Patenty so značkou «tváření»

Způsob tváření ultrazvukově průchodných prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260124

Dátum: 15.12.1998

Autor: Perlík Jiří

MPK: B21J 5/12

Značky: způsob, průchodných, prstenců, tváření, ultrazvukové

Text:

...e výkovek nelze považovat za bezvadný. Příčinou je nerovnoměrná deformace náeledkem âosavadní technologie kování. °Výše uvedené nedostatky lze odstranit tvářením prstencůpodle vynálezu, které je vyznačeno tím, že se po vykováníza tepla na trnu působí na vnitřní povrch tlekem, jehož půsopením za tvářecí teploty dochází k dynamické rekrystelizaci. Potřebný tlak může být vyvolán např. protlačováním kuželového trnu tak, aby stupeň deformace...

Zařízení k tváření hmot v plastickém stavu, určených zejména k výrobě katalyzátorů nebo jejich nosičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270624

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fryček Vladimír, Hozman Rudolf, Grosser Vojtěch, Círová Alena, Bittner Bedřich

MPK: B01J 2/20

Značky: zejména, stavu, výrobe, nosičů, tváření, katalyzátoru, určených, jejich, plastickém, zařízení

Text:

...výtlačků a rotační nože výtlačky v mčnitelných intervaloch kräjejí. Snadná výroba a výměna vytlačovací vložky umožňuje výrobu libovolného tvaru výtlačku s minimálními nákl ady vFunkční eohema zařízení podle vynáleau a uepoŕídání nože je anúaornäno na připojených výkresoch.Na obr. 1 je znàaornčno těleso kőnickőho tvaru ł, ktere je na užäí straně kőnusu připojitelnć na vytlačovací stroj. V jeho duté kőnická části je upravena kuželovitá vestavba...

Vnitřní separační prostředek pro tváření polyurethanů a/nebo polymočovin podobných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269971

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matijega Roney, Nelson Donal, Miller Dennis

MPK: B29C 33/60, C08K 5/17, C08K 5/09...

Značky: vnitřní, polyurethanů, polymerů, tváření, podobných, separační, prostředek, polymočovin

Text:

...látku obsahující reaktivní atomy vodíku a polyisolqanátu. Tercierní aminosloučenina obsahuje alespoň jednu hydroxyterminovanou poluoxyalblenovou) nebo alkanolovou skupinu vázanou k atomu dusíku. Tato sloučanina ve vnitřním separačním prostředku podle vynálezu kompatibilizuje uvedonou kovovousůl v latce obsahující reaktivní stany vodíku, například polyolu, ale nekompatibilizuja kovovou sdl v reagující směsi zahrnující uvedenou látku obsahující...

Způsob tváření kovů za použití vláknitých clon

Načítavanie...

Číslo patentu: 269907

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malůšek Antonín, Šedivec Jan

MPK: B21J 1/06

Značky: tváření, kovů, použití, vláknitých, způsob

Text:

...vodivost materiálu clony ,je menší nez Ä Ě 0,40 VII-JK, . clona .je zmístěna kolem tvářenáho polotovaru ve vzdálenosti 0,1 m až 1,5 m, potom probíhá výdrž před tvářením v rozmezí 20 vteřin až 40 minut s následným tvářením. .Uvedená prodlevy při použití vláknitá clony s nižší tepelnou vodivostí než Ä Š 0,40 WmAK vyrovnívejí teplotu mezi povrchem a středem polotovaru nebo ingotu, ale i v různých částech povrchu ingotu. To má za následek...

Pryžotextilní membrána pro tváření a vulkanizaci profilovaných nekonečných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269053

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří, Mikel Eduard

MPK: B29K 105/06, B29D 29/08

Značky: pryžotextilní, vulkanizací, membrána, útvaru, tváření, profilovaných, nekonečných

Text:

...v tom, e aeabrěna, zhotovené z elestomerní směsi je na vnitřní obvodu tzn. v oblasti styku s tvářenými útvary - vyztuiena alespoň tromi textilníai vložkami s výztulnými elementy uloženýni rovnoběłně s osou aembrány, přičemž vrstve elastonerní směsi mezi povrchem membrány, který přilćhä k tvářenýn útvarům, a výztužnými elementy první z vyztužeąých vložek není větší než 0,5 an.Konkrétne může být membrdna ve směru od povrchu přiláheáícího k...

