plynu je uskutočnené pomocou kvapalného oxidu uhličitého izolovaného v iných miestach systému. Oxid uhličitý je z plynu ďalej regenerovaný kontaktovaním s pevným oxidom uhllčitýmzmiešaným s kvapalným nosičom, pričom teplejšl plyn kondenzuje a chladnejši pevný podiel roztopi a vznikne kvapalný oxid...

Spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdov plynu s nízkymi parciálnymi tlakmi oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15649

Dátum: 09.03.2005

Autori: Clausen Iven, Asprion Norbert, Lichtfers Ute

MPK: B01D 53/14

Značky: oxidů, nízkými, spôsob, plynů, tlakmi, parciálnymi, odstraňovania, prúdov, uhličitého

Text:

...plynov, pri ktorom sa plyn pri atmosférickom tlaku upraví vodným roztokom terciárneho alkanolamínu a aktivátora, ako je dietyléntriamín, trietyléntetramín, tetraetylénpentamín 2,2-dimetyl-1,S-diaminopropán, hexametyléndiamín. 1,4-diaminobután, 3,3-iminotrispropylamín, trís(2-amlnoetyl)amín,N-(2-aminoetyl)piperazín, 2-(aminoetyl)etanol, 2-(metylamino)etanol, 2-(n-butyIamino)etanol. Podobný spôsob je rovnako opísaný v US-A-2004/0036055.Úloha...

Zmesi polyamín/alkalická soľ na odstraňovanie oxidu uhličitého z plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12016

Dátum: 01.04.2004

Autori: Cullinane John, Rochelle Gary

MPK: B01D 53/62, B01D 53/86, B01D 53/14...

Značky: uhličitého, plynových, oxidů, prúdov, zmesí, odstraňovanie

Text:

...teplo,ktoré by umožnilo zníženie nákladov na absorpčný/stripovací proces. Taktiež by bolo výhodné poskytnúť rozpúšťadlo, ktoré by sa viac bližílo reverzibilnej absorpcii a stripovaniu, ktoré bybolo zvláštnym prínosom pre operácie s vysokými koncentráciami C 02.Uskutočnenia predmetného vynálezu uvažujú o spôsobe odstraňovania C 02 z plynného prúdu, ktorý zahrnuje privedenie plyrmého prúdu do kontaktu s roztokom, pričom tento roztok je utvorený...

Průtokový manometrický přístroj pro stanovení oxidu uhličitého v sycených nápojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260432

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lískovec Karel, Šavel Jan

MPK: G01N 7/00

Značky: prístroj, průtokový, manometrický, sycených, stanovení, uhličitého, oxidů, nápojích

Text:

...přístroje a pracnost při jeho výrobě. Přístroj se rovněž obtížné čistí.Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu. eho podstatou je spojení měřicí hlavy, opatřené přístroji pro měření teploty,tlaku, vstupním a výstupním kohoutem s nápojovou lahvví upevňovacím prstencem, který se vnitřní ploškou opírá o nálitek skloviny v hrdle nápojové láhve.Upevñovací prstenec může mít boční výřez pro vsunutí hrdla nápojové láhve, nebo může...

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279796

Dátum: 12.01.1995

Autori: Lynum Steinar, Hugdahl Jan, Hox Ketil, Myklebust Nils, Haugsten Kjell

MPK: C09C 1/48, C10K 3/00, C01B 3/24...

Značky: znižovania, uhličitého, spôsob, vylučovania, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého v procese výroby energie spaľovaním zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu zahŕňa zaistenie prívodného prúdu zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu na použitie ako paliva, privádzanie prúdu plynu do spaľovacieho procesu spaľovania na výrobu energie a vypúšťania odpadových plynov, pričom celý prívodný prúd sa pred vstupom do spaľovacieho procesu podrobí pyrolytickému procesu plazmovým oblúkom...

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gavrilov Petr, Koloušek Vladimír, Vrbová Miroslava

MPK: B01J 23/62, H01S 3/223

Značky: přípravy, bázi, laseru, hellia, regeneraci, uhličitého, která, kysličníku, způsob, plynné, dusíku, směsi, katalyzátor

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Zariadenie na stanovenie voľného a viazaného oxidu uhličitého v šumivých vínech

Načítavanie...

