Patenty so značkou «tvarově»

Spôsob a rezacie zariadenie na rezanie polotovarov pevných na rezanie z ľahčeného betónu na tvarové telesá z ľahčeného betónu a spôsob a zariadenie na zhotovenie tvarových telies z ľahčeného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10118

Dátum: 06.10.2009

Autori: Builleul Guido, Heerens Ingo

MPK: B28B 11/14, B23D 57/00, B26D 1/553...

Značky: zhotovenie, rezanie, tělesa, betonů, pevných, tvarově, tvarových, spôsob, rezacie, telies, polotovarov, zariadenie, ľahčeného

Text:

...svojich úzkych stranách. Na rezanie sa nosný rám spustí, a blok sa len ešte, ležiac na pozdĺžnych tyčiach, posúva cez zariadenie, pričom rezacie drôty sa preťahujú cez medzery medzi pozdĺžnymi tyčami. Po rezaní sa rozrezaný polotovar z pórobetónu s pozdĺžnymi tyčami umiestni zase na nosnom ráme, a s ním a pozdĺžnymi tyčami na ležato vytvrdí v autokláve parou. Výhodné je pritom to, že pomocoudrôtov, kmitajúcich vysokou frekvenciou, sa dosiahnu...

Optimálne tvarové faktory pre optické šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8380

Dátum: 04.04.2006

Autori: Simpson Michael, Hong Xin, Van Noy Stephen, Zhang Xiaoxiao, Karakelle Mutlu, Stanley Dan, Xie Jihong

MPK: A61F 9/00, G02C 7/02, A61F 2/16...

Značky: šošovky, optimálne, faktory, tvarově, optické

Text:

...približne O do približne 2.0012 V niektorých uskutoćneniach, V ktorých jeden alebo Viac ako jeden povrch očnej šošovky vykazuje asferickosť, sa tvarový faktor šošovky (napríklad vnútrooćnej šošovky IOL) môže voliť ako funkcia takej asferickosti, aby optimalizoval optickú Výkonnosť šošovky. Tento vynález poskytuje očnu šošovku majucu optické teleso s predným povrchom a zadným povrchom, kde aspoň jeden z povrchov vykazuje asferický profil...

Tvarové teleso, predovšetkým prídržná lišta na okenné tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4658

Dátum: 13.08.2005

Autor: Chlebecek Wolfgang

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: tabule, lišta, těleso, prídržná, tvarově, okenné, predovšetkým

Text:

...V tvarovej oblasti, čím je umožnené prispôsobenie montážnej alebo demontážnej sily tvarového telesa na rôzne prípady použitia. Pritom môže byt prostredníctvom vhodnej voľby počtu vybraní dosiahnuté Cielené riadenie montážnejOkrem toho poskytuje kombinácia počtu vybraní s inýmitvarovej oblasti alebo vložky, a s materiálom tvarového telesa alebo vložky, mnoho variačných možností na plynulé nastaveniemontážnej alebo demontâžnej sily.S výhodou...

Použitie agonistov a antagonistov nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu na nesystematické potieranie parazitov, prostriedok a tvarové telesá na toto potieranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284104

Dátum: 11.08.2004

Autori: Hopkins Terence, Dorn Hubert

MPK: A01N 51/00, A01N 61/00

Značky: agonistov, použitie, potieranie, tvarově, receptorov, hmyzu, parazitov, nesystematické, tělesa, acetylcholínových, prostriedok, nikotínových, antagonistov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie agonistov a antagonistov nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu na nesystematické potieranie parazitujúceho hmyzu, ako sú blchy, vši alebo muchy, na ľuďoch a zvieratách, pričom ako účinnú látku využívajú jednu alebo viac zlúčenín všeobecného vzorca (I). Význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise.

Tvarové teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3354

Dátum: 14.07.2004

Autor: Naesens Dimitri

MPK: B27N 3/00, B27N 3/08, B29B 17/00...

