Patenty so značkou «údajů»

Zařízení k provádění demodulace provozních údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268901

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lupták Gašpar, Šoch Jan, Kučera Jaroslav

MPK: H03M 1/22

Značky: údajů, provádění, demodulace, provozních, zařízení

Text:

...v realne čase, při současnen zvýšení provozní spolehlívostí informační častí řídícího systému, v důsledku zjednodušení sníaače proudove náročnosti na ninínun a převedení denodulałních algorítnú do níkroprocesoru pro styk s procesen. Funkcí níkroprocesoru pro styk s procesen může zastavat u většího počtu snínačů proudove náročnosti koncentrator dat nebo něřící ústředna, ktera při dostatečnč kapacít paměti může nahradit i ve vynalezu...

Interface pro číselný sběr údajů na magnetické pásce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255545

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nobis Hans

MPK: G11B 5/09

Značky: číselný, interface, sběr, údajů, pásce, magnetické

Text:

...aanounnammnx ycwponcrs csepxöonbmcü enxocwu, a raxme npnmexenne 3 xaqecrse Marepuaną,oówunux H aemeaux nnaxoqacrowuux xonnaxwnmx xaccew H cunmenne noMex npH qHcwauunouuoň nepeaqe nannux. Hsnomenue cymnocrn HBOÓDGTGHHHB ocnone H 3 o 6 peTeHHn nemnr saaqa àunonnennn pacnonpxeuux cxeu TEKHM oópaü sou, qro önaroapa aseeuum nana onycxa no BpeMeHH H OTHOCHTGHBHO qucna HM~uynbcoa nn OHOBHBBBHHK ĎHTQB H HDH HPHGHGHHH Menee CHOXHHX...

Zapojení pro převod číselných údajů mezi dvěma čítači s průkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236361

Dátum: 01.11.1987

Autor: Stejskal Alois

MPK: G06F 5/06

Značky: údajů, průkladem, zapojení, číselných, dvěma, převod, čítači

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení určeného pro vyhodnocovací elektroniku laserových interferometrů. Podstatou řešení je zapojení, u kterého mezi vstup prvního čítače, spínací obvod a vstupní jednotku je zapojen obvod průkladů spojený s generátorem. Zapojení je určeno pro laserové interferenční odměřovací systémy, například v elektronovém litografu.

Zařízení pro synchronizaci údajů prostorových přemísťovacích a rozvinovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251950

Dátum: 13.08.1987

Autor: Schmidt Jochen

MPK: G11B 20/00

Značky: zařízení, rozvinovacích, přemísťovacích, prostorových, systému, synchronizaci, údajů

Text:

...ônoxupoaxa co cropouu Bxoa unu Buxona nnnxn naunux ñnoxon 3 Y,npu cqnrmnauun Kun sanncn nocpencrsom nxogHmM.unH Bmxouux Benruneñ 8, 9 n 12, 13.-Ten npocwwm dôpa 3 oM Bo 3 MoxHo usöexarb oópawuum neäcTBuñ Ha Bxonla rakxe nepexpmrnn eňcrBHTBHBHHX curnanoa na Bmmone nocne npoMexyroqHoro 3 anoMnHaHHx. Tax Kax pasBepTKy Toqex nsoöpaxexna opurnnana Bosmoxno nposonwh no nuőopy na paannuHmm pacrponmx paccwonnnax, uenecooöpasno npenyeuorperb ycwanoaxy...

Zapojení řadiče číslicových údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237259

Dátum: 01.05.1987

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: číslicových, zapojení, údajů, řadiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řadiče číslicových údajů o velkém počtu bitů, které se paralelně vkládají do posuvného regitru, v němž se seřazují do krátkých, několikabitových znaků a postupně se převádějí na paralelní výstup. Výhodou tohoto zapojení je jednoduchý postup řazení číslicové informace, při němž odpadají obvody pro postupné adresování vyrovnávací pamětí. Zapojení sestává z jednoho nebo dvou posuvných registrů, krokovacího generátoru,...

Obvod pro měření časových údajů impulsních průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230993

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: údajů, časových, měření, impulsních, obvod, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření časových údajů impulsního průběhů. Obsahuje multiplexory, logické a klopné obvody a čítače, které jsou řízeny mikropočítačem. Obvod podle vynálezu zajišťuje časová měření impulsních průběhů v různých bodech měřeného objektu, přicházejicích nesynchronně s požadovaným okamžikem měření, přičemž je možno volit mikropočítačem vyhodnocení šířky impulsů, jejich mezery nebo opakovací periody pro zvolený rozsah měření.

Zapojení pro vyloučení chybných údajů při průměrovaném měření doby průchodu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248898

Dátum: 12.02.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01H 5/00, G01N 29/04

Značky: průchodu, údajů, vyloučení, impulsů, chybných, zapojení, měření, průměrovaném

Text:

...klopného obvodu Q, jehož druhý vstup je připojen zároveň s měřĺcĺm výstupem elektronických obvodu ł pro vytváření měřícího impulsu na měřicí vstup hlavního čítače 3. Na hodinový vstup hlavního čitače § je připojen generátor Z hodinové frekvence a zároveň výstupem je hlavní čítač g připojen na datový vstup paměti łł, jejíž výstup je připójen na číslicový zobrazovač ł.Z elektronických dbvodú ł pro vytvoření měřicího impulsu obsahujících známá...