Číslo patentu: 267769

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláčková Bibiana, Doboš Andrej, Országová Mária

MPK: G01N 33/14

Značky: oxidů, stanovenie, viazaného, volného, šumivých, uhličitého, vínech, zariadenie

Text:

...uhličiteho vo fĺaši a sledovanie kinetiky uvolňovania oxidu uhličitého, podla vynllazu. Jeho podstata spočiva v ton,že pozoatava z ihloveho perioràtora, opatreneho aanonatroa a prepojenaho cez plynotesný kohút s plynovou byretou, napojonou cez dalši plynotesný kohůt a vývevou a 26 sobnou nbdrłou.lhkladna výhoda zariadenia podla vynblezu spočíva v ton, že umožnuje neraĺ tlak oxidu uhličitaho v čase. Grafickýn znizornenio many objemu uvolnenłho...

Způsob odstraňování oxidu uhličitého, chemicky vázaného jako uhličitan stříbrný v katodové směsi stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264558

Dátum: 14.08.1989

Autori: Koller Aleš, Tihon Josef, Fiedlerová Jana

MPK: H01M 4/04

Značky: uhličitan, článků, směsi, oxidů, uhličitého, způsob, chemicky, stříbrozinkových, katodové, odstraňování, vázaného, stříbrný

Text:

...se temperuje od BO °C do 220 °C po dobu O,l až 100 hodin. Příprava katodové směsi je jednoduchá a účinně je dosaženo čistoty směsi. Nedochází tak k znehodnocování katodové směsi.ý v katodové směsi stříbrqzinko s 0 5 h u . J B .d.i i x 3 n . i al a 3 S .ü a VC .l Sc 1 m .K T Z O 2 c n .l .Ľ .Tu e O WW wv »L 1 D O ,Vw uH 4.4. v l .i 1 en z .V v ,l x n. i O a .n c mo C o mm 0 r c . nu . a u .l T .l h m .Ď .J .n ,va .Ľ u .J C O D G m 3 k C 3 n...

Způsob detoxikace dusíku nebo vodíku nebo vzácných plynů nebo oxidu uhličitého nebo jiných vzájemných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259456

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smrček Jaromír, Škuta Dušan, Tesařík Pavel

MPK: B01D 53/04

Značky: vzácných, vodíku, detoxikace, uhličitého, jiných, plynů, způsob, směsi, vzájemných, dusíku, oxidů

Text:

...křemičitý. Sloučeninami mědi jsou oxid mědnaty, chroman měčnatý neho komplexní chroman mědnatý obsahující jako ligandy amoniak nebo skupiny -OH a -NH 2. Sloučeniny mědi jsou vysráženy na povrchu qranulí pevného nosiče. Koncentrace Cu 2 je 3,5 8 až 11 1. Sorpční lože obsahuje vždy jako poslední vrstvu oxidační sorbent.významnou vlastností uvedené soustavy je schopnost odstranit prakticky Veškerý obsah toxické složky, a to za nepřístupností...

Manometrický přístroj pro stanovení oxidu uhličitého v sycených nápojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258929

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lískovec Karel, Šavel Jan

MPK: G01N 7/00

Značky: nápojích, manometrický, sycených, uhličitého, stanovení, prístroj, oxidů

Text:

...drahých kovů a indikátory napětí zdroje, což zvyšuje jejich cenu. U bateriovýoh přístrojů se musí vyměñovat elektrické baterie.Tyto nevýhody odstraňuje manometrický přístroj se zařízením pro uvolnění oxidu uhličitého z nápoje podle vynálezu. Jeho podstatou je injekční stříkačka nebo pumpička, určená k nasátí a vstřiku vody nebo vlastního nápoje do nápoje v nápojové nádobce, čímž se dosáhne rychlého ustavení rovnovážného tlaku oxidu...

