Patenty so značkou «tvarovaný»

Spôsob sekvenčného laminovania optického filmu, zahrnujúceho polarizačný film, na pravouhlo tvarovaný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15132

Dátum: 02.09.2011

Autori: Miyatake Minoru, Nakazono Takuya, Kamijo Takashi, Goto Shusaku, Kitagawa Takeharu, Mori Tomohiro

MPK: G02B 5/30, B32B 37/22, B32B 38/18...

Značky: spôsob, pravouhlo, filmu, laminovania, optického, panel, film, polarizačný, sekvenčného, zahrnujúceho, tvarovaný

Text:

...tilm používa etyIén-vinylacetátový.3 kopolymér, na 60 °C v prípadoch, kde sa ako terrnoplastový živicový ñlm používa nenaplnaný polypropylén,alebo na 70 °C v prípadoch, kde sa ako termoplastový živicový film použlva nenapínaný nylón. Spôsob oplsaný v Patentovom dokumente 1 používa proces jednoosového napínania vo vzduchu za zvýšenej teploty. Okrem toho. ako je oplsané v Patentovom dokumente 1, pomer naplnania je obmedzený na 5-krát alebo...

Tvarovaný ohrievač pre systém generujúci aerosól

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16645

Dátum: 22.12.2010

Autori: Higgins Charles, Greim Olivier, Fernando Félix

MPK: A24F 47/00

Značky: generujúci, aerosol, systém, tvarovaný, ohrievač

Text:

...aj Vonkajší ohrievač. 0007 Určitý počet podlhovastých ohrievacích prvkov je výhodne usporiadaný V podstate rúrkovom tvare. To znamená, že zostava môže mať V podstate tvar rúrky. Aspoň jeden 2 prvého rozmeru, druhého rozmeru a tretieho rozmeru môže byť priemer zostavy. Prvý rozmer je výhodne priemer rúrkovej zostavy na prvom konci. Druhý rozmer je výhodne priemer rúrkovej zostavy na konci ohrevu. Tretí rozmer je Výhodne priemer zostavy V...

Expandovaná polystyrénová častica majúca povrchovú vrstvu s vynikajúcou tvarovateľnosťou, spôsob jej výroby a expandovaný polystyrénový tvarovaný výrobok s použitím tejto častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18703

Dátum: 16.04.2010

Autori: Kim Dong-hyun, Park Bong-kuk

MPK: C08J 9/22, C08J 9/16, C08J 9/224...

Značky: expandovaný, částice, výrobok, vynikajúcou, tvarovateľnosťou, majúca, povrchovú, použitím, polystyrénový, častica, výroby, expandovaná, tejto, polystyrenová, spôsob, vrstvu, tvarovaný

Text:

...rozpúšťadlového typu na bázeterrnoplastickej živice používa iný druh lepíaceho prostriedku, ako napríklad lepiaci prostriedokemulzného typu na báze termoplastickej živice, ako spojivo, aj keď nie je obsiahnuté anorganické aditívum, ktoré negatívne ovplyvňuje tvarovateľnosť, tak tento lepiaci prostriedok vykazuje značne slabú tvarovateľnosť (napríklad živicová zložka povrchovej vrstvy sa vylúhuje) v dôsledku vlhkosti v expanznom tvarovacom...

Expandovateľné polystyrénové častice, ich zmes, spôsob ich výroby a z nich vyrobený tvarovaný výrobok z polystyrénovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286996

Dátum: 17.08.2009

Autor: Eberstaller Roman

MPK: B07C 5/342, C08J 9/00, C08L 25/00...

Značky: výrobok, spôsob, polystyrenové, částice, vyrobený, expandovateľné, polystyrénovej, změs, výroby, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Expandovateľné polystyrénové častice sú vybavené značkovaním, ktoré tvorí najmenej jeden zjasňovací prostriedok, ktorý absorbuje UV lúče. Tento zjasňovací prostriedok je zapracovaný do tyčinkovitých, extrúziou naplynovaných granulátových častíc, ktoré majú jednotnú veľkosť častíc. Spôsob výroby takýchto polystyrénových častíc predpokladá, že polystyrén sa extruduje a granuluje spolu s najmenej jedným hnacím prostriedkom a najmenej jedným...

Tvarovaný diel, ako napríklad kuchynský drez, umývadlo alebo podobné, a spôsob výroby takéhoto tvarovaného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17591

Dátum: 07.08.2009

Autori: Geier Josef, Janke Gudrun, Paternoster Rudolf, Pledl Xaver

MPK: B29C 59/00, B29C 39/02, A47L 17/02...

