Patenty so značkou «tvaru»

Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288376

Dátum: 09.06.2016

Autori: Zlámala Jozef, Plesník Juraj

MPK: E04C 2/26

Značky: spôsob, najmä, stavebný, doskovitého, tvaru, dielec, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru je tvorený zmesou základnej zložky s prísadou, ktorú tvorí recyklát z textilných vlákien získaných rozvlákňovacím procesom z ťažkorozvlákniteľných viackompozitných textílií, ktorá môže byť doplnená o recyklát z textilnej drviny získanej procesom recyklácie pneumatík.

Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov kruhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7124

Dátum: 05.05.2015

Autor: Demko Milan

MPK: C23G 5/00, C25D 3/22, C25D 5/00...

Značky: tvaru, výrobkov, týchto, obsahujúcich, kovových, medzivrstvu, gumenú, silentblokov, najmä, závesom, úpravu, linka, povrchovú, kruhového, zavesenie

Text:

...chlorovodíkovej. Potom je zaradený druhý prietočný oplachovacĺ blok Q, ktorý je jednostupňový. Za druhým prietočným oplachovacím blokom § je zaradený dekap blok 2, kde sa v slabom roztoku kyseliny chlorovodfkovej aktivuje povrch produktov.Potom je zaradený tretí prietočný oplachovacĺ blok m, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje nanášacĺ blok , v ktorom sa na chemicky očistený povrch produktu elektrolytickým nanášaním nanáša zinok,...

Mechanizmus zaistenia nákladu valcového tvaru klanicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6092

Dátum: 03.04.2012

Autor: Hlinka Jiří

MPK: B60P 7/12, B60P 7/15, B60P 3/41...

Značky: mechanizmus, tvaru, zaistenia, nákladu, válcového, klanicami

Text:

...§, závitového vretena s, pričom klanica 1 je vybavená na objimke kladkou 51 a drážkou j na unášač Q matice 1. Rúry g vedenia sú ukončené reťazovými kolesami Q, závitové vretena g sú ukončené preklzovými spojkami Q. Pod rúrami g vedenia klaníc je umiestnená lineáme sa rozširujúca lišta §. Pod ložnou plochou git lôžok sú umiestnené hriadele 2 na posun klaníc s ovládacím kolesom Q (po premiestnení sa môže použiť na ovládanie ktoréhokoľvek...

Stavebný dielec, najmä doskovitého tvaru a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5556

Dátum: 07.10.2010

Autori: Plesník Juraj, Zlámala Jozef

MPK: E04C 2/26

Značky: tvaru, stavebný, doskovitého, najmä, výroby, dielec, spôsob

Text:

...primiešaním alebo prisypaním ich vrstvy bez mechanického premiešania, pričom základnú zložku výhodne tvorí sadra alebo polyuretán.Pri výrobe stavebných dielcov zhotovených podľa tohto zloženia sa výhodne zhodnocuje priemyselný odpad z výroby, ako i odpad ktorý vzniká po skončení životnosti pôvodného výrobku, kde bola použitá ťažkorozvlákniteľná textília alebo textilia z pneumatík. Vzniká nový výrobok s dlhou dobou životnosti a...

Zasklenie s tesnením obsahujúcim vložku hrebeňového tvaru a spôsob výroby tohto zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15278

Dátum: 26.07.2010

Autori: Kleo Christophe, Mottelet Béatrice

MPK: B29C 45/14, B60J 10/02, B60J 10/00...

Značky: obsahujúcim, spôsob, hřebenového, vložku, zasklenie, tvaru, tohto, zasklenia, tesnením, výroby

Text:

...tvar, ktorý je viditeľný pri pohľade na priečny rez, jej poskytuje tuhosť, bez toho, aby zväčšoval celkové rozmery vložky. Zuby hrebeňa sú s výhodou materiálovo spojené so základňou hrebeňa.0017 Hrebeň je s výhodou symetrický pozdĺž pozdĺžnej roviny. aby mal rovnakú mechanickú pevnosť na jednej aj na druhej strane od tejto pozdĺžnej roviny.0018 Vložka podľa vynálezu má pre ešte väčšie zvýšenie tuhosti vložky v pozdĺžnom smere s výhodou...

