Patenty so značkou «tvarovaného»

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaného dielu vykazujúceho priechodný otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16124

Dátum: 26.11.2010

Autori: Stemmelin Patrick, Christoffel Thomas, Vulcan Mihai, Bürgin Christian, Matt Andreas

MPK: B21K 1/76, B23D 23/04, B21K 1/04...

Značky: spôsob, otvor, zariadenie, dielů, priechodný, výrobu, vykazujúceho, tvarovaného

Text:

...odvodí z torzie tým, že osi otáčania obidvoch upínacích klieští alebo do orgánov na zavedenie rotačného momentu sú vzhľadom na tyčový materiál-3 Ani V spôsobe podľa DE 25 46 819 Al ani v spôsobe podľa DE 29 16 031 A 1 saneuskutočňuje oddelenie už v podstate hotového tvarovaného dielu.Pri výhodnom variante uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je koncové. oblast tyčového materiálu nachádzajúca sa po posuve tyčového materiálu vpred do tvámiacej...

Tvarovaný diel, ako napríklad kuchynský drez, umývadlo alebo podobné, a spôsob výroby takéhoto tvarovaného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17591

Dátum: 07.08.2009

Autori: Pledl Xaver, Janke Gudrun, Geier Josef, Paternoster Rudolf

MPK: B29C 59/00, B29C 39/02, A47L 17/02...

Značky: tvarovaný, například, dielů, podobně, tvarovaného, výroby, takéhoto, spôsob, kuchyňský, umývadlo, diel, drez

Text:

...ako dvojnásobok, výhodnejšie viac ako trojnásobok a najvýhodnejšie viac ako štvomásobok hĺbky susediacich, menej hlbokých znížení. Tieto hlbšie zníženia alebo priehlbiny môžu vykazovať hĺbky medzi 20 m a 500 m, výhodnejšie medzi 50 m a 300 m a najvýhodnejšie medzi 100 m a 200 m. Zníženia alebo priehlbiny mômi byť po povrchu rozdelené nerovnomeme. Vzdialenosť susediacich hlbších znížení alebo priehlbín je vo viac ako 35 prípadoch, výhodnejšie...

Spôsob výroby vo forme tvarovaného výrobku obsahujúceho aspoň elastomérovú polyuretánovú povrchovú vrstvu a forma na použitie v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286952

Dátum: 13.07.2009

Autori: Malfliet Guy, De Winter Hugo, Willems Jan

MPK: B29C 33/56, B29C 33/44, B29C 33/00...

Značky: povrchovú, polyuretánovú, spôsob, vrstvu, forma, tvarovaného, spôsobe, obsahujúceho, výroby, aspoň, výrobků, použitie, elastomérovú, formě, tomto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby vo forme tvarovaného výrobku, obsahujúceho aspoň elastomérovú polyuretánovú povrchovú vrstvu s prednou a zadnou stranou, ktorý obsahuje kroky: - poskytnutia formy aspoň s jednou prvou časťou (1) formy obsahujúcej aspoň dve navzájom pohyblivé formové súčasti (2 až 4) tvoriace aspoň jeden šev (5) - nanesenia aspoň jednej reaktívnej polyuretánovej zmesi na formový povrch (7) prvej časti (1) formy na tvarovanie povrchovej...

Spôsob výroby tvarovaného poťahu a príslušné tvarovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11583

Dátum: 06.07.2009

Autori: Van Houcke Geert, De Winter Hugo, Breest Jürgen

MPK: B29C 33/50, B29C 41/38, B29C 41/08...

Značky: zariadenie, tvarovacie, příslušné, výroby, potahu, tvarovaného, spôsob

Text:

...tiež využívané pre výrobu takých tvarovaných poćahov. Viditeľná plocha takého pružne ohybného tvarovaného poťahu, pokiaľ je využívaný V automobiloch, má obvykle zrnitú štruktúru plochy, ktorá simuluje kožu. Pre splnenie tvarových požiadavkov u takých tvarovaných potahov, ktoré sú Viacfarebné, bolo vo W 0 95/32850 Al navrhnuté zakryť špecifické oblasti plochy formy maskou, takže V prvom kroku rozprašovania pre nanášanie nevytvrdenej plastovej...

