Patenty so značkou «tvoření»

Zařízení k tvoření tkaniny na stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266400

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mzyk Heinrich, Scorl Hans-dieter

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, stroji, tkaniny, tvoření, prošlupem, vlnitým

Text:

...cerncnr 12. 13 unser npmaonunň ayd 14. 14 a, npmaoňnuň ayd 17. 173. Byónaa rpynna 18 acraancnnux nnacTmMwuTu× cerMmMToB B Kaxnuñ nTupoň nas npoTma ayanoň rpynnu 18 COCGKHMXVHHBCTMMHGTMX IbPMüHTOB 12 cnemena na 180 Ma Tkaukoň many 1. Ann npmxpmnnenmn nnacTmHwaTu× cernenrna 12 n Kaxnmň nnacTmHc 10 cnmanbnuň nas 2 U M nan npmxpenneumn nnacTmMuaTu× cernenrnn 13 cnmpanbuuň nna 21 npenycM 0 TpeHu. Hpw aTnn Kàxnuñ cnmpanbuuň naa 20 mnm 21...

Zařízení na tvoření dávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266039

Dátum: 14.11.1989

Autor: Aldorf Jan

MPK: B21B 39/14

Značky: dávek, tvoření, zařízení

Text:

...sklopných palců, zdvihu tlačných tyčí a pohyblivých roštnic, délky pomocného roštu a způsobu ovládání je možné tvořit dávky 0 větším počtu tyčí než dvě.Příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen na obrázcích. Obr 1 znázorňujeZařízení sestava z pohyblivých roštnic 3, které jsou uložené kolmo na dopravník ll pod úrovní horní hrany jeho válečkü a tlačných tyčí l. Pohyblivé roštnice g pojíždějící po kladkách 5 jsou opatřeny hřebeny g...

Zařízení ke tvoření zahýbaného okraje smyčkové tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262415

Dátum: 14.03.1989

Autor: Corain Luciano

MPK: D03D 47/48

Značky: zařízení, tvoření, zahýbaného, smyčkové, okraje, tkaniny

Text:

...páky n-aklínované na nosnem hřídeli 19.Podle obr. 6 je vačka 38 naklínována na hřídeli 16 a její vnitřní drážka 21 spolupracuje s kladičkou 22 uloženou otočné uprostřed páky 23. Horní konec páky 23 je otočné uupevněn na nosném hřídeli 19 a její spodní konec je připojen ojnící 24 k lomené páce 25, ktera je uložena na otočném čepu 26 na nehybné části skříně 12 a na vopačném konci je otočné pripojene k vidllci 27. Vidlice 27 je otočné...

Zařízení pro tvoření síťové spleti nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262007

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krčma Radko, Egrt František

MPK: D04H 3/04

Značky: síťové, spleti, tvoření, zařízení, nití

Text:

...pružiny gi nebo podle obr. 3 jsou spodní konce kolíčků Q opatřeny kledičkemi gá, obíhajícími v drážkách vačky 3. Před tvořícím válcem 1 jsou ve směru přívodu~nití l a g umístěny rozváděcí tyče lg a lg, suvně uložené ve vedení lg a připojeněne dvouklikový mechanismus, sestávající například podle obr. lz dvojklíky li a ojnic lg a 1 , nebo přípojené na vačku a nebona programové zařízení řízené počítačem.Před rozváděcími tyčemi gg a li...

Zařízení k tvoření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242423

Dátum: 01.12.1987

Autori: Baumelt Gustav, Haustein Karlheinz

MPK: D03C 5/00, D03D 47/26

Značky: stroji, tvoření, tkacím, zařízení, prošlupu

Text:

...změně vazby, tři seřizováni a podobné. ýUvedené nevýhody a nedostatký známých řešení vazebnieh. ústfojí odstraňuje zařízení k tvořeni prošlupu na tkaoím stŕoji,podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný hřídel vačeksi pevný čep zvedacích pák jsou uloženy ve výklopném rámu, který je svými ložiskovými čepy, uloženými výkývně V konzolách, připojen ke skříni. Je výhodné, když mezi soustavou vaček a nosným hřídelemje us ořádán nosn válec....