Nástroj pro superplastické tváření plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268445

Dátum: 14.03.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 22/10

Značky: superplastické, plechů, nástroj, tváření

Text:

...by bylo možné pou~ łit některé latky, které jsou za tveřeci teploty kapalne a milo stlačitelné. Jsou to taveniny soli, hlavné směsi dusičnenů, nebo některých kovových slitín. Při použiti směsi dusíčnanů vzniká při jejich znečištěni nebezpečí výbuchu. Taveniny kovů většinou rychle oxidují a znehodnocují se, nebo působi agresivně na části nastroje.Uvedené nedostatky odstraňuje nástroj pro superplasticke tvářeni plechu podle vynélezu, který...

Zařízení pro tváření, zejména součástí s podélným výstupkem na čelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266837

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kupka Dušan, Jedovnický Bohumil, Bubeníček Jaroslav

MPK: B21K 23/00

Značky: zejména, podélným, výstupkem, součástí, tváření, čelech, zařízení

Text:

...v místech tvarových přechodů zahloubení jeho čela odstraňuje koncentraci napětí V nástrojí během tvářecí operace, které by v případě celistvého nástroje způsobilo jeho destrukci. Zároveň umožňuje odvzdušnění v místěch tvarového dna zahloubení a tímdokona 1 é vytvarování čela součástí. Zasunutím děleného konce průtlačníku do prútlačnice před začátkem tvářecí operace je zajištěno dělené čelo před nežádoucím rozevřením. Rozevření odpovídající...

Způsob tváření pásu pro výrobu základního elementu paprsku bezkonfusorového prohozu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265993

Dátum: 14.11.1989

Autori: Flaška Miroslav, Krabec Miroslav

MPK: B21B 1/28

Značky: bezkonfusorového, způsob, základního, elementů, prohozu, výrobu, textilních, paprsků, strojů, pásu, tváření

Text:

...vlny pásu,korýtkovitosti a šavlovitosti. Také mez kluzu, tažnost a zbytková zásoba plasticity se pohybujl v úzce dąfinovaném intervalu. Tyto dosažené finální vlastnosti pásu dávaji předpoklad vyrábět z pasu základni komponenty s vysokými nároky na tuhost, přimost a rovinnoat technologiemi jako je ohýbání, střiháni, lisováni spod. s vysokou výtěžnosti.Přikladem použití navrhovaného způsobu je výroba polotovaru ve tvaru pásu pro základni...

Vodorozpustné mazivo, zejména pro tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265929

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kubelka Vladislav, Stejskal Milan Csc, Mostecký Jiří Akademik, Kozák Petr

MPK: C10M 133/58, C10M 133/48, C07C 93/04...

Značky: mazivo, zejména, tváření, vodorozpustné, kovů

Text:

...nástavcem. Aparatura byla v olejové lázni vyhřáta na 230 °C, čímždošlo k zahájení reakce autokondenzace. Po dvou hodinách byla reakce zastavena postupnýmochlazením reakční směsi. Během autokondenzace, při které teplota vystoupila až na 250 °C se z reakční směsi uvolnilo 160 ml kondenzační vody a byl získán velmi viskôzní produktvzhledu těžkého oleje, rozpustný ve vodě, s následující charakteristikou index lomu při20 DC - 1,538 0,...

Zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji, zvláště součástí s radiálními výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265405

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Pavel, Kohlíček Jiří, Handl Ivo, Streit Jan, Jedovnický Bohumil

MPK: B21D 22/28

Značky: děleném, součástí, zvláště, tváření, nástroji, výstupky, bezvýronkové, zařízení, radiálními

Text:

...umožňuje jeho snadnou dostupnostProvedení předmětu vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, na němž obr. 1 představuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji v poloze při zakládání polotovaru do nástroje, obr. 2 ukazuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření při dosednutí děleného nástroje na sebe, před začátkem tvářecí operace a na obr. 3 je nakreslen nárys zařízení pro bezvýronkové tváření po ukončení tvářecí...

Způsob tváření podélných výkovků plného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265014

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fryček Václav, Bystřický Josef, Skála Josef, Bosman Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: tváření, plného, průřezu, způsob, podélných, výkovků

Text:

...je velké výrobní riziko, spočívající V exíeteuoi ehćogennĺch vměsiků na rozhraní inçotu a elekr trostruskově nateveného kovu. Nevýhodou elektrostruskověho přetavování jsou výsoké investiční a tím í výrobní náklady.Při vakuové uhlíkové desoxidaci nelze odstranit beze zbytku nepříznivé vlivy, vznikajioí při tuhnutí oceli. Spoleoným nedostatkem těchto způsobu je nízká výtěžnost ingotů, která so v průměru pohybuje mezi 50 až 65 .Uvedené...

