Patenty so značkou «tyče»

Spoj delenej tyče trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7095

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/00, B60L 5/12

Značky: delenej, tyče, zberača, trolejbusového

Text:

...riešenie je schopné vyvodiť len lokálnu silu, ktorá nezaIučuje jej plošné rozloženie v kontakte kovového dielu s izolačným nástavcom a často dochádza k jeho únave. Tento nedostatok sa snaží riešiť Zvierací spoj tvorený párom protiľahlých prírub vystupujúcich z okrajov pozdĺžneho rozrezu. Protiľahlé príruby sú s kovovým dielom rúrkového tvaru spojené zvarom. Takéto vyhotovenie dokonale prenáša plošné rozloženie kontaktu kovového dielu s...

Spodná koncovka vloženej tyče jadrového reaktora VVER-440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6423

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kratochvíl Libor, Šebek Vratislav

MPK: G21C 19/11, G21C 3/16

Značky: reaktora, tyče, jadrového, vver-440, koncovka, vloženej, spodná

Text:

...drážkami a tromi dolnými ozubmi s guľovými, zvonka vypuklými, dosadacími plochami. Nad drážkami a dolnými ozubmije spodná koncovka vybavená vonkajším vybraním a tromi homými ozubmi. Tieto homé ozuby sú spojené s valcovým telom rádiom homého ozubu. Homý okraj tela je vonkajším zápichom oddelený od závitu. Medzi telom a zápichom sú situované štyri zahĺbenia pre poistnú podložku. Stredom spodnej časti spodnej koncovky prechádza vnútorný...

Spôsob spojovania vŕtacej tyče s vŕtacou kolónou pomocou závitového spoja, systém na manipuláciu s tyčou a vrtná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18523

Dátum: 26.09.2012

Autori: Evermark Kent, Rosmark Peter, Vilén Per

MPK: E21B 19/24, E21B 19/20, E21B 19/16...

Značky: tyčou, spôsob, vŕtacou, vrtná, manipuláciu, tyče, spojovania, systém, vŕtacej, spoja, závitového, súprava, kolonou, pomocou

Text:

...vŕtacej tyče.0008 Závity používané v mnohých vrtných aplikáciách, vrátane vŕtania typu wireline core drilling, však môžu mat veľmi malú výšku závitu a môžu bytmierne kónické. 0009 Keď sa dvojica týchto závitov privedie náhodne axiálne ksebe, skúsenosti ukazujú, že existuje približne 60 pravdepodobnosť toho, že sa závityvzájomne nezachytia alebo sa vzájomne zachytia nesprávne. Vobidvochprípadoch sa môžu závity poškodiť, čo má za...

Spoj kotevnej tyče s vrtným strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287944

Dátum: 17.05.2012

Autori: Papousek Hannes, Papousek Herbert

MPK: E21B 17/042, E21D 21/00

Značky: kotevnej, vrtným, strojom, tyče

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj kotevnej tyče (6) s vrtným strojom (1) pri použití prechodovej spojky (5) spojenej so zástrčným koncom (4) vrtného stroja (1), do ktorej je zaskrutkovaný koniec kotevnej tyče (6), je vyrobený tak, že aspoň koniec kotevnej tyče (6) zaskrutkovaný do prechodovej spojky (5) má časť (12) s priemerom (Ra) zúženým oproti vonkajšiemu priemeru (Rd) kotevnej tyče (6) tak, že medzi vnútornou plochou (22) prechodovej spojky (5) a časťou (12) kotevnej...

Spôsob plynotesného obklopenia aspoň jednej palivovej tyče a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15732

Dátum: 11.07.2011

Autori: Hilbert Franz, Stanke Simon

MPK: G21F 5/008, G21F 9/28, G21C 19/32...