Spôsob kontroly tvaru pneumatiky a zariadenie na kontrolu tvaru pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18132

Dátum: 03.06.2009

Autori: Takahashi Eiji, Sakoda Naokazu

MPK: G06T 7/00, G01B 11/25, B60C 19/00...

Značky: zariadenie, kontrolu, spôsob, pneumatiky, tvaru, kontroly

Text:

...na finálne novovytvorené obdĺžniky, z ktorých každý má vlastne označenie a jeho výstupné infonnácie zahrnujú binárne obrałzové údaje a súradnice neprekrývajúceho sa obdlžnika, pôvodného obdlžnika a ñnálnych novovytvorených obd žnikov.0027 US 6 539 789 B 1 opisuje zariadenie na bezkontaktnú detekciu potenciálne existujúcej vpodstate bezokrajovej nerovnosti na konvexnom povrchu, ktorá má štruktúrovanie ohraničené okrajmi, zahmujúce jednotku na...

Spôsob kontroly tvaru pneumatiky a zariadenie na kontrolu tvaru pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16040

Dátum: 03.06.2009

Autori: Takahashi Eiji, Sakoda Naokazu

MPK: B60C 19/00, G01B 11/25, G06T 7/00...

Značky: pneumatiky, kontrolu, spôsob, zariadenie, tvaru, kontroly

Text:

...pneumatiky okraje, z ktorých každý prebieha V obvodovom smere pneumatiky (smer y) a okraje, z ktorých každý prebieha v smere, ktorý zviera ostrý uhol s obvodovým smerom pneumatiky. Namerané hodnoty výšky povrchu jedného úzkeho pásu V obvodovom smere pneumatiky môžu preto zahmovať hodnoty namerané blízko okrajov indikačnej značky ako vyjadrené hodnotami nameranými na vlnovke La na Obr. 8. V hodnotách výšky povrchu nameraných na vlnovke La na...

Poddajné, tvárne strešné lemovanie platňového tvaru s laminátovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286505

Dátum: 12.11.2008

Autori: Melsen Michael, Nissen Holger

MPK: B32B 25/00, E04D 13/14

Značky: platňového, tvaru, laminátovou, lemovanie, strešné, poddajné, tvárné, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Poddajné, tvárne strešné lemovanie platňového tvaru. Strešné lemovanie má laminátovú štruktúru, zahrnujúcu kompozitnú vrstvu, a to hornú kryciu vrstvu (21), hornú medziľahlú vrstvu (22), jadrovú vrstvu (23), spodnú medziľahlú vrstvu (24) a spodnú kryciu vrstvu (25), pričom strešné lemovanie má ďalej fóliový poťah na jednej alebo na oboch stranách kompozitnej vrstvy. Kompozitná vrstva zahrnuje nosný materiál a jednu alebo viaceré nekonštrukčné...

Vulkanizačný stroj zahŕňajúci dve vulkanizačné zariadenia, ktoré majú pravé a ľavé párové stĺpiky v konfigurácii tvaru V

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15945

Dátum: 16.09.2008

Autori: Katayama Hideaki, Fukuda Hideki, Aikawa Katsuhide

MPK: B29C 33/20, B29C 33/02, B29C 35/02...

Značky: vulkanizačné, vulkanizačný, ľavé, zahŕňajúci, párové, stroj, konfigurácií, pravé, zariadenia, tvaru, stĺpiky

Text:

...vo svetle vyššie opísaných situácií. Cieľom tohto vynálezu je poskytnutie laterálne nezávisle obsluhovaného stĺpového vulkanizačnéhozariadenia, ktoré dosahuje kompaktnejšiu konñguráciu celého vulkanizačného zariadenia.Spôsob, akým sa tieto problémy riešia0010 Laterálne nezávisle obsluhované stĺpové Vulkanizačné zariadenie podľa predkladaného vynálezu, navrhnuté na dosialmutíe vyššie uvedeného cieľa, je laterálne nezávisle obsluhované...

Systém na meranie tvaru pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14355

Dátum: 08.07.2008

Autori: Sakoda Naokazu, Takahashi Eiji, Morimoto Tsutomu

MPK: G01B 11/25, G06T 7/00, G01M 17/02...

