Patenty so značkou «tvarovka»

Tvarovka, ako napríklad kuchynský drez, umývadlo alebo podobne, a spôsob výroby takejto tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18651

Dátum: 06.09.2011

Autori: Paternoster Rudolf, Geier Josef, Reichenberger Roland

MPK: C04B 26/06, B29C 39/02, A47B 77/02...

Značky: spôsob, například, kuchyňský, umývadlo, tvarovky, výroby, podobně, takejto, drez, tvarovka

Text:

...od 65 do 76 . Tým sa zaručuje pevnosť a predovšetkým odolnosť proti poškrabaniu tvarovky.3 0021 Vjednom uskutočnení vynálezu majú častice plniva oproti spojivu vyššiu tvrdosť podľa Mohsa. Tým možno výberom častíc plniva určovať, alebo v každom prípade do veľkej miery ovplyvňovať mechanické vlastnosti, predovšetkým odolnosť proti oderu. Vjednom uskutočnení vynálezu má viac ako 50 , výhodne viac ako 75 častíc plniva Mohsovu tvrdost...

Tvarovka zo suchej malty a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14230

Dátum: 08.12.2010

Autori: Stumpf Thomas, Boenkendorf Ulf

MPK: C04B 28/02, C04B 28/08, C04B 28/10...

Značky: výroby, malty, spôsob, suchej, tvarovka

Text:

...(DE 102 33 833 A 1). Preto sa navrhuje, aby priemyselná suchá malta bolauspôsobená tak, aby čiara zrnitosti obsahovala aspoň dve triedy veľkosti zŕn, a aby triedy veľkosti týchto zín boli také, aby priememá veľkosť zrna vyššej triedy veľkosti zŕn bola 1,5-ažSO-násobkom strednej veľkosti zrna nižšej triedy veľkosti zŕn.0014 Tento vynález má iný prístup, v ktorom sú ako pomocné lisovacie prostriedky používané rozdrviteľné, porézne ľahčené...

Stavebná tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286511

Dátum: 12.11.2008

Autor: Kasa Martin

MPK: E04B 2/14

Značky: stavebná, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná tvarovka na murivá, ktorá má bočné spojovacie plochy (3, 4) a hornú a dolnú dosadaciu plochu (1, 2), pričom do každej bočnej spojovacej plochy (3, 4) je zapustený aspoň jeden výrez (5) v odstupe od obidvoch horizontálnych hraničných hrán hornej a dolnej dosadacej plochy (1, 2), ktorý sa rozprestiera len po časti výšky (h) stavebnej tvarovky.

Vytláčaná, vstrekovaná alebo vyfukovaná plastová fúrka, fiting alebo tvarovka z plastu na výrobu potrubia a spôsob výroby východiskového kompozitného materiálu, strednej vrstvy vytláčanej, vstrekovacej alebo vyfukovacej plastovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286414

Dátum: 22.08.2008

Autor: Rosenberg Gerhard

MPK: B32B 1/00, F16L 11/08, B32B 27/18...

Značky: plastovej, výroby, spôsob, výrobu, vytláčaná, východiskového, plastová, vstrekovacej, tvarovka, vyfukovaná, vrstvy, vstrekovaná, vytláčanej, potrubia, materiálů, kompozitného, strednej, plastů, rúrky, fúrka, vyfukovacej, fiting

Zhrnutie / Anotácia:

Vytláčaná, vstrekovaná alebo vyfukovaná plastová rúrka, fiting alebo tvarovka z plastu na výrobu potrubia na kvapalné, pastovité alebo plynné médiá, je vytvorená s rúrkovým telesom (1) pozostávajúcim najmenej z troch vrstiev (2, 3, 4), s vnútornou vrstvou (3) zo základného materiálu a so strednou vrstvou (4) zo základného materiálu a aspoň jedného prídavného materiálu. Vnútorná vrstva (2), stredná vrstva (4) a vonkajšia vrstva (3) rúrky,...

Obvodová tvarovka pre komínové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14840

Dátum: 24.04.2008

Autori: Steinecker Gerald, Pühringer Herbert

MPK: E04F 17/02

Značky: systémy, tvarovka, komínové, obvodová

Text:

...tvarovka na von nevykazuje cylindrický priebežný otvor, ale tento je vytvorený pravouhlo,predovšetkým kvadraticky.0012 Podla osobitného uskutočnenia vynálezu sa obvodová tvarovka podľa vynálezu zabuduje v prechodovej oblasti komína cez prekrytie strechy asíce tak, že horná časť až po oddelovací prstenec je obopnutá manžetovým, tepelno-izolačným vonkajším plášťom, ktorý je účinný akododatočné tepelná bariéra v oblasti a nad prekrytim...

Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284871

Dátum: 28.12.2005

Autor: Vogel Werner

MPK: E04C 1/00, E04B 2/14

Značky: murivo, suché, vybudovanie, suchého, tvarovka, muriva

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muriva. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šírky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vytvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi priečne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka (1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä z ťažkého...

Tvarovka na dno šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7925

Dátum: 19.08.2005

Autor: Schlüsselbauer Johann

MPK: B28B 7/00

Značky: šachty, tvarovka

Text:

...žľabu vyžaduje kvalifikovaný odborný personál a z tohto dôvodu je nákladné. Ďalej to tiež podmieňuje značný nárok na čas, navyše kvalita ručne tvarovaného betónu nie je porovnateľná s kvalitoustrojného zhotovovania dna šachty.0006 Zo spisu DE 43 42 518 Al je známe vytvárať žľab vkladaním ílového škrupinového elementu, ktorý po dokončení dna šachty v ňom ostane a tvori dno žľabu. Aj pritom je ťažké vytvárať individuálnevyrobiteľný žľab,...

Stláčacia tvarovka pre rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3904

Dátum: 17.12.2003

Autori: Romanelli Mario, Romanelli Carmine

MPK: F16L 33/20

Značky: tvarovka, stláčacia, rúrky

Text:

...rúrka a pritláčaná s dobrou odolnosťou voči vyiahnutiu v dôsledku hlbokej deformácie, ktorej jevystavený priemer rúrky V obmedzených oblastiach.0007 Spoje opísaného typu sú známe v celom rade0008 Nevýhoda tohto typu známeho tlakového spoja spočíva V tom, že jeho spoľahlivosť je určená presnosťou, s ktorou je puzdro pritláčané vzhľadomna usporiadanievnútorného prvku, na ktorý je rúrka upevnená.0009 V skutočnosti výstupky deformačnej klieštiny...

Rohová tvarovka s nastaviteľnou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7724

Dátum: 18.07.2003

Autor: Brennan James

MPK: B65D 1/00

Značky: nastaviteľnou, tvarovka, rohová, výškou

Text:

...je zabránené tomu, aby hlavné telesné častikontejnera sa vzájomne dotýkali, čo by nwhlo spôsobiť ich0006 Prepravné kontejnery so zhora opísanými známymi rohovými tvarovkami boli používané celé roky na plavidlách, železničných vozoch, nákladných vozidlách a podobne. obdobné prepravné kontejnery boli rovnako využívané v lietadlách. Bežné známe rohové tvarovky všakvytvárali problémy pri takých uplatneniach.0007 Väčšina lietadiel, využivaných pre...

Keramická tvarovka s fotokatalytickým povlakom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 695

Dátum: 28.05.2003

Autori: Bauer Friederike, Gast Eduard, Thierauf Axel

MPK: C04B 41/89, C04B 41/87

Značky: výroby, tvarovka, povlakom, keramická, spôsob, fotokatalytickým

Text:

...keramickej tvarovky zo základného materiálu z oxidovej keramiky s povrchom, ktorý je samočistiaci pri opršaní alebo ostriekaní vodou, pričom tvarovka má fotokatalyticky aktívny pórovitý povlak z oxidovej keramiky s merným povrchom v rozmedzí 25 m 2/g až 200 m 2/g, s výhodou 40 m 2/g až 150 m 2/g,pričom spôsob zahŕňa nasledujúce kroky(a) miešanie fotokatalyticky aktívneho prášku z oxidovej keramiky, obsahujúceho Tioz, pričom TiO 2 je...

Tvarovka vyrobená zo Söderbergovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11210

Dátum: 01.05.2003

Autori: Becker Robert, Maurer Philippe

MPK: H05B 7/09

Značky: söderbergovej, hmoty, tvarovka, vyrobená

Text:

...22, 24 k spodnej ploche 14.0024 Drážkové priehlbiny 18, 20 majú druhú stenu drážky 26, 28 stúpajúcu od plášťovej plochy 12 k vrchnej ploche 16. Stena drážky 26, 28 tvorí s pozdĺžnou osou z uhol o napríklad 45 °. Obe steny drážky 22, 26, resp. 24, 28, sú vymedzené dnom drážky 30, 32, Iežiacim rovnobežne s pozdĺžnou osou. Dná drážok 30, 32 oboch príehlbín 18, 20 sú navzájom rovnobežne.0025 Tvarovka, zobrazená na obrázkoch 1 až 3, má...

