Patenty so značkou «tvarovky»

Tvarovka, ako napríklad kuchynský drez, umývadlo alebo podobne, a spôsob výroby takejto tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18651

Dátum: 06.09.2011

Autori: Reichenberger Roland, Paternoster Rudolf, Geier Josef

MPK: B29C 39/02, A47B 77/02, C04B 26/06...

Značky: tvarovky, například, kuchyňský, výroby, drez, spôsob, podobně, takejto, tvarovka, umývadlo

Text:

...od 65 do 76 . Tým sa zaručuje pevnosť a predovšetkým odolnosť proti poškrabaniu tvarovky.3 0021 Vjednom uskutočnení vynálezu majú častice plniva oproti spojivu vyššiu tvrdosť podľa Mohsa. Tým možno výberom častíc plniva určovať, alebo v každom prípade do veľkej miery ovplyvňovať mechanické vlastnosti, predovšetkým odolnosť proti oderu. Vjednom uskutočnení vynálezu má viac ako 50 , výhodne viac ako 75 častíc plniva Mohsovu tvrdost...

Spôsob výroby lisovacej spojovacej tvarovky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286457

Dátum: 08.10.2008

Autori: Viegener Walter, Nägeler Jürgen, Bauer Walter

MPK: F16L 17/00, B21D 17/00, B21C 37/15...

Značky: zariadenie, tohto, spôsobu, vykonávanie, spôsob, lisovacej, tvarovky, spojovacej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lisovacej spojovacej tvarovky (2) zahrnuje prvý spôsobový krok a druhý spôsobový krok, ktoré môžu prebiehať súčasne alebo postupne. Polotovar (3) odrezaný na požadovanú dĺžku sa v jednom nástroji rozširuje. Rozšírený rúrkový koniec (9) sa na vytvorenie požadovaných rúrkových pripojovacích oblastí v časti ležiacej v nástroji (5) axiálne ubíja na vybehnutie prstencovej oblasti rúrkového konca (9) radiálne smerom von do prstencovej...

Hmota na výrobu žiaruvzdornej keramickej tvarovky, z nej vyrobená výmurovka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3667

Dátum: 06.12.2003

Autori: Eder Johann, Neuböck Rainer

MPK: C04B 35/03, F27B 7/00, B22D 41/02...

Značky: tvarovky, vymurovka, výrobu, keramickej, hmota, žiaruvzdornej, vyrobená, použitie

Text:

...vystavená najvyšším teplotám (vyše 1700 ° C). Cieľom vývoja bolo zlepšiť vlastnosti produktu v prispôsobení sa tlaku (podľa DlN-EN 993-8, 1997) a urobit flexibilnejšiu štruktúru. Dosiahne sa to nasledujúcimi opatreniami. Pripustia sa malé podiely fáz tavenia bez ovplyvnenla žiaruvzdornosti. Zamedzia sa termomechanické pnutia. Odpraskaniemôže byť zamedzené alebo zredukované.Vynález sa od DE 100 10918 A 1 odlišuje preto, lebo sa hmote pridáva...

Pálená žiaruvzdorná keramická tvarovka, jej použitie a vytvárajúca zmes na výrobu tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 389

Dátum: 08.11.2002

Autori: Nilica Roland, Horn Markus, Buchberger Bernd

MPK: C04B 35/111, C04B 35/44

Značky: výrobu, vytvárajúca, žiaruvzdorná, použitie, pálená, tvarovky, keramická, tvarovka

Text:

...voči vyššie uvedeným kritickým troskám.Oxid hlinitý, zvlášť ako komponent v oblasti zrnitosti 0,5 až 10 mm, môže reagovať s oxidom chrómu (s jenmou zmitosťou) avedie k vytvoreniu uvedených zŕn chrómkorundu,ktoré sú v matrici rozdelené rovnako ako uvedené zrná obsahujúce ZrOZ.e samozrejme, že podľa stupňa znečistenia surovín sa v komponentoch vytvárajúcej zmesi môžu vyskytovať aj ďalšie súčasti a tak sa môžu stať vedľajšími súčasť ami...

Zariadenie na osadzovanie prípojnej tvarovky na prípojku alebo odbočku na podzemnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282379

Dátum: 10.12.2001

Autor: Stringhetta Sandrine

MPK: F16L 41/04

Značky: zariadenie, prípojnej, prípojku, odbočku, potrubí, osadzovanie, podzemnom, tvarovky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osadzovanie prípojnej tvarovky (10) na odbočku alebo prípojku na podzemnom potrubí (1) na rozvod tekutiny, z povrchu terénu v prístupovej jame obsahuje základnú konštrukciu, obsahujúcu oporný mechanizmus určený na uloženie pod potrubie (1) a osadzovací prostriedok (200) prípojnej tvarovky, obsahujúci dutý prístupový driek (201), prostriedky (220 až 226) na vyvíjanie tlaku medzi prípojnou tvarovkou (10) a potrubím (1). Tesnenie,...

Způsob výroby pórobetonové tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267492

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšil Jiří, Hajdu Pavel, Keim Lubomír

MPK: E04B 2/04

Značky: výroby, pórobetonové, způsob, tvarovky

Text:

...odpor, takže tepelně technické parametry tvarovky odpovídají i nejnáročnějším požadavkům. Výroba tvarovek je velmi jednoduchá, jedinou pracovníoperací navíc je vložení tepelně izolačního materiálu do formy.Příklady provedení pőrobetonové tvarovky, vyrobené způsobem podle vynálezu, jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. 1 znázornuje axonometrický pohled na základní provedení tvarovky,na obr. 2 je axonometrický pohled na vrstvu tepelné izolačního...