Značky: systém, meranie, tvaru, pneumatik

Text:

...výsledkov detekcie chybného tvaru v podstate v reálnom čase z dôvodu skrátenej doby spracovania procesu robenia snímky z povrchu pneumatiky (napr. jednej sekundy) v rámci kontrolného procesu detekcie chybného tvaru pneumatiky.0014 Avšak z dôvodu obmedzenia procesného výkonu prakticky využiteínej MPU,ktorú je možné využiť ako súčasť kontrolného systému (meracieho systému) na detekovanie pneumatiky s chybným tvarom, je pre MPU ťažké...

Rozperný rám tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15101

Dátum: 19.06.2008

Autori: Kleinen Gerd, Tritschler Karl-heinz

MPK: E02D 17/08

Značky: tvaru, rozpěrný

Text:

...rozpery a vodiaci prvok, ktorý je prispôsobený na vkladanie konca danej rozpery, nachádza sa daná rozpera v zabudovanom stave vyššie. Vodiaci prvok, ktorý má obvykle formu pojazdného vozíka, sa prostredníctvom polohy v Iineámej vodiacej drážke umiestni na vopred stanovenú výšku. Keďže rozpera sa už nenachádza bezprostredne medzi vodiacimi prvkami, ale je osadená vyššie, medzi prípojnými vzperamí, ktoré sú pripevnené kvodiacim prvkom, svetlú...

Spôsob kontroly tvaru častíc mastenca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12554

Dátum: 15.05.2008

Autori: Gantenbein Daniel, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: B01D 21/01, C09C 1/02, C02F 1/00...

Značky: spôsob, mastenca, částic, tvaru, kontroly

Text:

...opisujú vplyv obsahu plniva, veľkostičastíc plniva a kvality disperzie na mechanické vlastnostipolypropylénu plneného mastencom. Je uvedený značný vplyv veľkosti častíc na húževnatosť plneného polypropylénu, pokiaľ sú prítomné častice gumy.0009 JP 06 329408 poskytuje prostriedok so zlepšenou rigiditou a tepelnou odolnosťou vďaka inkorporácii termoplastickej živice s mastencom, pričom oboje má špecifický merný povrch, stredný priemer...

Výtlačná hlava na výrobu plastového pretlačku tvaru hadice alebo rúry a výtlačný vyfukujúci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 286145

Dátum: 25.03.2008

Autor: Messner Wolfgang

MPK: B29C 47/08, B29C 47/22, B29C 49/04...

Značky: pretlačku, výtlačná, hlava, výtlačný, rúry, hadice, plášťového, tvaru, stroj, vyfukujúci, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačná hlava (4) na výrobu plastového pretlačku tvaru hadice alebo rúry je spojovateľná s výstupom extrudéra a má dýzový nástroj (42), ktorý má tŕň (43) a dýzový krúžok (44). Tŕň (43) a dýzový krúžok (44) ohraničujú šírku medzery (45), ktorej svetlosť je meniteľná prostredníctvom elektrického alebo hydraulického nastavovacieho pohonu (23) riadeným relatívnym pohybom (A, B) medzi tŕňom (43) a dýzovým krúžkom (44). Výtlačná hlava (4) zahŕňa...

Viacvrstvový potravinový obal alebo fólia plochého alebo hadicového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13369

Dátum: 07.08.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/08, B32B 27/32, B29C 47/00...

Značky: plochého, viacvrstvový, fólia, tvaru, potravinový, hadicového

Text:

...súčasne vynikajúcej mechanickej pevnosti.0010 Ďalším aspektom tohto vynálezu je vytvoriť taký viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinový obal alebo fóliu, aby mal ďalej výborné optické vlastnosti, dobrú ďalšiuspracovateľnosť, vysokú tepelnú odolnosť vonkajšej vrstvy a abysa mohla zaručiť uspokojivá rýchlosť zmršťovania. 0011 Túto úlohu a tieto aspekty riešia znaky nárokov l a 2.0012 Podľa vynálezu je pritom navrhnutý vyfukovaním...

Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4776

Dátum: 07.06.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01J 1/00, G01J 1/04

Značky: odchylok, reflektorov, prístroj, tvaru, meranie

Text:

...súradnicami 10 a 11 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 líšiacimi sa od teoretického bodu 13, ktorý má teoretickú polohu danú súradnicami 14 a 15 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 podľa veľkosti chyby tvaru reflektora 3.Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov podľa obrázku č. l pracuje tak, že po zapojení elektrického prúdu do kolimátora 5 a nastavení vhodnej polohy otočného zrkadla 4 v ohnisku reflektora 3 sa svetelný...