Značky: plynotěsného, aspoň, zariadenie, tyče, spôsobu, spôsob, uskutočňovanie, jednej, palivovej, tohto, obklopenia

Text:

...sa palivové tyče kvôli chladeniu a odtieneniu rádioaktívneho žiarenia uskladňujú pod vodou. V jadrových elektrárňach spravidla neexistujú žiadne zariadenia, ktoré by umožňovali suché spracovanie ožiarených palivových tyčí. Vkladanie ožiarených palivových tyčí do prepravných a/alebo skladovacích puzdier sa preto musínevyhnutne uskutočňovať pod vodou.0007 Známe je vkladanie poškodených ožiarených palivovýchtyčí v horúcich článkoch v...

Nakladacie zariadenie pre materiálové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12937

Dátum: 03.11.2010

Autor: Breuning Roland

MPK: B23Q 7/10, B23Q 7/00

Značky: materiálové, tyče, nakladacie, zariadenie

Text:

...pokiaľ tieto majú kruhový profil prierezu. U iných geometrií prierezu sú možné asymetrické, najmänaklonené polohy vo výrezu vedenia tvaru V.Pri použití takých strojov sa však ukázalo, že pomocou týchto známych vedení takých zariadení nie je možne optimálne správne ustavenie materiálových tyčí s ľubovolnými, najmä nekruhovými, profílmi prierezov.Tak napríklad materiálové tyče s profílmi prierezov v tvare štvorhranu alebo šesťhranu, ktoré sa...

Spôsob a zariadenie na plynotesné obklopenie aspoň jednej palivovej tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13808

Dátum: 20.01.2010

Autor: Hilbert Franz

MPK: G21F 5/008, G21F 5/12

Značky: obklopenie, tyče, jednej, spôsob, palivovej, zariadenie, aspoň, plynotesné

Text:

...sú preto ako náklad nádrží, ktoré slúžia na uskladnenie palivových článkov,dovolené len neporušené palivové tyče s limitovaným vyhorením0005 Po ožarovaní v reaktore sa palivové tyče na chladenie a odtienenie rádioaktívneho žiarenia uskladňujú pod vodou. V jadrových elektrárňach spravidla neexistujú žiadne zariadenia, ktoré by umožňovali suché spracovanie ožiarených palivovýchtyčí. Vkladanie ožiarených palivových tyčí do prepravných...

Zariadenie na zamedzenie posunu tyče opierky hlavy obsahujúce spevnený posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7599

Dátum: 13.11.2007

Autori: Dauchez Fernand, Dehondt Thierry

MPK: B60N 2/48

Značky: spevnený, zamedzenie, zariadenie, opierky, uzáver, tyče, posunu, posuvný, obsahujúce, hlavy

Text:

...5 určený na zapadnutie aspoň do jedného zárezu 6 tyče takým spôsobom, aby ju zablokoval proti posúvaniu, pričom uvedený okraj obsahuje bočnú oblast 7, ktorá je presne Vertikálna amínimálne jednu presne horizontálnu oblast 8 na .zablokovanie uvedenej tyče, pričom uvedená priehradka je tlačená na prechode smerom ktejto spojke prostriedku s pružným dorazom 9, najmä vo forme pružiny, tak, aby sa umožnila interakciu medzi uvedeným okrajom a...

Spôsob rozšírenia okrajov dutej rúrkovitej tyče, napríklad koncov stabilizačnej tyče nápravy zadného zavesenia kolies motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2359

Dátum: 30.01.2006

Autori: Debrie Jean-jacques, Courteaux Marc

MPK: B60G 21/00, B21D 41/00, B21D 53/00...

Značky: rúrkovitej, zadného, spôsob, okrajov, vozidla, stabilizačnej, dutej, zavesenia, tyče, koncov, motorového, například, nápravy, kolies, rozšírenia

Text:

...tyč v zobrazenej zadnej náprave nákres 3 predstavuje spôsob realizácie dutej stabilizačnej rúrkovitej tyče podľa vynálezu nákres 4 zobrazuje zväčšený pohľad na rozšírenú časť okraja stabilizačnej tyče získanú spôsobom. podľa vynálezu a nákres 5 je graf zobrazujúci vývoj V čase a teplote počas operácie zatlačenia každého okrajastabilizačnej tyče vykonanej spôsobom podľa vynálezu.0014 Vynález bude opísaný v prípade realizácie...