Vytláčaná, vstrekovaním formovaná alebo vyfúknutá rúrka alebo tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283123

Dátum: 03.01.2003

Autori: Taupitz Andreas, Heinrich Gerhard

MPK: F16L 55/033

Značky: tvarovka, vyfúknutá, rúrka, vytláčaná, vstrekovaním, formovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vytláčaná, vstrekovaním formovaná alebo vyfúknutá rúrka alebo tvarovka z polyolefínu alebo polyméru styrénu na dopravu kvapalín v systémoch rúrok na odpadovú vodu. Rúrka alebo tvarovka má v dôsledku vpracovania vhodnej prísady hustotu 1,4 až 2,7 g/cm3, pričom hrúbka steny rúrok alebo tvaroviek sa maximálne rovná jednej dvaatridsatine jej vonkajšieho priemeru a ich hmotnosť na meter je maximálne 3 kg.

Pálená žiaruvzdorná keramická tvarovka, jej použitie a vytvárajúca zmes na výrobu tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 389

Dátum: 08.11.2002

Autori: Nilica Roland, Horn Markus, Buchberger Bernd

MPK: C04B 35/44, C04B 35/111

Značky: keramická, žiaruvzdorná, výrobu, tvarovka, tvarovky, pálená, vytvárajúca, použitie

Text:

...voči vyššie uvedeným kritickým troskám.Oxid hlinitý, zvlášť ako komponent v oblasti zrnitosti 0,5 až 10 mm, môže reagovať s oxidom chrómu (s jenmou zmitosťou) avedie k vytvoreniu uvedených zŕn chrómkorundu,ktoré sú v matrici rozdelené rovnako ako uvedené zrná obsahujúce ZrOZ.e samozrejme, že podľa stupňa znečistenia surovín sa v komponentoch vytvárajúcej zmesi môžu vyskytovať aj ďalšie súčasti a tak sa môžu stať vedľajšími súčasť ami...

Keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 953

Dátum: 30.07.2002

Autori: Pischek Stefan, Meier Peter, Winkelmann Manfred

MPK: C04B 37/02

Značky: keramická, tvarovka

Text:

...oceľovým obkladom, ktorého použitie jehospodárne a pri ktorom použitie bude oceľový obklad aj pri vysokých teplotách podliehať zníženej oxidácii.Podľa vynálezu je predstavená keramická tvarovka, ktorej povrch je prinajmenšom v úsekoch pokrytý oceľovým obkladom, pričom tento oceľový obklad na svojej ploche, ktorá nepokrýva tvarovku, je pokrytý prinajmenšom v úsekoch vrstvou látky zabraňujúci tvorbe okovín.Zníženie alebo zabránenie tvorby...

Ľahčená tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1404

Dátum: 05.03.1997

Autor: Dobrocký Juraj

MPK: E04C 1/39

Značky: ľahčená, tvarovka

Text:

...z diatomituPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie vysvetlené s odkazmi na priložené obrázky, ilustrujúce jeho uskutočnenie,kde na obrázku 1 je znázornený pohľad z predu na tvarovku,na obrázku 2 pohľad zboku na tvarovku a na obrázku 3 je zná zornená tvarovka v axonometrii.Na obrázku 1 a 2 sú znázornená pohľady na tvarovku z predu a 2 boku, kde bl je označená dĺžka spodnej vnútornej hrany tvarovky a b 2 je označená...

Priečne dierovaná tvarovka s podlhovastými priechodnými štrbinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278302

Dátum: 04.09.1996

Autor: Koch Gerhard

MPK: E04B 2/14

Značky: priečne, tvarovka, štrbinami, priechodnými, dierovaná, podlhovastými

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne dierovaný stavebný blok (1) obsahuje zvislo prebiehajúce štrbiny (2), ktoré sú v pôdoryse usporiadané do navzájom rovnobežných radov (3). Pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností a nosnosti stavebného bloku (1) sú jeho zvukovoizolačné vlastnosti podstatne zlepšené, ovšem ak je pomer maximálnej dĺžky (L) štrbín (2), meraný v smere osi radu (3), k minimálnemu odstupu (D) dvoch susedných štrbín (2), patriacich k susedným radom (3), v...