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov pre podmienky chemických technológií a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285692

Dátum: 24.05.2007

Autori: Čamaj Vladimír, Gogová Zuzana, Hronec Milan, Stanček František

MPK: B01J 19/24, B01J 8/02, B01J 19/02...

Značky: súosových, valcov, dvoch, spôsob, chemických, podmienky, stojatých, tvaru, využitia, technologii, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov na výrobu v chemických technológiách je vhodné pre systémy, kde je prítomných niekoľko fáz vedľa seba, vnútri ktorých cirkuluje kvapalina v dôsledku rozdielu hustôt tekutiny. Vnútorný valec je po výške rozdelený na aspoň jednu reakčnú zónu, tomu zodpovedajúci počet sekcií a vnútornú časť separátora. Reakčné zóny obsahujú v blokoch uloženú náplň na nosnom rošte. Sekcie obsahujú distribútor plynu....

Zariadenie na fyzikálnu úpravu vody tvaru “U” s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4669

Dátum: 04.01.2007

Autori: Kaščák Stanislav, Kuľka Anton

MPK: C02F 1/48

Značky: úpravu, fyzikálnu, tvaru, magnetmi, permanentnými, zariadenie

Text:

...so súhlasnými pólmi (napr. prvá dvojica S - S, druhá dvojica J - J, tretia dvojica opäť S - S,atdĺ). Toto sa dá dosiahnut pomocou permanentných magnetov magnetovaných axiálne. Najdôležitejšie je zabezpečit mechanicky pevné a trvanlivé fíxovanie týchto pennanentných magnetov a to tak, aby boli umiestnené čo najbližšie k stene potrubia s upravovanou vodou. Zároveň z vonkajšej strany zariadenia by magnetické pole už nemalo pôsobiť na...

Oceľová zárubňa dverí s prahovým profilom v podstate tvaru C

Načítavanie...

Číslo patentu: 285399

Dátum: 04.12.2006

Autor: Stiera Wolfgang

MPK: E06B 1/52, E06B 1/12

Značky: prahovým, profilom, tvaru, dveří, zárubňa, podstatě, ocelová

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľová zárubňa dverí s prahovým profilom (14) v podstate tvaru C, usporiadaným medzi jej zvislými ramenami, uvoľniteľne spojený prostredníctvom nosných dosiek (1), pričom tieto nosné dosky (1) sú usporiadané vždy vnútri prahového profilu (14) a sú spojené so stojinami (19) zárubne. Nosné dosky (1) majú vždy najmenej jednu stojinu (2), ktorá prebieha rovnobežne so stojinou (23) prahového profilu, a vždy prinajmenšom jedno rameno (3) rovnobežné...

Spôsob žliabkovania profilov tvaru T a zariadenie na zavedenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10067

Dátum: 28.09.2006

Autor: Dallan Sergio

MPK: B21D 39/03

Značky: spôsob, tvaru, spôsobu, zariadenie, tohto, profilov, zavedenie, žliabkovania

Text:

...4. Prstencovitá drážka 10 je tesná drážka, zatiaľ čo drážka 12 má šírku mierne väčšiu ako má prvá drážka a hĺbku takú, že tvorí zápustku pre druhe razníky 8 kolesa 4.0009 Prvé razníky 6 majú V podstate lichobežnikový pozdĺžny prierez, zatiaľ čo druhé razníky 8 majú v podstate obdĺžnikový prierez s dlhšou stranou L s rozmerom väčším, ako majú prvé razníky 6 a zahŕňajú polkruhové sedlo 14.0010 Pomocou spôsobu podľa vynálezu, ako náhle pás 2...

Chirurgická konštrukcia na zmenu tvaru ucha alebo nosa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9521

Dátum: 25.08.2006

Autori: Gavin David, Kang Norbert

MPK: A61F 2/18, A61F 11/00

Značky: konštrukcia, tvaru, změnu, chirurgická

Text:

...4 c). Chrupavka zmení svoj tvar na taký,ako má prípravok Ear Buddiesm a akékoľvek odstávanie je upravené. Viac informácií o tom, ako tento výrobok funguje, je k dispozícii na webovej stránke výrobkuhttp//www.earbuddies.co.uk/pws/index.htm. Ear Buddiesm sú veľmiúspešné, ak sa používajú u detí do veku 6 xnesiacov. Potom sa chrupavka stane pevnejšou a doba, počas ktorej je potrebné dlahu ponechať pôsobiť na mieste, aby dosiahla požadovaný efekt,...