Systém zátkovej tyče so zvlnenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4311

Dátum: 03.11.2004

Autori: Dorricott James, Heaslip Lawrence, Richaud Johan

MPK: B22D 41/14

Značky: tyče, zátkovej, systém, plochou, zvlněnou

Text:

...prúdu kovu cez poréznyPríklady takých známych systémov zátkových tyčí sú opísanê V japonskej patentovej prihláške JP-A 1-62-089 566 a V patentovom spise US 5 071 043.0005 Ale využívanie nerovných plôch, ako je opísané V JP-A 1-62-089 566, vedie k nedokonalej regulácii prúdenia kovu, lebo veľkosť otvoru nie je hladkou funkciou oddelenia medzi otvorom Výlevky a nosom zátkovej tyče. Nerovná geometria rovnako spôsobuje problémy 2 hladiska...

Zariadenie na automatickú reguláciu dvoch mechanizmov zariadenia na translačný posuv tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3497

Dátum: 08.03.2004

Autor: Schärer Rolf

MPK: B23B 13/00, B23Q 7/04

Značky: dvoch, zariadenia, tyče, mechanizmov, reguláciu, automatickú, translačný, zariadenie, posuv

Text:

...teda umožňovať takéto pohyby do stroja nasadenej tyče.0010 Ukazuje sa, že plniace zariadenie tyčí hlavne obsahuje0 prvé ústrojenstvo, ktoré zaisťuje funkciu, ktorá kombinuje úkony podpory a vedenia tyče, zvlášť počas jej otáčania,a toto počas translačného posuvu onej tyče pozdĺž určenej osi,nazývané vodiaca os, spravidla v podstate koaxiálne s rotačnou rúrkovou časťou obrábacieho stroja, ktorým musí prechádzať uvedená tyč, aby bola k...

Spôsob pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283676

Dátum: 27.10.2003

Autori: Ames Adolf, Hodel Ulf, Rotzinger Gregor, Wömpner Diethelm

MPK: B21C 23/01, B21C 33/00, B21C 35/04...

Značky: polotovarů, telies, zariadenie, podobných, válcového, spôsob, vykonávanie, tohto, tyče, spôsobu, profilovej, pretlačovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru (24) vedeného v úložnej diere (22) úložnej nádoby (18) a privádzaného lisovníkom (16) v smere (x) lisovania do tvarovacieho otvoru pretlačovacej matrice (32) sa pred vstupom valcového polotovaru (24) do tvarovacieho otvoru valcový polotovar (24) vysunie z úložnej nádoby (18) o presahovú dĺžku (t), potom sa takto vznikajúci čelný kotúč (48) voľného konca...

Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6953

Dátum: 18.01.2003

Autori: Methling Dieter, Thomas Felix, Wriegt Jürgen

MPK: G21F 5/008

Značky: palivové, defektných, skladovacia, nádoba, články, ožiarené, článkov, tyče, defektné, prepravná, palivových

Text:

...aj jednotlivé tyče defektných palivových článkovPre ďalšie uskutočnenia existuje V rámci vynálezu viac možností. Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia je tak vytvorené také opatrenie, že plášť je na hornom konci opatrenýstenovými vybraniami, do ktorých môžu byť vloženéuchopovacie orgány manipulačného zariadenia namanipuláciu so škatuľami. Škatuľa samotná má dno upevnené na dolnom konci plášťa a vrchnák nasadený na horný koniec...