Značky: spôsob, těleso, tvarově, výroby

Text:

...telies, je takto získaná vytvorením spojenia polymérom, výhodnejšie použitím polyméru na polymerizáciu. Podľavariantu, možno spojenie získať tak isto vzájomným spojením(zlúčením) častíc polyméru pridaním aditív. Týmto spôsobom vytvrdené spojivo, najmä vytvrdená melamínová živica, obsiahnutá v časticiach s drevitými vláknami, pochádzajúcich z tvarových telies MDF alebo HDF, ovplyvňuje spojenie alebo priľnutie polyméru a tieto drevité vlákna,...

Dutý tvarovaný profil a tvarové prievlaky a tŕne na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3821

Dátum: 08.06.2004

Autori: Krišica Jaromír, Svorník Jan, Pluháček Petr

MPK: B21D 15/04, B21D 37/00

Značky: prievlaky, výrobu, tvarově, tvarovaný, dutý, tŕne, profil

Text:

...tŕň je výhodne vytvorený tak, že každé jeho profilové ostrie je na povrchu tvarového tŕňa vo forme aspoň jednej drážky alebo výbežku v tvare úseku jednochodej skrutkovice.Tvarový tŕň na výrobu dutého tvarového profilu opatreného viacchodou skrutkovicou je opatrený sústavou proñlových ostrí vo forme sústavy drážok alebo výbežkov spoločne v tvare úseku viacchodej skrutkovice. Profilové rezné hrany sú výhodne situované tak, že...

Tvarové pružiny na upevnenie podlahových roštov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2206

Dátum: 11.06.1999

Autori: Lazor Zdenko, Pavlovský Alexander, Mikloš Vladimír

MPK: E04F 15/02

Značky: tvarově, upevnenie, roštov, pružiny, podlahových

Text:

...posunú v smere kolmom na smer nosníkov a to môže spôsobiť prepadnutie roštov medzi nosníky. Posun roštov súbežne so smerom nosnej konštrukcie spôsobí vytvorenie nezakrytej podlahovej plochy. Tieto následky z hľadiskaŠtandardné svorky účinkov skrutkového spoja upevnia rošt o konštrukciu silou, úmernou sile dotiahnutia skrutky. Rošt je pritláčaný zhora koncovým dielom svorky (tzv. kridelko, tanier alebo iný tvar), sila pôsobí na nosné, pripadne...

Liate plastové tvarové diely a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279683

Dátum: 15.07.1992

Autori: Frank Lothar, Hock Klaus, Shock Friedrich

MPK: C08F 2/44, C08K 7/00, C08K 13/04...

Značky: výroby, spôsob, liate, tvarově, diely, plastové

Zhrnutie / Anotácia:

Liate plastové tvarové diely s organickou polymérnou matricou, ktorá je plnená granulovaným anorganickým plnidlom vo forme zŕn, obsahujú ešte ďalší komponent z lístkovitých častíc usporiadaných v polymérnej matrici z väčšej časti rovnobežne s povrchom tvarového dielu. Orientácia lístkovitých častíc so smerom prúdenia sa dosiahne primiešaním týchto častíc s priemerom v jednej rovine 30 až 200 um ešte pred zavedením do formy, pričom vzniknutá...

Tvarové teleso, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280207

Dátum: 13.08.1991

Autor: Rettenbacher Markus

MPK: C08J 9/12, B29C 67/22, B27N 3/28...

Značky: těleso, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, výroby, spôsob, tohto, tvarově

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané teleso je na báze základnej masy, ktorá obsahuje pevnú matricu obsahujúcu bublinky alebo póry, z 5 až 85 % hmotnostných, vztiahnuté na sušinu základnej masy aspoň jedného spojiva. Aspoň jedno spojivo je zvolené zo skupiny zahrnujúcej škroby, dextríny, pektíny, kolagény, bielka a kaseíny. Základná masa okrem toho obsahuje ako modifikátor vlastností spojiva aspoň jeden hydrofóbny prostriedok zvolený zo skupiny zahrnujúcej prírodné alebo...