Duté teleso najmä tvaru zrezaného kužeľa, ktoré je možné stabilizovať pretlakom vzduchu a ktoré je možné ukotviť na podklade prostredníctvom napínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14543

Dátum: 05.01.2006

Autori: Jehart Martin, Arnold Michael

MPK: G09F 19/00, G09F 15/00

Značky: zrezaného, podklade, pretlakom, ukotviť, kužeľa, duté, zariadení, stabilizovať, tvaru, možné, vzduchu, najmä, těleso, napínacích, prostredníctvom

Text:

...silnejšie osnovné alebo útkové nite prevedenie aobmedzenie trhlín. Pre ľahšie materiálové pásy je možné ale výhodne použit tiež ripsové tkaniny, pri ktorých sa predpokladajú silnejšie osnovné nite, ktoré prechádzajú vsmere obvodu dutého telesa, a iba rovnaké útkové nite alebo silnejšie útkové nite s veľkými odstupmi tak, že trhlina nie je paralelne k osnovným nitiam zbytočne brzdená.0010 Pretlak vzduchu sa zachováva v dutom, hore...

Zariadenie, predovšetkým cykloidná prevodovka, so základným telesom prstencového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6192

Dátum: 16.12.2005

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 57/00, F16H 1/32, F16H 57/02...

Značky: základným, zariadenie, cykloidná, převodovka, predovšetkým, tvaru, prstencového, telesom

Text:

...prevodovke vykonáva otáčavý a excentrický pohyb, ktoré sa navzájom prekrývajú, pričom os kolesa s vnútorným ozubením pretína koleso s vonkajším ozubením. Pomocou cykloídných prevodoviek je možné na minimálnom stavebnom priestore primaximálnych špecifických výkonových parametroch dosiahnuť najvyššie prevodovépomery, ako napr. generovateľný a prenosný krútiaci moment V existujúcom stavebnomNajmenej jedno koleso s vonkajším ozubením je umiestnené...

Konektor tvaru “U”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5648

Dátum: 25.10.2005

Autor: Rafeld-cech Karin

MPK: E06B 3/66

Značky: konektor, tvaru

Text:

...počet výstupkov je usporiadaných za sebou0022 Tým sa znova zlepšuje vzpriečenie sa konektora V dutom profile. 0023 Ďalšie mimoriadne výhodné uskutočnenie spočíva ajv tom, že sú Výstupky vytvorené ako pružné. 0024 Týmto sa prostredníctvom výstupkov vyrovnávajú Výškové0025 V ďalšom je vynález názorne vysvetlený pomocouobr. 1 pôdorys spojky tvaru U podľa vynálezu, obr. 2 pohľad na spodnú stranu tej istej spojky, obr. 3 prierez spojky, obr. 4...

Polohovacie zariadenie pre voľne lietací vetru vystavený prvok tvaru deltaplánu v prípade plavidla poháňaného vetrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7267

Dátum: 19.04.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: lietací, větru, vystavený, vetrom, deltaplánu, plavidla, volně, tvaru, polohovacie, poháňaného, případě, prvok, zariadenie

Text:

...sa dĺžka ťažneho lana znova sukcesívne zväčší, až toto v podstate dosiahne svoju dĺžku pred0010 Okrem toho možno prednostne uvažovať s tým, aby mal navijak vopred udanú charakteristiku krútiaci moment e dĺžka lana, aby mal nastavenú dĺžku lana, ktorá spôsobí, že sa rázy lana odpružili. Toto opatrenie sa vyznačuje tým, že sa môžuredukovať dynamické zaťaženia vetru vystaveného prvku a ťažnéholana. To sa môže stať potom, keď charakteristika...