Způsob tváření a tepelného zpracování litých polotovarů z vytvrditelných slitin mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264380

Dátum: 12.07.1989

Autori: Votavová Jana, Riedlbauch Václav

MPK: C21D 8/00

Značky: tepelného, tváření, slitin, litých, způsob, zpracování, vytvrditeľných, mědi, polotovarů

Text:

...důvodů nelze pro tyto účely takto zpracované polotovary použít.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem tváření a tepelného zpracování litých polotovarů 2 vytvrditelných slitin na bázi mědi pro zajištění ultrazvukové průchodnosti vývalků a výkovků při aplikaci přímé sondy,zaručující vysoké hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že poloto~ var se tváří v rozmezí...

Nástroj pro tváření dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264063

Dátum: 12.05.1989

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/22

Značky: tváření, polotovarů, dutých, nástroj

Text:

...časti trubkováhoe li rovnomšrné polotovoru l, sjiždí celá nosné konzola g do výchozí polohy 3.V případě, že je nutno během tváření vvboulov 2 nou řást tvubko- fvého polotovaru 1 brzdit, použije se brzdící íst lg. Vellkosttlaku, působícího na brzâžci píst 16, je řízen z regulačniho tlakovćho válce li přàs pístnici łž. Po ořotvarovâní truüçovóhoE 4 sjedemo vyhazovacím be polotovaru l v požadovanou tvarovranem 21 alse svíracímí čepy 23 do...

Zařízení pro tváření prstencových součástí ze špalíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263727

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jedovnický Bohumil, Kalina Luboš

MPK: B21D 51/10

Značky: součástí, špalíků, zařízení, prstencových, tváření

Text:

...5 je uspořádána na stole 1 tvářecího stroje.K bloku průtlačnice Ž je v našem případě připojen odpružený stěrač Q prstencových součástí g, vedený vodicími kolíky 2. Pod stěračem § prstencových součástí l je upraven odsouvač lgápprstencových součástí a přidržoveč łł předtvarovanýoh polotova rü łg. Mezi přidržovačem łł předtverovaných polotovarů gg a průtlačnicí Q je zakládecí ústrojí łą špalíků g. Zakládací ústrojí łą špalíků g může být...

Způsob tváření výkovků z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263519

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mašek Zdeněk, Bystřický Josef, Koptík Václav, Pospíšil Vladimír

MPK: C21D 9/00

Značky: austenitických, tváření, oceli, způsob, výkovků

Text:

...z 263 519ní energie základní kovové matrice deformací o velikosti 2 až30 při teplotě 20 až 600 °Č. Akumulovaná energie deformovaněho kovu vytvoří podmínky pro následnou nukleaoi, růst zárodků e migreoi hranic původníoh zrn. Při následném rozpouštěoím žíhání v intervalu teplot 900 až 1100 °G dochází ke statické rekryetalizaci. Nevenek se prejaví snížeím pevnostních vlastností a zmenšením velikosti austenitického zrna.Příkladem způsobu podle...

Způsob tváření výkovků kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263237

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bozděch Karel, Bosman Josef, Bystřický Josef, Perlík Jiří, Plzeň

MPK: B21J 5/00

Značky: výkovků, způsob, kotoučů, tváření

Text:

...v důsledku pěchovacího procesu.Tato oblast, obsahující středové segregace z kovářekého ingotą vykazuje obvykle defekty značného rozsahu, které jsou odhalovány při ultrazvuková kontrole. vnější oblast má relativně stejný, stupeň deformace a nejsou s ní v zásadě žádné problémy. Relativně nejlepší výsledky jsou dosahovány u výkovků kotoučů vyráběných z elektrostruskově přetavených slitků, ale vysoké inves 263 237 tiční a výrobní náklady brání...

Zařízení k ovládání forem pro tlakové tváření elastomerních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263228

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolář Emil, Kotek Vladimír, Skopálek Josef

MPK: B29C 45/28

Značky: elastomerních, zařízení, tlakově, tváření, ovládání, forem

Text:

...jeuložena na křížové spojce 1 drážkového hřídele g vedeného posuv ně V pouzdru A otočně uloženém v ložiskách Q v základním těleseQ a zalisovaném do hnaněho ozubeného kola 1 spojeného ozubeným řemenem § s hnaoím ozubeným kolem ll, přičemž obě ozubená kola 1,ll jsou uložena ve vidlici vytvořené V rámu základního tělesa §. Hnací ozubené kolo ll je uloženo na otočném hřídeli lg a přes spojku lg spojenoshnacím hřídelem hydromotoru 13. Posuvný...