Fólia z dierovaného trojrozmerne tvarovaného materiálu a matrica na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286224

Dátum: 09.05.2008

Autor: Iulianetti Lino

MPK: B23P 15/24, A61F 5/44, A61F 13/15...

Značky: výrobu, tvarovaného, dierovaného, materiálů, matrica, trojrozměrné, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia je vyrobená z dierovaného plastického trojrozmerne tvarovaného materiálu, ktorého horný povrch obsahuje množstvo otvorov rozprestierajúcich sa vo forme priechodných dier (303) v smere nižšieho povrchu tej istej fólie. Navzájom susediace priechodné diery (303) sú oddelené segmentmi (301) fólie a majú profil v tvare kužeľovitého rezu ako priečneho rezu so symetrickými stranami a zbiehajú sa smerom k hornému povrchu. Opísaná je tiež matrica...

Spôsob testovania tvarovaného stavu koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286133

Dátum: 19.03.2008

Autori: Kazuyoshi Tomikawa, Teruyuki Ishibashi

MPK: G01R 31/00, G01R 31/02

Značky: stavu, spôsob, koncovky, testovania, tvarovaného

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe testovania tvarovaného stavu koncovky sa v kroku S1 vytvorí referenčný tvar vlny na základe zaťaženia, keď sa získa koncovka v dobrom tvarovanom stave, a referenčný tvar vlny sa rozdelí na viaceré segmenty referenčného tvaru vlny, aby sa stanovili singulárne body. V kroku S2 sa segmenty referenčného tvaru vlny obsahujúce singulárne body zintegrujú. V kroku S3 sa vytvorí charakteristický tvar vlny na základe zaťaženia, keď sa získa...

Tvarovaný dielec a spôsob výroby takéhoto tvarovaného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11107

Dátum: 05.12.2007

Autori: Eckstein Ralf, Meidert Markus

MPK: B21C 37/08, B21K 1/76, B21D 5/01...

Značky: spôsob, tvarovaného, takéhoto, výroby, dielca, tvarovaný, dielec

Text:

...die|ca, ktorá je vymedzená zoslabeniami. V pokračovaní vynáiezu je teda prinajmenšom jedna prídržná hrana realizovaná ako zoslabenie. 0023 Možné je napríklad aj to, že sa realizujú prídržné hrany, ktoré súčasne nepredstavujú aj zoslabenie. Zoslabenia môžu byť v porovnaní s prídržnými hranami výhodné v tom, že počas tvámenia nie je potrebný kontakt s nástrojom na mieste zoslabenia na to, aby sa zamedzilo nežiaducim defonnáciám...

Kovové tvarované teleso a spôsob výroby kovového tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7973

Dátum: 02.07.2007

Autori: Leitlmeier Dietmar, Flankl Herbert, Dobesberger Franz, Wellnitz Jörg

MPK: F41H 5/04

Značky: spôsob, tělesa, tvarovaného, těleso, kovového, výroby, tvarované, kovové

Text:

...a šírkové pomery sa zvolia výhodne podľa vzťahu l, h » b,čím sa získa ploché kovové tvarované teleso 1 s veľkoplošnou bočnou plochou z. Kovové tvarované teleso l pritom môže byť vyhotovené ako doska, kotúč alebo miska s ľubovoľným zakrivením a ľubovoľným prierezom. Kovové tvarované teleso L pozostáva V podstate z matrice g z kovovej peny, výhodne z hlÍHÍkOVGj peny, do ktorej sú zabudované jeden alebo viaceré jedno- alebo viacdielne...

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaného výrobku z minimálne dvoch rôznych plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7527

Dátum: 15.01.2007

Autori: Kleba Ingo, Pawlik Wolfgang, Begemann Michael, Wirth Jürgen, Eckardt Helmut, Berthold Joachim

MPK: B29C 45/03, B29C 33/70, B29C 45/00...

