Patenty so značkou «účinkem»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Zelenka Pavel, Lukeš Ivan

MPK: C23F 11/10

Značky: oběhové, sekvestračním, inhibitor, vodní, směsný, koroze, uzavřené, účinkem, kovů, se, systémy

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Způsob výroby biologicky aktivní látky s imunostimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270410

Dátum: 13.06.1990

Autori: Page Yves-marie, Vanderhoven Christine

MPK: A61K 35/74, A61K 39/02, A61K 35/66...

Značky: aktivní, výroby, látky, účinkem, způsob, imunostimulačním, biologicky

Text:

...je těžko prokazatelný, pouzdro e koncovou destíčku, která nejsou vidět. Na agaru mají dvorce lyze průměr 1 až 1,5 mm, okrouhlou íormu, pravidelne okraje, zakalený stred a klony ľ sbíhłavá. iKultivační půda obsahuje na lítr hovězí extrakt 2,5 g, pepton 4,1 g, chlorid sodný 7,0 g, zbytek redestílovaná voda.Půda se naočkuje inokulem bakterií, které jsou ve íázi exponenciálního růstu. Počáteční hustota kultury je 1.105 bakterií na ml. Inkubace...

Inhibitor koroze s dispergačním účinkem pro hliník a jeho slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269637

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kos Jiří, Němcová Jitka, Strnadová Věra, Prachař Josef

MPK: C23F 11/06

Značky: inhibitor, slitiny, dispergačním, hliník, účinkem, koroze

Text:

...96 inhibiční účinnost příssd. Zatinco v roztoku bez inhibitoru byla rychlost koroze A 1 99,5 - 108 /um.r 1 , klesla tato hodnote v roztoku s inhibitoren na 2,1 /ua.rl . Navzorcich z prostředí bez inhibitoru došlo ks ztmavnutí povrchu a ka ztrótě lasku, zatim co na vzorcich z inhibovgnůho roztoku nedošlo ke změně lasku ani barvy.V l kg teplcsměnnć kapaliny ne bázi 50 vodného roztoku di- a triatsnolominů bylo rozpuětěno zs noraálni teploty...

Disperzní hmoty se zvýšeným antikorozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269122

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulovič Milan, Šútor Ľubomír, Štepita Matej

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: zvýšeným, disperzní, hmoty, antikorozním, účinkem

Text:

...se vyznačuji rychlýn zssychánín 5 vytváří houogenní, pružný a nelepivý povrch odolávající povětrnoatnín vlivůa, mechanickému naaáhání o roznezí teplot od -50 °c do 4140 °C. Při vystavení vyššia teplotám vznikají z alkanolanoniových solí polyaerů anidy, přičemž ae ještě zvyšuje přidržnost povlaků ke kovůn při částečnéu zvýšení tuhosti povlaků. Antikorozní účinok disperzní hmoty podle vynálezu je srovnatelný s antikorozníai účinky...

Způsob testování látek s cytostatickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268903

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Streiblová Eva, Hašek Jiří, Svobodová Jana

MPK: G01N 33/50

Značky: způsob, testování, cytostatickým, látek, účinkem

Text:

...Z-/N-N-dimethylamino/etoxy -7-oxo-H-benzo c fluoren hydrochloridul, kte ĽS 268903 B 1rý je predeěten čs. autorského osvedčeni č. 212 669 a jeho vlastnosti jsou dole uvedeny v cs. autorských osvedłenłch č. 235 629 a E. 242 292. Různý účinek cytostatik na nikrotubulárni system a jederne děleni protoplastů kvasinky Saccharonyces uvarun lze dokumentovat sninky z fluorescenčniho uikroskopu. z těchto sninků je Iołno zjistit i vztah mezi chemický...

Oxim-etherové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268295

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wimmer Zdeněk, Kuldová Jelena, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Sehnal František

MPK: A01N 35/00

Značky: vývoje, deriváty, jejich, hmyzu, způsob, oxim-etherové, regulátoru, výroby, účinkem

Text:

.../0,42 g/ v mothanolu /20 ml/ byl jednorúzově přidún borohydrid odný /0,2) g/ A renkční mě byla míchšnn zo 0 OC 1 h. Potě byl methnnol odpnřen za sníženěho tlaku, zbytek zředěn nasyceným roztokem solí/20 m 1/ u extrahován do othcru. ľo vysušení a odpnřenĺ rozpnuštědla byl zbytok chromątografován na silikugolu. Bylo získúno 201,6 mg /48 f/ cis-syn- n 167,5 mg trnns-syn-2-/4-/2-0...

Mixer-settler se samočerpacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268264

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Vladimír, Rozkoš Bruno, Přikrylová Jana, Haman Jiří, Míšek Tomáš

MPK: B01D 11/04

Značky: mixer-settler, účinkem, samočerpacím

Text:

...s płímou płepadovou hranou pro rozdělování kapalin v koncovém oddílu Iettleru na proudy recyklovć a na proudy plecházející v technologickćm postupu do dalších extrakćních stupňů, na obr. 2 je znázorněn te v místě A-A kolmý k podćlné ose scttleru, na obr. 3 je znázorněn řez válcovými přepady s kruhovou přepadovou hranou pro rozdělování kapalin v koncovdm oddílu settleru, na obr. 4 je znázorněno půdorysné uspołádání válcových přepedů s...

