Patenty so značkou «tvrditeľná»

Teplom tvrditeľná neutralizovaná chitosanová kompozícia tvoriaca hydrogél, lyofilizát a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6522

Dátum: 23.12.2005

Autori: Caratti-besson Virginie, Jordan Olivier, Gurny Robert, Schuetz Yannic

MPK: A61K 9/00, C08B 37/00, A61K 9/19...

Značky: chitosanová, teplom, neutralizovaná, přípravy, tvrditeľná, lyofilizát, tvoriaca, spôsob, hydrogel, kompozícia

Text:

...a viskozita, závislosť od koncentrácie B-GP sú preto obmedzené rozpustnosťou B-GP.0018 Najmä vysoká koncentrácia B-GP je potrebná k malému času gélovatenia, čim sa dá vyhnúť rýchlej eliminácii hydrogélu po jeho podaní.3 0019 Avšak vysoká koncentrácia B-GP tiež znižuje mechanické vlastnosti hydrogélu.0020 Preto musí byť čas gélovatenia vybalancovaný konzisteneiou hydroggélu a nie je možné získať gély, ktoré majú nízky čas gélovatenia a...

Kompozícia epoxidových živíc tvrditeľná teplom so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3627

Dátum: 17.12.2003

Autori: Kramer Andreas, Finter Jürgen

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: živíc, húževnatosťou, epoxidových, kompozícia, teplotách, zlepšenou, nízkých, teplom, tvrditeľná, rázovou

Text:

...epoxidových lepidiel, a tým zvýšiť rázová húževnatosť Tento cieľ sa môže na jednej strane dosiahnuť primiešaním aspoň čiastočne zosieťovaných vysokomolekulových zlúčenín, ako napríklad mriežok polymérov zložených z jadra a obalu alebo iných flexibilizačných polymérov a kopolymêrov. Na druhej strane sa môže aj zavedením mäkkých segmentov,napríklad príslušnou modifikáciou epoxidových zložiek, dosiahnuť isté zvýšenie húževnatosti.Podľa...

Tvrditeľná maltová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 281506

Dátum: 10.09.1997

Autori: Lind Stefan, Haug Willi, Arnold Norbert

MPK: F16B 13/14, C04B 40/06

Značky: tvrditeľná, maltová, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota obsahuje spojivovú zložku, ktorá je tvorená hydraulickým spojivom a kvapalným rozpúšťadlom inertným proti spojivu ako suspenzným prostriedkom a ďalej obsahuje vodnú zložku uchovávanú oddelene od prvej, ktorá obsahuje vodu a hydrofóbny adsorpčný alebo absorpčný prostriedok. Adsorpčným alebo absorpčným prostriedkom je hydrofobizovaná látka na báze silikátu.

Slévárenská směs tvrditelná oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268323

Dátum: 14.03.1990

Autori: Polášek Bohumír, Burian Alois, Sedlák Josef, Křístek Jiří

MPK: B22C 1/16, B22C 1/22, B22C 1/00...

Značky: směs, slévárenská, oxidem, uhličitým, tvrditeľná

Text:

...přiead je doeaženo vyššiho technického účinku tim, že vytvrzovaci proatředi Je reaktivnějši, vytvrzovaci reakce při působeni oxidu uhličitého probihá rychleji, čimž ae podstatné urychli vytvrzováni elévàrenakých jader a umožni se vytvrzeni i tvao rově komplikovaných Jader, která dřive nebylo možno vyrábět. Přakvapivě dobré výsledky je možno ziskat při použití rozpouětědla tvořeného kombinaci alkoholu a vody, Jeatližo obsah vody v této...