Tvarovka alebo rúra z liatiny alebo ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 279301

Dátum: 07.02.1996

Autori: Marschall Klaus, Hain Winfried

MPK: F16L 55/02, E03C 1/12, F16L 58/14...

Značky: liatiny, ocele, rúra, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) alebo rúra má tvar oblúka alebo nátrubku. Na vnútornej stene (19) tvarovky (1) alebo rúry je nanesená hladká vrstva (18) s uzavretými bublinami (20), ktorá pozostáva zo smaltu obsahujúceho uzatvorené bubliny (20) pohlcujúce hluk a je aspoň 0,3 mm, výhodne asi 0,5 mm hrubá. Vo vrstve (18) smaltu uzavreté bubliny (20) sa líšia svojou veľkosťou a majú priemer až 0,12 mm. Pritom je výhodné také husté usporiadanie a rozdelenie...

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279210

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gajdík František, Gajdík Pavel

MPK: E04B 2/52, E04B 2/46

Značky: použitím, zvislých, konštrukcií, tvaroviek, stropných, murovanie, doskových, tvarovka, dutých, pilierová

Zhrnutie / Anotácia:

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek, s priebežnými dierami okolo stredovej armovacej diery, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje rohové priebežné diery (9, 10) ohraničené vonkajšími obvodovými rebrami (14, 15) a každá z týchto dier (9, 10) je aspoň jedným vnútorným rebrom (12, 13) pozdĺžne rozdelená, pričom priečne profily takto vzniknutých dier (9, 10) zodpovedajú tvaru a...

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím stropných dosiek Hurdis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 227

Dátum: 09.09.1993

Autori: Gajdík Pavel, Gajdík František

MPK: E04B 2/14

Značky: použitím, stropných, tvarovka, hurdis, pilierová, dosiek, zvislých, konštrukcií, murovanie

Text:

...7 znázorňuje systém stavby svislých stěn s použitím stropnich desek s Šikmými čely zkosenými v úhlu 60 ° s pilířovýmiPilíŕová tvarovka jako základní prvek umožňující použití stropních desek Hurdis pro zdění svislých konstrukcí tvoří téleso vyrobené z pálené hlíny, případně z jiného materiálu. Její tělesné vytvoření je zŕejmé z obr. l, 4, 6 a 6 a. Okolo středové armovací dutiny §, která má průřez ve tvaru osmiúhelníku,jsou uspořádány...

Porézní keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2

Dátum: 16.12.1992

Autori: Navrátil Ladislav, Kučera František, Langer Jiří, Kermes Josef

MPK: C04B 38/00, B01J 32/00

Značky: tvarovka, porézní, keramická

Text:

...také u plynových turbin. chemických výrob v patrakolonových aparátech a při odstraňo vání a nebo těžbě radionukliďů. vzácných kovů a podobně.Cílem předloženého řešení je odstranit nedostatky známých obdobných produktů. zejména vytvořit vysoce odolný anorganický skelet nosiče s pěnovou strukturou a přitom s vysoce rozvinutým povrchem vhodným pro nanášení katalyzátorů. sor bentů. selektivních sorbentü a povrchově aktivních látek.přičemž tohotn...

Dutá keramická tvarovka pro obkládání vnitřního povrchu stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270762

Dátum: 12.07.1990

Autori: Červinka Jaroslav, Křen Petr, Krejcar Milan, Janulík Stanislav

MPK: E03F 3/04

Značky: dutá, stoky, povrchu, keramická, vnitřního, tvarovka, obkládání

Text:

...shodně válcovitě vyduté e vzájemně protilehlé menší etäny jsou opatřeny podélným středovým vrubem. Dutina tvarovky může být rozdělena dvěma nebo více přepážkami, opatřenými také podélným středovým vrubem. Vzá jemně protilehlš menší stěny mohou být eedlovitě vypuklé. vnější povrch vydutých proti-lehlých větších stěn je s výhodou opetřen glazurou.Výhodou duté keramické tvarovky podle vynálezu je. že je snadno zhotovitelná běžnou výrobní...