Značky: výroby, kuchyňský, dielů, spôsob, například, drez, podobně, takéhoto, umývadlo, tvarovaného, diel, tvarovaný

Text:

...ako dvojnásobok, výhodnejšie viac ako trojnásobok a najvýhodnejšie viac ako štvomásobok hĺbky susediacich, menej hlbokých znížení. Tieto hlbšie zníženia alebo priehlbiny môžu vykazovať hĺbky medzi 20 m a 500 m, výhodnejšie medzi 50 m a 300 m a najvýhodnejšie medzi 100 m a 200 m. Zníženia alebo priehlbiny mômi byť po povrchu rozdelené nerovnomeme. Vzdialenosť susediacich hlbších znížení alebo priehlbín je vo viac ako 35 prípadoch, výhodnejšie...

Tvarovaný dielec a spôsob výroby takéhoto tvarovaného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11107

Dátum: 05.12.2007

Autori: Eckstein Ralf, Meidert Markus

MPK: B21C 37/08, B21D 5/01, B21K 1/76...

Značky: takéhoto, tvarovaného, výroby, spôsob, tvarovaný, dielec, dielca

Text:

...die|ca, ktorá je vymedzená zoslabeniami. V pokračovaní vynáiezu je teda prinajmenšom jedna prídržná hrana realizovaná ako zoslabenie. 0023 Možné je napríklad aj to, že sa realizujú prídržné hrany, ktoré súčasne nepredstavujú aj zoslabenie. Zoslabenia môžu byť v porovnaní s prídržnými hranami výhodné v tom, že počas tvámenia nie je potrebný kontakt s nástrojom na mieste zoslabenia na to, aby sa zamedzilo nežiaducim defonnáciám...

Pretlačový štítkový materiál a tvarovaný predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 285976

Dátum: 21.11.2007

Autori: Brandt Thomas Lynn, Blom Patrick Johannes

MPK: B44C 1/17

Značky: předmět, tvarovaný, pretlačový, štítkový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Pretlačový štítkový materiál na prenos obrazu obsahuje podkladový nosný materiál (10) a prenosovú vrstvu, ktorá obsahuje najmenej jednu vrstvu obrazu, adhéznu vrstvu (30) a pigmentovú vrstvu (40) medzi adhéznou vrstvou (30) a vrstvou obrazu. Pigmentová vrstva (40) obsahuje spojovací materiál, aspoň jeden pigment a aspoň 0,1 % hmotn., vztiahnuté na pigmentovú vrstvu (40), suchej hmotnosti hliníkového prášku. Pretlačový štítok, ktorý je...

Razený a tvarovaný zásuvkový kontakt bez objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6216

Dátum: 11.05.2006

Autori: Meyer David, Byford Brice, Reed Robin, Marshall David

MPK: H01R 4/10, H01R 13/11

Značky: tvarovaný, zásuvkový, kontakt, objímky, razený

Text:

...zachytí v rúrkovom úseku. Pružný konzolový člen vymedzuje aspoň dva posuvnékontaktné body alebo oblasti.0011 Ďalšie význaky a Výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, spolu V spojení so sprievodnými výkresmi, ktoré zobrazujú, pomocou príkladov, rôzne význaky uskutočnenia vynálezu.0012 Obr. 1 je pohľad zvrchu na zásuvkový kontakt podľa predloženého vynálezu. 0013 Obr. 2 je bokorys zásuvkového kontaktu z obr. 1.0014 Obr....

Liaty tvarovaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284968

Dátum: 24.02.2006

Autor: Barbe Pierre

MPK: F16L 55/00

Značky: liaty, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Liaty tvarovaný diel (1), najmä časť rúrky, ktorá slúži na odvodňovanie budov, má na vonkajšej strane steny usporiadané značkové pole (7), ktoré je vybavené na vonkajšej strane steny príslušným, pozdĺžne sa rozprestierajúcim liatym výčnelkom (9), ktorý značkové pole (7) v podstate obklopuje.