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, tvarově, výroby, forem, složitých, postupy, galvanoplastické

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Združený nástroj pre vrtanie a tvarové zahlbovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269009

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kočický Jozef, Matunák Ján, Žigrai Miroslav, Pétery Jozef

MPK: B23B 51/08, B23B 51/10

Značky: združený, nástroj, tvarově, vŕtanie, zahlbovanie

Text:

...39 a ggg sú opatrene priechodzim vnútorným zavitom 5 opačneho stůpanie v zloženom stave rovnobežným a vodiacim vybranin 3 telesa Z. osi priechodzich vnútorných zavitov 3 sú uaporiadane ainobežne k zvislej osi 5 telesa 3 m zavitu Š sú v zabera a dvojicou súosich unažacich skrutiek 22. Nlmvy 21 unašacich skrutiek gg sú sůoao otočne uložene v spoločnej dražke 5 telesa 3 a usporiadané vzajoane otolne, pričon medzi nini je uložený aspoň jeden...

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Válka Miroslav

MPK: B23Q 3/06, B23Q 3/08

Značky: skříňového, upínač, patrový, součástí, tvarově, samočinný, charakteru, příbuzných

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Stroj na výrobu tvarově spřádaných lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 266210

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gluško Michail, Zachrjamin Anatolij, Skalackij Viktor

MPK: D07B 3/02, D07B 7/02

Značky: stroj, tvarově, spřádaných, výrobu

Text:

...9.B qpyrnx Bapnaurax B qacwnocru, npn nunonuennu Mamnnu c Hnuanpuqecxuuu ponnxamm 6 H onpanxoü 3 (mHr.1) uenecooôpasno YCTHHOBHTB DOHHKH 6 na 3 Kc~ ueHTpHKonux ocxx 18 (mHr.4) c axcuenwpncurerou 1 nna perynupoàxú cTeneHn oömarun ncxonnbm sneuenmon 9. .Hpu ucnonueunu Mamuuu c Henpuaonnoů oöoňuoü 5 Boauomex napaaur amnónnenna oñoünu 5 c sxcuenwpuuno pacnonomenxuu nporuaonecom 19 (mur.5) HHH c mecwxnuw Kpenneuueu oöoümu 5 K Henonauxuouy...

Tvarově pružné průvlekové čidlo střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264462

Dátum: 14.08.1989

Autor: Trinkewitz Zdeněk

MPK: G01R 1/20

Značky: proudu, čidlo, tvarově, průvlekové, pružné, střídavého

Text:

...vodiče stroje rozpojit, aby na ně bylo možné měřicí transformátory navléknout.Uvedené nevýhody jsou odstreněny tverově pružným průvlekovým čidlem pro měření střidavého proudu, jehož podstata spočivá v tom, že pružné nemngnetické a elektricky nevodivé jádro s dutinou ve své podélné ose je ve tvaru prstence nebo mnohoúhelníku přerušenáho vzduchovou mezerou a je opatřeno vinutim se dvěma vývody, které jsou umistěny na jednom koncijádra. zpětný...

Zařízení pro přepravu tvarově nesouměrných stavebních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262173

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ivan Vladimír, Jaroň Jaromír, Brázda Jiří

MPK: B65D 19/44

Značky: tvarově, nesouměrných, prepravu, panelu, stavebních, zařízení

Text:

...spojené se současným způsobem přepravy .atikových panelü, zejména .atlkových jpanelů s klín-ovým vylehčením. To znamená, že umožňuje mnohonásobne vyšší využitelnost cpůdorysnévho ložního prostoru a tím využití tomáže jpřepravnĺho vozidla. Tím dochází ke značné úspoře pohonných hmot ve srovnání se současným staVem. Dále se podstatné zvyšuje stabilita přepravovaných atikových panelu .a současně se docilu-je vyšší bezpečnosti při vlastní...