Sposob odstránenia sírovodíka a oxidu uhličitého z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257451

Dátum: 16.05.1988

Autori: Waradzin Walter, Kardoš Ladislav, Klausmann Vojtech, Németh Imrich, Bizmár Jozef, Škubla Pavol

MPK: C10H 23/00

Značky: acetylénu, spôsob, výrobe, sírovodíka, plynů, oxidů, procesného, uhličitého, odstránenia

Text:

...80 kPavarom a to bez stripovania inertným plynom.Horúci potašový spôsob používa 30 roztok uhličitanu draselného pri teplote vypierania 80 až 110 °C a pri tlakoch 2,5 až 3,0 MPa. V regenerácii býva teplota 105 až 110 °C a tlak atmosférický. Nestripuje sa žiadným plynom. Pri vypierani sirovodika a oxidu uhličitého vodným roztokom alkalického uhličitanu z procesného plynu pri výrobe acetylénu, nie je možnévyužiť ani jeden z týchto procesov,...

Způsob ochrany oxidu stříbrného před působením oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256866

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koller Aleš, Fiedlerová Jana, Tihon Josef

MPK: H01M 4/54

Značky: uhličitého, před, stříbrného, způsob, oxidů, ochrany, působením

Text:

...na tom, že oxid sžříbrný je mírně alkalický a může reagovat s kyselými látkami.Jestliže na povrch oxidu stříbrného se adsorbuje kyselá organické látka, pak i velmi slabá vrstva zabráni další reakci s oxdiem uhličitým. Organická látka se nejdříve sorbuje chemisorpci na alkalickýoh centrech oxidu stříbrného a další množství se sorbuje fyzikálně. Výběr látek sloužícíoh jako ochrana oxidu stříbrného není jednoduchý, protože oxid stříbrný má...

Způsob měření obsahu kysličníku uhličitého rozpuštěného v sycených nealkoholických nápojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254260

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Kubeša Václav

MPK: G01N 7/14, C01B 31/20

Značky: měření, rozpuštěného, provádění, způsobu, způsob, nápojích, nealkoholických, obsahu, uhličitého, sycených, kysličníku, zařízení, tohoto

Text:

...tvoří kapalinový termostat Š, ve kterém je vedená trubička 3 a umístěn systém § pro určení hmotnosti s pohybovým napojením na vnější ukazatel. Mimo termostat je v přívodní části zařazen filtr g 5 jehlovým ventilem 3 a ve výstupní části skleněný bublinkový průtokoměr 1 s výtokovou koncovkou g, ústící do odměrné nádoby g.vzorek nápoje je kontinuálně přiváděn z tlakového dopravního potrubí l do filtru 3,který zabraňuje vniknutí...

Plniaci blok oxidu uhličitého do sifónových bombičiek najmä pre automatický rotorový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252882

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rolinec Štefan

MPK: F17C 5/06

Značky: uhličitého, bombičiek, oxidů, automatický, plniaci, stroj, rotorový, najmä, sifónových

Text:

...plniaceho bloku oxidu uhličitého do sifónových .kombič 1 ek, najmä.pre automatický rotorový stroj je, že odstranenim veľkých rýchlosti prúdenia .a škrtenia nedochádza k podclilazovaniu .a tuhnutiu vody i oxi-du uhiičitěnho a ani k veľkým .zmenám skupenstva oxidu uhličitého. Výhodou je tiež to, že .poistným ventilom jemožné presne nastaviť tlak, nald ktorý nesmie v bomhičke z bezpečnostných dôvodov stúpať.Pl.niaci blok oxidu uhličitého do...

Spôsob a zariadenie na oddelenie tuhých podielov vody z kvapalného oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252724

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: oxidů, kvapalného, zariadenie, oddelenie, spôsob, uhličitého, tuhých, podielov

Text:

...rovinnej, valcovej alebo guľovej plochy,alebo kombináciu týchto plôch.Riešením podľa vynálezu sa dosiahne jednoduché oddelenie tuhých podielov vody z kvapalného oxidu uhličitého. V porovnani s použitím klasického filtračného zariadenia, sa nevyžaduje náročné odstraňovanie filtračného koláče. Po ukončení filtrácie aodstaveni zariadenia sa zariadenie ohreje na teplotu okolia, pričom sa zachytené kryštálky ladu roztopia a vo forme kvapalnej vody...