Značky: výrobu, výrobků, minimálne, rôznych, tvarovaného, dvoch, zariadenie, spôsob, plastov

Text:

...nižšej viskozity pri napĺňaní do nástroja vteká polyuretán aj do najužšejštrbiny v nástroji. Výroba tvarovaných výrobkov bez tvorby blán nie je za podmienokvýroby pri súčasnom stave techniky možná.Pri PU-technike začína po určitom čase po naplnení dutín nástroja chemická reakcia, ktoré vedie k vytvrdnutiu a stuhnutiu naplneného polyuretánu. Pretože polyuretán vykazuje vysokú afinitu ku kovom a iným materiálom apoužíva sa aj ako lepidlo, je...

Spôsob zisťovania tvarovej stability tvarovaného drevného materiálu-výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285243

Dátum: 24.08.2006

Autori: Kotrady Marcel, Zemiar Ján

MPK: G01B 5/20, G01B 21/10

Značky: stability, tvarovaného, spôsob, materiálu-výlisku, dřevného, zisťovania, tvarovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, ktorého podstata spočíva v tom, že zisťovanou charakteristikou tvarovej stability tvarovaného oblúkovitého materiálu je polomer zakrivenia tvarovaného materiálu a jeho zmena, pričom polomer zakrivenia tvarovaného výlisku sa zisťuje prostredníctvom prípravku na meranie polárnych súradníc bodov zakrivenia tvarovaného materiálu, ktoré sa transformujú na karteziánske a na základe nich vyhodnotením pomocou nelineárnej regresie sa získava...

Zariadenie na obrábanie dosadacej plochy tvarovaného profilu z termoplastickej penovej hmoty, tvoriaceho negatívnu formu pre dno stokovej šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5983

Dátum: 04.08.2006

Autor: Schlüsselbauer Johann

MPK: B26D 7/01, B26F 3/06, B26D 1/00...

Značky: profilů, zariadenie, termoplastickej, negatívnu, obrábanie, hmoty, plochy, šachty, tvarovaného, penovej, dosadacej, tvoriaceho, formu, stokovej

Text:

...blok z penovejhmoty obrábat na rotačne teleso splášťom tvoreným zrovných priamok, anasledovne i na kužeľovitý tvar, ale nie na obrobok s kužeľovitým vybranim.0004 Vynález má teda za úlohu, vytvorit zariadenie na obrábanie dosadacej plochy tvarovaného profilu ztermoplastickej penovej hmoty na začiatku uvedeného typu tak, že sa jednoduchými prostriedkami získava dosadacia plocha tvarovaného profilu, zodpovedajúca kuželovitej ploche...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového lisovaného tvarovaného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14975

Dátum: 06.06.2006

Autori: Weber Thomas, Lippert Hans, Lerch Jens, Sperling Rainer

MPK: H01R 43/12

Značky: viacvrstvového, výrobu, zariadenie, spôsob, výrobků, tvarovaného, lisovaného

Text:

...nástroja sa uskutočňuje pomocou zníženia dna formy, ktoré sa premiestni z polohy uzatvárajúcej plniaci otvor plniaceho lievika do zníženej polohy vnútri formy0006 Preto je úlohou predloženého vynálezu navrhnúťzariadenie, ktoré umožňuje výrobu dvojvrstvových aleboviacvrstvových lisovaných tvarovaných súčiastok s0007 Na riešenie tejto úlohy má zariadenie podľa vynálezu0008 Zariadenie na výrobu viacvrstvovêho lisovaného tvarovaného...