Nástroj pro tváření dutých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262911

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomášek Jiří, Kubíček František

MPK: B21D 9/04

Značky: dutých, tváření, součástí, nástroj

Text:

...2. Dutina A je před tvářením zaplněna tvářecí kapalinou 5. Nástroj pro tváření dále obsahuje dvattvářecí trny Q, které jsou uspořádúny svými čely proti soběa jsou pohyblivé v sxiálním smřru vůči duté součástí l. Tvá~ řecí trny Q dosedají osazeníň 1 na dutou součást l, e tím V utěsňují její vnitřní prostor. Uvnitř jednoho tvářecího trnu Q je ušpořádán píst § pro vyrovnání objemu tvářecí kapaliny Ž, 3 252 supřičemž čelo pístu Q je při...

Nástroj pro rotační tváření polotovaru směrem k jeho ose rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262731

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazánek Mojmír, Souček Pavel

MPK: C03B 19/04

Značky: polotovarů, rotace, rotační, tváření, směrem, nástroj

Text:

...pouze jednoduše realizovatelný přímočarý pohyb, jehož účinkem dojde k požadovanému tváření materiálu. Podstatnou výhodou je odstranění námahy obsluhy, zvýšení produktivity práce,kvality výroby a povrchu materiálu, nebot postupným tvářením při odvalování kladky po povrchu materiálu nedochází k tak velkému přetvoření v povrchové vrstvě jako u známých způsobů.Vynález a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. l znázorňuje...

Způsob tváření polotovarů z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262184

Dátum: 14.03.1989

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 7/13

Značky: austenitických, oceli, tváření, způsob, polotovarů

Text:

...vrstev ingotu či polotovaru už jen o 100 °C pod optimální teplotu, na níž se provádí ohřev ke tváření, již v mnohých případech projevy persistence umožňuje.Výše uvedený nedostatek projevujicí se při tváření austenitických ocelí odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v průběhu tváření limituje doba mezi vyjmutím ohřívaného íngotu,předkovku čí předvalku z ohřívací pece a zahájením deformačního procesu při tváření....

Zařízení na vyrážení dlouhých výlisků ze zápustek po tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261760

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hronček Josef, Bulant Zdeněk

MPK: B21K 27/00

Značky: dlouhých, tváření, výlisků, vyrážení, zápustek, zařízení

Text:

...upsvněny v uzavíraoích víkáoh a V celé své délce jsou opřeny o stěny tělesa vyrážení.Provedením zařízení podle vynálezu se docílí podstatněho zjednodušení výroby telesa vyražeče, ve kterém není nutné zhotovovat tvarově složíté drážky a které se nemusí vzhledem k jeho pozměněné funkci tepelné zušlechčovat. Hlavní přednost vynálezu spočíva v tom, že k uložení a vedení vysunovacího trnu a vyražeče slouží čtyři vodicí tyčinky upevněné v...

Vodou ředitelné technologické mazivo pro tváření kovů za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261565

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: C10M 159/06

Značky: tepla, mazivo, kovů, tváření, vodou, ředitelné, technologické

Text:

...jehož podstatou je, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového modifikovaného vosku,charakterizovaného teplotou tvrdnutí 90 až lOO °C, kinematickou viskozitou při 140 Cna Ubbelohdeho viskozimetru 70 až 250 cSt, hustotou v rozmezíPoužití samo,tného mazaoího prostředku podle A 0 226467 nebylo možné, protože prostředek je určen k ošetření forem při tlakovém odlévání kovů a v podmínkách značného silového namáhání při...

Materiál pro tváření obuvnických podešvových dílů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261164

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Vladislav, Kakalá Karel, Trubačíková Drahomíra

MPK: C08L 27/06, C08L 9/02

Značky: materiál, dílů, tváření, podešvových, vstřikováním, obuvníckych

Text:

...polymetu v množství 5 až 25 hmotnostních procent. který je charakterizovân viskozitou Mooney ML 4 v rozmezí 20 až 55 a přídavkem 3 až 12 hmotnoatních procent, vztažených na polymsr, plnivového inertního materiálu, jako je práškovitý polyvinylohlorid, nebo inertního svět 1 éhoplniva v podobě caco 3 nebo sioz, jímž se zlepšuje míchání směsi. stonízká hodnota viskpzity Mooney ML 4 příznivé ovlivñuje takové vlastnosti výsledné směsi, nehot...

