Patenty so značkou «uhlí»

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: B01D 53/34, F23B 7/00

Značky: uhlí, hnědého, fluidní, odsířování, směs, spalování, spalin

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: F23B 7/00, B01D 53/00

Značky: odsířování, cirkulačního, způsob, spalování, uhlí, nízkovýhřevného, sirného

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Způsob zužitkování vod odpadajících při čistění aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269201

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hálek Radim, Janů Zdeněk

MPK: C01B 31/08

Značky: zužitkování, způsob, uhlí, čištění, aktivního, odpadajících

Text:

...získat z nich jod. Pro jeho získání 2 těchto vod je známa řada způsobů,majících četné nevýhody. Napríklad použití srážecích postupů, založených na nerozpustnostíjodldů některých kovů,je spojeno se znečištěním odpadní vody soleml těžkých kovů, nejćastěji mědl nebo olova. využití extrakčních metoo, při kterých se jodld nejprve v kyselém prostředí převede na volný jod a ten potom z vody extrahuje do vhodného extrakčního činldla, má za následek...

Způsob stanovení obsahu veškeré síry v uhlí s obsahem titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266708

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hally Jan, Čechák Tomáš, Šimon Liboslav

MPK: G01N 23/22

Značky: síry, titanu, stanovení, veškeré, obsahem, způsob, uhlí, obsahu

Text:

...faktorů se rozliší K titanu od ostatních píkůa obsah veškeré síry se korelačně vyhodnotí.Použitím uvedené metody se rozliší píky vápníku a titanu ve spektru, které jinak při použití proporcionálního detektoru splývají. Zároveň se zpřesní celý proces stanovení plochy hledaných píků nejen titanu, ale i vápníku a železa. Použití korekčních faktorů je jednoduché a lze je upravit jako program mikropočítače, který může být zabudován přímo do...

Způsob zpracování jemných dehtových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266688

Dátum: 12.01.1990

Autori: Půža Julius, Rak Pavel, Buryan Petr, Lancingr Josef, Říha Jaroslav

MPK: C10J 3/64

Značky: dehtových, uhlí, zplyňování, způsob, jemných, zpracování, kalů, procesu

Text:

...složky destilátu je možno využít jako suroviny v chemickém průmyslu /možnost zpracování jako lehkých dehtů tlakových plynáren/. Vodní složku destilátuje možno zpracovat v technologickém procesu odfenolování odpadních vod, který je nezbytnou součástí každého provozu zplyňování uhlí. Zařízení ke zpracování jemných dehtových kalú musí splňovat tyto podmínky Destilační nádoba je jednoduchá, bez vnitřní výplně. Uvnitř nádoby je míchadlo, které...

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: uhlí, rozklad, vzorků, organické, obsahující, zejména, popeloviny, tepelný, způsob, přípravy, kalorimetrické, látky, bombě

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Způsob odsiřování odpadních plynů, zvláště spalin uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265581

Dátum: 13.10.1989

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: zvláště, odsířování, uhlí, odpadních, spalin, plynů, způsob

Text:

...Přitom zajištuje stejný odsířovací efekt, jako četné vysoce účinnévápnově vápencové mokré vypírky s podstatné složitějším a nákladnějším zařízením.Příklad způsobu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku. Jde0 způsob odsířování spalín hnědého uhlí ve výtopně teplárny.Kusové vápno obsahující méně než 1 hmotnosti síranu vápenatého je zo skládky gł kontínuálně dopravováno dopravníkem gg do šachty l. Tam je vápno vyhříváno...

Zařízení k zrovnoměrnění dopravované směsi vzduch a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265444

Dátum: 13.10.1989

Autori: Geröfi Ivan, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: směsi, vzduch, zařízení, uhlí, zrovnoměrnení, dopravované

Text:

...odbočka ústí do přívodní části odlučovače, na jehož výstupní část je napojeno výstupní potrubí se škrticí klapkou ústící do zaústění přívodního práškovodu a na odlučovač je napojen pomocný práškovod.Výhodou tohoto zařízení je, že lze kotel na spalování uhlí ještě spolehlivě provozovat bez pomocného stabilizačního paliva pod 40 až 30 jmenovitého výkonu kotle, a to pomocí pomocných práškových hořáků, do kterých je přiváděna směs uhelného...