Spôsob úpravy kvapalného oxidu uhličitého pred plnením do sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252723

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: sifónových, uhličitého, spôsob, kvapalného, oxidů, úpravy, plnením, bombičiek

Text:

...uhličitého obsahujúceho rozpusternú alebo nerožpustenú a dispergovanú vodu sa pridáva etylalkohol v množstve 5 až 500 0/0 hmot. množstva pritomnej vody.Prídavkom etylalkoholu ku kvapalnemu oxidu uhličitému pred jeho plnením do e 1 fólnových bombičiek sa zníži teplota tuhnutia pri lowkálnom ochladzovaní V dôsledku redukcie tlaku v prvej fáze plnenia bombičky. Pri 1-okálnej redukcii tlaku kvapalneho oxidu uhličitého prítomná dispergovarná...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrace oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241168

Dátum: 15.08.1987

Autori: Adds František, Zabloudil Václav

MPK: G01N 33/00

Značky: měření, uhličitého, oxidů, zařízení, kontinuálnímu, koncentrace

Text:

...rozváděcí kohout 7, ovládaný přepínačem 18. Rozváděcí kohout 7 je propojen s manostatem 8, na který navazuje další jehlový ventil 9, s nímž tvoří průtokový regulátor. K němu je připojen filtr 1 U a za ním měřicí cela katarometru 11, k níž je přípojen kontrolní rota 241168metr 12. Reíerenční cela katarometru 11 je spojene s tlakovou lahví 13 na vzduch, již je predrazen prütokový regulátor 14.Druhý konec referenční cely ústí do dalšího...

Příruční analyzátor obsahu oxidu uhličitého v kouřových plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251273

Dátum: 11.06.1987

Autor: Volák Vojtěch

MPK: G01N 7/04

Značky: analyzátor, kouřových, příruční, obsahu, oxidů, uhličitého, plynech

Text:

...je prodloužení délky měrné stupnice, které usnadňuje odečítání výše hladiny respektive obsahu oxidu uhličitého a při jeho odečítání nedochází k chybě způsobené paralaxou. Kryt přístroje zabraňuje potřísnění pracovníka, který provádí měření, kapičkami hydroxidu draselného.Příklad provedení přístroje podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněn osový řez přístroje v jeho základní poloze.Tělo přístroje tvoří pruhlednâ nádoba l, ve...

Zařízení k regulaci nasyceného adsorbentu sušičů nebo čističů při středotlakém zpracování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mokroš Vladimír, Wališ Miroslav

MPK: B01I 19/04

Značky: nasyceného, adsorbentu, zařízení, kysličníku, sušičů, regulaci, středotlakém, zpracování, uhličitého, čističů

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení, které je součástí linky na středotlaké zpracování kysličníku uhličitého a používá se vždy po určité době provozu linky. Sestává ze dvou paralelně zapojených sušičů, dvou čističů, třímédiového výměníku tepla, odlučovače vlhkosti pracovního plynu, ohřívače regeneračního plynu a odlučovače vlhkosti regeneračního plynu. Tato zařízení jsou zapojena podle vynálezu.

Zařízení k chlazení a kondenzaci kysličníku uhličitého při jeho středotlakém zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233901

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wališ Miroslav, Mokroš Vladimír

MPK: F25J 5/00

Značky: zpracování, uhličitého, středotlakém, kondenzaci, chlazení, kysličníku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeno je zařízení k chlazení a kondenzaci kysličníku uhličitého při jeho středotlakém zpracování, kde je zapojena vnější chladicí jednotka, vnější kondenzátor a zásobník kysličníku uhličitého, jehož trubkový prostor je propojen jednak s trubkovým prostorem vnějšího kondenzátoru, jednak s trubkovým chladicím hadem zásobníku kapalného kysličníku uhličitého. Do spodní části trubkového chladicího hadu zásobníku ústí potrubí opatřené škrticím...

Způsob měření stupně konverze hydroxidu sodného nebo draselného v roztoku na uhličitan při absorpci oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248511

Dátum: 12.02.1987

Autori: Komers Radko, Minárik Milan

MPK: G01N 27/26

Značky: uhličitan, konverze, roztoku, draselného, sodného, oxidů, hydroxidů, měření, způsob, uhličitého, absorpcí, stupně

Text:

...(v našem případě byl průtok přibližně 300 ml/min a zpoždění 5 sec). Vstup zapisovače § je připojen na konektorový výstup konduktometru 2 a rozsah zapisovače je 0,5 mv, při posunu nuly o několik rozsahů. Po spuštění průtoku analyzované kapaliny analyzátorem před začátkem sycení louhu kysličníkem uhličitým v reaktoru se na konduktometru zvolí vhodný rozsah vodivosti, příslušný použité vstupní koncentraci hydroxidu sodného a knoflíkem kalibrace...

