Patenty so značkou «tvrdosťou»

Oceľový výrobok s dvojitou tvrdosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20946

Dátum: 22.12.2011

Autori: Bailey Ronald, Swiatek Glenn, Stefansson Njall

MPK: C21D 9/42, C22C 38/08, B21B 1/00...

Značky: ocelový, spôsob, výrobok, dvojitou, výroby, tvrdosťou

Text:

...s dvojitou tvrdosťou, ktorý nevyžaduje konvenčné následné kroky valcovanía spojovaním, ako napríklad austenitizovanie a olejovéchladenie, a/alebo ktorý znižuje potrebu procedúr temperovania a komplexnéhorozvalcovania na ďalšie využitie. Obecnejšie tu existuje potreba vylepšenéhospôsobu výroby pancierovej ocele s dvojitou tvrdosťou. PODSTATA VYNÁLEZU 0008 Vyššie spomenuté potreby boli dosiahnuté podľa nárokov 1 a 14.0009 Podľa ďalšieho...

Polypropylénová živica s nízkym zrážaním sa, vysokou rázovou pevnosťou, vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči poškriabaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5254

Dátum: 16.11.2005

Autori: Grein Christelle, Bernreitner Klaus, Machl Doris

MPK: C08L 23/00

Značky: rázovou, tvrdosťou, živica, poškriabaniu, odolnosťou, pevnosťou, voči, polypropylénová, nízkým, vysokou, zrážaním

Text:

...je hustota vyššia ako 910 kg/m, a výhodne nie je vyššia ako 925 kg/m 3.Prietoková rýchlost taveniny (MFRZ) etylénového polyméru C je výhodne 0,05 až 5 g/10 min, výhodnejšie 0,1 až 3 g/10 min, a ešte výhodnejšie 0,2 až 1,5 g/10 min.Diel vyrobený z polypropylénovej živice podľa predloženého vynálezu má nízku zrážavost a najmä malý pomer medzi zrážaním v priečnom smere a zrážaním v pozdĺžnom smere. Výhodne je zrážanie sa v ktoromkoľvek smere...

Spôsob výroby dreveného telesa so zvýšenou životnosťou, rozmerovou stabilitou a povrchovou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 581

Dátum: 01.10.2003

Autori: Militz Holger, Krause Andreas

MPK: B27K 3/02, B27K 3/34, B27K 3/52...

Značky: povrchovou, spôsob, dřevěného, zvýšenou, stabilitou, životnosťou, rozměrovou, výroby, tělesa, tvrdosťou

Text:

...polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmina báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej impregnácie, následne sa vysuší a v Iise sa za stláčania vytvrdzuje pri zvýšenej teplote. Ako zosieťovacie činidlá boli okrem iného...

Inertný materiál so zvýšenou tvrdosťou pre tepelne namáhané súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1152

Dátum: 15.11.2002

Autori: Sammler Johann, Mayerböck Gottfried, Saller Gabriele

MPK: C22C 38/58, C22C 38/34, C21D 6/00...

Značky: inertný, tvrdosťou, zvýšenou, súčiastky, tepelně, materiál, namáhané

Text:

...materiálom v úvode uvedeného druhu, pozostávajúcím zo zliatiny so zložením v hmotn.za predpokladu, že obsah niklu v zliatine sa rovná alebo je Väčší než hodnota,vytvorená z obsahu chrómu plus 1,5 obsahu kremíka mínus 0,12 mangánu minus 18 dusíka mínus 30 uhlíka mínus číselná hodnota 6Ni 2 Cr 1,5 xSi-0,l 2 xMn-l 8 xN-30 xC-6, voliteľné jedného alebo viacerých z nasledujúcich prvkov V koncentráciách V hmotn.zvyškového železa (Fe), ako aj...

Spôsob výroby leštiacej hmoty so zvýšenou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242544

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová, Danik Jaroslav

MPK: C09G 1/16, C09G 1/14

Značky: spôsob, zvýšenou, hmoty, tvrdosťou, výroby, leštiacej

Text:

...1 énglykol-4 DO 0 L polykaprolaktón Niax 2025, polytetrahydrofurán a pod.Z dilzokyanátov je vhodný najmä 4,4-metándifenyldiizokyanát Desmodur 44 a 1,5-naftyldiizokyanát, ďalej toluéndiizokyanát a hexametyléndiizokyanát. Reakcia sa uskutočňuje spravidla bez prítomnosti katalyzátora pri teplote 90 °C V inertnej dusíkovej atmosfére za miešania počas 0,5 až 2 hodín.Ako predlžovače reťazca sa používajú nízkomolekulárne glykoly, diamíny a amíno...