Spôsob detekcie poklesnutej riadiacej tyče a porúch funkcie termočlánkov v reaktore s tlakovou vodou a bezpečnostný systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281872

Dátum: 25.06.2001

Autori: Impink Albert Joseph, Heibel Michael David, Morita Toshio, Calvo Raymond

MPK: G21C 17/112, G21C 7/36

Značky: detekcie, poklesnutej, systém, bezpečnostný, reaktore, tlakovou, vykonávanie, riadiacej, spôsobu, tohto, poruch, tyče, spôsob, termočlánkov, vodou, funkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný systém detekcie poklesnutej riadiacej tyče (35) v reaktore (3) s tlakovou vodou používa výstupné termočlánky (45) jadra usporiadané v niekoľkých zostavách (51) a teplotné čidlá (41, 43) horúceho ramena a studeného ramena na vyvíjanie signálov zastavenia riadiacej tyče. Systém spracováva z teplotných signálov signál odchýlky výkonu (RD) a index zakrivenia (CI), čo je priestorová druhá derivácia odchýlky výkonu (RD) pre každý...

Upínacia hlava prebíjacej tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2326

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pajorková Jana, Tyleček Antonín

MPK: C21B 7/14

Značky: upínacia, hlava, prebíjacej, tyče

Text:

...uskutočnenia, na ktorom je zobrazená hlava podľa predloženéhoúžitkového vzoru, a to v čiastočnom rezu ovládania jednej z čelusti.Hlavu tvorí oceľové teleso 1, v ktorom je zo strany prednej plochy L vytvorená čeľusťová dutina g. Tá je opatrená vonkajšími vodiacimí šikmými plochami g, ktorých počet zodpovedá počtu čelustí 12. Rovnobežne s každou šikmou plochou g je v telese 1 vytvorené po jednej prvej diere g kruhového prierezu. V každej prvej...

Demontovateľné spojenie kruhovej tyče ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2138

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: kruhovej, demontovatelné, spojenie, zariadenia, tažného, tyče

Text:

...môže zasúvat pozdlžnou drážkou na vodiaci kolik bajonetového uzáveru a v priečnej drážke bajonetového uzáveru okolo svojej osi otáčať.Výhody tohoto technického riešenia spočivaju v jeho univerzálnosti, nakoľko je ho možne použiť na najrôznejšie typy osobných a malých užitkových automobilov, v ľahkej montáži a demontaži.Opis obrazkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnene na obr. 1. na ktorom sú V rozloženom stave schématicky...

Spojovací prvok na spojovanie tyče so styčníkom priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279568

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: F16B 7/18, E04B 1/21

Značky: prútovej, spojovanie, prvok, spojovací, styčníkom, tyče, sústavy, priestorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok sa skladá zo spojovacieho puzdra (3), pripojeného na tyč, a zo svorníka (5), pripojeného na svorník (10). Svorník (5) prechádza priechodným otvorom spojovacieho puzdra (3) a priechodným otvorom vodiaceho puzdra (12), usporiadaného medzi spojovacím puzdrom (3) a styčníkom (10), kde prierez vnútornej časti vodiaceho puzdra (12) a prostrednej časti svorníka (5) je polygonálny na vytvorenie tvarového styku na prenos otočného pohybu...

Zařízení pro signalizaci konce materiálové tyče, zejména pro kleštinové upínače na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260473

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: upínače, strojích, signalizaci, kleštinové, materiálové, zejména, zařízení, soustružnických, tyče, konce

Text:

...na přírubu v-řetena 18 obráběcíhuo stroje. Dotěľesa 1 je vloženo upínací pouzdro 2 našrouboviané na ovládací trubku B, která. je přenášečem pohybu a osové síly z neznázorněného siloveho zdroje. V upínuacím pouzdře 2 je umístčno operné pouzdro 5, zajištěná proti osovému pohybu kolíky 6. Plášt 8 jednak zakrývá vybraní pro šrouby 7, jednak zajišťuje kolíky 6 proti v-ypadnutí. Kleština 3 nasunutá v upínacím pouzdře 2 je zajiště na maticí 4. V...