Tvarovacia hmota a tvarovacie teleso z termoplastickej syntetickej hmoty obsahujúcej anorganické nanočastice, spôsob výroby tvarovacej hmoty a tvarovaného telesa, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4261

Dátum: 11.04.2006

Autori: Sado Krzysztof, Häger Harald, Höss Werner, Albrecht Klaus

MPK: C08J 3/00, C08K 9/00

Značky: tvarovacie, anorganické, tvarovacia, tvarovaného, nanočastice, spôsob, termoplastickej, těleso, tvarovacej, syntetickej, použitie, výroby, tělesa, obsahujúcej, hmoty, hmota

Text:

...spracovania. Vývinu jemného prachu je potrebné všeobecne zabrániť pre možné zdravotné riziká pre človeka. Pri doštičkovítých časticiach, ako napríklad vrstevnatých silikátov, sa môže pri zapracovaní do zmesi na sucho tak, jak je tomu v US 6 753 360 B 2,už vyskytovať určitý vývin prachu. V zosílnenej miere ale tento problém existuje ked sa majú používať anorganické nanočastice s maximálnym pomerom dlžok primárnych častíc najviac 5,pretože...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5240

Dátum: 22.12.2005

Autori: Derule Hervé, Rocca Emmanuel, Steinmetz Jean, Genet Nicole, Jacques Sophie, Rachiele Lydia

MPK: C10M 173/02, B21D 22/20, C23C 22/05...

Značky: týmto, dočasnú, povrchov, ochranu, spracovania, karboxyláciou, tvarovaného, použitie, spôsobom, plechů, karboxylovaného, spôsob, kovových, korózii, proti, výroby, spôsobu, tohto

Text:

...môže samé o sebe byť predchádzané predbežným spracovaním, spočivajúcom všeobecne vodmasteni a predbežnom oplachovanim povrchu, ktoré sú nasledované operáciou nazývanou añnácia, ktoráje uskutočňované s pomocou roztoku na predbežné spracovanie upraveným navytvorenie a/alebo uľahčenie vytvorenia zárodočných miest na povrchu určenom na ošetrenie.0010 K uvedenému účelu sa obvykle používa aplikácia añnačného roztoku na pozinkované povrchy, soli...

Spôsob výroby tvarovaného dielu z termoplastu a tvarovaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284789

Dátum: 20.10.2005

Autori: Stokman Petrus Henricus Maria, Geesink Johannes Hendrik, Bulters Markus Johannes Henricus

MPK: B29C 47/92, B29C 44/02, B29C 45/80...

Značky: tvarovaného, tvarovaný, výroby, dielů, spôsob, termoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby zahrnuje (a) dispergovanie spevňujúcich vlákien v tavenine polyolefínového polyméru alebo polykondenzačného polyméru, (b) vstrekovanie takto získanej polymérnej kompozície do uzavretej formy pomocou extrudéra alebo vstrekovacieho zariadenia, pričom sa táto polymérna kompozícia, v ktorej je podiel vlhkosti menší ako 5000 ppm, vstrekuje dýzou do formy, ktorá sa čiastočne otvára, keď aspoň časť povrchu tvarovaného dielu...

Spôsob výroby antistaticky potiahnutého tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4879

Dátum: 06.08.2004

Autori: Neeb Rolf, Becker Patrick, Hasskerl Thomas, Seyoum Ghirmay

MPK: C08J 7/00, C09D 5/24

Značky: antistaticky, výroby, tvarovaného, spôsob, tělesa, potiahnutého

Text:

...tvarovaných telies z umelej hmoty s elektricky vodivým povlakomtým, že sa tvarované teleso z jednej, dvoch alebo viacerých strán známym spôsobom potiahnelakovým systémom zloženého za) spojiva alebo zmesi spojív,b) prípadne rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel ad) zahusťovadlá alebo zmesi zahusťovadiel, e) 5 až 500 hmotnostných dielov (vzhľadom na zložku a elektricky vodivého oxidu kovu alebo tiež sólu oxidov kovov so strednou veľkosťou...