Tvarovaný plastový výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5032

Dátum: 31.10.2005

Autori: Paternoster Rudolf, Reichenberger Roland, Hock Klaus

MPK: C08F 2/44, C08F 265/00

Značky: tvarovaný, výrobok, plastový, výroby, spôsob

Text:

...hrubozrnných častíc plniva sa môže znižovať podiel roztoku spojiva.-3 Podiel časticového anorganického plniva je výhodne v rozmedzí od 55 do 85 hmotn.,výhodnejšie V rozmedzí od 60 do 80 hmotn. a najvýhodnejšie v rozmedzí od 65 do 75 hmotn.,vždy vztiahnuté na reakčnú zmes. Pritom výhodnejšie ide o minerálne anorganické plnivo,predovšetkým o kryštalické plnivo ako je napríklad kremenný piesok.Výhodne majú častice plniva tvrdosť podľa...

Spôsob výroby tvarovaného dielu z termoplastu a tvarovaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284789

Dátum: 20.10.2005

Autori: Bulters Markus Johannes Henricus, Geesink Johannes Hendrik, Stokman Petrus Henricus Maria

MPK: B29C 44/02, B29C 45/80, B29C 47/92...

Značky: spôsob, tvarovaný, termoplastů, dielů, tvarovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby zahrnuje (a) dispergovanie spevňujúcich vlákien v tavenine polyolefínového polyméru alebo polykondenzačného polyméru, (b) vstrekovanie takto získanej polymérnej kompozície do uzavretej formy pomocou extrudéra alebo vstrekovacieho zariadenia, pričom sa táto polymérna kompozícia, v ktorej je podiel vlhkosti menší ako 5000 ppm, vstrekuje dýzou do formy, ktorá sa čiastočne otvára, keď aspoň časť povrchu tvarovaného dielu...

Dutý tvarovaný profil a tvarové prievlaky a tŕne na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3821

Dátum: 08.06.2004

Autori: Pluháček Petr, Svorník Jan, Krišica Jaromír

MPK: B21D 37/00, B21D 15/04

Značky: dutý, tŕne, profil, tvarově, výrobu, prievlaky, tvarovaný

Text:

...tŕň je výhodne vytvorený tak, že každé jeho profilové ostrie je na povrchu tvarového tŕňa vo forme aspoň jednej drážky alebo výbežku v tvare úseku jednochodej skrutkovice.Tvarový tŕň na výrobu dutého tvarového profilu opatreného viacchodou skrutkovicou je opatrený sústavou proñlových ostrí vo forme sústavy drážok alebo výbežkov spoločne v tvare úseku viacchodej skrutkovice. Profilové rezné hrany sú výhodne situované tak, že...

Sklo ako pomocný prostriedok spekania a tvarovaný výrobok s otvorenými pórmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8513

Dátum: 16.10.2003

Autori: Berger Georg, Gildenhaar Renate, Spitzer Andrea

MPK: A61L 27/12, A61L 27/10, A61L 27/42...

Značky: spekania, tvarovaný, výrobok, pomocný, spôsob, výroby, otvorenými, pórmi, prostriedok

Text:

...kalcium fosfát, pričom spôsob sa vyznačuje tým, že obsahujúce 68-78 hmot. S 102, 5-12 hmot. MgO a 12-27 hmot. N 820 sa roztaví, apomelie dokiaľ sa získa veľkost zrna D 59 0,7-2 m a zmieša s ll-trikalcium fosfátom majúcim veľkosť zrna D 50 1-7,5 m, zmes dosiahne požadovaný tvar známym spôsobom atvarovaný výrobok sa vyrobí spekaním uvedenej zmesi pri teplote 1 150 a 1 350 °C, pričom veľkosť zrna B-TCP nemusí byt menší než ako je...

Dentálny tvarovaný dielec, predovšetkým umelý zub

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3463

Dátum: 07.10.2003

Autori: Savic Novica, Stange Frank

MPK: A61K 6/02, A61C 13/08, A61C 13/00...

Značky: predovšetkým, tvarovaný, dielec, umělý, dentálny

Text:

...polyetylénglykoldimetakrylát, butándioldimetakrylát, hexándioldimetakrylát, dekán- a dodekándioldimetakrylát,bis-GMA, bis-GA, trimetylolpropántrímetakrylát, produkty reakcie izokyanátov, di- alebo triizokyanátov s hydroxymetakrylátmi alebo -akrylátmi, pentaerytritoltetraakryláty.0012 Pri suspenznom polymére sa jedná o minimálne jeden z nasledujúcej skupiny skladajúcisa z polymetylmetakrylátu alebo kopolyméru, sveľkosťou častíc od 5 - 70 m...