Vysouvač raznice na tvoření půdních balíčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244016

Dátum: 16.11.1987

Autor: Moucha Vladimír

MPK: A01G 9/10

Značky: půdních, raznice, vysouvač, tvoření, balíčků

Text:

...jeho aktivní plochu, je volně prilolens gunova deetička. Gumovd destiěka je tvarovl ehodní e dolní základnou a v jejím stredu je rovnll vytvorsn otvor, kolem kterého gumoví destičks prochází v manłetu. Prostredníotvím manzety je gunovd destlčka zachyoena za hranu otvoru dolní zakladny.Konetrukční podstatu vysouvače raznice na tvorení púdních halíčků spočívt v ton, le ke spodní straně dolní zikladny je prilołena gunovd destidka se stredovým...

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239001

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rambousek Zdeněk, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03C 13/00, D03C 5/00

Značky: tvoření, vazbu, prošlupu, plátnovou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu, jehož podstata spočívá v tom, že listy jsou spojovacími táhly spojeny s rameny sdružených vahadel a to tak, že liché listy jsou spojeny s jedněmi rameny a sudé listy s druhými rameny, přičemž ramena jsou navzájem protilehlá vzhledem k ose otáčení sdružených vahadel. Zařízení je vhodné jako zvláštní zařízení pro moderní rychloběžné tkací stroje při tkaní plátěné vazby.

Raznice na tvoření zemních balů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237382

Dátum: 01.08.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: zemních, tvoření, raznice, balů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší raznici na tvoření zemních balů, určených na výrobu předpěstované sadby zeleninových, květinových a lesních kultur. Raznice sestává z formy, jejíž vnitřní prostor je ve tvaru komolého jehlanu. K horní části formy je připevněn rám, mající tvar hranatého "U". Rám je připevněn kratší stranou nahoru, strana je opatřena otvorem, do kterého je vsunut důlkovač. Spodní konec důlkovače je kuželovitě zakončen, opačný konec je opatřen závitem...

Zařízení pro tvoření klínkových pat a špiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 251063

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 9/56

Značky: tvoření, špiček, zařízení, klínkových

Text:

...je olpatřen jednou stupñovitou částí 3 A, 3 B. Přívod 4 Lniti je dalším ovládacím prvkom, který je výkyvný do »dvou symetrických knajních poloh 4 A, 4 B, které se nacházejí proti stupňovitým částem 3 A,3 B pracovních zámků 1 A, IB.ehly 5, uložené v drážkách jehelního válce, jsou zvendány a spouštěny působením selektorů 7, které jsou ovládaný volicim ústrojím, které bude popsáno v další části. ehly 5 jsou stahovány působením jednoho nebo...

Způsob tvoření krajů tkaniny a zařízení k provádění způsobu na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233705

Dátum: 15.08.1986

Autori: Shindo Akio, Mizunaga Shinji

MPK: D03D 47/42

Značky: tkalcovském, krajů, způsob, bezčlunkovém, stavu, způsobu, tvoření, provádění, zařízení, tkaniny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení k tvoření krajů tkaniny na bezčlunkovém tkalcovském stavu, s dvěma vázacími ústrojími k vytváření okrajových vazeb po obou stranách tkaniny, umístěnými tak, aby byl udělován všem vazným přízím zákrut ve stejném směru při postupu tkaní, na ochranu jedné anebo druhé z okrajových vazeb před přetrháváním.

Zařízení k tvoření kraje tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218333

Dátum: 15.02.1985

Autori: Gardáš Otakar, Mazánek Zdeněk, Matoušek Ladislav

Značky: kraje, tvoření, tkaniny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k výrobě kraje tkaniny na neortodoxních tkacích, strojích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení kraje tkaniny zahrnuje kotevní desku a na ní upevnění plsticí jehly, přičemž kotevní deska je uložena na tkacím stroji u kraje tkaniny pohyblivě směrem k a od kraje tkaniny, zatímco plsticí jehly pronikají okrajem tkaniny. Předmět vynálezu je nejlépe patrný z obr. 1.

Způsob tvoření kraje tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223112

Dátum: 01.04.1984

Autori: Mazánek Zdeněk, Gardáš Otakar, Matoušek Ladislav

Značky: tkaniny, tvoření, kraje, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kraje tkaniny na neortodoxních strojích tkacích. Podstata způsobu výroby kraje tkaniny spočívá zejména v tom, že se alespoň některé krajové nitě tkaniny rozvolňují, vzájemně provazují, čímž se zplsťují.