Zařízení k potahování materiálové tyče při obrábění na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260472

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: obrábění, strojích, soustružnických, materiálové, zařízení, tyče, potahování

Text:

...kuliček 3 uloženo v .pouzdře 2 a s potřebnou rotační vůlí zajištěno- podložkou 4 ja šroubem 5. Ve vybraní 6 tělesa 1 potahovacího zařízení otočně na čepu 7 uloženě čelisti 8 jsou vytvořeny jako dvouramenné páky, přičemž konce kratších ramen jsou vytv-ořeny jako vidlice, mezi nimiž prochází dřik stavěcího šroubu 10, v jehož horním čele je vytvořen vnitřní šestihran 16, a který je svým spodním koncem zašroubován do závitového otvoru v ose...

Spojovací prvok tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 278573

Dátum: 15.09.1991

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/19, F16B 7/18

Značky: spojovací, tyče, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok tyče priestorovej priehradovej konštrukcie je tvorený svorníkom (5, 5') s objímkou (3), ktorá má hlavu (1), rúrkovú časť (2) a priechodný vývrt, ktorým je vedený svorník (5, 5'), ktorého hlava (6) sa opiera o čelnú stenu rúrkovej časti (2), a vodiacim puzdrom (16, 16', 26) s predným dielom, ktorý je spojený axiálne klzne so svorníkom (5, 5') tak, že otočný pohyb vodiaceho puzdra (16, 16', 26) sa prenáša na svorník (5, 5'),...

Stabilizační opěra tyče, zejména trasírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270477

Dátum: 13.06.1990

Autori: Říha Karel, Píchalová Zorica

MPK: G01C 15/06

Značky: tyče, zejména, opěra, stabilizační, trasírky

Text:

...opery tyče, zejmenałtrasírky, podle vynálezu je v axcnomatrickém pohledu onazornen na pripojene výkrese.stabilizační cpära podle vynálczu je tvorena dvěma opěrnými rameny 1, 3,uspoi-ddanými vzájomne k sobě v potŕebném a nsstavitelném úhluoó, obvykle 90 °. operná ramena l., g mohou být bučpsvnä ustavená, anebo s výhodou jsou vzájomne spojene fixačnín kloubsm 3 cpatreným napr. ručním šroubem s tcčítkem i nebo ruční maticí (neznazcrnčnou)....

Zařízení k odměřování polohy výtlačné tyče v koksovací komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 269268

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 41/00

Značky: odměřování, tyče, koksovací, výtlačné, komoře, zařízení, polohy

Text:

...uspořádána ve vodítkách konstrukce výtlačného stroje a rotační osa dolní převodové kladky je připevněna ke konstrukcí výtlačněho stroje a obě převodové kladky jsou opásány smyčkou ocelového lanka, jehož jeden konec je připevněn ke konstrukcí výtlačného stroje a druhý konec tohoto lanka je upevněn na výstupním hřídeli pohonu výtlačné tyče, přičemž k ose rotace horní převodové kladky je připevněno lanko s ukazatelem, které je přepásáno přes...

Vedení tažného řemene pěchovací tyče v soustavě kladek pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269156

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: vedení, stroje, pěchovací, soustavě, pěchovacího, tyče, tažného, řemene, kladek

Text:

...čepu e púkoú, která je uprostřed kym podepŕene e na svém druhém konci. opetŕene výškově atevítelnou naráłkou, s. ktoré spočívá rameno kyvného vahadle, ve kterém je otočmě uložena pŕítlačná kladka. I u pěchovaoíoh zařízení, která nevyžedují ručníínestevovíní předpčtí řemene, se objevnjí často problémy s. trháním round. 11 vleeh .typů pächovačd dochází během pracovního cyklu k prodlužování aux m. mam minenąnn. v pčohovačů bčžněho...

Spojník vrtacího stroje pro vrtací tyče se závitovým spojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267716

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubíček Miroslav

MPK: E21B 17/02

Značky: vrtací, spojem, spojník, stroje, vrtacího, tyče, závitovým

Text:

...je, že jeho funkce není závislá na směru vrtání a na smyslu rotaee. Navržené řešení je jednoduché, funkčné bezpečné a umožňuje citlivou manipulaci s tyčemi bez poäkozování závitů.Spojník vrtacího stroje pro vrtací tyče se závitovým spojem podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu v řezu svislou rovinou, procházející osou.Spojník ł je opatřen podélným drážkovánímg, jímž je suvně uložen v hnacím hřídeli 1 vrtacího stroje. Jeho...