Chemicky tvrditelná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266333

Dátum: 13.12.1989

Autor: Schreiber Herbert

MPK: C08G 14/06, C08G 59/40

Značky: chemicky, pryskyřice, tvrditeľná

Text:

...nebo (3,4-epoxy-6-mechylcyklchexylmethyl)este kyseliny 3,4-epoxy-6-methylcyk 1 ohexankarboxylové.chemicky tvrditelná pryskyřice podle vynálezu jako epoxidovou-pryskyřici také výhodně obsahuje epoxidovou pryskyřici obecného vzorceX-Y, ve kterém X znamená 3.4-epo×ycyk 1 ohexyl- nebo jednou nebo dvakrát methylovaný 3,4( 3) o ~ 2 tu epoxyethyl vzorce -CHÍCEZ O / nebo skupinu vzorce ~COO-CH 2-X nebo -CH 2-Z-CH 2-X, kde Z znamená kyselinový...

Ultrafialovým zářením tvrditelná reaktivní kompozice pro tiskové barvy a nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255632

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kugler Václav, Pasecký Jan

MPK: C09D 3/81, C09D 11/10

Značky: barvy, nátěrové, tiskové, tvrditeľná, hmoty, zářením, ultrafialovým, kompozice, reaktivní

Text:

...Komerční produkty jsou většinou na bázi maleinanhydridu a alifatických glykolů. V některých případech obsahují kromě této pryskyřičné složky i určitý podíl reaktivnĺhc rozpouštědla. Pro účely tohoto vynálezu je vhodné pracovat s polyestery bezK získání stability při skladování, jak je obecně u vínylpolymerizovatelných systémů obvyklé, je třeba přídavkü inhibitorů, kterými jsou např. hydrochinon, di-terc-butyl-p~K získání bezdefektových...

Nízkoviskózna tvrditeľná zalievacia hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 247022

Dátum: 15.01.1988

Autori: Buchman Vitalij Jefimovie, Alexaddov Igor Borisovie

MPK: C08L 63/02

Značky: nízkoviskózna, hmota, tvrditeľná, zalievacia

Text:

...voči teplotnodilatačnémtl namáhaníu sa zvýši, pretože pomer pevnosti V ťahu voči dilatačnému namáhaniu je u mäkőenej hmoty väčší než u nemäkčenej. Mäkčená zalievacia hmota umožňuje zalievat aj rozmerove väčšie medené vinutia bez nebezpečia prasknutia zalievacej hmoty.znížením viskozity zalievacej hmoty sa umožní aj vyšší stupeň plnenia anorganiclíýn plhlvom, čím sa zníži cena zalievacej hmoty. Ako anorganické plnivo sa výhodne použije...

Tvrditelná kompozice ba bázi aduktů kyseliny akrylové s epoxidovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241728

Dátum: 15.09.1987

Autor: Abilev Serikbaj Karimovie

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, pryskyřicemi, epoxidovými, kyseliny, tvrditeľná, aduktů, akrylové, bázi

Text:

...se jako pojiva při výrobě laminátů nebo tmelů, vytvrzovaných Svazky elektronů. Přípravuji se známymi způsoby adicí kyseliny akrylové na epoxidovou pryskyřici v molárním poměru 2 1, obvykle za katalýzy bazickými látkami.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje dále plastifikátory,což jsou zejména C 4 až C 10 estery kyseliny italové, tetrachlorttalovê, tetrabromftalové,citrónová, adipové, trifenylfosfit a další. S výhodou...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243612

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, tvrditeľná

Text:

...avšak na 1 molární díl epoxidu se používají 2 molární díly kyseliny akrylové.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje estery kyseliny akrylové o střední molekulové hmotnosti 125 až 300 a střední funkčnosti 1 až 3, přičemž se nejčastěji používá n-butylakrylátu, izobutylakrylátu, amylakrylátu, oktylakrylátu, 2-ethylhexylakrylátu,benzylakrylátu, etylenglykoldiakrylátu, butylenglykoldiakrylátů, diakrylátů...