Žáruvzdorné vrstevnaté keramické tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267149

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartošová Jaroslava, Fiala Miloš

MPK: B32B 18/00

Značky: keramické, tvarovky, vrstevnaté, žáruvzdorné

Text:

...Jap..57-2 o 53 e 4, jsou založena. na použití vláknového jádra do tepelněizolační hmoty, které se 29.11 suje nebo zalije keramickou suspenzí k vytvoření pracovní vrstvy.šíräímu uplatnění těchto kompozitních materiálů brání sloäzltá a nákladná technologie. Přígtom na trhu ołwběl druh vretevnatého wneteriálu výmbně nenákladného pro široké použití do teplot 1 4 oo°c. šlo í o to. aby tvcrovky akýtaly záruku pevného a trvalého spojení obyčajného...

Hygienicky nezávadné fenolformaldehydovou pryskyřicí pojené experlitové izolační desky a tvarovky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252680

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pánek Jiří, Indra Zdeněk

MPK: B32B 5/28, B32B 27/42, C04B 38/00...

Značky: nezávadné, způsob, desky, výroby, tvarovky, fenolformaldehydovou, pojené, izolační, hygienický, pryskyřicí, jejich, experlitové

Text:

...10 až 200 °C, jsou stabilní a na rozdíl od labilních chemickýchvazeb ve vytvrzené močovinoformaldehydové pryskyříci nedochází během používání experlitových desek k dodatečnému odštěpování fcrmaldehydu.Způsob výroby uvedených desek a tvarovek spočíva v tom. že na expandovaný perlit seplynule nanáší katalyzovaný vodný roztok fenolformaldehydové pryskyřice, případně ve směsis uvedenými přídavnými látkami. Hydrofobizační prostředek a aditíva...

Způsob zhotovení potrubní tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242790

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koneený Václav, Kraž Miroslav, Kuruc Audovít Rdd

MPK: B21C 37/29

Značky: potrubní, způsob, zhotovení, tvarovky

Text:

...a konečně ve čtvrté skupině załazené potrubní tverovky jsou vytvořeny jako odlitky a potom V páté skupině jsou tyto tvarovky vytvoreny jako celistvé výlisky.Část nevýhod postupu výroby potrubních tvarovek odstraňuje způsob zhotovení potrubní tvarovky podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z plechu je za tepla v jednoduché zápuetce vytvarována tvarovka, tvořená dvěma válci proti sobě křížem postavenými, načež se provede...

Nepoddajné větračky, přechodové kusy a tvarovky větračkových tahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219967

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šolc Bohuslav, Vlček Miroslav

Značky: větračky, tvarovky, ťahu, větračkových, nepoddajné, přechodové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Vynález se týká nepoddajných větraček, přechodových kusů a tvarovek větračkových tahů, zejména vhodných pro hlubinné doly. Podstatou vynálezu je, že větračky, přechodové kusy a tvarovky větračkových tahů jsou děleny rovinou procházející jejich podélnou osou na dvě shodné poloviny, jež jsou opatřeny podélnými těsnicími přírubami, které jsou nedílnou součástí každé poloviny, přičemž jejich průřez je buď kruhový,...

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 216426

Dátum: 01.06.1985

Autori: Paulíny Ján, Juríček Anton

Značky: stredovej, krokovej, nohavíc, žehlenie, výhrevný, odsávací, tvarovky, vertikálneho, systém, stroja, naparovací

Zhrnutie / Anotácia:

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky tvorí súčasť vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného pri finálnej úprave odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Vynález rieši problém zamedzenia ochladzovania a zrážania suchej pary, ako aj zachovania a využitia kondenzátu pre ďalší ohrev. To sa podľa vynálezu dosahuje tým, že na dierkovaných žehliacich doskách stredovej krokovej tvarovky sú vertikálne...

Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 216424

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čajda Ján, Juríček Anton, Jurčo Vladimír

Značky: trojpolohového, vertikálneho, nohavíc, krokovej, stroja, ovládanie, pohybu, tvarovky, stredovej, žehlenie, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky tvorí jeden z uzlov vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného najmä pri finálnom tvarovaní odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Presun stredovej krokovej tvarovky do polôh ukladania, upínania a žehlenia nohavíc v manipulačnom priestore a v priestore žehliaceho stroja sa vykonáva pomocou pákového systému ovládaného pracovnými valcami. Jedno rameno...

Tehliarske tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221793

Dátum: 15.05.1985

Autori: Voltman Ivan, Sedliaček Žigmund

Značky: tehliarske, tvarovky

Zhrnutie / Anotácia:

Tehliarske výrobky z uhoľných banských odvalov a teplárenských popolčekov majú pevnosti bežných výrobkov, nízku objemovú hmotnosť črepu a pri ich výrobe sa sporí energia na pálenie.

Spôsob výroby tvarovky z plastickej látky s otočnou prírubou a forma pre uskutočňovanie tohto spôsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218063

Dátum: 15.06.1984

Autori: Zahustel Jozef, Fázik Anton, Konč Juraj, Hupka Ladislav, Pleva Štefan

Značky: výroby, spôsobu, uskutočňovanie, spôsob, látky, forma, tohto, prírubou, tvarovky, plastickej, otočnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém výroby tvaroviek z plastickej látky s otočnou prírubou, ktorého podstatou je, že pred vystreknutím vlastnej tvarovky sa do formy vloží príruba a po uzatvorení formy sa prevedie vlastné vstrekovanie do vytvorenej dutiny pri čiastočnom obstreknutí vloženej príruby. Možné obory využitia: výroba tohto typu tvaroviek aj z iných materiálov, sklo, kovy. Podstata vynálezu je najlepšie vyobrazená na obr. č. 1 pripojenom k...