Způsob zpracování kalů hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264270

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kubó Sándor, Nemes István, Monos Rudolf, Korcyl Béla, Kovács László, Szabó Katalin, Palósz László, Gál Deszö

MPK: C10L 9/00, C10L 9/02

Značky: zpracování, hnědého, způsob, kalů, uhlí

Text:

...reaktoru se zajišťuje žádarný konečný poměr obsahu uhlí a oleje, a to. obsah oleje V koncentraci 5 .až 20 0/0 hmot. Může být použit pouze jediný mísicí reaktor nebo i Celý kaskádový systém reaktorü. V dále popsaný-ch príkladoch byl ipoužit kaskádový systém reaktorů, který je výhodnejší. V případě jediného mísi-cího reaktoru by musela být separovaná emulze recyklovana, což není třeba. u kaskád-onvého systému.Po prvním kroku se při separaci...

Způsob úpravy hnědého uhlí před jeho spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263646

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paleček Vladimír, Žufníček Jiří

MPK: C10L 9/08

Značky: uhlí, úpravy, před, spaľovaním, hnědého, způsob

Text:

...že se získá palivo, kteréje zčásti odsížené ale přitom vysoce reaktivní tj. dobře se spalující a dále bývá výhřevný plyn, který lze využít například pro atabilizaci plemene i pro jiné účely. Dosažitelného stupně odsíření se dosáhne způsobem, který je investičně i provozně nenáročný a který ve srovnání se známými způsoby odsíření spalín nesnižuje patrným způsobem účinnost výroby tepla. Je totiž známo, že tepelný rozklad hnědáho uhlí je pochod...

Detekční část radionuklidového spektrometrického rentgenfluorescenčního analyzátoru pro stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262733

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šimon Liboslav, Čechák Tomáš, Koč Lumír, Hally Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: síry, veškeré, radionuklidového, část, stanovení, rentgenfluorescenčního, analyzátorů, detekční, spektrometrického, uhlí

Text:

...stranách proporcionàlního detektoru jsou umístěny kolímatory, štěrbinami orientovanými proti kyvetě a s osami odklaněnými od osy procházející kyvetou a beryliovým okénkemo úhel ob , jehož hodnota leží v rozmezí 309 až 60 ° a před štêrbinami jsou uspořádány automaticky ovládané clony,přičemž jeden kolimator obsahuje zářič o energií 5,9 keva druhý kolihàtor obsahuje zářič o energií 13 až 18 keV.Přednost zařízení podle vynàlezu spočíva v tom,...

Radionuklidový analyzátor celkové síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262474

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koč Lumír, Hally Jan, Šimon Liboslav, Čechák Tomáš

MPK: G01N 23/02

Značky: celkové, síry, uhlí, radionuklidový, analyzátor

Text:

...enalyrátorem § ve dvou stejně ěirokých sousedících energetických oblastech,jejichž hraniční energie je shodná s charakteristíckou energií etalonu g, vztaženo ke kalibracispektrometrickěho anelyzátoru§ predpokladané pro žádnou činnost vyhodnocovací a řídící jednotky Q pro správne stanovení celkového obsahu síry v měřeněm vzorku uhlí. Na základě těchto dílčích měření postupně koriguje řídící a vyhodnocovací jednotka 3 energetickou...

Způsob stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262318

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Hally Jan, Šimon Liboslav

MPK: G01N 33/22

Značky: uhlí, síry, veškeré, stanovení, způsob

Text:

...osvědčení č. 240 870 a č. 235 723, dále podle čs. autorských osvědčení č. 232 406 a dle DE-OS No 2 607 968, který neuvažuje eliminaci vlivu vápníku a popela v uhlí.stávající nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom,že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radionuklidu 55 Fe a proporcionálním detektorem se změří charakteristické záření síry, vápníku a zpětné rozptýlené záření 55 Fe, načež 238 Pu a změří...

Kotel s roštovým topeništěm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261868

Dátum: 10.02.1989

Autori: Petrasitz Ferenc, Kiss László, Bajáczi Jeno, Gruber Károly, Fábián László

MPK: F23B 1/00

Značky: topeništěm, kotel, kombinovaný, uhlí, zařízením, roštovým, sušení, odprašování

Text:

...předností systémů s roštovým topeništěm, s topeništěm uhelneho prachu a tříděním v třídicí trulbce.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vytčený cíl řeší kotel s roštovým tqpeništěwm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí, který má u roštu sazebnu,do které se třídlcí trubkou, která je propojenä s odwlučovavčem uhelného prachu a protukovaná kouřovými plyny, přivádí podávačem ze zásobníku surové uhlí, ,podle vy.nalezu, jehož...