Plastový výlisok tvarovaný vstrekovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5630

Dátum: 31.07.2003

Autor: Trier Lothar

MPK: B29C 45/00

Značky: tvarovaný, výlisok, vstrekovaním, plastový

Text:

...dutý priestor 19 formy, ktorý určuje vonkajší tvar výlisku vyrobitelného pomocou vstrekovacieho nástroja 10. V predloženom prípade je tento výlisok bočná ochranná lišta 20, ktorá je na obrázkoch 2 až 4 zobrazená v odformovanom stave. 0024 Táto bočná ochranná lišta 20 v podstate pozostáva z relatívne tenkej steny 22 ( stredná oblast lišty) s rovnomernou hrúbkou a 1 steny výhodne 2 mm. Stena 22 je klenbovito zahnutá a takto po pripevneni...

Keramický tvarovaný dielec s fotokatalytickým povlakom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3876

Dátum: 28.05.2003

Autori: Gast Eduard, Thierauf Axel, Bauer Frederike

MPK: C04B 41/89, C04B 41/87

Značky: tvarovaný, výroby, dielec, spôsob, povlakom, keramický, fotokatalytickým

Text:

...taška, tehla, kabrinec, obkladová tvarovka,0011 fasádová doska alebo fasádna tvarovkaa povrchovou vrstvou, vykazujúca pri skrápaní alebo vystaveníúčinku dažďa samočistiacu vlastnosť, pričom má tvarovanýdielec poréznu oxidokeramickú vrstvu, ktorá má fotokatalytickýúčinok a obsahuje fotokatalyticky účinné oxidokeramickémateriály T 102, A 12 O 3 a SiOg, pričom A 12 O 3 je oxid hlinitý C,a špecifickú povrchovú plochu V rozsahu od 25 mz/g...

Plech tvarovaný za studena z ocele upokojenej hliníkom a spôsob výroby obalu z týchto plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6670

Dátum: 05.03.2003

Autor: Bouzekri Mohamed

MPK: C22C 38/06, C22C 38/04, C21D 9/48...

Značky: ocele, plech, obalů, spôsob, plechov, tvarovaný, výroby, hliníkom, týchto, upokojenej, studena

Text:

...medzi 0,35 aO,50 horčíka, medzi 0,0035 a 0,0060 dusíka amedzi 0,010 a 0,100 hliníka,- plech bol tvarovaný za studena až po mieru predĺženia nachádzajúcu sa medzi 3 a 8,- plech má homú medzu prieťažnosti 660 MPa a prednostne vyššiu ako 700 MPa.Osobitne je uprednostňovaný plech, ktorý umožňuje dosiahnuť kvalitu TH 720 (DRIO) majúchornú medzu prieťažnosti 700 MPa po tvarovaní za studena.Druhý cieľ vynálezu je dosiałmutý postupom výroby...

Spôsob tvarovania predmetu, lisovací nástroj na vykonávanie tohto spôsobu a tvarovaný predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 283087

Dátum: 27.12.2002

Autor: Corcoran Terence

MPK: B22F 5/00, B22F 3/02

Značky: tvarovania, spôsob, tvarovaný, vykonávanie, předmět, spôsobu, lisovací, nástroj, tohto, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet (10), ktorý má bočné otvory (11), t. j. rozperka na radiátory ústredného vykurovania, je vytvorený z lisovaného sypkého časticového materiálu v tvarovacom nástroji, ktorý obsahuje dosku (1) majúcu vertikálne vybranie (2), horný razník (7) a dolný razník (4). Vnútorná tyčová jadrová výstuž (3) vytvára v rozperke axiálny priechod (12) a bočné tyčové jadrové výstuže (6) vytvárajú bočné otvory (11). Hustota vylisovaného materiálu určujúceho...

Tvarovaný profil rámu debniacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3215

Dátum: 04.06.2002

Autori: Orzełowski Krzysztof, Reichle Erhard

MPK: E04G 17/04, E04G 9/04, E04G 9/02...

Značky: tvarovaný, dosky, rámu, profil, debniacej

Text:

...jej vsunuti do rámu, je charakterizovaný tým, že vonkajšia stena s hladkým rovinným povrchom sa pružne pozdĺžne vychyľuje a jeho vnútorná stena , ktorá tiež má hladký povrch, je opatrená dvomi drapákovými vybraniami. Prvé plytké vybranie, ktoré má ploché dno, má jednu svoju bočnú plochu šikmú voči ploche vnútomej steny. Druhé šikmé hlboké vybranie, ktoré má ploché dno, tiež má svoju jednu bočnú plochu šikmú voči dnu plochého vybrania a jeho...