Pravouhlá izolačná doska, tvarovo prispôsobiteľná tvaru izolovanej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284382

Dátum: 24.01.2005

Autori: Norgaard Luis Jorgen, Clausen Anders Ulf

MPK: E04B 1/76, E04C 2/16

Značky: izolačná, pravoúhlá, izolovanej, prispôsobiteľná, doska, plochy, tvaru, tvarovo

Zhrnutie / Anotácia:

Pravouhlá izolačná doska pozostáva z vrstvy minerálnych vlákien, oddeliteľnej od celistvého minerálneho vláknitého materiálu. Minerálne vlákna sú jednako navzájom spojené spojivom a jednako prevažne usporiadané kolmo na hlavné povrchy dosky, na zaistenie namáhavejšej stlačiteľnosti dosky v smeroch kolmých na jej hlavné povrchy ako v smeroch k týmto smerom kolmým. Aspoň obidva jej hlavné povrchy sú pritom vybavené vzduch priepustnou krycou...

Prepravná paleta zo zlepovanej hladkej lepenky kruhovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4049

Dátum: 03.01.2005

Autori: Tokarčik Július, Chlebáková Iveta, Tokarčík Miroslav, Kováč Štefan, Hlóska Štefan, Kováčová Zuzana

MPK: B65D 57/00

Značky: zlepovanej, prepravná, hladkej, lepenky, kruhovitého, tvaru, paleta

Text:

...alebo preprave.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie vysvetlený na obrázkoch na pripojenom výkrese. Na obr. 1 sú znázomené jednotlivé prvky palety. Na obr. 2 je znázomený hotový výrobok, prepravná paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Prepravná paleta lcruhovitého tvaru zo zlepovanej hladkej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je kruhovitého tvaru a je vyrobený zo...

Zariadenie umožňujúce prekrytie ekologicky škodlivých odpadov kopcovitého tvaru krycím materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3785

Dátum: 06.04.2004

Autori: Keszeli František, Kujza Július, Galko Štefan

MPK: B09B 3/00

Značky: škodlivých, odpadov, krycím, umožňujúce, kopcovitého, ekologicky, zariadenie, tvaru, prekrytie, materiálom

Text:

...riešenia, je skutočnosť, že nie je limitovaný veľkosťou ekologicky škodlivého odpadu kopcovitého tvaru.Ďalšou výhodou zariadenia umožňujúce prekrytie ekologicky škodlivých odpadov kopcovitého tvaru krycím materiálom je, že sa na lešenárskych prvkoch sa vytvoria vhodné pracovné plošiny, ktore stupňovito sledujú svah. Vytvorením vodorovnej pracovnej plošiny zo štandardných lešenárskych prvkov sledujúcich svah sa vytvorí pracovnáplocha...

Obal na nosič informácií diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2198

Dátum: 13.02.2004

Autor: Schuurs Johannes

MPK: G11B 33/04

Značky: nosič, diskového, informácií, tvaru

Text:

...skrátenie času o približne 10 °/o bez zmeny procesu tvarovania ako takého. Toto vedie k značnej úspore výrobných nákladov. Spomenutý efekt nemožno získať, ak je vzdialenosť menšia ako 6,6 mm alebo väčšia ako 13,1 mm. Praktickouhornou hodnotou pre túto vzdialenosť je 13,1 mm.Praktické uskutočnenie obalu podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že vzdialenosť medzi zapusteným pántovým ramenom astenovou časťou vkaždejpántovej štruktúre je 9,8 mm. Veková...

Plastový ochranný roh na radiátory s odnímateľným čelom uzavretého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3534

Dátum: 01.07.2003

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: ochranný, tvaru, plastový, uzavretého, čelom, radiátory, odnímateľným

Text:

...ktorý ostáva na radiátore aj počas jeho pripájania na prívodné potrubie, ale i počas malovania stien,nakoľko odnímateľné čelo umožňuje prístup k prípojke na radiátore.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že plastový ochranný roh na radiátory má odnímateľné čelo uzavretého tvaru vymedzeného perforáciou. V strede uzavretého čela je uchytávací otvor kruhového prierezu. Ak teda chceme radiátor pripojiť na prívodné potrubie, zastrčime prst...

Spôsob a zariadenie na automatické podávanie kovových profilov tyčového tvaru do systémov na ich opracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2334

Dátum: 23.04.2003

Autor: Miglioranza Aronne

MPK: B21D 43/00

Značky: podávanie, systémov, zariadenie, kovových, tvaru, spôsob, opracovanie, tyčového, profilov, automatické

Text:

...V rámci tohto ciela je predmetom tohto vynálezu poskytnutie spôsobu a zariadenia, ktoré umožnia stanoviť správny počet profilov, ktorý sa má odobrať a vložit do stroja podla výrobných požiadaviek.0011 Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť zariadenie, ktoré umožúje uskutočniť uvedený spôsob s pomocou konštrukcie, ktorej princip je jednoduchý,ktorej prevádzka je nepochybne spolahlivá a použitie všestranné, ktoré mánízke náklady a je...