Prostriedok na ochranu tvarovaného predmetu proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2558

Dátum: 14.07.2004

Autor: Nooren Frans

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00

Značky: tvarovaného, předmětů, korózii, proti, ochranu, prostriedok

Text:

...ako jepiesková abrázia, aby sa dosiahla dostatočná úroveň čistoty. Odborníkovi je zrejmé, že pokiaľ je tvarovaný predmet plynovod alebo ropovod alebo potrubie dlhé niekoľko stoviek míľ, výmena alebo oprava izolácie alebo poťahu zo syntetických,termosetických živíc je časovo náročná a nákladná činnosť. A nakoniec, samotná aplikácia izolácie a poťahu, ktorého základom sú syntetické a termosetické živice, je obtiažna a prácna.0007 Dokument...

Tepelno-elektromechanický spôsob a systém pre in-line navíjanie a odvíjanie za tepla valcovaného predbežne tvarovaného pásu zo škrupinového plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1499

Dátum: 08.07.2004

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21B 1/46, B21C 47/00, B21C 47/02...

Značky: pásu, valcovaného, škrupinového, spôsob, plynulého, odvíjanie, systém, in-line, tvarovaného, navíjanie, liatia, tepla, tepelno-elektromechanický, předběžně

Text:

...pre oceľové pásy majúce indukčné zahrievacie zariadenie iba na výstupe pásu vedúcemu k vonkajšej strane, vyrobené ako valčekové dráhy, bezakejkoľvek možnosti optimalizovania a zjednotenia teploty pozdĺž celého pásu.0007 Ešte s odkazom na vyššie uvedené patenty je možné poznamenať, že aby sa zamedzilo akémukoľvek chladeniu konca pásu, musel by byt tento navijaný vo vnútri, ale to znamená významné problémy pri jeho odobrati alebo by...

Upínací uzol vymeniteľného tvarovaného noža na valci rôznych priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1202

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kováčik Stanislav

MPK: B23B 27/00

Značky: upínací, vyměnitelného, tvarovaného, priemerov, noža, válci, rôznych

Text:

...tak, že kužel na čape pritlačanim zoviera nôž. čim zabezpe čuje dokonalé uchytenie pri rezných silách pôsobiacich na nôž. Čap je vedený V puzdre. ktoré je v reznom valci narazené (uloženie HB/k 6). Drážkuv čape je možná vyrezať podľa potreby pod rôznymi uhlami a tak dokonale uchytia viac nožov vychadzajúcich z jedného bodu (rohové spoje. krížové spoje a pod.). Počet upínacích uzlov sa určí podľa veľkosti a tvaru noža. V prípade poškodenia...

Základný vzor priestorovo tvarovaného priehlavku zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261830

Dátum: 10.02.1989

Autori: Korchan Rudolf, Duchovič Leopold

MPK: A43B 23/00

Značky: zvršku, priestorovo, základný, tvarovaného, priehlavku, obuvi

Text:

...korekčným bodom priehlavku.Technický účinok sa prejavuje najmä v jednotnosti vytvorenia príslušného vzoru a urýchlení jeho praktického vyhotovenia. Zvyšuje sa presnosť konečného tvaru vytvarovaného dielca, čo umožňuje dosiahnuť úsporu zvrškového materiálu. V konečnom dôsledku presnosť tvaru vytvarovaného dielca umožňuje pri nasledovných pracovných operáciách zvýšiť kvalitu i estetická úroveň hotovej obuvi.Príklad vyhotovenia základného...

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Snížek Zdeněk, Vyskočil Josef, Svoboda Pavel, Marek Karel

MPK: H05B 3/06

Značky: článků, tvarovaného, šroubovice, topného, nosič, průmyslové

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Spojovací prvek z tvarovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256479

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec František

MPK: F16M 1/08

Značky: tvarovaného, spojovací, plechů, prvek

Text:

...kolmé dilce /boky/ skříně. Do drážek na zadnich koncích boků a dna skříně zasuneme desku tvoříci záda skříně. Konstrukci uzavřeme nasazenim vrchní desky. Do dna skřině lze připevnit pomoci k tomu účelu konstruovaných spojovacich prvků nohy nebo sokl. Speciálně konstruovanými spojovacimi prvky lze připevnit dveře, vodítka pro zásuvky, posuvná skla a podobné. Bez násilného zvednuti vrchního dílce skříně, zůstává konstrukce pevná a...

Způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pykal Oldřich, Sasín Miroslav

MPK: F15B 21/04

Značky: hydraulického, plnění, kapalinou, potrubí, způsob, tvarovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou tak, že se nádoba obsahující kapalinu propojí s hydraulickým potrubím a vakuovou vývěvou, kapalina se promíchá a za míchání se po odstranění rozpuštěného vzduchu napustí do evakuovaného hydraulického potrubí. Jedná se o účinný a jednoduchý způsob plnění hydraulického potrubí kapalinou bez vzduchových bublin.

Drevovláknitá doska rovinného alebo tvarovaného prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252355

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nagy Vojtech

MPK: B32B 21/02

Značky: rovinného, drevovláknitá, prevedenia, doska, tvarovaného

Text:

...hmoty drevín, pričom povrchové vrstvy sú vytvorené z rozvlákneného živičnatého dreva alko» sú borovica, smrek a iné,v množstve 2 až 30 z celkovej hrúbky vlaknitého koberce s obsahom živice 0,5 až 7,0 a. stredovú vrstvu -o hrúbke 40 až 90 pero. tvorí vrstva vláken z dreva zušľachtemého parafínrom alebo inou hydrofóbnou látkou.Výhody špeciálnej skladby nuovonavrhovanej dosky sú V tom, že sa znižuje spotreba deficitných drevín s vyšším...

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Holub Jaroslav, Trepková Emilie, Vonášek František

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, účely, výroby, galvanoplastické, tvarovaného, stínění

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Způsob chlazení nepřetržitého pásu skla tvarovaného přetokem směrem dolů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240029

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hlavonik Jaroslav, Šindeláo Bedoich

MPK: C03B 25/12

Značky: způsob, přetokem, nepřetržitého, zařízení, směrem, pásu, tvarovaného, provádění, způsobu, dolů, chlazení

Text:

...vznikat neregulovatelně vzdušné proudy.Da 1 šívýhodou je poměrně jednoduchá konstrukce zařízení.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojených výkresech,z nichž představuje Vdbr.2 bokorysný pohled na zařízení s částečnými řezyPod neznázorněným tvarovacím zařízením,z něhož vytéká nepřetržitý pás l skla,je na pojízdné nosné konstrukcí g tepelně izolovaná tažné komora §,v níž jsou umístěny páry...

Způsob výroby tuhého tvarovaného předmětu zahrnujícího předem zvolené jednotkové množství chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238637

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gregory George Keith Emerson

MPK: A61K 9/48

Značky: množství, výroby, předmětů, chemikálie, předem, tvarovaného, zahrnujícího, tuhého, jednotkové, způsob, zvolené

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tuhého tvarovaného předmětu zahrnujícího předem zvolené jednotkové množství chemikálie, při němž se do formy vnese směs, sestávající z předem zvoleného množství chemikálie a rozpouštědlového roztoku nosičového materiálu inertního vůči uvedené chemikálii, tato směs se ve formě zmrazí, načež se ze zmrazené směsi rozpouštědlo vysublimuje, čímž vznikne síťoví nosičového materiálu nesoucího uvedenou chemikálii, kterýžto způsob spočívá...

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkého tvarovaného krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 213883

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jaroš Miroslav, Kubáček František

Značky: dávkování, zařízení, hmot, zejména, krmiva, sypkého, tvarovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkého tvarovaného krmiva, opatřené úložným rámem, vyznačené tím, že v rámu (1) je uložen otočný vodorovný hřídel (7) opatřený stavěcí pákou (8) s odpruženým stavěcím kolíkem (12), spočívajícím v jednom ze stavěcích otvorů (11) pevné svislé desky (9) a na vodorovném hřídeli (7) je upraveno nejméně jedno ozubené kolo (15), zapadající do svislého ozubeného hřebenu (16) posuvného deskového hradítka (5),...