Zařízení na přepravu, skladování a odpařování zkapalněného kysličníku uhličitého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247907

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pospíchal Miroslav, Plener Jaroslav

MPK: F17C 1/00

Značky: prepravu, zkapalněného, kysličníku, skladování, zásobníku, odpařování, uhličitého, zařízení

Text:

...chod zařízení je zajištňn z ovládacího a měřicího panelu.Výhodou vynálezu je vytvoření zařízení pro přepravu, skladování a odpařování zkapalněného kysličníku uhličitého pro malé odběratele, kde roční spotřeba nepřestoupí 20 t. Velikostzásobníku může být různá, jeho obsah nepřestoupí 1 m 3.Zásobník je přenosný a je možno jej plnit z velkokapacitního zásobníku rozdílem přetlaku kapalného sloupce na váze přepouštěním bez dalšího zařízení....

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zuidam Jan, Jonckers Kees, Van Nassau Petrus Johannes Marie, Bruls Pierre Gerard Marie Bernard

Značky: zředěných, roztoku, uhličitého, močoviny, způsob, odstraňování, kysličníku, amoniaku, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků hydrolýzou močoviny s následnou desorpcí amoniaku a kysličníku uhličitého, vyznačující se tím, že se tento roztok, z něhož se s výhodou před zpracováním v reakční koloně odstraní amoniak a kysličník uhličitý v zóně pro předběžnou desorpci, při tlaku 0,1 až 0,5 MPa, přivádí pod tlakem 1 až 3 MPa do horní části reakční kolony a proudí směrem shora dolů v...

Způsob získání amoniaku a oxidu uhličitého ze směsí obsahujících amoniak, oxid uhličitý a vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221545

Dátum: 15.02.1986

Autor: Goorden Josephus Johannes Petrus Maria

Značky: směsi, uhličitého, obsahujících, oxidů, uhličitý, amoniak, způsob, amoniaku, získání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání prakticky čistého amoniaku a prakticky čistého oxidu uhličitého ze směsi obsahující amoniak, oxid uhličitý a vodu. Při tomto způsobu se amoniak odděluje rektifikací v zóně pro oddělování amoniaku, zbylá kapalná fáze se zavádí do zóny pro oddělování oxidu uhličitého, kde se rektifikací odděluje oxid uhličitý a vzniklá kapalná fáze se vede ze dna této zóny do desorpční zóny, kde se v podstatě veškerý amoniak a oxid uhličitý, ještě...

Způsob dočišťování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226978

Dátum: 01.01.1986

Autori: Klučiar Lubomír, Kubička Rudolf, Cihlář Radko, Holle Bedřich, Domalíp Vratislav, Andrus Ludvík

Značky: kysličníku, způsob, uhličitého, dočišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočišťování kysličníku uhličitého, odpadajícího při výrobě vodíku a syntézních plynů z generátorového plynu z parciální oxidace ropných nebo dehtových surovin, určeného k výrobě močoviny, zejména pro potravinářské účely, vyznačený tím, že kysličník uhličitý se vypírá kyselinou dusičnou o koncentraci 2 až 85 %, s výhodou 5 až 20 %, při teplotě 10 až 150 °C, výhodně 30 až 90 °C a atmosférickém nebo zvýšeném tlaku.

Způsob využití odpadního kysličníku uhličitého a čpavku unikajícího z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226891

Dátum: 01.10.1985

Autori: Homolka Václav, Štros Antonín, Urban Pavel, Bošina Bohuš, Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír, Křepelka Jan

Značky: kysličníku, unikajícího, způsobu, využití, alkalických, výrobe, procesu, čpavku, provádění, zařízení, zpracování, eluátů, uhličitého, způsob, odpadního, koncentrátů, uranového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob využití kysličníku uhličitého a čpavku, které unikají z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu, pro přípravu uhličitanu amonného a uhličitanu sodného a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho účelem je dosažení úspory uhličitanu sodného a čpavku, které jsou přidávány do elučního roztoku, za současného urychlení procesu eluce a příznivého ovlivnění životního prostředí. Podstata způsobu podle...