Lineární krokovací dopravník pro značení držátek štětců a tvarově podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261965

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matějka Václav, Rada Josef, Veselý František

MPK: B65G 25/04

Značky: držátek, podobných, krokovací, tvarově, stětců, výrobků, lineární, dopravník, značení

Text:

...líšt 5.1 opatřeným ve spodní části kluzným posuvovým vedením 3.1 suvně uloženým v tělese valivého vedení 2.4, přičemž pevné lišty 4 a pohyblivé lišty 5 jsou navzájem rovnoběžně uloženy. Pohyblivé lišty 5 jsou v horní části op-atřeny po celé délce prizmatickými výřezy 5.2. Pevné lišty 4 jsou shodnýníi prizmatickými výřezy 4.2 opatřeny cca v 9/10 své délky, kdy koncová část lišty 4.3 je plochá, mírně sešikmená umožňující odvelování výrobků...

Způsob měření opotřebení tvarově složitých strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261378

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Luboš

MPK: G01B 5/26

Značky: složitých, opotřebení, součástí, strojních, způsob, měření, tvarově

Text:

...Zhotoví se příčné řezy obou od litků v týchž místech, jejichž plochy se přenesou na milimetrový papír a zplanimetrují se. Poté se plochy převedou na obdýLníky o společné základné a z jejích rozdílu.se usuzuje navelikost opotřebení měřené strojní součástí.Výhodou tohoto způsobu je, že dovoluje velmi rychle a přesně stanovít celkový stav měřené součástí po určité době provozu, a to i v několika částech součástí. Lze názorně a přehledně...

Upinač tvarově složitých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255751

Dátum: 15.03.1988

Autori: Blesník Karel, Trnka Antonín

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, složitých, obrobků, tvarově

Text:

...obrobků podle vynálezu je schematícky znázorněno na přiložených výkresech, kde je na obr. 1 celkový pohled na uspořádání stavitelných dosedacích líšt v nárysu, obr. 2 představuje detaílni uspořádání pohonu sta~ vitelných dosedacích líšt a na obr. 3 je celkový pohled na uspořáe dání stavitelných dosedacích líšt v bokorysu.Upínač tvarově složitých obrobkú tvoří základní těleso 1,vybavené nezakreslenýmí upínacími elementy běžného provedení....

Spôsob upnutia tvarove zložitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246016

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lemešányi Mikuláš

MPK: B23Q 3/06

Značky: upnutia, spôsob, obrobkov, tvarově, zložitých

Text:

...na obr. 1 je znázornená zostava s čiastočným upnutim podľa vynálezu v čiastočnom reze. Na obr. 2 je znázornená zostava s upnwtým4 obrobkom v čiastočnom reze a na obr. 3 iný príklad upnutie podľa. Ivynálezu.Postup upínania je nasledovný Najprv sa prípravok 1 D, napríklad známy formovací rám, SÚFHILHÍCBÍHÍ x 1, yj, 21, polohuje voči stroju 6 U na upínacej d-oske 50. Potom sa ,polohovaně voči prípravku 1 U o sürad~ niciach x 2, yg, 22 v...

Žiaruvzdorné magnéziouhlíkové tvarové stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250761

Dátum: 14.05.1987

Autori: Staroň Jozef, Kováč Vladimír

MPK: C04B 35/04

Značky: žiaruvzdorné, magnéziouhlíkové, tvarově, stavivo

Text:

...hutníckych pecí a .nádob žiadúce, môže sa -časť slinutej magnézie s obsahom oxidov železa 5 až 8 percent nahradit magnéziou tavenou, v zrnitosti nad 0,5 mm.Použitie magnézie s obsah-om 5 až 8 oxidov železa v zrnitosti nad 0,5 mm je možné aj v prípade, tak ona obsahuje viac ako 5 CaO a je tzv. dolomagnéziou a ak obsah ostatk-ového uhlíka v stavive je väčší ako 4,5 0/0. Na to, tby napr. pri pomere MgO k CaO 1 1 vznikla v prítomnosti...

Způsob galvanoplastického vylučování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249599

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: vrstev, galvanoplastického, tvarově, předmětech, funkčních, vylučování, složitých, způsob

Text:

...na styku» vých plochách se základním materiálem.uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanoplastickéhm vy 1 u~ čování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech, zejména na dílčích funkčních částich strcjních součástí, prowáděný pcmo~ ci tvarovaného stínění podle vynálezu. Postata vynálezu spočíva v tom, že se nejprve celý předmět zalije pomocí kaučukové zelévecí hmoty do tvarovaného stinění, ktoré se pouwlv místech...