Způsob rozdružování obtížně upravitelného drobno zrnného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261734

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barcal Miroslav, Volšický Zdeněk

MPK: B03B 5/34

Značky: rozdružování, drobno, uhlí, obtížně, zrnného, upravitelného, hnědého, způsob

Text:

...rozplavené suspenze třiděnim se do uhelneho produktu dostavaji zrna nerozvolněné hlušiny velikosti nad 0,5 mm a naopak do hlušinověho odpadniho produktu se dostávaji zrna uhli menší než 0,5 mm. Tato okolnost je především nepřiznivá při úpravě jemné vrstevnatého uhli, kde čàstice uhli v surovém těžném uhli jsou převážně menší velikosti hež 0,5 mm.Tyto nepřiznivé účinky odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata spočivà v tom, že se...

Způsob eliminace vlivu rušivých příměsí v popelu uhlí při stanovení obsahu popela a výhřevnosti uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261622

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šimon Ladislav, Čechák Tomáš, Hally Jan

MPK: G01N 33/22

Značky: způsob, rušivých, stanovení, obsahu, popelu, výhřevností, uhlí, popela, příměsí, vlivů, eliminace

Text:

...obsahu popela.stávající nedostatky v současné měřicí technice se zaměřením na využití v provozních podmínkách odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podsata spočíva v tom, že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radlonuklidu 55 Fe a změří se charakteristickézáření vápníku, případně síry, kteqá bývá hlavně v hnědém uhlí ve větších koncentracích a pak zpětně rozptýlené záření 55 Fe. Pak se vzorek uhlí ozáří radíonuvklidem mPu a změří se...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hladký Václav, Jindřich Luboš, Bučko Zdeněk, Hromada Vladimír

MPK: C02F 3/14

Značky: uhlí, způsob, tlakového, odpadních, látek, odstraňování, zplyňování, dusíkatých, amoniakálního, průmyslových

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Nadvorník Pavel, Dittrich Horst, Kuba Eduard

MPK: E21F 5/00

Značky: dlouhého, průtrží, plynů, důlního, hlediska, raženého, díla, uhlí, nebezpečí, způsob, ochrany

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kretschmer Horst, Tietze Günter, Gartner Berthold, Löblich Klaus, Göhler Peter, Fuhrmann Wolfgang, Walther Bernd, Schingnitz Manfred, Dittmann Paul

MPK: F22B 1/18

Značky: sušení, účely, výroby, hnědého, technologické, uhlí, surového, páry, obsahujícího, topné, způsob, současné

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Způsob výroby aktivního uhlí se sníženým obsahem olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 261347

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kohut Radislav

MPK: C01B 31/08

Značky: sníženým, aktivního, způsob, výroby, obsahem, olova, uhlí

Text:

...Cu, Pb), které přes další zásahy v technologickém procesu jako např. extrakce, mleti, praní atd. nejsou 2 výrobků odstraněny. Vzhledem k tomu,že aktivní uhlí se používá i v potravinářském průmyslu je přítomnost těchto kovů, hlavně olova, zvlášť nežádouci.Uvedený kvalitativni nedostatok, omezujici 1 rozšíření použití aktivních uhlí je odstraněn vynálezem který spočíva v předchozim vysráženi olova cementaci zinkovým prachem z roztoku chloridu...

Zařízení pro tlakování uhelných vpustí tlakových generátorů pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259412

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Jindra Miroslav, Melichar Bohuslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C10J 3/78

Značky: uhlí, zplyňování, tlakových, uhelných, zařízení, tlakování, vpusti, generátoru

Text:

...z tlakovacího potrubí,které je spojeno se sběrným potrubím surového plynu, spojujícím dva a více tlakových generátorů. Do sběrtného potrubí jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z předchladlčů tlakových generátorů a/nebo je tlakovací potrubí spojeno se sběrným potrubím ochlazeného surového plynu, do kterého jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z chladičů.Prů-točná plocha omezovaciho elementu průtoku l. stupně tlakování je s...

Univerzální nízký hřeblový dopravník pro dobývání uhlí v levém i pravém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258816

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bódi Jan, Švrčula Milan, Kristl Rudolf, Žubor Jan, Pospíchal Jan, Lipina Miloslav, Pavelek Václav

MPK: B65G 17/00

Značky: dobývání, pravém, porubu, dopravník, hřeblový, nízký, uhlí, univerzální, levém

Text:

...podle vynálezu umožní univerzálnost použití všech stavebních dílů dopravníku pro levý i pravý porub. Částečné nebo úplné krytí vratné větve zamezuje klínování horniny při vstupu dopravního řetězu s hřebly do přechcdového žlabu, úprava hřebel snižuje třecí odpor dopravního řetězu dopravníku. Kromě materiálových nákladů se ušetrí i směny v převybavování porubu. ANa priložených výkresoch je znazorněno příkladné provedení zařízení podle...