Teplem tvrditelná povlaková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 226416

Dátum: 15.05.1986

Autori: Thompson Morice William, Bromley Charles, Slough (velká Británie)

Značky: tvrditeľná, povlaková, teplem, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou opsány vodné povlakové směsi teplem tvrditelného typu s vysokým obsahem filmotvorné látky, která obsahuje jakožto reakční složky i beta-hydroxyalkylamidy, navrženy jakožto totální náhrada aminopryskyřic, to znamená melaminformaldehydových kondenzátů, kterých se obvykle používá jakožto sesíťujících prostředků teplem tvrditelných povlakových směsí, přičemž se zvláště zdůrazňuje skutečnost, že se v průběhu sesíťovací reakce s...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223299

Dátum: 15.03.1986

Autor: Weisner Ivo

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelná kompozice sestávající z akrylátů a středněmolekulární epoxidové pryskyřice. Vynález se týká oboru epoxidových pryskyřic a může být využit v rámci výroby a zpracování epoxidů. Je řešen problém flexibilizace pro zvýšení odolnosti působení kolísavých teplot a tlaků na vytvrzené epoxy-akrylátové hmoty. Podstatou vynálezu je kompozice sestávající z 5 až 40 hmot. dílů akrylových esterů a 60 až 95 hmot. dílů středněmolekulárních epoxidů.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kroupa Jiří, Kirschdorf Emil, Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvrditelná kompozice obsahující estery kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici o upravené distribuci molekulových hmotností, která je speciálním způsobem zušlechtěná působením aktivních sorbentů. Kompozice podle vynálezu nalézá uplatnění při výrobě implantabilních stimulátorů některých fyziologických funkcí, jako jsou zejména kardiostimulátory a stimulátory mozkových struktur.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219839

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kroupa Jiří, Weisner Ivo, Jeřábek Oldřich

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je transparentní kompozice s nízkou tendencí ke krystalizaci bis-(glycidyléteru) dianu, která se získá z esterů kyseliny ftalové a epoxidové pryskyřice s upravenou křivkou molekulových hmotností. Kompozice je nízkoviskózní a téměř vodojasná.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219010

Dátum: 15.06.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelná kompozice obsahující epoxidové pryskyřice, akryláty a plastifikátory. Vynález se týká oboru epoxidových pryskyřic a může být využit v rámci výroby a zpracování epoxidů. Je řešen problém zlepšení odolnosti vůči působení kolísavých teplot a tlaků na vytvrzené epoxy-akrylátové hmoty. Podstatou vynálezu je kompozice sestávající z 10 až 90 hmotnostních dílů epoxidu, 5 až 90 hmotnostních dílů akrylátu a 3 až 40 hmotnostních dílů esterů...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218375

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvrditelné kompozice na bázi epoxidových pryskyřic a esterů kyseliny akrylové, která se skládá z esterů kyseliny akrylové, epoxidových pryskyřic, akrylovaných epoxidů a nereaktivních plastifikátorů. Vynález může být využit při přípravě zalévacích hmot, podlahovin, tmelů, plastbetonů apod.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218374

Dátum: 15.02.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká tvrditelné kompozice, skládající se z 10 až 90 dílů hmotnostních nízkomolekulární epoxidové pryskyřice, novolakového epoxidu nebo jejich směsí, 5 až 90 dílů hmotnostních esterů kyseliny akrylové a 3 až 40 dílů hmotnostních nereaktivního plastifikátoru. Složení kompozice je zaměřeno na dosažení lepší odolnosti vůči působení kolísavých teplot a tlaků na vytvrzenou kompozici.

Za tepla tvrditeľná antikorózna farba so zvýšenou tepelnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216894

Dátum: 31.10.1984

Autori: Cviková Helena, Muráni Eduard, Balla Ján

Značky: tepla, antikorózna, zvýšenou, farba, odolnosťou, tepelnou, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši za tepla tvrditeľnú antikoróznu farbu so zvýšenou tepelnou odolnosťou, vhodnú pre antikoróznu ochranu kovov, najmä pre antikoróznu ochranu kovových častí lepených spojov trecích obložení lepených fenolickým lepidlom. Účelom vynálezu je zamedzenie podkorodovania lepeného spoja, najmä u lepených spojov trecích obložení brzdových čeľustí vozidiel, pri súčasnom znížení nákladov na antikoróznu ochranu týchto častí pred lepením....