Uložení vysmekovacího pastorku pohonu řídící tyče jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266928

Dátum: 12.01.1990

Autor: Louda Jan

MPK: F16H 25/00, G21C 7/12

Značky: pastorků, vysmekovacího, reaktoru, pohonů, řídící, uložení, tyče, jaderného

Text:

...pohonem vysmekovacího pastor ku a elektromagnetem, ovládajícím Výkyvnévahadlo. Na obr. 2 je nakreslen bokorys obr. 1 jako řez rovínou elektromagnetu a výkyvné vahadlo je nakresleno v poloze vysmeknutéhoJak je patrno z obr. 1, je ve spodní části výkyvného vahadla 1 otočně uložen vysmekovací pastorek 2, který zabírá s ozubenou tyčí 3 stranově vedenou Vysmekovací pastorek 2 je poháněn pastorkovým hřídelem 4, otočnč uloženým ve výkyvném vahadlu...

Vypínací zařízení řemenového pohonu pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266411

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ševčík Rostislav, Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pohonů, tyče, řemenového, pěchovací, zařízení, vypínací

Text:

...je tedy vybaveno lomenou pákou, kte.rà je odtlačována narážkou umístênou na pěchovací palici, při čemž potřebná sila se přenáši na vahadlo zdvižnou tyčí, která je tak značně namáhaná na vzpěr a zařízení se obtížné seřizuje rozpěrným šroubem ve zdvížné tyčí, která je předpjata. Toto zařízení rovněž nezajíštuje v požadované míře zvedat vahadlovou tyč s přítlačnou rolkou a řádně vypnout činnost hnacího mechanísmu. AUvedené nedostatky...

Zdvižné ústrojí pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266410

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: tyče, zdvižné, ústrojí, pěchovací

Text:

...že tahové napětí vyvolávané v řemenu tíhou pěchovadla se téměř rovnoměrně rozděluje do obou větví tažného řemene. Proto při aplikaci tohoto konstrukčního řešení se při zhuštování uhelné vsázky pěchovadly o hmotnosti 700 kg nepřeeáhne prakticky mez současného zatížení, kdy jeden tažný řemen zvedá pěchovadlo o hmotnosti 350 kg.Příklad provedení zdvižného ústrojí podle vynálezu je znázorněno schěmaticky na připojeném výkresu.Pěchovací tyč...

Výkyvný spoj vidlicové závěsové tyče vozíku dvoudráhového závěsového dopravníku s tělesem vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263331

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jeřábek František, Motyčka Ladislav

MPK: B65G 17/32

Značky: dopravníku, vozíků, vidlicové, závěsové, tělesem, závěsového, tyče, dvoudráhového, výkyvný

Text:

...souososti čepů a kromě toho musí být závěsová vidlice provedena jako dělená.Uvedené nevýhody jsou odetraněny řešením podle vynálezu, kdevidlicová àávěeová tyč obepínající těleso vozíka je k tělesu vozíkuvýkyvně upevněna prostřednictvím jednoho průběžného čepu.Tímto uapořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že je zjednodušene výroba spoje, nebot konstrukce tělesa vozíku vychází jednodušší a vidlicovou závěsovou tyč není nutno provádět...

Zařízení pro zvedání startovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261564

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horvát Jiří, Harapát Josef, Lampárek Stanislav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/128

Značky: zařízení, zvedání, startovací, tyče

Text:

...že hydraulický pohon řetězky lze synchronízovat a rychlostí válců tažné stolice, přičemž použitím závaží je potřebné síla pohonu minimální, nebot hmotnost závaží a hnotnoat-startovací tyče jsou zhodné. Pro výrobu zařízení lze přitom použít běžných materiálů. Další výhodou pak je možnost zařízení podle vynáležu aplikovat bez větších problémů u etávajících zařízení plynulého odlévání do již vybu~ dovaných studní, které byly používány pro...