Výplň ako tvarovaný dielec na utesnenie ťažko prístupných dutých priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281922

Dátum: 19.07.2001

Autori: Riggers Edmund, Püschmann Eberhard, Walendy Hans

MPK: G10K 11/16, B60R 13/08

Značky: výplň, priestorov, dutých, ťažko, tvarovaný, utesnenie, prístupných, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výplne (1) na zvukové a tepelné utesnenie dutín karosérií vozidiel, vytvorenej ako fóliou obalený tvarovaný dielec z elastického pórovitého materiálu (4) s dostatočnou pružnosťou pri rozťahovaní sa zo stlačeného stavu, ktorý sa pred vložením do dutiny (5) umiestni do vákua. Tvarovaný dielec je samonosný a má v smere vkladania, ktorý je kolmý na rovinu montáže, vysokú odolnosť proti ohybu zásluhou plochej výstuže (3) malej hrúbky.

Vnútrodreňový priestorovo tvarovaný klinec ako implantát na stabilizáciu zlomenín vretennej kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2102

Dátum: 12.03.1999

Autor: Braunsteiner Tomáš

MPK: A61B 17/56

Značky: stabilizáciu, klinec, vretennej, zlomenín, implantát, kosti, vnútrodreňový, tvarovaný, priestorovo

Text:

...bodom fixácie a druhým bodom fixácie a druhým bodom fixácie a tretím bodom fixácie sú variabilné a prispôsobené anatomickým pomerom vretennej kosti. Koniec dolnej časti implantátu je kopíjovitého tvaru a koniec hornej časti implantátu je zohnutý do pravého uhla čo uľahčuje repozíciu a zavedenie do dreñového kanála druhé ho úlomku. Naviac sa zavádzacínástroj sa dá pevne spojiťVýhodou predmetného technického riešenia je to, že využitie...

Tvarovaný izolačný matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: 280436

Dátum: 06.08.1997

Autori: Řeháček Karel, Slavík Miroslav, Mrázek Jozef, Gillányi Vladimír, Živický Daniel, Gonda Ivan, Bors Imrich

MPK: B32B 5/18, B32B 1/08, B32B 5/02...

Značky: izolačný, tvarovaný, matrac

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný tvarovaný izolačný matrac na izoláciu zakrivených plôch pozostáva z obalu vyplneného výplňou, pričom jeho súčasťou sú príchytky (3) prišité niťami (4) na minimálne jeden okraj (111) vonkajšieho povrchu (11) obalu (1), pričom vnútorný povrch (12) obalu (1) je menší ako vonkajší povrch (11) obalu (1) a obidva povrchy (11, 12) sú zakriveného tvaru so vzájomnou vzdialenosťou minimálne 5 mm.

Tvarovaný pevný výrobok vystužený vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280257

Dátum: 08.03.1995

Autori: Takai Yosuke, Studinka Josef, De Lhoneux Benoit

MPK: C04B 16/06

Značky: výrobok, tvarovaný, pevný, vystužený, vláknami

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok je vyrobený z hydraulicky tuhnúcej zmesi obsahujúcej vodu, hydraulické spojivá, spevňovacie vlákna a spracovacie vlákna v množstve do 10 % hmotnostných celkovej suchej zmesi a plnidlá v množstve do 50 % hmotnostných celkovej suchej zmesi, pričom spevňovacie vlákna obsahujú od 0,1 do 5 % hmotnostných celkovej suchej zmesi vysoko kryštalických polypropylénových vlákien majúcich pevnosť lomu vlákien vyššiu ako 490 N/mm2 a majúcich hodnoty:...

Kryštalická polypropylénová živicová hmota, nepriehľadný, dĺžený tvarovaný produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277802

Dátum: 12.08.1992

Autori: Yamada Kazuhiro, Kimura Kyoichiro, Ishibashi Tadao, Sameshima Masaru, Kuroda Takashi, Hayashida Suetou

MPK: B29B 11/14

Značky: tvarovaný, nepriehľadný, polypropylénová, krystalická, hmota, produkt, dĺžený, výroby, živicová, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zmesi na špecifické dĺžené tvarované a nepriehľadné výrobky, ktorá obsahuje 100 hmotn. dielov polypropylénu a 3 až 40 hmotn. dielov kopolymérnej živice, obsahujúcej kopolymér cyklopentadiénovej zlúčeniny a aromatického uhľovodíka alebo jej hydrogenovaného produktu. Nepriehľadný dĺžený tvarovaný výrobok má priepustnosť pre svetlo najviac 50 % a hustotu najviac 0,89 a je pripravený dĺžením tvarovaného produktu daného zloženia...