Zařízení k měření množství a složení popela a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258256

Dátum: 16.08.1988

Autor: Straka František

MPK: C10J 3/02

Značky: uhlí, měření, popela, množství, zařízení, složení

Text:

...energie v prestupu stěnou nádoby a třením o prachové častice, vířící ve volném prostoru vpusti.Jakmile se však vpust zaplní popelem do té výše, že tento počne zasypávat kmitající části rezonátoru, potom jsou kmity rezonátoru intenzivně tlumeny. Akustický snímač umístěný na vnější části rezonátoru převádí mechanické kmity na registrovatelný elektrický signál pro informační nebo měřicí účely nebo pro další elektrické zpracování jako signál...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuba Eduard, Dittrich Horst, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: nebezpečí, plynů, rubání, způsob, hlediska, uhlí, ochrany, průtrží

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Způsob odstraňování amoniaku z odpadních vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257010

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drázský Josef, Tomek Jindřich, Jindřich Luboš, Karásek Zdeněk

MPK: C02F 3/12

Značky: pocházejících, zejména, uhlí, zpracování, chemického, amoniaku, způsob, odpadních, odstraňování

Text:

...z čistírny. Vysoký recirkulační poměr užívaný V Barnadrově procesu pro tzv. vnitřní recykl zvyšuje hydraulické zatíření predenitrifikační a nitrifikační zóny a zvyšuje nárok na energií, a jeho snížení znamená zvýšení nákladůna nezbytná alkalizační činidla pro proces nitrifikace.Výše uvedené problémy snižuje Způsob odstraňovaní amoniaku z odpadnich vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a/nebo uhlí, který podle vynálezu...

Způsob přípravy tablet z aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255458

Dátum: 15.03.1988

Autori: Waldman Michael Ing, Vaněček Miloslav

MPK: B01D 53/04

Značky: aktivního, způsob, uhlí, přípravy, tablet

Text:

...obsahují značná množství těkavých organických látek, což znemožňuje analýzu škodlivin zachycených z ovzduší sorbentem metodami kapalinově a plynové chromatografie. Kromě toho vysoké tlaky nutné k tomu, aby dehtovité látky plníly funkci pojiva, působící částečnou destrukci jemné pórovité struktury aktivního uhlí a připravené tablety mají výrazně sníženou sorpční kapacitu.Přípravu úřinných, dostatečně mechanicky odolných a přitom z chemického...

Zařízení pro výrobu dřevěného uhlí suchou destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254888

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kos Jaroslav

MPK: C10B 47/00

Značky: uhlí, suchou, zařízení, destilaci, výrobu, dřevěného

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje řešení předmětu vynálezu zařízení pro výrobu dřevěného uhlí suchou destilací sestávající ze sklopné karbonizační pece a manipulační jednotky, kde výměnná karbonizační pec je upnuta V nosném držáku pece, který je uložen otočné ve směru vodorovné osy čepů na stojině pohonné jednotky a stojině držáku, přičemž sklopné střecha karbonizační pece je jedním svým koncem pomocí pákového převodu výkyvně ukotvena ke stojině...

Sestava spodku vestavby v popelové výpusti tlakového generátoru na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255076

Dátum: 15.02.1988

Autori: Exner Jindřich, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/34

Značky: výpustí, spodku, sestava, zplyňování, uhlí, vestavby, popelové, generátoru, tlakového

Text:

...je schematicky znázorněn na výkrese, kde na obr. l je nárysný řez popelové výpusti a vestavby, na obr. 2, 3, 4 a 5 jsou čtyři konkrétní provedení řešeného uspořádání spodku vestavby v popelové výpusti.Na obr, 1 je příklad tlakové popelové výpusti l opatřené spodním hrdlem 3. V tlakové popelové výpusti l je uspořádána beztlaká kuželová vestavba Ä, v níž je při provozu popel A o teplotě 450 OC až 650 OC. Mezi kuželovou vestavbou 3 a...

Způsob zpracování těžkých dehťových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255053

Dátum: 15.02.1988

Autori: Říha Jaroslav, Rak Pavel, Půža Julius, Lancingr Josef

MPK: C02F 11/18

Značky: kalů, uhlí, dehtových, zplyňování, procesu, těžkých, způsob, zpracování

Text:

...uhlí obsahuje vyráběný plyn také vodní páru, páry dehtu a drobné částice uhelné vsázky, případně popeloviny. Při následném ochlazení vyrobeného plynu vzniká kondenzát, který se rozděluje na jednotlivé složky - dehet, fenolové vodyTěžké dehtové kaly obsahují vodu, mechanické částice a v průmyslu použitelné organické látky.složení těžkýoh dehtových kalů udáva jako příklad tabulka 1.T a b u l k a l - Složení těžkých dehtových kalů /příklad z...