Tvarovka pro utěsňování V kokil na licí desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262496

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svárovský Vratislav, Kodejš Václav

MPK: B22D 7/12, B22D 7/06

Značky: tvarovka, desce, kokil, licí, utěsňování

Text:

...tvarovka je tvořeno rámečkem,napríklad pleohovým, jehož jednotlivé strany jsou z vnější strany ohnuty směrem od zakladny nahoru v úhlu rovnem 90 ° a současně z vnější strany vychýleny nahoru od svislé osy kokily o ostrý dhel rovný 5 až 30 °, Výhodou tvarovky podle vynálezu je především dokonale vykrytí spary mezi kokilou a licí deskou, dále í současně ochrana poěkozenýoh hran kokily, takže nedochězí k obtížím při stripování ingotů z kokil....

Lehčena tvarovka, zejména keramická

Načítavanie...

Číslo patentu: 237180

Dátum: 01.10.1987

Autori: Machovec Rudolf, Navrátil Dušan, Šamonil Karel, Prokeš Bedřich, Roch Jiří

MPK: E04C 1/08

Značky: lehčená, tvarovka, zejména, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Lehčena tvarovka, zejména keramická, je určena pro stěnové konstrukce zděné na stavbě nebo prefabrikované. Každá ze dvou vzájemně protilehlých obvodových stran tvarovky je opatřena alespoň jednou drážkou profilu L nebo T, kterou obklopují štěrbiny profilu L nebo T.

Dutinová tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250197

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubský Alexander

MPK: E04C 1/10

Značky: dutinová, tvarovka

Text:

...nojnonn 2 d, nn .jejichž vnłdäích plochách otin, rovnoběžných s osoni průchooích dutín, deou výotupląy o vybrání pro súbor ae eouoodníni tvorovkeni.Užlí atěno tverovky je opotřeu uprostřed sve šířky vystupujícín łebron a protilehlá užěí etěna je opetřene osovou drúškou, přičenł každú lirlí ethn n v oio Jedno poloviny své šířky vyatupující iebro n v oae druhů poloviny drišku, přičenš proti iobru Jedně širší ntčlw je uníetčne nn protilehlć...

Tvarovka pro bezmaltové zdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230302

Dátum: 15.10.1986

Autor: Suchánek Karel

MPK: E04C 1/12

Značky: tvarovka, zdění, bezmaltové

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka pro bezmaltové zdění, jejíž příčný průřez má tvar obrysu skupiny nejméně tří šestiúhelníků přisazených k sobě jednou ze šesti stran, vyznačující se tím, že obrys jejího příčného průřezu je tvořen obrysem skupiny šestiúhelníků, přisazených k sobě a uspořádaných do řad o stejném počtu šestiúhelníků, ve kterých jsou každé dva šestiúhelníky k sobě přisazeny pouze šikmou stranou a spojnice středů každých tří šestiúhelníků ležících v řadě...

Potrubní tvarovka, zejména oblouk pro dopravu sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234087

Dátum: 01.10.1986

Autori: Štifter Ladislav, Kohout Vladimír, Janoušek Jaromír

MPK: B65G 53/52, B65G 53/38

Značky: zejména, oblouk, dopravu, tvarovka, potrubní, sypkého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadná opravitelnost a několikanásobné zvýšení životnosti potrubní tvarovky, sestávající z pláště a například čedičovýstelky, v níž je upraven průtočný průřez s náběhovou částí kolmou na rovinu ohybu dopravovaného materiálu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že náběhová část (15) průtočného průřezu (8) je přímková, výstelka (2) je v místě náběhové části (15) tvořena výměnnými segmenty (7), přičemž plášť (1) je v místě segmentů...

Unifikovaná tvarovka na úpravu pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229787

Dátum: 01.05.1986

Autori: Molnár Alexander, Bocko Štefan

MPK: F27D 1/04

Značky: unifikovaná, vozov, pecných, úpravu, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Unifikovaná tvarovka na úpravu pecných vozov vyznačená tým, že v spodnej časti má skosené hrany pre nahromadenie úlomkov /3/, ložná plocha má pravidelne obdĺžnikový tvar, v spodnej časti je vytvorený ozub na zamedzenie bočného posunu tvaroviek ne konštrukciu vozíka /5/, ktoré po uložení na pecný vozík vytvoria medzery /l/.