Obuvnický tvarovaný díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254425

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pechál Miroslav, Vaculík Jaroslav, Kuběna Jiří, Roubal Vladimír, Sládek Pavel, Křepelka Ladislav

MPK: A43B 17/14

Značky: tvarovaný, obuvnický

Text:

...řez touže stćlkou podćl roviny B-BĺObuvnická stélka (obr. 1) vykazuje rozdelení elasticity v ploše, ale současně si ponecháva mčkkýzvýrazněným podpůrným charakterom v oblastech klenby (obr. l). Tohoto efektu je dosaženo prostorovým uspořádáním buněk chemicky síťovanćho lehčenćho polyetylénu, což dokumentují obr. 2 a 3, zachycující řezy stćlkou obr. 1 podél roviny řezu A- .A a B-B se zdůrazněnou plastikou. V oblastech patní misky a nášlapné...

Tvarovaný náběh jádra cihlářského ústí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246616

Dátum: 16.11.1987

Autori: Marcian Václav, Komárek Miroslav, Štícha Jaroslav, Kotrla Jan

MPK: B28B 7/28

Značky: cihlářského, tvarovaný, ústí, jádra, náběh

Text:

...stěn spojujících jednak kratší strany horní obdélníkové podstavy s kratšími stranami spodní lichoběžníkové podstavy a jednak spojených po obou stranách s trojúhelníkovými bočními plochami, spojenými se spodními lichoběžníkovými částmi, jedním koncem kolmo připojenými ke spodní lichoběžníkové podstavě a druhým rovnoběžným koncem spojenými s horními lichoběžníkovými částmi připojenými jednak k trojühelníkovým bočním plochám a...

Tvarovaný stavební prvek a způsob přípravy tohoto prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222671

Dátum: 15.09.1985

Autor: Paszner Laszlo

Značky: způsob, přípravy, prvek, stavební, prvků, tohoto, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaný stavební prvek o vysoké pevnosti, obsahující fosfáty, který má ohnivzdorné vlastnosti sestává z minerální složky, která je celistvě přilnuta na částečkách vloženého lignocelulózového materiálu, pocházející ze směsi částečkového lignocelulózového materiálu, vodného roztoku polyfosforečnanu amonného a kysličníku hořečnatého, a dále z plniva, kterým jsou částečky minerální látky. Způsob přípravy probíhá tak, že se smísí lignocelulózový...

Tvarovaný vláknitý výrobek, zejména stavební prvek, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222183

Dátum: 15.05.1985

Autori: Davis Michael, Moorehead David Ronald

Značky: stavební, výrobek, tvarovaný, způsob, zejména, prvek, výroby, vláknitý

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaný vláknitý výrobek, zejména stavební prvek, obsahuje celulózová vlákna a nejméně jeden uhličitan kovu alkalických zemin. Obsah celulózových vláken ve výrobku je 7 až 40 % hmot. sušiny celého výrobku a výrobek má pórovitost od 35 do 50 % objemu celého výrobku, přičemž celulózová vlákna jsou upravena kysličníkem uhličitým. Při výrobě vláknitého výrobku se připraví směs celulózových vláken s kysličníky nebo hydroxidy kovů alkalických...

Nepálený tvarovaný alebo netvarovaný žiaruvzdorný materiál na báze pálených alebo nepálených kremičitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216877

Dátum: 31.10.1984

Autori: Mihalík Ivan, Korim Zoltán, Janák Oldřich, Šilar Bohuslav

Značky: netvarovaný, surovin, báze, pálených, materiál, tvarovaný, nepálený, kremičitých, žiaruvzdorný, nepálených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti žiaruvzdorných kyslých stavív a rieši spracovanie kyslých surovín a najmä nezneužitkovateľných nepodarkov z výroby dinasu cestou chemického alebo fyzikálno-chemického spevnenia, čím sa nahradí výpal. Podstata vynálezu spočíva v tom, že granulometricky, upravené nepálené alebo pálené kremičité suroviny sa miešajú s ľahčivami (expandovaný polystyrén, experlit, diatomit), s látkami priaznivo ovplyvňujúcimi medzerovitosť...