Spôsob výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5176

Dátum: 28.03.2003

Autor: Welser Wolfgang

MPK: B21D 53/00, B21D 5/06, B60B 35/00...

Značky: výroby, tvaru, prierezom, podstatě, vozidla, nápravy, spôsob

Text:

...mnohonásobkom hrúbky steny kovového pásu.V ďalšom bližšie objasníme príklad uskutočnenia vynálezu pomocou výkresu. Na ňom znázorňujúObr. 1 a-d rôzne kroky výroby nápravy vozidla, vychádzajúc z kovového pásu, aObr. 2 pohľad na prierez hotového profilu nápravy vozidla.Profil nápravy vozidla v predloženom príklade sa vyrobí takzvaným tvarovaním valčekovzanim, resp. valcovaním za studena. Tento spôsob zahrnuje zariadenie, u ktorého sú za sebou...

Nádobka miskovitého tvaru a veko pre takúto nádobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7157

Dátum: 19.12.2002

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: miskovitého, takúto, nádobka, tvaru, nádobku

Text:

...mechanizmus obnoví licovanie veka, t. j. U-priečka savráti do polohy V podstate kolmej na os veka a pevne drží vonkajšiu opornú stenuproti vnútomej stene nádobky. Zúženie sa vráti za obrubu, kým obruba nebude v pevnom a hermeticky utesnenom silovom styku s uzatváracou drážkou. Nahor vyčnievajúca kupola umožňuje uviest do činnosti spojovacie mechanizmy najprv znížením kupoly vzhľadom na uzatváraciu drážku a otvorit uzatváracíu drážku predtým,...

Železobetónový priestorový prefabrikát tvaru „L” na malopodlažné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2978

Dátum: 08.10.2001

Autor: Marko Ladislav

MPK: E04C 2/30, E04C 1/39

Značky: l, stavby, priestorový, tvaru, železobetonový, prefabrikát, malopodlažné

Text:

...sa používajú veľkoplošné doskové silikátové dielcealebo výmurovka. Použitie montovaných železobetónových skeletov sa všeobecne považujeza neefektívne pre výstavbu malopodlažných objektov pozemných stavieb a ako také sa vo výrobnej praxi ani nerozšírilo. Nevýhodami sú náročné zakladacie podmienky, vysoká prácnosť pri montáži, vysokénároky na odbornosť montážnych pracovníkov, náročné postupy pri montážnych prácach akompletácií objektov,...

Kompaktný disk kruhového alebo nekruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2872

Dátum: 11.06.2001

Autor: Pergl Bohumil

MPK: G11B 7/24

Značky: nekruhového, kompaktný, tvaru, kruhového

Text:

...stieracou farbou je vybavená vrchnou pretlačou.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 časť kompaktného disku s dvoma poliami určenými na stieranie, obr. 2 detail jednotlivých vrstiev v reze, obr. 3 detail jednotlivých vrstiev v reze s vrchnou pretlačou, obr. 4 časť kompaktného disku s jedným poľom určeným na stieranie, kde pole umiestnené do prstencovej...

Zařízení na třískové obrábění závitů na tenkostěnných obrobcích trubkovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260530

Dátum: 15.12.1998

Autori: Nemšák Rudolf, Pavlech Miroslav

MPK: B23G 3/00, B23G 1/12

Značky: zařízení, trubkovitého, obrábění, tenkostenných, obrobcích, třískové, závitů, tvaru

Text:

...mąticového polotbvaru łä upnuta ve válcçvóm vývrtuk-gl čepová v 1 ožka.gi s upínacím čepem gg na jejím přednim konci přivráceném k hnacímu hřideliłg soustruhu. Na upínacím čepu gg je nasunut a pomoci šroubů gg přes podložky gg upnut trubkový šroubový polotovar gł s vnějšim závitem 33.y Trubkový šroubový polotovar gł lze alternativně upínat na čep gg, který je upraven na levém konci přizpůsobeného rotačního tělesa gł podle obr. 3,...