Obkladová tvarovka pro prefabrikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220546

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ležatka Aleš, Jílek Jiří

Značky: obkladová, prefabrikaci, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru stavebnictví a v jeho rámci dokončovacích prací a vnějších povrchových úprav. Vynález řeší zajištění dostatečné těsnosti spár mezi obkládačkami bez použití pružných roštů a jiných přípravků, jako jeden z důsledků výroby prefabrikovaných obkladů stavebních dílců přímo ve výrobně prefabrikátů. Podstatou vynálezu je obkladová tvarovka určená zejména pro prefabrikaci obkladu stavebních prvků. Tato tvarovka se vyznačuje tím, že...

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215274

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: tvarovka, keramická, zvláště, stavební, horizontální, dílce, spínané

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce, vyznačená tím, že má horní stěnu tvarovánu v širší drážku (1), jejíž stěna (2) má uprostřed oddělitelný, spojovací můstek (3) uzavírající průběžný otvor (5), přičemž dolní stěna (4) je opatřena průběžným dutým žebrem (6) vystupujícím o průběžného otvoru (5) a tvárnice je vylehčena průběžnými otvory (7).

Potrubní tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222127

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kudela Stanislav

Značky: tvarovka, potrubní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potrubí a armatur a týká se potrubní tvarovky tvaru "T", křížového tvaru, případně speciálního křížového tvaru. Podstatou vynálezu je, že nosné potrubí je opatřeno kuželovým vybráním, jemuž kuželovitostí odpovídá kuželový přechod odbočných hrdel, kde v místech koncentrace napětí, tj. v místech proniku odbočných hrdel do nosného potrubí jsou vevařena eliptická výztužná žebra, jejichž styková místa jsou spojena obvodovým...

Závěsná keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214141

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hamouz Zdeněk

Značky: keramická, tvarovka, závěsná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramického průmyslu a řeší vhodný tvar závěsné keramické tvarovky pro těsné závěsné stropy pecí a jiných tepelných zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsná keramická tvarovka má všechny svislé stěny v horní části opatřeny zkosením. Spojením s dalšími obdobnými tvarovkami se vytvoří klínové drážky v obou kolmých směrech, které po vyplnění tmelem nebo jinou těsnící hmotou zaručují absolutní těsnost stropu. Vynálezu...

Klampiarska tvarovka pre ukotvenie krytiny na prečnievajúcich konštrukciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216277

Dátum: 15.05.1984

Autori: Vavrek Ladislav, Švárna Bohuslava, Švárny Vladimír

Značky: prečnievajúcich, ukotvenie, konštrukciách, krytiny, klampiarska, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Klampiarska tvarovka pre ukotvenie krytiny na prečnievajúcich konštrukciách, pozostávajúca z vonkajšej a vnútornej časti, medzi ktorými je medzera pre krytinu, vyznačená tým, že vnútorná časť (1) je tvarovaná tak, že horný koniec je rovnobežný so zvislou plochou (3) a je od prvého príchytného bodu (4) ohnutá pod uhlom (?) v rozmedzí od 45° do 90°, potom je ohnutá rovnobežne so zvislou plochou (3), potom je ohnutá pod uhlom (?) v rozmedzí od 90°...

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216257

Dátum: 15.05.1984

Autor: Žila Vladimír

Značky: protihlukových, stien, stavbu, kazetová, tvarovka, samonosná, premennej, hrúbky

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky v tvare šesťbokého hranola s hornou stenou a spodnou stenou rovnobežnou, s protiľahlými bočnými stenami zbiehavými a čelnou stenou, do ktorej vyúsťuje nepriebežná dutina, dlhšou ako je zadná stena, vyznačujúca sa tým, že má najmenej dva vystupujúce ozuby (7) prebiehajúce zvislo po celej výške na každej z dvoch bočných stien (3).

Zdicí, zejména lehčená tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216089

Dátum: 15.05.1984

Autori: Vranka Ludvík, Pouchlý Jaroslav, Brunner Evžen

Značky: lehčená, zdicí, tvarovka, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zdicí, zejména lehčená tvarovka. Účelem použití tvarovky je dosažení zvýšených tepelně technických vlastností dílců jejím spojováním s ostatními pomocí tmelů. Tvarovka je na jedné stykové ploše opatřena zahloubeními a na druhé stykové ploše výstupky. Dále je opatřena průběžnými otvory a drážkami pro ukládání výztužných tyčí.