Vibrační beranidlo s nárazovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267381

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Cotiofan Ján, Novotný Dušan

MPK: B21J 13/06

Značky: účinkem, beranidlo, nárazovým, vibrační

Text:

...pro vibrační beraněni je nutný nárazový způsob beranění, který však známá beranidla neumožňují.Výše uvedené nedostatky vibračního beranění odstraňuje vibrační beranidlo s nárazovým účinkem podle vynálezu, které má beranidlovou hlavu a svírací čelisti opatřené údernými plochami, kterými při vibrování beraititlla s otevřenými čelistmi naráží na hlavu nástroje. Beranídlová hlava má přitom vodítko, ve kte CS 267 381 B 1 2rém je hlava nástroje,...

Polymerní léčivý přípravek s potrahovaným cytostatickým účinkem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265492

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šanc Petr, Malý Zdeněk, Konoplickaja Xenija, Pchakadze Georgij, Kopeček Jindřich, Kálal Jaroslav, Vacík Jiří

MPK: A61K 31/74

Značky: cytostatickým, polymerní, potrahovaným, způsob, léčivý, přípravy, přípravek, účinkem

Text:

...metotrexát, rozpuštěný v minimálním množství destilované vody. Směs se pečlivě míchá 10 minut při 30 až 40 °C. Poté se k reakční směsi přidá 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (UP 606/2), směs se míchá 1 minutu a vylije na teflonovou podložku. Po ztuhnuti se polyurethan suší při 70 a tlaku 1 až 2 mm Hg do konstantni váhy.Údaje jsou shrnuty v tabulce 1Příklady Metotrexát Voda 2,4,6-tris(dimethyl- Předpolymer aminomethyl)feno 1)Příprava...

Způsob výroby efervescentních kopulovaných látek s anacidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265231

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tarral René, Mention Jacky

MPK: A23L 2/40, A61K 9/46

Značky: kopulovaných, účinkem, anacidním, výroby, efervescentních, látek, způsob

Text:

...například- francouzský pątentový spis č. 1 484 202 popisuje způsob výroby kyselé složky pro efervescentní prostředky tak, že se uvede do reakce organické polykyselina v práškovanéformě s hydrogenuhličitanem sodným é v množství, které je nižší než množství, jehož by bylo zapotřebí pro úplnou neutralizaci použité organické polykyseliny.~ V us patentovém spisu č. 2 984 543 se popisuje apůnob výroby prostředku se stabilizovaným...

Mycí pasta s odbarvovacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265125

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marek Jan, Marková Dagmar

MPK: C11D 1/20, C11D 3/395

Značky: účinkem, pasta, odbarvovacím, mycí

Text:

...látek spojující cdbarvovací účinek dithioničitanu s detergenčním účinkem smáčecího přípravku a s mechanickým čisticím účinkemPasta podle vynâlezu odstraňuje barevné, mastné i mechanické nečistoty a má dobréVýhody mycí pasty podle vynálezu spočívají ve zvýšení její trvanlivosti při zachování čisticích účinků a stejných dermatoloýických vlastností. známé mycí pasty, obsahující práškové železo nebo glycerol, podléhají již po jednom měsíci...

Fungicidní prostředek s dodatečným růstově regulačním účinkem pro rostliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264279

Dátum: 13.06.1989

Autori: Leuner Brita, Nega Eva, Sunkel Marianne, Lyr Horst, Banasiak Lothar

MPK: A01N 43/84

Značky: fungicidní, regulačním, prostředek, rostliny, růstově, dodatečným, účinkem

Text:

...přičemž tyto choroby jsou způsobovány houbami, jako je například Erysiphe graminis, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe polygoni, Podosphaera, Sphaerotheca pannosa, Uncinula necator dále onemocnění rzi, způsobované obzvláště rody Puccinia, Uromyces neho Hemileia, nobzvláště Puccinía graminis, Puccinia coronata, Puccinia sorghi, Puccinia recondita, Uromyces fabae a Hemileia vastatrix. Dále jsou tyto choroby způsnobovąány plísní Botrytis...

Léčebný prostředek s protivirovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263952

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holý Antonín, De Clercq Erik, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 473/34, A61K 31/52

Značky: účinkem, protivirovým, léčebný, prostředek

Text:

...kyseliny p-toluensuifonvloxymethanfosfonnve (ČS. aut. osv. 220 713 a trimethvlsilyijodídu.Léčebné prostředkv s obsahem látek obecného vzorce I pro použití v lidském i veterinárnim lékařstvi mohou mit formu pudrů. stvspensí. roztoků. -spravů, emulzí,mastí nebo krémü .a mohou být použity jako ínjekční formv. Tvto preparátv mohou sloužit např. pro lokální aplikace léze kožní. slízniční. očni apod.. aplikace intranezálni. rektálni. vaginální. t...

Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Peremský Pavel, Zvoníček Josef Csc, Čada Oldřich, Václavek Miroslav, Vondrášek Otakar, Vlastník Jiří, Mec Karel, Bojda Břetislav

MPK: B32B 15/08

Značky: zvukoizolačním, účinkem, zvýšeným, vrstvený, materiál

Text:

...třeba předem chemicky ani mechanicky upravovat,protože tavnć lepidlo vykazuje velmi dobré adhezivní vlastnosti. odpadá tedy problém likvidace odpadních zoztoků. vratvený materiál podle vynáleau je dodatečně tvarovntelný podle potlsb výroby. pri zachování svukoizolačních vlastností a aoudtžnosti jednotlivých vrstev materiálu. Důlaiitá je také velikost hodnoty tlumení hluku a vibrací u vratvendho materiálu podle vynálezu. udávaná v hodnotách...

Prostředek k preventivní ochraně semen rostlin a jejich nadzemních částí s fungistatickým a fungicidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262504

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beránek Jaromír, Beránek Ivo

MPK: A01N 63/00

Značky: preventivní, ochraně, fungistatickým, účinkem, semen, rostlin, částí, fungicidním, jejich, prostředek, nadzemních

Text:

...na 1 000 ml tekuté pomnožovací živné půdy, dále inkuhace při teplotě 37 OC až 38 OC po dobu alespoň 72 hodin. Po uvedené době inkubace činíl celkový počet mikroorganismů v 1,00 ml alespoň 109.Tekutou kulturu uvedeného druhu mikroorganismu takto vyrobenou bylo možné použítve stanoveném množství spolu s pitnou vodou neobsahující volný chlor k preventivní ochraně rostlin formou postřiku proti negativním účinkům fytopatogenních houbových...

Pružná stavební hmota s akustickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262092

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sequens Jan, Hradec Miroslav, Maleček Jiří

MPK: E04B 1/68, C04B 24/00

Značky: hmota, akustickým, stavební, pružná, účinkem

Text:

...pružná stavební hmota s akustickým účinkom podle toho»to vynálezu, jejíž podstata spočíva v. tom, že obsahuje 39,7 až 74 0/0 hmot. vodné disperze kaučukového polymeru jako typu butadien-styren, chloropren a podobné, o sušlně 15 až 55 0/0 hmot., jejíž vlskozita se upraví přídavkem 0,3 až 6 0/0 hmot. zahuštovadla typu rychle rozpustných neb-o bobtnavých škrobů, derivfatů škrobu nebo celulozy o vykle s éterickou vazbou nebo jejich kombinací...

Teplosměnná kapalina s antikorozním účinkem na bázi vodou ředitelných alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261986

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šveřepa Otakar, Fiala Vladimír, Němcová Jitka, Strnadová Věra, Grusmanová Vlasta

MPK: C09K 5/00

Značky: teplosměnná, alkoholů, ředitelných, bázi, účinkem, kapalina, vodou, antikorozním

Text:

...soli aromuatickékarboxylové kyseliny C 7-C 3, napříkladbenzoanu sodnéIho,od 0,1 do 1 g kasprolíaktamu, od 0,5 do 10 g vaíromatlckého azolu 06-07, například 1,2,3-benzotriazíolu, a/lnebo z-merkaptobenzothiazolu.Teplosměnná vodou řeíditelná kopali-na s antikor-oznim ú-činkem se může ředit vodoupodle účelu použití pH výsledného roztoku.má být v rozmezí 7,7 až 8,1. úpravu požadované hodnoty pH je třeba ,provést kyselinou.fuosforečnou...

Samorozpěrací kleště s čelistmi uzavírajícími se pod účinkem hmotnosti jimi uchopovaných a přenášených plochých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 261017

Dátum: 12.01.1989

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B66C 1/38

Značky: uzavírajícími, účinkem, hmotnosti, přenášených, samorozpěrací, těles, plochých, kleště, čelistmi, uchopovaných

Text:

...vlastně součástíčelní plochy lg této horní hlavice lg. Je to nejjednodušší řešení, které danému účelu brzdění výkyvu ramene li a silám na jeho spodní čep lg působícím vyhovuje. Přitlačovací sílu na brzdicí člen vyvozuje matice lg zajištěná protimatkou gg na závitovém dříku čepu §. Přitomje čep § zajíštěn proti otáčení pojistným šroubem gg, zataženým přes jeho hlavíci do závěsného článku É.Jak už bylo uvedeno, spodní čep lg výkyvného ramene lg...

Směsný inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259097

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zelenka Pavel, Němcová Jitka, Lukeš Ivan, Bartoníček Robert

MPK: C23F 11/167, C23F 11/173

Značky: dispergačním, účinkem, sekvestračním, inhibitor, směsný, koroze

Text:

...kovy, například její sodné soli, od 1 do 96 hmot. kysolíny fosforečná n/nebo jejích nlkalických solí, například dihydrogeąfosforečnanu sodného a od 0,1 do 3 hmot. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 300 až 600.Směsný inhibitor koroze se sekvestrnčním a dispergačním účinkom podle vynálezu má vyšší účinek než známé inhibitory, jak dokládají výsledky làborntorníchíi prgvozních zkouäek, uvedené u příkladů konkrétního provedení...