Tvarově stabilní kadeřená příze z celulózových vláken a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Švec Zbyněk, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: její, celulózových, kadeřená, vláken, stabilní, způsob, tvarově, výroby, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Kadeřená příze a obsahem alespoň 50 % celulózových vláken, která má zkadeření zafixováno kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde znamená k číslo 1 nebo 2, n číslo 1, 2 nebo 3, X aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y skupinu vázanou na N-atomech cyklické skupiny M M pěti nebo šestičlennou skupinu s 2 N-atomy, odvozenou od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu nebo imidazolu,...

Zařízení pro frézování tvarové strany konců trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237579

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaníček Jaroslav, Bulíček František

MPK: B23C 3/04

Značky: frézování, trubek, konců, tvarově, zařízení, strany

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro frézování tvarové strany konců trubek je svou koncepcí určeno hlavně pro frézování přivařovacích trubkových nástavků pro komory parních kotlů a výměníků. V jedné operaci vzniknou dva nástavky, včetně úkosu pro svár. Výchozí materiál - trubka, je upnuta na obou koncích do otočných upínacích hlav, synchronně poháněných od prvé výstupní hřídele převodové skříně. Upínací hlavy jsou nezávisle na sobě posuvné ve směru své osy v koníkách,...

Způsob výroby tvarově složitých výlisků, zvláště zalomených hřídelů v ohýbacím nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 234942

Dátum: 15.01.1987

Autori: Grégr Miroslav, Elfmark Jiří

MPK: B21K 1/08

Značky: složitých, zalomených, nástroji, zvláště, tvarově, způsob, výroby, hřídelů, ohýbacím, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení a přesnost výroby výlisků při současném snížení spotřeby kovu a výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla, kde tvarový předkovek (1) se ohýbacím trnem (2) ohne o 180° přes ohýbací část ohýbacího nástroje (3) s poloměrem ohybu odpovídajícím 0,2 až 0,5násobku rozdílu mezi délkou tvarového předkovku (1) a šířkou jeho kalibrační dutiny, do které se zalisuje, načež se...

Způsob ohýbání tvarově složitých výlisků, zejména zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Barteček Roman, Grégr Miroslav, Elfmark Jiří, Burda Svatopluk

MPK: B21K 1/08

Značky: způsob, složitých, zejména, ohýbání, zalomených, hřídelů, tvarově, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení deformace a tím i spotřeby kovů a celkových výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla z tvarového předkovku (3) v ohýbacím nástroji, kde na plochách tvarového předkovku (3), které jsou při ohýbání namáhány takovým napětím, se v místech, kde se soustřeďuje hlavní část plastické deformace, zhotoví vybrání (4), popř. i (5), jejich hloubka je 0,1 až 0,5násobkem tloušťky...

Vrstvený materiál pro tvarové čalounění a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233001

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tesař Petr, Lukovský Leo

MPK: D06N 7/00, B32B 5/24

Značky: způsob, čalounění, tvarově, výroby, materiál, vrstvený

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvený materiál pro tvarové čalounění je vytvořen z vrchní potahové látky nebo pleteniny ze syntetických vláken, mezivrstvy polyuretanové pěny a spodní termoplastické polyuretanové fólie. Tento vrstvený materiál je možno vakuově nebo mechanicky tvarovat. Vytvarované přířezy se v další pracovní operaci vypění polyuretanovou pěnou a slouží jako kompletní čalounění v automobilovém a nábytkářském průmyslu.