Vodicí a středicí ústrojí vrtací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261207

Dátum: 12.01.1989

Autor: Leppälä Matti

MPK: E21C 9/00

Značky: vrtací, tyče, středicí, vodiči, ústrojí

Text:

...ústrojí podle vynálezu velmi jednoduché a méně citlivé na opotřebení a provozní poruchy způsobené nečistotou, kamenným prachem apod. ústrojí podle vynálezu je možno snadno zasunout nebo vyjmout bočně k ose vrtací tyče.Na výkrese je schematicky znázorněna jedna z možných variant provedení ústrojí podleÚstrojí podle vynálezu setává z nosného tělesa ll, v němž je na otočném čepu Q vnějšímkoncem svého prvého rámena 2 uložená první dvouramenná...

Zařízení pro spojení trnové tyče automatiku s příčníkem opěrného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261183

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlachta Zdeněk, Nevím Erich, Baran Jiří, Pavelka Karel

MPK: B21B 25/02

Značky: spojení, zařízení, trnově, rámu, opěrného, automatiku, tyče, příčníkem

Text:

...Ä, který je V přední části příčníku 3 opatřen osazením iso v zadní části příčníku g osazením á. Výřezem à příčníku 3 prochází stavěcí šroub Q se závitovou částí 1 a dříkem §. Konec dříku 5 je opatřen otvorem g, do kterého zapadá tlačný čep lg zadní příruby ll, která je svým okem lg spojena přes čep lg s hydraulickým válcem 35, ukotveném na tyčí lg. Dřík Q je suvně uložen ve vodítku łá, které je suvně uloženo v osazení Ä zadní části příčníku 3....

Držák tyče polovodičového materiálu pro vysokofrekvenční letmou pásmovou stavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258949

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/32

Značky: tyče, pásmovou, stavbu, materiálů, polovodičového, vysokofrekvenční, letmou, držák

Text:

...okolo rotační osy o délce odpovídající rozsahu průměrů upevñovaných tyčí 3 polovodičového materiálu a centrážnĺm osazením A spojeným s kulovým závěsem łł je otočně nasazena ovládací deska á otvorem 1 lícovaným na centrážní osazení 5. Ovládací deska § je opatřena ovládacími drážkami É symetricky rozmístěnými okolo rotační osy, tvaru křivky s plynule se zvětšující vzdálenosti od rotační osy o shodněm počtu jako radiální drážky 2.Do otvorú...

Pojistka pro zajištění spojení torzní tyče s hnacím a/nebo hnaným strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256261

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skypala Zdenek, Dresler Jaromír

MPK: H02K 7/14, H02K 7/20

Značky: pojistka, hnacím, hnaným, strojem, tyče, torzní, spojení, zajištění

Text:

...montáži na spřažený stroj. Je-li pružný kroužek uvolněn e nezapadá do obou drážek, může dojít k axiálnímu posunutí torzní tyče,e tim drážkování torzní tyče vypadne z drážkování hřídele spřaženého stroje zcela nebo částečně, přičemž zuby drážkování se mohou otlačit nebo dojde k zadření v místě drážkování.Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u pojistky pro zajištění spojení torzní tyče s hnecím a/nebo hnaným strojem podle vynálezu,...

Rameno ovládací tyče ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 256249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Všolek Jaromír, Burda Karel

MPK: B22D 41/10

Značky: tyče, rameno, licí, ovládací, ocelářské, pánve

Text:

...nehledě k náročnému opracování kuželového otvoru v tělesu ovládacího ramene.Uvedený nedostatek odstraňuje rameno ovládací tyče odlévací ocelářské pánve, které je na jednom konci opatŕeno nábojem, jímž se usazuje na kuželový konec ovládací tyče a zajišEuje se na ní klínem a je opatřeno dvojicí kŕížových drážek sloužících ke spojení kuželového vyběhu ovládací tyče a ramena klínem a kde druhý konec ramena je cpatřen záchytným ozubem pro zavěšení...