Spôsob výroby pilóty tvaru valca a valcového odseku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278616

Dátum: 06.03.1996

Autori: Halvoň Štefan, Vicena Jozef

MPK: E02D 5/30

Značky: valca, spôsob, výroby, piloty, tvaru, odseku, válcového

Zhrnutie / Anotácia:

Do vyhĺbeného otvoru v zemine (2) sa osadí nosný prvok (3) tvaru rovinného odseku valca po dĺžke, ktorý sa vo vyhĺbenom otvore v zemine (2) zabetónuje po hornú hranu päty (4) pilóty (7). Na hornú hranu päty (4) pilóty (7) sa postaví zvislé debnenie (6) v smere osi vyhĺbeného otvoru dotýkajúce sa z vonkajšej strany rovinného tvaru nosného prvku (3). Potom sa po častiach zapĺňa vyhĺbený otvor v zemine (2) nad hornou hranou päty (4) pilóty (7) po...

Implantát tvaru koreňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 600

Dátum: 05.10.1994

Autori: Schlegel Dieter, Myska Wenzel

MPK: A61K 6/04, A61C 8/00, A61C 5/00...

Značky: implantát, koreňa, tvaru

Text:

...prevedenia môže kostný materiál vrastať do stredového priechodného otvoru celkom zo štyroch strán, takže sa tým môže vytvorit masívne kostné jadro, ktoré sa stará o veĺmi pevné zakotvenie implatátuStredový priechodný otvor môže byt napríklad vytvorený v tvare podlhovastej diery,elebo môže byt pravouhlý alebo aj kruhový a alebo môže mat akýkoĺvek iný tvar. Okrem toho môže byť tiež usporiadaných viacero priechodných otvorov v oblasti kridlových...

Spojenie tvaru T medzi dvoma profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280065

Dátum: 07.09.1994

Autori: Habicht Siegfried, Girnus Manfred

MPK: F16B 11/00, F16B 7/04

Značky: dvoma, spojenie, medzi, profilmi, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Na profile (1) rámu sú upevnené dve spojky (3, 4) v tvare T, ktoré zasahujú do dutých komôr v profile (2) priečle. Spojky (3, 4) sú v oblastiach svojich horných koncov vybavené kanálmi (7, 8), do ktorých zasahujú upevňovacie čapy (9, 10) prechádzajúce profilom (2) priečle. Týmito upevňovacími čapmi (9, 10) sa vytvorí mechanické spojenie medzi spojkami (3, 4) a profilom (2) priečle. Spojky (3, 4) sú v pozdĺžnom smere profilu (1) rámu vybavené...

Drôtená výstuž tkaniva, trubicového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 359

Dátum: 09.03.1994

Autori: Čečotka Stanislav, Krajina Antonín

MPK: A61F 2/04

Značky: tvaru, trubicového, drôtená, tkaniva, výstuž

Text:

...dielcov, sa chová mechanicky viac ako funkčný celok. Jej rozťahovacia sila je tak v priečnom smere rovnomerne rozložená po celej dĺžke výstuže a podstatne sa tak zníži riziko nežíadúceho zníženia vnútorného priemeru drôtenej výstuže. Drôtená výstuž je pružná a ohybná, čo umožňuje, že pri uvoľnení po stlačení sama rýchlo nadobúda svoje pôvodnéPríklad uskutočnenia úžitkového vzoru je znázornený na priloženom výkrese. Drôtená výstuž tkaniva má...

Zásobník na vyloženie tovaru doskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 65

Dátum: 07.07.1993

Autori: Binder Petr, Balcar Jan

MPK: A47F 1/04

Značky: tvaru, doskového, vyloženie, tovarů, zásobník

Text:

...horním nosíčem 21 a dolním nosičem 32 . V nosném rámu l jsouv otvorech v horním nosiči zl a dolním nosiči Zg otočně vetknuté stojiny ll svislých rámů l. Z každé stojiny ll vystupuje rameno lj , které zasahuje do vidlicového vybrání 2 ustaveného na nosném rámu l. Rameno lł přiléhá do vybrání Zł vlastní vahou. Ze stojiny ll vystupují oka lg pro držení zboží §V jednom případě jsou oka lg tvořena průhledným pouzdrem lgg.a v druhém případě...