Způsob výroby litých dvouvrstvých válců pro tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258300

Dátum: 16.08.1988

Autori: Havlíček František, Strung Ladislav, Kulíř Jiří

MPK: B22D 15/02, B22D 19/16

Značky: litých, dvouvrstvých, tváření, výroby, válců, způsob

Text:

...V tom, že tlouštka ztuhlé povrchové pracovní vrstvy z kvalitního materiálu na těle válce je poměrně tenké. Je určena rychlostí tuhnutí po dobu existence tekuté fáze ve vtoku, kterým se rovněž odlěvá i druhý houževnatý materiál,proto vtok nesmí zatuhnout. Tato doba.je poměrně krátké, činí pouze několik minut. Určité prodloužení tekuté fáze ve vtoku a tím i doby tuhnutí povrchové vrstvy na těle válce je možné docílit částečným prolěváním...

Zařízení k tváření zejména šroubových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 245208

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fheorghiu Mihnea, Fiala Zdenik, Boeek Vladimír

MPK: B21C 37/20

Značky: tváření, zařízení, těles, zejména, šroubových

Text:

...5 jsou opatřeny šroubovitou funkční dutinou lg probíhající v ose lä kužele ll. Proti pootočení při rozevření tvářecích čelistí Ž je jejich poloha na válcových plochách lg zajištěne perem gg uloženým v drážkách lg ą to buä přímo ve válcové ploše lg dutiny 5 nebo neznázorněně na čeľe lg tvářecích čelistí Ž. Tvářecí čelisti §spplu s dutinou łĺkostky Ž jsou s výhodou oriA entovány se sklonem k vstupní straně skříně l. Skřín L je navstupní straně...

Mazadlo k mazání nástrojů pro beztřískové tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257775

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fülöp János, Gyöngyössy Lajos, Vámos Endre, Romhányi András, Keresztessy Zsolt, Kónya Sándor, Zakar András, Tabi István

MPK: C10N 40/24, C10M 169/04

Značky: mazadlo, tváření, kovů, beztřískové, mazání, nástrojů

Text:

...sulfonylové skupině obecného vzorce IV, které mohou znamenat skupinu symbolu R 1, obsahoval 14 až 18 atomů uhliku,zvláště 16 až 18 atomü uhliku a především 17 atomů iuhlíku.Kromě toho je výhodné, aby arylový pndíl v polyethylenglykolmonoesteru nebo v polyethylenglykolmonoesterech obecného vzorce I složka nebo složky a ve významu symbolu R 2 v acylové skupině obecného vzorce II, v uhlovodikové sultonyloxyskupině obecného vzorce lll,...

Způsob tváření žeber na trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247175

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koíeek Roman, Eapek Karel, Toman Eduard, Koížek František, Poláeek Miloš

MPK: B21H 3/12

Značky: žeber, způsob, tváření, trubkách

Text:

...od volného konce trubky, osová napětí v nedeformované části trubky soustavně rostou, až dosáhnout V materiálu vnější trubky určitého stavu rovnováhy napětí.současně jako důsledek zvětšujících se osových napětí ve vnější trubce z hodnoty O na začátku na hodnotu, odpovídající rovnovážnému stavu, průměr žeber roste z určité výchozí hodnoty na požadovanou hodnotu.Úsek trubky s různými průměry žeber obvykle nesplňuje požadavky kladené na rozměrové...

Chlazená nebo vyhřívaná forma, zejména pro tváření plastů a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244274

Dátum: 01.05.1988

Autori: Šafranek Štefan, Iurica Milan

MPK: B29C 33/02

Značky: kaučukových, tváření, směsi, zejména, chlazená, forma, plastů, vyhřívaná

Text:

...metoda výroby kovových skořepin. Tato metoda umožňuje dokonale reprodukovat jakýkoliv tvar povrchu výrobku. Galvanicky zhotovené skořepina je všakmístně relativně tenká a má proto omezenou mechanickou pevnost. Proto se stabílizuje v rámu formy zaléváním různými zalěvacími hmotami a slitinami nebo se na ní připevňují jen závěsy a to v případě, že samostatná skořepina tvoří vlastní formu.Takto zhotovené formy však neřeší problém...

Zařízení k současnému vnějšímu a vnitřnímu tváření trubek za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 256999

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žaba Zdeněk, Zemánek Jan

MPK: B21D 17/04

Značky: vnitřnímu, trubek, zařízení, současnému, tváření, studena, vnějšímu

Text:

...sortiment tvářených trubek technologií beztřískového, materiálově úsporného obrábění s rychlostí výrobní operace 0,5 až 1,5 m/min do délky trubek 6 m při jejich vnitřním průměru alespoň 5 mm.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematický řez zařízením, na obr. 2 je znázorněno uspořádání soustavy tří vnějších tvářecích elementů, odkloněných od sebe po obvodu o úhel 1200 a na obr. 3 je...