Patenty so značkou «tvárnením»

Viacstupňový spôsob poťahovania ocele pred tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19018

Dátum: 17.12.2012

Autori: Sundermeier Uta, Möller Thomas, Wark Reiner, Wilke Eva, Göske-krajnc Manuela, Roth Marcel

MPK: C08K 3/08, C09D 183/02, C09D 183/04...

Značky: ocele, tepla, spôsob, tvárnením, poťahovania, viacstupňový

Text:

...a/alebo spomedzi silikónových živíc. Takéto v podstate anorganickéspojivá zvyčajne začínajú pyrolyzovat pri teplotách nad 300 C a pri tomto vytvárajú čisto silikátový matrix, ktorý uzavrie uvedené kovové pigmenty. Tento silíkátový matrix vznikne v spôsobe podľa vynálezu teda už pri ohreve oceľového substrátu potiahnutého podľa vynálezu v peci bezprostredne pred tvárnenlm. Počas procesu tvárnenia sa pod vysokým tlakom Iisovacích a...

Spôsob výroby hláv na kovových tyčiach a rúrkach trecím tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278779

Dátum: 04.02.1998

Autori: Krajkář Václav, Michalko Ján, Turčan Ľubomír, Minárik Roman, Labus Pavol

MPK: B21K 21/00, B21D 21/00, B21K 1/46...

Značky: tyčiach, třecím, rúrkách, hláv, tvárnením, kovových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob využíva známy princíp vzniku výrobku polotovarov v trecích zváracích strojoch, keď jeden z upnutých polotovarov (2) rotuje a na druhý pôsobí v pozdĺžnom smere axiálna prítlačná sila, až do okamihu, keď ohriaty materiál radiálne vytláčaný do strán v tvare výronku (4) vytvorí uzavretím výronku (5) konečný tvar hlavy. V tejto chvíli nastane vypnutie otáčok vretenníka, súčasne sa preruší prítlak a následne sa ráznym oddialením suportu...

Zariadenie na výrobu a renováciu dutinových nástrojov tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262782

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bača Marek, Oravec Rudolf, Bača Jozef

MPK: B21D 37/00

Značky: výrobu, zariadenie, renováciu, nástrojov, tvárnením, dutinových

Text:

...nevyžaduje ďalšie opracovanie, čo má velký význam hlavne pri plátovaných materiáloch.Na priloženom výkrese je znázornené zariadenie podla vynálezu v pozdĺžnom schématickom reze.Zariadenie podla vynálezu, ako je znázornená na priloženom výkrese, pozostáva z lisovníka 1 suvne uloženého vo vodiacom puzdre 3, ktoré je uložené na objímke 6 tak,že medzi vodiacim puzdrom 3 a oibjímkou G je vytvorená medzera. Funkčná časť .lisov 4 níka 1 je .opatrená...

Práškový pórovitý kovový polovýrobok na výrobu súčiastok tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255355

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 1/00

Značky: pórovitý, tvárnením, tepla, kovový, polovýrobok, práškový, výrobu, súčiastok

Text:

...i vertikálnych induktoroch bez vplyvu veľkosti a hmotnosti polovýrobku. To umožňuje rýchlo a efektívne ohrievat indukčne práškové polovýrobky s vnútorným otvorom i bez neho na výrobu súčiastok napr. kovaníln alebo pretlačovaním. Popísanými polovýrobkami sa dosiahne velký a bezporuchový Výkon celého výrobného cyklu bez nutnosti ich individuálnej orientácie pred ohrevom. Ďalšou výhodou týchto polovýrobkov je, že pri prerušovaných...

Spôsob výroby súčiastok tvárnením s ostrou vonkajšou hranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239585

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rychtera Josef, Škrabal Rudolf, Kukueka Vendelín, Bartek Ján

MPK: B21D 22/24

Značky: hranou, súčiastok, spôsob, ostrou, tvárnením, vonkajšou, výroby

Text:

...výroby podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchosťou a umožňuje vyrábať súčiastky s ostrou vonkajšou hranou, pričom nedochádza k porušeniu vlákien materiálu, naopak, materiál v mieste ostrej hrany je výrazne spevnený, čo vytvára predpoklad zníženia kritickej hrúbky súčiastky. Vyrobené súčiastky vykazujú vysokú geometrickú a rozmerovú presnosť. V porovnaní s doterajšim stavom umožňuje spôsob podľa vynálezu vyrábať súčiastky s rôznou kombináciou...

Spôsob homogenizačného ohrevu pred tvárnením čapov zo zliatiny hliník – horčík – kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: 235211

Dátum: 15.02.1987

Autor: Sombathy Štefan

MPK: C21D 9/00

Značky: tvárnením, homogenizačného, čapov, horčík, křemík, hliník, ohřevu, zliatiny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie tepelného spracovania zliatiny hliník - horčík - kremík, s obsahom kremíka do 1 %, pri ktorej materiál nadobúda vysokú plasticitu, ktorá umožňuje dosiahnuť optimálne parametre pri jej tvárnení, pričom sa lisovacia teplota dosiahne homogenizačným ohrevom, ktorý spočíva v tom, že sa čapy pred tvárnením rýchloohrevom ohrejú na teplotu 580 °C v priebehu 5 až 15 minút, potom sa pri teplote 580 °C homogenizujú po dobu 5...

Hliníková zliatina pre výrobu polotovarov tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 230229

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krčmár Jozef, Voldán Břetislav, Cempa Štefan, Bognár Jozef, Tomášek Karel

MPK: C22C 21/10

Značky: výrobu, zliatina, tvárnením, hliníková, polotovarov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hliníkovej zliatiny pre výrobu polotovarov tvárením. Hliníková zliatina podľa vynálezu obsahuje 2,5 až 5,5 % hmotnostných zinku, 0,4 až 1,2 % hmot. horčíka, 0,2 až 1,2 % hmot. mangánu, 0,1 až 0,2 % hmot. titánu. Hmotnostný obsah mangánu je rovnaký alebo menší ako hmotnostný obsah horčíka. Súčet hmotnostných obsahov mangánu a horčíka je menší ako hmotnostný obsah zinku. Pre špeciálne účely sa zliatina dolegováva s 0,05 až 0,8 %...

Spôsob výroby súdkov valivých ložísk tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229783

Dátum: 01.05.1986

Autori: Chaban Vladimír, Kysucký Tibor, Gálik Ľudovít, Ulik Anton, Lukšic Ján

MPK: B21K 1/02

Značky: tvárnením, valivých, ložísk, výroby, súdkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby súdkov valivých ložísk tvárnením vyznačujúci sa tým, že východzí polotovar v tvare špalíka sa razením tvarových čiel pretvorí do tvaru predlisku, ktorý sa valcovaním za studena dohotoví do konečného tvaru súdka valivého ložiska s jedným, alebo dvoma odľahčenými čelami.

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229774

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H05K 5/03, H02K 5/04

Značky: tvárnením, točivých, strojov, plechů, elektrických, zhotovený, svorkovnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu, pozostávajúci zo svorkovnicovej skrine, svorkovnicového veka, tesnenia a spojovacích prvkov, vyznačujúci, sa tým, že svorkovnicová skriňa (1) a svorkovnicové veko (2) sú na koncoch opatrené zaoblenými prírubami (11 a 21), medzi ktorými je uložené pružné tesnenie (3), najvýhodnejšie kruhového prierezu, dotýkajúce sa steny výstuhy (4) pričom svorkovnicové veko (2) je ku...