Zařízení pro záznam prvotních údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233394

Dátum: 01.01.1987

Autor: Jura Stanislav

MPK: G06K 1/14

Značky: údajů, zařízení, prvotních, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro záznam prvotních údajů je určeno zejména pro použití v terénu, může však být používáno i v kanceláři. Řeší problém snadného záznamu dat v terénu a jejich následné zpracování na číslicovém počítači. Jeho podstatou je elektronická paměť typu RAM, obsahující jádro, na které je napojeno jednak vstupní zařízení například ve formě alfanumerické klávesnice, jednak elektronický displej, které jsou prostřednictvím vstupního a výstupního...

Zapojení pro sloučení údajů měniče a čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232696

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bezrouk Emanuel, Ehl Miroslav

MPK: H03K 21/18

Značky: čítače, sloučení, zapojení, údajů, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro řešení společného displeje čítače a předřazeného kmitočtového měniče, kdy je třeba sloučit dva oddělené údaje a měřeném kmitočtu z obou dílčích obvodů. V kaskádě dekád čítače jsou výstupy dekád spojeny přes propojovací invertory, propojovací součinová hradla se vstupy následujících dekád. Vstupy propojovacích součinových hradel jsou spojeny přes volící součinová hradla, pomocný invertor s výstupem hradla měniče. Druhé...

Zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235812

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kondelík Stanislav, Rotter Josef, Laníček Josef, Kouřil Oldřich

MPK: G06F 15/46

Značky: zabezpečovacích, údajů, obvodů, vyhodnocení, stroje, prenos, kontrolních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že soustava spínačů (l) je uspořádána do řad (4) a sloupců (3), přičemž první svorky spínačů (l) každého jednoho sloupce (3) jsou paralelně připojeny na jeden výstup (5) procesoru (6) a druhé svorky spínačů (1) každé jedné řady (4) jsou paralelně připojeny na jeden vstup (7) procesoru (6) a kde na zemnicí...

Způsob čtení údajů vícestupnicových kódovacích zařízení a víceotáčkový absolutní převodník úhel-kód

Načítavanie...

Číslo patentu: 237951

Dátum: 15.09.1986

Autori: Enčev Enčo Michajlov, Radomirov Radomir Vasilev, Ivanov Ivan Nikolov, Kolev Koljo Rajnov

MPK: G06F 3/00

Značky: víceotáčkový, absolutní, vícestupnicových, úhel-kód, způsob, údajů, zařízení, kódovacích, převodník, čtení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čtení údajů vícestupnicových kódovacích zařízení a víceotáčkový absolutní převodník úhel-kód. Vynález se týká metody čtení údajů několikastupnicových kódovacích zařízení a víceotáčkového absolutního převodníku úhel-kód, které se používají v oblasti výroby robotů, v automatizovaných systémech řízení a zpracování informací pomocí výpočetní techniky aj. Úkolem vynálezu je vytvoření metody čtení údajů několikastupnicových kódovacích...

Zapojení k elektrické identifikací údajů mechanických počítadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229956

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 11/32

Značky: počítadel, zapojení, elektrické, mechanických, údajů, identifikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanických kotoučových počitadel a elektrického přenosu jejich stavů do systému pro číslicové zpracování. Řeší se problém převodu stavu počítadel na elektricky vyjádřenou informaci pomocí konstrukčních uprav, dále problém přenosu těchto údajů z několika počítadel patřících jedné měřicí soustavě, např. několikatarifovému elektroměru, do záznamového automatu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotoučky mechanických počítadel...

Zapojení k vyhodnocování údajů odporových můstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219465

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kuba Jiří, Petráček Josef, Levinský Jaroslav, Havelka Štěpán

Značky: zapojení, můstku, vyhodnocování, údajů, odporových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru tenzometrických pásových vah. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odporový můstek, napájený stabilizovaným střídavým napětím, je přes zesilovač připojen k synchronnímu detektoru, který je napojen na napájecí generátor můstku.

Indikační jednotka pro zobrazení binárních údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219116

Dátum: 15.07.1985

Autor: Haas Karel

Značky: údajů, binárních, indikační, jednotka, zobrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší problém elektronického obvodu pro indikaci čtyřbitového binárního čísla pomocí sedmisegmentových zobrazovacích jednotek. Dekodér potřebný pro převod binárního údaje na kód pro sedmisegmentové zobrazovací jednotky je řešen pomocí programovatelné permanentní paměti, PROM, jejíž výstupy přímo ovládají segmenty zobrazovacích jednotek v obou dekadických řádech. Vynálezu může být využito v číslicových...