Zařízení pro tvarové a šikmé upalování konců trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230747

Dátum: 15.06.1986

Autor: Válka Petr

MPK: B23K 37/00

Značky: tvarově, konců, upalování, trubek, zařízení, šikmé

Text:

...(ve tvaru válcová plochy) je seblokovdno vzájemné poctačení vnitrního kruhu 13 v unáäecím kruhu u.Vzájemnou polohou unáiecíhc kruhu | vůči konzolám Lg se nastavuje sklon ikmého rovinnóho ŕesu. Vsájemnou polohou vedení 23 vůči rámu L se nastavuje vzdálenost bodů pálené křivlqr od ony upalovanć trubky ž. Vzdjemnouipolohou ramena 12 vůči vosíku L 1 se nastavuje polomdr pálené vílcově plcclw (pro tvarový free). V případě äilnneho rovinného i-ezu...

Způsob výroby tvarově složitých předmětů z práškového taveného křemene keramickou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 226052

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kára Josef, Vaněk Mojmír, Hovorka Oldřich

Značky: křemene, práškového, předmětů, tvarově, keramickou, technologii, složitých, způsob, výroby, taveného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tvarově složitých předmětů z práškového taveného křemene keramickou technologií horkého tlakového lití za použití termoplastického pojiva, vyznačený tím, že použité termoplastické pojivo se ze syrového odlitku odstraňuje difuzí do práškového minerálního zásypu pomocí stupňovitě řízeného zahřívání z 20 °C na 250 °C v intervalu 30 až 40 h s výdržemi 1, 4, 3, 4, 3, 3 h na teplotách °C 90,120,150,180, 210 a 240, a dále pomocí výpalu...

Způsob výroby velkoplošných tvarově složitých povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214917

Dátum: 30.10.1984

Autori: Průša František, Svátek Lubomír, Landa Václav

Značky: tvarově, výroby, velkoplošných, povrchu, způsob, složitých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošných tvarově složitých povrchů, vhodných zejména pro výrobu reliéfů, znaků apod., galvanoplastickou cestou vyznačený tím, že se originál z nekovového materiálu střídavě pokovuje v sulfamátové niklovací lázni s leskutvornou přísadou a kyselé mědící lázni s leskutvornou přísadou, přičemž vrstva kovu při jednotlivém vylučování činí 1 až 3 µm a vylučování každého kovu se opakuje třikrát.

Spôsob postupného ostrenia tvarove symetrických súčiastok, najmä tvarových sústružnických nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214110

Dátum: 01.07.1984

Autor: Kubík Mikuláš

Značky: tvarově, spôsob, nožov, súčiastok, sústružnických, postupného, najmä, tvarových, symetrických, ostrenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob postupného ostrenia tvarove symetrických súčiastok najmä tvarových súst užníckych nožov vyznačený tým, že axiálny tvar symetrických súčiastok (2a) sa ostrí tvarovým brúsnym kotúčom (l) negatívneho tvaru symetrickej súčiastky (2a), ktorého šírka negatívneho tvaru je väčšia ako šírka tvarovej symetrickej súčiastky(2a) postupne asiálnym zápichom tvarovej symetrickej súčiastky (2a) do tvarového brusného kotúča (l) z jednej strany a po...

Způsob výroby velkoplošných, tvarově složitých samonosných skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215302

Dátum: 31.05.1984

Autori: Landa Václav, Průša František, Svátek Lubomír

Značky: samonosných, složitých, výroby, skořepin, tvarově, způsob, velkoplošných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošných, tvarově složitých samonosných skořepin, vhodných zejména pro výrobu reliefů, znaků a podobně, galvanoplastickou cestou vyznačený tím, že negativní kopie, zhotovená z originálu z plastu, silikonového kaučuku nebo vosku se na své funkční části pokoví elektrolyticky střídavě vyloučenou vrstvou niklu ze sulfamátového elektrolytu s leskutvornou přísadou a mědi z kyselého mědícího elektrolytu s leskutvornou přísadou,...

Způsob vytváření tvarově přesných a složitých profilů stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213769

Dátum: 01.05.1984

Autori: Chládek Milan, Koutský Rudolf

Značky: vytváření, stavebních, prvků, způsob, profilů, tvarově, složitých, přesných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření tvarově přesných a složitých profilů stavebních prvků předepsaných formou, vyznačený tím, že profil je vytvářen hmotou, zaručující dokonalé okopírování tvaru a zároveň vytvářející kvalitní hladký povrch.